Libuše Šafránková

Libuše Šafránková

Tento horoskop jsem sestavila na základě mých dlouholetých zkušeností z praxe. Své poznatky během roku rozšiřuji a postupně aplikuji do mých horoskopů, které jsou díky nim vždy aktuální.

Nejprve bych připomněla, co platí pro všechny lidi narozené ve znamení Blíženců.

Jak poznáme, že si osoba neplní své karmické úkoly?
Blíženec se, když si neplní karmické poslání, protlouká životem sám, nenachází svou životní cestu. Měl by počítat s nepříjemnostmi, vztahy s potomky plnými komplikací, negativní myšlení Blíženců bude přitahovat problémy. Pokud si neplní svou karmu, prožijí zdravotní, vztahové i pracovní potíže. V takovém případě by měli změnit svůj život, začít jinak – opustit lidi, kteří s sebou nesou problémy, ukončit povrchní vztahy, jež jsou zdrojem trablů. Většinou lze předjímat negativní vztah k otci.

Nyní k Libušce Šafránkové a jejímu postavení Luny v horoskopu
Jejím úkolem je naučit se poradit si v situacích muže i ženy. Na některé situace bude sama. V dětství ji rodiče nerozmazlovali, aby později zvládla své karmické poslání. Proto se narodila rodičům, kteří ji rozmazlovali. V minulých životech v této rodové linii bylo lidem odpíráno prosadit se. Muži zde ženám vládli, odpírali právo na vzdělání. Ženy byly pro muže jen nástroj sexuálního potěšení. Probíhalo zde příkoří a možná i násilí. Muži ji ponižovali a zlomili její sebevědomí. Zde je nutné ukončit tuto karmu, aby ji dále nepředávala svým dětem. Měla by pracovat na svém sebeprosazení, být samostatná, jít za svým úspěchem. Měla by se ve všech ohledech ubránit mužům, zvládnout mužské energie. Nepotlačovat své city a emoce.
Z minulých životů zná bezdětnost nebo ztrátu dětí. V tomto životě se o své potomky může na nevědomé úrovni bát. Dalším úkolem je také udržet si své vztahy, pracovat na svém vztahu, necítit se vztahem ohrožena, naopak využít partnera pro pozitivní vývoj osobnosti. Jde o osobu vykonávající samostatnou práci, vedení kolektivu, či vůdčí osobu.

Vliv Jupiteru, planety štěstí a rozmachu
Zde je Jupiter ve slabší pozici, a proto ztrácí některé své vlastnosti. Jedná se o osobu, která bude neustále vyhledávat znalosti a vědomosti druhých. Je nutné neodbíhat od jedné záležitosti ke druhé. S touto pozicí je dobré, aby si člověk během svého života uvědomoval co chce a šel za svým cílem. Toto postavení Jupiteru přináší oblíbenost ve společnosti. S takto postaveným Jupiterem by měla dbát na vzdělání, jako na prostředek mentálního sebezdokonalování. Úspěch bude přímo úměrný s dosaženým vzděláním. Libuška by měla pracovat na tom, aby se u ni neprojevovala povrchnost, což by mělo negativní dopad na úspěch. Lidé, kteří mají takto postaven Jupiter, mají schopnost vyučovat, psát a přednášet. Při studiích je dobré naučit se soustředit, jinak by mohly přijít studijní problémy. Toto postavení také hovoří o tom, že pokud se nebude dostatečně věnovat svému vzdělání, může dojít k promrhání inteligentní energie a potom také životní postup bude mnohem menší. S tímto postavením je nutné neustále podněcovat cílevědomost, úsilí a snahu. Libuška má předpoklady být velmi chytrým jedincem. Neustále si prohlubovat vědomosti. Vzděláním a rozšířením obzorů si zvyšuje životní úspěch. Toto postavení planety Jupiter je vhodné pro práci s většími dětmi.

Vliv Venuše
Zde Venuše předznamenává stálost ve vztazích a trvanlivou náklonnost. Citová jistota a citové uzemnění v lásce je velmi důležité. Prožije vztah, který bude finančně prosperovat, pocit jistoty zde bude naplněn. Díky Venuši je věrným a spolehlivým partnerem, může být také majetnická a žárlivá. Pokud je tomu tak, musí na tomto pracovat. Má vysoce vyvinutý hmat a má ráda kontakt s milovanou osobou. Díky vlivu Venuše je velmi smyslná a touží, aby jí partner neustále dobýval. Má ráda pohodlí a luxusu. Ve vztazích by měla pracovat na tom, aby se nesnažila svého partnera vlastnit. Materiální vlastnictví je pro ni velmi důležité, protože přispívá k jistotě a stabilitě, kterou potřebuje. Venuše je zde tzv. ‘‘v povýšení‘‘, tedy planeta ve zvýšeném vlivu. Tito lidé jsou charismatičtí, neustále svůj domov zkrášlují, a to s velkou citlivostí a vkusem. Libuška cítí silné pouto s rodinou, domovem, zemí, květinami a stromy. Jsou ji dány dekorační a výtvarné schopnosti. Jako partner je citlivým romantikem. Je zde dán celkový smysl pro krásu a také nějaká intenzivnější láska k hudbě nebo hudební nadání. Je zde dána láska a vztah k umění a kráse.

Saturn ve spojení s Neptunem, jejich vliv na Libuši Šafránkovou
Libuška má schopnost koncentrace při meditaci. Je to příznivá konstelace pro výtvarníky, herce nebo hudebníky, protože Neptun zde dává inspiraci a fantazii a Saturn tomu všemu dodává konkrétnost a podobu. Je zde upozornění, že člověk by se měl vyvarovat opiátů a ostatních návykových látek. Pokud je v horoskopu dobré postavení ostatních planet, propůjčuje tento aspekt velkou sílu a jeho majitel je schopen realizovat své sny, ovšem prostřednictvím tvrdé práce. Může se uplatnit v astrologii, umění ale i politice. Tento aspekt může také charakterizovat člověka těžce zkoušeného životem. Pro život je práce a vzdělání velmi důležité.

Osudový úkol pod vlivem karmického Pluta
V minulých životech měla Libuška značný vliv na myšlení a mluvení ostatních lidí. Jejím úkolem je neustále se vzdělávat a čerpat moudrosti Universa a Akáši.
Paní Šafránková je zde, aby světu řekla něco velmi důležitého. Může mít problém se zvládnutím studia a klasického vzdělání. Na nevědomé úrovni ví něco, na co ostatní přijdou pouze, když budou dlouhodobě studovat. Zná věci, které mohou změnit či ovlivnit osudy lidí. Musí je v sobě najít a předat světu. V minulých životech měla značný vliv na myšlení, psaní a mluvení ostatních lidí. Úkolem Libušky je neustále se vzdělávat a čerpat moudrosti Universa a Akáši. Ovlivňovat své okolí myšlenkami, komunikací, psaním či zpěvem, tak, jak tomu bylo i v minulých životech. Postavení Pluta slibuje skvělý intelekt, kdy je paní Šafránková schopna chápat zákony existence. Lidé s touto pozicí mají velmi konkrétní názory, které často velmi hlasitě proklamují. Stojí si za svými názory a umí je obhájit, nebo vysvětlit. Díky své nápaditosti získávají snadno přátele a partnery, kteří jim mohou pomáhat při využití jejich nápadů. Mají obrovské intelektuální a vědecké schopnosti, či filosofické nadání. Mohou se zajímat i o studium ezoterních oblastí. Mohou zodpovídat za zvláštní, tajné, či diskrétní informace. Libuška bude postavena v některé fázi života do funkce hlavy rodiny. Má mimořádný důvtip a s obvyklým způsobem vzdělávání se často nespokojí. Je zde dán obohacující účinek vlivu v duševní rovině. Bude tu zvýrazněná schopnost porozumění. Potřebu jakékoli komunikace zdůrazňuje postavení Pluta.

Saturn z pohledu karmy
Zde nás Saturn učí, že abychom mohli něčeho dosáhnout, musíme začít akceptovat pravidla kolem nás. Musíme poznat tu důležitou věc, že vztahy mezi lidmi jsou většinou otázkou dodržování závazků. Jedná se o období, kdy bychom mohli uvažovat o nějakém zaměstnání, které řeší vztahy mezi lidmi na jakékoliv úrovni. Nejdříve je však třeba zapracovat na výchově své osoby, na asertivitě a na zvládnutí diplomatického jednání. Bude-li tomu tak, přijde úspěch. Tato pozice také znamená, že když vstoupíme do jakéhokoliv vztahu, ať už osobního, partnerského či pracovního, měli bychom mít vyjasněny smluvně majetkové záležitosti, jinak bychom se kvůli důvěřivosti mohli nechat snadno napálit a přijít tak o možný majetek nebo zisk. Je to období, kdy je vhodné provádět nějakou činnost, která se točí kolem nějakých obchodních úmluv, organizace, plánování a spolupráce více lidí, organizovat volný čas lidem, vnášet do života vyváženost. Manželství nebo partnerství může znamenat nutnost plnění různých povinností. Jestliže se naučíme vnitřní disciplíně a diplomatickému jednání se svým okolím, toto postavení Saturna může přinést vyváženou finanční situaci. Je tady nebezpečí, že jestli člověk začne být přehnaně kritický ke svému okolí, nebude ho akceptovat nebo nebude uplatňovat vůči všemu zodpovědný, vyvážený přístup, o tyto výhody může přijít. Musí slibovat pouze to, co může splnit, jinak by se mohlo stát, že utrpí dobrá pověst a ztracená důvěra se velmi těžce získává zpět. Mohl by zde přijít úspěch, buď na poli společenské nebo politické činnosti. Může se stát, že nějakým způsobem přijdeme o svého životního partnera nebo rodinného příslušníka. Měli bychom si dávat pozor na močové cesty a hormonální problémy, ledviny. Planeta Saturn je v tomto znamení Vah velmi dobře umístěná a vládne zde jemná harmonie. Libuška tady má velkou schopnost a smysl pro spravedlnost, má nadprůměrnou schopnost porozumět druhým lidem a soucítit s nimi. Je zde možné také praktické a logické uvažování. Okolí nás začne velmi intenzivně brát, když využijeme své schopnosti každou radu předat s taktem a diplomacií. Paní Šafránková dokáže být obvykle nestranná a pružná. Je třeba si dávat pozor na problémy ve společnosti.

Černá Luna poukazuje na karmické zatížení z minulých životů
Konfrontační situace, které si bude Libuška přitahovat do života, jsou léčení životních situací, zodpovědnost, vidět nedostatky. Služba druhým. Sloužit lidem. Tyto vlastnosti v minulých životech nezvládla a bude proti nim opět postavena znovu. Dostane šanci svou karmu narovnat. Přišla v minulých životech do kontaktu s léčitelstvím nebo bylinkami. Pokud toto odmítá, je to jen proto, že se nějakým způsobem provinila, situaci nezvládla v souvislosti s léčením či službou. Možná nepovedený léčitelský či lékařský zákrok. Nezvládnutí služby. Toto postavení přináší možný pocity méněcennosti. Do života jsou přitahováni lidé a situace, kdy si tohoto člověka neváží. Může se objevit psychický blok kolem sexuality. Tyto osoby bývají perfekcionisté, fanatici v přesnosti, kontroloři a pedanti, kteří však odvádí neobyčejnou práci na speciálních pracovištích. Osoba by se měla zaměřit na své zdraví a zdravý životní styl. Kvalitní službu druhým lidem Je nutné, aby vše, co paní Šafránková dělá, dělala poctivě. Svou pozornost by měla obrátit na zdraví. Na zdraví tělesné a také na zdraví duše. Na to, aby život plynul ve zdravém duchu. Často je zde člověk konfrontován se smyslem pro detaily. Nepořádek se neodpouští, a to v žádné oblasti.

Cesta této duše
V minulém životě prožívala paní Šafránková lekce, kdy si duše vzpomíná na to, že pochází ze středobodu vesmíru. Tato duše přichází z podmínek, kde něco znamenala, byla hýčkána. V minulých životech se dívala na ostatní ze shora, pohrdala lidmi. Trávila veškerý čas mezi elitou, pohybovala se mezi nadřazenými lidmi. Rozlišovala krále a poddané. S podřadnými lidmi se nebavila a dávala jim najevo, že nejsou hodni. V tomto životě je nutné pracovat pro lidi, sestoupit mezi obyčejný lid. Pochází z královské krve, nebo prožívala situace, kdy zastávala významnou pozici. Je nutné si hlídat možné svrhnutí z tohoto vysokého postu. Lákají jí dálky, cestovat a poznávat nové kraje. Měla by se snažit dostat se do ekonomické nezávislosti. Dalším důležitým úkolem je najít si vztah k volnosti, nezávislosti a přírodě. Pracovat na tom, aby k ní vzhlížel celý svět, posunout svět dál. Pomáhat všem bez rozdílu – pán nebo kmán. Nad nikoho se nepovyšovat.

Karmické Pluto jí předurčuje být slavnou
Dává Libuši Šafránkové možnost ve společnosti dosáhnout významného postavení, ale musí mít dostatečnou vůli a sílu, aby tohoto dosáhla. Nejzajímavější na tomto postavení Pluta je skutečnost, že proti sobě stojí jeho a lví energie a tou je šlechetnost a velkorysost. Člověk se také může projevovat způsobem, že zahrnuje své příbuzné a přátele bohatými dary a očekává od nich, že si od něj nechají organizovat život. Pokud jsou energie tohoto Pluta využity pro důležité poslání, nebo úkol, pak jsou tyto úkoly vykonávány s hrdostí a odměněny uznáním a poctami.

Co čeká Libušku v nadcházejícím období

Aktuálně

Návrat Černé Luny. V našem životě je velice zajímavé období, kdy se Černá Luna vrací do svého postavení jako v době zrození. Hovoříme o takzvaném návratu Černé Luny. Tento zajímavý jev přichází jednou za necelých devět let. Při tomto návratu se odemknou minulé životy. Vyplouvají na povrch situace, které známe, už jsme je prožili, ale nedořešili, nebo nezvládli. Nyní je potřeba vyřešit vše nedořešené, nebo dlouho odkládané. S tímto návratem si Libuška připomíná staré situace, události a myšlenky, které jí nutí k dořešení těchto situací. Na vyšší duchovní úrovni mohou přicházet významné vhledy do nevědomí. S návratem Černé Luny přichází změny v životě. Dochází k novému poznání. Vesmír bude do života posílat situace, aby si paní Šafránková mohla splnit svůj karmický úkol. Pokud nepochopí, nezareaguje tak, jak má, bude prožívat komplikace, které může považovat za nepřízeň osudu. Tento rok, díky vlivu Černé Luny, prožije důležitou zásadní změnu kolem pracovních aktivit, jelikož vyplouvá na povrch práce z minulých životů. Odemyká se nevědomí, skryté programy ukryté hluboko v mysli.

Vliv planet, které působí na tuto osobu

Od 12/2014 do 8/2015

V této době bude docházet k situacím, kdy si musí Libuška udělat jasno v souvislosti s bydlením, domovem a zázemím. Otevře se téma bydlení nebo téma související s místem, kde pobývá, tráví čas. Zde bude nutné vyřešit situace, vyčistit si nevyřešené záležitosti tak, aby mohl přijít v dalším období posun. Planety proto připravily nejprve velký úklid, aby později mohlo přijít k životnímu posunu a rozmachu v této oblasti.

Od 9/2015 do 6/2016

V této době bude docházet k situacím, kdy si musí udělat jasno v souvislosti s partnery, a to jak pracovními, tak v partnerském vztahu. Otevře se vztahové téma, téma pracovní a téma dětí. Zde bude nutné vyřešit situace, vyčistit si nevyřešené záležitosti tak, aby mohl přijít v dalším období posun. Beze změn nelze čekat zlepšení. Planety proto připravily nejprve velký úklid, aby později mohlo přijít k životnímu posunu a rozmachu v této oblasti.

12/2014 do 12/2017

Po tuto dobu budou planety působit tak, aby si Libuška utvořila pořádek v tématech souvisejících se vztahy, ve smlouvách a dohodách. Bude muset přemýšlet o partnerských vztazích, jistotě a odpovědnosti. Mohou se také vyskytnout hádky s partnery, společníky nebo s lidmi, kteří jsou s ní úzce spjatí. Přijdou situace, kdy si musí dělat pořádek v dokumentech, listinách a smlouvách. V tuto dobu bude zavalena prací a na nic nebude mít čas. Život se promění v jeden velký shon. Tento vliv planet pomůže najít si pravé místo ve společnosti. Krize z odloučení, jako např. rozvod, mohou být nezbytným prostředkem k tomu, jak objevit sebe sama. Toto je trnitá cesta krajinou prázdnoty a izolace, ale takovouto zkušenost musí přijímat jako nutnou pro dosažení konečného cíle sebepoznání. Začíná procházet prověrkami vztahů s lidmi. Nastalé situace nás přinutí k uvědomění si, jak jednat ve vztahu k ostatním lidem. Planety odhalí strach ze změny nebo ze zkušenosti transformace, která je ve vývoji lidských vztahů nutná. Pokud odmítá změnu, odmítá i možnost významně se podílet spolu s ostatními na životě společnosti. Vlastní potřeby a potřeby partnerů musí navzájem harmonizovat. Klíčovým symbolem je spolupráce. Bude nutné se rozhodnout vyjít životu vstříc na půl cesty, uznat práva ostatních, pokud si chce zachovat svá vlastní práva. Musí vyjít sama ze sebe a být objektivnější vůči lidem ve svém okolí. Mohou se objevit problémy v manželství, protože svého partnera nikdy neviděla takového, jaký doopravdy je – byla totiž příliš zaměstnána sama sebou. Problémy v zaměstnání se mohou objevit z důvodu, že se nikdy nepokoušela pochopit potřeby ostatních lidí nebo přizpůsobit se tomu, co pro společné dobro nabízejí oni. Lekcí je poznání, že nic ve světě vztahů není statické. Nyní se musí naučit setkávat se s ostatními s pocitem vnitřní svobody – teprve ta umožňuje tvůrčí transformaci.

1 pol. 2015

Rozmach a štěstí přichází v oblasti tvořivosti, komunikace a mluveného slova. V tuto dobu je dobré se vzdělávat a získávat vědomosti. To přinese posun.

2 pol. 2015 a 1 pol. 2016

V tomto období působí planeta štěstí a rozmachu v tématu domova a rodiny. Pokud není paní Šafránková spokojena s bydlením, bude uvažovat o přestěhování nebo zlepšení bydlení a zázemí. Začne řešit vše, co se týká domova. Po celou dobu pozitivního působení planet bude veškerou energii věnovat domovu a místu, kde pobývá.

Od června 2015 Karta „Císařovna“
Přichází tarotová karta Císařovna, a to po roce, kdy proběhly přesuny a změny kolem vztahů jak pracovních tak partnerských, které zásadním způsobem paní Šafránková řešila. Tato karta znázorňuje aktivitu, plodnost a hojnost. Její energie jsou velice aktivní a činorodé. Je o komunikaci, čtení, psaní a studiu. Pokud vyvine velkou aktivitu, dosáhne očekávaných výsledků. Je na čase učit se novým věcem. Císařovna přináší úspěch a povýšení. Otevírají se cesty vedoucí ke splnění cílů. Přináší hodně práce, tvořivosti a dá možnost učit se novým věcem. Přináší úspěch. Energie této karty jsou: aktivita, komunikace, prosazení, sklizeň a vyrovnání se z minulostí. Přichází zhodnocení za minulý a předminulý rok. Rozvine to, co v minulosti vytvořila a na čem pracovala. Výsledky se konečně po dvou letech dostaví. V tomto roce nejspíš změní práci nebo se pracovně někam posune. Změny může přivítat bez obav a strachu. Posune se o patro výše. Tento rok přinese plody, děti (dítě je zde bráno jako symbol, může počít dítě, ale také zahájit nový projekt, který bude mít jako své dítě), výtvory a úspěchy. Na čem pracuje, to se promění v úspěch. Je to velmi náročný rok, kdy nebude vědět co dříve. Je třeba si zorganizovat svůj život, potom bude mít více času vše stihnout. Tento rok bude vnímavější a přátelští vůči svému okolí. Bude hledat spřízněné duše. Je vhodné využít tento rok ve svůj prospěch. Je třeba se vyrovnat s minulostí. Do života budou vstupovat přátelé a známí z minulého období. Toto je období plné citů, kdy může někdo blízký zklamat. Také přijdou situace, kdy se musí naučit: “má dáti – dal“. Kolik dává, tolik má přijímat a obráceně. Jde o rovnováhu energií.

Karmický úkol od 59 let
Přichází velmi zajímavé období, kdy před Libuškou stojí poslední karmického úkol v tomto životě. V této etapě má být „geniální“ a zvládnout tento daný životní úkol. V té oblasti se má stát nejlepší z nejlepších. Je postupně připravována na další reinkarnaci. Je jen na ní, zda ji zvládne či nikoliv.V této životní etapě před ní stojí životní úspěch. Bude se učit pracovat se svojí kreativitou. Má pochopit své poslání a rozvinout své schopnosti. Prohloubí své rodinné vazby. Tato životní etapa je úzce spojená s dětmi a rodinou. Přichází kreativní období, ve kterém bude mít chuť změnit svůj vzhled. Zatouží po útulném prostředí. Toto období s sebou přináší příznivé finanční podmínky. Startují se předpoklady pro příznivou existenci. Člověk se stává kreativním a úspěšným. Zatouží po lásce a po tom, aby byla milována. Pochopí, na jakém principu láska funguje. Bude se dít něco zásadního ve vztazích. Rodina, finance, kreativita, umělecké směry, projevy a řešení rodinných vztahů. Bude také podporovat celou řadu potřebných lidí. Naučí se být užitečná pro druhé. Její trpělivost v tomto životním cyklu bude procházet ustavičnými zkouškami. V této fázi přichází většinou práce s klienty. Čeká jí stěhování nebo přesun do hezčího, lepšího nebo příjemnějšího prostředí. Otevře se pro láskyplné lidi, kteří život obohatí, a naopak by měla zabouchnout dveře všem, kdo by jí chtěli škodit a ubližovat. V minulém životě měla umělecké sklony nebo talent, kterého nevyužila. Plní si karmické zadání umět milovat a být milován. Být užitečný pro lidi a pro sebe. Tvořit, milovat a plodit.

počet zobrazení: 5280