Horoskopy na říjen 2021

Horoskopy na říjen 2021

Aktuální pohyby a vliv planet v říjen 2021 pro jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje Váhou. Ve Váze bude působit až do 23/10/2021. V 06,50 hodin vstoupí Slunce do znamení Štíra.

Zajímavost:
Černá Luna se pohybuje Blížencem spolu s planetkou Ceres a karmickým uzlem. Dějí se osudové situace, které nám dají zabrat. Vesmír poukazuje odkud a kam směřovat. Tento rok se rodí děti, jejichž duše přilétla z jiných světů. Přináší rozvoj komunikace a vědění na planetu Zemi.

Novoluní ve Vahách nastane 06/10/2021 13,05 hod.Novoluní je důležité pro znamení Vah. Ostatním znamením ukáže cestu ke všem vztahům, a to jak partnerským, tak pracovním apod. Při novoluní asistuje Mars a Merkur. Čeká nás mnoho aktivity, komunikace s ostatními, cestování a podepisování dohod. Vzniknou nová společenství, nové politické strany apod. Společnosti a firmy se mohou spojovat dohromady a vytvářet nové korporáty.

Úplněk v Beranu nastane 20/10/2021 16,56 hod. Úplněk je důležitý pro znamení Berana. Ostatním přinese vyjasnění vztahů, zejména těch pracovních.

Mars se pohybuje ve znamení Vah do 30/10/2021, poté se přesune do Štíra.

Saturn ve Vodnáři bude působit ještě dva roky.  

Venuše se pohybuje znamením Štíra, kde bude působit až do 07/10/2021, poté se přesune do Střelce.

Merkur se pohybuje znamením Vah ve zpětném chodu. Couvat bude do 18/10/2021, kdy se otočí do přímého směru. Do té doby doporučuji nic nepodepisovat, neřešit nic nového. Naopak dořešit již otevřené situace, které čekají na dořešení. Vše bude jinak, stejně jako v pohádce o Pyšné princezně: „Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil.“

Jupiter působí aktuálně ve Vodnáři. Zde bude působit do druhé poloviny prosince 2021. Jupiter se pohybuje v retrográdní fázi do 18/10/2021. Poté se otočí, konečně opět nalezneme štěstí. Budeme se moci opřít o Dobroděje a jeho přízeň.

Beran

Novoluní nastane 06/10/2021
Novoluní aktivuje vztahy. Silné novoluní ve vztahové rovině. Berany čeká cestování, podepisování smluv a dohod. Komunikace, telefonování a psaní na téma pracovních, partnerských a rodinných vztahů.  Mohou si vykomunikovat lepší pracovní podmínky. Vrací se jim zpět do života někdo z minulosti. To je třeba dořešit s úplňkem. Uvědomit si s kým a kde chtějí žít, pracovat a pobývat se.

Úplněk v Beranu nastane 20/10/2021
Úplněk ukončí vztahové dilema. Vnese jasné světlo do vztahů. Partnerské či pracovní nevyhovující svazky se rozpadnou. Nově vznikající se naopak spojí a upevní.

Slunce s Martem je v pěkném aspektu na Jupiter, planetu štěstí. Vše dobře dopadne. Po bouři se vyjasní. Oblast, kterou Mars Beranům aktivuje, je založená na intimnosti mezi dvěma lidmi v partnerském vztahu. Energie Marta je o prosazování sebe samých, což občas přinese nepřátelské vztahy. Mohou trpět i intimní vztahy. Pro spolupráci i pro vztahy je důležitý kompromis nejen v práci, ale i v manželství. V dlouhodobém pohledu může toto být období narušení i těch nejlepších vztahů. Pozitivně se dá využít k tomu, aby se potlačené negativní pocity dostaly na povrch a docházelo tak k pročištění nahromaděných negativit ve vztazích. Skutečný smysl spočívá ve využití energie k budování vlastních vztahů.  Měli by se vyhýbat zbytečným sporům s druhými. Mohou se vyskytnout právní spory, potíže se zákonem. Hledaje kompromis, vyhnout se tak zbytečným problémům. Mohou se posílit, nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Podepisování úředních dokumentů.

BÝK

Novoluní nastane 06/10/2021
Novoluní otevírá dohody a smlouvy související s prací. Nastavení nových pracovních podmínek, nová spolupráce a také pracovní cesty. Je nutné dořešit minulost. Vrací se zpět kolega, nebo spolupracovník. Doporučuji preventivní prohlídku u lékaře. Pozor na téma zdraví, mohou se vracet nedoléčené zdravotní problémy. Péče a starosti o druhé.

Úplněk nastane 20/10/2021
Úplněk otevírá oblast zdraví. Býci budou řešit své zdraví, nebo zdraví někoho blízkého. Pečovat a starat se. Pozor na pracovní úraz apod. Dalšími tématy jsou kolegové a spolupracovníci. Mohou vyvstat problémy a těžkosti, zejména vztahové.

Jupiter dlouhodobě přeje pracovnímu posunu, proto se může stát, že nevyhovující situace a osoby budou odstraněny ze života Býků, aby mohlo dojít ke kýženému posunu.

Mars přináší plnění povinností a chuť do práce. Budete dělat co je potřeba.  Potřeby druhých by měly být pro vás prioritní. Pravděpodobně se vám moc nebude chtít pracovat pro někoho jiného, a to s sebou může přinášet konflikty s nadřízenými i k celkové obtíže v práci. Jestli jste zaměstnavatelem, mohou přicházet konflikty s podřízenými. Budou se domnívat, že je málo oceňujete. V současnosti není zrovna čas na týmovou práci. Mars zde přechází přes oblast zdraví. Může znamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématům svého zdraví a zdraví blízkých. Pocítíte chuť organizovat nebo se zasadit o změny v práci. V současném období platí, že řešíte zdraví, spolupráci a službu pro někoho druhého, přináší nám mnoho povinností. 

BLÍŽENEC

Novoluní nastane 06/10/2021
Novoluní otevírá nové možnosti v partnerské oblasti. Mohou dostat pracovní nabídku. Kdo touží po potomstvu, je nyní příhodná doba. Vrací se jim do života „starý známý“, osoba z minulosti. Pracovní či kamarád, partner. Pozor na těhotenství v plodném věku. Blíženci budou řešit vztahy s rodiči, partnery nebo dětmi. Mohou podepisovat nové smlouvy.

Merkur je do 18/10/2021 ve zpětném chodu. Není dobré podepisovat nové dohody, naopak doporučuji dořešit nedořešené situace z minulosti.

Úplněk nastane 20/10/2021
Úplněk uzavře působení v určité skupině osob, společenství. Blíženci si uvědomí, kam patří, kde a s kým chtějí žít. Někdo jim může odejít ze života, kamarád nebo přítel. Zde je možné zklamání. Ceres se pohybuje spolu s Černou Lunou ve vlastním znamení Blíženců. Vše, co se bude dít, je pro dobro Blíženců. Začínají se vytahovat karmické záležitosti, které je třeba vyřešit. Blížence čeká velmi náročné období, které potrvá cca devět měsíců. Napoví, co jste řešili ve druhé polovině roku 2012 a na jaře 2013.

Mars působí v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity. Blíženci mohou očekávat zvýšení touhy, mohou něco plodit, tvořit. Mars zde aktivuje oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod jeho vlivem vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. Dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Pracovně se bude dařit.

RAK

Novoluní nastane 06/10/2021
Novoluní otevírá téma domova, stability a zázemí. Zlepšení vztahů v rodině.  Rakům novoluní přinese zlepšení a zkvalitnění bydlení. Mohou rekonstruovat a vylepšovat nebo kupovat obydlí. Také se mohou věnovat svému zdraví. Zkrášlit svou tělesnou schránku.

Úplněk nastane 20/10/2021
Úplněk ukončí jednu životní kapitolu. Mohou uzavřít pracovní či karierní oblast. Pozor na pomluvy, úřední nařízení nebo udání. Raci si musí dát do pořádku společný majetek, zejména pokud jde o společné peníze a bydlení s další osobou, bankou nebo partnerem, manželem, nebo se společníky.

Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijí. Raci vylepšují své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte řešení v souvislosti se ženami rodu (např. dcera, matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budou řešit vše pro zvýšení životní stability a situace související s bydlením a obydlím.  V tomto období se také řeší zdraví a psychika. 

LEV

Novoluní nastane 06/10/2021
Novoluní otevírá nové možnosti kolem dohod a smluv. Lvy čeká řešení na úřadech, dále situace spojené s autem nebo jiným dopravním prostředkem jako je např. koupě nového vozu, technická kontrola, úřední listiny, přepis, pokuty apod. Další téma novoluní souvisí se sourozenci, je zde zvýšená komunikace. Také cesty a cestování. Do života se jim vrací k dořešení úřední záležitosti. Slunce s Jupiterem přeje veškerým dohodám.

Úplněk nastane 20/10/2021
Úplněk ukončí a vnese jasno do oblasti úřadů a vztahových dohod. Vnese jasno na téma ciziny, cesty do zahraničí. Vzdělávání a rozšiřování vědomostí. Lvi si musí dát do pořádku společný majetek a peníze s další osobou nebo bankou, jako např. hypotéka, půjčka apod. Zejména investice do bydlení a majetku.

Mars přináší zvýšené tempo běžného života. Pozor na možné závažnější konflikty se sousedy, příbuznými, druhými lidmi. Opatrnost na sklony se nyní hádat kvůli vlastním názorům. Mars působí v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a také cestování. Řeší se automobil, vzdělávání, kurzy a školení nebo nějaká cesta s tím spojená. Také se může otevřít téma sourozenců. Aktuálně se vše točí kolem cestování (např.: automobil, dopravní prostředek) a komunikace s úřady.

PANNA

Novoluní nastane 06/10/2021
Novoluní otevírá zlepšení finanční situace. Panny dostanou v práci přidáno, nebo si řeknou o vyšší mzdu. Mohou zvýšit ohodnocení za své služby. Uvědomí si svou hodnotu. Novoluní přinese peníze. Budou podepisovat úřední dokumenty, a nastavovat nová pravidla. Je potřeba dořešit veškeré finanční situace, které „visí ve vzduchu“, nejsou dořešeny.

Úplněk nastane 20/10/2021
Úplněk ukončí a vnese jasno do oblasti financí a majetku. Panny ukončí veškeré dohody a smlouvy související s penězi, může se jednat i o pracovní rovinu. To, co řešili několik týdnů, najednou dostane reálnou podobu. Společný majetek a peníze dostane jasnou podobu.

Mars působí v tématu peněz, majetku a hodnot. Finance jsou zaktivovány. Panny mohou nakupovat, utrácet, investovat nebo vydělávat peníze. Aktivita bude vložena do stability (domova) a pevných základů, na kterých se dá později vybudovat stabilní příjem.

VÁHA

Novoluní nastane 06/10/2021
Novoluní ve vlastním znamení otevírá novou životní cestu. Zrealizují své projekty a vize. Vztahy jsou oblast, kde Vesmír Váhám aktuálně přeje. Mohou potkat někoho z minulosti. Vyřešit minulost. Do života jim vpluje nový pracovní nebo partnerský vztah. Kdo touží po dítěti, je vhodný čas na zplození potomka do zimy. Merkur se pohybuje tam a zpět ve vlastním znamení Vah. Toto je velmi hektické období na cestování, podepisování a komunikaci.

Úplněk nastane 20/10/2021
Úplněk ukončí a uzavře veškeré vztahové záležitosti. Vnese jasno do tohoto tématu. Váhy si uvědomí, s kým chtějí žít a pracovat. Čeká na ně řešení financí. Od poloviny září do konce října se pohybuje Mart Váhami. Pohyb Marta vlastním znamením je obdobím značné aktivity. Váhy budou plny fyzické energie a odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu. Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Díky Martu zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energie by měly použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho činnosti může přinést nemoc, aby je na chvilku zastavila. Mars zde nenechá nikoho odpočinout.

ŠTÍR

Novoluní nastane 06/10/2021
Novoluní otevírá 13. komnatu. Cesta do nevědomí. Otevírají se vzorce ukryté hluboko v nás. Štíři se dozví nějaké tajemství. Něco, co mělo být utajeno. Možná Štíři sami něco skrývají před světem. Téma vztahů, jak jinak. Venuše pomalu opouští vlastní znamení a přesune se do Střelce 07/10/2021. Mohou se stranit od lidí.  Doporučuji pracovat v klidu se svými myšlenkami. Co se povedlo a nepovedlo, jakou cestou se chtějí ubírat dál. Odpovědi naleznou začátkem listopadu, kdy nastane novoluní ve znamení Štíra.  

Úplněk nastane 20/10/2021
Úplněk ukončí cosi na pracovní téma, na téma spolupracovníků a kolegů. Čeká je práce běžného života, péče a starost o druhé. Štíři by měli dořešit a dát si do pořádku oblast zdraví a psychiky. Bydlení, domov a stabilitu.

Mars postupně ukončí vše, co nemá pokračovat. Štíři ukončí určitou aktivitu nebo činnost. Místo, kde pobývali či pracují. Může se jednat o vztahy. Mars může aktivovat nepřátelské energie a nepříjemné pomluvy. Přináší rekapitulaci životní situace.  Něco je nutné ukončit a uzavřít.

STŘELEC

Novoluní nastane 06/10/2021
Novoluní otevírá nové možnosti v rámci společenských vztahů. Střelci se dostanou do vybrané společnosti, kam chtějí patřit. Noví lidé, změna osob kolem sebe. Splní si své sny. Mohou změnit lokaci. Čeká je zkvalitnění bydlení a upevnění stability. Venuše působí ve znamení Střelce, a tak jej činí nepřehlédnutelnými. Budou svítit a vyčnívat z davu.

Úplněk nastane 20/10/2021
Úplněk ukončí vztahy v partnerské rovině. Vnese jasno do oblasti pracovních nebo partnerských vztahů. Ukončí situaci spojenou s potomky. Měli by si dořešit téma bydlení, téma spojené s úřady, smlouvy apod.

Mars působí v oblasti přátel, společnosti a společenství, kde chtějí působit. Aktivita Střelců bude zaměřena na přátele a lidi kolem nich. Je dobré chodit mezi lidi, do společnosti. Mohou potkat důležité osoby pro budoucnost. Změna lidí kolem nich, zejména spolupracovníků nebo změna pracovního místa.

KOZOROH

Novoluní nastane 06/10/2021
Novoluní otevírá cestu k pracovnímu posunu a kariéře. Kozorohy čeká cestování, komunikace, telefonování a podepisování dokumentů. Pochvala, úspěšné zdolání pohovorů. Uvědomí si, kudy se budou pracovně ubírat. Zvýší si svou prestiž. Vrací se jim zpět něco z pracovní oblasti.

Úplněk nastane 20/10/2021
Úplněk ukončí situaci na téma žen v rodině, domova a nebo zdraví. Kozorozi by si měli dát do pořádku svůj zdravotní stav. Úplněk vnese jasné světlo do oblasti domova. Někteří se mohou přestěhovat, nebo změnit pracovní místo.

Mars aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře. Kozorozi budou naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýší si prestiž. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce, které budou ku prospěchu. Může jít o zásadní změnu v práci nebo kariéře. Pracovně se nezastaví.

VODNÁŘ

Novoluní nastane 06/10/2021
Novoluní otevírá vztahy, smlouvy a dohody spojené se zahraničím, úřady apod. Novoluní přinese nové možnosti, které do teď byly zabrzděny. Vrací se nedořešené situace, aby byly dokončeny. Merkur a Jupiter, planeta štěstí, je ve zpětném chodu do 18/10/2021, poté se vše opět vrací k normálu.

Úplněk nastane 20/10/2021
Úplněk vnese jasno do oblasti cestování, úřadů a vzdělávání. Planety jsou Vodnářům konečně nakloněny. Dořeší veškeré smlouvy a nastaví nová pravidla. Mohou řešit cestu do zahraničí, úřední záležitosti. Na čem pracovali poslední týdny, to dostane nový směr.  Něco bude jinak, tak jak má být.

Mars působí v tématech práva a úředních záležitostí.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází také touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a vzdělávání. Podepisování úředních dokumentů. Cestování a cesty za prací. Pomoc druhým.

RYBY

Novoluní nastane 06/10/2021
Novoluní otevírá ke všem smlouvám a dohodám ve spojitosti s penězi, jako je hypotéka, půjčka, prodej, koupě společného majetku s další osobou, bankou, společníkem či partnerem. Vrací se něco k dořešení z minulosti. Možnost získat peníze jinak, než na čem Ryby pracovaly minulé týdny.

Úplněk nastane 20/10/2021
Úplněk vnese jasno do oblasti financí. Práce a peníze. Mohou podepsat novou smlouvu, nastaví nová pravidla. Ryby by si měly definitivně uzavřít minulost a směřovat do nových začátků, které přichází v prosinci 20021 a jaro 2022.

Mars působí v oblasti hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což je může přinutit přehodnotit, pozměnit postoje. V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty. Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví. Tranzit Marta je zde více zaměřen na oblast sexu a všeho kolem sexuality. Pozor na mimo partnerské vztahy.

počet zobrazení: 9915

S Danielou Hannah do Bulharska

S Danielou Hannah do Bulharska

Přejete si vyrazit k moři, relaxovat, užívat sluníčka a zároveň se něco dozvědět? Nabízím Vám společnou dovolenou v Bulharsku.

Termín: 5.9. – 12.9.2021
Odlet: Praha, Brno, Ostrava (dle Vašich preferencí, já letím z Prahy)
Cena: cena zájezdu je 14 490 CZK (pro klienty či klientky ve věku 55+ nabízí CK slevu) a hradí se přímo CK.
*Cena za astrologické a léčitelské služby: + 3 000 CZK, které se hradí na jeden z níže uvedených účtů:
Komerční banka   94-2209000297/0100
Air Bank: 1584601014/3030
Strava: All Inclusive
Zájezd pořádá CK Alexandria a je nutné jej objednat přímo u cestovní kanceláře.
Odkaz na zájezd: zde

*Astrologický výklad během pobytu + minulé životy a na čem máte pracovat + propojení s partnerem, manželem apod.
Cca 1,5 hod. konsultace

*Léčitelka
Čistění duše i těla, léčení a vše, co bude třeba pro vaší tělesnou schránku a duši.
Cca 1,5 hodiny

Informace o cestování do Bulharska v této době naleznete zde.
Od 19. 7. do 31. 8. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR při vstupu do Bulharska předkládat platný digitální EU COVID certifikát o bezinfekčnosti, tj. ukončeném očkování (14 dní po ukončeném cyklu), prodělaném onemocnění COVID-19, negativní test na COVID-19 (PCR ne starší než 72 hod; antigen ne starší než 48 hod. od odběru).

Při cestě zpět do ČR je vyžadován příjezdový formulář. Vyplnit ho lze zde (nejdříve 48 hodin před odletem zpět do ČR). V Praze bude nutné ukázat vygenerovaný QR kód).

počet zobrazení: 462

Horoskopy na září 2021

Horoskopy na září 2021

Aktuální pohyby a vliv planet v září 2021 pro jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje Pannou. V Panně bude působit až do 22/09/2021. Ve 21,20 hodin vstoupí Slunce do znamení Vah.

Zajímavost:
Černá Luna se pohybuje Blížencem spolu s planetkou Ceres a karmickým uzlem. Dějí se osudové situace, které nám dají zabrat. Vesmír poukazuje odkud a kam směřovat.

Tento rok se rodí děti, jejichž duše přilétla z jiných světů. Přináší rozvoj komunikace a vědění na planetu Zemi.

Novoluní v Panně nastane 07/09/2021 02,51 hod.Novoluní je důležité pro znamení Panny.  Ostatním znamením ukáže cestu ke zdraví, k nové spolupráci. Přinese mnoho povinností.

Úplněk v Rybách nastane 21/09/2021 01,54 hod. Úplněk je důležitý pro znamení Ryb. Ostatním přinese velké emoce, ukřivděnost, zklamání a klam. Tajnosti a tajemství. Duchovní posun a probuzení do reality. Touhy a snění. Depresivní pocity, bezmoc. Záleží na tom, co si vpustíte do života.  

Mars se pohybuje ve znamení Panny, kde bude působit do 15/09/2021, poté se přesune do Vah.

Saturn ve Vodnáři bude působit tři roky.  

Venuše se pohybuje znamení Vah. 10/09/2021 vstoupí do Štíra, kde bude působit až do 07/10/2021

Merkur se pohybujeznamením Vah. 27/09/2021 se otočí a nabere zpětný chod. Couvat bude do 18/10/2021. Doporučuji nic nepodepisovat, neřešit nic nového. Naopak dořešit již otevřené situace, které čekají na dořešení. Vše bude jinak jako v pohádce o Pyšné princezně: Odvolávám, cojsem odvolalslibuji, cojsem slíbil.“

Jupiter se vrátil zpět do Vodnáře. Zde bude působit do druhé poloviny prosince 2021. Jupiter začal couvat koncem června. V retrográdní fázi bude do 18/10/2021. Poté co se Jupiter otočí, konečně opět nalezneme štěstí. Budeme se moci opřít o Dobroděje a jeho přízeň.

Beran

Novoluní v Panně nastane 07/09/2021
Novoluní přinese téma zdraví a zdravého životního stylu. Berani by měli navštívit lékaře jako prevenci. Novoluní přináší mnoho práce, povinností a starostí. Otevírá novou spolupráci, spolupracovníky či kolegy.

Úplněk v Rybách nastane 21/09/2021
Úplněk Berany přivede do emocí, které mohou bolet. Vzpomínky, minulost, zasnění a otevření intuice. Někdo je může zklamat. Mohou se cítit podvedeni, sami, v izolaci od okolního světa. Doporučuji do ničeho se nezaplétat, nenechat se zatáhnout do intrik a podlostí, zejména ve vztazích. Vrací se jim zpět někdo z minulosti. Bývalá láska, partner, přítel apod. Vztahové záležitosti dořeší až se svým úplňkem, a to 20/10/2021.

Oblast, kterou Mars Beranům aktivuje, je založená na intimnosti mezi dvěma lidmi v partnerském vztahu. Energie Marta je o prosazování sebe samých, což občas přinese nepřátelské vztahy. Mohou trpět i intimní vztahy. Pro spolupráci i pro vztahy je důležitý kompromis nejen v práci, ale i v manželství. V dlouhodobém pohledu může toto být období narušení i těch nejlepších vztahů. Pozitivně se dá využít k tomu, aby se potlačené negativní pocity dostaly na povrch a docházelo tak k pročištění nahromaděných negativit ve vztazích. Skutečný smysl spočívá ve využití energie k budování vlastních vztahů. Měli by se vyhýbat zbytečným sporům s druhými. Mohou se vyskytnout právní spory, potíže se zákonem. Hledaje kompromis, vyhnout se tak zbytečným problémům. Mohou se posílit, nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Podepisování úředních dokumentů.

BÝK

Novoluní v Panně nastane 07/09/2021
Novoluní přináší nové možnosti do pracovních vztahů. Můžete dostat zajímavou nabídku. Kdo hledá životního partnera, Vesmír otevře svou náruč. Býci, kteří touží po potomstvu, si mohou splnit svá přání počít potomka. Kreativita, tvořivost a rodinná setkání je náplň tohoto období.

Úplněk v Rybách nastane 21/09/2021
Úplněk přinese silné emoce, možné zklamání od přítele či osoby blízké. Bolestivé vzpomínky na někoho, kdo zde již není. Co Býci řešili v březnu, nyní dokonají. Také je potřeba si pohlídat zdraví. Vrací se pracovní kolega či spolupracovník, nedořešená práce zpět do života.

Mars přináší plnění povinností a chuť do práce. Budete dělat co je potřeba.  Potřeby druhých by měly být pro vás prioritní. Pravděpodobně se vám moc nebude chtít pracovat pro někoho jiného, a to s sebou může přinášet konflikty s nadřízenými i k celkové obtíže v práci. Jestli jste zaměstnavatelem, mohou přicházet konflikty s podřízenými. Budou se domnívat, že je málo oceňujete. V současnosti není zrovna čas na týmovou práci. Mars zde přechází přes oblast zdraví. Může znamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématům svého zdraví a zdraví blízkých. Pocítíte chuť organizovat nebo se zasadit o změny v práci. V současném období platí, že řešíte zdraví, spolupráci a službu pro někoho druhého, přináší nám mnoho povinností. 

BLÍŽENEC

Novoluní v Panně nastane 07/09/2021
Novoluní otevírá novou cestu ke zdraví. Blíženci by se měli o sebe starat, zlepšit si svou kondici. Někteří mohou uvažovat o rekonstrukci a zkvalitnění bydlení, jiní se mohou stěhovat nebo plánovat změnu obydlí.

Úplněk v Rybách nastane 21/09/2021
Úplněk uzavře jednu životní kapitolu. Očekávejte silné emoce. Někteří Blížence uzavřou pracovní záležitost. Mohou ukončit pracovní aktivitu, nebo vnést jasno do oblasti práce. Vrací se jim partner, nebo nějaká osoba z minulosti, a to s koncem měsíce a v polovině října 2021.

Černá Luna působí ve znamení Blíženců. Začíná vytahovat karmické záležitosti, které je třeba vyřešit. Blížence čeká velmi náročné období cca devět měsíců. Napoví, co jste řešili ve druhé polovině roku 2012 a na jaře 2013.

Mars působí v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity. Blíženci mohou očekávat zvýšení touhy, mohou něco plodit, tvořit. Mars zde aktivuje oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod jeho vlivem vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. Dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Pracovně se bude dařit.

RAK

Novoluní v Panně nastane 07/09/2021
Novoluní odstartuje téma automobilu, dopravního prostředku apod. Raci mohou uvažovat o koupi, nebo výměně. Také se utuží sourozenecké vztahy. Kdo řeší úřady nebo školu, novoluním se otevřou dveře možností.

Úplněk v Rybách nastane 21/09/2021
Úplněk dokončí a vnese jasno do tématu vzdělávání, školy, kurzů a školení. Někteří Raci uzavřou oblast ciziny a zahraničí, zejména spojené s dovolenou. Ukončí úřední záležitosti. Úplněk může přinést silné emoce.

Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijí. Raci vylepšují své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte řešení v souvislosti se ženami rodu (např. dcera, matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budou řešit vše pro zvýšení životní stability a situace související s bydlením a obydlím.  V tomto období se také řeší zdraví a psychika. 

LEV

Novoluní v Panně nastane 07/09/2021
Novoluní otevírá nové možnosti, jak získat peníze a majetek. Lvíci mohou zvýšit cenu za své služby, dostanou přidáno, nebo si o zvýšení platu musí říct. Uvědomí si svou hodnotu. Mohou pracovně poskočit vzhůru. Zvýší si svou prestiž.

Úplněk v Rybách nastane 21/09/2021
Úplněk přinese uzavření finanční záležitosti. Někteří Lvi dořeší peníze a majetek, který se týká další osoby jako jsou alimenty, společné hypotéky, půjčky apod. Úplněk otevírá silné emoce. Koncem měsíce a polovina října se vrací k dořešení úřední smlouvy a dohody.

Mars přináší zvýšené tempo běžného života. Pozor na možné závažnější konflikty se sousedy, příbuznými, druhými lidmi. Opatrnost na sklony se nyní hádat kvůli vlastním názorům. Mars působí v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a také cestování. Řeší se automobil, vzdělávání, kurzy a školení nebo nějaká cesta s tím spojená. Také se může otevřít téma sourozenců. Aktuálně se vše točí kolem cestování (např.: automobil, dopravní prostředek) a komunikace s úřady.

PANNA

Novoluní v Panně nastane 07/09/2021
Novoluní ve vlastním znamení otevírá novou životní cestu. Přináší nové možnosti, přinese příležitostí k osobnímu růstu. Panny mohou zrealizovat své sny, zejména v pracovní rovině.

Úplněk v Rybách nastane 21/09/2021
Úplněk uzavře téma vztahů. Panny nastaví nová pravidla ve vztazích a dohodách. Nevyhovující vztahy se ukončí a silné se upevní. Úplněk je plný emocí. Řeší se finance spojené s úřady. Koncem měsíce a v polovině října se vrací k dořešení finanční záležitosti.  

Mars působí v tématu peněz, majetku a hodnot. Finance jsou zaktivovány. Panny mohou nakupovat, utrácet, investovat nebo vydělávat peníze. Aktivita bude vložena do stability (domova) a pevných základů, na kterých se dá později vybudovat stabilní příjem.

VÁHA

Novoluní v Panně nastane 07/09/2021
Novoluní přináší téma samoty a izolace. Otevírá 13. komnatu, situace a myšlenky uložené hluboko v podvědomí Vah.

Venuše působí ve Vahách do 10/09/2021. Do té doby Váhy budou zářit a svítit mezi ostatními.

Merkur se pohybuje Váhami déle než jindy. Váhy mohou cestovat, komunikovat, telefonovat a vyřizovat. Mají velmi hektické období.

Úplněk v Rybách nastane 21/09/2021
Úplněk přináší silné emoce do života Vah. Váhy by si měly pohlídat své zdraví, zejména ledviny a močový měchýř. Doporučuji preventivní prohlídku u lékaře. Nepřepínat se v práci a psychicky se nepoddávat emocím, které jsou úplňkem zesíleny.  Od poloviny září do konce října se pohybuje Mart Váhami. Pohyb Marta vlastním znamením je obdobím značné aktivity.

 Váhy budou plny fyzické energie a odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu. Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Díky Martu zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energie by měly použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho činnosti může přinést nemoc, aby je na chvilku zastavila. Mars zde nenechá nikoho odpočinout.

ŠTÍR

Novoluní v Panně nastane 07/09/2021
Novoluní přinese nové osoby do života Štírů. Dostanou se mezi jinou společnost, např. změna kolektivu v práci. Otevře se možnost dostat se tam, kam touží. Nová přátelství otevírá nové příležitosti. Od 10/09/2021 Venuše působí ve vlastním znamení. Štíři díky Venuši budou okouzlující a všude svítit. Budou se chtít líbit. Doporučuji věnovat se svému vzhledu.

Úplněk v Rybách nastane 21/09/2021
Úplněk vnese jasno do oblasti pracovních a partnerský vztahů. Některým Štírům ukončí situace s potomkem. Tento úplněk je velmi emoční. Dostanou zprávy z minulosti, které měly být tajemstvím. Může se jednat o pomluvy. Informace související se vztahy.  

Mars postupně ukončí vše, co nemá pokračovat. Štíři ukončí určitou aktivitu nebo činnost. Místo, kde pobývali či pracují. Mars může aktivovat nepřátelské energie a nepříjemné pomluvy. Přináší rekapitulaci životní situace.  Něco je nutné ukončit a uzavřít.

STŘELEC

Novoluní v Panně nastane 07/09/2021
Novoluní přináší karierní posun. Čeká je pochvala a pocta.  Střelci mohou změnit práci, pokud nejsou spokojeni s tím, co dělají. Toto novoluní jim přeje v pracovní rovině.

Úplněk v Rybách nastane 21/09/2021
Úplněk přinese jasno do tématu zdraví. Střelci se měli věnovat svému zdraví celý tento rok. Některým Střelcům ukončí situace spojené s bydlením, stabilitou a ženami jako je matka, sestra, babička, dcera. Tento úplněk je velmi silný a emočně laděn. Může přinést smutek.

Mars působí v oblasti přátel, společnosti a společenství, kde chtějí působit. Aktivita Střelců bude zaměřena na přátele a lidi kolem nich. Je dobré chodit mezi lidi, do společnosti. Mohou potkat důležité osoby pro budoucnost. Změna lidí kolem nich, zejména spolupracovníků nebo změna pracovního místa.

KOZOROH

Novoluní v Panně nastane 07/09/2021
Novoluní otevírá oblast úřadů a soudů. Vzdělávání, kurzů a školení. Kozorozi se mohou vzdělávat, nebo někoho vzdělávat. Dostanou možnost vyřešit úřední záležitosti. Dále mohou spolupracovat se zahraničím. Propojit práci v souvislosti s cizinou. Přichází osudové situace, které Kozorohy posunou kupředu.

Úplněk v Rybách nastane 21/09/2021
Úplněk dokoná a dořeší situace, které souvisejí se sourozenci, s dopravním prostředkem. Kozorozi prožijí silně emoční úplněk. Pozor na podepisování úředních dokumentů. Ještě bude všechno jinak. Koncem měsíce a v polovině října se jim vrací něco na téma práce (škola) a vztahy, smlouva a dohody.  

Mars aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře. Kozorozi budou naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýší si prestiž. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce, které budou ku prospěchu. Může jít o zásadní změnu v práci nebo kariéře. Pracovně se nezastaví.

VODNÁŘ

Novoluní v Panně nastane 07/09/2021
Novoluní otevírá cestu k financím. Vodnářům přeje štěstí a tento rok pocítí silný životní posun. Mohou výhodně prodat nemovitost, vyřídit si hypotéku nebo půjčku spojenou s bydlením a stabilitou.

Úplněk v Rybách nastane 21/09/2021
Úplněk dokončí situace v oblasti peněz a majetku. Doporučuji si pozorně přečíst smlouvy, může zde být nějaký zádrhel. Někdo jim může něco zatajit, nebo je oklamat. Koncem měsíce a v polovině října se jim vrací k dořešení vztahy a smluvní ujednání, které dořeší až v druhé polovině října.

Mars působí v tématech práva a úředních záležitostí.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází také touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a vzdělávání. Podepisování úředních dokumentů. Cestování a cesty za prací. Pomoc druhým.

RYBY

Novoluní v Panně nastane 07/09/2021
Novoluní otevírají vztahové situace. Kdo prahne po partnerovi, může s někým utužit přátelství nebo partnerství. Novoluní přinese i nové pracovní smlouvy. Nastavení pravidel a dohod. Rybičky si na sebe musí dát pozor až do úplňku, zejména se zdravím a psychikou.

Úplněk v Rybách nastane 21/09/2021
Úplněk ve vlastním znamení přináší dořešení dohod a smluv. Vztahy a opět vztahy. Ryby by si měly uvědomit s kým a kde chtějí žít. Kritické období je několik dnů před úplňkem, zejména 20/09/2021. Velmi silný úplněk plný emocí, který není radno podceňovat. Koncem měsíce a v polovině října se jim vrací k dořešení vztahy a smluvní ujednání související s penězi, které dořeší až v druhé polovině října.

Mars působí v oblasti hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což je může přinutit přehodnotit, pozměnit postoje.  V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty.  Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví. Tranzit Marta je zde více zaměřen na oblast sexu a všeho kolem sexuality. Pozor na mimo partnerské vztahy.

počet zobrazení: 16809