Horoskopy na červenec 2022

Horoskopy na červenec 2022

Slunce se pohybuje znamením Rak, do Lva vstoupí 22/07/2022 ve 22,06 hod.

Nov v Raku vrcholí  29/06/2022
Novoluní je důležité pro Raky.  Působení tohoto úplňku pocítíme v 1. polovině července.
Ostatním znamením přinese řešení zdraví, bydlení, domova, žen v rodině, a to pod Černou Lunou, toho času ve znamení Raka.  Černá Luna otevírá karmické situace tohoto roku, které máme řešit.

Úplněk v Kozorohu nastane 13/07/2022
Úplněk je důležitý pro Kozorohy.
Ostatním přinese uzavření situací spojených s pracovní tématikou, financemi a vztahy. Téma bydlení a stability v nestabilní situaci. Jak ušetřit.

Nov ve Lvu vrcholí  28/07/2022 ve 19,54 hod.
Novoluní je důležité pro Lvy. Při novoluní asistuje planetka Ceres. Takže dostaneme zabrat. Působení tohoto novoluní pocítíme v 1. polovině srpna. Otevírá se téma dětí a partnerů. Kreativity a tvořivosti.

Černá Luna je ve znamení Raka, bude působit do konce roku 2022.

Mars se pohybuje znamením Býka od 05/07/2022 do 20/08/2022, kdy se přesune do Blížence.

Venuše se pohybuje znamením Blíženců. Do Raka se přesune 18/07/2022.

Merkur působí od 05/07/2022  ve znamení Raka. V Raku bude do 19/07, poté  se přesune do znamení Lva.

Saturn ve Vodnáři bude působit celý rok 2022 a rok 2023. Saturn se pohybuje ve zpětném chodu od 04/06 – 23/10/2022. V tuto dobu silně působí na situace, které nám přednesl k řešení poslední dva roky.

Jupiter v Beranu působí od 10/05 do 28/10/2022 a také od 20/12/2022 do 05/2023.

Beran

Nov  vrcholí  29/06/2022

Novoluní spolu s Černou Lunou otevírá karmické situace tohoto roku spojené s ženami v rodině jako je matka, sestra, dcera, manželka, tchýně apod. Bydlení, domov a stabilní prostředí. Oblast zdraví je další téma, kterým se budete zaobírat, zejména svou tělesnou schránkou.

Úplněk nastane 13/07/2022

Úplněk přináší jasno do oblasti práce a pracovní aktivity. Někteří Berani ukončí svou činnost, uzavřou nějakou situaci spojenou s životní oblastí. Osudové situace, na které nemáme vliv.

Nov  vrcholí  28/07/2022

Při novoluní asistuje planetka Ceres. Takže dostaneme zabrat. Působení tohoto novoluní pocítíme v 1. polovině srpna. Otevírá se oblast dětí a partnerů. Kreativity a tvořivosti.

Mars se přesune z Berana do znamení Býka 05/07/2022.

Zde  působí v tématu peněz, majetku a hodnot. Finance jsou zaktivovány, zejména ty úřední. Berani mohou nakupovat, utrácet, investovat. Aktivita bude vložena do domova a pevných základů, na kterých se dá později vybudovat stabilní příjem.

BÝK

Nov  vrcholí  29/06/2022

Novoluní spolu s Černou Lunou otevírá karmické situace tohoto roku. Úřední jednání, majetkové záležitosti kolem domova a rodiny. Někteří řeší školu a vzdělávání, zde se otevřou nové možnosti. Téma sourozenců a majetku. Cesty a cestování, komunikace a telefonování spojené s úřady.

Úplněk nastane 13/07/2022

Úplněk přináší uzavření a dokončení situací, které jste řešili v lednu 2022. Škola nebo pracovní rovina. Úřední záležitosti spojené s domem, bytem, nebo rodinou. Cesta do zahraničí, pojistky a  smlouvy. Býci mají velmi hektické období.

Nov  vrcholí  28/07/2022

Při novoluní asistuje planetka Ceres. Takže dostaneme zabrat. Působení tohoto novoluní pocítíme v 1. polovině srpna. Otevírá se téma dětí a partnerů. Kreativity a tvořivosti.

Pohyb Marta vlastním znamením je obdobím značné aktivity.

Býci budou mít mnoho fyzické energie a odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu. Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Díky Martu zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energie by měli použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho činnosti může přinést nemoc, aby je na chvilku zastavila. Mars zde nenechá nikoho odpočinout.

BLÍŽENEC

Nov  vrcholí  29/06/2022

Novoluní spolu s Černou Lunou otevírá karmické situace tohoto roku.

Nová cesta k financím, zvýšení prestiže a úspěchu. Očekávejte odměny, zvýšení platu, nebo si zvýšíte odměnu za své služby. Ovšem přichází i silné emoce, které ovlivňuje Černá Luna.

Venuše se pohybuje znamením Blíženců do 18/07/2022. Blíženci budou nepřehlédnutelní. Všude o nich uslyšíme a uvidíme je.

Merkur se pohybuje ještě do 05/07 ve vlastním znamení, což přináší zvýšenou komunikaci a cestování.

Úplněk nastane 13/07/2022

Úplněk uzavře téma majetku a peněz, které se váží na další osobu, banku či jinou instituci jako je hypotéka, závazky, dluhy, nedoplatky apod. Můžete očekávat zprávu spojenou s financemi. Úplněk vnese jasno do Vaší peněženky a účtů.

Nov  vrcholí  28/07/2022

Při novoluní asistuje planetka Ceres. Takže dostaneme zabrat. Působení tohoto novoluní pocítíme v 1. polovině srpna. Otevírá se téma dětí a partnerů. Kreativity a tvořivosti.

Mars, planeta aktivity, se pohybuje domem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat.

Ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Aktivita dané osoby se bude obracet na minulé životy, na témata uložená hluboko v nevědomí.

Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti. Planeta Mars může aktivovat nepřátelé a také nepříjemné pomluvy. V této době zachovejte klid, nevzbuzujte pozornost, v klidu rozjímejte a rekapitulujte, co chcete od života.  Průchod tímto tématem může být problematický, pokud jej nezvládnete správným způsobem. Může to být období frustrace, odříkání, zdá se Vám, že nejste správně hodnoceni, nemáte žádné uznání, jste neustále někam tlačeni.

Tradiční pojetí tohoto tématu zní „téma skrytých nepřátel“, které se nyní může začít projevovat. Způsob, jak tyto vlivy zmírnit, je ten, že si jej budete vědomi a budete si uvědomovat, jak se chováte, i to, jak sami sebe v očích druhých shazujete. Vlivem těchto energií budete často emocionálně rozrušeni, což se v tomto období bude stávat často. Varujte se konfrontace a konfliktům s jinými lidmi. Pokuste se dívat sami na sebe a poznávat tak modely vašeho jednání i chování.

RAK

Nov ve vlastním znamení  vrcholí  29/06/2022

Novoluní spolu s Černou Lunou otevírá karmické situace tohoto roku.

Novoluní nastíní novou životní cestu, kterou jste nuceni projít ať se Vám to líbí nebo ne. Zdraví, domov, rodina, ženy v rodině, všechna tato témata se otřesou v základech a dají Vám nový směr. Do toho všeho planetka Ceres Vám dává zabrat. Něco bude jinak.

Venuše se pohybuje vlastním znamením od  18/07/2022. Raci budou vynikat, svítit mezi ostatními.

Merkur  působí od 05/07/2022  do 19/07 ve vlastním znamení a přináší zvýšenou komunikaci, telefonování, cestování a vyřizování kolem rodiny a domova.

Úplněk nastane 13/07/2022

Úplněk přináší řešení vztahů, zejména těch pracovních. Před úplňkem pozor na zdraví a psychiku. Dějí se osudové situace, na které nemáte vliv. Nastavení pravidel v pracovní rovině, finance a odměna za práci.  

Nov  vrcholí  28/07/2022

Při novoluní asistuje planetka Ceres. Takže dostaneme zabrat. Působení tohoto novoluní pocítíme v 1. polovině srpna. Otevírá se téma dětí a partnerů. Kreativity a tvořivosti.

Mars působí v oblasti přátel, společnosti a společenství, kde chtějí působit. Aktivita Raků  bude zaměřena na přátele a lidi kolem nich. Je dobré chodit mezi lidi, do společnosti. Mohou potkat důležité osoby pro budoucnost. Změna lidí, zejména spolupracovníků nebo změna pracovního místa.

LEV

Nov  vrcholí  29/06/2022

Novoluní spolu s Černou Lunou otevírá karmické situace kolem bydlení, domova a rodina.

Čeká Vás rekapitulace roku, co se povedlo a co byste měli ukončit. Samota, přemítání jak dál. Nyní nic nezačínejte, počkejte na své novoluní, které nastane koncem měsíce. Pozor na zdraví,  a psychiku. Čeká Vás mnoho práce, vyřizování, cesty a úřední záležitosti.

Úplněk nastane 13/07/2022

Úplněk vnese jasno mezi kolegy a spolupracovníky. Dořešení situací v pracovní rovině. Dostanete zajímavé zprávy, které jsou tajné, nebo mají zůstat utajeny. Dějí se karmické věci, na které nemáte vliv, prostě se dějí. Hlídejte si zdraví. Planetka Ceres Vám dá zabrat od konce července do konce září 2022.

Od 19/07 působí Merkur ve vlastním znamení. Lvi se nezastaví. Cesty, cestování, komunikace, vyřizování a zařizování. Několik týdnů se nezastavíte.

Nov ve Lvu vrcholí  28/07/2022

Při novoluní asistuje planetka Ceres ve vlastním znamení Lva. Dostanete zabrat. Čím více se budete snažit, tím víc úrody sklidíte.

Působení tohoto novoluní pocítíme v 1. polovině srpna. Otevírá se téma dětí a partnerů. Kreativity a tvořivosti. Zde se vydáte na novou roční cestu.

Mars aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře, možná změna. 

Lvi budou naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, ovšem jen ty, které se vrací zpět, nebo jsou rozjednané z minulosti.  Přichází doba provádění reorganizací kolem práce, které budou v budoucnu ku prospěchu. Může jít o zásadní změnu v životě, práci nebo kariéře. Pracovně se nezastavíte.

PANNA

Nov  vrcholí  29/06/2022

Novoluní spolu s Černou Lunou otevírá karmické situace tohoto roku. Novoluní přinese nové lidi do Vašeho života. Nová společnost, společenské postavení. Měli byste navštěvovat přátele a známe, vyjít si do společnosti. Někdo důležitý vstoupí do Vašeho života.

Úplněk nastane 13/07/2022

Úplněk uzavře téma pracovních vztahů. Vnese jasno do oblasti dětí, životních a pracovního partnerství. Čeká Vás mnoho práce, komunikace a cestování.  

Nov  vrcholí  28/07/2022

Při novoluní asistuje planetka Ceres. Takže dostaneme zabrat. Působení tohoto novoluní pocítíme v 1. polovině srpna. Otevírá se téma dětí a partnerů. Kreativity a tvořivosti.

Mars působí  v tématech justice, práva a úředních záležitostí.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází také touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a vzdělávání. Podepisování úředních dokumentů.

VÁHA

Nov  vrcholí  29/06/2022

Novoluní spolu s Černou Lunou otevírá karmické situace tohoto roku a tím je práce a karierní postup. Budete rozmýšlet, zdali jste po pracovní stránce spokojeni, možná změna v pracovní rovině. Nová práce, pracovní úspěchy a neúspěchy. Černá Luna vnáší do této oblasti silné emoce.

Úplněk nastane 13/07/2022

Úplněk uzavře oblast pracovní stability. Vnese jasno do bydlení a domova. Můžete změnit domov, nebo pracovní místo. Podepisovat novou smlouvu. Nastavit nová pravidla. Dějí se osudové situace, na které nemáte žádný vliv.

Nov  vrcholí  28/07/2022

Při novoluní asistuje planetka Ceres. Takže dostaneme zabrat. Působení tohoto novoluní pocítíme v 1. polovině srpna. Otevírá se téma dětí a partnerů. Kreativity a tvořivosti.

Mars působí v oblasti hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což je může přinutit přehodnotit, pozměnit postoje. 

V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše.

Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty. 

Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví.

ŠTÍR

Nov  vrcholí  29/06/2022

Novoluní spolu s Černou Lunou otevírá karmické situace tohoto roku. Justice, úřady, zahraničí, vzdělávání, kurzy a školení. Někteří řeší školu, jiní dovolenou. Nová cesta k záležitostem související s bydlením a domovem a úřady. Finance, hypotéka, půjčky, prodej a nákup nemovitostí.

Úplněk nastane 13/07/2022

Úplněk uzavře situace spojené s prací, nové  smlouvy a dohody. Finance a pracovní rovina. Úplněk vnese jasno do tématu hypotéky, půjčky, úřadů a bydlení apod.

Něco se ukončí, ale ne na dlouho. Na konci měsíce se otevře nová cesta v souvislosti s prací a kariérou.

Nov  vrcholí  28/07/2022

Při novoluní asistuje planetka Ceres. Takže dostaneme zabrat. Působení tohoto novoluní pocítíme v 1. polovině srpna. Otevírá se téma dětí a partnerů. Kreativity a tvořivosti.

Mars aktivuje vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Budete se  aktivně věnovat  lidem kolem sebe. Můžete  dohodnout nové podmínky, podepsat smlouvy nebo písemnosti.

Při tomto tranzitu  budete ve svém životě pociťovat vztahové napětí, můžete toho využít, pokud budete vědět co děláte. Nejste–li si toho vědomi, počítejte s tím, že je to období neshod, zvlášť s nejbližšími lidmi,  i s těmi, s nimž musíte spolupracovat.

Energie Marta je o prosazování sebe samých, což občas přinese nepřátelské vztahy. Mohou trpět i intimní vztahy. Vašim současným problémem bude dělat kompromisy. Pro spolupráci i pro vztahy je důležitý kompromis nejen v práci, ale i v manželství. V dlouhodobém pohledu může toto být období narušení i těch nejlepších vztahů. Pozitivně se dá tento tranzit využít k tomu, aby se potlačené negativní pocity dostaly na světlo a na povrch a docházelo tak k pročištění nahromaděných negativit ve vztazích. Skutečný smysl tohoto tranzitu spočívá ve využití energie k budování vlastních vztahů. Pokud si toto včas uvědomíte a provedete příslušná opatření, jste schopni dosáhnout snadnějšího plynutí času i energie k hladšímu průběhu dějů. Hledejte proto kompromis – vyhnete se tak zbytečným problémům.

V tomto období se mohou posílit nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Budete se  aktivně věnovat  lidem kolem sebe. 

STŘELEC

Nov  vrcholí  29/06/2022

Novoluní spolu s Černou Lunou otevírá karmické situace tohoto roku. Transformace, přerod, hypotéka, prodej a nákup nemovití. Sex a sexualita, alimenty. Nová cesta k domovu a bydlení. Peníze, které sdílíte s další osobou, společníkem, rodinou či partnerem.  Dědictví nebo závěť, uspořádání pozůstalosti.

Úplněk nastane 13/07/2022

Úplněk vnese jasno do finanční oblasti zejména pracovní. Ukončí se situace s úřady a penězi. Nastavení pravidel, smluv a dohod. Podepisování úředních listin.

Nov  vrcholí  28/07/2022

Při novoluní asistuje planetka Ceres. Takže dostaneme zabrat. Působení tohoto novoluní pocítíme v 1. polovině srpna. Otevírá se téma dětí a partnerů. Kreativity a tvořivosti.

Mars přináší plnění povinností a chuť do práce. Budete dělat co je potřeba.  Potřeby druhých by měly být pro vás prioritní. Pravděpodobně se Vám moc nebude chtít pracovat pro někoho jiného, a to s sebou může přinášet konflikty s nadřízenými i celkové obtíže v práci. Jestli jste zaměstnavatelem, mohou přicházet konflikty s podřízenými. Budou se domnívat, že je málo oceňujete. V současnosti není zrovna čas na týmovou práci.

Mars zde přechází přes oblast zdraví. Může znamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématům svého zdraví a zdraví blízkých. Pocítíte chuť organizovat nebo se zasadit o změny v práci. V současném období platí, že řešíte zdraví, spolupráci a službu pro někoho druhého, přináší nám mnoho povinností.

KOZOROH

Nov  vrcholí  29/06/2022

Novoluní spolu s Černou Lunou otevírá karmické situace tohoto roku a tím jsou vztahy, zejména v rodině. Nová cesta ke vztahům a dohodám v rodině, s ženami. Můžete potkat důležitou osobu pro život, ale možná nebude mít vyřešenou minulost. Novoluní otevře silné emoce do vztahů.

Úplněk v Kozorohu nastane 13/07/2022

Úplněk přináší jasno do vztahů. Dny před úplňkem jsou velmi kritické, proto pozor na zdraví.

Vyjasníte si vztahy osob kolem vás zejména v pracovní rovině. Bydlení a pracovní rovina je náplň těchto dnů.

Nov  vrcholí  28/07/2022

Při novoluní asistuje planetka Ceres. Takže dostaneme zabrat. Působení tohoto novoluní pocítíme v 1. polovině srpna. Otevírá se téma dětí a partnerů. Kreativity a tvořivosti.

Mars působí v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity. Kozorozi mohou očekávat zvýšení touhy, mohou něco plodit, tvořit. Mars zde aktivuje oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod jeho vlivem vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. Dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Pracovně se bude dařit.

VODNÁŘ

Nov  vrcholí  29/06/2022

Novoluní spolu s Černou Lunou otevírá karmické situace tohoto roku na téma zdraví, spolupráce a kolegů.

Novoluní přinese cestu k uzdravení a novému životnímu stylu spojenému se zdravím a psychickou pohodou. Může přijít nový kolega, spolupracovník.

Úplněk nastane 13/07/2022

Úplněk přináší osudové situace, na které nemáte vliv. Prostě se dějí. Ukončíte určitou životní situaci spojenou s prací. Popřemýšlíte jakým směrem se vydat. Období klidu, meditací a pohroužení se sami do sebe, samota a izolace od okolí. V polovině srpna bude lépe. Vyřešíte vztahové záležitosti a také téma financí a bydlení.

Nov  vrcholí  28/07/2022

Při novoluní asistuje planetka Ceres. Takže dostaneme zabrat. Působení tohoto novoluní pocítíme v 1. polovině srpna. Otevírá se téma dětí a partnerů. Kreativity a tvořivosti.

Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijete. Vodnáři vylepšují své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte řešení v souvislosti se ženami rodu (např. dcera, matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítíte chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budete řešit vše pro zvýšení životní stability a situace související s bydlením a obydlím.  V tomto období se také řeší zdraví a psychika. 

RYBY

Nov  vrcholí  29/06/2022

Novoluní spolu s Černou Lunou otevírá karmické situace tohoto roku v tématech dětí, partnerů a rodičů.

Můžete počít dítě, začít podnikat, vytvořit velké dílo. Dostanete životní příležitost. Někdo Vám něco nabídne. Pozor na nechtěné početí, nebo zamilování do nepravého partnera. Černá Luna vytváří silné emoce kolem rodiny a domova.

Úplněk nastane 13/07/2022

Úplněk ukončí působení v určité společnosti osob, zejména v pracovní rovině. Vnese jasno mezi přátelství a nepřátelství osob, které jsou ve Vaší blízkosti. Dáte si do pořádku přátele, nastavíte si nová pravidla.

Nov  vrcholí  28/07/2022

Při novoluní asistuje planetka Ceres. Takže dostaneme zabrat. Působení tohoto novoluní pocítíme v 1. polovině srpna. Otevírá se téma dětí a partnerů. Kreativity a tvořivosti.

Mars přináší zvýšené tempo běžného života. Pozor na možné závažnější konflikty se sousedy, příbuznými, druhými lidmi. Opatrnost na sklony se nyní hádat kvůli vlastním názorům.

Mars působí v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a také cestování. Řeší se automobil, vzdělávání, kurzy a školení nebo nějaká cesta s tím spojená. Také se může otevřít téma sourozenců.

Aktuálně se vše točí kolem cestování (např. dopravní prostředek) a komunikace s úřady. Rozšiřování vědomostí.

počet zobrazení: 18844