Monika Absolonová, narozená dne 27. 9. 1976 je česká herečka, zpěvačka a moderátorka pořadu Taxík.(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Monika_Absolonov%C3%A1)

ŽIVOTNÍ ČÍSLO: 41/5
U této osoby se může projevit sklon k různé závislosti. Doporučený je pohyb, přesuny a změny všeho druhu. Pokud nezvládá situace, jsou možné nehody. Při zablokování tvůrčí energie se ozývají záda v kříži a s tím související pohlavní orgány. Pokud se nemůže svobodně vyjadřovat, pak přichází zdravotní problém v oblasti krku. Nahromaděná energie se odblokuje zpěvem, recitací a komunikací s okolím. Zdravotní stav se zlepší, pokud si tato osoba vytvoří stabilní životní prostředí a žije v materiálním dostatku. Bude žít bez situací, které by ji svazovali.

DATUM NAROZENÍ Z POHLEDU KARMICKÝCH ÚKOLŮ
Duše Moniky dozrála v 31 letech, kdy si začala plnit první karmický životní úkol. Od 39 do 48 let přichází nový životní úkol. Ve svých 39 letech si do života přitáhne zásadní životní situaci, která ji nasměruje na novou životní cestu. Jedná se o vztahy. Zde musí něco ve svém životě ukončit, aby mohla jít jinou, novou životní cestou. Utne se minulý život a nasměruje se jinam a zcela jinak.
Toto období je velmi silné. Vyvolává zásadní životní zvraty. Člověka přiměje k tomu, aby změnil svůj život zcela od základů. Přicházejí velké změny a nové cesty. Začne si čistit život od všeho svazujícího. Bude stavět svůj život na nových základech. Budovat si jej nově. Je nutné se naučit v tomto období pracovat se svojí volností. Je to životní etapa, ve které přichází silná touha být volný a bez závazků. Neopatrné a zbrklé jednání se nevyplatí, protože pak přichází neúspěch. Proto je třeba opatrnosti.
Do života začnou přicházet příležitosti jiného druhu než ty, které jsou pro osobu důležité. Jakoby jí to chtělo svézt z hlavní cesty. Proto je nutné si vytyčit svůj cíl a jít přímo za ním. V této etapě se projeví a vypluje na povrch oblast, ve které se lidé cítí svázáni. Je nutné se učit pracovat se svojí svobodou. Je třeba rozeznat rozdíl mezi svobodou a anarchií. Pamatovat na to, že kde začíná svoboda těch druhých, tam končí ta má!
V této životní etapě je nutné si najít své stabilní místo. Nutí to přestěhovat se, přemístit se blíže k přírodě. V minulém životě Monika ke svým cílům nedošla. Byla nestálá a povrchní. Její život byl neuspořádaný. Volnomyšlenkář, který zneužíval svobody a ničeho neobstál právě proto, že neuměl pracovat se svým cílem a volností. V minulém životě vedla kočovný život. Nenacházela stabilitu ve vztazích, nikde nevydržela dlouho. Ani ve vztahu, ani v práci. Proto přišlo toto životní téma, aby uměla uchopit svojí příležitost, vytvořila si určitou svobodu a využila ji ve svůj prospěch.

OBDOBÍ OD ŘÍJNA 2015
Monika je pod vlivem karty Poustevník, tedy číslem devět. Devítka znázorňuje moudrost, dokonalost, samotu, soucit a trpělivost. Je číslem intuice a předtuchy, rozšiřuje vědění. Boří hranice, pomáhá napojení na Vesmír. Devítka je o rekapitulaci našeho života. Období, kdy se musíme zastavit a pohroužit se do svých myšlenek. Samota nebo pocity osamění. Touha po vědění a moudrosti. Duše dozrává. Toto období, kterým prochází, je zaměřeno na duši, duchovno a ducha. Představuje dohotovení a navázání mnoha ztracených konců. Nyní vše dohasíná. Zde platí pravidlo „jak jste v minulosti zaseli, tak nyní sklidíte“. Toto období vám říká, že je čas uvědomit si, kde je vaše místo. Nemá cenu se ohlížet zpět. Pokud vás tíží nepříjemnosti s určitými lidmi, nebo nastávají potíže ve vztazích, je právě nyní čas dát jim sbohem a začít plánovat budoucnost. Tato tarotová karta předznamenává dosažení zralosti a pochopení základních principů života v cyklu smrti a znovuzrození.
Moniku čekají rozloučení, ale i nové začátky. Přichází soucit a odpuštění. Všechny dobré skutky z ní udělají lepšího člověka a dodají odvahu razit si cestu vpřed. Toto roční období přináší ukončení životního cyklu a přípravu na situace budoucí.
Po období plném řešení rodinných záležitostí přichází zakončení jedné životní etapy, a proto by Monika neměla začínat nové věci, nehledat milostné vztahy, ty by neměly trvání. Měla by promýšlet, připravovat se na vše pro příští rok. Příští rok jí čekají nové začátky. To, co se letos povedlo, je dobré rozvíjet dál. Naopak to, co se nepovedlo, je třeba odstranit. Přišel rok, kdy se rozloučí s některými lidmi a situacemi. Propustí ty, kteří byli součástí minulého života a kteří pomáhali s karmickým zadáním. Jejich cesta vede nyní jinam, než ta její. Tento rok je rokem generálního úklidu. Příští rok přijdou nové začátky, a tak nebude mít čas zdržovat se s již přežitými situacemi.
V tomto období člověk řeší své zdraví, o někoho se stará, nebo přichází jiný druh izolace, osamocení. Také můžou přijít soudy a úřední jednání. V tomto období se člověk potká s různými druhy víry nebo filosofickými směry. Člověk by měl být laskavý ke svému okolí, a pokud dovolují finance, pak i myslet na charitu či dar potřebným.

DATUM NAROZENÍ Z HLEDISKA ASTROLOGIE
V případě, že si Monika neplní svou karmu, bude mít potřebu všem vyhrožovat, neboť si myslí, že ji nikdo nemá rád. Ač se snaží, nemůže dosáhnout na významnou pozici, žije v podřadné roli. Toto ji podvědomě užírá. Očekává od svého okolí, že ji bude vděčné. Pokud to tak není, bude plna zrady a situací, kdy nebude hrát fair play. Použije zákeřnosti. Ubližuje okolí, zejména výhrůžkami, ovšem velice chytrým způsobem, aby na ni nikdo nic neměl. Okolí se pak raději podvolí, aby měla klid. Jenže tato osoba se potom bude chovat ještě hůř. Bude se litovat, vyžadovat uznání od okolí.

CESTA DUŠE
V minulém životě prožívala lekce, kdy se dostávala do konfliktu s půdou a majetkem. Neměla stabilní půdu pod nohama. Byla materiálně založená a vše podřizovala jen touze po majetku. Tyto problémy nezvládla a přitáhla si ty samé situace a lidi do tohoto života. Duše má v tomto směru svůj karmický dluh vůči druhým.
V tomto životě je nutné naučit se, co jsou správné hodnoty. Možná bude muset projít velkou chudobou, aby něco pochopila. Duchovní směr může změnit osoba, díky níž začne rozvíjet své schopnosti. Může to být i velice nepříjemná osoba, nebo situace, kdy partner bere to, co je nejdražší, např. šperky po rodičích. Důležité je chovat se za každé situace morálně, nestřídat partnery. Jít směrem od hmotného majetku k duchovnímu směru. V tomto směru budete dostávat životní zkoušky. Mějte silnou a pevnou víru a odhodlání jít tam, kam si přejete. Může chybět stabilita, kořeny. Domov a rodina nebo vztahy s partnery nemusí dobře fungovat.
Může být sama ve vztahu, kdy např. partner tráví čas mimo domov. A pochopení této karmy? Pomáhám všude tam, kde je potřeba.

SATURN VE LVU
Saturn Monice předurčuje být slavnou. Přinese jí životní zkoušky v tématu: plodnost a tvorba, láska ve všech podobách, vyniknout, získat pocty a uznání, zkrocení svého ega.
Monika díky vlivu Saturnu má velkou potřebu být uznávaná a instinktivně chce ovládat své nejbližší okolí. Bude se pokoušet získat nějaké vůdčí postavení. Měla by dávat pozor, aby se u ní nezačaly projevovat diktátorské, nebo dogmatické postoje. Má velkou vnitřní potřebu chránit své Já, a proto je často velmi tvrdohlavá. Rodiče s tímto aspektem jsou vůči svým dětem často velmi přísní, čímž by mohli zapříčinit jejich brzký odchod z domu. Je zde možnost, že v určité fázi vystoupí do popředí zvýšená touha po moci a vedení. Musí si vypracovat hodnotový systém, který nebude kolidovat s okolím. Tělesné problémy se mohou projevovat ve formě ztuhlých zad, a srdečních potíží. Lásky jsou zde problematické, brání jim velká ctižádost, která se nechce nechat svými city omezovat a zdržovat. Bývá zde sklon k žárlivosti. Může mít příliš vysoké ideály. V pozdějších letech může být na důležitém nebo vyšším pracovním místě. Má organizační schopnosti a přízeň důležitých osob. Zaměstnání je téměř vždy nějak spojeno s veřejností. Nesmí ale využívat lsti a podvodu. Dítě Moniky, nebo nějaké dítě v okolí, bude potřebovat velkou péči a starostlivost, bude něčím výjimečné. Pozor na problémy se srdcem, cévami a žílami. Je třeba zachovat opatrnost při spekulacích.

SATURN Z HLEDISKA KARMY
Saturn jí přinese životní zkoušky v tématech: kvalita a přínos přátel, úspěch pomoci přátelství, úspěch, splněná přání. Musí si hlídat úroveň lidí, se kterými se stýká. V minulých životech využívala lidi (přátelé, spolupracovníky), využívala kontaktů špatným způsobem. V minulých životech se zařadila do nevhodné skupiny lidí, ale také bránila ostatním, aby se mohli s někým stýkat. Nyní se musí naučit rozlišovat své přátele, dávat přednost kvalitě před kvantitou. Musí dávat pozor na to, mezi jakými lidmi bude trávit čas a pracovat. Je zde pocit zodpovědnosti vůči přátelům a příslušníkům rodiny. Bude se snažit seznámit s vlivnými lidmi, aby podpořila svou kariéru. Tato pozice přináší také možnost ztroskotání plánů a osamělost, ale člověk se musí naučit, že život jde pořád dál. Toto postavení přináší pevná přátelství, na která se lze spolehnout. Je zde dáno možnost styků a přátelství s osobami vyššího věku. Monika se také bude setkávat se závistí. Bude aktivní v nějaké skupině, která bude prosazovat určitý cíl. Saturn je zde velmi dobře umístěn díky zvláštnímu vztahu s Vodnářem. Monika může mít málo přátel a může preferovat příslušníky starší generace. Jestliže nejsou starší věkem, jsou výjimeční buď intelektuálně anebo jsou velmi zkušení a zcestovalí. Monika se soustřeďuje na společenský život, který bere někdy až příliš vážně. Často má nějakou funkci, ale stěžuje si, že toho má moc. Je ale také nespokojená, když je do této funkce zvolen někdo jiný. Toto umístění může vštěpovat cit pro spravedlnost.

KARMICKÉ PLUTO VE VAHÁCH
Hovoří o aktivitě v minulých životech v souvislosti s lidmi, pro lidi, pro společenství.  K takové práci či činnosti by se Monika měla opět vrátit a navázat tam, kde skončila v minulých životech. Energie Pluta jsou velmi hluboké, transformující, způsobují zásadní a nevratné změny. Projevuje se jako rozhodné vědomí citu pro vyváženost a rovnováhu, ale protože je Pluto v tomto znamení v pádu, může také přinášet náhlé a hluboké změny v rodině, neočekávané změny ve vztazích atd. Obecně přináší do vztahů obavy a nejistotu, člověk je sice přizpůsobivý a zodpovědný (zejména v oblasti společenských vztahů), ale také nestabilní.

Typická vlastnost Vah: nerozhodnost zde vyvolává značné množství vnitřních rozporů a z nich plynoucí oslabení, až onemocnění ledvin. (Ledviny, jakožto párový orgán, mají ve vztazích významnou úlohu a jakékoli disbalance v této oblasti se na nich zdravotně podepisují). Znamení Vah je navíc charakteristické tím, že se díky svému extrémnímu smyslu pro rovnováhu snaží neustále reagovat na jakékoli výkyvy ve vztazích, které by jiný člověk třeba ani nezaregistroval. Pluto tuto vlastnost ještě dále posiluje. Většina lidí s Plutem ve Váhách má podvědomý pocit, že nejsou fyzicky dokonalí a snaží se tuto představu změnit různými způsoby, které mají negativní dopady – plastické operace, experimenty se stravou (a vzniklá anorexie), atd. Pro toto postavení Pluta jsou také charakteristické například soudní procesy v souvislosti se znásilněním, rozpady manželství a navazování nových vztahů bez důkladného poučení se z předchozího. Obavy z dalšího vztahu však mohou postupně vzrůstat. Možné jsou i pohlavní nákazy. Člověk může mít tendence dopustit se daňových úniků a finančních podvodů. Z hlediska generačního se jedná o lidi, kteří přinesou společenské změny, jež budou motivovány jejich smyslem pro spravedlnost. Dochází tu ale k rozporu, protože jim není cizí rasistické pojetí světa, což je jeden z extrémů Pluta ve Váhách. V každém případě má člověk s Plutem ve Váhách většinou dobře vyvinuté společenské instinkty.

Úkolem Moniky je být silná osobnost. Pouze velice silní jedinci mohou působit a ovlivňovat druhé lidi. V minulých životech ovládala a vládla ostatním. Zde Pluto naznačuje, že má na sobě pracovat, aby mohla vést a být v čele. I přestože okolí bude mít snahu ji ponižovat, zdeptat. Je nutné se nenechat odradit a jít si za svým. Situace, ve které bude snižováno sebevědomí, si bude přitahovat do života a tím se stane silnou a samostatnou osobou. Pluto jí dává do života sílu, mnohostrannost a tvořivost. Bude samotářsky založená. Napojena na kolektivní nevědomí. Někdy s nedostatkem vlastní iniciativy a odvahy a s potlačeným sebeprosazením, jindy naopak dominantní prosazování sama sebe, autoritářství a sklon vnucovat jiným své vlastní názory.

VENUŠE V SOUSEDSTVÍ URANU
Ukazuje to na prudká citová vzplanutí. Umělecké nadání, oblíbenost, romantismus, originalita, ale i žárlivost, manželství může končit odcizením. Lásky bývají zvláštní, originální, nečekané, vždy se jedná o rychlý zvrat jak v zamilování tak odmilování. Bude rozhodně zajímavé z astrologického pohledu sledovat narození dítěte Moniky, předpokládám, že potomek bude mužského rodu. Monika je narozená ve znamení Vah a syna porodí na podzim, kdy se Černá Luna nachází také ve Vahách. Moniky Slunce bude celý život aktivovat synovu Černou Lunu. Pokud se narodí ve znamení Štíra, jako tatínek, tak to bude velmi zajímavé, neboť i maminka Monika má svou bílou Lunu ve Štíru. Slunce a Luna ve Štíru z pohledu karmy znamená, že rod vymírá a je tedy nutné mít vícero potomků, aby se rod zachránil před vymřením.

PARTNER
Tomáš narozený 20. 11. 1980 má svou Černou Lunu ve Vahách a právě nyní, kdy se nachází tranzitní Luna ve Vahách, zažívá tzv. návrat Černé Luny. Dalo by se říci, že proradná, ďábelská Lilith, se probudila a zaútočila tak, jak to umí. Černá Luna poukazuje na naší karmickou zátěž, kterou si přinášíme do tohoto života. V minulých životech se Tomáš setkával se situací, kdy ho nikdo neměl rád. Měl pocit, že si ho nikdo neváží. Prožíval situace, kdy byl postavena až na samý okraj společnosti. Vyobcován ze sociální skupiny, vyhozen ze společenství lidí. V tomto životě si musí najít své „místečko“ mezi lidmi, kteří si jho váží. Kam zapadne a kde bude váženou osobou. S postavením Černé Luny ve Vahách najdeme mnoho herců a politiků, Černá Luna se zde nachází ve znamení diplomacie.

Tomášova Venuše stojí hned vedle Černé Luny, tedy ve Vahách. Když stojí Venuše ve znamení Vah, pak činy této osoby budou velmi romantické, mohou postrádat praktický zdravý rozum. Snadno se zamiluje, i když to nebude do správné osoby. Je to typ, který se zamilovává snadno a často. Přeje si být obklopen krásou a souladem. Je velmi uhlazený a docela společenský. Snaží se vyhýbat jakémukoliv nesouhlasu nebo neshodě. Jedná s lidmi nenuceně a v pohodě, dokáže je zbavovat rozpaků. Je to okouzlující osobnost, která je velmi přitažlivá a má velké množství obdivovatelů. Venuše ve Vahách je nejsvůdnější kombinací v horoskopu. Jeho city jsou velmi zranitelné. Blízké a souladné osobní vztahy jsou pro něj důležité. Jeho prioritou v životě je šťastné manželství. Má schopnost vycítit emoce jiného člověka, zejména svého partnera a dokáže na ně reagovat zcela bezprostředně. V zájmu své lásky nebo osobního vztahu bude ochoten obětovat téměř cokoliv. Je svému partnerovi naprosto oddán a vždy se snaží po všech stránkách vyhovět jeho milostným touhám. Bohužel toto vše tak trochu kazí Černá Luna, která je v objetí Venuše. Toto vše aktivuje Slunce Moniky.

Luna v Beranu Tomáše prozrazuje, že z minulých životů zná bezdětnost nebo ztrátu dětí. Proto se v tomto životě o své potomky může na nevědomé úrovni bát. Dalším karmickým úkolem je udržet si své vztahy, pracovat na nich, necítit se vztahem ohrožen, naopak, využít partnera pro svůj pozitivní vývoj.

Budeme oběma rodičům přát mnoho štěstí a pozorovat, jak se budou vyvíjet z karmického rodového pohledu jejich rodinné vztahy.

Náhledový obrázek zdroj: http://www.astrolife.cz/?p=2871

počet zobrazení: 2141