Legendy o Měsíci

Měsíc je součástí mýtů a lidových tradic všech civilizací po celé věky. Mnohé pověry přežívají dokonce dodnes , i když víme o pohybu planet po obloze (z pohledu diváka ze Země) mnohem více. Měsíc nejčastěji hraje rozhodující roli v rituálech, jež mají alespoň trochu přispět ke zlepšení našeho pozemského štěstí, nebo alespoň odvrátit nepřízeň osudu, která na nás dopadá.

Pověry o novoluní

Energie novoluní je nejsilnější, proto se k ní váže více pověr než k ostatním lunárním fázím. (Například děti měly zakázáno ukazovat na nový Měsíc prstem, protože se to uvažovalo za nezdvořilé a přinášelo to smůlu na celý příští kalendářní měsíc. Také se nesmělo dívat na nov skrze sklo, nebo ještě hůře, odrážet ho v zrcadle, protože pohled na první srpek byl dovolen pouze venku v otevřeném prostoru. Ještě větší neštěstí mělo padnout na ty, kteří usnuli, když jim Měsíc svítil do obličeje, protože člověka pak trápily noční můry, nebo dokonce zešílel. Novoluní se však přesto stalo předmětem modliteb a projevů úcty, protože plnilo přání. V některých zemích se doporučovalo několikeré poklonění novému Měsíci. Také otáčení stříbrnou mincí v kapse při pohledu na nov prý zvyšuje bohatství.)

Zrození a děti

Mnoho pověr týkajících se Měsíce se točí kolem znalostí pohybu nebeských těles a jejich působení na živé bytosti, ať ovlivňováním jejich fyzického vzhledu, nebo chování. Protože početí a zrození se vždy spojovalo s měsíčními fázemi, není překvapující, že většina pověr týkajících se dětí a jejich narození obsahuje v jádru znalosti o Měsíci. Jedna taková pověra radí, aby nastávající matky pily čaj z listů maliníku, protože tlumí bolesti při porodu. Tento účinek je skutečně prokázaný a mnohé porodní báby tohoto čaje využívají, protože chemické látky v listí maliníku napomáhají k uvolnění svalstva v průběhu porodu. Tady je však nutno upozornit: tento čaj se nesmí pít v prvních měsících těhotenství. Zajímavé pochopitelně je, že i maliny patří mezi rostliny, jimž vládne Měsíc.

Další starou pověrou je tvrzení, že dítě získává určité rysy podle dne, v němž se narodí. Z toho logicky plyne, že každému dni vládne jiná planeta, která předává své atributy těm, kteří se narodí pod jejím vlivem. Charakteristiky jednotlivých dní se udržely ve známých verších:

Pondělní dítě bledou má tvář.

Z úterního dítka čiší zář.

Dítě ze středy plné je běd.

Čtvrteční mrně čeká svět.

Páteční dítě je milující.

Sobotní tvrdě pracující.

Ve svátek narozené robě, má veselí a Slunce v sobě.

Bledá tvář Luny

Měsíc tradičně vládne pondělí, francouzsky lundi a italsky lunedi, což je odvozeno od luna, latinského názvu Měsíce. V astrologii se uvádí, že Měsíc dává všem svým subjektům kulatou bledou tvář, a o mléčné barvě pokožky se zmiňuje i výše uvedené veršování. Je zajímavé, že další verze tohoto rýmování říká, že „pondělní dítko má plnou tvář“, což zachycuje další charakteristiku spojenou s vlivem Měsíce na vzhled obličeje. Jiným fyziologickým rysem pojícím se z Měsícem jsou naše dlaně. Měsíční vrch, nacházející se na základně dlaně hned za zápěstím a v přímé linii k malíčku, je spojován s představivostí, zděděnou pamětí lidské rasy, vnímavostí a parapsychologickými schopnostmi. Když je tato oblast málo vyvinutá, chybí dítěti představivost a jeho povaha je chladná a odtažitá. Když je naopak vyvinuta až příliš, dítě je přecitlivělé, náladové a mnohdy velmi psychicky labilní. Jeho nevyrovnanost se často projevuje sněním a nestálostí, stejně jako neustále se měnící tvář Měsíce. Zajímavé je, že tato oblast dlaně dává informace i o pohlavních orgánech či gynekologických problémech (opět odráží spojitost mezi narozením a Měsícem).

Zaklínání a vzývání.

Legendy o Měsíci hrají důležitou roli v mnoha magických rituálech a zaříkáváních vztahujících se k různým měsíčním fázím. V těchto praktikách se často používají svíčky, recitují se monotónní zpěvy a rýmy a jsou vzývány bohyně Měsíce, aby splnily přání nebo odpověděly na modlitbu. Říká se, že byliny a léčivé nápoje jsou účinnější, když se sbírají a užívají ve správné měsíční fázi. Talismany se vyrábějí při Měsíci v novu a během fáze přibývání, aby přinesly štěstí, a pokusy prováděné za novoluní mohou způsobit hluboké změny v našich myslích i našich životech jako takových.

 

Novoluní

 

 

 

Nechat se vést Měsícem

DEN NOVU: Den jenž spadá na novoluní považujte za dynamický, den D. To je den v kalendářním měsíci, kdy Měsíc začíná znovu růst, zdvojnásobuje svůj svit a odráží k Zemi novou tvůrčí energii. To je čas pro plánování kroků do budoucnosti (osobních, profesních, obchodních). Doporučuje se napsat si pět až deset klíčových úkolů, dobře si je zapamatujte a pak důsledně pracujte na uskutečnění. Krátkodobějších do čtyř týdnů, dlouhodobějších do několika měsíců.

 

 

a/ Vymýšlejte nápady a začínejte nové projekty den po novu až do dne před úplňkem (nyní do 30. ledna 2018)

b/ Dva dny po novoluní jsou obdobím expanze a velmi náročných aktivit. Využijte je ke zlepšení sebe, své práce nebo své společnosti.

c/ Dělejte plány, stanovujte úkoly a uvádějte je do chodu až do dne novu.

d/ Po úplňku a zatmění Měsíce (31. ledna 2018) hodnoťte a přehodnocujte postupy a plány.

e/ Ve dvou týdnech mezi úplňkem a dalším novoluním (15.02.2018) není moudré hledat práci, žádat o nové postavení nebo uvádět na trh nový výrobek.

Novoluní k první čtvrti

– zahajujte nová jednání

– koncipujte nové smlouvy

– podepisujte dokumenty

– navazujte nové kontakty

– žádejte o povýšení nebo hledejte nové zaměstnání

– představte nové myšlenky

– oznamujte nová nařízení

– vstupujte do partnerství

– uvádějte projekty do pohybu

– žalujte náhrady škod

– začněte s rekonstrukcemi

– uspořádejte schůze vedení

– kandidujte na funkci

– volte nové členy

– hovořte s lidmi, tvořte výběrové seznamy, najímejte zaměstnance

– napište si seznam věcí, co musíte zařídit

– zveřejňujte dobré pracovníky

První čtvrť do úplňku

– uveřejňujte reklamy

– věnujte se zlepšení prezentace firmy

– hledejte právní nebo finanční rady

– půjčujte peníze

– informujte zaměstnance o zvýšení platu

– oznamujte fúze

Úplněk

– zařaďte volnoběh a zhodnoťte postup

– soustřeďte se na splnění úkolů během následujících dvou týdnů

– jestliže je třeba, plánujte zrušení časově náročných a neproduktivních procedur

Od úplňku do třetí čtvrti

– prověřte utajované práce nebo projekty

– zajistěte tajné projekty

– soustřeďte se na účelný výzkum

– zkoumejte nové trhy

– proveďte profilové studie zákazníků nebo klientů

– připravte rozpočty a náklady

– dělejte inventuru

– provádějte údržbu

– pište zprávy

– prozkoumejte pojištění společnosti (domácnosti)

– načrtněte nové úkoly

– účastněte se nových kurzů

Od třetí čtvrti do novoluní

– odstupujte nebo rezignujte

– snižujte stavy

– přeřazujte nebo propouštějte zaměstnance

– informujte personál o snížení platů

– restrukturalizujte

– pověřujte

– ukončujte partnerství

– berte si půjčku

– bojujte u soudu

– ukliďte si na stole

– vraťte se k nedořešeným záležitostem

– připravujte nové projekty

– zveřejňujte špatné pracovníky

– svolejte stávku

– vyčistěte, vymalujte nebo nově zařiďte provozní místnosti

 

 

 

 

 

Kritické body lunárního měsíce

Lunární měsíc má čtyři kritické body, přesné dny jednotlivých fází. Jsou označeny i v kalendářích. Tehdy Slunce a Měsíc svírají úhel, který je pokládán za kritický.

První čtvrtina lunárního měsíce zpravidla připadá na sedmý až osmý den. Druhá čtvrtina neboli úplněk trvá od čtrnáctého do sedmnáctého dne, ale nejčastěji vychází na patnáctý neb šestnáctý den. Třetí čtvrtina spadá do dvacátého druhého až dvacátého třetího dne. Čtvrtá čtvrtina, novoluní, zakončuje lunární měsíc a zároveň zahajuje rytmus měsíce nového. Čtyři kritické body lunárního měsíce (novoluní, úplněk, dny první a třetí čtvrti) jsou podle statistik dny havárií a katastrof, železničních nehod a prudkého zhoršení nemocí. Toto období přechodu vnitřních procesů doprovází nestabilita v energiích člověka a má zranitelnou psychiku. Oslabení organismu snižuje imunitu, zhoršuje se zásobování mozku kyslíkem. V novoluní alkohol účinkuje mnohem silněji než obvykle, zvyšuje se riziko nepříjemných onemocnění. Na novoluní silně reagují muži: během něj jsou podráždění, nervózní, agresivní, je tedy lepší nechat je na pokoji.

V první a poslední čtvrti lunárního měsíce buďte venku opatrnější, při fyzické ani psychické práci se nepřepínejte a vyvarujte se alkoholu.

Za úplňku není dobré dělat závažná rozhodnutí. Lidová moudrost říká, abyste za úplňku nespali přímo pod paprsky Měsíce a nechodili ven bez pokrývky hlavy. Úplněk vyvolává psychické i emocionální napětí, což u psychicky nemocných a nevyrovnaných lidí zvyšuje jejich neklid. Narůstá počet sebevražd. Gravitace Měsíce je v tomto období maximální a přílivy jsou obzvlášť vysoké. Za úplňku je nutné vyhnout se operacím (pokud to lze), neboť srážlivost krve je obecně nižší, a krvácení tudíž silnější.

Muži silněji reagují na novoluní a ženy na úplněk. Při novoluní mají muži tendenci méně komunikovat, za úplňku jsou vstřícnější, pozornější, zvyšuje se jejich sugestibilta i potence.

Ženy jsou za úplňku více podrážděné a neobjektivní, přestože emoční rozložení ovlivňuje i osobní fyziologický cyklus, který se ne vždy shoduje s cyklem lunárním. Existuje domněnka, že pokud se osobní cyklus ženy takřka shoduje s lunárním, během couvání Měsíce nebo při blížícím se úplňku se očisťuje i ona sama a její život pak plyne zcela přirozeně a harmonicky.

Mnohé biorytmy mužů a žen se shodují s fázemi Měsíce. Například: normálně probíhající menstruační cyklus začíná ve fázi Měsíce, kdy se žena narodila. Průměrná délka těhotenství je deset lunárních měsíců po dvaceti osmi dnech. Výzkumy ukazují, že děti počaté v roce, kdy narozeniny matky připadají na úplněk nebo novoluní, se budou fyzicky i intelektuálně rozvíjet rychleji než ostatní. Muži mají s rytmem Měsíce spojenu centrální nervovou soustavu a srdce, novoluní i úplněk jsou tedy rizikové na infarkty. Ženám v tomto období více hrozí mrtvice. Tři dny před novoluním a úplňkem je nutné brát léky, které tato rizika snižují.

Vztah jednotlivých orgánů a systémů organismu se znameními zvěrokruhu

Beran: Hlava; smyslové orgány; horní čelist; zuby; uši

Býk: Hrtan; orgány řeči; dolní čelist; zuby; šíje; zátylek; mandle

Blíženci: Ramena; ruce; prsty na rukou; plíce

Rak: Hrudník; žaludek

Lev: Srdce; páteř; bránice; slezina; cévy

Panna: Zažívací orgány

Váhy: Ledviny; močový měchýř

Štír: Pohlavní orgány; řitní otvor; močové ústrojí

Střelec: Játra; Kůže; krev

Kozoroh: Kosti; svaly; žlučník

Vodnář: Holeň; kotníky

Ryby: Chodidla; prsty na nohou

 

 

 

 

 

Dne 31. ledna se bude konat zatmění Měsíce ve znamení Lva

Zatmění Měsíce

Zatmění nastává, když se Slunce, Země a Měsíc dostávají do určitého vzájemného postavení buď za novu , nebo úplňku. K zatmění Slunce dochází v době novu, zatímco zatmění Měsíce se odehrává pouze za úplňku.

Existují tři typy zatmění: částečné; úplné; prstencové. Nicméně to, jestli zatmění uvidíme, úzce souvisí s místem na Zemi, ze kterého je pozorujeme. Vidět zatmění mohou pouze ti, keří se nacházejí v jeho pásmu.

K zatmění nedochází při každém novu nebo úplňku, protože sklon oběžné dráhy Měsíce brání, aby se tyto tři tělesa dostala do dokonalé přímky každý kalendářní měsíc. Každý rok může dojít od dvou k pěti zatměním Slunce, z nichž většina je jenom částečných. Celková zatmění Slunce jsou vzácnější. Měsíc prochází zatměním dvakrát až třikrát ročně.

Zatmění Měsíce i Slunce jsou zaznamenávaná od doby 3000 let před naším letopočtem (před Kristem). Následují v cyklu osmnácti let a jedenácti dnů, jenž starověcí Řekové pojmenovali „saros“. To znamená, že v tomto intervalu se zatmění objeví přibližně na stejném místě.

 

 

Zatmění Měsíce

Měsíc se dostává do zatmění pouze tehdy, když je na opačné straně Zeměkoule než se nachází Slunce, protože v této době prochází stínem Země. Tomuto stínu se říká umbra, a když jím Měsíc prochází, začíná postupně temnět. Při částečném zatmění zmizí jenom část měsíčního povrchu; při úplném zatmění jako by Měsíc rychle procházel všemi svými fázemi, až téměř zmizí a pak se  opět postupně objevuje. Naprosté zmizení Měsíce je dost vzácné, a dokonce při úplném zatmění je viditelná rudá zář, způsobená odrazem světla od naší Země. Tento průběh zatmění trvá několik hodin.

 

 

 

Účinky zatmění

Kdysi považovali zatmění za předzvěst zkázy, smrt vládce, zničení úrody, zešílení dobytka, morové rány a války, ale zatmění nás dodnes plní obdivným úžasem a údivem. Navíc mnozí stále věří, zatmění se pojí s cyklickými změnami, odrážející se jak v osobní, tak politické rovině. O zatměních se tvrdí, že spouštějí změny a předpovídají kritický zvrat nebo problémy.

 

 

 

 

 

Pojmenování v anglické terminologii:

 

 

 

počet zobrazení: 2413