Libuše Šafránková

Libuše Šafránková

Tento horoskop jsem sestavila na základě mých dlouholetých zkušeností z praxe. Své poznatky během roku rozšiřuji a postupně aplikuji do mých horoskopů, které jsou díky nim vždy aktuální.

Nejprve bych připomněla, co platí pro všechny lidi narozené ve znamení Blíženců.

Jak poznáme, že si osoba neplní své karmické úkoly?
Blíženec se, když si neplní karmické poslání, protlouká životem sám, nenachází svou životní cestu. Měl by počítat s nepříjemnostmi, vztahy s potomky plnými komplikací, negativní myšlení Blíženců bude přitahovat problémy. Pokud si neplní svou karmu, prožijí zdravotní, vztahové i pracovní potíže. V takovém případě by měli změnit svůj život, začít jinak – opustit lidi, kteří s sebou nesou problémy, ukončit povrchní vztahy, jež jsou zdrojem trablů. Většinou lze předjímat negativní vztah k otci.

Nyní k Libušce Šafránkové a jejímu postavení Luny v horoskopu
Jejím úkolem je naučit se poradit si v situacích muže i ženy. Na některé situace bude sama. V dětství ji rodiče nerozmazlovali, aby později zvládla své karmické poslání. Proto se narodila rodičům, kteří ji rozmazlovali. V minulých životech v této rodové linii bylo lidem odpíráno prosadit se. Muži zde ženám vládli, odpírali právo na vzdělání. Ženy byly pro muže jen nástroj sexuálního potěšení. Probíhalo zde příkoří a možná i násilí. Muži ji ponižovali a zlomili její sebevědomí. Zde je nutné ukončit tuto karmu, aby ji dále nepředávala svým dětem. Měla by pracovat na svém sebeprosazení, být samostatná, jít za svým úspěchem. Měla by se ve všech ohledech ubránit mužům, zvládnout mužské energie. Nepotlačovat své city a emoce.
Z minulých životů zná bezdětnost nebo ztrátu dětí. V tomto životě se o své potomky může na nevědomé úrovni bát. Dalším úkolem je také udržet si své vztahy, pracovat na svém vztahu, necítit se vztahem ohrožena, naopak využít partnera pro pozitivní vývoj osobnosti. Jde o osobu vykonávající samostatnou práci, vedení kolektivu, či vůdčí osobu.

Vliv Jupiteru, planety štěstí a rozmachu
Zde je Jupiter ve slabší pozici, a proto ztrácí některé své vlastnosti. Jedná se o osobu, která bude neustále vyhledávat znalosti a vědomosti druhých. Je nutné neodbíhat od jedné záležitosti ke druhé. S touto pozicí je dobré, aby si člověk během svého života uvědomoval co chce a šel za svým cílem. Toto postavení Jupiteru přináší oblíbenost ve společnosti. S takto postaveným Jupiterem by měla dbát na vzdělání, jako na prostředek mentálního sebezdokonalování. Úspěch bude přímo úměrný s dosaženým vzděláním. Libuška by měla pracovat na tom, aby se u ni neprojevovala povrchnost, což by mělo negativní dopad na úspěch. Lidé, kteří mají takto postaven Jupiter, mají schopnost vyučovat, psát a přednášet. Při studiích je dobré naučit se soustředit, jinak by mohly přijít studijní problémy. Toto postavení také hovoří o tom, že pokud se nebude dostatečně věnovat svému vzdělání, může dojít k promrhání inteligentní energie a potom také životní postup bude mnohem menší. S tímto postavením je nutné neustále podněcovat cílevědomost, úsilí a snahu. Libuška má předpoklady být velmi chytrým jedincem. Neustále si prohlubovat vědomosti. Vzděláním a rozšířením obzorů si zvyšuje životní úspěch. Toto postavení planety Jupiter je vhodné pro práci s většími dětmi.

Vliv Venuše
Zde Venuše předznamenává stálost ve vztazích a trvanlivou náklonnost. Citová jistota a citové uzemnění v lásce je velmi důležité. Prožije vztah, který bude finančně prosperovat, pocit jistoty zde bude naplněn. Díky Venuši je věrným a spolehlivým partnerem, může být také majetnická a žárlivá. Pokud je tomu tak, musí na tomto pracovat. Má vysoce vyvinutý hmat a má ráda kontakt s milovanou osobou. Díky vlivu Venuše je velmi smyslná a touží, aby jí partner neustále dobýval. Má ráda pohodlí a luxusu. Ve vztazích by měla pracovat na tom, aby se nesnažila svého partnera vlastnit. Materiální vlastnictví je pro ni velmi důležité, protože přispívá k jistotě a stabilitě, kterou potřebuje. Venuše je zde tzv. ‘‘v povýšení‘‘, tedy planeta ve zvýšeném vlivu. Tito lidé jsou charismatičtí, neustále svůj domov zkrášlují, a to s velkou citlivostí a vkusem. Libuška cítí silné pouto s rodinou, domovem, zemí, květinami a stromy. Jsou ji dány dekorační a výtvarné schopnosti. Jako partner je citlivým romantikem. Je zde dán celkový smysl pro krásu a také nějaká intenzivnější láska k hudbě nebo hudební nadání. Je zde dána láska a vztah k umění a kráse.

Saturn ve spojení s Neptunem, jejich vliv na Libuši Šafránkovou
Libuška má schopnost koncentrace při meditaci. Je to příznivá konstelace pro výtvarníky, herce nebo hudebníky, protože Neptun zde dává inspiraci a fantazii a Saturn tomu všemu dodává konkrétnost a podobu. Je zde upozornění, že člověk by se měl vyvarovat opiátů a ostatních návykových látek. Pokud je v horoskopu dobré postavení ostatních planet, propůjčuje tento aspekt velkou sílu a jeho majitel je schopen realizovat své sny, ovšem prostřednictvím tvrdé práce. Může se uplatnit v astrologii, umění ale i politice. Tento aspekt může také charakterizovat člověka těžce zkoušeného životem. Pro život je práce a vzdělání velmi důležité.

Osudový úkol pod vlivem karmického Pluta
V minulých životech měla Libuška značný vliv na myšlení a mluvení ostatních lidí. Jejím úkolem je neustále se vzdělávat a čerpat moudrosti Universa a Akáši.
Paní Šafránková je zde, aby světu řekla něco velmi důležitého. Může mít problém se zvládnutím studia a klasického vzdělání. Na nevědomé úrovni ví něco, na co ostatní přijdou pouze, když budou dlouhodobě studovat. Zná věci, které mohou změnit či ovlivnit osudy lidí. Musí je v sobě najít a předat světu. V minulých životech měla značný vliv na myšlení, psaní a mluvení ostatních lidí. Úkolem Libušky je neustále se vzdělávat a čerpat moudrosti Universa a Akáši. Ovlivňovat své okolí myšlenkami, komunikací, psaním či zpěvem, tak, jak tomu bylo i v minulých životech. Postavení Pluta slibuje skvělý intelekt, kdy je paní Šafránková schopna chápat zákony existence. Lidé s touto pozicí mají velmi konkrétní názory, které často velmi hlasitě proklamují. Stojí si za svými názory a umí je obhájit, nebo vysvětlit. Díky své nápaditosti získávají snadno přátele a partnery, kteří jim mohou pomáhat při využití jejich nápadů. Mají obrovské intelektuální a vědecké schopnosti, či filosofické nadání. Mohou se zajímat i o studium ezoterních oblastí. Mohou zodpovídat za zvláštní, tajné, či diskrétní informace. Libuška bude postavena v některé fázi života do funkce hlavy rodiny. Má mimořádný důvtip a s obvyklým způsobem vzdělávání se často nespokojí. Je zde dán obohacující účinek vlivu v duševní rovině. Bude tu zvýrazněná schopnost porozumění. Potřebu jakékoli komunikace zdůrazňuje postavení Pluta.

Saturn z pohledu karmy
Zde nás Saturn učí, že abychom mohli něčeho dosáhnout, musíme začít akceptovat pravidla kolem nás. Musíme poznat tu důležitou věc, že vztahy mezi lidmi jsou většinou otázkou dodržování závazků. Jedná se o období, kdy bychom mohli uvažovat o nějakém zaměstnání, které řeší vztahy mezi lidmi na jakékoliv úrovni. Nejdříve je však třeba zapracovat na výchově své osoby, na asertivitě a na zvládnutí diplomatického jednání. Bude-li tomu tak, přijde úspěch. Tato pozice také znamená, že když vstoupíme do jakéhokoliv vztahu, ať už osobního, partnerského či pracovního, měli bychom mít vyjasněny smluvně majetkové záležitosti, jinak bychom se kvůli důvěřivosti mohli nechat snadno napálit a přijít tak o možný majetek nebo zisk. Je to období, kdy je vhodné provádět nějakou činnost, která se točí kolem nějakých obchodních úmluv, organizace, plánování a spolupráce více lidí, organizovat volný čas lidem, vnášet do života vyváženost. Manželství nebo partnerství může znamenat nutnost plnění různých povinností. Jestliže se naučíme vnitřní disciplíně a diplomatickému jednání se svým okolím, toto postavení Saturna může přinést vyváženou finanční situaci. Je tady nebezpečí, že jestli člověk začne být přehnaně kritický ke svému okolí, nebude ho akceptovat nebo nebude uplatňovat vůči všemu zodpovědný, vyvážený přístup, o tyto výhody může přijít. Musí slibovat pouze to, co může splnit, jinak by se mohlo stát, že utrpí dobrá pověst a ztracená důvěra se velmi těžce získává zpět. Mohl by zde přijít úspěch, buď na poli společenské nebo politické činnosti. Může se stát, že nějakým způsobem přijdeme o svého životního partnera nebo rodinného příslušníka. Měli bychom si dávat pozor na močové cesty a hormonální problémy, ledviny. Planeta Saturn je v tomto znamení Vah velmi dobře umístěná a vládne zde jemná harmonie. Libuška tady má velkou schopnost a smysl pro spravedlnost, má nadprůměrnou schopnost porozumět druhým lidem a soucítit s nimi. Je zde možné také praktické a logické uvažování. Okolí nás začne velmi intenzivně brát, když využijeme své schopnosti každou radu předat s taktem a diplomacií. Paní Šafránková dokáže být obvykle nestranná a pružná. Je třeba si dávat pozor na problémy ve společnosti.

Černá Luna poukazuje na karmické zatížení z minulých životů
Konfrontační situace, které si bude Libuška přitahovat do života, jsou léčení životních situací, zodpovědnost, vidět nedostatky. Služba druhým. Sloužit lidem. Tyto vlastnosti v minulých životech nezvládla a bude proti nim opět postavena znovu. Dostane šanci svou karmu narovnat. Přišla v minulých životech do kontaktu s léčitelstvím nebo bylinkami. Pokud toto odmítá, je to jen proto, že se nějakým způsobem provinila, situaci nezvládla v souvislosti s léčením či službou. Možná nepovedený léčitelský či lékařský zákrok. Nezvládnutí služby. Toto postavení přináší možný pocity méněcennosti. Do života jsou přitahováni lidé a situace, kdy si tohoto člověka neváží. Může se objevit psychický blok kolem sexuality. Tyto osoby bývají perfekcionisté, fanatici v přesnosti, kontroloři a pedanti, kteří však odvádí neobyčejnou práci na speciálních pracovištích. Osoba by se měla zaměřit na své zdraví a zdravý životní styl. Kvalitní službu druhým lidem Je nutné, aby vše, co paní Šafránková dělá, dělala poctivě. Svou pozornost by měla obrátit na zdraví. Na zdraví tělesné a také na zdraví duše. Na to, aby život plynul ve zdravém duchu. Často je zde člověk konfrontován se smyslem pro detaily. Nepořádek se neodpouští, a to v žádné oblasti.

Cesta této duše
V minulém životě prožívala paní Šafránková lekce, kdy si duše vzpomíná na to, že pochází ze středobodu vesmíru. Tato duše přichází z podmínek, kde něco znamenala, byla hýčkána. V minulých životech se dívala na ostatní ze shora, pohrdala lidmi. Trávila veškerý čas mezi elitou, pohybovala se mezi nadřazenými lidmi. Rozlišovala krále a poddané. S podřadnými lidmi se nebavila a dávala jim najevo, že nejsou hodni. V tomto životě je nutné pracovat pro lidi, sestoupit mezi obyčejný lid. Pochází z královské krve, nebo prožívala situace, kdy zastávala významnou pozici. Je nutné si hlídat možné svrhnutí z tohoto vysokého postu. Lákají jí dálky, cestovat a poznávat nové kraje. Měla by se snažit dostat se do ekonomické nezávislosti. Dalším důležitým úkolem je najít si vztah k volnosti, nezávislosti a přírodě. Pracovat na tom, aby k ní vzhlížel celý svět, posunout svět dál. Pomáhat všem bez rozdílu – pán nebo kmán. Nad nikoho se nepovyšovat.

Karmické Pluto jí předurčuje být slavnou
Dává Libuši Šafránkové možnost ve společnosti dosáhnout významného postavení, ale musí mít dostatečnou vůli a sílu, aby tohoto dosáhla. Nejzajímavější na tomto postavení Pluta je skutečnost, že proti sobě stojí jeho a lví energie a tou je šlechetnost a velkorysost. Člověk se také může projevovat způsobem, že zahrnuje své příbuzné a přátele bohatými dary a očekává od nich, že si od něj nechají organizovat život. Pokud jsou energie tohoto Pluta využity pro důležité poslání, nebo úkol, pak jsou tyto úkoly vykonávány s hrdostí a odměněny uznáním a poctami.

Co čeká Libušku v nadcházejícím období

Aktuálně

Návrat Černé Luny. V našem životě je velice zajímavé období, kdy se Černá Luna vrací do svého postavení jako v době zrození. Hovoříme o takzvaném návratu Černé Luny. Tento zajímavý jev přichází jednou za necelých devět let. Při tomto návratu se odemknou minulé životy. Vyplouvají na povrch situace, které známe, už jsme je prožili, ale nedořešili, nebo nezvládli. Nyní je potřeba vyřešit vše nedořešené, nebo dlouho odkládané. S tímto návratem si Libuška připomíná staré situace, události a myšlenky, které jí nutí k dořešení těchto situací. Na vyšší duchovní úrovni mohou přicházet významné vhledy do nevědomí. S návratem Černé Luny přichází změny v životě. Dochází k novému poznání. Vesmír bude do života posílat situace, aby si paní Šafránková mohla splnit svůj karmický úkol. Pokud nepochopí, nezareaguje tak, jak má, bude prožívat komplikace, které může považovat za nepřízeň osudu. Tento rok, díky vlivu Černé Luny, prožije důležitou zásadní změnu kolem pracovních aktivit, jelikož vyplouvá na povrch práce z minulých životů. Odemyká se nevědomí, skryté programy ukryté hluboko v mysli.

Vliv planet, které působí na tuto osobu

Od 12/2014 do 8/2015

V této době bude docházet k situacím, kdy si musí Libuška udělat jasno v souvislosti s bydlením, domovem a zázemím. Otevře se téma bydlení nebo téma související s místem, kde pobývá, tráví čas. Zde bude nutné vyřešit situace, vyčistit si nevyřešené záležitosti tak, aby mohl přijít v dalším období posun. Planety proto připravily nejprve velký úklid, aby později mohlo přijít k životnímu posunu a rozmachu v této oblasti.

Od 9/2015 do 6/2016

V této době bude docházet k situacím, kdy si musí udělat jasno v souvislosti s partnery, a to jak pracovními, tak v partnerském vztahu. Otevře se vztahové téma, téma pracovní a téma dětí. Zde bude nutné vyřešit situace, vyčistit si nevyřešené záležitosti tak, aby mohl přijít v dalším období posun. Beze změn nelze čekat zlepšení. Planety proto připravily nejprve velký úklid, aby později mohlo přijít k životnímu posunu a rozmachu v této oblasti.

12/2014 do 12/2017

Po tuto dobu budou planety působit tak, aby si Libuška utvořila pořádek v tématech souvisejících se vztahy, ve smlouvách a dohodách. Bude muset přemýšlet o partnerských vztazích, jistotě a odpovědnosti. Mohou se také vyskytnout hádky s partnery, společníky nebo s lidmi, kteří jsou s ní úzce spjatí. Přijdou situace, kdy si musí dělat pořádek v dokumentech, listinách a smlouvách. V tuto dobu bude zavalena prací a na nic nebude mít čas. Život se promění v jeden velký shon. Tento vliv planet pomůže najít si pravé místo ve společnosti. Krize z odloučení, jako např. rozvod, mohou být nezbytným prostředkem k tomu, jak objevit sebe sama. Toto je trnitá cesta krajinou prázdnoty a izolace, ale takovouto zkušenost musí přijímat jako nutnou pro dosažení konečného cíle sebepoznání. Začíná procházet prověrkami vztahů s lidmi. Nastalé situace nás přinutí k uvědomění si, jak jednat ve vztahu k ostatním lidem. Planety odhalí strach ze změny nebo ze zkušenosti transformace, která je ve vývoji lidských vztahů nutná. Pokud odmítá změnu, odmítá i možnost významně se podílet spolu s ostatními na životě společnosti. Vlastní potřeby a potřeby partnerů musí navzájem harmonizovat. Klíčovým symbolem je spolupráce. Bude nutné se rozhodnout vyjít životu vstříc na půl cesty, uznat práva ostatních, pokud si chce zachovat svá vlastní práva. Musí vyjít sama ze sebe a být objektivnější vůči lidem ve svém okolí. Mohou se objevit problémy v manželství, protože svého partnera nikdy neviděla takového, jaký doopravdy je – byla totiž příliš zaměstnána sama sebou. Problémy v zaměstnání se mohou objevit z důvodu, že se nikdy nepokoušela pochopit potřeby ostatních lidí nebo přizpůsobit se tomu, co pro společné dobro nabízejí oni. Lekcí je poznání, že nic ve světě vztahů není statické. Nyní se musí naučit setkávat se s ostatními s pocitem vnitřní svobody – teprve ta umožňuje tvůrčí transformaci.

1 pol. 2015

Rozmach a štěstí přichází v oblasti tvořivosti, komunikace a mluveného slova. V tuto dobu je dobré se vzdělávat a získávat vědomosti. To přinese posun.

2 pol. 2015 a 1 pol. 2016

V tomto období působí planeta štěstí a rozmachu v tématu domova a rodiny. Pokud není paní Šafránková spokojena s bydlením, bude uvažovat o přestěhování nebo zlepšení bydlení a zázemí. Začne řešit vše, co se týká domova. Po celou dobu pozitivního působení planet bude veškerou energii věnovat domovu a místu, kde pobývá.

Od června 2015 Karta „Císařovna“
Přichází tarotová karta Císařovna, a to po roce, kdy proběhly přesuny a změny kolem vztahů jak pracovních tak partnerských, které zásadním způsobem paní Šafránková řešila. Tato karta znázorňuje aktivitu, plodnost a hojnost. Její energie jsou velice aktivní a činorodé. Je o komunikaci, čtení, psaní a studiu. Pokud vyvine velkou aktivitu, dosáhne očekávaných výsledků. Je na čase učit se novým věcem. Císařovna přináší úspěch a povýšení. Otevírají se cesty vedoucí ke splnění cílů. Přináší hodně práce, tvořivosti a dá možnost učit se novým věcem. Přináší úspěch. Energie této karty jsou: aktivita, komunikace, prosazení, sklizeň a vyrovnání se z minulostí. Přichází zhodnocení za minulý a předminulý rok. Rozvine to, co v minulosti vytvořila a na čem pracovala. Výsledky se konečně po dvou letech dostaví. V tomto roce nejspíš změní práci nebo se pracovně někam posune. Změny může přivítat bez obav a strachu. Posune se o patro výše. Tento rok přinese plody, děti (dítě je zde bráno jako symbol, může počít dítě, ale také zahájit nový projekt, který bude mít jako své dítě), výtvory a úspěchy. Na čem pracuje, to se promění v úspěch. Je to velmi náročný rok, kdy nebude vědět co dříve. Je třeba si zorganizovat svůj život, potom bude mít více času vše stihnout. Tento rok bude vnímavější a přátelští vůči svému okolí. Bude hledat spřízněné duše. Je vhodné využít tento rok ve svůj prospěch. Je třeba se vyrovnat s minulostí. Do života budou vstupovat přátelé a známí z minulého období. Toto je období plné citů, kdy může někdo blízký zklamat. Také přijdou situace, kdy se musí naučit: “má dáti – dal“. Kolik dává, tolik má přijímat a obráceně. Jde o rovnováhu energií.

Karmický úkol od 59 let
Přichází velmi zajímavé období, kdy před Libuškou stojí poslední karmického úkol v tomto životě. V této etapě má být „geniální“ a zvládnout tento daný životní úkol. V té oblasti se má stát nejlepší z nejlepších. Je postupně připravována na další reinkarnaci. Je jen na ní, zda ji zvládne či nikoliv.V této životní etapě před ní stojí životní úspěch. Bude se učit pracovat se svojí kreativitou. Má pochopit své poslání a rozvinout své schopnosti. Prohloubí své rodinné vazby. Tato životní etapa je úzce spojená s dětmi a rodinou. Přichází kreativní období, ve kterém bude mít chuť změnit svůj vzhled. Zatouží po útulném prostředí. Toto období s sebou přináší příznivé finanční podmínky. Startují se předpoklady pro příznivou existenci. Člověk se stává kreativním a úspěšným. Zatouží po lásce a po tom, aby byla milována. Pochopí, na jakém principu láska funguje. Bude se dít něco zásadního ve vztazích. Rodina, finance, kreativita, umělecké směry, projevy a řešení rodinných vztahů. Bude také podporovat celou řadu potřebných lidí. Naučí se být užitečná pro druhé. Její trpělivost v tomto životním cyklu bude procházet ustavičnými zkouškami. V této fázi přichází většinou práce s klienty. Čeká jí stěhování nebo přesun do hezčího, lepšího nebo příjemnějšího prostředí. Otevře se pro láskyplné lidi, kteří život obohatí, a naopak by měla zabouchnout dveře všem, kdo by jí chtěli škodit a ubližovat. V minulém životě měla umělecké sklony nebo talent, kterého nevyužila. Plní si karmické zadání umět milovat a být milován. Být užitečný pro lidi a pro sebe. Tvořit, milovat a plodit.

počet zobrazení: 5158

Jan Saudek

Jan Saudek

(* 13. května 1935 Praha) je český fotograf, věnující se zejména ateliérové fotografii s typickým a nezaměnitelným rukopisem. Nejčastějším předmětem jeho fotografií je žena, ženské tělo a motivy vztahu ženy a muže.

(Zdroj ze dne 6.4.2015: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Saudek)

Pohled do horoskopu Jana Saudka

O čem hovoří karmické Slunce

Pokud se pan Saudek odkloní od své karmy, může ztratit domov, rodinu, mohou přijít velké ztráty majetku. Může být vzteklý, trpět výkyvy nálad, žít nezřízeně, poživačně. Neumí se chovat ve vztazích, zejména rodinných. S každým odchodem partnera u něj přicházejí i ztráty na majetku. Jeho karmickým zadáním je zplodit dívku nebo dívky, synové nepřinášejí štěstí v rodičovství.

Karmická Luna

Karmickým úkolem je být samostatný a mít vyšší cíle. K tomuto je nutné vychovat i své děti. Pan Saudek má vztah k léčení, k uzdravování duší. Je důležité umět hospodařit a mít  pod kontrolou peníze a majetek. Jeho úkolem je vést své potomky k samostatnosti. Karma zde hovoří, že rodová linie potřebovala silného a statečného potomka. V minulých životech nezvládl výchovu potomků, nesamostatnost dětí způsobila v  rodové linii problémy a starosti. Proto se nyní narodil jedinec, aby ukončil karmu tím, že bude zvládat problémy, které postihnout rodinu a připravil na toto i své potomky. Někteří jedinci s tímto postavením Luny nebudou chtít mít vlastní potomstvo nebo mají děti později. Na nevědomé úrovni je zde zakódováno, že se člověk nedokázal postarat o své potomky. Nedůvěra a velká kritičnost je projevem této karmické zátěže.

Černá Luna (poukazuje na karmické zatížení z minulých životů)

Konfrontačními situacemi, které si pan Saudek bude přitahovat do života, jsou léčení životních situací, zodpovědnost, vidět nedostatky. Služba druhým. Sloužit lidem. Tyto vlastnosti v minulých životech nezvládl a bude proti nim opět postaven. Dostane šanci svou karmu narovnat.  Nezvládnutí služby k lidem. Toto postavení přináší možné pocity méněcennosti. Do života jsou přitahováni situace a lidé, kteří si ho neváží. Může se objevit psychický blok kolem sexuality.  Tyto osoby bývají perfekcionisté, fanatici v přesnosti, pedanti, kteří však odvádí neobyčejnou práci na speciálních pracovištích.
Jan by se měl zaměřit na své zdraví a zdravý životní styl.  Kvalitní službu druhým lidem Je nutné, aby vše, co dělá, dělal poctivě. Často je zde člověk konfrontován se smyslem pro detaily. Nepořádek se neodpouští, a to v žádné oblasti.
Černá luna zde pobývá v domě dětí, partnerů a kreativity.  Tajnosti kolem dětí, zatajené dítě.  U muže poukazuje Černá Luna na problémy s dětmi, které nebude moci sám vychovávat.  Možné strádání v rodičovském životě. V některé fázi života přijde rodič o dítě či o děti  např. tím, že je nebude moci vychovávat, nebo budou pobývat u druhého rodiče.  Na nevědomé úrovni má zapsaný karmický dluh v souvislosti s dětmi a partnery. Toto postavení nevylučuje skutečný nezájem otce o výchovu dětí a ty v pozdější dospělosti přestanou přirozeně jevit zájem o otce. Černá Luna zde přináší problémy v partnerských vztazích. V minulých životech zde vznikla karmický zátěž. Pan Saudek bude muset řešit karmické a osudové vztahy, a to za ztížených podmínek.

Karmický Saturn

Pan Saudek musí udělat vše proto, aby se v životě neutápěl neustále ve vzpomínkách na minulost. Díky fantasii, která ale může být  úzkostná, se u něj mohou projevovat všemožné strachy a neurózy,  o čemž podvědomě ví, tudíž může s tímto problémem začít pracovat ihned v počátku a vlastně žádný problém tak nevznikne. Pozitivní stránky tohoto člověka jsou, že má velké schopnosti empatie, skromnosti a bude ve svém životě vždy ochoten pomoci. Je to pozice, která s sebou nese psychologické nadání. Měl by se naučit věnovat meditacím, což bude mít velmi dobrý vliv na psychický stav. Je zde možnost setkání s nějakou osobou nebo životní situací, která ho bude chtít omezovat, nebo izolovat. To znamená, že  situace nebo osoba v životě omezí jeho osobní svobodu. U tohoto jedince je dobré pracovat na zvednutí sebevědomí, pozitivním myšlení, řešení problémů. Zanedbání by zde mohlo vyústit v nějaké psychologické problémy. Obětavost,  oddanost lidstvu, láska k hudbě, kompozici a poezii. Osoba plachá až bázlivá se sklonem k meditaci a pohroužení se do sebe, sklon k mysticismu, životu v ústraní, někdy ztráta smyslu pro realitu. Pan Saudek si musí hlídat úroveň lidí, se kterými se stýká. V minulých životech využíval lidi (přátelé, spolupracovníky), využíval kontaktů, a to špatným způsobem. Zařadil se do nevhodné skupiny lidí, ale také bránil ostatním, aby se mohli s někým stýkat. Nyní se musí naučit rozlišovat své přátelé, dávat přednost kvalitě před kvantitou. Musí si dávat pozor na to, mezi jakými lidmi bude trávit čas a pracovat. Je zde pocit zodpovědnosti vůči přátelům a příslušníkům rodiny. Bude se snažit seznámit s vlivnými lidmi, aby podpořil svou kariéru. Tato pozice dává možnost ztroskotání plánů a osamělost, člověk se musí naučit, že život jde pořád dál, toto postavení přináší pevná přátelství, na která se lze spolehnout. Je zde dána možnost styků a přátelství s osobami vyššího věku. Jan se bude setkávat se závistí. Bude aktivní v nějaké skupině, která bude prosazovat určitý cíl, projeví se nějakou formou členství ve skupině, jejíž život se bude otáčet kolem společného dění.

Merkur v kvadratuře na Saturn

Tato kvadratura hovoří o přílišné ustaranosti. Jan Saudek musí pracovat na tom, aby se nebál  jakékoliv změny. Je zde dána možnost, že je žárlivý a má k mnoha věcem  pesimistický postoj. Je třeba být opatrný na smluvní ujednání a různá písemná sdělení a naopak všechny důležité záležitosti je třeba mít písemně. Tato kvadratura hovoří, že při dosahování svých snah se vždycky objeví nějaká překážka. Proto je důležité se nevzdávat a naučit se větu že „co tě nezabije tě posílí“. Je  třeba si  dávat pozor na to, aby ho neobklopovali lidé mužského rodu, kteří nebudou upřímní a budou zkreslovat nějaký druh informací, nebo si budou přikrášlovat skutečnost. Může to být jak ve vztahu, ale také v pracovním procesu, anebo v nějaké jiné formě vztahu.

Slunce Opozice Jupiter

Finanční neúspěchy pro nadměrné utrácení a z toho plynoucí dluhy. Mrhání příležitostmi i penězi. Ješitnost, samolibost, povyšování se, impulsivita, hádavost, umíněnost, silné vášně, ale na druhou stranu i odvaha a rychlost v rozhodování.

Slunce trigon Luna

Harmonický soulad mezi vědomými projevy vůle a energetickým potencionálem zrozence a pocitové reakce, dědičné vlivy a návyky na straně druhé. S tímto aspektem je spojená vitalita, odolnost. Je zde rovnováha mezi mužskou a ženskou částí /mezi jang a jing/. Díky této harmonii působí tito lidé přitažlivě na opačné pohlaví. Tento aspekt vybavuje osobu sebedůvěrou a optimismem. Jan má rád děti a dokáže s nimi dobře zacházet. Dokáže si získat sympatii vlivných lidí a kráčet vlastní cestou. Tento aspekt pomáhá jedinci pochopit vlastní osobnost a vyrovnat se s ní.

Merkur kvadratura Neptun

Zde se hovoří o člověku, který má tendence k roztržitosti a rád se bude poddávat snění,  může dojít v životě k potlačování citů, takže může mít pocit ukřivděnosti, mohou se zde projevovat signály nediskrétnosti, a na tom je třeba pracovat. Není to rozhodně tím, že by chtěl někomu ublížit, ale může se zde jednat o nepozorného jedince, který se musí naučit koncentraci. Může mít abstraktní či mystické názory, které jsou pro ostatní těžko pochopitelné. Musí se naučit  vnímat realitu a uměl v ní žít. Měl by pracovat na tom, aby také jeho názory a myšlenky byly v souladu s realitou. Je u něj třeba také sledovat, aby nezkresloval skutečnosti, aby si příliš nevymýšlel. Pozor, aby ho někteří lidé v jeho životě nechtěli obelhat nebo oklamat. Má být také opatrný při podepisování dokumentů a smluv. Pokud si to nepohlídá, mohl by nastat nějaký problém. Tato konstelace klade zvýšený důraz na to, aby si jedinec dal pozor na záležitosti podvodných řečí. S tímto aspektem je velice dobré být spíše ve střehu v jakékoliv formě spolupráce. Dále se zde také musí naučit pracovat s tím, že má  sklon zkreslovat informace a na tomto svém nedostatku pracovat.

Venuše Sextil Uran

Venuše je zde pod vládou Urana, který přináší náhlé a nečekané zvraty v lásce a přátelství. Prudké citové prožitky,  mimomanželské vztahy, touha po nezvyklých vztazích, romantismus, četné změny. Je zde dána láska k umění a k filmu,  v této oblasti má  značné tvůrčí schopnosti. Estetika je díky Uranu značně avantgardní. Vlivem Venuše má pan Saudek hluboké city. Bude mimořádně snadno zranitelný, ale bude se snažit svoji bezbrannost skrývat pod škraboškou důstojnosti. Je to velice dobrosrdečný a soucitný sympaťák, ale jeho nálady mohou být proměnlivé a nepředvídatelné. V lásce se projevuje s něhou. Sám potřebuje pozornost a opatrné zacházení, ale je současně velmi nedůvěřivý. Uvědomuje si svoji zranitelnost, a proto se snaží ochránit. Ke svému partnerovi se chová s mateřskou ochranností. Bude se snažit ho vyživovat, vychovávat a současně se ho bude držet jako klíště i lpět na něm. V osobních vztazích potřebuje mít pro svoje bezpečí pocit stability. Nejlépe mu vyhovuje vášnivý partner, který neskrývá své city a dává mu najevo, že jsou jeho vlastní hluboké city opětovány a ceněny. Láska pro něj znamená domov. Je to jeho hnízdečko, které je bezpečné, spolehlivé a bez rizika. Když se mu podaří tohoto pocitu docílit, bude se ze všech sil snažit ho opětovat. Bude se o svého partnera starat, podporovat ho a dodávat mu sebedůvěry.
Tento člověk se musí vystříhat sebelítosti a rozmrzelosti. Jeho city jsou snadno zranitelné, zatímco se snaží předstírat, že o nic nejde. Někdy jej  jeho emoce přemohou a pak se bude chovat se svými narušenými city poněkud ztřeštěně. Od lásky očekává tolik, že bude občas zklamán. Od partnera potřebuje stálost a stabilitu. Kdyby zjistil, že jeho miláček postrádá určité vlastnosti, byl by zklamán a bezpochyby by došlo k rozchodu. Toto je typ, který miluje jednou a provždy. Když takovou stabilní lásku najde, bude to trvalý vztah nadosmrti.

Co čeká Jana Saudka od narozenin 2015 do narozenin  2016

Celý minulý rok byl pod vlivem tarotové karty ‘‘Vůz‘‘. Byl to rok, ve kterém přišly velké životní změny, křivdy a pocity nespravedlnosti. Období  zdokonalení, ve kterém duše dozrává a posune se o stupeň výš. Změna lidí, vyčištění života a také noví lidé. Člověk začne na svět pohlížet z jiného úhlu a uvidí věci, které  dřív neviděl. Bohužel toto poznání ‘‘bolí‘‘, protože životní zkoušky přicházejí vždy tak, že se dotknou  nejcitlivějších míst.

Období od narozenin v roce 2015 do narozenin v roce 2016 je rokem činů. Pokud chce pan Saudek dosáhnout úspěchu, musí zapojit veškerou snahu a jít za svým cílem, prosadit se. Úspěch se dostaví ve formě posunu v kariéře nebo finančního ohodnocení. Své ovoce přinesou i různé plány a nápady z minulosti. Toto období je o perné práci a narůstající odpovědnosti. Začne se zajímat o dlouhodobé investice, např. nákup nemovitosti. Začne mít potřebu usadit se a zapustit kořeny, uspořádat si život a najít dlouhodobou jistotu. Tento rok může počítat s výbornými vyhlídkami v obchodním podnikání, ve kterém se na něj usměje štěstí. Podstatou k zajištění dobré návratnosti vložených prostředků je obratné zacházení s financemi. Pod vlivem tarotové karty „Síla“ je třeba brát ohled na ostatní a užívat si nabízených možností, nesnažit se ovládat druhé a ani se nesoustředit na osobní zisk. Toto období přináší čas, v němž může člověk po změnách uplynulého roku znovu získat rovnováhu a klid a vytěžit z předcházejících zkušeností pochopení a sílu. Je to období karmy a rovnováhy, úspěch tohoto období tedy závisí na tom, jak si člověk vedl v celém svém dosavadním životě. Pokud do něj vložil velkou dávku usilovné práce, rozmyslu a dobré vůle, dočká se s největší pravděpodobností náležité odměny. Pokud se choval sobecky, bez úcty a tolerance k druhým, dočká se spravedlivé odplaty. Toto období je činorodé a nezávislé, během něho dosáhne člověk hodně v mnoha směrech. Pokud dokáže usměrnit energii a sílu tohoto roku konstruktivně, nevyvstanou před ním žádná omezení. Snadné to ovšem není, jinak by se této životní etapě neříkalo období rovnováhy. Zdraví se v tomto roce zlepší, tělesná konstituce i vůle se upevní, vyhlídky v povolání se vyjasní a v milostných vztazích je možné dospět ke šťastné rovnováze.

Karmický životní úkol od 54 let do konce života

Toto období je velmi silné. Vyvolává zásadní životní zvraty. Člověka přiměje k tomu, aby změnil svůj život zcela od základů. Přicházejí velké změny a nové cesty. Jan Saudek si začne čistit život od všeho svazujícího. Bude stavět svůj život na nových základech. Budovat si jej po novu. Je nutné se naučit v tomto období pracovat se svojí volností. Je to životní etapa, ve které přichází silná touha být volný a bez závazků. Měl by se naučit pracovat také s přírodou a přírodními prvky. Neopatrné a zbrklé jednání se nevyplatí, protože pak přichází neúspěch. Proto je třeba být opatrný. Do života začnou přicházet příležitosti jiného druhu než ty, které jsou pro současný život důležité. Proto je nutné si vytyčit svůj cíl a nenechat se odvést ze své životní cesty. V této etapě se projeví a vypluje na povrch oblast, ve které se cítí svázán. Bude se učit pracovat se svojí svobodou. Měl by rozeznat rozdíl mezi svobodou a anarchií.
V této životní etapě se bude učit zacházet a pracovat se svobodou a se svým cílem. Je nutné si najít své stabilní místo. Bude ho to nutit přestěhovat se, přemístit se blíže k přírodě. V minulém životě ke svým cílům nedošel. Byl nestálý a povrchní. Život byl neuspořádaný. Volnomyšlenkář, který zneužíval svobody a v ničem neobstál právě proto, že neuměl pracovat se svým cílem a volností. V minulém životě vedl kočovný život. Nenacházel stabilitu ve vztazích, nikde nevydržel dlouho. Ani ve vztahu, ani v práci. Proto přišlo toto životní téma, aby uměl uchopit svojí příležitost a vytvořit si určitou svobodu a využít ji ve svůj prospěch.

„Cesta duše“

V minulém životě prožíval pan Saudek lekce, ze kterých si  duše vzpomíná na to, že má karmický dluh v oblasti nic nedělání. Choval se jako dítě. Nic nedělal, nechal se obskakovat, měl nadbytek pozornosti a když to tak nebylo,  byl nemocný a dožadoval se pozornosti a zvýšení starostlivosti. V průběhu tohoto života musí směřovat na druhou stranu. Od nicnedělání k samostatnosti.
V tomto životě na něm bude vše viset, bude muset být zodpovědný. Do svého života si přitáhne nejprve rodiče a poté partnera, který ho nebude hýčkat a opečovávat. Jinak by si nemohl plnit své karmické povinnosti.
Bude mít tvrdě vydřenou kariéru a každý úspěch si musí nejprve zasloužit. Zde je důležité jít pevně za stanoveným cílem, jen tak se může dostat do zasloužených výšin. Většinou zde dochází k odloučení od dětí, a to z důvodu kariéry. Často se pohybuje mezi úspěšnými lidmi.

Osudový úkol této osoby

V minulých životech měl Jan Saudek značný vliv na myšlení a mluvení ostatních lidí. Jeho úkolem je neustále se vzdělávat a čerpat moudrosti  Universa a  Akáši.
Je nutné, aby světu řekl něco velmi důležitého. Může mít problém se zvládnutím studia a klasického vzdělání. Na nevědomé úrovni ví něco, na co ostatní přijdou pouze tehdy, když budou dlouhodobě studovat. Zná věci, které mohou změnit či ovlivnit osudy lidí. Musí je v sobě najít a předat světu. V minulých životech měl značný vliv na myšlení, psaní a mluvení ostatních lidí. Jeho úkolem je ovlivňovat své okolí myšlenkami, komunikací, psaním či zpěvem, tak, jak tomu bylo i v minulých životech.
Postavení planet slibuje skvělý intelekt. Lidé s touto pozicí mají velmi konkrétní názory, které často velmi hlasitě proklamují. Za svými názory si stojí a umí je obhájit nebo vysvětlit. Díky své nápaditosti získávají snadno přátele a partnery, kteří jim mohou pomáhat při využití jejich nápadů. Lidé s touto pozicí mají obrovské intelektuální schopnosti a vědecké či filosofické nadání. Mohou se zajímat i o studium ezoterních oblastí. Na základě různých okolností mohou zodpovídat za zvláštní, tajné, či diskrétní informace. To, co předávají dál a co si myslí, bude mít velice závažné důsledky. Někdy také z tajných, nebo utajovaných důvodů podnikají cesty, na kterých prožívají zajímavé události. Tento člověk bude mít potřebu nechat se slyšet, a bude čelit změnám ve svém životě. Inteligence je zde zaměřena na skryté věci. Projevuje se zdravá kritičnost člověka. Dána je přitažlivost pro sex, tajemství, záhady, což se může projevit třeba zájmem o konspirace, záhady či mysteria. Bude postaven v některé fázi života do funkce hlavy rodiny. Při jeho nesprávném postoji by se mohl cítit věčně nespokojeným člověkem, který se nemůže zbavit pocitu křivdy, záleží to na vyspělosti. Má mimořádný důvtip a s obvyklým způsobem vzdělávání se často nespokojí. Je zde dán obohacující účinek vlivu v duševní rovině. Bude tu zvýrazněná schopnost porozumění. S tímto postavením je zde dáno poučení – prosadit se ve všedním dnu, nedělat žádné velké plány, koncentrovat se na to, co je po ruce.

Dlouhodobý vliv planet

Od 12/2014 do 8/2015

Období, kdy bude docházet k situacím, ve kterých si pan Saudek musí udělat jasno v souvislosti s partnery, a to jak v oblasti vztahů pracovních, tak partnerských. Otevře se totiž téma vztahové, pracovní i téma dětí. V této oblasti bude nutné situace vyřešit, nevyřešené záležitosti vyčistit, a to tak, aby mohl přijít v dalším období posun. Beze změn nelze čekat zlepšení. Planety proto připravily nejprve velký úklid, aby později mohlo v této oblasti dojít k životnímu posunu a rozmachu.

Od 9/2015  do 6/2016

V této době je nutné dbát na své zdraví. Vliv planet bude působit v oblasti zdraví, zdravého životního stylu, ale také se Jan může starat o někoho ve své blízkosti. Služba blízkým. Zde bude nutné vyřešit situace týkající se tohoto tématu, vyčistit si nevyřešené zdravotní záležitosti tak, aby mohl přijít v dalším období posun.

12/2014 do 12/2017

Období, kdy by si pan Saudek měl dělat pořádek v tématech souvisejících se smrtí, sexem a intimními vztahy a penězi, které sdílí s další osobou nebo institucí, či dědictví.Toto období je o investicích, hypotéce, dělají se pořádky v půjčkách. Může přijít řešení majetku a peněz z cizích zdrojů, možné dědictví nebo něco kolem dědictví. Přísun peněz z jiných zdrojů. Přijde situace, kdy si uvědomí důležitost života. V tomto období se řeší téma financí a zdraví. Při tomto vlivu planet mohou vzniknout problémy vztahující se k materiálnímu zabezpečení v partnerství, financích a zaměstnání, případně může být nutné určité přeorganizování těchto sfér a  všeho, čeho se důvěrné vztahy týkají – ať jde o manželské nebo pracovní partnerství, rodiče nebo jiné příbuzné, kteří mohou přispívat do společné domácí pokladny, zákazníky, s jejichž penězi zacházíte. Problémy se  mohou objevit ve vztahu k věcem nebo penězům, které si člověk nevydělal. Dědictví, vracení dluhů či dostávání darů. Chce-li se v této době zbavit finančních starostí, pak bude prvním krokem vytvoření stabilní ekonomické základny. Důsledkem může být refinancování, potřeba přeorganizovat svůj pracovní nebo domácí rozpočet pokud vydání přesáhla příjmy nebo pokud musí žít bez základního kapitálu. Není třeba se bát přijímat nabídky partnerů nebo spolupracovníků a je třeba využít každý způsob partnerské zkušenosti a příležitosti, která se naskytla v průběhu této doby.

1 pol. 2015

V tomto období působí planeta štěstí a rozmachu v tématu domova a rodiny. Pokud pan Saudek není spokojeni s bydlením, bude  uvažovat o přestěhování nebo zlepšení bydlení a zázemí. Začne řešit vše, co se týká domova. Postavení planet přinese v tomto tématu rozmach. Po celou dobu pozitivního působení planet bude veškerou energii věnovat  domovu a  místu, kde pobývá.

2 pol. 2015 a 1 pol. 2016

Pozitivní přínos vlivu planet může Jan očekávat v tématu tvorby, všech výtvorů a plodů včetně dětí a nových projektů. Dále přichází období rozmachu a štěstí v  partnerských vztazích. Do života vstoupí láska, v této době se rodí děti nebo je možné vytvořit a vyplodit něco, co je možné brát za své dítě. Může přijít svatba nebo navázání nové spolupráce. Toto období přináší novou práci. Veškerá tvorba bude zesílena. Přijde uznání, ocenění za tvorbu a činy. Pracovní úspěch.

Daniela Hannah

počet zobrazení: 1716

Zdeněk Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

Zdeněk Pohlreich (* 10. dubna 1957) je český šéfkuchař, gastronom a moderátor TV pořadů. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Pohlreich)

Rozbor osoby 10. 4. 1957

Životní číslo 27/9

U této osoby je v ohrožení srdce, horní část zad, hrudník, horní končetiny, srdce, dutina hrudní, dolní část plic, kůže, krev, krevní oběh, a to v případě, že si bude odpírat lásku, nebo se nenaučí milovat sama sebe. Problémy zdravotního rázu se zhoršují, pokud bude Zdeněk zraněn ve svých citech. Jestliže se bude cítit sám, může se uchylovat k hazardu, alkoholu a dalším neřestem. Zde je dobré naučit se rozdávat lásku, soucítit, veselost brát jako přirozenost mysli, přijetí a odpuštění. Věnovat se sportu. Dotýkat se, dělit se. Věnovat více času partnerům, rodině a přátelům. Ukončení nezdravé závislé činnosti jakým jsou přejídání se, káva, alkohol, cigarety, přivítání nebo navrácení lásky do svého života.
Léčivá barva je zde růžová a zelená.

Z pohledu karmických úkolů od 54 let

Tomuto silnému životnímu úseku se říká „Velká karma“. Pan Pohlreich se naučí pracovat s úspěchem a investovat. Přichází období hojnosti a materiálního úspěchu. Zdeněk se stává vůdčí osobností. Naučí se být si jistý sám sebou. Je nutné posilovat svoji sebedůvěru a věřit si. Nebát se říct světu o svých plánech, co chce v životě dosáhnout. V této době má možnost vybudovat velké věci. Naučit se vyhrávat. Nenechat nic na půli cesty. Dostane sílu všechny své plány dokončit a uskutečnit. Bude se učit pracovat s finanční inteligencí. Dostane se mu dostatek hojnosti, financí a majetku, se kterými se má naučit žít. Toto období představuje úspěch a odolnost. Má dar vnést člověku do života rovnováhu, když ji nejvíc potřebuje. Je to období rovnováhy a karmy. Bude vždycky usměrňovat ambice do oblastí, v nichž potřebuje nejvíce životní rovnováhy. Pohnutky, způsob, jakým dosáhne úspěchu a dokáže se vyrovnat s blahobytem, popularitou či slávou, jsou nejdůležitějšími aspekty úspěchu. Tyto věci budou určovat pokrok a rozhodovat o tom, zda si to, čeho po mnohaletém úsilí dosáhl udrží, nebo zda se dostane do potíží a bude mu hrozit, že všechno znovu ztratí. Je důležité, aby se upřímně zamyslel nad svými pohnutkami, protože se dostává do období síly, se kterou si není radno zahrávat. Zdeněk by si měl dát pozor na své zdraví, uvědomit si svojí sílu a hodnotu. Hlídat si své investice a naučit se pracovat s penězi. V tomto životním cyklu se naučí jak se stát úspěšným a žít v materiálním dostatku. V minulém životě neuměl nakládat se svým úspěchem. Byl úspěšným podnikatelem, lékařem, politikem. Žil v hojnosti, ale neuměl zacházet se svým úspěchem. Zneužíval tohoto postavení. Velmi utrácel, propadal pýše. Otevře se mu oblast, v které má napravit hříchy z minulých životů. Když vydrží a zvládne daný úkol, posune se výš.

Postavení karmických planet v nativním horoskopu

(vliv planet při narození, co jsme obdrželi od ‘‘sudiček do vínku‘‘ v době prvního nádechu při narození)

Černá Luna

V minulém životě tato prožil pan Pohlreich nepříjemný pád kolem kariéry. Byl velmi úspěšný, ovšem spadl až na samé dno. V tomto životě se bude potýkat se situacemi, kdy se nemůže plně kariérně rozvinout. Je brzděn, něco ho neustále odvádí od kariéry. Žije v prostředí, kde se nemůže rozvíjet. Tak to mohlo být i v minulých životech. V tomto životě je nutné si úspěch nenechat vzít. Nenechat se odvést od kariéry. Věřit si a nedat se nikým a ničím odradit. Toto postavení značí výjimečný osud, není však dobré např. pro politiky. Při tzv. návrat Černé Luny – se dostavují významnější změny profese. Pro jedince s tímto aspektem je téměř nemožné se zapojit do “normálního” pracovního světa a jeho atmosféry. Vykonávat nezajímavou, monotónní práci se pro něj rovná duševní záhubě. V tomto případě se jedná o osobu, která rozdává, ale nic se jí nevrací zpět. Má jakoby „zamrzlé srdce“. V minulém životě přišla o střechu nad hlavou, byla vystěhována, vyrvána z kořenů, vyhnána z domova, podobné situace se mohou stále dokola opakovat, Zdeněk přichází o střechu nad hlavou a nemá nikde vybudovanou svou základnu. Rád se obklopuje zvířaty. Jeho partnerka miluje svobodu a volnost. Pozor na hurá akce v souvislosti se stěhováním, vše je nutné promyslet, zejména bydlení. Je nutné zvládnou karmu stability. V minulých životech žil v cizích zemích, proto ho bude lákat cizina a zahraničí. Může se setkávat s cizinci, kteří mu otevírají minulé životy. Zde mu Luna sděluje, že se musí naučit odpoutat od všech problémů a naučit je řešit s citem. Naučit žít šťastný a bohatý život. Měl by pracovat na svém bohatství. Zplodit dítě, které bude ozářeno světlem.

Navodit ve vztazích pocity spokojenosti. Do života si bude přitahovat výjimečné partnery, kteří ho budou dál rozvíjet. Je třeba chovat se na úrovni, protože se tato pohybovat mezi výše postavenými lidmi, celebritami a úspěšnými osobami. Naučit se žít královský život na vysoké úrovni. Být osobnost. Jeho úkol je zbohatnout majetkem, rozhledem i vzděláním. Od dětství vyžaduje zvláštní pozornost a také ukazuje svou výjimečnost. Jeho předek byl někdo, komu byly přiznány pocty, možná šlechtic nebo z královské krve. Někdo z předků se musel vzdát nebo tajit své dítě. V tomto životě je důležité nezapřít své děti a naopak je posunout do určitého životního postavení. Pan Pohlreich  má vrátit lesk, svobodu a bohatství svému rodu. Vybírat si kvalitní partnery, kteří umožní jeh  rozvoj a rozvoj jeho dětí.

Saturn z hlediska karmy

Naznačuje, jaký druh partnerství nebo spolupráce bude Zdeněk uzavírat. Zde je nutné, aby si pohlídal veškeré vztahy. Vše musí být domluveno nejlépe písemně. Zkoušky zde v minulých životech probíhaly právě v oblasti vztahů jak partnerských tak pracovních. Byl podveden nebo zklamán partnerem, nebo někoho zklamal nebo podvedl. Situace se obracely, jak probíhaly minulé životy. Střídaly se životy, ve kterých podváděl nebo byl podveden partnerem, společníkem, státem. V tomto životě bude konfrontován se situacemi ve vztazích a dodržování pravidel kolem úmluv. Musí pochopit, že je nutné dávat si pozor na vše kolem sebe, zejména v těchto tématech. Vyhýbat se možným zradám. Bude se snažit o klasické partnerství, to může být založeno na rozumové úvaze. Zde se jedná o větší ochotu budovat partnerství. Možný vztah v pozdějším věku. Vzhlížení k partnerovi, je nutné si jej pro něco vážit. Partner bude nepraktický, povinnosti budou pouze na této osobě. Těžko se seznamuje, někdy žije bez partnera, než-li být s nekvalitním partnerem. Je zde nedostatek příležitosti k seznámení. Partner bývá zralý, solidní, spolehlivý. V mládí může mít staršího partnera, později mladšího. Krize ve vztahu nastává, pokud povinnosti a závazky převažují nad společnou radostí života. Ochladnutí vztahů trvá dlouho a přicházející signály dávají tušit. Do vztahu vstupuje pomalu, ale také jej pomalu opouští, po zralé úvaze. Je zde silná zodpovědnost vůči partnerovi. Je nutné dospět a vyzrát ve vztahu s partnerem. Radit se s odborníky na vztahy. Postavení planet naznačuje, že člověk by měl být opatrný v důvěrných vztazích. To má obvykle za následek pozdní manželství. Jedná se spíše o vyspělý a rozumný vztah, který je obvykle trvanlivý. Může to znamenat staršího manžela nebo příliš vážného či přísného. V minulém životě nezvládl témata vyššího duchovního pochopení, víry a náboženství, intuice a ezoteriky, okultismu, ciziny, cestování, osoby spřízněné sňatkem, vzdělávání a rozšiřování vědomostí. V tomto životě bude konfrontován s tím, že si do života bude přitahovat pocity omezení v souvislosti s tématy výše popsanými. V minulých životech se setkal s vnucováním víry a náboženství. Byl omezován pro svou víru, ale také nutil či vyvracela lidem vlastní víru. Prošel situacemi, ve kterých byl omezován ve vědění, vzdělávání, setkal se s možným zneužitím v souvislosti se vzděláním, kdy mohl zneužít nevzdělané osoby ve svůj prospěch, nebo ho naopak někdo využil pro svou nevědomost. Zde jsou dvě možné cesty, kudy se ubírat. Pokud se dostane do nevyhovující situace související s vírou a náboženstvím, je dobré tyto situace opustit. Z minulých životů zná učení a vzdělávání druhých, setkal se s nějakým omezením vzdělávání, kdy např. ženy se nesměly učit číst a psát. Některá společenská vrstva se nemohla vzdělávat podle svých představ. Zdeněk prožil situaci jako omezovaná osoba i jako ta, která ostatním zakazovala a přikazovala. V tomto životě je možné, že se dostane v první fázi života do situace, kdy mu bude odpíráno vzdělávání. V pozdější fázi života naopak bude sám vzdělávat, učit nebo rozšiřovat lidem jejich vědomosti. Pan Pohlreich  zažil v minulých životech jisté omezení spojené s cestováním. I v tomto životě se objeví situace, která mu znemožní či znepříjemní cesty a cestování, jako např. fobie z letadla nebo hadů, pavouků. Rád by cestoval, ale nedovolí mu to nepříjemné pocity, které se objevují z minulých životů. Zde se setká s cestováním v rámci práce nebo zahraničí související s prací. Pokud tomu tak je, pak se musí chovat podle pravidel dané země, mít cestovní doklady v pořádku a hlídat si kde a v čem se může projevit Saturn jako planeta omezení a zkoušek. Vždy platí mít asertivní a diplomatické chování, nezpůsobovat chaos a zmatek. Je potřeba pomoci světu, lidem, sami sobě nastolit systém a řád v tématech cestování, vzdělávání, náboženství, ezoteriky.

Postavení karmických uzlů

Postavení naznačuje, ze si Zdeněk přináší z minulých životů nezvládnuté energie v podobě neúspěchu.  Byl izolován, separován a také pronásledován. Má rád samotu, ale také se samoty může bát. Zde je konflikt sám versus mezi lidi, paměť duše si vzpomíná, že byla sama. Na jednu stranu touží opět nebýt rušena, na druhou stranu jí samota ubíjí. Je nutné jít od svého utrpení směrem k práci a službě pro druhé. Tato duše si prošla zradou, ale také potrestáním. Pan Pohlreich by měl budovat svou image na bázi spolehlivosti. Vyhnat ze svého světa zločince a mít své city pod kontrolou. Zde není dobré být např. strážce pořádku nebo zákona, neboť by se opět setkala s úplatami a světem zločinu. Zde je nutné dojít k pochopení lidstva, zorganizovat si svou práci, dát si pozor na workoholismus a neutápět se v práci. Přestat litovat sám sebe. Ideální práce, jak naplnit tyto vibrace, je věnovat se např. psychologii či psychiatrii, nebo pracovat ve spojitosti se zdravím a také si hlídat svůj zdravotní stav.

Slunce v pěkném úhlu na Venuši

Venuše je planeta lásky a hodnot. Toto postavení hovoří o člověku, který má city silné a energické a miluje život. Většinou jde o člověka, který má rád zábavu a družnost, velmi dobře si rozumí s dětmi. Tento aspekt podporuje vztah, anebo zálibu v umění, zvyšuje popularitu a upevňuje zdravotní stav, upevňuje společenské postavení. Jestliže člověk s tímto pracuje, může nějakým způsobem zhodnotit své nadání, nebo zálibu buď v umění, nebo k nějakým záležitostem, které se vztahují k úpravě, či estetice. Osoba, která je přitažlivá pro své okolí. Má tendenci se moderně anebo zajímavě oblékat. Libuje si v upraveném prostředí, jestliže se dostane do neupraveného nebo chaotického prostředí, projeví se to na psychice dané osoby. Výjimečné milostné zážitky, nadání pro poezii, divadlo a hudbu. Vztahy s druhými lidmi obvykle mimořádně dobré. Osoba přátelská, vřelá a přitažlivá. Na čem se má pracovat? Na nevšedním sklonům k požitkářství.

Venuše v Trigonu na Saturn

Poukazuje na velice kladný vztah ke starším partnerům a starším nebo váženým lidem. Ukazuje na věrnost, stálé a pevné city, vytrvalost v lásce, oddanost, zodpovědnost, naznačuje šťastné manželství, stálý příjem a šťastné stáří.

Luna v pěkném aspektu na Venuši

Láska k požitkům a ke všemu umění, oblíbenost, optimismus, veselost a značná erotická představivost posiluje citovou stránku osobnosti. Pan Pohlreich má příjemné, vybrané chování a vystupování. Touha po dojmech a zážitcích, estetické cítění, okouzlující a přitažlivá osobnost. Vhodné pro manželství a rodinu.

Uran v nepříjemném úhlu na Neptun

Majitel tohoto aspektu se musí naučit ovládat se, naučit se , že se nemá nechat vyvést z míry a z rovnováhy. Musí pracovat na harmonizaci své duševní rovnováhy a psychické vyrovnanosti. Měl by si své plány a ideály stavět tak, aby byly pro něj dosažitelné, protože kdyby se soustředil na věci a záležitosti, kterých by nemohl nikdy dosáhnout, mohlo by to způsobovat nervové nebo psychické problémy. Je to dobrý aspekt pro originální přístup k tajemnu. Měl by být opatrný v nějakých záležitostech, které mohou mít souvislost s vodou nebo tekutinami v jakémkoliv slova smyslu, je to pouze orientační informace a neměla by se přeceňovat. Také by si měl dávat pozor na nějaké problémy kvůli informacím, které jsou klamné, lživé, zkreslené. Opatrnost při jednání s lidmi, které takovéto informace nebo nějaké skutky mohou směrem k němu posílat. Sám by se nikdy neměl uchylovat ke klamným neověřeným slibům, informacím nebo skutkům. Může se tady objevovat sklon k roztržitosti a zapomnětlivosti a zde je třeba velmi intenzivně pracovat s pocitem vlastní spokojenosti. Jestliže ten chybí nebo není vypěstován tak jak má být, mohou se projevit poruchy spánku. Při tomto aspektu se doporučuje zabývat se nějakými relaxačními technikami, meditacemi a je zde vhodná jóga.

Co planety naznačují

Dobrý původ, možnost přísného otce, nebo mužský prvek, který sehraje ve Zdeňkově životě důležitý výchovný prvek nebo vzor. Někdo z předků či lidí v okolí náležel do úřednického stavu, byl vlastníkem či správcem nějakého podniku, nebo uznávaného společenského postavení, měl dobrou výchova a dostalo se mu širšího rozhledu. Je zde snaha zařídit si krásný domov, domov na úrovni, láska k domovu. Domov jako středisko energie a síly, návštěvy významných osobností, osob na určité společenské úrovni.

Na čem by měl pracovat

Předkové byli sebevědomí nebo pyšní, díky této vlastnosti přišel pád kariéry, či promrhání dědictví, dále na přílišnou erotickou volnost, tedy směřovat k trvalému partnerskému vztahu. Slunce značí snahu o dokonalost. Je to člověk, který se obvykle nedočká plného uznání za své schopnosti a výkony, ale nebude mu to vadit. Jeho služby ostatním jsou oblast, ve které dosáhne uznání a uspokojení. Může pociťovat potřebu styku s ostatními, má často pocit odcizení i ve středu společnosti. Venuše říká, že ve svém životě má jen málo opravdových přátel, musí se naučit zacházet bezpečně s vlastními city. Je zde v určité životní oblasti možný vztah s problémovým partnerem nebo společníkem, se kterým bude čelit mnoha nepříjemnostem. Je zde dáno, že bude čelit ve vztahu žárlivosti a poté rozvodu, nebo složitějšímu rozchodu. Je třeba si dávat pozor na své milostné poměry, tajné vztahy a být obezřetný, opatrněji se chovat ke svým ledvinám, problémy mužského charakteru. Je zde touha po klidu a žití v ústraní, zejména v pozdějším věku. Téma práce a kariéry hovoří, že jeho práce bude pro něj hrou, hrát si, bude ho bavit, bavit ostatní, ukáže lidem, že práce může být zábava, výborné originální nápady, originalita, vynalézavost. Zavede jistá pravidla ve svém oboru, bude pomáhat ostatním slabším kolegům, ukáže jim cestu, jak na to. Mars ukazuje na člověka, který překypuje energií a může mít určitou formu agresivního projevu. Zdeněk je osoba, která je většinou nerada pouze pasivním divákem a musí se účastnit všeho aktivně. Dosáhne lepších výsledků, pokud se naučí nejdříve přemýšlet a potom jednat. Jde o velmi ctižádostivou osobu, schopnou usilovné práce, její soutěživost ji neustále bude pohánět k tomu, aby získala uznání. Pokud zaměří svou energii správným směrem, dokáže mnoho, rozhodně více než ti ostatní. Vyžaduje absolutní osobní svobodu a nesnáší vměšování se do svých záležitostí. Schopnost jednat a reagovat mu může dávat občas pozice vůdčího směru. Jde o osobu, která je schopna vše prosadit s nevšední energií. Je to neohrožená povaha, která musí dbát na to, aby se v jejím okolí neodehrávaly časté konflikty. Pozor na častější úrazy a nehody. Jedinec se projevuje velkou fyzickou energii a touhou a vůlí a potřebou vítězit a stát na 1. místě. Může se jevit jako uspěchaná osoba a má malé pochopení pro ty, kteří jsou pomalejší. Striktně může vyžadovat racionalitu, má velkou radost z výzev a může se projevovat jako soutěživá. Zde pozor na sobectví a zahledění do sebe, na tomto musí pracovat, aby se nedostával do konfliktů a rozporů se svým okolím. Pokud pochopí svou sílu a začne pracovat na svém chování, může velice aktivně využít své fyzické síly a stát se vůdčím prvkem v oblasti, která ho bude zajímat. Potřebuje aktivitu, cvičení, pohyb. Jestliže se naučí ujasnit si, co chce a vytyčit si konkrétní cíl, s tím že se naučí diplomatickému jednání a ovládne některé problematičtější vlastnosti, dosáhne všeho, co si usmyslí.

Jupiter naznačuje, že se bude pan  Pohlreich  projevovat směrem k pěkným věcem, k umění, vzdělávání, sportu a také v oblastech, které jakýmkoliv způsobem souvisí s dětmi. Je zde dán velice dobrý vztah k mladým lidem. Jeho děti mohou být nějakým způsobem výjimečné. Je zde možnost, že se v některé fázi svého života bude pohybovat ve společnosti, která má co dělat se vzděláváním, uměním, nebo zábavou, či zábavnými podniky. Musí investovat s rozvahou a moudře, jinak by přišly finanční ztráty. Je zde oblíbenost, dobrá pověst a přátele, kteří v době nouze pomohou. Je nutné vyhýbat se hazardním hrám, veškerým hazardním investicím. Ve zralém věku ho čeká důležité a zásadní setkání v oblasti lásky. Jsou mu dány do vínku pedagogické a vychovatelské vlohy. Jeho děti neopouštějí domov.

Na čem se musí naučit pracovat

Nepřiměřená hrdost mu často nedovolí změnit své názory a návyky, a proto může často ztroskotávat. Jupiter zde poukazuje na dvě možné chyby, kterých se Zdeněk dopouštěl v minulých životech. Jednou z nich je, že se příliš nestaral o výchovu svých dětí, což bylo typické zejména pro šlechtické rody. Druhou je setkání s přílišnou promiskuitou.

Aktuální vliv planet obecnějšího charakteru

Od 12/2014 do 8/2015

 Hlavním tématem tohoto období je zdraví, zdravý životní styl. Pokud Zdeněk nebude řešit zdraví své, bude řešit zdraví blízkých nebo se bude starat o osobu ve své blízkosti. Bude nutné vyřešit situace týkající se zdraví, zdravotní záležitosti, a to tak, aby mohl přijít posun v dalším období. Planety nejprve připravily v tomto tématu úklid, aby mohl poté přijít rozmach.

9/2015 do 6/2016

Období, kdy bude veškerá energie vynakládána na vztahy, a vztahové záležitosti se budou řešit na všech úrovních, a to jak pracovních, partnerských tak rodinných. Na povrch v souvislosti se vztahy bude v tomto období vyplouvat vše nevyřešené. Je nutné dořešit veškeré dohody a smlouvy. Beze změn nelze čekat zlepšení, proto je důležité vynaložit veškerou energii do těchto témat.

12/2014 do 12/2017

V této době je nutné udělat si pořádek ve vztahu k soudním sporům, úřadům, situacím spojených se vzděláváním, cizinou a zahraničím. Přijde konfrontace na téma duchovna, ezoteriky, víry nebo náboženství. Je důležité mít v těchto oblastech jasno. Planetární vlivy přinesou do života situaci, která pana Pohlreicha vyzkouší, zda má tato témata v sobě zpracována. V tomto období přijdete na novou životní cestu. Pozor na úřady a úřední jednání, soudy a soudní spory.

1 pol. 2015

Planety v tomto období přinesou pozitivní vliv na téma tvorby, všechny výtvory a plody, a to včetně dětí a nových projektů. Dále přichází období rozmachu a štěstí v partnerských vztazích. Do života vstoupí láska, v této době se rodí děti nebo může osoba vytvořit a vyplodit něco, co budete brát za své dítě. Může přijít svatba nebo je možné navázat novou spolupráci. Toto období přináší novou práci. Veškerá tvorba bude zesílena. Jedinec se dočká uznání a ocenění za tvorbu a své činy. Pracovní úspěch.

2 pol. 2015 a 1 pol. 2016

V této době je možné očekávat rozmach, štěstí a zisk ve službách, ve spolupráci s firmou či partnerem. Přichází doba hladšího průběhu událostí v zaměstnání, zlepšení vztahů s lidmi kolem. Při dlouhodobých zdravotních potížích dochází k celkovému zlepšení.

Tento článek si můžete přečíst i v časopise Spirit, kam pravidelně přispívám.

počet zobrazení: 1645

Eva Holubová

Eva Holubová

Eva Holubová (* 7. března 1959, Praha) je česká herečka, v roce 2000 byla oceněna Českým lvem za herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Ene bene.
(Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Eva_Holubov%C3%A1)

Rozbor životního čísla: 34/7
U této osoby hraje psychika důležitou úlohu ve vztahu se zdravím. Zde může dospět do stádia úplného zhroucení. Zdravá strava a intuitivní vnímání svých potřeb pomáhá zlepšit zdraví. Pokud bude tato osoba zablokována v oblasti vyjadřování, dostavují se bolesti hlavy, migrény nebo bolesti v oblasti krku. Zdravotní problémy s dolními končetinami přichází, pokud osoba stojí na místě a nemůže se vyvíjet.

 Eva Holubová trpí endogenními depresemi, které byly podle ní důvodem jejího alkoholismu. Ze své závislosti na alkoholu se podle svých tvrzení vyléčila.
(Zdroj:http://ihned.cz/c4-10000070-22469840-000000_d-10000070-22469840-000000_d-10000070-22469840-v00000_d-eva-holubova-prijala-bych-ukol-zahrat-zlo)

Životní úkol podle životního čísla
Svým ideálům měla paní Holubová dát praktickou podobu. Vytvářet myšlenky, které lze zhodnotit.  Do oblasti, ve které se pohybuje, vnést stabilitu, systém a řád. Měla by pracovat na tom, aby  budila důvěru, naučila se napojit na své vnitřní zdroje a vybudovat si stabilitu nejen pro sebe, ale také pro své okolí, a to prostřednictvím komunikace nebo předávání informací. Může svým příkladem ukázat, co je to stabilita. Je třeba využít přirozené výmluvnosti nebo jiné komunikační techniky. Energie této osoby ji táhnou nahoru do výšin, ale také  působí jako brzda a nechávají ji pevně při zemi. Aby dosáhla úspěchu, musí si vybudovat dostatek sebedůvěry a postupně stoupat výš. Pak bude růst stabilita osobnosti. Nesmí pochybovat o své osobě. Energie ji budou táhnout k ezoterice a umění,  avšak bude se cítit bezpečněji tam, kde vládne rozum. Bude toužit po jistotě, rodině a společenství. Pohodlí domova je zde prioritou. Důležité je obklopit se spolehlivými lidmi. Po pracovní stránce může očekávat zajímavé osudové zvraty. Měla by  důvěřovat sama sobě a přitom být otevřena svému okolí. K vzestupu ji dopomůže právě široké okolí. Na své životní cestě má pochopit, jak pracovat s penězi. Naučit se vynikat a při tom zůstat pokorná. Pochopit moudro, které  nabízí sám život. Zdolávat životní výkyvy. Je oddaná své  práci, vztahům a aktivitám, které směřují k růstu osobnosti.

Pohled na Evu Holubovou z karmické astrologie

Jak poznáme, že si osoba neplní své karmické úkoly?
Když se paní Holubová odkloní od karmického poslání, nechce nic řešit. Problémy bude odsouvat a ty budou jen narůstat a prohlubovat se. Může mít potíže  s rodiči, protože je nepřijala za své. Pokud nezvládá karmické úkoly, bude trpět depresemi, smutkem v duši, může mít sklony k různým formám závislosti. Může se ale také obětovat pro druhé, hrát obětního beránka. Může trpět pocity křivdy, výkyvy nálad, což se projeví tím, že je vzteklá nebo nepříjemná na okolí. Může mít snahu druhé ponižovat, chovat se k nim neurvale. To je však jen voláním o pomoc, informace pro blízké, že je tato osoba bezradná a žije nespokojený život. Karmu si bude plnit tím, že začne pomáhat ostatním, bude rozdávat lásku i svou duši. Pak ji okolí přijme, zmizí pocity nesouladu, nespokojenosti.

Postavení Luny sděluje, co si přinášíme za karmické poslání od matky a její rodové linie.

Tato karma se projeví tím, že člověk bude toužit po svobodě a vytvářet neustále něco nového. Rodové kořeny jsou zde pod rouškou tajemství, může to být např. předek bez oboustranného původu nebo se vyskytly nemanželské děti. Tento rod zažil vysídlení, vystěhování nebo musel pobývat bez domova.
Osoba může mít špatné pocity z těsných a upjatých vztahů. Odmítnutí mít vlastní děti, kdy si raději najde partnera s dítětem, takového si nejspíš přitáhne do svého života. V minulých životech se  odehrála situace, kdy ženě bylo dítě odebráno nebo se ho musela vzdát. Na osobě také leželo důležité rozhodnutí, životy ostatních byly v jejích rukách. Proto i v tomto životě bude cítit zodpovědnost za druhé a bude mít touhy dosáhnout něčeho velikého, co se vymyká běžnému způsobu života. Zde je nutné pracovat na svém karmickém úkolu, nedostat se do situace, kdy nemá radost ze života, nemá peníze a své zázemí. Musí si vybudovat svůj hrad, své panství, svůj prostor, být volná a najít své životní uplatnění.

Cesta této  duše jde  z tvrdohlavého Berana do diplomatické Váhy
Nezpracované energie Berana: samostatnost, tvrdohlavost, zvýšené ego, agrese, egoismus
Energie Vah:  pro lidi, vyváženost, spravedlnost , dohoda
V minulém životě prožívala lekce a procházela situacemi, kdy vznikaly konflikty na téma válka a boje. Duše byla a také přitahovala agresivitu, rozdmýchávala boje. Byla sebestředná, zaměřena sama na sebe a své potřeby. Chtěla stát v čele všeho dění. Veškeré výhody byly pouze jednostranné, s výhodou pro tuto osobu. V tomto životě je nutné pracovat na sebeprosazení, je zde vzpomínka duše, která má pocity komplikace při prosazování svých myšlenek nebo aktivit. Je nutné bojovat za lidi. Osoba přišla na tento svět s výčitkami svědomí, že vše co dělala, dělala pouze pro sebe. Měla zisk jen ona, i když se ostatní na věci také podíleli. Naučit se soucítit s druhými a ohlížet se  na jejich potřeby. Nenutit okolí do něčeho, co se jim nechce. Umět vyvážit dohody, aby byly pro obě strany spravedlivé. Vesmír hledá vyrovnání, a proto se bude dostávat do konfliktu a konfrontací s osobami z minulých životů, kde jim cosi dluží. Je nutné odejít z boje směrem k smíření a klidné dohodě. Pracovat pro druhé a rozdávat se lidem.
Nezvládnuté energie v podobě konfliktů ukázala Eva Holubová v roce 2008 v rozhovoru pro televizi Z1, kde prohlásila, že:  ‘‘Celá Praha mluví o tom, že Václav Klaus je homosexuál, že se mu říká „Kikina“, ale že pro média je to tabu.“
Pro tento výrok byla kritizována Klausovým tajemníkem. Kancléř výrok Holubové označil za velmi sprostý výkřik, který urážel nikoli prezidenta Klause, ale menšinu homosexuálních občanů.
(Zdroj:http://www.lidovky.cz/mluvi-o-tom-cela-praha-0ty-/nazory.aspx?c=A081221_191345_ln_nazory_mtr)

Tato osoba si přináší z minulých životů nezvládnuté energie v podobě sobectví a egocentrismu. Byla zaměřena sama na sebe, byla nezávislá, individualista. Chtěla dominovat, stát v čele a být vůdcem. Diktovala lidem. Neuměla žít ve vztazích. Nezvládla spolupráci, dělala si věci po svém. V těchto tématech zklamala či selhala. V tomto životě musí jít směrem k lidem, skupinám a společnosti. Snažit se být součástí celku. Umět se dohodnout, pracovat kolem smluv a dohod a tím naplnit energie Vah. Duše přišla z minulosti, kde byla zvyklá, že vše jde podle ní, na potřeby ostatních se neohlížela. Tyto situace se budou opakovat. Do života si bude přitahovat  lidi, kteří ji budou zrcadlit problémy, ve kterých selhala. Dostane takového partnera, jenž bude jejím zrcadlem.  Zde je nutné uvědomit si své nedostatky, pracovat ve skupině, spolupracovat s ostatními a vytvářet něco pro druhé. Umět být diplomat a ohlížet se na potřeby ostatních. Tato duše má v sobě karmický dluh v podobě pocitu dluhu, že byla egoistická a vzhlížela pouze sama k sobě. Zde je nutností dát tyto energie do pořádku a jít směrem od své osoby  k lidem.

Černá Luna poukazuje na karmické zatížení z minulých životů.

Tato osoba bude v průběhu života konfrontována s tématikou vlastnění majetku a vztahu ke všem hodnotám. Bude řešit neustále téma majetku, konfrontována se situacemi souvisejícími s majetkem.
Také může nabít dojmu, že partner je její vlastnictví, a to se může odrazit ve vztazích. Jedná se o osobu, která prožila v minulém životě rodinný konflikt, přišla o střechu nad hlavou. Tuto situaci nezvládla a vznikla zde karmická zátěž, která se přenesla do tohoto života. Zde je nutné plnit si karmu a mít rodinné vztahy v pořádku. Ten kdo má takto postavenou Černou lunu, bude konfrontován se situacemi, které mu ukáží na to, jaký má vztah k hodnotám a k vlastnění. Mohou mít pocit, že jejich vlastnictvím je také partner, a to se samozřejmě promítne do partnerských vztahů negativně. Saturn z karmického hlediska ukazuje, že tato osoba si musí hlídat úroveň lidí s kterými se stýká. V minulých životech využívala lidi (přátelé, spolupracovníky) využívala kontaktů, a to špatným způsobem. V minulých životech se zařadila do nevhodné skupiny lidí, ale také bránila ostatním, aby se mohli s někým stýkat. Nyní se musí naučit rozlišovat své přátelé, dávat přednost kvalitě před kvantitou. Tato osoba si musí dávat pozor na to, mezi jakými lidmi bude trávit čas a pracovat.

Eva Holubová a součastnost z pohledu astrologie

Planety v roce 2015 budou ovlivňovat zdraví. Je na každém jednotlivci, jak se k této informaci postaví. První polovina roku bude ve znamení práce, nové aktivity a kariérního postupu. Změny spolupracovníků, partnerů a lidí, kteří souvisí s pracovní aktivitou. Zimní měsíce přinesou rekapitulaci, zpomalení, pocity něco změnit, touhy se posunout kupředu. Koncem února přinese novoluní energii a  konečně  může paní Holubová zrealizovat své nové projekty. Rok 2015  otevře lásku. Hledá-li nového partnera, najde jej. Může přijít někdo důležitý z minulosti. Ve druhé polovině roku, do konce léta, bude potřeba ukončit a uzavřít minulost, tedy vše, co nemá pokračovat nebo brzdí v rozmachu. Čeká na ni uzavírání dohod a smluv. Je důležité si pohlídat vše spojené s majetkem a penězi. Přemýšlet, zda jsou smlouvy výhodné. Hledání se v pracovních aktivitách bude pokračovat i v dalších letech. V tomto roce bude nutné najít si spolehlivé lidi, spolupracovníky a partnery. Pracovat na svém zdraví a začít se starat o své tělo a ducha. Rok 2015 přináší velmi zajímavé období, kdy před touto osobou stojí  poslední karmický úkol v  životě. V této etapě je nutné zvládnout daný životní úkol. Zde je osoba postupně připravována na další reinkarnaci. Dlouhodobé téma je pod kartou  „

IX. Poustevník“
Devítka znázorňuje moudrost, dokonalost, samotu, soucit, trpělivost. Je číslem intuice a předtuchy, rozšiřuje vědění. Boří hranice, pomáhá napojení na Vesmír. Devítka je o rekapitulaci života. Období, kdy se musíme zastavit a pohroužit se do svých myšlenek. Přichází samota nebo pocity osamění, ale i touha po vědění a moudrosti. Duše dozrává. Toto období je zaměřeno na duši, duchovno a ducha. Zde platí pravidlo „jak jste v minulosti zaseli, tak nyní sklidíte“. Toto období říká, že je čas uvědomit si, kde je naše místo. Nemá cenu se ohlížet zpět. Pokud nás tíží nepříjemnosti s určitými lidmi, nebo nastávají potíže ve vztazích, je právě nyní čas dát jim sbohem a začít plánovat budoucnost. Tato tarotová karta předznamenává dosažení zralosti a pochopení základních principů života v cyklu smrti a znovuzrození. Paní Holubovou čekají rozloučení, ale i nové začátky. Přichází soucit a odpuštění. Všechny dobré skutky z ní udělají lepšího člověka a dodají odvahu razit si cestu vpřed. Toto období přináší ukončení životního cyklu. Po období plném řešení rodinných záležitostí přichází zakončení životní etapy, kdy není dobré začínat nové věci, nehledat milostné vztahy. Promýšlet a  připravovat se na příští rok. Ten přinese nové začátky. Tento rok je nutné se rozloučit s některými lidmi a situacemi. Propustit ty, kteří byli součástí minulého života a kteří pomáhali s karmickým zadáním. Jejich cesta vede nyní jinam, než této osoby. Osoba se může přesunou ze starého místa do nového. Také  přijde řešení zdraví nebo se o někoho starat. Mohou otevřít témata soudů a úředních jednání. Člověk by měl být laskavý ke svému okolí a pokud dovolují finance, pak i myslet na charitu či dary potřebným.

Pod vlivem devítiletého vibračního cyklu devítky se člověk učí pracovat se svou vlastní moudrostí. Karmickým zadáním je žít v hojnosti, něco dokázat, dobře vydělávat a pomáhat ostatním. Je možné také pomáhat tím, že osoba bude ostatní učit anebo je v nějaké životní oblasti vést. Je jedno, jestli jde o velkou skupinu lidí nebo o jednoho člověka. Na tom nezáleží. Život sám ukáže, kolika lidem je třeba pomoci. V minulých životech žil tento člověk v hojnosti a nikomu nepomáhal. Naopak žil na úkor jiných lidí. Čerpal z nich a vydělával na nich. Byl lhostejný k jejich osudům. Nyní je čas to změnit. Je čas pomoci. To je úkol tohoto cyklu. Navíc je nutné naučit se pracovat s pocitem, že víra existuje a že každý člověk má právo mít svou víru. Být otevřeni k názorům a k filosofickým směrům. Studovat a rozšiřovat své vědomosti. Je zde možnost dostat se do bližšího kontaktu s esoterikou anebo s nějakou vírou. Pozor! Je třeba rozlišovat. Ne všichni lidé budou morálně v pořádku. Jako v každé životní oblasti jsou lidé velmi kvalitní a naopak lidé, kteří škodí. V minulých životech zde bylo špatně zacházeno s vírou. Donucení, aby lidé věřili v něco, v co nechtěli. Nyní musí dojít k napravě. Být otevřeni všemu, ale svou moudrostí umět rozlišit, co je pravá víra. Poznat lidi, kteří mají úroveň. Žádný fanatismus.

Dalším karmickým zadáním je rozšiřovat si vzdělání. A umožnit vzdělávání a svobodné názory všem okolo sebe. V minulých životech bylo lidem zakazováno vzdělávat se. Vzdělaný člověk se hůře ovládá. Během tohoto cyklu se osoba potká se svou karmickou prací. Bude překvapena, i když se ze začátku může té velikosti bát. Je velikánem a v minulých životech byla velká osobnost. Když bude moudře reagovat na situace a diplomaticky jednat, devítka jí odmění. Opět se z ní stane velikán. Osobnost.

 Eva Holubová se angažuje v charitativní oblasti a v politickém dění, například v předvolební kampani roku 2009 podpořila Stranu zelených.  Dne 15. února 2014 vstoupila do Liberálně ekologické strany, na jejím ustavujícím sněmu vystoupila s projevem, jímž se vymezila proti „Lukoilu na Pražském hradě“
(Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Popularni-herecka-Eva-Holubova-clenka-Bursikovy-strany-takto-pohovorila-o-politice-317997)

 Co lze očekávat podle postavení a vlivu planet

Od 12/2015 do 8/2015

V této době bude veškerá energie vynakládána na vztahy. Budou se řešit vztahové záležitosti na všech úrovních, a to pracovních, partnerských i rodinných. V této době bude vyplouvat na povrch vše nevyřešené v souvislosti se vztahy. Je nutné dořešit veškeré dohody a smlouvy. Beze změn nelze čekat zlepšení, proto je důležité vynaložit veškerou energii do těchto témat.

 Od 9/2015  do 6/2016

V této době bude veškerá energie vynakládána na peníze a majetek sdílený s další osobou či intitucí. Budou se řešit vztahové záležitosti na všech úrovních, a to pracovních, partnerských i rodinných. Na povrch vyplují nevyřešená témata v souvislosti s financemi. Je nutné dořešit veškeré dohody a smlouvy týkající se majetku. Beze změn nelze čekat zlepšení, proto je důležité vynaložit veškerou energii do těchto témat.

 12/2014 do jaro/2017

Po tuto dobu  budou planety působit tak,  aby byl utvořen pořádek v tématech souvisejících s prací. V tomto období byste rádi viděli uznání své práce, potvrzení svého postavení ve společnosti. Budete si dělat pořádek kolem své kariéry. Zde nastává vrcholný okamžik. Nyní budete moci zjistit, co si svět o vás myslí a jaké hodnoty reprezentujete. Naučíte se přizpůsobovat činnosti ostatních, přidávat do společného úsilí něco svého a naopak pro sebe z toho něco nového získávat. Nyní pochopíte  hodnotu svých činů ve veřejné nebo profesní sféře. Při této prověrce pozice, které jedinec dosáhl, musí ukázat, do jaké míry je schopen převzít odpovědnost za svůj osobní nebo profesionální vliv a autoritu. Pravé individuální postavení bude určováno postojem k práci – jak společenské, tak duchovní – a způsobem, jak ji vykonáváte. Nyní předáváte společnosti vše, čeho jste dosáhli při budování sebe samého na základě základních vloh daných předky a kořeny, odkud pocházíte, a které vám rodiče odkázali. Toto období je prověrkou pevnosti vašeho postavení v očích veřejnosti. V záležitostech prestiže, autority a profese zažijete během této doby svůj největší triumf nebo největší porážku. Nezáleží na tom, na jakém stupínku společenského žebříčku stojíte – ve středu zájmu bude postavení v profesionální sféře, v záležitostech, které řešíte se svými představenými nebo veřejností, v kulturní oblasti. Planety v této pozici značí dobu sklizně. Sbíráte plody své práce a činnosti, projektů a vztahů započatých v minulosti. Povaha této sklizně bude záviset na tom, kolik jste toho vytěžili z nabízených příležitostí a na celkovém poctivém úsilí, které jste při dosahování svých ambicí vynaložili. Toto postavení pravděpodobně budou provázet určitá omezení, ať jde o čas (v důsledku nahromaděné odpovědností) nebo profesní činnost, autoritu nebo příjmy, jestliže byl směr vývoje negativní. Ať se děje cokoliv, nejdůležitější bude postoj k událostem a ochota přizpůsobit se okolnostem. V tuto dobu je moudré se spíše snažit o zabezpečení a konsolidaci pozice než o další rozvoj v rámci vytvořeného.

 1 pol. 2015

V této době očekávejte rozmach, štěstí a zisk ve službách, ve spolupráci s firmou či partnerem. Přichází doba hladšího průběhu událostí zaměstnání, zlepšení vztahů s lidmi kolem. Při dlouhodobých zdravotních potíží dochází  k celkovému zlepšení.

2 pol. 2015 a 1 pol. 2016

V tomto období budete pociťovat silný vliv na vztahy s ostatními. Něco zásadního, pozitivního se bude dít ve vztazích, a to jak s partnerem, společníkem či spolupracovníky.  Někdo velmi důležitý přijde do života a položí základy stability.

Tento článek si můžete přečíst také v časopisu Spirit, kam pravidelně přispívám.

Použitá úvodní fotografie zdroj (http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096893252-bananove-rybicky/30329333270/hoste/382/)

počet zobrazení: 1916

Steve Paul Jobs

Steve Paul Jobs

Steven Paul Jobs se narodil 24. února 1955 v San Francisku, jeho původní rodina ho však krátce po narození poskytla k adopci Paulovi a Claře Jobsovým, které považuje za své jediné rodiče. Po dokončení střední školy Steve sice nastoupil na vysokou školu, ale po jediném semestru ji opustil.
Zdroj: http://www.financnici.cz/steve-jobs

Životní číslo Steva Jobse se skládá z 28/1

Popis osoby v souvislosti se zdravím podle životního čísla 28/1

Opatrnost u této osoby je spojená se zdravím v oblasti žaludku a břicha. Může svůj vztek hromadit uvnitř sama sebe. Pokud se jí nedaří se posunout z nepříjemné životní situace, přichází problém se zády, zejména v křížové oblasti. Nahromaděná energie dá o sobě vědět ve spojitosti s problémy rozmnožovacích orgánů, kostrče nebo střev. Energii je nutné rozpustit v aktivním cvičení a zdravě se stravovat. Posilovat svou sebedůvěru. Zde se může ozvat i téma sexuality. Zdravotní problémy se objevují spíše psychické, jako je stres, nervozita, podrážděnost, lítost, hněv, vztek, strach, žárlivost, úzkost, hanba, nedůvěra, nepřátelství, zrada, zbytečnost, nespokojenost, zlost, nebo pomstychtivost.

Jak poznáme, že si osoba neplní své karmické úkoly?

Postavení z pohledu Slunce

Když se odkloní od karmického poslání, tato osoba nic neřeší, nic se jí nedotkne, jako by byla z kamene. Problémy bude odsouvat a ty budou jen narůstat a prohlubovat se. Může mít potíže s rodičem nebo s rodiči, protože ho nebo je nepřijala za své. Bude trpět depresemi, smutkem v duši, může mít sklony k různým formám závislosti. Může se ale také obětovat pro druhé, hrát obětního beránka. Bude trpět pocity křivdy, výkyvy nálad, což se projeví tím, že bude vzteklý, nepříjemný na okolí, bude mít snahu druhé ponižovat, chovat se k nim neurvale. To je však jen voláním o pomoc, informace pro blízké, že je tato osoba bezradná, žije nespokojený život. Tento člověk si bude plnit karmu tím, že začne pomáhat ostatním, bude rozdávat lásku i svou duši. Pak ho okolí přijme, zmizí pocity nesouladu, nespokojenosti.

Z postavení Slunce a Luny lze usuzovat, že pokud tato osoba zvládne své karmické úkoly, je zde na Zemi naposledy. Jeho život je jeden z posledních. Z pohledu karmy v tomto životě dokončí své úkoly vůči sobě a druhým.

Postavení z pohledu Luny  

Tato osoba je silně empatická, soucitná se svým okolím. Má kreativní a umělecké sklony. Ráda pečuje a stará se. Ideální pro práci, kde pomáhá nebo léčí. Má nesmírnou intuici, léčitelské schopnosti a napojení na druhou stranu, na minulé životy. V minulých životech tato osoba pobývala mezi léčiteli, okultisty a podobně smýšlejícími lidmi. Proto i nyní se bude v této skupině lidí pohybovat. Zde má na výběr ze dvou cest, protože Luna je v Rybách, tak každá rybička pluje jiným směrem. Jedna cesta ji zavede k velkému štěstí a druhá, kde sejde ze své karmické cesty. Svůj život tak má ve svých rukách.
V minulých životech se v tomto rodu dělo něco tajemného, záhadného nebo bylo něco utajováno. Nemanželské děti, zmizení člena rodiny, náhlý odchod, sebevražda. Někdo z předků žil na izolovaném místě, uvězněn, nebo uzavřen v ústavu, vězení. Proto má tato osoba soucit z druhými, chápe utrpení jiných, protože zde opět prožívá i svá minulá utrpení. Pokud bude pečovat, ochraňovat, léči, a zachraňovat, bude velice úspěšná, ovšem pozor na sklony k obětování nebo ze sebe udělat mučedníka.

Postavení Černé Luny 

Černá Luna poukazuje na naší karmickou zátěž, kterou si přinášíme do tohoto života.
Karmický dluh této osoby je kolem dětí a rodiny. V minulém životě došlo k nějakému chybnému kroku. Tato osoba může bojovat se svou psychikou. Bude v tomto životě konfrontována s tématy v souvislosti se sexem, dětmi a rodinou. Důležité je hlídat si nemoci souvisejícím s nějakou formou rakoviny jako psychosomatického onemocnění ve spojení se sexualitou a nebo psychikou.

Postavení karmických uzlů naznačuje cestu této duše

„Cesta duše“. Odkud a kam směřujete, co jste si přinesli za informace z minulého života, proč chodí do života podobní lidé a situace stále dokola, co dělat, abyste došlo k posunu, kterým směrem kráčet, kde je karmický dluh a kde v čem je možné vyniknout.

Z čeho jeho duše vzešla a kam směřuje 

Nezpracované energie této duše: hojnost duše, duchovno, rodina.
Kam směřuje: směrem ke kariéře, moci a slávě. Tato duše duše si jde pro pocty.

V minulém životě osoba prožívala a má karmický dluh v oblasti nicnedělání. Chovala se jako dítě. Nic nedělala, nechala se obskakovat, měla nadbytek pozornosti a když to tak nebylo, byla nemocná a dožadovala se pozornosti a zvýšení starostlivosti. V průběhu tohoto života musí směřovat na druhou stranu. Od nic nedělaní k samostatnosti.
V tomto životě na ní bude vše viset, bude muset být zodpovědná a takové situace bude prožívat. Do svého života si přitáhne nejprve rodiče a poté partnera, který ji nebude hýčkat a opečovávat. Jinak by si osoba nemohla plnit své karmické povinnosti.
Bude mít tvrdě vydřenou kariéru a každý úspěch si musí nejprve zasloužit. Zde je důležité jít pevně za stanoveným cílem, jen tak se může dostat do zasloužených výšin. Většinou zde dochází k odloučení od dětí z důvodu kariéry. Dotyčný se většinou pohybuje mezi úspěšnými lidmi. Dosahuje vyšších pracovních pozic, jako je ředitel, nebo vedoucí pozice.

Daniela Hannah

počet zobrazení: 1481

Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

Jaromír Jágr je český hokejový útočník hrající za klub New Jersey v NHL. Narodil se 15. února 1972 v Kladně.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jarom%C3%ADr_J%C3%A1gr

Životní číslo Jaromíra Jágra se skládá z 27/9

2- intuice, tajemství duše, spolupráce, učení
7-zájem o duchovno, léčitelství, umění, změny životní cesty, práce s myslí, volnost, rozvíjení inteligence
9- charisma, soucit, trpělivost, intuice, předtuchy, vzdělání, moudrost, učení, služba pro druhé

Životní číslo 9 poukazuje na  zvládnutí tématu učení sebe a druhých, používání moudrosti knih a kombinace svého nitra. Služba pro druhé, poradenství nebo jiná forma předávání informací.

Toto životní číslo dává velké charisma a schopnost pochopit svět. Může využít kouzlo osobnosti a velké intuice. Učit se stále novým věcem, cítit lásku ke svému okolí. Pokud  vnímá svojí duši, bude rozvíjet své schopnosti, které povedou k duchovnímu rozvoji. Tato duše má lásku k estetice, umění, a duchovnu. Používá intuitivně léčivé energie a také pomáhá ostatním lidem. Tato osoba by měla  rozvíjet svůj inteligenční potenciál. Radit druhým lidem.

Pohled na Jaromíra z pohledu karmy:

Tato karma se projeví tím, že Jaromír bude toužit po svobodě a vytvářet neustále něco nového. Rodové kořeny jsou zde pod rouškou tajemství, může to být např. předek bez oboustranného původu nebo se vyskytly nemanželské děti. Jaromírův rod zažil vysídlení, vystěhování nebo musel pobývat bez domova.

Tato osoba bude mít špatné pocity z těsných a upjatých vztahů. Může odmítat mít vlastní děti, kdy si raději najde partnera s dítětem. Takové partnery si bude přitahovat do života. V minulých životech se zde odehrála situace, kdy ženě bylo dítě odebráno nebo se ho musela vzdát.

Také na této osobě leželo důležité rozhodnutí, kdy byly životy ostatních v jejích rukách. Proto i v tomto životě bude cítit zodpovědnost za druhé a bude mít touhy dosáhnout něčeho velikého, co se vymyká běžnému způsobu života.

Zde je nutné pracovat na svém karmickém úkolu, nedostat se do situace, kdy nemá radost ze života, nemá peníze a své zázemí. Musí si vybudovat svůj hrad, své panství, svůj prostor, být volný a najít své životní uplatnění.

Černá Luna poukazuje na naší karmickou zátěž, kterou si přinášíme do tohoto života.

V minulých životech se Jaromírova osoba setkávala se situací, kdy ji nikdo neměl rád. Pocit, že si ho nikdo neváží. Prožíval situace, kdy byl postaven až na samý okraj společnosti. Vyobcován ze sociální skupiny, vyhozen ze společenství lidí. V tomto životě si musí najít své „místečko“ mezi lidmi, kteří si ho váží. Kam zapadne a kde bude váženou osobou. S postavením Černé Luny ve Vahách najdeme spoustu herců a politiků, Černá Luna se zde nachází ve znamení diplomacie.

 Z čeho vzešel a kam směřuje:

Cesta této duše směřuje ze Lva do Vodnáře, zde se odehrává konfrontace pán x podřízený. Nezpracované Lví energie: sobeckost, egoismus, nadřazenost, vysoké ego.

Energie Vodnáře: volnost, nezávislost, lidskost.

V minulém životě prožíval Jaromír lekce, kdy si duše vzpomíná na to, že pochází ze středobodu vesmíru. Tato duše přichází z podmínek, ve kterých něco znamenala, byla hýčkána.  V minulých životech se tato osoba na všechny dívala shora, pohrdala lidmi.  Trávila veškerý čas mezi elitou, pohybovala se mezi nadřazenými lidmi. Rozlišovala krále a poddané. S podřadnými lidmi se nebavila a dávala jim najevo, že nejsou hodni.

V tomto životě je nutné pracovat pro lidi, sestoupit mezi obyčejný lid. Jaromír je osoba, která pochází z královské krve nebo prožívala situace, kdy zastávala významnou pozici. Je nutné si hlídat možné svrhnutí z tohoto vysokého postu. Jaromíra lákají dálky, cestování a poznávání nových krajů. Měl by se snažit dostat se do ekonomické nezávislosti. Další důležitý úkol je najít si vztah k volnosti, nezávislosti a přírodě. Pracovat na tom, aby k této osobě vzhlížel celý svět, posunout svět dál. Pomáhat všem bez rozdílu – pán nebo kmán. Nad nikoho se nepovyšovat.

Muž s touto Lunou si bude hledat takovou partnerku, která je zábavná a je s ní legrace a tím pádem se s ní nebude nudit. Partnerka by měla být originální. Je nutné si hlídat žárlivost a společné finance.

Jaromír má schopnost sympatizovat s potřebami celého lidstva. Vyžaduje naprostou volnost a žádné omezování ve svém domácím životě a nesnáší, když někdo řídí jeho příchody a odchody domů. V rodině osoby obvykle panují nějaké nezvyklé poměry. Jeho domov bývá většinou místem přátelských aktivit a setkávání, velmi často tyto aktivity organizuje. Touha po svobodě se někdy může projevit i vyžadováním svobody za každou cenu. Může se zde projevovat i strach z osobních citových vazeb, protože by to ohrožovalo právě osobní svobodu. Má mimořádně vyvinutou intuici i fantazii, je přátelský, proto mívá kolem sebe hodně známých. Postavení Luny hovoří, že bude mít vztah k reklamě, bude jej zajímat oblast zdravotnictví nebo téma péče o tělo a jeho zdravotní stav, či vývoj duše. Lidé s tímto postavením mají magnetickou přitažlivost. Občas se tito jedinci mohou skrývat za maskou nepřístupnosti.  Pokud se maska prolomí, nastane příjemné překvapení.  Tok emocí je zde kontrolován, ale jestliže někdo potřebuje pomoc, snaží se v rámci možností vyhovět. Pomoc ale pramení z toho, že tento jedinec pomáhá, protože ví, jak se z daného problému dostat. Nepředvídatelnost Vodnáře se zde ukáže, jakmile dojde ke konfrontaci s určitým aspektem života, který lze považovat za kontroverzní. Reakce zde bývají naprosto neočekávané. Podobně může Jaromír uskutečnit neočekávaný čin. Má smysl pro romantiku a přitahuje všechno zářivé. Je zde daná originalita. Na chytrých a originálních myšlenkách by měl pracovat a dovést je k uskutečnění.

Může být tvrdohlavý, pak je nutné na této vlastnosti pracovat. Má kladný vztah k humanitě a pomoci.

Člověk narozený s Venuší v tomto postavení se bude v záležitostech lásky chovat sebevědomě. Venuše se zde nachází v poloze, která umožňuje vášnivé a neskrývané sebevyjádření. Jaromír bude ve svém milostném životě mít sklon k vyhledávání vzrušení. Jsa bodrým a veselým, bude působit dobrým dojmem. Nadšeně se zapojí do společenských událostí. Bude zábavný, oblíbený a přitažlivý, ale plaché jedince bude poněkud iritovat. Je to láskyplný a otevřený člověk, který rád laškuje a koketuje. Když po někom zatouží, může se ve snaze získat něčí náklonnost stát soutěživým. Jeho život je jako dobrodružný román. Milostný vztah je pro něj soutěží, kterou musí vyhrát. Nerad zde prohrává, a když není po jeho, stává se popudlivým a velmi náladovým.

Je sexuálně snadno vzrušitelný a instinktivně vyhledává příležitosti dobýt a zvítězit. Jeho chování je neskrývané a přímé, ba i útočné. Když se snaží někoho nového získat, činí tak zaníceně a dobrodružně, přijímá rizika s takovým počínáním spojená. Tato povaha má nebezpečný sklon se zamilovat na první pohled nebo alespoň rychleji než většina lidí. Co se ale týče dlouhodobých vztahů, může být poněkud nestálý a podléhat vlivu svých pudů. Je v lásce netrpělivý a někdy i nedbalý. Nevěnuje dostatečnou pozornost plánování skutečně potřebných, byť všedních každodenních záležitostí. Proto Venuše v Beranu vede často k brzkému sňatku. V některých případech takový člověk nebude mít schopnost pochopit citové rozpoložení a emoce ostatních.

Co zásadního čeká Jaromíra v tomto roce?

Od léta 2015 vstupuje Černá Luna do Vah. Jelikož Jaromír má svou nativní Černou Lunu také ve Vahách, může čekat obrovskou životní změnu, která se naplní do roka a do dne.

Od srpna 2015 se Černá Luna setká s karmickým Plutem. V tuto dobu bude muset uzavřít důležitou životní kapitolu. Čeká jej velká zásadní životní změna, rozhodnutí co dál.

U tranzitního přechodu Černé Luny přes Uran, ke kterému dojde v únoru 2016, přichází životní situace, při které se bude Jaromír rozhodovat, co dál se svým životem. Zde musí učinit důležité rozhodnutí.

V květnu 2016 přichází návrat Černé Luny.

V našem životě je velice zajímavé období, když se Černá Luna vrací do svého postavení jako v době zrození. Hovoříme o takzvaném návratu Černé Luny. Má spojení s naší inkarnací do těla s prvním nádechem při narození. Při tomto návratu se odemknou naše minulé životy. Vyplouvají na povrch situace, které známe, už jsme je prožili, ale nedořešili, nebo nezvládli. Nyní je potřeba vyřešit vše nedořešené, nebo dlouho odkládané. S tímto návratem si Jaromír připomene staré situace, události a myšlenky, které ho nutí k dořešení těchto situací. S návratem Černé Luny přichází změny v životě. Dochází k novému poznání. Vesmír bude do života posílat situace, aby si mohl splnit svůj karmický úkol. Pokud nepochopí, nezareaguje tak, jak by měl. Bude prožívat komplikace, které může považovat za nepřízeň osudu. Tento rok prožije důležitou zásadní změnu kolem pracovních aktivit, protože vyplouvá na povrch práce z minulých životů. Odemklo se mu nevědomí.

Od 45 let může Jaromír očekávat životní etapu, ve které bude stát před životním úspěchem.

Bude se učit pracovat se svojí kreativitou. Má pochopit své poslání a rozvinout své schopnosti. Prohloubí své rodinné vazby. Tato životní etapa je úzce spojená s dětmi a rodinou. Přichází kreativní období, ve kterém bude mít chuť změnit svůj vzhled. Zatouží po útulném prostředí. Toto období s sebou přináší příznivé finanční podmínky. Startují se předpoklady pro příznivou existenci. Člověk se stává kreativním a úspěšným.

Jaromír zatouží po lásce a po tom, aby byl milován. Pochopí, na jakém principu láska funguje. Bude se dít něco zásadního ve vztazích. Rodina, finance, kreativita, umělecké směry, projevy a řešení rodinných vztahů. Bude také podporovat celou řadu jemu potřebných lidí. Naučí se být užitečný pro druhé. Jeho trpělivost v tomto životním cyklu bude procházet ustavičnými zkouškami. V této fázi přichází většinou práce s klienty. Čeká ho stěhování nebo přesun do hezčího, lepšího nebo příjemnějšího prostředí. Otevře se pro láskyplné lidi, kteří jeho život obohatí, a naopak zabouchne dveře všem, kdo by mu chtěli škodit a ubližovat.

V minulém životě měl umělecké sklony nebo talent, kterého nevyužil. Plní si karmické zadání umět milovat a být milován. Být užitečný pro lidi a pro sebe. Tvořit, milovat a plodit.

 Od února 2015 do února 2016  nastane období sebezdokonalování, rozvoje ducha a získávání nových znalostí a změn.

Pod vlivem tarotové karty „Vůz“ bude  pro Vás nejdůležitější: „touha poznat a pochopit“. Musíte si udělat přehled o životě, rekapitulovat, ohlédnou se za svými snahami a výsledky v minulosti. Zamyslet se nad plány do budoucna. Pokud cítíme, že musíme někde udělat změnu, do roka ji zřejmě uděláte.

Toto období je výborné pro získávání nových dovedností založených na  předchozích znalostech. Ideální čas začít studovat nové  oblasti. Další příležitosti se objeví i v pracovních aktivitách, přichází doba školení a kurzů a dalšího vzdělávání.

Budete hledat spřízněné duše. Lidé, kteří Vám vstoupí do života Vám mohou dát mnoho zkušeností do dalšího života. Ale také přijde čas nedorozumění a sporů. Velký pozor na lidi kolem Vás.  Pokud veškeré dohody nebudete mít písemně doložené, můžete přijít o peníze i o partnera, a to  jak v partnerských vztazích , tak v pracovní rovině.

Nejdůležitějším přínosem pro toto období je Vaše zdokonalení.  Duše dozraje,a posune se o stupeň výš.  Změníte lidi kolem sebe, ale jen proto, abyste si vyčistili život, protože přijdou nový lidé.  Začnete na svět pohlížet z jiného úhlu a uvidíte věci, které jste dřív neviděli. Bohužel někdy to bolí, protože životní  zkoušky přicházejí vždy tak, že se dotknou na  nejcitlivějších místech.

Jak tento rok zaseje, tak příští rok sklidí.

Toto období vyvolává změny, které se mohou velice bolestivě dotknout citů. Dojde ke změnám v přátelských i milostných vztazích, doma i v práci, a dokonce i v nitru člověka, jde tedy o rok velmi namáhavý.

Je to období duchovna a životné lekce  povedou člověka především tímto směrem. Je to období posunu duchovního než fyzického a vše, co se v jeho průběhu přihodí, bude člověka nutit, aby se zabýval především duchovními otázkami souvisejícími se životem, životními ponaučeními, smrtí a posmrtným životem.
Tuto osobu může  postihnout nepříjemnost v podobě nemoci nebo ztráta někoho z rodiny či z okruhu přátel.
V tomto období pociťují lidé potřebu zabývat se  druhými, zajímat se o jejich problémy, a pokud je třeba, nabídnout podporu.

Přejme Jaromírovi, aby nadcházející období z pohledu numerologie a astrologie, plné zásadních životních změn, ustál “se ctí a se štítem“. Čekají ho nelehké situace, které posunou jeho duši dál.

Tento článek si můžete přečíst i v časopise Spirit, kam Daniela pravidelně přispívá.

 

Daniela Hannah

 

 

počet zobrazení: 2360