Luna ve druhé polovině měsíce ledna 2018

Luna ve druhé polovině měsíce ledna 2018

Legendy o Měsíci

Měsíc je součástí mýtů a lidových tradic všech civilizací po celé věky. Mnohé pověry přežívají dokonce dodnes , i když víme o pohybu planet po obloze (z pohledu diváka ze Země) mnohem více. Měsíc nejčastěji hraje rozhodující roli v rituálech, jež mají alespoň trochu přispět ke zlepšení našeho pozemského štěstí, nebo alespoň odvrátit nepřízeň osudu, která na nás dopadá.

Pověry o novoluní

Energie novoluní je nejsilnější, proto se k ní váže více pověr než k ostatním lunárním fázím. (Například děti měly zakázáno ukazovat na nový Měsíc prstem, protože se to uvažovalo za nezdvořilé a přinášelo to smůlu na celý příští kalendářní měsíc. Také se nesmělo dívat na nov skrze sklo, nebo ještě hůře, odrážet ho v zrcadle, protože pohled na první srpek byl dovolen pouze venku v otevřeném prostoru. Ještě větší neštěstí mělo padnout na ty, kteří usnuli, když jim Měsíc svítil do obličeje, protože člověka pak trápily noční můry, nebo dokonce zešílel. Novoluní se však přesto stalo předmětem modliteb a projevů úcty, protože plnilo přání. V některých zemích se doporučovalo několikeré poklonění novému Měsíci. Také otáčení stříbrnou mincí v kapse při pohledu na nov prý zvyšuje bohatství.)

Zrození a děti

Mnoho pověr týkajících se Měsíce se točí kolem znalostí pohybu nebeských těles a jejich působení na živé bytosti, ať ovlivňováním jejich fyzického vzhledu, nebo chování. Protože početí a zrození se vždy spojovalo s měsíčními fázemi, není překvapující, že většina pověr týkajících se dětí a jejich narození obsahuje v jádru znalosti o Měsíci. Jedna taková pověra radí, aby nastávající matky pily čaj z listů maliníku, protože tlumí bolesti při porodu. Tento účinek je skutečně prokázaný a mnohé porodní báby tohoto čaje využívají, protože chemické látky v listí maliníku napomáhají k uvolnění svalstva v průběhu porodu. Tady je však nutno upozornit: tento čaj se nesmí pít v prvních měsících těhotenství. Zajímavé pochopitelně je, že i maliny patří mezi rostliny, jimž vládne Měsíc.

Další starou pověrou je tvrzení, že dítě získává určité rysy podle dne, v němž se narodí. Z toho logicky plyne, že každému dni vládne jiná planeta, která předává své atributy těm, kteří se narodí pod jejím vlivem. Charakteristiky jednotlivých dní se udržely ve známých verších:

Pondělní dítě bledou má tvář.

Z úterního dítka čiší zář.

Dítě ze středy plné je běd.

Čtvrteční mrně čeká svět.

Páteční dítě je milující.

Sobotní tvrdě pracující.

Ve svátek narozené robě, má veselí a Slunce v sobě.

Bledá tvář Luny

Měsíc tradičně vládne pondělí, francouzsky lundi a italsky lunedi, což je odvozeno od luna, latinského názvu Měsíce. V astrologii se uvádí, že Měsíc dává všem svým subjektům kulatou bledou tvář, a o mléčné barvě pokožky se zmiňuje i výše uvedené veršování. Je zajímavé, že další verze tohoto rýmování říká, že „pondělní dítko má plnou tvář“, což zachycuje další charakteristiku spojenou s vlivem Měsíce na vzhled obličeje. Jiným fyziologickým rysem pojícím se z Měsícem jsou naše dlaně. Měsíční vrch, nacházející se na základně dlaně hned za zápěstím a v přímé linii k malíčku, je spojován s představivostí, zděděnou pamětí lidské rasy, vnímavostí a parapsychologickými schopnostmi. Když je tato oblast málo vyvinutá, chybí dítěti představivost a jeho povaha je chladná a odtažitá. Když je naopak vyvinuta až příliš, dítě je přecitlivělé, náladové a mnohdy velmi psychicky labilní. Jeho nevyrovnanost se často projevuje sněním a nestálostí, stejně jako neustále se měnící tvář Měsíce. Zajímavé je, že tato oblast dlaně dává informace i o pohlavních orgánech či gynekologických problémech (opět odráží spojitost mezi narozením a Měsícem).

Zaklínání a vzývání.

Legendy o Měsíci hrají důležitou roli v mnoha magických rituálech a zaříkáváních vztahujících se k různým měsíčním fázím. V těchto praktikách se často používají svíčky, recitují se monotónní zpěvy a rýmy a jsou vzývány bohyně Měsíce, aby splnily přání nebo odpověděly na modlitbu. Říká se, že byliny a léčivé nápoje jsou účinnější, když se sbírají a užívají ve správné měsíční fázi. Talismany se vyrábějí při Měsíci v novu a během fáze přibývání, aby přinesly štěstí, a pokusy prováděné za novoluní mohou způsobit hluboké změny v našich myslích i našich životech jako takových.

 

Novoluní

 

 

 

Nechat se vést Měsícem

DEN NOVU: Den jenž spadá na novoluní považujte za dynamický, den D. To je den v kalendářním měsíci, kdy Měsíc začíná znovu růst, zdvojnásobuje svůj svit a odráží k Zemi novou tvůrčí energii. To je čas pro plánování kroků do budoucnosti (osobních, profesních, obchodních). Doporučuje se napsat si pět až deset klíčových úkolů, dobře si je zapamatujte a pak důsledně pracujte na uskutečnění. Krátkodobějších do čtyř týdnů, dlouhodobějších do několika měsíců.

 

 

a/ Vymýšlejte nápady a začínejte nové projekty den po novu až do dne před úplňkem (nyní do 30. ledna 2018)

b/ Dva dny po novoluní jsou obdobím expanze a velmi náročných aktivit. Využijte je ke zlepšení sebe, své práce nebo své společnosti.

c/ Dělejte plány, stanovujte úkoly a uvádějte je do chodu až do dne novu.

d/ Po úplňku a zatmění Měsíce (31. ledna 2018) hodnoťte a přehodnocujte postupy a plány.

e/ Ve dvou týdnech mezi úplňkem a dalším novoluním (15.02.2018) není moudré hledat práci, žádat o nové postavení nebo uvádět na trh nový výrobek.

Novoluní k první čtvrti

– zahajujte nová jednání

– koncipujte nové smlouvy

– podepisujte dokumenty

– navazujte nové kontakty

– žádejte o povýšení nebo hledejte nové zaměstnání

– představte nové myšlenky

– oznamujte nová nařízení

– vstupujte do partnerství

– uvádějte projekty do pohybu

– žalujte náhrady škod

– začněte s rekonstrukcemi

– uspořádejte schůze vedení

– kandidujte na funkci

– volte nové členy

– hovořte s lidmi, tvořte výběrové seznamy, najímejte zaměstnance

– napište si seznam věcí, co musíte zařídit

– zveřejňujte dobré pracovníky

První čtvrť do úplňku

– uveřejňujte reklamy

– věnujte se zlepšení prezentace firmy

– hledejte právní nebo finanční rady

– půjčujte peníze

– informujte zaměstnance o zvýšení platu

– oznamujte fúze

Úplněk

– zařaďte volnoběh a zhodnoťte postup

– soustřeďte se na splnění úkolů během následujících dvou týdnů

– jestliže je třeba, plánujte zrušení časově náročných a neproduktivních procedur

Od úplňku do třetí čtvrti

– prověřte utajované práce nebo projekty

– zajistěte tajné projekty

– soustřeďte se na účelný výzkum

– zkoumejte nové trhy

– proveďte profilové studie zákazníků nebo klientů

– připravte rozpočty a náklady

– dělejte inventuru

– provádějte údržbu

– pište zprávy

– prozkoumejte pojištění společnosti (domácnosti)

– načrtněte nové úkoly

– účastněte se nových kurzů

Od třetí čtvrti do novoluní

– odstupujte nebo rezignujte

– snižujte stavy

– přeřazujte nebo propouštějte zaměstnance

– informujte personál o snížení platů

– restrukturalizujte

– pověřujte

– ukončujte partnerství

– berte si půjčku

– bojujte u soudu

– ukliďte si na stole

– vraťte se k nedořešeným záležitostem

– připravujte nové projekty

– zveřejňujte špatné pracovníky

– svolejte stávku

– vyčistěte, vymalujte nebo nově zařiďte provozní místnosti

 

 

 

 

 

Kritické body lunárního měsíce

Lunární měsíc má čtyři kritické body, přesné dny jednotlivých fází. Jsou označeny i v kalendářích. Tehdy Slunce a Měsíc svírají úhel, který je pokládán za kritický.

První čtvrtina lunárního měsíce zpravidla připadá na sedmý až osmý den. Druhá čtvrtina neboli úplněk trvá od čtrnáctého do sedmnáctého dne, ale nejčastěji vychází na patnáctý neb šestnáctý den. Třetí čtvrtina spadá do dvacátého druhého až dvacátého třetího dne. Čtvrtá čtvrtina, novoluní, zakončuje lunární měsíc a zároveň zahajuje rytmus měsíce nového. Čtyři kritické body lunárního měsíce (novoluní, úplněk, dny první a třetí čtvrti) jsou podle statistik dny havárií a katastrof, železničních nehod a prudkého zhoršení nemocí. Toto období přechodu vnitřních procesů doprovází nestabilita v energiích člověka a má zranitelnou psychiku. Oslabení organismu snižuje imunitu, zhoršuje se zásobování mozku kyslíkem. V novoluní alkohol účinkuje mnohem silněji než obvykle, zvyšuje se riziko nepříjemných onemocnění. Na novoluní silně reagují muži: během něj jsou podráždění, nervózní, agresivní, je tedy lepší nechat je na pokoji.

V první a poslední čtvrti lunárního měsíce buďte venku opatrnější, při fyzické ani psychické práci se nepřepínejte a vyvarujte se alkoholu.

Za úplňku není dobré dělat závažná rozhodnutí. Lidová moudrost říká, abyste za úplňku nespali přímo pod paprsky Měsíce a nechodili ven bez pokrývky hlavy. Úplněk vyvolává psychické i emocionální napětí, což u psychicky nemocných a nevyrovnaných lidí zvyšuje jejich neklid. Narůstá počet sebevražd. Gravitace Měsíce je v tomto období maximální a přílivy jsou obzvlášť vysoké. Za úplňku je nutné vyhnout se operacím (pokud to lze), neboť srážlivost krve je obecně nižší, a krvácení tudíž silnější.

Muži silněji reagují na novoluní a ženy na úplněk. Při novoluní mají muži tendenci méně komunikovat, za úplňku jsou vstřícnější, pozornější, zvyšuje se jejich sugestibilta i potence.

Ženy jsou za úplňku více podrážděné a neobjektivní, přestože emoční rozložení ovlivňuje i osobní fyziologický cyklus, který se ne vždy shoduje s cyklem lunárním. Existuje domněnka, že pokud se osobní cyklus ženy takřka shoduje s lunárním, během couvání Měsíce nebo při blížícím se úplňku se očisťuje i ona sama a její život pak plyne zcela přirozeně a harmonicky.

Mnohé biorytmy mužů a žen se shodují s fázemi Měsíce. Například: normálně probíhající menstruační cyklus začíná ve fázi Měsíce, kdy se žena narodila. Průměrná délka těhotenství je deset lunárních měsíců po dvaceti osmi dnech. Výzkumy ukazují, že děti počaté v roce, kdy narozeniny matky připadají na úplněk nebo novoluní, se budou fyzicky i intelektuálně rozvíjet rychleji než ostatní. Muži mají s rytmem Měsíce spojenu centrální nervovou soustavu a srdce, novoluní i úplněk jsou tedy rizikové na infarkty. Ženám v tomto období více hrozí mrtvice. Tři dny před novoluním a úplňkem je nutné brát léky, které tato rizika snižují.

Vztah jednotlivých orgánů a systémů organismu se znameními zvěrokruhu

Beran: Hlava; smyslové orgány; horní čelist; zuby; uši

Býk: Hrtan; orgány řeči; dolní čelist; zuby; šíje; zátylek; mandle

Blíženci: Ramena; ruce; prsty na rukou; plíce

Rak: Hrudník; žaludek

Lev: Srdce; páteř; bránice; slezina; cévy

Panna: Zažívací orgány

Váhy: Ledviny; močový měchýř

Štír: Pohlavní orgány; řitní otvor; močové ústrojí

Střelec: Játra; Kůže; krev

Kozoroh: Kosti; svaly; žlučník

Vodnář: Holeň; kotníky

Ryby: Chodidla; prsty na nohou

 

 

 

 

 

Dne 31. ledna se bude konat zatmění Měsíce ve znamení Lva

Zatmění Měsíce

Zatmění nastává, když se Slunce, Země a Měsíc dostávají do určitého vzájemného postavení buď za novu , nebo úplňku. K zatmění Slunce dochází v době novu, zatímco zatmění Měsíce se odehrává pouze za úplňku.

Existují tři typy zatmění: částečné; úplné; prstencové. Nicméně to, jestli zatmění uvidíme, úzce souvisí s místem na Zemi, ze kterého je pozorujeme. Vidět zatmění mohou pouze ti, keří se nacházejí v jeho pásmu.

K zatmění nedochází při každém novu nebo úplňku, protože sklon oběžné dráhy Měsíce brání, aby se tyto tři tělesa dostala do dokonalé přímky každý kalendářní měsíc. Každý rok může dojít od dvou k pěti zatměním Slunce, z nichž většina je jenom částečných. Celková zatmění Slunce jsou vzácnější. Měsíc prochází zatměním dvakrát až třikrát ročně.

Zatmění Měsíce i Slunce jsou zaznamenávaná od doby 3000 let před naším letopočtem (před Kristem). Následují v cyklu osmnácti let a jedenácti dnů, jenž starověcí Řekové pojmenovali „saros“. To znamená, že v tomto intervalu se zatmění objeví přibližně na stejném místě.

 

 

Zatmění Měsíce

Měsíc se dostává do zatmění pouze tehdy, když je na opačné straně Zeměkoule než se nachází Slunce, protože v této době prochází stínem Země. Tomuto stínu se říká umbra, a když jím Měsíc prochází, začíná postupně temnět. Při částečném zatmění zmizí jenom část měsíčního povrchu; při úplném zatmění jako by Měsíc rychle procházel všemi svými fázemi, až téměř zmizí a pak se  opět postupně objevuje. Naprosté zmizení Měsíce je dost vzácné, a dokonce při úplném zatmění je viditelná rudá zář, způsobená odrazem světla od naší Země. Tento průběh zatmění trvá několik hodin.

 

 

 

Účinky zatmění

Kdysi považovali zatmění za předzvěst zkázy, smrt vládce, zničení úrody, zešílení dobytka, morové rány a války, ale zatmění nás dodnes plní obdivným úžasem a údivem. Navíc mnozí stále věří, zatmění se pojí s cyklickými změnami, odrážející se jak v osobní, tak politické rovině. O zatměních se tvrdí, že spouštějí změny a předpovídají kritický zvrat nebo problémy.

 

 

 

 

 

Pojmenování v anglické terminologii:

 

 

 

počet zobrazení: 2413

Připravovaný zájezd na SRÍ LANKU – duben 2018

Připravovaný zájezd na SRÍ LANKU – duben 2018

Připravuji Srí Lanku duben 2018
s leteckou společností Emirates.

uskuteční se od 12/04/2018 celkem na 9 dnů Odlet z Prahy; 
Návrat domů dne: 21/4/2018 

*Pojištění storno poplatky a léčebné výlohy
Malý hotel přímo u moře se snídaní
*transfer z a na letiště do hotelu.
*osm dní u teplého indického oceánu
*celodenní výlet na Slony – Pinnawala elephant
Kandy – Chrám Buddhova zubu
*výlet na lagunu, projížďka lodí mokřady, kde sídlí na 190 rostlinných a živočišných druhů.
* každodenní večerní posezení s numerologií, astrologií a tarotovými kartami.
Cena se odvíjí od letenky cca 32 tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

počet zobrazení: 585

Zájezd do Řecka v červnu roku 2018

Zájezd do Řecka v červnu roku 2018

ŘECKO 2018 s Daniela Hannah Astrokarty a Josef Šálek
Nea Vrasna 15.6. – 25.6. – letecky 13.790.-Kč
Nea Vrasna 14.6. – 26.6. – autobusem 9.290.-Kč

První závazná rezervace zájemců o leteckou dopravu je do 31.1.2018.
První závazná rezervace zájemců o dopravu autobusem je do 28.2.2018.

Program s Danielou:
Budeme pracovat s vaším vlastním horoskopem. Dozvíte se,  co si každý z nás nese svým životem. Z data narození se dá zjistit  mnoho zajímavého. Co jste dostali od sudiček při narození,  jaké karmické poslání máte.  Povíme si, jak ovlivňují planety  jednotlivá znamení  a také  vhledy do roku 2018 a 2019.  Naučíme se, jak si jednoduše můžete spočítat svoji roční kartu v Tarotu, co aktuálně řešíte a co Vás čeká a nemine. 

 

Program s Pepou :
– každodenní ranní cvičení 5 Tibeťanů
– 2-krát kruh sdílení s bubnováním a meditací
– program na zvládnutí zátěžových situací a strachů – přednáška – Jak zvládnout strach
– přechod přes skleněné střepy
– pády důvěry z výšky do náručí druhých
– organizace jednodenního výletu auty k vodopádům a na Akropoli, ve které se narodil a žil Aristoteles

 

Dovolená v prosluněné oblasti s krásnou přírodou a průzračně čistým mořem, vyhlášené přímořské letovisko Nea Vrasna. Rozkládá se na březích Strimonského zálivu spojujícího poloostrov Chalkidiki s pevninou Řecka. Historie Staré Vrasny, která se rozkládá na úpatí pohoří Veriskos 3km od moře, sahá až do doby antické, kdy zde vojevůdce Vrasidas odrážel útoky Peršanů.

 

Destinace Nea Vrasna je velmi oblíbeným místem, kam se s lidmi navracíme již od roku 2012.
V Nea Vrasně krom jiného oceníte :
– krásné písčité pláže,
– nádhernou zátoku egejského moře, obklopenou pohořím
– úžasné služby delegátky
– soukromí ve vybavených studiích s kuchyňkami
– stabilní slunečné počasí
– bohatý výběr fakultativních programů

Je jedno, zda-li pojedete s rodinou, jako pár nebo jako jednotlivci. Skupinu propojuje doprovodný program a přátelská atmosféra podobně smýšlejících lidí. Proto se tam nikdo necítí být osamocen.

 

Doprovodný prograrm :
– každodenní ranní cvičení 5 Tibeťanů
– 2-krát kruh sdílení s bubnováním a meditací
– program na zvládnutí zátěžových situací a strachů
– jednodenní výlet auty k vodopádům a na Akropoli, ve které se narodil a žil Aristoteles
– další program se tvoří přímo na místě

počet zobrazení: 304

Úplňky a novoluní v roce 2018

Úplňky a novoluní v roce 2018

Rozdíl mezi „věčným lunárním kalendářem“ a „starobylými“ lunárními kalendáři spočívá v tom, že staré lunární kalendáře se zakládají na pohybu Měsíce zvířetníkovými znameními.  Astronomové tuto „pouť“  nazývají „siderickým měsícem“. 

Věčné kalendáře se naproti tomu zakládají na rytmu od novoluní k dalšímu novoluní. Ten se nazývá „synodický měsíc“ neboli „lunace“. Rozdíl mezi těmito rytmy  je velmi podstatný.

Siderický měsíc je doba, kterou Měsíc potřebuje na to, aby se z pohledu Země – opět dostal na výchozí pozici zvěrokruhu.

Synodický pohyb Měsíce představuje lunární cyklus od novoluní k dalšímu novoluní. Novoluní z astronomického hlediska znamená, že Měsíc a Slunce se nacházejí na stejném místě zvěrokruhu. V odborné mluvě se tomu říká konjunkce. Když se Měsíc po absolvování jednoho siderického oběhu vrátí opět na stejné místo zvěrokruhu, Slunce tam není. Jak Měsíc, tak i Slunce (viděno ze Země) prochází zvěrokruhem, samozřejmě podstatně pomaleji. Zatím co Měsíc potřebuje k oběhu celým zvěrokruhem trochu více než 27 dnů, Slunce k tomu potřebuje celý rok. Proto se délka roku definuje tím, že Slunce opět zaujme své výchozí postavení ve zvěrokruhu.

 Aby došlo k dalšímu novoluní, musí být Slunce a Měsíc znovu v konjunkci. Slunce dále putuje zvěrokruhem a Měsíc za ním zaostává. Naštěstí je mnohem rychlejší než Slunce a brzy je dožene. Když se Měsíc opět „setká“ se Sluncem, nastane další novoluní, a v tomto okamžiku Měsíc končí svůj synodický oběh. Nachází se ve stejné pozici ve vztahu ke Slunci jako na počátku cyklu. Ve zvěrokruhu se nyní Slunce a Měsíc nacházejí o jedno znamení dál než tomu bylo v posledním novoluní. Proto za novoluním v Raku téměř vždy následuje novoluní ve Lvu. Jen ve zcela zvláštních případech může  nový Měsíc stát úplně na začátku jednoho zvířetníkového znamení a následující novoluní na konci téhož znamení. Doba mezi dvěma novoluními trvá asi 29 dnů, 12 hodin a 44 minut.

Siderický lunární cyklus lze popsat jako pouť Měsíce zvěrokruhem. Vždy podle toho, v jakém znamení se Měsíc nachází, se mění způsob jeho vlivu na svět. Měsíc ovlivňuje kromě jiného růst a dozrávání rostlin, zvířat a lidí. Působí na podvědomí a pocity a všeobecně na vše , co lze přiřadit k ženskému pólu světa. 

FÁZE  LUNY  /vysvětlení  anglických  výrazů/

  NEW MOON                   –   NOVOLUNÍ
  WAXING CRESCENT      –   PRVNÍ  SRPEK
  FIRST QUARTER             –   PRVNÍ  ČTVRT
  WAXING GIBBOUS        –   PŘIBÝVAJÍCÍ  VYKLENUTÍ
  FULL  MOON                  –   ÚPLNĚK
  WANING GIBBOUS        –   UBÝVAJÍCÍ  MĚSÍC
  THIRD QUARTER            –   POSLEDNÍ  ČTVRT
  WANING CRESCENT      –   UBÝVAJÍCÍ  SRPEK  

 

LEDEN  2018

ÚNOR   2018

BŘEZEN   2018

DUBEN   2018

KVĚTEN   2018

ČERVEN   2018

ČERVENEC   2018

SRPEN   2018

ZÁŘÍ   2018

ŘÍJEN   2018

LISTOPAD   2018

PROSINEC   2018

 

počet zobrazení: 2654

Co nás čeká v roce 2018

Co nás čeká v roce 2018

Co nás čeká v roce 2018

 

Rok 2018 přinese mnoho zásadních životních změn. Dlouhodobě se Kozorohem pohybuje karmické Pluto a na podzim 2017 se k němu přidávají postupně Černá Luna a Saturn. V březnu se Mars přiblíží Saturnu a tím ho zaktivuje.

Můžeme očekávat omezení a těžkosti v pracovní oblasti. Očekávejme nutné oběti, které budeme muset podstoupit. V dubnu „přeběhne“ planeta Mars přes Černou Lunu a Pluto. Tím zaktivuje a dá do pohybu určité osudové situace. Pluto je velice vzdálená planetka od Slunce i Země, proto má velmi pomalý pohyb. Avšak její působení je silné a znatelné. Pluto je stvořitel a ničitel zároveň. Nejprve zničí určitý řád a poté namísto něj vytvoří nový. Celý  cyklus  destrukce a obrody provází velké síly. Objeví se někdo, kdo vám změní život, ať už v dobrém nebo naopak. Také může představovat nějakou událost, nebo okolnosti se stejným, či velice podobným účinkem. Pluto ovlivňuje energie ve vašem nitru, které vás nutí neúprosně ke změnám. Vládne smrti i obnově vašeho Já během toho, jak z vašeho života postupně mizí staré prvky a dělají místo novým, pro něž by jinak nebylo místo. Nebraňte se změnám, představují nutný krok ve vašem vývoji. Jestliže změnám bráníte, energie se časem nahromadí a nutně přijde čas k explozi, změny potom nastanou za katastrofických okolností. Napomáhejte nevyhnutelným procesům obnovy.

V polovině srpna 2018 se přesune Černá Luna do Vodnáře. Vodnářem se také nezvykle dlouhou dobu bude pohybovat Mars, planeta aktivity, a to od 16/5/2018 do 15/11/2018. Mars aktivuje Černou Luna koncem července, celý srpen, září až do poloviny října 2018. Můžeme očekávat bouřlivé období plné emocí. Stěhování národů, změn, přesunů a zvratů. Lidé se budou toužit vymanit se všemu zaběhnutému pomocí revolty a rebelie.

Jupiter se bude téměř celý rok 2018 pohybovat znamením Štíra. Dne 8. listopadu 2018 ve 13:38:37 hodin SEČ se planeta Jupiter (známá jako „šťastná planeta“) přesune do znamení Střelce. Jupiter v průběhu roku 2018 přináší lásku a sexualitu do našich životů. Investice do společného projektu přinesou své plody. Od roku 2018 očekávejte velký rozvoj duchovního rozvoje, esoteriky i estetiky. Spolupráci s druhými, spojování lidí se stejnou vizí.

Planeta Uran se od jara 2018 do 15.05.2018 bude pohybovat ve znamení Berana, pak „nabere retrográdní (zpětný) pohyb. Potom se bude pohybovat na „pomezí“ znamení Berana a Býka, a to až do jara 2019.  

Při tranzitech planety Uran zažijete jevy, které narušují váš běžný život. Očekávejte události nezvyklé, nečekané, náhlé a vyvádějící vás z míry. Můžete očekávat neočekávané. Nebraňte se novým věcem a změnám ve vašem životě. Uran nabourává staré struktury, které jste si tak dlouho a s pečlivostí budovali.  Život je neustálou, nepřetržitou konfrontací vás se světem, s energií, která udržuje vše svěží i živé. Při takovéto konfrontaci ale hrozí spousta ztrát, proto se jí velká většina lidí bojí a vyhýbá. Lidé se domnívají, že je lepší jen tak živořit a nežít naplno, než prohrát. Není to ale tak úplně, protože to náš strach nám ukazuje věci v tomhle světle.

2018 je pod kartou Velekněžka, která znamená dualitu, intuici, vnitřní pocity. Karta Velekněžka  symbolizuje spolupráci, plodnost a vzdělání. Je něžná, citlivá, pečovatelská a mateřská. Pod těmito vibracemi potřebujeme lásku. Očekávejte změny lidí kolem sebe v pracovní nebo partnerské oblasti.  Karta Velekněžka  je o intuici a komunikaci. Nutí nás ke spolupráci s okolním světem a získávat učením nové vědomosti.

2018      2+0+1+8= 11

Karta Spravedlnost  hovoří o spravedlnosti, objektivitě a pravdě. Často se objevuje jako symbol různých úřadů a institucí, je to také karta soudů. Spíše než o pocitech, náladách a citech  mluví o logice, rozumu, věcnosti a nestrannosti.  Také jde o kartu rovnováhy a vyváženosti. Nese i symboly duchovna a tajemna, které je však odkryto logikou. V opačném, negativním významu pak obsahuje protiklady, tedy faleš, nečestnost nebo zaujatost.

—————————————

Ke kartám TAROTU lze přiřadit také karty „STARÉHO „FUTHARKU“ – starodávné RUNY
Kartě VELEKNĚŽKA v Runách přináleží symbol BERKANA či BEORC –  bříza

BERKANA: Význam Bříza
Bříza je průkopnický strom. Když les ničí požár, patří mezi první stromy, které opět kolonizují zemi. Symbolizuje zrození a nový začátek podobně jako fénix rodící se z popela. Bříza byla v magii dlouho spojována s očišťováním. Březovým koštětem se z domu vymetala negativita, zatímco mrskáním se  vyhánělo zlo z ničemů. Při starém pohanském obřadu zatloukání kůlů k vyznačení mezí a čištění půdy od negativity se rovněž používá bříza.

VÝKLAD:
„Je to vzrušující čas nových počátků a dobrodružství.“ Je to čas velké aktivity a energie. Čas setí, avšak do sklizně je ještě daleko. Neočekávejte okamžitou odměnu za své úsilí, neboť nové nápady a myšlenky je třeba živit a pečovat o ně, až později ponesou plody. Je to čas, kdy je třeba se ujistit, že minulost je skutečně minulostí. Pokud jsme se poučili ze všech lekcí, jež nás minulost měla naučit, není třeba se k ní vracet. Můžete ji nechat za zády a pustit se směle k novým obzorům. Také je to dobrý čas uvažovat o jarním spirituálním očišťování, odklízení starého, abychom uvolnili místo novému.

—————————

A kartě SPRAVEDLNOST v Runách přináleží symbol TIWAZ –  dub

TIWAZ nebo TÝR: Význam – Bůh války  (věštebný význam – zasvěcení)
Válečníkova cesta je plná výzev a iniciací. Musí mít dobré a statečné srdce, pevně věřit v posvátnost toho, co jej chrání. Nelze si přát lepšího společníka, neboť válečník má přirozené vlohy ochraňovat a přežít. Je vždy duchapřítomný  a soustředí se spíše na řešení problému než na problém jako takový. Moudrý válečník ví, že omyly nejsou prohry, ale spíš ponaučení pro toho, kdo je člověk dostatečně  čestný a pokorný, aby je hledal. Člověk, který se v životě nedopustí omylu, zestárne v pošetilce.

VÝKLAD
„Nastal čas, abyste použili všechny dovednosti a veškerou moudrost, jež jste až dosud nabyli.“

Runa TIWAZ (TYR) symbolizuje nové výzvy a zasvěcení do nových poznání. Je třeba nebojácnosti, neboť vítězství dosáhnete, budete-li nadále čestní. Držte se své pravdy, až bude ohrožena, a vězte, že nakonec vždy zvítězí.

—————————————————————————————————————————————–

BERAN

Rok 2018 ve znamení Berana
Černá Luna se přesunula na podzim 2017 do Kozoroha, kde bude působit do srpna 2018.  Tento přesun pocítíte zejména v pracovní oblasti. Kariéra a životní posun bude omezen či zbrzděn. Budete  přemýšlet, kam se pracovně vydat a uspět. Tento pocit budete mít až do léta 2018, kdy se Černá Luna přesune dál.  Černá Luna společně se Saturnem přináší jistá omezení a překážky, které bude nutné vyřešit a dát si do pořádku situace spojené s pracovní oblastí. Jaro 2018 přinese zásadní životní osudové změny. Pracovně si můžete polepšit nebo přijít o práci, abyste mohli nastartovat práci jinou. Budete prožívat situace podobné jako v roce 2009.
Černá Luna se v srpnu 2018 opět přesouvá a mění pozice. U  přechodu Černé Luny přes oblast přátel pohlcuje, čistí a rozmělňuje osoby blízké, společnost a naše přátele. V této době můžete změnit společnost, zemi, kamarády a přátelé. Můžete o někoho přijít, ztratit, ukončit vztahy, abyste  připravili svůj život na nové vztahy, příliv nových lidí do života, změna lidí v určitém společenství. Zrcadlo pravdy odkryje svou tvář a ukáže, kam patříte a nebo nepatříte. Můžete se přestěhovat nebo změnit práci. Vodítkem situací, které nastanou je podobnost s obdobím podzim 2009 a jaro 2010.

Jupiter, planeta štěstí a rozmachu od podzimu 2017 rok působí v oblasti společných financích, jako jsou půjčky, hypotéky nebo prodej či koupě. Beranům bude přáno v oblasti sexuality a majetku. Kdo bude rozumně investovat, zhodnotí své investice. Tento přesun pozitivně ovlivní peníze a majetek. Do roka a do dne se výrazně vylepší finanční situace všem a zvýší se prestiž osoby. Přichází láska do života. Ovšem láska má mnoho podob. Pozor na mimo-partnerské lásky. Kdo hledá partnera, najde. Zde se opakují životní posuny jako v roce 2006, kdy k Vám šla láska a společný majetek a peníze.

16/4/2018 nastane novoluní v Beranu. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků.  Můžete začít novou životní kapitolu. Vrhnete se do nových plánů a aktivit. Přichází nová životní cesta.
25/09/ 2018 nastane úplněk v Beranu, který přinese jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující ve vztahové oblasti.

Planeta zvratů Uran se od konce 2011 pohybuje Beranem a ještě se do jara 2019 bude pohybovat ve vlastním znamení. Je nutné být obezřetní, neriskovat, neboť štěstí je nyní vrtkavé. Uran, ač pomalá planeta,  přináší rychlé neočekávané změny.

Od jara 2018, respektive jara 2019, můžete očekávat změny ve financích a majetku. Dlouhodobě je třeba hlídat si peníze.  Uran působí dlouhodobě cca 7 let v jedné životní oblasti. V této době je aktivní v tématu majetku, peněz a hodnot. Uran přináší rychlé zvraty, pokud  jej některá planeta svým pohybem zaktivuje. Dlouhodobě je třeba hlídat si peníze. Můžete přijít k penězům,  hodně vydělat a nebo o vše přijít.

Uran zde přinese s sebou velké změny v ekonomické a materiální situaci. V této době se po vás chce, abyste dokázali být velice pružní ve všem, co se týká peněz i hmotného vlastnictví.  Na vnitřní úrovni to znamená, že se mění vaše hodnoty. Liší se to od toho, co bylo až po současnost pro vás důležité. Čekejte, že se to odrazí i na vašem majetku, prostě na tom, čeho si ceníte v hmotném významu. Změny ale mohou probíhat bez toho, aniž byste si jich nutně museli být vědomi. Pro možný opětovný růst, budete muset provést radikální změny.

Tranzit obecně může znamenat nečekané zisky i ztráty. V důsledku těchto proměn můžete vyměnit způsoby, kterými jste doposud vydělávali na své živobytí. Je docela možné, že si budete vydělávat úplně jinak. Konečné důsledky tohoto tranzitu jsou vcelku příznivé, ač vás probíhající změny mohou zpočátku velice vyvést z míry. Zůstaňte otevření novým možnostem, jež s sebou tyto změny nesou.

BÝK

Rok 2018 ve znamení Býka
Černá Luna působí od podzimu 2017 v oblasti úřadů, soudů, ciziny a vzdělávání, kde bude do srpna 2018. Černá Luna přinese problémy propojené s emocemi souvisejícími s úředními záležitostmi, zahraničím a rozšiřováním vědomostí. Pozor na soudní spory, řešení alimentů nebo majetku obecně. Budete prožívat situace podobné jako v roce 2009.

Černá Luna se v srpnu 2018 opět přesouvá a mění pozice. Z karmického pohledu bude Černá Luna tlačit na vytvoření pořádku v oblasti kariéry a práce. Můžete změnit práci, nebo být v pracovní oblasti nespokojeni. Jako byste nevěděli, jakým směrem se vydat. Mohou nastat emocionální potíže, pocit nespokojenosti. Díky tomu přichází rozhodnutí, které bude mít zásadní vliv na vaši budoucnost v oblasti partnerství, nebo pracovních aktivit.  Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzim 2009 a jaro 2010.

Saturn se tvoří konjunkci spolu s Černou Lunou a Plutem. Na jaře 2018 přinesou velkou osudovou zkoušku.

V 10/2017 se Jupiter přesunul do znamení Štíra, zde bude působit rok.  Tento přesun pozitivně ovlivní vztahové záležitosti. Vstoupí vám do života důležitá osoba, a to na jaře nebo začátkem léta, osoba z minulosti.  Zde můžete využít vlivu Jupitera a zkvalitnit partnerské i pracovní vztahy. Budete opouštět staré nevyhovující a nefunkční svazky, aby jste je nahradili novými. Čekají vás nové dohody a smlouvy.

4/11/2017 nastává úplněk  v Býku, který přináší jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smluvní ujednání a dohody.
15/5/2018 nastane novoluní v Býku. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků. Můžete začít novou životní kapitolu. Vrhnout se do nových plánů a aktivit.

Tranzit Uranu minulých sedm let  Býky připravoval  na „přechod“ Uranu přes vlastní znamení. Od jara 2018, respektive jara 2019, se bude Uran pohybovat sedm let v Býku, dlouhodobě přinese zásadní životní změny.

V tomto zhruba sedmiletém období  dojde k radikálnímu přehodnocení vašeho vztahu k vnějšímu světu. Staré se zhroutí a nové přichází v tom, že lidé se na vás začnou dívat jinak. Můžete jednat zcela nečekaným způsobem, jež druhé vyvádí z míry, a to hlavně pokud tranzitující Uran nejvíce kontaktuje vaše natální planety související nějak s prvním domem. Během tohoto tranzitu můžete ukončit svoje manželství, jiný blízký vztah, který začal být jednotvárný a až ubíjející. Naopak všechny vztahy, které vám dovolují být sebou samým, přetrvají, přestože i zde můžete očekávat nějaké změny. Také se to týká vaší práce i jakékoli jiné oblasti vašeho života, kde máte nějaké závazky. Hlavní význam tohoto tranzitu spočívá v touze po svobodě. Období je také velice vhodné pro studium nových oblastí poznání, ezoterické nauky, rozvoj svého potenciálu, rozšiřování vědomí, získáte tak nové nástroje pro formování vaší budoucnosti.

BLÍŽENCI

Rok 2018 ve znamení Blíženců
V říjnu 2017 se Jupiter přesunul do znamení Štíra. Tento přesun pozitivně ovlivní zlepšení psychiky a  zdravotního stavu. Přinese novou spolupráci. Zejména jaro 2018 přinese osobu nebo situaci z minulosti. Jaro ukončí nějakou spolupráci, abyste mohli začít nově a jinak. Očekávejte změnu spolupracovníků nebo obchodních partnerů. Nová spolupráce povede k velkému posunu. Také se začnete věnovat svému zdraví a životnímu stylu. Zde se opakují životní posuny jako v roce 2006

Černá Luna se přesunula na podzim 2017  do oblasti financí, kde bude působit do srpna 2018. Černá Luna přinese bolestivé emoce do oblasti sexuality a také peněz, které máte ve společném majetku s další osobou, nebo se týká půjčky, hypotéky. Očekávejte těžkosti a omezení ve finanční nebo majetkové oblasti. Pozor na nevěru pod vlivem Černé Luny, ta by se nemusela vyplatit. Zesílený tlak očekávejte na jaře 2018. Budete prožívat situace podobné jako v roce 2009. 

8/2018 opět Černá Luna změní pozici. Černá Luna otevře možné problémy s úřady, soudy, esoteriku a vzděláním. Touhu se rozvíjet po duchovní stránce, nebo ji zatratit. Je zde zaktivovaná forma spojená s filozofováním, církví a náboženstvím nebo uměním. Dát si do pořádku tato témata. Černá Luna může popíchnout nebo popudit Vaše emoce se situacemi spojené s cizinou a rozšiřováním vědomostí. Vliv zesílí na podzim 2018. Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jaro 2010. Tento tranzit otevírá oblast rozšiřování vědomostí, úředních záležitostí, kdy nám může Černá Luna škodit, zdržovat. Můžeme zakusit v těchto tématech hořkost jablka „poznání“.

3/12/2017 nastává úplněk  v Blížencích, který přináší jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující.
13/6/2018 nastane novoluní v Blížencích. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků. Můžete začít novou životní kapitolu. Vrhnout se do nových plánů a aktivit.
23/11/2018 nastane úplněk v Blížencích, který přináší jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující.

Planeta zvratů Uran se od jara 2018, respektive jara 2019 bude pohybovat sedm let v Býku. Vliv tohoto tranzitu může být nenápadný, ale přesto hodně významný. Patří sem náhlé události, zjevným důsledkem minulých činů a nevědomého nutkání a nutkavého chování, potíží s institucemi, nečekané odhalení tajemství a skrytých věcí. Lze také očekávat náhlé činy jiných osob namířené proti vám, přičemž se doposud nezdálo, že by vám tito lidé chtěli nějak uškodit. Všechny tyto věci mají společný základ v podobě nepříjemností, překvapení a nestálosti vyvolané faktory, kterých si nejste vědomi. Ve hře je vlastní nevědomí. Skrytí nepřátelé jsou vyprovokováni signály, které nevědomě vysíláte. Rovněž to také mohou být i vaše nepromyšlené činy. Symbolicky jsou s touto oblastí spojovány instituce jako vězení, nemocnice, ústavy, kde společnost skrývá ty prvky, na které se lidé neradi dívají.

RAK

Rok 2018 ve znamení Raka
V 10/2017 se Jupiter přesunul do znamení Štíra. Tento přesun  ovlivní partnerské vztahy, téma dětí a tvorby. Kdo touží po dítěti, tvořit a plodit,  má pozitivně nakloněny planety. Můžete se těšit na nového životního nebo pracovního partnera. Jupiter přináší životní posun do oblasti dětí, pokud toužíte zplodit potomka, bude Vám Vesmír nápomocen. Budete-li tvořit, vytvoříte velké dílo. Jupiter vám přinese na jaře a začátkem léta důležitou osobu z minulosti. Pod Jupiterem  se mohou ukončit nevyhovující vztahy, aby uvolnily místo novým, kvalitnějším vztahům, a to jak v životní, tak pracovní rovině. Zde se opakují životní posuny jako v roce 2006.

Černá Luna se přesunula na podzim 2017 do oblasti vztahů, kde bude působit do srpna 2018. Raci mohou očekávat řešení vztahů, zejména na jaře 2018. Vztahy, smluvní ujednání a dohody pracovní, partnerské, rodinné. Zde Černá Luna „píchne do vosího hnízda“, rozvíří vztahové záležitosti, které si budou muset dát do pořádku. Budete prožívat situace podobné jako v roce 2009. 

8/2018 se Černá Luna opět přesune.  Pod vlivem Černé Luny budete řešit majetek, který sdílíte s další osobou nebo bankou, vše, co se týká sexu (pozor na nechtěné těhotenství). Touha po sexu, pozor na mimo partnerské vztahy. Pod vlivem Černé Luny by aférky nemusely dopadnou podle očekávání. U mladších osob může působit touha po dítěti.  Černá Luna zde odemyká brány do minulých životů a právě přechází přes téma okultismu, transformace duše, sexuality a peněz. Mohou se vyhrotit vztahy s dětmi nebo rodiči a mateřství. Situace, které vytáhne na povrch se budou také týkat peněz, které sdílíte s někým dalším, jako jsou partneři, společníci, nebo  banky. Černá Luna pročistí tyto situace. Přichází k vám do života lidé, kterým můžete dlužit peníze nebo dluží oni vám. Důležité je v této době hlídat si majetek, jelikož Černá Luna pohlcuje a bere, být věrný ve vztazích, nezneužívat rituály a okultní vědy. Černá Luna vnáší do těchto témat nejistotu a pokušení.  Dále je nutné hlídat si možné úrazy a možné úmrtí někoho.  Vodítkem situací, které nastanou je podobnost s obdobím podzim 2009 a jaro 2010. 

2/1/2018 nastává úplněk  v Raku, který přináší jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující.
13/7/2018 nastane novoluní v Raku. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků. Začínáte žít novou životní kapitolu. Zrealizujete své plány a aktivity.

Od jara 2018, respektive jara 2019, se bude Uran pohybovat sedm let v Býku a dlouhodobě přinese Rakům zásadní životní změny ve společnosti, ve které se Raci nachází. Vliv bude nenápadný, ale přesto významný. V tématu přátel a společnosti. Dlouhodobě si Raci vytřídí své přátelé a známé. Uran zde působí jako urychlovač v souvislosti s přáteli. Zvraty, rychlé změny v oblasti blízkých lidí, skupiny lidí, společenství či společnosti. Velká změna se blíží. Veškeré zvraty, změny a náhody jsou ku prospěchu. Přichází revoluce nadějí v to, co budete v příštích několika letech dělat, očekávat od života. V důsledku tranzitu se nespokojíte nyní s tím, co vám stačilo dříve. Pravděpodobně si budete hledat nové přátele, kteří lépe odpovídají tomu, co chcete v této době zažívat. Nyní existují dvě varianty možného jednání – první variantou je možnost identifikovat se s určitými skupinami k nimž patříme. Nebo druhá varianta – bouřit se proti jejich hodnotám.

LEV

Rok 2018 ve znamení Lva
Planetka Ceres působí dlouhodobě ve znamení Lva. Lvi dostanou zabrat, a to až do 7/2018. Ceres se bude dlouhodobě pohybovat tam a zpět. Lvíčky čeká perné období, během kterého budou muset podat maximální výkony, díky nimž se posunou vpřed.

Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, od podzimu 2017 celý rok působí v oblasti bydlení, pracovního zázemí a zdraví. Jupiterův přesun ovlivní  vaše bydlení a pracovní zázemí.  Kdo touží po novém domově nebo kanceláři,  má pozitivně nakloněny planety. Můžete rekonstruovat, zkvalitnit domov, změnit své zázemí nebo  přesunou své pracovní zázemí. Upevníte své pracovní pozice. Zde se opakují životní posuny jako v roce 2006.

Černá Luna se přesune na podzim 2017 do oblasti zdraví, služby a péče o druhé, kde bude působit do srpna 2018. Černá Luna přinese situace spojené s emocemi v souvislosti se zdravím.  Závazky a povinnosti zbrzdí život Lvů, a to až do léta 2018. Mnoho práce, která nepřináší vytoužené ovoce. Saturn spolu s Černou Lunou přinese omezení v pracovní oblasti.

Druhá polovina 2018 přináší řešení vztahů pracovních i partnerských. Zažijete přetřes vztahů, jen pevné vztahy vydrží. Zde Černá Luna přináší omezení a těžkosti. Situace, které přitahujete do života, se budou týkat vztahů jak partnerských, tak pracovních, veškerých smluv a dohod. Můžete se seznámit s důležitou osobou, např. partnerem, navázat, nebo ukončit pracovní vztah, ale také vám někdo může odejít ze života. Černá Luna je zde v roli, kdy pohlcuje vše, co se má ukončit, nebo naopak nastartovat nové spojení s někým. V této době bude veškerá energie vynakládána do vztahů. Budete řešit vztahové záležitosti na všech úrovních, pracovních, partnerských, rodinných. V této době bude vyplouvat na povrch vše nevyřešené, nebude jednoduché se dohodnout. Černá Luna vnáší do těchto témat nejistotu a pokušení. Pozorně čtěte smlouvy. Ujistěte se, že rozumíte dohodám. Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzim 2009 a jaro 2010.

31/1/2018 nastává úplněk ve Lvu, který přináší jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující.
11/8/2018  nastalo novoluní ve Lvu. Novoluní přineslo ohromnou energii do nových začátků. Můžete začít novou životní kapitolu. Vrhnout se do nových plánů a aktivit.

Vzestupný karmický uzel, Dračí hlava, se pohybuje Lvem skoro celý rok  2017. Přináší  informace z minulých reinkarnací, kam směřovat. Směřovat máte  k úspěchu, stát se  úspěšným jedincem.  Rychle reagovat na životní zvraty.  Splnit si své životní plány. Posláním  pro toto období je bojovat za lepší zítřky.

Od jara 2018, respektive jara 2019 se bude Uran pohybovat sedm let v Býku. Uran zde značí zásadní životní obrat v kariéře. Období změn v povolání a veřejném životě, hledání poslání, změn v zaměření kariéry. Očekávejte  neočekávané kolem práce a pracovních aktivit.  Při tomto tranzitu očekávejte radikální změny ve vašem profesionálním životě, v povolání či konflikt s autoritami. Začala-li kterákoli z těchto oblastí stagnovat a nepřináší nové zážitky, očekávejte změny. Dá se očekávat, že vás budou utlačovat šéfové, nadřízení, zaměstnavatelé, rodiče atd. Tranzit  obecně přináší nečekané pracovní příležitosti, pracovat s novými technologiemi atd. Můžete úplně změnit své dosavadní profesní zaměření

PANNA

Rok 2018  ve znamení Panny
Jupiter se na podzim 2017 přesunul do znamení Štíra. Tento přesun pozitivně ovlivní oblast komunikace, pohybu a cestování, psaného a mluveného slova, učení, rozšiřování vědomostí a vzdělávání. Jupiter bude přát vyjednávání na úřadech, zlepší sourozenecké vztahy a ovlivní zlepšení kvality dopravního prostředku jakým je např. auto. Zde se opakují životní posuny jako v roce 2006.

Černá Luna se přesunula na podzim 2017 do Kozoroha, kde bude působit do srpna 2018.  Díky  vlivu si budete muset udělat pořádek v oblasti rodičů, partnerů životních i pracovních a také vše související s dětmi.  Černá Luna přinese silné emoce do těchto oblastí. Černá Luna přináší problémové situace k řešení do oblasti partnerských vztahů. Může se objevit někdo nový, ovšem zálety a mimopartnerské svazky nedopadnou dobře. Vztahy se otřesou v základech a vydrží pouze silné spojení. Partner nebo kariéra? Pod Černou Lunou může vzniknout dítě, ovšem vše, co vznikne pod Černou Lunou, přináší do budoucna silné citové emoce. Černá Luna bere, nebo přináší problémy. Pokud toužíte po dítěti či partnerovi, počkejte si, až se přesune do dalšího znamení. Budete prožívat situace podobné jako v roce 2009. 

8/2018 se Černá Luna opět přesune. V této době je nutné dbát na své zdraví. Vliv Černé Luny bude působit v oblasti zdraví, zdravého životního stylu, ale také se  můžete starat o někoho ve své blízkosti. Služba blízkým.  Zde je nutné vyřešit pocit nevyhovující práce, mnoho práce za neodpovídající mzdu. Nenechat se využívat. Vyčistit si zdravotní záležitosti tak, aby mohl přijít v dalším období posun. Neřešené nemoci se budou hlásit o slovo. Čeká Vás mnoho práce a povinností. Vodítkem situací, které nastanou je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jaro 2010. 

2/3/2018 nastává úplněk v Panně, který přináší jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující.
9/09/2018 nastane novoluní v Panně. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků. Můžete realizovat nové projekty. Začít podnikat. Začínáte novou životní kapitolu.

Od jara 2018, respektive jara 2019 se bude Uran pohybovat sedm let v Býku. Dlouhodobé období, kdy dostanete příležitost významně rozšířit svoje vědomí, dospět k poznání, o němž jste doposud neměli ani zdání. Aby to fungovalo,  musíte mít otevřenou mysl. Své myšlení máte pozměnit. Při tomto tranzitu se začnete svému oboru věnovat plně. Mohou vás nyní napadat a přitahovat různé radikální i novátorské možnosti řešení společenských problémů.

Je možné, že budete cestovat, možná se stěhovat. Pokud jste otevřeni novým zážitkům, vjemům a pohledům na svět, jste ochotní změnit svoje názory, může tento tranzit být nesmírně konstruktivní.

VÁHY

Rok 2018  ve znamení Vah
Od konce října, celý listopad a začátek prosince 2017, se nezastavíte. Planeta aktivity Mars se v tuto dobu pohybuje znamením Vah, a to ovlivní vaše pracovní vytížení.

Černá Luna se na podzim přesune do oblasti domova, pracovního zázemí a žen v rodině. Pocítíte touhu se přesunout, pokud bydlíte ne zcela podle svých představ. Můžete uvažovat o změně práce, nebo pracovního zázemí. Začnou těžkosti se ženami ve vašem okolí. Může vám odejít ze života žena z rodiny. Rodina se zmenší.  Černá Luna bude zde působit až do léta 2018, kdy se přesune do Vodnáře.  Budete prožívat situace podobné jako v roce 2009. 

8/2018 se Černá Luna opět přesune.  Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzim 2009 a jaro 2010. Díky  vlivu si budete muset udělat pořádek v oblasti rodičů, partnerů životních i pracovních a také vše související s dětmi.  Černá Luna přinese silné emoce do těchto oblastí. Černá Luna přináší problémové situace k řešení do oblasti partnerských vztahů. Může se objevit někdo nový, ovšem zálety a mimo partnerské svazky nedopadnou dobře. Vztahy se otřesou v základech a vydrží pouze silné spojení. Partner nebo kariéra? Pod Černou Lunou může vzniknout dítě, ovšem vše, co vznikne pod Černou Lunou přináší do budoucna silné citové emoce. Černá Luna bere, nebo přináší problémy. Pokud toužíte po dítěti či partnerovi, počkejte si, až se přesune do dalšího znamení

V 10/2017 se Jupiter přesunul do znamení Štíra. Tento přesun ovlivní váš finanční posun. Jupiter bude přát majetku a zlepšení majetkových a finančních poměrů. Očekávejte zvýšení prestiže, zlepšení financí. Vše co vás svazuje, vám bude ze života odebráno, aby mohlo dojít k výrazným životním posunům. Zde se opakují životní posuny jako v roce 2006.

31/3//2018 nastane úplněk  ve Vahách, který přinese jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující.
9/10/2018 nastává novoluní ve Vahách. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků. Můžete začít novou životní kapitolu. Vrhnout se do nových plánů a aktivit.

Od jara 2018, respektive jara 2019 se bude Uran pohybovat sedm let v Býku. Dlouhodobě si začnete  postupně uvědomovat, že váš život čekají další velké změny vyvolané  podvědomím. Nenastanou bohužel postupně, ale prostřednictvím náhlých, nečekaných dějů a událostí. Bude vám připadat, že jsou to „rány osudu“, budou mimořádně silné. Ze života vám zmizí zajetý řád věcí, protože vzniká zcela nový. Tento tranzit vás nabádá k tomu začít nové období vašeho života. Nechcete už dál snášet omezení, abyste se osvobodili. To, co bylo doposud postupným a pozvolným vývojem, se nyní musí stát převratem.

Uran ovlivní finance a společné zdroje, které máte ještě s někým dalším. Zde můžete očekávat  neočekávané, třeba výkyv zdrojů příjmů. Je možné např. dědictví. V této době je proto moudré, abyste nebyli odkázáni na cizí peníze, včetně bankovních půjček. Závazky by mohly působit vážné potíže. Rozhodně se ale v tomto období nesnažte od svých finančních závazků někam utéct, odmítat dluhy splácet. Uran by vám mohl „donést“ i nový sexuální vztah, zcela jiný, než na který jste normálně zvyklý. Nespoléhejte se, že takový vztah vydrží. Psychologické změny se v průběhu několika roků  změní a vaše potřeby budou zcela jiné. Všechny vztahy, již déle trvající, se stejně budou muset nějakým způsobem proměnit, ať už chcete nebo nechcete.

ŠTÍRA

Rok 2018 ve znamení  Štíra
Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, se přesunula na podzim 2017 do vlastního znamení Štíra a zde bude rok působit. Díky Jupiteru zažijete zásadní životní změny, které povedou k jejich posunu. Zkvalitní se Vám život. Jupiter odebere veškeré situace, díky kterým byste se nemohli rozvinout. Nevhodná práce, partner nebo  bydlení. Jaro očekávejte nejprve ukončení některých situací a poté  začnete cítit přiliv energie Jupiteru. Zde se opakují životní posuny jako v roce 2006.

Černá Luna se přesunula  na podzim 2017 do oblasti komunikace, cest a učení, kde bude působit do srpna 2018. Černá Luna přinese nepříjemnosti s dopravním prostředkem, nebo omezení pohybu a cestování, zejména za vzděláním. Problémy se sourozenci, a také s úřady. Pozor na to, co Štíři řeknou, napíší a podepíší v souvislosti s pracovní aktivitou. Budete prožívat situace podobné jako v roce 2009.

8/2018 se Černá Luna opět přesune.  Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jaro 2010. Situace, které přitahuje Černá Luna, se budou týkat rodiny, domova nebo bydlení.  Černá Luna přináší silné emoce a problémové situace v souvislosti s bydlením, domovem a zázemím. Otevře se téma bydlení, které souvisí s místem, kde pobýváte, trávíte čas. Jako by s Vámi šili “všichni čerti“. Černá Luna ponouká a aktivuje myšlenky na změnu zázemí nebo domova. Je dobré si říci, jestli Vás nepálí “dobré bydlo“ kdy jsme spokojení, ale jsme tlačeni a naváděni Černou Lunou‘ ke změně. Tedy změna se mi nemusí vyplatit a jistě si poneseme důsledky za naše rozhodnutí. Její vliv nutí k oddělení od rodiny, domova, oddělení od kořenů našeho života. Symbolizuje vyhnání z ráje, cítím se jako “černá ovce“ domova nebo rodiny. Mohu pod jejím vlivem přijímat roli obětního beránka. Pod Černou Lunou přichází problém s nalezením vhodného místa pro život. Na druhou stranu může dopomoci k nalezení nového vhodnějšího místa, nových základů pro život. Na konci tohoto vlivu se ukáže, zde se přestěhujete a změníte své zázemí, či nikoli. Každý máte své štěstí ve vlastních rukách, a proto se řiďte „zdravím rozumem“ a nepodléhejte emocím a rozmarům Černé Luny. Může se vám zmenšit rodina.

30/04/2018 nastane úplněk  ve Štíru, který přinese jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující.
7/11/2018 nastává novoluní ve Štíru. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků.  Můžete začít novou životní kapitolu, vrhnout se do nových plánů a aktivit.

Od jara 2018, respektive jara 2019, se bude Uran pohybovat sedm let ve vztahové oblasti. Období překvapivých změn ve vztazích či názorech na ně. Uran prochází tímto tématem 7 let. Pokud v  tomto období jakákoliv planeta zaktivuje Uran,  očekávejte zásadní změnu ve vztazích, partnerských, pracovních, rodinných.

Tento tranzit důkladně prověří vaše vztahy. Může být nesmírně těžký, máte-li pevný vztah, který nefunguje. V nevyhovujícím vztahu vydržíte celé roky a dokážete je nějak udržovat. V manželství kvůli dětem, financím, či citové i fyzické závislosti. Jenomže Uran bude působit a najednou může být velice těžké zvládat napětí ve vztazích a tím dochází ke krizím. Hrozí rozpad manželství, nebo nespolehlivého obchodního partnerství. Pevný vztah tuto bouři přečká. Přesto vás tento tranzit donutí k tomu, abyste provedli potřebné změny. Jedním z možných projevů je divoká, velice neperspektivní a velmi nestálá milostná aféra. Nová láska vám připadá jako vaše záchrana a zdroj vzrušení. Ale není.

Může docházet k otevřeným konfliktům s druhými.. Energie Uranu je v konečném efektu destruktivní, objevuje se hlavně skrze intimní přátelství. Potlačovaná energie ale může explodovat. Vaše vztahy vás v současnosti chtějí naučit něco dalšího o životě, nebraňte se jim proto a umožněte jim to.

STŘELEC

Rok 2018 ve znamení  Střelce
Černá Luna se na podzim přesune ze Střelce do znamení Kozorohu. Střelcům přinese nepříjemnosti s penězi, majetkem ale i s hodnotou vlastní osoby. Černá Luna se Saturnem přinese situace, kdy si máte dát do pořádku finance a majetek, nenechat se nikým a ničím omezovat a nevydávat peníze tam, kde je to zcela zbytečné. Budete prožívat situace podobné jako v roce 2009.

8/2018 se Černá Luna opět přesune. Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzim 2009 a jaro 2010. Černá Luna přinese nepříjemnosti s dopravním prostředkem, nebo omezení pohybu a cestování. Problémy se sourozenci, a také s úřady. Pozor na to, co řeknete, napíšete a podepíšete v souvislosti s pracovní aktivitou. Zde Černá Luna může brzdit a znepříjemňovat život ve spojitosti s úředními jednáními. Úředníci Vás mohou zdržovat a brzdit zejména ve spojení s prací a postupem ve vaší kariéře.

Na podzim 2017 se Jupiter přesunul do znamení Štíra. Tento přesun  ovlivní  váš život, neboť začnete pomalu ukončovat a uzavírat situace. Měli byste začít přemýšlet, co se vám  v životě povedlo a co chcete v dalších letech rozvíjet a naopak, co ve svém životě ukončit a postupně během roku 2018 realizovat životní proměnu. Přichází ukončení aktivity z minulosti. Začnete na sebe nahlížet jiným způsobem. Přichází nový životní směr, který vychází z vašeho podvědomí. Vše co bude odcházet a ukončovat se, je pro vaše budoucí štěstí. Veškeré změny přijímejte s povděkem. Přichází posun na duši a duchovní úrovni. Můžete prožít odloučení, pocit samoty. Můžete někoho opustit, nebo někoho ztratíte. Dozvíte se tajné informace, tajemství, které mělo být ukryto. Pozor na neupřímné jednání osob, od kterých něco očekáváte. Lidé kolem vás nemusí jednat upřímně. Mohou Vás pomlouvat, slibovat nereálné a tím brzdit a omezovat.  Počkejte si na konec roku 2018, kdy se Jupiter přesune do vašeho znamení a přinese velký životní posun.

18/12/2017 nastává novoluní ve Střelci. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků.  Můžete začít novou životní kapitolu, vrhnout se do nových plánů a aktivit. Při tomto novoluní bude asistovat Merkur, Venuše, Saturn s Černou Lunou,ovšem jíž ve znamení Kozoroha. Pět planet se postaví do zákrytu a spojí mocné síly k novým začátkům, a to už bez Černé Luny, která dlouhou dobu přinášela problémy.
29/05/2018 nastane úplněk ve Střelci, který přinese jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující.
7/12/2018 nastává novoluní ve Střelci. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků.  Můžete začít novou životní kapitolu, vrhnout se do nových plánů a aktivit.

Od jara 2018, respektive jara 2019, se bude Uran pohybovat sedm let v Býku. Uran přináší zisk nového přístupu k práci. Možnost změny zaměstnání, ač nemusí jít o profesní změny. Asi vás nyní moc netěší to, co musíte dělat. Nejlepší a nejtvořivější reakcí na tento tranzit je změna v těch oblastech vašeho života, které se vám jeví jako příliš omezující a zatěžující. Asi se z vaší současné práce stala otupující rutina či vás moc unavuje péče o druhé. Nemáte  skoro žádný čas pro sebe. Nejlépe uděláte, když si budete hledat spíše nové možnosti v rámci vaší současné práce. Pokud to nejde, hledejte si nové zaměstnání. Je pravděpodobné, že se budete více zajímat a pracovat s elektronikou a digitální technikou ve vaší dosavadní práci.  Nesnažte se nyní potlačovat napětí, které s tímto tranzitem často souvisí. Uvědomte si a zbavte se napětí vznikající z pocitu, že nemáte šanci uniknout svým povinnostem. Nesnažte se potlačit energii uranu na vědomé úrovni, protože potlačená energie se projeví fyzicky v podobě potíží s vašim zdravím. Přinutí vás to poté změnit způsob práce a zmenšit nebo změnit své povinnosti. Neprovedete-li patřičné změny vědomě, vaše tělo vás k tomu nepochybně donutí.

KOZOROH

Rok 2018 ve znamení Kozoroha
Černá Luna se přesunula na podzim 2017 do Kozoroha, kde bude působit do srpna 2018. Černá Luna bude působit ve vlastním znamení Kozoroha. Přináší silné emoce, pocity  z minulých životů. Vnese psychické zmatky, které budete nuceni řešit. Člověk si může připadat jako „obětní beránek vzniklých situací“.  Budete muset bojovat o svůj úspěch. Životné zkoušky pod vlivem Černé Luny velmi ovlivní vnitřní proměnu. Začnete na svůj život a své okolí pohlížet jinak, nově, z jiného úhlu pohledu. Najednou pochopíte, že jediná změna je nutná uvnitř sama sebe. Po dobu působení Černé Luny budete mít pocit, že jste brzděni, chcete se posunout, ale nejde to. Setkáte se s lidmi a situacemi z minulých životů, můžete zažít pocity bezmoci, beznaděje, hany, ponížení. Zde je důležité všímat si, co se děje kolem. Můžete se dostat do nepříjemné situace osobně, nebo naopak do nepříjemné situace někoho dohnat. Černá Luna připravuje Vaší duši na obrovskou proměnu.  V tomto období můžete mít pocit neschopnosti, bát se úspěchu. Mohou vám být házeny překážky, nebo být ovládáni jinými.  Měli byste si věřit, že překonáte veškeré nepříznivé životní situace. Nenechat se zastrašit nikým a ničím. Pracovat na své osobnosti. Pohybovat se mezi úspěšnými lidmi, kteří Vám ukáží, kam máte směřovat. Být spokojeni sami se sebou. Žít život. Být schopný jedinec a zvládnout životní výzvy. Budete prožívat situace podobné jako v roce 2009.

8/2018 se Černá Luna opět přesune.  Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzim 2009 a jaro 2010. Zde Černá Luna vytváří nesnáze v souvislosti s penězi a majetkem. Situace, které přitahuje, přináší omezení a problémy s financemi, např. větší výdaje, ale i to, že nám někdo způsobí snížení naší hodnoty. V této době bude docházet k situacím, kdy si budete muset udělat jasno v souvislosti s financemi a majetkem. Otevře se téma vydělávání peníze, stát se úspěšným. Černá Luna přinese pokušení, touhu mít vysoké ambice.

Doporučuji uvědomit si svou vlastní hodnotu. Mít kolem sebe osoby, které vás nevyužívají, nesnižují vaší hodnotu. Náležitě ocení vaší práci, za kterou dostanete adekvátní odměnu. Vytvářejte hodnoty, obklopujte se úspěšnými lidmi. Hlídejte si výdaje.  Nakládejte s majetkem a penězi opatrně. 

Koncem roku 2017 se přesunul Saturn do vašeho znamení. V roce 2018 a 2019 až do jara 2020 můžete očekávat obrovské životní změny jako v létech od jara 1988 až do konce roku 1990, kdy byl Saturn také v Kozorohu. Během několika let změníte ve svém životě úplně vše. Dáte životu řád a pořádek. Vše špatné odejde a na volné místo přijdou nové situace a lidé.

Na podzim 2017 se Jupiter, všeobecně známý jako „planeta štěstěny“, přesunul do znamení Štíra. Tento přesun ovlivní splnění vašeho snu, umožní vám dostat se do určité společnosti a přinese do roka a do dne nová přátelství. Díky Jupiteru změníte lidi kolem sebe, společnost nebo  prostředí.

17/1/2018 nastává novoluní v Kozorohu. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků.  Můžete začít novou životní kapitolu, vrhnout se do nových plánů a aktivit.
28/06//2018 nastane úplněk  v  Kozorohu,  který přinese jasno do oblasti vztahů.  V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující.

Od jara 2018, respektive jara 2019, se bude Uran,  planeta zvratů a neočekávaných situací, přesunovat do Býka. Uran se sedm dlouhých let pohybuje v oblasti dětí, partnerů a tvorby. V těchto tématech můžete očekávat neočekávané. Pozor na nechtěné těhotenství. Náhlé změny  v pracovním partnerství, nebo zásadní zvrat v souvislosti s životním partnerem.  Uran v minulém desetiletí měl za úkol změnit váš základní přístup k životu, abyste teď mohli začít hledat nové formy sebevyjádření a tvořivého projevu. Přichází čas na experimentování se životem. Možná budete mít nezvyklé vztahy s opačným pohlavím. Uran zboří staré strnulé vztahové vzory. Nečekejte ale, že tyto vztahy budou trvalé. Mohou sice vydržet, ale neočekávejte to. Mohou to být vztahy s velkým věkovým rozdílem. Možná se rychle zamilujete, což rozbije existující vztah, anebo vztah, který je sledem rozchodů a smíření, případně vztah s někým, s kým byste se za jiných okolností dohromady nedali. Děti – oblast života, která teď může změnit váš život, nebo jej komplikovat. V pozitivním světle to ale může znamenat, že se prostřednictvím svých dětí setkáte s velmi pozitivními a podnětnými zážitky.

VODNÁŘ

Rok 2018 ve znamení Vodnáře
Na podzim 2017 se Jupiter přesunul do znamení Štíra, kde bude působit celý rok.  Tento přesun  ovlivní pozitivně životní posun v pracovní a oblasti kariéry. Pozornost nyní bude věnována povolání, kariéře, společenskému postavení i vaší pověsti. Máte se snažit postoupit ve všech těchto oblastech. Snaha by měla být korunována úspěchem. Dbejte na to, abyste nebyli arogantní, nic nepřeháněli, nesnažili se být dominantní. Začnete-li si myslet a namlouvat si, že jste opravdu mimořádní a významní, zamyslete se nad tím, co jste do této doby opravdu dokázali. Můžete ale na jiné úrovni čekat i uznání za to, co a čeho jste v životě dosáhli a dokázali. Lze v tomto případě čekat povýšení v zaměstnání, veřejný respekt, nebo uznání od lidí kolem vás. Můžete také změnit práci. Zejména ke změnám dochází jaro a začátkem léta 2018, kdy bude mít Jupiter zpětný chod.

Černá Luna od podzimu  působí do srpna 2018 v oblasti samoty, izolace, tajností, nepřátel. Černá Luna pomalu odstraní z vašeho života vše, co tam nepatří. Budete si muset udělat pořádek kolem sebe. Veškerá tajemství se odtajní. Pozor na nevěry,  úřady a úředníky, vše by mělo být podle pravidel. Udání, podvody a podvodníci mají zelenou, zde je nutná ostražitost. Očekávejte ukončení situací, které nejsou životaschopné. Můžete se cítit osaměle, izolovaní od lidí, nebo naopak utíkat do samoty. Budete prožívat situace podobné jako v roce 2009.

Černá Luna se přesune 8/2018 do Vodnáře, kde bude působit do jara 2019. Černá Luna bude působit ve vlastním znamení. Přináší silné emoce, pocity  z minulých životů. Vnese psychické zmatky, které budete nuceni řešit. Člověk si může připadat jako „obětní beránek vzniklých situací“.  Budete muset bojovat o svůj úspěch. Životní zkoušky pod vlivem Černé Luny velmi ovlivní vnitřní proměnu. Začnete na svůj život a své okolí pohlížet jinak, nově, z jiného úhlu pohledu. Najednou pochopíte, že jediná změna je nutná uvnitř sama sebe. Po dobu působení Černé Luny budete mít pocit, že jste brzděni, chcete se posunout, ale nejde to. Setkáte se s lidmi a situacemi z minulých životů, kdy můžete zažít pocity bezmoci, beznaděje, hany, ponížení. Zde je důležité všímat si, co se děje kolem. Můžete se dostat do nepříjemné situace osobně, nebo naopak do nepříjemné situace někoho dohnat. Černá Luna připravuje Vaší duši na obrovskou proměnu.  V tomto období můžete mít pocit neschopnosti, bát se úspěchu. Mohou vám být házeny překážky, nebo být ovládáni jinými.  Měli byste si věřit, že překonáte veškeré nepříznivé životní situace. Nenechat se zastrašit nikým a ničím. Pracovat na své osobnosti. Pohybovat se mezi úspěšnými lidmi, kteří Vás ukáží, kam máte směřovat. Být spokojeni sami se sebou. Žít život. Být schopný jedinec a zvládnout životní výzvy. Budete prožívat situace podobné jako v roce 2009. Vodítkem situací, které nastanou je podobnost s obdobím podzim 2009 a jaro 2010.

15/2/2018 nastane novoluní ve Vodnáři. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků. Můžete začít novou životní kapitolu. Vrhnout se do nových plánů a aktivit.
27/07//2018 nastane úplněk  ve vlastním znamení,  který vnese jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující a nastavit nová pravidla.

Od jara 2018, respektive jara 2019, změní Uran polohu na dalších sedm let. Planeta zvratů Uran se dlouhodobě pohybuje v tématu domova, bydlení a pracovního zázemí. Zde zažijete  neočekávané situace v oblasti bydlení a také ve zdraví. Uran, ač pomalá planeta,  přináší rychlé neočekávané změny v oblasti zdraví, stability a pracovního zázemí. Očekávejte nejrozsáhlejší změny ve vašich nejosobnějších a nejintimnějších sférách týkajících se vašeho domova i rodiny. Čas na mnohé nepříjemnosti, které odhalí, co je třeba ve vašem životě změnit či reformovat. Na oplátku pak získáte pocit svobody, vymaníte se z nepříjemných vlivů minulosti.

Běžným projevem bývá náhlá změna vašeho domácího prostředí, možnost i úplné změny bydliště. Ohrožuje vás rozvod, nehody, dokonce i něčí smrt. Uran po vás požaduje větší pružnost a otevřenost vašeho života, nové názory a postoje v soukromém životě. Očekávejte možnost přetrhání pout s minulostí. Nakonec vám to přinese pozitivní změny, neboť se odpoutáte od starých zvyků a vzorců. Svoje kořeny později obnovíte. Od intimních problematických vztahů, komunikace na této úrovni až po opravy domu či bytu. Bude to asi trvat několik let, než svoje bydlení příhodným způsobem stabilizujete. Tranzit Uranu  znamená hluboké změny na úrovni nevědomí. Vliv na vnímání současné reality. Po ukončení tranzitu  se výrazně změní celý váš pohled na svět.

 RYBY

Rok  2018 ve znamení Ryb
Černá Luna se přesunula  na podzim 2017 do oblasti přátel a společenství, kde bude působit do srpna 2018. Černá Luna Vám změní pracovní prostředí a spolupracovníky.  Můžete se přesunout na jiné pracovní místo nebo se přestěhovat. Černá Luna může přinést nevhodné přátelé, z jiné společnosti, kde se nebudete cítit dobře. Můžete změnit společnost, zemi, kamarády a přátelé. Můžete o někoho přijít, ztratit, ukončit vztahy, abyste  připravili svůj život na nové vztahy, příliv nových lidí do života, změna lidí v určitém společenství. Zrcadlo pravdy odkryje svou tvář a ukáže, kam patříte a nebo nepatříte. Budete prožívat situace podobné jako v roce 2009

V srpnu 2018 se Černá Luna přesune do dalšího znamení.  Když se Černá Luna pohybuje tímto  místem, jste napojeni na “druhý břeh“, propojeni s minulými inkarnacemi. Zde je třeba si všímat lidí kolem sebe. Vylézají  na povrch důležité osudové, karmické informace.  Téma tohoto období je odstraňování, ukončování a propojení s minulými životy, pocity samoty a izolace. Zde je zapovězená třináctá komnata naší duše. Tajemství přestávají být tajná. Nepřátelé mohou nepříjemně působit. V této době je dobré žít život bez skrývání, lhaní a podvádění. Pozor na pomluvy, podvody a depresivní pocity. Vodítkem situací, které nastanou je podobnost s obdobím podzim 2009 a jaro 2010.

Na podzim 2017 se Jupiter přesunul do znamení Štíra. Tento přesun pozitivně  ovlivní vše v souvislosti s úřady a soudními spory. Přináší posun a rozmach do oblasti učení, vzdělávání a do všeho, co se týká ciziny a zahraničí. Vlivem tranzitu se rozšíří váš celkový pohled na život. Můžete cestovat, učit se, či učit druhé a to formálně nebo neformálně. Zaujmou vás abstraktní a filozofická témata, esoterika. Budete nyní mít chuť mnohem více číst a učit se. Je to čas pro humanitární činy, pro navýšení vlastního uvědomění.

Oblast, kde se pohybuje Jupiter,  je oblastí zveřejňování, vydavatelství, jiných komunikačních možností jako kupříkladu internet nebo jiná média. Působí na vás širší svět, a tak se postupně budou měnit i vaše názory na svět. Má dopad na dosažení zralosti, dojde postupně k vašemu zmoudření. Máte se od základů otevřít. Při cestování očekávejte těsnější spojení s cizinci a cizinou. Buď v souvislosti a rámci vaší práce, soukromě, nebo obojího.  Nyní je nejdůležitější, aby došlo k růstu vašeho vědomí, abyste dál nežili ve svých předsudcích i názorech. Máte spíše vědět než věřit. Čím více budete nahrazovat víru skutečným věděním, tím lépe na tom budete. Zde se opakují životní posuny jako v roce 2006.

17/3/2018 nastane novoluní v Rybách. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků. Můžete začít novou životní kapitolu. Vrhnout se do nových plánů a aktivit.
26/08//2018 nastává úplněk  ve vlastním znamení,  který vnese jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující a nastavit nová pravidla. 

 Od jara 2018, respektive jara 2019, se bude Uran přesouvat do dalšího znamení. Uran bude atakovat ty oblasti vašeho života, které doposud považujete za samozřejmé a spolehlivé. Jde o každodenní styky v nejbližším okolí, váš běžný život. Vlivem Uranu se vaše běžné životní postoje začnou měnit. I dosavadní komunikace s lidmi se začne měnit. S druhými nyní budete postupně komunikovat novým způsobem. Změní se i vaše zvyky. Můžete očekávat, že budou mizet vaše zažité způsoby myšlení i komunikace, začnete chápat aspekty života, jež vám dosud unikaly. Myšlení bude pružnější. Přinese to jiné zájmy, zejména v těch oblastech, jimž vládne Uran. Patří mezi ně věda a technika, jóga, astrologie a také okultismus. Očekávejte zrychlené tempo v normálním životě. Neočekávejte nic za samozřejmé, co doposud bylo maličkostí, nyní i maličkostem budete muset věnovat pozornost, kterou jste věnovali doposud jenom mimořádně významným událostem a záležitostem. Dojde k zásadní proměně vašeho vnitřního Já. Váš všední svět bude zajímavější, více vzrušující. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet zobrazení: 31801