Horoskopy na květen 2018

Horoskopy na květen 2018

Aktuální pohyby a vliv planet v květnu 2018 na jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje Býkem od 20/04/2018 až do 21/05/2018, kdy se přesune do znamení Blížence. Černá Luna se pohybuje přes karmické Pluto. Můžeme očekávat obrovské generační změny.

Květnové novoluní proběhne 15/05/2018 ve znamení Býka.
Toto novoluní je důležité pro osoby narozené ve znamení Býka. V době novoluní vstupuje Uran po sedmi letech do Býka a přináší všem životní zvraty. Merkur přebíhá přes Uran. Přijde důležitá zásadní informace, která nám změní život. Novoluní nám přináší touhu zabezpečení a zajištění financemi a majetkem.

Úplněk ve Střelci nastane 29/05//2018
Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Střelce. Vliv úplňku pocítíme v oblasti vzdělávání, ciziny a zahraničí.  Měli bychom ukončit veškeré úřední záležitosti.

Mars, planeta aktivity, se pohybuje ve znamení Kozoroha. V polovině května se přesune do Vodnáře, kde se bude pohybovat tam a zpět až do podzimu 2018. 

Jupiter má zpětný chod až do 10/07/2018. 123 dní bude ve zpětné fázi ve Štíru přinášet situace, které povedou k lásce a zlepšení financí. Ovšem nejprve musí vyčistit situace, které brzdí náš posun kupředu.

Planetka Ceres se stéle pohybuje znamením Lva. Lvi dostávají zabrat, a to až do 7/2018. Ceres se bude dlouhodobě pohybovat tam a zpět. Lvíčky čeká perné období, během kterého budou muset podat maximální výkony, díky nimž se posunou vpřed.

BERAN

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní přináší do života Beranů peníze a zvýšení prestiže. Uvědomí si svou vlastní hodnotu. Mohou zvýšit cenu svých služeb, nebo dostanou přidáno. Otevírá se jim cesta k lepším příjmům.

Úplněk ve Střelci nastane 29/05//2018. Tento úplněk přinese uzavření úřední záležitosti. Vnese jasno do oblasti vzdělávání. Dořeší určitou situaci se zahraničím, může se jednat o cestu do ciziny.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Berani by měli chodit do společnosti, mezi lidi. Je důležité využít konexe a známosti pro své projekty. Přijde jim do života důležitá osoba pro budoucnost. Díky druhým lidem si mohou splnit své sny.

BÝK

Novoluní proběhne 15/05/2018. Nejdůležitější novoluní roku 2018 Býkům otevírá novou cestu. Zrealizují své projekty. Přichází období, které nasměruje Býky v jejich životě. Přijde důležitá zpráva, která přinese životní změnu.

Úplněk ve Střelci nastane 29/05//2018  Úplněk ukončí vše související s penězi a majetkem, které Býci sdílí s další osobou, společníkem, bankou nebo jinou institucí.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Při přechodu planety Mars přes Vodnáře se bude aktivovat vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění práce a možný postup v kariéře. Býci budou naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýší se jejich prestiž. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce.

 

BLÍŽENCI

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní přináší období roční rekapitulace, co se povedlo, jakou cestou se ubírat a co ukončit. Blíženci se dozví nějaké tajemství, dozví se něco o své osobě, něco, co jim usnadní rozhodování. Venuše se pohybuje v Blížencích. Díky Venuši budou nepřehlédnutelní. Všude budou vidět a slyšet.

Úplněk ve Střelci nastane 29/05//2018. Úplněk uzavře veškeré vztahové záležitosti. Přinese ukončení dohod a smluv. Nastolení nových pravidel. Blížence čeká psaní, mluvení, telefonování a podepisování dokumentů.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. V tuto dobu se Mars, planeta aktivity, pohybuje a aktivuje témata související s duchovním rozvojem, rozšiřováním vědomostí, zahraničím, soudy. Těmto tématům se budou několik měsíců věnovat. Aktivita v souvislosti s cizinou, cesty do zahraničí, rozšiřování obzorů formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení, ale také úřady. V průběhu tohoto období přichází duchovní rozkvět. Touha se rozvíjet po duchovní stránce.

RAK

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní otevírá Rakům novou společnost, společenství, novou skupinu lidí, kde budou působit. Mohou si splnit své sny. Dostanou zajímavou zprávu, která přinese nečekaná rozhodnutí. V druhé polovině měsíce přechází Venuše do znamení Raka. Díky Venuši budou nepřehlédnutelní. Všude budou vidět a slyšet.

Úplněk ve Střelci nastane 29/05//2018. Úplněk uzavře určitou spolupráci. Raci by měli dokončit práci, kterou slíbili. Mohou očekávat změnu spolupracovníků, něco bude jinak. Kolem úplňku je nutné hlídat si své zdraví a nepřepínat síly. Také se mohou starat a pečovat o jinou osobu.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. V tomto dlouhém období probíhá aktivní transformace, proměna duše. Mars svým postavením otevírá aktivitu v tématech finančních, sexu, okultismu a napojení na smrt či ostatní duchovní směry. Raci řeší majetkové záležitosti, které sdílí společně s další osobou či institucí, ale také aktivita kolem úřadů nebo úředních záležitostí spojených s financemi. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, ale i možné dluhy.  Období, ve kterém se aktivně věnujete financím z cizích zdrojů. Ideální pro jakékoli investice, nákup nebo prodej. Aktivita Marta odemyká sex a vše co se sexuality týká.

 

LEV

Novoluní proběhne 15/05/2018. Lvi se dozví překvapující zprávu týkající se práce a pracovních aktivit. Novoluní otevírá dveře ke kariernímu posunu. Lvům přinese novou práci nebo aktivitu.

Úplněk ve Střelci nastane 29/05//2018. Úplněk uzavře téma dětí, plodů a výtvorů. Ukončí situace, které řešili v souvislosti  s potomky. Čeká je mnoho komunikace, hovoření, psaní a telefonování. Květen je pro Lvy velmi silný měsíc.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. V tomto dlouhém období se řeší vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Dohodnout nové podmínky v pracovní oblasti, podepisování nových smluv.

 

PANNA

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní otevírá novou cestu k rozšiřování vědomostí. Kurzy, školení, učit a vzdělávat. Přichází zlepšení řešení s úředními záležitostmi. Panny se dozví překvapující zprávu. Cizina a zahraničí, cesty a cestování, to jsou témata tohoto novoluní.

Úplněk ve Střelci nastane 29/05//2018. Úplněk vnese jasno do oblasti bydlení a pracovního zázemí. Ukončí se řešení rodinných záležitostí. Pozor na zdravotní stránku. Panny může překvapit zdravotní potíž.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Mars přináší mnoho práce pro druhé. Zvýšená aktivita nastane kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jsme slíbili vykonat. Panny by se měly věnovat tématu zdraví a zdravé výživy. Pocítí chuť aktivněji organizovat nebo se zasadit o změny v práci.  Budou hledat ty nejlepší cesty pro zvládnutí pracovních povinností.

 

VÁHA

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní přináší překvapující zprávu z oblasti peněz, které sdílí s další osobou, bankou nebo jinou institucí. Pokud Váhy řešily hypotéku nebo půjčku, prodej nemovitosti, dědictví, přichází možnost získat peníze. Sexualita a vše, co s ní souvisí, je další téma tohoto novoluní. Nový sexuální partner, početí potomka nebo narození potomka. Zlepšení pracovních podmínek, zkrášlení kanceláře.

Úplněk  nastane 29/05//2018. Úplněk uzavře úřední záležitost. Vnese jasno do záležitosti a dopravním prostředkem. Pokud řeší sourozence, úplněk ukončí řešení. Váhám přinese úplněk dokončení v oblasti vzdělání.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Mars zde aktivuje na delší dobu téma dětí, partnerů a tvorby.  Díky jeho vlivu májí chuť něco aktivně vytvářet, prezentovat, vrhnout se do společnosti či milostných dobrodružství, do tvorby nebo plození. Pod vlivem Marta vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem kreativity, dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, ale i cest, cestování, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory.  Období vhodné na lásky. V této době dochází k seznámení s důležitou osobou.  Může přijít nový společník. Dobré období na seznamování se s důležitými lidmi. Pracovně se bude dařit. Nyní jsou zaktivovány vztahy partnerské i pracovní.

ŠTÍR  

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní přináší nové vztahy pracovní i partnerské. Štíři se dozví překvapující zprávu, která je nasměruje v životě. Nové smlouvy a dohody. Mohou očekávat neočekávané. Nezadaným přináší novoluní partnera.

Úplněk nastane 29/05//2018. Úplněk uzavře téma peněz a majetku. Do úplňku by měli dořešit veškeré finanční závazky. Vnese jasno do finanční oblasti.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Tento tranzit bude tlačit do aktivity související se soukromím. Čeká je řešení kolem žen rodu (např. matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena na budování domova a pracovního zázemí. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budou řešit vše pro zvýšení životní stability, situace související s bydlením a obydlím.  Pocítí touhu udělat něco pozitivního pro zdraví.

 

STŘELEC

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní otevírá možnosti k nové spolupráci, spolupracovníkům a přináší mnoho práce, díky níž se Střelci posunou finančně, polepší si. Ovšem pozor na Černou Lunu, které zatím finančně nepřeje. Přesto musí učinit zásadní životní rozhodnutí. Střelci dostanou překvapující zprávu, která urychlí jejich rozhodnutí.

Úplněk ve Střelci nastane 29/05//2018. Nejdůležitější úplněk roku 2018 ukončí a vnese jasno do všech dohod, smluv a ujednání. Střelci budou podepisovat, hovořit a telefonovat další 14 dní, a to vše pod vlivem úplňku. Otevře se cesta, kudy se ubírat. Přichází zlepšení psychiky a zdraví.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Mars působí na oblast komunikace, cestování, přesunů a cest. Období je výborné na návštěvy u přátel. Zvýšená aktivita se týká také úřadů a úředních záležitostí. Mars zvyšuje aktivitu v komunikaci, mluveném nebo psaném slově. Střelci budou pociťovat zvýšenou chuť komunikovat, sdělovat své názory a projevovat se. Mohou publikovat, přednášet nebo vést úspěšné obchodní jednání. Cestovat zejména za vzděláním či zvýšená aktivita související s pracovní cestou.

 

KOZOROH

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní přináší novou cestu do oblasti partnerství a potomků. Kdo hledá pracovního nebo životního partnera, může jej nalézt. Kdo touží po dítěti, má otevřenou cestu. Kozorozi budou plodit, tvořit a vytvářet. Kozorozi dostanou překvapující zprávu, mohou očekávat neočekávané v souvislosti s dětmi a partnery.

Úplněk  nastane 29/05//2018. Úplněk přináší období, kdy řešíme zdraví a péči o druhou osobu. Psychika může být podrážděna. Mnoho práce a povinností, které je nutné zvládnout. Kozorozi se připravují na svůj úplněk, který proběhne v červnu a vnese jasno do oblasti vztahů a dohod.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu.  Mars působí v oblasti peněz, majetku a hodnot.  V této době mohou očekávat, že se ve zvýšené míře budou věnovat financím, ale také hodnotě sami k sobě. Kozorozi si začnou uvědomovat svou vlastní hodnotu. V tomto neobvykle dlouhém období se zabýváme svými penězi nebo majetkem. Můžeme výhodně prodat nebo koupit. Finance jsou zaktivované a jelikož jsou oběživo, tak budou v této době obíhat. Peníze přijímáme i odevzdáváme.

 

VODNÁŘ

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní otevírá cestu k bydlení, zabezpečení rodiny a upevnění pracovních pozic. Vodnáři dostanou překvapující zprávu, mohou očekávat neočekávané. Čeká je hovoření, psaní a telefonování.

Úplněk  nastane 29/05//2018. Úplněk ukončí působení v určité společnosti, společenství osob. Vnese jasno mezi přátelé a osoby blízké. Úplněk uzavře jednu životní kapitolu a otevře zcela novou. Pozor na nějaká tajemství a pomluvy. Vodnáři učiní důležitá rozhodnutí v souvislosti se společenstvím, ve kterém působí.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Působení Marta ve vlastním znamení aktivuje a dodá mnoho energie, díky které se zaměří Vodnáři sami na sebe, na své sebeprosazení. Nebudou vědět, kam dřív skočit. Práce a zase práce. Mars je nenechá odpočinout. Očekávejte, že se budete zabývat více sami sebou. Veškeré situace se budou točit kolem vaší osoby. Přichází zlepšení kondice a zdravotního stavu. Energie je v akci, mohou se cítit silnější, schopnější a odhodlanější. Zvládnou překonávat různé překážky spojené s egem. Tyto energii je nutné použít tím správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií.

 Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí pracovní a karierní oblast. Vodnáři uzavřou pracovní aktivitu. Do úplňku by měli dokončit všechny pracovní závazky.  Na pracovní kariérou bdí Jupiter, planeta štěstí. Proto je nutné ukončit nevyhovující práci, aby mohl přijít do podzimu životní posun v pracovní rovině. Jupiter s Lunou přinese karierní úspěch.

RYBY

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní přináší možnost učit se a vzdělávat. Zlepšení vyřizování úředních záležitostí. Ryby si mohou pořídit nový dopravní prostředek. Čeká je cestování, zejména za vzděláváním. Dostanou neočekávanou zprávu, která bude překvapující.

Úplněk nastane 29/05//2018. Úplněk ukončí situace spojené s domovem a pracovním zázemím. Vnese jasno do oblasti zdraví. Uzavře se něco v rodině. Ryby budou hovořit, psát a podepisovat na téma bydlení, ženy v rodině a upevnění pracovních aktivit.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Mars, planeta aktivity, se pohybuje tématem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost.  Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti. Tajní nepřátelé a pomluvy jsou v akci. Ryby se dozví tajemství, ale také může vyjít na světlo nějaká tajnost, která měla být skryta.

počet zobrazení: 43848

Horoskop na duben 2018

Horoskop na duben 2018

Aktuální pohyby a vliv planet v dubnu 2018 na jednotlivá znamení.

Slunce se pohybuje v Rybách od 18/02/2018 až do 20/03/2018 kdy se přesune do znamení Berana.

Úplněk ve Vahách nastal 31/03/2018. 
Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení VahVliv úplňku pocítíme ve vztazích pracovních a partnerských, a to v první polovině dubna 2018. V době úplňku se pohybuje Merkur u Slunce ve zpětném chodu.

Mars aktivuje Saturn v Kozorohu. Venuše přebíhá přes Uran.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018 ve znamení BeranaToto novoluní je důležité pro osoby narozené ve znamení Berana. Pro ostatní znamení otevírá cestu k práci a kariéře. Znamení Berana symbolizuje prvotní impuls, trknutí, výstřel, první záblesk osobního vědomí, zrození, počátek bytí, samostatné existence, první křik dítěte, které se hlásí na svět. Je tu silný nápor energie, vynoření z oceánu potencialit (z hlediska živlů střídá oheň vodu). Beran jde první, v čele stáda, aby razil cestu ostatním. V době novoluní se setkají Slunce a Luna s Uranem. Uran přináší rychlé změny a zvraty.  Mars přebíhá přes Černou Lunu, karmické Pluto se Saturnem v Kozorohu. Planety přinesou životní zkoušku. Čekají nás zásadní životní změny.

Úplněk ve Štíru nastane 30/04/2018. Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Štíra. Vliv úplňku ukončí téma sexuality, dětí a peněz. Mars se stále pohybuje u Černé Luny se Saturnem a tím je aktivuje.

Merkur nabral koncem března zpětný chod ve znamení Berana. Couvat bude do poloviny dubna 2018. V této době se vám bude vracet do života minulost. Nedořešené situace z minulosti. Je potřeba najít jiné, lepší řešení. Po dobu, kdy couvá Merkur, neuzavírejte nové smlouvy, ale můžete dokončit vše, co jste již řešili. Jelikož se jedná o znamení Berana, budeme řešit pracovní oblast.

Mars, planeta aktivity, se pohybuje ve znamení Kozoroha, kde bude působit do poloviny května 2018.

Jupiter má zpětný chod až do 10/07/2018. 123 dní bude ve zpětné fázi ve Štíru přinášet situace, které povedou k lásce a zlepšení financí. Ovšem nejprve musí vyčistit situace, které brzdí náš posun kupředu.

Planetka Ceres se stéle pohybuje znamením Lva. Lvi dostávají zabrat, a to až do 7/2018. Ceres se bude dlouhodobě pohybovat tam a zpět. Lvy čeká perné období, během kterého budou muset podat maximální výkony, díky nimž se posunou vpřed.

BERAN

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí Berani v první polovině dubna. Úplněk má vliv na veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Berani mohou uzavírat nebo ukončovat smluvní vztahy. Ujasní si partnerské vztahy. Vrací se jim nedořešené záležitosti.

Dubnové novoluní proběhne v Beranu 16/04/2018. Nejdůležitější novoluní roku je zde. Novoluní otevírá novou životní cestu. Zrealizování nových projektů. Berani budou v jednom kole. Telefonovat, psát, hovořit a podepisovat nové smlouvy. Berani mohou očekávat rychlý obrat v jejich životě.

Mars bude aktivovat vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění práce a možný postup v kariéře. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce, které budou ku prospěchu. Berani mohou očekávat zásadní změny v pracovní oblasti.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí oblast sexuality. Vnese jasno do financí, které vlastní s další osobou nebo bankou, společníkem. Je potřeba si dát do pořádku dluhy, půjčky a majetek ve společném jmění.

BÝK

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí v Býci v první polovině dubna. Vliv úplňku ukončí určitou spolupráci. Venuše přebíhá přes Uran. Býci by měli očekávat neočekávané v pracovní aktivitě. Dozví se nějakou tajnost, tajemství. Pozor na lži a pomluvy. Mohou získat důvěrné informace. Měli by si hlídat zdraví a psychiku.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní přinese rekapitulaci celého roku. Vše co nefunguje by měli opustit a ukončit. Toto je měsíc náročný na psychiku. Venuše se pohybuje Býkem. Býci budou všude vidět a slyšet. Mohou podstoupit zkrášlující procedury. Býci budou měsíc čekat na své novoluní, kdy se konečně najdou a nastolí novou životní cestu.

Mars, planeta aktivity, se pohybuje a aktivuje témata související s duchovním rozvojem, rozšiřováním vědomostí, zahraničím, téma úřadů a soudů. Těmto tématům se budete několik týdnů věnovat. Aktivita v souvislosti s cizinou, cesty do zahraničí, rozšiřování obzorů formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení, ale také úřady. V průběhu tohoto období přichází duchovní rozkvět. Touha se rozvíjet po duchovní stránce. Je potřeba si dát tyto oblasti do pořádku.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí vztahovou oblast. Býci uzavřou pracovní a partnerské dohody a smlouvy. Čekají je velké životní změny. Vrací se jim do života partner z minulosti.

BLÍŽENCI

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí v Blíženci v první polovině dubna. Vliv úplňku přichází v souvislosti s partnery. Blíženci ukončí pracovní partnerství. Úplněk vnese jasno do partnerské oblasti. Pokud řeší děti, úplněk jim pomůže dořešit i toto téma. Do života se jim bude vracet někdo z minulosti.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní přináší zásadní zvrat v přátelích. Ve společnosti, kde se nachází. Mohou potkat důležitou osobu pro budoucnost.

V tomto období probíhá aktivní transformace, proměna duše. Mars svým postavením otevírá aktivitu v tématech finančních, sexu, okultismu a napojení na smrt či ostatní duchovní směry. Řeší se majetkové záležitosti, které sdílí společně s další osobou či institucí, ale také aktivita kolem úřadů nebo úředních záležitostí spojených s financemi. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, ale i možné dluhy. Aktivita Marta také odemyká sex a vše co se sexuality týká. Ovšem co je pod Černou Lunou nedopadne dobře. Pozor na nevěru.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí oblast zdraví. Zejména psychiku. Blíženci by měli dokončit vše, co slíbili dodělat. Čeká je mnoho povinností a péče o druhou osobu.

Mars se stále pohybuje u Černé Luny se Saturnem a tím je aktivuje. Je nutné si dát do pořádku peníze a své sexuální vztahy.

RAK

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí Raci v první polovině dubna. Úplněk ukončí téma zdraví. Uzavře a vnese jasno do tématu žen v rodině, domova a zázemí. Raci mohou očekávat zvraty v pracovní oblasti, něco se chystá.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní otevírá novou pracovní příležitost. Planety přináší rychlý a nečekaný obrat. Raci dostanou od Vesmíru novou práci, která přinese kariérním postup.

V tomto období se mohou posílit, nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Dohodnout nové podmínky v pracovní oblasti, podepisovat nové smlouvy.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí téma spojené s rodiči nebo dětmi. Uzavřou vše souvisejí s pracovními i životními partnery. Do úplňku je nutné dokončit nějakou práci.

Mars se stále pohybuje u Černé Luny se Saturnem a tím je aktivuje. Je nutné si dát do pořádku veškeré vztahy a dohody. Pozor na vše, co se podepisuje a dohodne. Saturn může přinést životní lekci a Černá Luna vnese bolestivé emoce. Jupiter vrací z minulosti osobu, kterou Raci znají a která bude v jejich životě důležitá.

LEV

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí Lvi v první polovině dubna. Vliv úplňku přinese jasno do úředních záležitostí. Uzavře situaci se sourozencem. Ukončí oblast učení a vzdělávání. Uzavírá se vše spojené s cestou, cestováním a dopravním prostředkem. Vrací se k dořešení situace týkající se ciziny, zahraničí, ale také úřední záležitosti. Lvi budou psát, telefonovat a zařizovat.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní přináší rychlý obrat a novou cestu k rozšiřování vědomostí. Nové možnosti v cestování. Novoluní otevírá oblast ciziny, zejména ve spojitosti s prací. Úřední záležitosti přinesou posun k lepšímu. V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jsme slíbili vykonat. Lvi by se měli věnovat tématu zdraví a zdravé výživy. Pocítí chuť aktivněji organizovat nebo se zasadit o změny v práci. Budou hledat cestu pro zvládnutí svých pracovních povinností. Lvi si musí dát do pořádku oblast zdraví, spolupráci a péči o někoho blízkého.

Jupiter přináší situace z minulosti, které přinesou zlepšení bydlení a také stabilním práci.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk přináší jasnější situace do tématu bydlení a domova. Lvy čeká zkvalitnění bydlení, nebo stěhování. Dále mohou očekávat zásadní zvrat v pracovní rovině. Nastalé situace přinesou do podzimu upevnění pracovní pozice. Úplněk uzavře zdravotní záležitost.

PANNA

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí v první polovině dubna. Úplněk ukončí situace spojené s penězi a majetkem. Vyjasní se téma financí. Do úplňku je nutné dořešit dluhy a půjčky. Vrací se z minulosti nedořešené resty. Přijde rychlý a nečekaný obrat spojený s financemi a prací.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní přináší nečekaný obrat ve financích. Přináší nové možnosti, jak si vydělat nebo získat peníze. Vrací se peníze, které Panny řešily v minulosti.

Mars zde aktivoval dům dětí, partnerů a tvorby. Díky jeho vlivu mají Panny chuť něco aktivně vytvářet, prezentovat, vrhnout se do společnosti či milostných dobrodružství, do tvorby nebo plození. Pod vlivem Marta má vzniknout něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem kreativity, dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, ale i cest, cestování, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. Období vhodné na lásky. V této době dochází k seznámení s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré období na seznamování se s důležitými lidmi. Pocítíte zvýšenou aktivitu v cestování. Dobré období na cesty. Pracovně se bude dařit, pokud si Panny dají do pořádku vše co souvisí s pracovními i životními partnery. V této oblasti dostanou životní zkoušku.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí úřední záležitost, uzavře téma dopravního prostředku. Vnese jasnější světlo do oblasti komunikace, psaného a mluveného slova. Vrací se z minulosti soudní nebo úřední listiny.

VÁHA

Úplněk ve Vahách nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí Váhy v první polovině dubna. Nejdůležitější úplněk tohoto roku je zde. Váhy dořeší vztahové situace. Vrací se smlouvy a dohody k dořešení z minulosti. Mohou očekávat nečekaný rychlý obrat v písemnostech a dohodách. Je nutné si dát do pořádku zdraví, bydlení, práci a ženy v rodině.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní přináší nová pracovní partnerství. Otevírá možnosti získat lepší smlouvu. Váhy mohou očekávat neočekávaný obrat ve všech dohodách.

Mars tlačí do aktivity související se soukromím. Váhy aktivně řeší ženy rodu (např. matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá Vaše aktivita bude zaměřena na domov. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Veškerá aktivita se týká domova, kořenů a pevného zázemí. Domovem pro duši je tělo, proto můžete pocítit touhu pro něj udělat něco pozitivního, nebo řešit nemoc či zdraví.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí téma peněz. Do úplňku je nutné doplatit veškeré pohledávky. Vnese jasno do majetku, půjček, hypoték. Jupiter spolu s Lunou působí pozitivně na zvýšení osobní prestiže.

ŠTÍR

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí v první polovině dubna. Vliv úplňku přináší mnoho práce a povinností. Je nutné si hlídat psychiku a zdraví. Vrací se k dořešení z minulosti mnoho restů. Štíři se budou připravovat na příští úplněk, který proběhne ve vlastním znamení a přinese uzavření pracovních nebo partnerských situacích. Mohou očekávat neočekávané kolem spolupráce nebo spolupracovníků.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní otevírá novou spolupráci a přináší nové spolupracovníky. V této oblasti nastanou zásadní změny.

Mars působí na oblast komunikace, cestování, přesunů a cest. Zvýšená aktivita se týká také úřadů a úředních záležitostí. Mars zvyšuje aktivitu v komunikaci, mluveném nebo psaném slově. Saturn v této oblasti přinese životní zkoušku. Je nutné si dát do pořádku vše, co se týká listin a úředních smluv. Aktivity se týkají i dopravního prostředku.

Úplněk ve Štíru nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí veškeré dohody, smlouvy a partnerské vztahy. Do úplňku by si měli Štíři udělat jasno ve vztahové oblasti. Jupiter se vrací zpět a přináší nedořešené situace z minulosti, které přinesou na podzim životní posun.

STŘELEC

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí Střelci v první polovině dubna. Vliv úplňku přinese ukončení působení v určité společnosti, nebo společenství. Střelci mohou očekávat neočekávané s pracovními nebo životními partnery či dětmi. Úplněk vnese jasno do oblasti přátel.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní otevírá příležitosti k novému partnerství. Přichází rychlý obrat událostí. Důležité obchodní partnerství. Kdo hledá životního partnera, tak jej nalezne, nebo si upevní své partnerské pozice.

Mars působí v oblasti peněz, majetku a hodnot. V této době se Střelci budou věnovat financím, ale také hodnotě sami k sobě. Začnou si uvědomovat svou vlastní hodnotu. Mohou výhodně prodat nebo koupit. Finance jsou zaktivované a jelikož jsou oběživo, tak budou v této době obíhat. Zde je nutné si dát do pořádku peníze a majetek. Saturn přináší životní zkoušku v této oblasti. Jupiter se vrací do minulosti, aby si Střelci dali do pořádku své sexuální lásky a také peníze, které řeší v souvislosti s bankou nebo společníky.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk přináší roční rekapitulaci. Co se povedlo a nepovedlo. Vše co nemá budoucnost se pomalu bude ukončovat a rozplývat. Veškeré uzavření minulosti je pod Jupiterem, takže zde Střelci chybu neudělají. Co nechtějí ve své budoucnosti, nechť ukončí a nechají odejít. Mohou očekávat novou spolupráci.

KOZOROH

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí v první polovině dubna. Vliv úplňku přináší uzavření práce a pracovní aktivity. Vnese jasno do pracovní oblasti. Do úplňku je potřeba dořešit pracovní závazky.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní přináší nové pracovní možnosti. Kozorozi mohou očekávat neočekávané ve spojitosti s pracovní kariérou, nebo kariérním postupem.

Působení Martu ve vlastním znamení aktivuje a dodá mnoho energie, kdy se zaměří sami na sebe, na své sebeprosazení. Práce a zase práce. Mars nenechá Kozorohy odpočinout. Přichází zlepšení kondice a zdravotního stavu. Energie je v akci. Díky Martu, planetě aktivity, zvládnou překonávat překážky. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Přichází výzva, kterou je nutné přijmout. Využít plně sílu a energii Marta ve svůj prospěch. Saturn s Černou Lunou a Plutem přinese zásadní životní zkoušku. Kozorohům se postupně mění a transformuje život. Jupiter se vrací zpět a přináší důležitou osobu z minulosti.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí působení v určitém společenství, uzavře přátelství. Vnese jasnější světlo mezi blízké osoby. Mohou změnit práci. Kozorozi přehodnotí své cíle a přání.

VODNÁŘ

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí Vodnáři v první polovině dubna. Vliv úplňku působí do oblasti spojené s cizinou a zahraničím. Ukončí se téma vzdělávání a rozšiřování vědomostí. Vnese jasnější situace do úředních listin. Vrací se minulost k dořešení.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní přináší cesty a cestování. Možnost koupě dopravního prostředku. Zlepšení komunikace s úřady. Vodnáři mohou očekávat neočekávané v oblasti vzdělávání, komunikace, psaného a mluveného slova.

Mars, planeta aktivity, se pohybuje domem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti. Tajní nepřátelé mohou zaútočit a pomlouvat. Karmickém planety přinesou životní zkoušku. Něco se o sobě dozví, nebo se všichni dozví něco z jejich tajemství. Vodnáři by měli být připraveni na nepříjemnou situaci. Nic netajit, pozor na mimopartnerský svazek, který by vyplul na povrch.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí pracovní a kariérní oblast. Vodnáři uzavřou pracovní aktivitu. Do úplňku by měli dokončit všechny pracovní závazky. Nad pracovní kariérou bdí Jupiter, planeta štěstí. Proto je nutné ukončit nevyhovující práci, aby mohl přijít do podzimu životní posun v pracovní rovině. Jupiter s Lunou přinese kariérní úspěch.

RYBY

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí Ryby v první polovině dubna. Vliv úplňku ukončí téma peněz. Do úplňku je nutné mít vyřízené veškeré pohledávky. Merkur vrací k dořešení vše co souvisí z penězi, dluhy a půjčkami.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní přináší neočekávanou možnost jak vydělat, zvýšit si osobní prestiž. Novoluní otevírá dveře k výdělkům, financím a majetku.

Mars přináší aktivní pomoc od přátel. Je důležité využít konexe a známosti pro své projekty. Jít do společnosti, mezi lidi. Rybám přijde do života důležitá osoba pro budoucnost. Je třeba si udělat pořádek mezi přáteli a osobami blízkými. Uvědomit si, kde a s kým chtějí žít a pracovat. Planety přináší zásadní životní zkoušku.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí určitou úřední záležitost. Vnese jasnější světlo do oblasti ciziny a zahraničí. Uzavře se situace se vzděláváním. Jupiter vrací zpět k dořešení tyto situace, aby se mohli Ryby posunout ve svém životě a splnit si své sny.

počet zobrazení: 48224