Aktuální pohyby a vliv planet v říjen 2023 pro jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje znamením Panny. Do znamení Váh vstoupí 23/10/2023 ve 18,20 hod.

Novoluní ve Vahách se zatměním Slunce vrcholí 14/10/2023 ve 19,45 hod.
Novoluní je důležité zejména pro Váhy 

Slunce, Měsíc, Merkur a sestupný karmický uzel, přinesou nové informace. Přichází „Aha moment“.  Pro ostatní znamení se otevírá téma nových možností v oblasti vztahů a dohod.
Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Úplněk v Býku se zatměním Měsíce proběhne 28/10/2023 v 22,23 hod.
Úplněk je důležitý pro bytosti narozené ve znamení Býka. Pro ostatní znamení uzavře a ukončí téma spojené s pracovní tématikou, majetkem a financí. Při úplňku asistuje Jupiter, planeta rozmachu a štěstí. 

Slunce spolu s Merkurem a Martem přináší komunikaci na téma sexuality, smrti, a nebo společného majetku. 

Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Mars se pohybuje znamením Vah (vztahy).  
12/10/2023 se přesune do znamení Štíra (peníze, smrt, např. dušičky a sexualita).

Venuše se pohybuje znamením Lva. 
09/10/2023 se přesune do znamení Panny, kde působí až do 08/11/2023.

Merkur působí ve znamení Vah až do 10/11/2023. 

Saturn se dlouhodobě pohybuje znamením Ryb, kde bude působit cca 3 roky. Aktuálně couvá zpět Rybami až do 04/11/2023. Po dobu couvajícího Saturna se dějí karmické situace, kdy Saturn „kosí“, co jsme udělali špatně. Nastávají situace, které je nutné řešit, a hlavně neudělat chybu.  

Jupiter se přesunul do znamení Býka.  Rok bude pracovat, abychom se stabilizovali v oblasti financí a majetku. Jupiter couvá zpět Býkem do konce roku 2023. Zde se opravují chyby v Matrixu. Někdo můžeme mít pocit, že nám „utíká“ štěstí. 

Sestupný karmický uzel působí ve znamení Vah a bude nás oblažovat svým vlivem na ose Váhy x Beran až do začátku roku 2025. Poukazuje, odkud a kam směřujeme, a to v tématech vztahů a práce. 

Pluto se vrátilo zpět do Kozoroha, aby se mohlo naplno ukázat ve své síle. Pluto, správce osudu, couvá zpět Kozorohem, kde působí do ledna 2024. Zde v Kozorohu dokončíme to, co jsme pod jeho vlivem bořili a budovali desítky let.  

Beran

Novoluní se zatměním Slunce vrcholí 14/10/2023
Novoluní posouvá vztahy na jinou úroveň. Můžete upevnit vztahy s lidmi kolem sebe. Posunout se v partnerském vztahu. Nastavit si určitá pravidla. Podepisování nový smluv a dohod. 

Slunce, Měsíc, Merkur a sestupný karmický uzel, přinesou nové informace. Přichází „Aha moment“. 

Úplněk se zatměním Měsíce proběhne 28/10/2023.
Úplněk uzavře situace na téma majetku, který se týká dalších osob, nebo institucí. Někteří řeší sexualitu, mimo partnerský vztah, nebo téma potomků. Do úplňku je nutné vyřešit veškeré závazky. Očekávejte zvýšenou komunikaci, telefonování a cestování. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Mars od druhé poloviny měsíce působí v oblasti hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což vás může přinutit přehodnotit, pozměnit postoje. V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty. Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví. 

BÝK

Novoluní se zatměním Slunce vrcholí 14/10/2023
Novoluní přinese nové spolupracovníky a kolegy. Něco se bude dít v pracovní rovině. Dále pozor na zdraví. Doporučuji kontrolu i lékaře jako prevenci. Čeká vás mnoho práce. Očekávejte zvýšenou komunikaci a cestování. Podepisování smluv a dohod. 

Slunce, Měsíc, Merkur a sestupný karmický uzel, přinesou nové informace. Přichází „Aha moment“. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Úplněk se zatměním Měsíce proběhne 28/10/2023
Úplněk ve vlastním znamení přináší uzavření důležité životní kapitoly. Vztahy, které nestojí na pevných základech, se rozpadnou. Silné vztahy ještě více posílí. Úplněk vnese jasno do finanční a sexuální oblasti. Před úplňkem si dejte pozor na své zdraví. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Mars aktivuje vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Budete se aktivně věnovat lidem kolem sebe. Můžete dohodnout nové podmínky, podepsat smlouvy nebo písemnosti. V tomto období se mohou posílit nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahové záležitosti.  

BLÍŽENEC

Novoluní se zatměním Slunce vrcholí 14/10/2023
Novoluní přináší nové možnosti ve vztazích. Můžete tvořit, vytvářet, otevírat se novým vztahům nebo vztah posunout na další úroveň. Někteří mohou počít dítě, jiní dostanou skvělé nápady. Můžete potkat důležitou osobu. Ideální na rodinné setkání, cesty a cestování. Slunce, Měsíc, Merkur a sestupný karmický uzel, přinesou nové informace. Přichází „Aha moment“. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Úplněk se zatměním Měsíce proběhne 28/10/2023
Úplněk uzavírá téma majetku a stability. Něco důležitého ukončíte. Pozor na oblast zdraví a psychiky. Dále očekávejte otevření konfliktu ve vztahových záležitostech. Více se dozvíte v polovině října, kdy nastane úplněk ve vašem vlastním znamení. Slunce spolu s Merkurem a Martem přináší komunikaci na téma sexuality a také společného majetku. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Díky Martu se zde řeší zdraví, spolupráce a služba pro někoho druhého.  
Přináší nám také mnoho povinností. Mars přechází přes oblast zdraví – tranzit tímto tématem může znamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. Dokonce téma smrti, úmrtí, hrob, dědictví, notář apod. Mars přináší zvýšenou aktivitu kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématům kolem svého zdraví a zdravé výživy. Péče o druhé osoby. 

RAK

Novoluní se zatměním Slunce vrcholí 14/10/2023
Novoluní přináší zlepšení zdraví, rodinných vztahů, zejména se ženami v rodině. Lepší stabilitu. Někdo se chce stěhovat, někteří rekonstruovat dům či byt. Zvýšená komunikace, cesty a cestování. Slunce, Měsíc, Merkur a sestupný karmický uzel, přinesou nové informace. Přichází „Aha moment“. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Úplněk se zatměním Měsíce proběhne 28/10/2023
Úplněk vnese jasno mezi přátele. Ujasníte si, kam patříte, do jaké společnosti. S někým se rozloučíte, aby uvolnil místo někomu jinému. Můžete si splnit své sny. Změnit lidi kolem sebe. Dostat se tam kam toužíte. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Mars působí v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity. Raci mohou očekávat zvýšení touhy, mohou něco plodit, tvořit. Mars zde aktivuje oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod jeho vlivem vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. Dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Pracovně se bude dařit.

LEV

Novoluní se zatměním Slunce vrcholí 14/10/2023
Novoluní otevírá řešení auta, dopravního prostředku, cesty a cestování. Řešení na úřadech. Další téma je vzdělávání. Můžete se vzdělávat, otevřít se dalšímu vzdělání, kurzu či školení. Očekávejte zvýšenou komunikaci, vyřizování, podepisování dokumentů. Můžete přednášet, nebo psát knihu. Slunce, Měsíc, Merkur a sestupný karmický uzel, přinesou nové informace. Přichází „Aha moment“. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Úplněk se zatměním Měsíce proběhne 28/10/2023
Úplněk uzavře pracovní kapitolu. Tam, kde to nefunguje, nebo nemá smysl, úplněk zakročí. Je třeba znát svou hodnotu. Vyjasní se vám pracovní rovina, zejména po finanční stránce. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Venuše se pohybuje vlastním znamením Lva až do 09/10/2023.  Svítíte na všechny strany a jste nepřehlédnutelní. Využijte naplno pozitivní vliv Venuše. Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijete. Lvi vylepšují své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte řešení v souvislosti se ženami rodu (např. dcera, matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítíte chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budete řešit vše pro zvýšení pracovní stability a situace související s bydlením a obydlím. 

PANNA

Novoluní se zatměním Slunce vrcholí 14/10/2023
Novoluní otevírá hodnoty, zejména ty samy k sobě. Vesmír přináší odměnu, zvýšení platu, nebo zdražení za vaše služby. Očekávejte zvýšenou komunikaci, podepisování smluv, cestování.   Dozvíte se zajímavé informace. Slunce, Měsíc, Merkur a sestupný karmický uzel, přinesou nové informace. Přichází „Aha moment“. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Venuše se pohybuje vlastním znamením Panny od 09/10/2023 do 08/11/2023. Využijte pozitivní vliv, kdy záříte mezi ostatními a jste nepřehlédnutelní. 

Úplněk se zatměním Měsíce proběhne 28/10/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti zahraničí, ciziny, vzdělávání a rozšiřování vědomostí. Někteří řeší úřední záležitosti, justice nebo soudy.  Můžete čekat překvapivé situace. Slunce spolu s Merkurem a Martem přináší zvýšenou komunikaci, cestu nebo řešení dopravního prostředku. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Mars působí dlouhodobě v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a také cestování. Měli byste být všude slyšet. Dát o sobě vědět světu. Řeší se automobil, vzdělávání, kurzy a školení nebo nějaká cesta s tím spojená. Také se může otevřít téma spolupracovníků a kolegů. Aktuálně se vše točí kolem cestování (např. dopravní prostředek) a komunikace s úřady. Rozšiřování vědomostí, být vidět a slyšet. 

VÁHA

Novoluní se zatměním Slunce vrcholí 14/10/2023
Novoluní ve vlastním znamení přináší nové vztahové příležitosti. Ideální období na realizaci vašich projektů. Konečně se plně rozjedete. Slunce, Měsíc, Merkur a sestupný karmický uzel, přinesou nové informace. Přichází „Aha moment“. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Merkur působí ve znamení Vah až do 10/11/2023. Očekávejte zvýšenou komunikaci, vyřizování nebo cestování. Můžete podepisovat nové smlouvy a dohody. 

Úplněk se zatměním Měsíce proběhne 28/10/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti majetku a financí. Můžete řešit alimenty, nákup, prodej, přepis nemovitosti. Notář, dědictví apod.  Otevírá se také oblast sexuality a mimo partnerských vztahů. Dejte si pozor na peníze, nebo nechtěné těhotenství. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Mars zde působí v tématu peněz, majetku a hodnot. Finance jsou zaktivovány, zejména ty úřední. Panny mohou nakupovat, utrácet, investovat. 

ŠTÍR

Novoluní se zatměním Slunce vrcholí 14/10/2023
Novoluní přináší celoroční rekapitulaci. Co se povedlo, nepovedlo a jak dál. Otevíráte 13. komnatu. Nikam se nyní netlačte, ideální na dovolenou, být o samotě. Srovnat si myšlenky. Vztahy s lidmi kolem vás mohou být vyhroceny. Čekáte na své novoluní, které proběhne za měsíc. Slunce, Měsíc, Merkur a sestupný karmický uzel, přinesou nové informace. Přichází „Aha moment“. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Úplněk se zatměním Měsíce proběhne 28/10/2023
Před úplňkem přichází vyhrocení situací. Úplněk vnese jasno do vztahových záležitostí, zejména v souvislosti s majetkem. Úplněk uzavírá a ukončuje. Můžete uzavřít novou smlouvy, dohodu, nastavit si pravidla, která vám vyhovují. Vztahy, které nestojí na pevných základech, se rozpadnou. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Pohyb Marta od 12/10/2023 vlastním znamení je obdobím značné aktivity. Štíři budou mít mnoho fyzické energie a odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu. Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Díky Martu zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energie by měli použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho aktivity může přinést nemoc z nepozornosti, nebo z únavy.  Očekávejte velmi hektické období. 

STŘELEC

Novoluní se zatměním Slunce vrcholí 14/10/2023
Novoluní otevírá cestu do nové společnosti. Nová přátelství. Dostanete se tam, kde toužíte být. Přátele, kamarádi, cesta mezi své. Někdo se stěhuje, někteří mění práci a jiní změní úplně vše. Splníte si svá tajná přání. Slunce, Měsíc, Merkur a sestupný karmický uzel, přinesou nové informace. Přichází „Aha moment“. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Úplněk se zatměním Měsíce proběhne 28/10/2023
Úplněk vnese jasno do tématu kolegů, spolupracovníků. Něco se bude dít v pracovní rovině. Co jste slíbili udělat, je nutné do úplňku splnit. Péče a starost o druhé.  Hlídejte si zdraví. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Mars, planeta aktivity, se pohybuje tématem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat. Ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Aktivita dané osoby se bude obracet na minulé životy, na témata uložená hluboko v nevědomí. Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti. Planeta Mars může aktivovat nepřátele a také nepříjemné pomluvy. V této době zachovejte klid, nevzbuzujte pozornost, v klidu rozjímejte a rekapitulujte, co chcete od života.  Něco se uzavře a ukončí na téma společného majetku, peněz, dědictví, nebo sexuality.  

KOZOROH

Novoluní se zatměním Slunce vrcholí 14/10/2023
Novoluní přináší pracovní posun. Zamyšlení, zda jste správně, kde jste. Touha po změně, karierní posun. Očekávejte zvýšenou komunikaci, vyřizování, podepisování úředních dokumentů nebo cestování. Slunce, Měsíc, Merkur a sestupný karmický uzel, přinesou nové informace. Přichází „Aha moment“. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Úplněk se zatměním Měsíce proběhne 28/10/2023
Před úplňkem vygradují veškeré vztahy. Úplněk vnese jasno do oblasti vztahů partnerských nebo pracovních. Můžete ukončit vztah, který není funkční. Uzavřete situace na téma potomek, tvorba a výtvory. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Mars působí v oblasti přátel, společnosti a společenství. Tam, kde chcete působit. 
Aktivita zde bude zaměřena na přátele a lidi kolem vás. Je dobré chodit mezi lidi, do společnosti. Můžete potkat důležité osoby pro budoucnost. Čeká vás změna lidí, zejména spolupracovníků nebo změna pracovního místa. 

VODNÁŘ

Novoluní se zatměním Slunce vrcholí 14/10/2023
Novoluní otevírá možnosti rozšiřování vědomostí, vzdělávání, školy, studium apod. 

Pokud řešíte úřední záležitosti, justici, dochází k posunu v jednání. Někteří mohou cestovat do zahraničí nebo řešit styk s cizinou. Slunce, Měsíc, Merkur a sestupný karmický uzel, přinesou nové informace. Přichází „Aha moment“. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Úplněk se zatměním Měsíce proběhne 28/10/2023
Úplněk vnese jasno do vaší stability a pevné půdy pod nohama. Řeší se práce, bydlení a domov. Ženy v rodině jako je matka, babička, dcera, sestra apod. na téma majetku. Pozor na zdraví. Někteří mohou vylepšit svou vizáž. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Mars aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře, možná změna. Budete naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, ovšem jen ty, které se vrací zpět, nebo jsou rozjednané z minulosti. Přichází doba provádění reorganizací kolem práce, která bude v budoucnu ku prospěchu. Může jít o zásadní změnu v životě, práci nebo kariéře. Pracovně se nezastavíte. 

RYBY

Novoluní se zatměním Slunce vrcholí 14/10/2023
Novoluní otevírá cestu k financím jako je hypotéka, půjčka, společný majetek s další osobou, dědictví, notář, alimenty, prodej/koupě nemovitosti, apod. Sexuální dobrodružství s milencem. Někdo může počít nebo porodit potomka. Nový život nebo smrt a úmrtí. Transformace duše. Slunce, Měsíc, Merkur a sestupný karmický uzel, přinesou nové informace. Přichází „Aha moment“. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Úplněk se zatměním Měsíce proběhne 28/10/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti úřadů, komunikace a vyřizování majetku. Řešení dopravního prostředku. Cesty a cestování. Sourozenci a majetek. Škola, kurz, vzdělávání. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Mars působí v tématech justice, práva a úředních záležitostí.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází také touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a vzdělávání. Podepisování úředních dokumentů

počet zobrazení: 6510