Horoskopy na leden 2022

Horoskopy na leden 2022

Aktuální pohyby a vliv planet v lednu 2022 pro jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje Kozorohem do 20/01/2022. Ve 03:39 hodin vstoupí Slunce do znamení Vodnáře.

Novoluní v  Kozorohu nastane 02/01/2022 v 19,33 hod.Novoluní je důležité pro znamení Kozoroha.  Ostatním znamením naznačí, kudy se budou pracovně ubírat. Saturn stále přináší omezení svobody a volnosti.  Při novoluní asistuje Merkur s Venuší ve spojení s osudovým Plutem. Dozvíme se zásadní informace. Opět omezování a nařizování. Slunce je v hezkém aspektu na Uran, tak doufám, že to přežijeme bez újmy na financích a majetku.

Úplněk v Raku nastane 18/01/2022 v 00,48 hod. Úplněk je důležitý pro znamení Raka. Ostatním přinese uzavření situací spojených s rodinou, bydlením, stabilitou ale také zdravím.

Mars se pohybuje Střelcem, kde bude působit do 21/01/2022, kdy se přesune do Kozoroha.

Saturn ve Vodnáři bude působit ještě dva roky.  

Venuše se pohybuje znamením Kozoroha ve zpětném chodu do 29/01/2022. Poté se otočí a nabere přímý směr.

Merkur se pohybuje Kozorohem. 14/01/2022 nabere zpětných chod. Couvat bude do 04/02/2022. Při couvajícím Merkuru si hlídejte co podepisujete, kam co posíláte. Vázne komunikace. Zpožďují se dopravní prostředky. Kazí se technika, proto si zálohujte data v počítači a mobilu. Dořešte si situace, které jste v minulých týdnech řešili. Nic nového nepodepisujte a neřešte. Dořešte si minulost.

Jupiter se pohybuje ve znamením Ryb, kde bude působit do května 2022.  

Novoluní v  Kozorohu nastane 02/01/2022

Novoluní přinese osudové životní rozhodnutí. Řešení práce. Vrací se situace z minulosti k do řešení. Novoluní otevírá cestu, jak vydělat peníze, nově a jinak. Ještě bude vše jinak.

Úplněk v Raku nastane 18/01/2022

Úplněk uzavře a vnese jasno do stability Beranů. Ukončí situace spojené s bydlením. Řešení na úřadech, podpisy smluv a dohod. Úřední dokumenty, např. nová pracovní smlouva, ukončení podnikání apod.

Mars od 24/01/2022 aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře. Berani budou naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, ovšem jen ty, které se vrací zpět, nebo jsou rozjednané z minulosti.  Přichází doba provádění reorganizací kolem práce, které budou v budoucnu ku prospěchu. Může jít o zásadní změnu v životě, práci nebo kariéře. Pracovně se nezastaví.

Novoluní v  Kozorohu nastane 02/01/2022

Novoluní přinese zásadní situaci spojenou s pracovní rovinou a úřady. Býci se mohou rozhodnou pro studium, nebo uzavřít novou smlouvu. Úřední dokumenty, vyřizování a zařizování. Dozvědí se nějakou informaci, která bude osudová.

Úplněk v Raku nastane 18/01/2022

Úplněk  vnese jasno do úředních věcí. Býky čeká řešení kolem majetku, může se jednat i o pracovní rovinu a finance.  Doložit dokumenty, dát si do pořádku doklady. Úplněk bude plný emocí. Vše se dá do pohybu až s Venuší, které je do  29/01/2022 ve zpětném chodu.  Poté se otočí a nabere přímý směr. Vše se vrátí do normálu a dohoda již bude možná.

Mars působí  v tématech práva a úředních záležitostí.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází také touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a vzdělávání. Podepisování úředních dokumentů.

Novoluní v  Kozorohu nastane 02/01/2022

Novoluní otevře nové možnosti ve finančních záležitostech. Přichází osudové rozhodnutí. Hypotéka, půjčka, dědictví apod.  Další téma je sex a sexualita. Kdo touží po početí potomka, může se dočkat. Blíženci mají silné transformační období spojené s ukončením a z mrtvých vstání. Začíná nová životní kapitola.

Úplněk v Raku nastane 18/01/2022

Úplněk uzavře a vnese jasno do financí, které řeší již nějakou dobu. Rodina, domov, stabilita, ženy v rodině. Řešení úředních záležitostí. Od 14/01/2022 nabere Merkur zpětných chod. Couvat bude do 04/02/2022. Blížencům se vrací řešení minulosti ve spojitosti s úředními dokumenty. Posunou se vpřed až začátkem února 2022.

Mars působí v oblasti hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což je může přinutit přehodnotit, pozměnit postoje.  V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty.  Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví. Tranzit Marta je zde více zaměřen na oblast sexu a všeho kolem sexuality. Pozor na mimopartnerské vztahy.

Novoluní v  Kozorohu nastane 02/01/2022

Novoluní otevírá vztahové záležitostí. Uzavírání smluv a dohod. Nastavení nových vztahových pravidel v partnerství a v pracovní rovině. Osudová situace či rozhodnutí navede Raky na novou životní cestu v mezilidských vztazích. Mohou potkat důležitou osobu.

Úplněk v Raku nastane 18/01/2022

Nejdůležitější úplněk roku je zde. Mezilidské vztahy, partnerské, nebo pracovní se dostanou na novou úroveň. Raci uzavřou jednu životní kapitolu. Velmi silné období plné emocí. Rodina a domov. Pocit bezpečí pro členy rodiny. Zdraví a psychické zdraví. Rakům se vrací k dořešení téma financí. Před úplňkem pozor na zdraví a psychiku. Oblast, kterou Mars aktivuje, je založená na intimnosti mezi dvěma lidmi v partnerském vztahu. Energie Marta je o prosazování sebe samých, což občas přinese nepřátelské vztahy. Mohou trpět i intimní vztahy. Pro spolupráci i pro vztahy je důležitý kompromis nejen v práci, ale i v manželství.

V dlouhodobém pohledu může toto být období narušení i těch nejlepších vztahů. Pozitivně se dá využít k tomu, aby se potlačené negativní pocity dostaly na povrch a docházelo tak k pročištění nahromaděných negativit ve vztazích. Skutečný smysl spočívá ve využití energie k budování vlastních vztahů.  Měli by se vyhýbat zbytečným sporům s druhými. Mohou se vyskytnout právní spory, potíže se zákonem. Hledaje kompromis, vyhnout se tak zbytečným problémům. Mohou se posílit, nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Podepisování úředních dokumentů.

Novoluní v  Kozorohu nastane 02/01/2022

Novoluní přinese osudové rozhodnutí v oblasti spolupráce. Možnost nového spolupracovníka či kolegy.  Zpět se vrací k dořešení úřední záležitosti na téma financí a domova. Další téma je zdraví. Lvíčci mohou zkrášlovat svou vizáž, začít se zdravou výživou nebo  cvičením jako je jóga, tai-či.

Úplněk v Raku nastane 18/01/2022

Úplněk  vnese jasno do oblasti stability a pevné půdy pod nohama. Bydlení a ženy v rodině (babička, matka, sestra, teta apod.). Přichází očekávaná zpráva, nebo psaní, dokument, který ovlivní budoucnost Lvů.

Mars přináší plnění povinností a chuť do práce. Budete dělat co je potřeba.  Potřeby druhých by měly být pro vás prioritní. Pravděpodobně se vám moc nebude chtít pracovat pro někoho jiného, a to s sebou může přinášet konflikty s nadřízenými i celkové obtíže v práci. Jestli jste zaměstnavatelem, mohou přicházet konflikty s podřízenými. Budou se domnívat, že je málo oceňujete. V současnosti není zrovna čas na týmovou práci.

Mars zde přechází přes oblast zdraví. Může znamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématům svého zdraví a zdraví blízkých. Pocítíte chuť organizovat nebo se zasadit o změny v práci. V současném období platí, že řešíte zdraví, spolupráci a službu pro někoho druhého, přináší nám mnoho povinností. 

Novoluní v  Kozorohu nastane 02/01/2022

Novoluní otevírá cestu k potomstvu, partnerovi nebo pracovnímu partnerství. Panny učiní zásadní rozhodnutí. Mohou počít dítě, vytvořit velké dílo, potkat partnera. V pracovní rovině se rozhodnou, kudy se ubírat. Dostanou novou příležitost. Mohou změnit práci, podepsat novou smlouvu, dohodnout lepší podmínky.

Úplněk v Raku nastane 18/01/2022

Úplněk vnese jasno do oblasti přátel, lidí kolem. Uzavřou situaci vztahující se ke společenství, ve které působí. Může nastat nestabilní situace. Ukončení práce apod. Panny potřebují mít jistoty a ty aktuálně nemají.  Vrací se jim zpět do života situace z minulosti. V polovině měsíce je Merkur zastaví. Pozor na zdraví a psychiku. Přichází nějaké omezení. Opět se vše vrací do normálu až začátkem února 2022.

Mars působí v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity. Panny mohou očekávat zvýšení touhy, mohou něco plodit, tvořit. Mars zde aktivuje oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod jeho vlivem vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. Dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Pracovně se bude dařit.

Novoluní v  Kozorohu nastane 02/01/2022

Novoluní přinese zcela zásadní rozhodnutí v oblasti bydlení a stability. Práce a domov. Kdo se chce přestěhovat, dostane zprávu nebo nápad. Kdo touží po změně pracovního zázemí, novoluní jej nasměruje. Váhy si musí dořešit minulost. Posunou se až na konci ledna.

Úplněk v Raku nastane 18/01/2022

Úplněk uzavře a vnese jasno do života Vah. Mohou ukončit práci, uzavřít minulost. Úplněk bude velmi silný na emoce. Podepisování smluv a dohod, úředních dokumentů. Vše se dá do pohybu až 29/01/2022, kdy se Venuše otočí do přímého směru.  Poté se vše  vrátí do normálu a dohoda již bude možná.

Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijí. Váhy vylepšují své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte řešení v souvislosti se ženami rodu (např. dcera, matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budou řešit vše pro zvýšení životní stability a situace související s bydlením a obydlím.  V tomto období se také řeší zdraví a psychika. 

Novoluní v  Kozorohu nastane 02/01/2022

Novoluní přinese zásadní obrat v oblasti úřadů a úředních záležitostí na téma peněz a majetku.  Kdo studuje, přichází nová cesta ke vzdělávání, zejména související s prací. Štíři udělají osudové rozhodnutí.

Úplněk v Raku nastane 18/01/2022

Úplněk uzavře a vnese jasno do úředních záležitostí spojených s domovem, ženami rodu, stabilitou. Podepisování dokumentů a smluv. Řešení minulosti, která se neustále vrací k dořešení. Vše bude ještě jinak. Koncem měsíce ledna a začátkem února se vše rozběhne správným směrem.

Mars přináší zvýšené tempo běžného života. Pozor na možné závažnější konflikty se sousedy, příbuznými, druhými lidmi. Opatrnost na sklony se nyní hádat kvůli vlastním názorům. Mars působí v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a také cestování. Řeší se automobil, vzdělávání, kurzy a školení nebo nějaká cesta s tím spojená. Také se může otevřít téma sourozenců. Aktuálně se vše točí kolem cestování (např. automobil, dopravní prostředek) a komunikace s úřady.

Novoluní v  Kozorohu nastane 02/01/2022

Novoluní přinese zásadní informaci nebo osudové rozhodnutí do života Střelců. Finance a práce. Rozhodnutí jak dál vydělat peníze. Střelci mohou očekávat peníze, zvýšení prestiže, lepší plat. Mohou se rozhodnou pro změnu, kde si výrazně polepší.

Úplněk v Raku nastane 18/01/2022

Úplněk uzavře a vnese jasno do oblasti rodinného rozpočtu. Ukončí důležitou kapitolu na téma bydlení, domova, ale také téma zdraví. Úkol zní vytvořit si pracovní a životní stabilitu, pevnou půdu pod nohama. Uvědomí si, co jsou v životě ty pravé hodnoty.

Mars ve vlastním znamení působí  do poloviny prosince.   

Mars od 13/12/2021 působí v tématu peněz, majetku a hodnot. Finance jsou zaktivovány, zejména ty úřední. Střelci mohou nakupovat, utrácet, investovat. Aktivita bude vložena do domova a pevných základů, na kterých se dá později vybudovat stabilní příjem.

Novoluní v  Kozorohu nastane 02/01/2022

Velmi silné novoluní ve vlastním znamení přinese osudové rozhodnutí jak dál v pracovní rovině. Vesmír chce zásadní změnu. Zprávy, komunikace a podepisování dokumentů, zejména ve spojitosti s financemi.

Úplněk v Raku nastane 18/01/2022

Úplněk uzavře a vnese jasno do vztahů, smluv a dohod. Mezilidské vztahy, vztahy v rodině, s partnerem apod. Je potřeba nastolit pořádek a pravidla. Kozorozi si nejprve musí vyřešit minulost, aby se mohli posunout dál. To se stane až koncem měsíce, a to 29/01/2022.

Pohyb Marta vlastním znamením od poloviny měsíce je obdobím značné aktivity. Kozorozi budou mít mnoho fyzické energie a odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu. Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Díky Martu zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energie by měli použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho činnosti může přinést nemoc, aby je na chvilku zastavila. Mars zde nenechá nikoho odpočinout.

Novoluní v  Kozorohu nastane 02/01/2022

Novoluní přinese náročné období, které otevírá 13. komnatu Vodnářů. Čeká je přemýšlení o budoucnosti. Je potřeba popřemýšlet jak dál. Co ukončit a kudy se vydat. Čeká je zásadní osudové rozhodnutí. V polovině měsíce dostanou informaci. Úřední záležitosti, podepisování smluv a dohod. Něco se jim bude vracet zpět k dořešení v souvislosti s  penězi.

Úplněk v Raku nastane 18/01/2022

Úplněk uzavře a vnese jasno do oblasti spolupráce. Vodnářům může odejít spolupracovník, nebo se něco bude dít v této oblasti. Další téma je zdraví, nebo péče o člena rodiny. Polovina měsíce je zastaví a dožene je minulost. Znova se posunou začátkem února. Vše se vrátí k normálu a najednou se jim otevře nová cesta.

Mars postupně ukončí vše, co nemá pokračovat. Vodnáři postupně ukončí určitou aktivitu nebo činnost. Místo, kde pobývali či pracují. Může se jednat o vztahy. Mars může aktivovat nepřátelské energie a nepříjemné pomluvy. Přináší rekapitulaci životní situace.  Něco je nutné ukončit a uzavřít.

Novoluní v  Kozorohu nastane 02/01/2022

Novoluní přinese zásadní osudovou informaci, díky které si splní Ryby své sny. Mohou se dostat tam, kam chtějí. Do skupiny, kam chtějí patřit. Společnost, společenství. Mohou potkat osobu z minulosti. Vrací se někdo důležitý zpět do života. Vesmír připraví Rybám situace, které je posunou vpřed.

Úplněk v Raku nastane 18/01/2022

Úplněk uzavře jednu životní kapitolu. Mohou ukončit situaci s partnerem, pracovním partnerem, nebo dětmi. Ryby dostanou úřední zprávu nebo dopis, něco, co je zaskočí. Tento úplněk je velmi silný na emoce. Postupně budou ukončovat vše, co je v životě brzdí a brání posunu.

Mars působí v oblasti přátel, společnosti a společenství, kde chtějí působit. Aktivita Ryb bude zaměřena na přátele a lidi kolem nich. Je dobré chodit mezi lidi, do společnosti. Mohou potkat důležité osoby pro budoucnost. Změna lidí kolem nich, zejména spolupracovníků nebo změna pracovního místa.

počet zobrazení: 18576