Aktuální pohyby a vliv planet v únoru 2022 pro jednotlivá znamení

 Slunce se pohybuje Vodnářem do 18/02/2022. V 17:42 hodin vstoupí Slunce do znamení Ryb.

Nov ve  Vodnáři nastává 01/02/2022 v 06,46 hod.
Novoluní je důležité pro znamení Vodnáře. Ostatním znamením otevře téma peněz, majetku, svobody, úřadů a úředních nařízení, zodpovědnosti. Při novoluní asistuje karmický Saturn, který ochlazuje a omezuje naše touhy, sny a přání. V aktivním aspektu na Uran přináší touhu po změně, ovšem omezení a nařízení  nám nedovolí se osvobodit od starého a přežitého.

01/02/2022 nastává nový „čínský rok“ vodního Tygra.
Tygr si rozumí s Kancem, Koněm,  Psem, Tygrem, Drakem.
Problému může mít  Opice, se kterou je v opozici,  Koza a  Buvol.
Tygr podporuje Koně a Psa.

Úplněk ve Lvu vrcholí 16/02/2022 v 17,56 hod.
Úplněk je důležitý pro znamení Lva. Ostatním přinese uzavření situací spojených s potomky, partnery a pracovními partnery.

Mars se pohybuje znamením Kozoroha až do začátku března 2022

Saturn ve Vodnáři bude působit ještě dva roky.  

Venuše se pohybuje znamením Kozoroha do začátku března 2022.

Merkur se pohybuje ve zpětném chodu Kozorohem. Couvat bude do 04/02/2022, kdy se otáčí a nabere přímý směr. Při couvajícím Merkuru si hlídejte co podepisujete, kam co posíláte. Vázne komunikace. Zpožďují se dopravní prostředky. Kazí se technika, proto si zálohujte data v počítači a mobilu. Dořešte si situace, které jste v minulých týdnech řešili. Nic nového nepodepisujte a neřešte. Během couvajícího Merkuru napravujeme chyby a omyly. Merkur se přesune 14/02/2022 do znamení Vodnáře.

Jupiter se pohybuje ve znamení Ryb, kde bude působit do května 2022.  

Beran

Nov ve  Vodnáři nastává 01/02/2022

Novoluní přináší působení mezi lidmi, kam chtějí Berani patřit. Příliv nových lidí do jejich života. Splnění snů a přání. Změny, které povedou ke zlepšení finanční situace. Mohou změnit práci, nebo se přestěhovat. Řešení úředních záležitostí. Aktivita v souvislosti s penězi.

Úplněk ve Lvu vrcholí 16/02/2022

Úplněk uzavře řešení v souvislosti s dětmi, partnery nebo pracovní partnerství. Venuše přebíhá přes Mars. Berani stále řeší peníze, hodnoty a lásky. Úřední aktivity v souvislosti s bydlením nebo s pracovním zázemím.

Mars aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře.

Berani budou naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, ovšem jen ty, které se vrací zpět, nebo jsou rozjednané z minulosti.  Přichází doba provádění reorganizací kolem práce, které budou v budoucnu ku prospěchu. Může jít o zásadní změnu v životě, práci nebo kariéře. Pracovně se nezastaví.

BÝK

Nov ve  Vodnáři nastává 01/02/2022

Novoluní otevírá cestu k pracovnímu posunu. Býci řeší kariéru a práci. Mohou podepisovat nové pracovním podmínky. Aktivita bude směřovat do oblasti financí a hodnot.

Úplněk ve Lvu vrcholí 16/02/2022

Úplněk uzavře  oblast stability, domova, žen v rodině. Zejména v souvislosti s dětmi či partnery. Úplněk vnese jasno do oblasti zdraví. Je třeba žít ve stabilním prostředí. Mít pevné jistoty.

Mars působí v tématech práva a úředních záležitostí.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází také touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a vzdělávání. Podepisování úředních dokumentů.

BLÍŽENEC

Nov ve  Vodnáři nastává 01/02/2022

Novoluní přináší novou příležitost do oblasti úřadů a úředních záležitostí. Řešení bydlení a majetku. Mohou požádat o půjčku, hypotéku, řešit dědictví. Od 04/02/2022 se vše vrátí do normálu. Co do této doby nešlo, najednou půjde. Jednání s úřady apod.

Úplněk ve Lvu vrcholí 16/02/2022

Úplněk uzavře  téma úřadů souvisejících s dětmi či partnery. Dále se může řešit škola a vzdělávání dětí. Dořešit auto či dopravní prostředek. Pozor na pokuty.

Mars působí v oblasti hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což je může přinutit přehodnotit, pozměnit postoje. 

V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty.  Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví.

Tranzit Marta je zde více zaměřen na oblast sexu a všeho kolem sexuality. Pozor na mimopartnerské vztahy.

RAK

Nov ve  Vodnáři nastává 01/02/2022

Novoluní otevírá cestu k sexualitě, financím, které sdílíte s další osobou, bankou či jinou institucí. Máte možnost dosáhnout na půjčku, hypotéku, nebo dobře prodat nemovitost. Řešení úředních situací. Kdo si přeje mít potomka,  bude mu Nov nápomocen. Toto je období transformace, setkání se smrtí, nebo jen vzpomínka na zemřelé.

Úplněk ve Lvu vrcholí 16/02/2022

Úplněk uzavře  téma peněz a majetku v souvislosti s potomky nebo partnery. Řeší se např. alimenty, finance, odměna za práci. Úřední smlouvy a dohody. Nastavení pravidel.

Oblast, kterou Mars aktivuje, je založená na intimnosti mezi dvěma lidmi v partnerském vztahu. Energie Marta je o prosazování sebe samých, což občas přinese nepřátelské vztahy. Mohou trpět i intimní vztahy. Pro spolupráci i pro vztahy je důležitý kompromis nejen v práci, ale i v manželství.

V dlouhodobém pohledu může toto být období narušení i těch nejlepších vztahů. Pozitivně se dá využít k tomu, aby se potlačené negativní pocity dostaly na povrch a docházelo tak k pročištění nahromaděných negativit ve vztazích. Skutečný smysl spočívá ve využití energie k budování vlastních vztahů. Měli by se vyhýbat zbytečným sporům s druhými. Mohou se vyskytnout právní spory, potíže se zákonem. Hledaje kompromis, vyhnout se tak zbytečným problémům.

Mohou se posílit, nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Podepisování úředních dokumentů.

LEV

Nov ve  Vodnáři nastává 01/02/2022

Novoluní otevírá novou cestu ke všem smlouvám a dohodám. Úřady a úřední záležitosti nově a jinak. Nastavení pravidel ve vztazích. Zodpovědnost. Zlepšení vztahů v pracovní a partnerské rovině. Karmický Saturn přinese situace, které ovlivní budoucnost.

Úplněk ve Lvu vrcholí 16/02/2022

Úplněk vnese jasno do vztahové oblasti. Lvi vyřeší veškeré mezilidské vztahy. Partnerské, pracovní, nebo dohody a smluvní ujednání s dětmi. Úřední záležitosti. Nastavení nových pravidel v souvislosti s penězi. Před úplňkem mohou vyústit problémy. Zachovejte klid až do úplňku, poté se vše vyjasní.   

Mars přináší plnění povinností a chuť do práce. Budete dělat co je potřeba.  Potřeby druhých by měly být pro vás prioritní. Pravděpodobně se vám moc nebude chtít pracovat pro někoho jiného, a to s sebou může přinášet konflikty s nadřízenými i celkové obtíže v práci. Jestli jste zaměstnavatelem, mohou přicházet konflikty s podřízenými. Budou se domnívat, že je málo oceňujete. V současnosti není zrovna čas na týmovou práci.

Mars zde přechází přes oblast zdraví. Může znamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématům svého zdraví a zdraví blízkých. Pocítíte chuť organizovat nebo se zasadit o změny v práci. V současném období platí, že řešíte zdraví, spolupráci a službu pro někoho druhého, přináší nám mnoho povinností. 

PANNA

Nov ve  Vodnáři nastává 01/02/2022

Novoluní otevírá možnost nové práce, spolupráce a nového spolupracovníka, společníka. Panny se nasměrují pracovně. Řešení úředních záležitostí, podepisovaní smluv a dohod. Merkur s osudovým Plutem přinese důležité rozhodnutí, které ovlivní budoucnost v pracovní rovině. Někteří mohou řešit zdraví, návštěvu lékaře nebo preventivní prohlídku.

Úplněk ve Lvu vrcholí 16/02/2022

Úplněk vnese jasno do pracovních záležitostí. Psychika a zdraví. Nespokojenost a nejistota bude Panny provázet až do poloviny března, kdy úplněk vnese jasno do vztahů a smluvních ujednání. Únor přinese úřadování a vyřizování dokumentů. Pozor na zdravotní stránku a špatné psychické rozpoložení.

Mars působí v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity. Panny mohou očekávat zvýšení touhy, mohou něco plodit, tvořit. Mars zde aktivuje oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod jeho vlivem vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. Dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Pracovně se bude dařit.

VÁHA

Nov ve  Vodnáři nastává 01/02/2022

Novoluní otevírá nové možnosti do partnerských a pracovních záležitostí. Váhy dostanou příležitost počít potomka, nebo přijde nová pracovní nabídka. Kdo hledá životního partnera, může nalézt, nebo upevnit vztah. Mohou řešit stěhování, nebo velké změny v pracovní rovině.

Úplněk ve Lvu vrcholí 16/02/2022

Úplněk uzavře  situace se změnami, které Váhy řeší delší dobu. Vnese jasno do partnerských, pracovních vztahů, dohod a smluv. Uvědomí si, kudy se chtějí ubírat, kam chtějí patřit.

Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijí. Váhy vylepšují své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte řešení v souvislosti se ženami rodu (např. dcera, matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budou řešit vše pro zvýšení životní stability a situace související s bydlením a obydlím.  V tomto období se také řeší zdraví a psychika. 

ŠTÍR

Nov ve  Vodnáři nastává 01/02/2022

Novoluní otevírá nové situace do oblasti bydlení, domova a stability. Úřední jednání, podepisování smluv a dokumentů.  Vnese jasno do všeho, co Štíři řešili několik týdnů. Peníze a úřady v souvislosti s bydlením.  

Úplněk ve Lvu vrcholí 16/02/2022

Úplněk uzavře důležitou životní oblast. Dořeší se pracovní záležitosti a vše, co se vleklo několik týdnů. Práce, kariéra, stabilita a úřady. Úplněk přinese osudové situace, které ovlivní budoucnost Štírů.

Mars přináší zvýšené tempo běžného života. Pozor na možné závažnější konflikty se sousedy, příbuznými, druhými lidmi. Opatrnost na sklony se nyní hádat kvůli vlastním názorům. Mars působí v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a také cestování. Řeší se automobil, vzdělávání, kurzy a školení nebo nějaká cesta s tím spojená. Také se může otevřít téma sourozenců.

Aktuálně se vše točí kolem cestování (např. automobil, dopravní prostředek) a komunikace s úřady.

STŘELEC

Nov ve  Vodnáři nastává 01/02/2022

Novoluní přináší komunikaci s úřady a zdárné dořešení úředních záležitostí v souvislosti s bydlením.  Někteří Střelci budou uvažovat o novém automobilu. Mohou se vzdělávat a učit. Začít studovat, nebo se zapsat do kurzu.  Zlepšení vztahů se sourozenci.

Úplněk ve Lvu vrcholí 16/02/2022

Úplněk vnese jasnější světlo do oblasti úředních záležitostí spojených s dětmi či partnery. Dořeší vzdělávání. Některé Střelce čeká řešení dovolené v cizině. Dokončí vše, čemu věnovali pozornost několik týdnů.

Mars od 13/12/2021 působí v tématu peněz, majetku a hodnot. Finance jsou zaktivovány, zejména ty úřední. Střelci mohou nakupovat, utrácet, investovat. Aktivita bude vložena do domova a pevných základů, na kterých se dá později vybudovat stabilní příjem.

KOZOROH

Nov ve  Vodnáři nastává 01/02/2022

Novoluní přinese zvýšení prestiže a úspěch do života Kozorohů. Mohou očekávat lepší plat, nebo zvýší cenu za své služby. Novoluní otevírá cestu k úspěchu, financím a lepším pracovním podmínkám. Konečně se dočkají uznání. Dostanou zprávu, které změní jejich životní cestu. Učiní zásadní rozhodnutí. Venuše jim dlouhodobě přeje.

Úplněk ve Lvu vrcholí 16/02/2022

Úplněk vnese jasno do oblasti sexuality, dětí a partnerů. Společného majetku a financí. Pozor na nechtěné těhotenství. Kozorozi mohou ukončit úřední situaci spojenou s penězi. Dořeší se vše, co řešili v minulých týdnech. Téma kariéry, úspěchu, hodnot a lásky.

Pohyb Marta vlastním znamením od poloviny měsíce je obdobím značné aktivity.

Kozorozi budou mít mnoho fyzické energie a odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu. Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Díky Martu zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energie by měli použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho činnosti může přinést nemoc, aby je na chvilku zastavila. Mars zde nenechá nikoho odpočinout.

VODNÁŘ

Nov ve  Vodnáři nastává 01/02/2022

Nejdůležitější novoluní tohoto roku přichází. Otevírá novou životní kapitolu. Můžete zrealizovat své sny a představy. Začít něco nového. Konečně spatříte světlo na konci tunelu. Co se dlouho vleklo se najednou rozběhne. 14/02/2022 vstoupí Merkur do vlastního znamení. Vodnáře čekají úřední jednání, podpisy smluv a dohod. Komunikace ohledně financí a bydlení.

Úplněk ve Lvu vrcholí 16/02/2022
Úplněk vnese jasno do vztahových záležitostí v souvislosti s dětmi a partnery. Dořeší vše, co je již nějakou dobu rozjednáno. Konečně se vše pohne kupředu. Vodnáři se nezastaví. Cesty, cestování, úřadování a komunikace jako je telefonování a podepisování dohod a smluv.

Mars postupně ukončí vše, co nemá pokračovat. Vodnáři postupně ukončí určitou aktivitu nebo činnost. Místo, kde pobývali či pracují. Může se jednat o vztahy. Mars může aktivovat nepřátelské energie a nepříjemné pomluvy. Přináší rekapitulaci životní situace.  Něco je nutné ukončit a uzavřít. V březnu je čeká mnoho práce.

RYBY

Nov ve  Vodnáři nastává 01/02/2022

Novoluní otevírá 13. komnatu. Ryby budou rekapitulovat minulý rok. Nyní je dobré se nikam nehnat, nic nového nezačínat. V klidu přemýšlet, kudy se budou ubírat v tomto roce. Musí si počkat na své novoluní, které nastane začátkem března. Jupiter, planeta štěstí, bude pracovat na jejich vzestupu skoro celý rok 2022.

Úplněk ve Lvu vrcholí 16/02/2022

Úplněk uzavře určitou spolupráci. Ukončí a vnese jasno do tématu společníků a spolupracovníků. Ryby mohou pečovat o své děti nebo partnery. Oblast zdraví je nyní v popředí. Doporučuji návštěvu lékaře, preventivní prohlídku.

Mars působí v oblasti přátel, společnosti a společenství, kde chtějí působit. Aktivita Ryb bude zaměřena na přátele a lidi kolem nich. Je dobré chodit mezi lidi, do společnosti. Mohou potkat důležité osoby pro budoucnost. Změna lidí kolem nich, zejména spolupracovníků nebo změna pracovního místa.

počet zobrazení: 19578