Jan Palach (11. srpna 1948, Praha – 19. ledna 1969, Praha) byl student historie a politické ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který obětoval svůj život na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti po okupaci Československa armádami států Varšavské smlouvy.

Dne 16. ledna 1969 se zapálil v horní části Václavského náměstí v Praze. S rozsáhlými popáleninami byl převezen do nemocnice, kde po třech dnech zemřel.
Zdroj: www.wikipedia.org

Co se dělo v horoskopu Jana Palacha v den upálení

Jeho Mars, planeta aktivity, dosedla na Lunu a sestupný karmický uzel ve znamení Štíra, který dává tušit, že již v minulých životech prožil podobnou aktivitu, kdy si vzal svůj život. Mars toto oživil již 11.1.1969. V této době uvažoval a rozmýšlel se k nějakému činu. Saturn poukazovat na Jupiter, Saturn zde značí autoritu, přísnost a omezení. Jupiter ve Střelci štěstí ve svobodě projevu a volnosti. Uran v nepříjemném postavení na Venuši přinesl rychlý obrat v hodnotách a lásce.

Merkur ve Vodnáři byl touto dobou dobře osvícen Marsem ve Štíru. Merkur, to jsou myšlenky, komunikace a projevy. Mars, planeta aktivity, dal tomuto činu průchod jej uskutečnit. Mars se nacházel ve Štíru, který je spojen se smrtí, vše to jen podtrhlo. Merkur byl v nevhodném postavení na karmické Pluto. Toto postavení hovoří, že plány této osoby budou zmařeny nutností “kamsi odejít“, také zde sehrála roli komunikace s okolím, která narušila sebevědomí Jana Palacha.

Navíc ke všemu došlo před úplňkem ve Lvu, tedy ve svém znamení, kdy byl  nucen něco ukončit a uzavřít ve svém životě.  Pomalé umírání a následná smrt byla už jen nevyhnutelná reakce činů předcházejících. Budiž mu země lehká. Doufejme a přejmu Janu Palachovi, aby v příští inkarnaci zvládl své těžké úkoly s příznivějším koncem. Zde je nutné se vymanit z tohoto karmického uzlu a jít směrem na opačnou stranu. Tedy do stability, k rodině a domovu. Amen.

Tato karma se projeví tím, že člověk je v určité fázi života opuštěn, osamocen nebo se cítí sám. Zde je nutné se s touto situací vypořádat. Život je plný vášnivých zážitků. Člověk vnímá víc, než ti druzí, a proto si musí vybudovat pud sebezáchovy. Je nutné zvýšit svou životaschopnost. Osoba je nedůvěřivá ke svému okolí. Je zde velká nedůvěra k okolí. Musí být vždy ve střehu a sledovat všechna možná nebezpečí. Zjistit a vypátrat možné zlo. Může nabýt dojmu, že si nezaslouží žít šťastný život, ale to přeci není pravda. Je dobré rozvíjet svou vynikající intuici. Budovat své sebevědomí. Tato osoba zažila v minulém životě tvrdý pád. Nyní dostala od sudiček talent vypátrat veškeré ukryté informace a tajnosti, aby se již tento pád neopakoval.

V rodině docházelo k úmrtí, nebo k opuštění rodiny, která slábla. I narození této osoby provázelo úmrtí či odchod někoho z rodiny.

Tato osoba hluboce prožívá úspěchy a neúspěchy, vztahy s lidmi, přilne k práci a bývá prací pohlcena a vysávána.

„Cesta duše“ – odkud a kam směřujete, co jste si přinesli za in informace z minulého života, proč Vám chodí do života podobní lidé a situace stále dokola, co máte dělat, abyste se posunuly, kterým směrem máte kráčet, kde máte svůj karmický dluh a kde v čem můžete vyniknout.

Z čeho vzešel a kam směřoval

V minulém životě tato osoba nežila ve stabilním prostředí. Bylo zde zneužití magických schopnosti, zneužití informací, ale i téma smrti zapříčiněnou vlastními silami, tedy sebevražda. Podobné lidi a situace si bude tato duše přitahovat opět do života a prožívat jej znovu.

V jeho životě bylo nutné naučit se, co jsou správné hodnoty. Být opatrný, dávat prostor pouze jistotě. Mít se na pozoru před lidmi, nepouštět se do žádných podezřelých situací. Být ve střehu s partnery, jak životními, tak pracovními, kdy může být tato osoba tlačena do nevyhovujících situací. Někam, kam nechce. Mohly tak nastat deprese nebo úzkostné sny. Také se tato osoba mohla setkat s problémovou  povahou druhých lidí.

Černá Luna poukazuje na karmické zatížení z minulých životů

Tato osoba byla konfrontována s těmito tématy: touha po spřízněné duši, po spojení se světem fantazie, zkreslování situací, odkládání povinností a jejich řešení. Deprese, a smutky. Černá Luna zde působila zejména na vnitřní pocity, kdy se Palach mohl utápět ve smutcích a při špatném zvládnutí karmy i v depresích. Zde bylo nutné pozitivní myšlení, které tato osoba měla budovat už od dětství. Tito lidé po něčem touží, a ani neví po čem. Mají pocit, že se jim nic nedaří. V minulých životech byl  zneužíván, toužil po lásce, být milován, ovšem bohužel s pocitem, že ho nikdo neměl rád. Tyto situace se  v jeho životě mohly opakovat. Byla zde dána velká fantazie a dva rozdílné světy. Jeden tajný, v představách a druhý v realitě. Sklony k závislostem, např.pověsit se na partnera, přátelé.

Karmické Pluto Palacha jej předurčilo být slavným, dalo této osobě možnost ve společnosti dosáhnout významného postavení, ale musel mít dostatečnou vůli a sílu, aby tohoto dosáhl. Nejzajímavější na tomto postavení Pluta je skutečnost, že proti sobě stojí jeho a lví energie – šlechetnost a velkorysost. Pokud jsou energie tohoto Pluta využity pro důležité poslání nebo úkol, pak jsou úkoly vykonávány s hrdostí a odměněny uznáním a poctami.

Postavení Merkuru naznačuje myšlení, které je podpořeno silnou vůli a cílevědomostí. Osoba je zcela schopna se soustředit na jedinou věc. Bude se snažit dosáhnou toho, aby v životě vystupovala jako nějaká autorita. Svou mluvu a komunikativní vyjadřování by měla osoba využívat ve svůj prospěch. Musí se dávat pozor, aby záležitosti neřešila příliš velkoryse a nezanedbávaly se skutečné problémy. Osoba s takto postaveným Merkurem lpí na svých plánech a cílech a proto je schopna je uskutečnit. Osoba je schopná také jako učitel, či vychovatel dětí, nebo přednášející. Jsou zde dány vysoké ideály a rozhodnost. Výborné organizační schopnosti.

Merkur Konjunkce Pluto

Prozíravost, vlohy pro sestup do podsvětí a nevědomí, napojení na minulé životy. Vysoká duševní plodnost a zisk z duševní práce. Cesta za zasvěcením.

Saturn v tomto postavení předurčuje osobu být slavným, má velkou potřebu být uznávaná a instinktivně chce ovládat své nejbližší okolí. Osoba se pokouší získat nějaké vůdčí postavení. Měla by dávat pozor, aby se u ní nezačaly projevovat diktátorské, nebo dogmatické postoje. Má velkou vnitřní potřebu chránit své Já, a proto je často velmi tvrdohlavá. Rodiče s tímto aspektem jsou vůči svým dětem často velmi přísní, čímž by mohli zapříčinit jejich brzký odchod z domu. Je zde možnost, že v určité fázi vystoupí do popředí zvýšená touha po moci a vedení. Lásky jsou zde problematické, brání jim velká ctižádost této osoby, která se nechce nechat svými city omezovat a zdržovat. Bývají zde sklony k žárlivosti. Může se zde jednat o příliš vysoké ideály, než by se mohly stát skutečností.

V pozdějším věku může prožívat na důležitém nebo vyšším pracovním místě. Bude mít organizační schopnosti a přízeň vysoko postavených osob. Zaměstnání je téměř vždy nějak spojeno s veřejností.

počet zobrazení: 2019