Steven Paul Jobs se narodil 24. února 1955 v San Francisku, jeho původní rodina ho však krátce po narození poskytla k adopci Paulovi a Claře Jobsovým, které považuje za své jediné rodiče. Po dokončení střední školy Steve sice nastoupil na vysokou školu, ale po jediném semestru ji opustil.
Zdroj: http://www.financnici.cz/steve-jobs

Životní číslo Steva Jobse se skládá z 28/1

Popis osoby v souvislosti se zdravím podle životního čísla 28/1

Opatrnost u této osoby je spojená se zdravím v oblasti žaludku a břicha. Může svůj vztek hromadit uvnitř sama sebe. Pokud se jí nedaří se posunout z nepříjemné životní situace, přichází problém se zády, zejména v křížové oblasti. Nahromaděná energie dá o sobě vědět ve spojitosti s problémy rozmnožovacích orgánů, kostrče nebo střev. Energii je nutné rozpustit v aktivním cvičení a zdravě se stravovat. Posilovat svou sebedůvěru. Zde se může ozvat i téma sexuality. Zdravotní problémy se objevují spíše psychické, jako je stres, nervozita, podrážděnost, lítost, hněv, vztek, strach, žárlivost, úzkost, hanba, nedůvěra, nepřátelství, zrada, zbytečnost, nespokojenost, zlost, nebo pomstychtivost.

Jak poznáme, že si osoba neplní své karmické úkoly?

Postavení z pohledu Slunce

Když se odkloní od karmického poslání, tato osoba nic neřeší, nic se jí nedotkne, jako by byla z kamene. Problémy bude odsouvat a ty budou jen narůstat a prohlubovat se. Může mít potíže s rodičem nebo s rodiči, protože ho nebo je nepřijala za své. Bude trpět depresemi, smutkem v duši, může mít sklony k různým formám závislosti. Může se ale také obětovat pro druhé, hrát obětního beránka. Bude trpět pocity křivdy, výkyvy nálad, což se projeví tím, že bude vzteklý, nepříjemný na okolí, bude mít snahu druhé ponižovat, chovat se k nim neurvale. To je však jen voláním o pomoc, informace pro blízké, že je tato osoba bezradná, žije nespokojený život. Tento člověk si bude plnit karmu tím, že začne pomáhat ostatním, bude rozdávat lásku i svou duši. Pak ho okolí přijme, zmizí pocity nesouladu, nespokojenosti.

Z postavení Slunce a Luny lze usuzovat, že pokud tato osoba zvládne své karmické úkoly, je zde na Zemi naposledy. Jeho život je jeden z posledních. Z pohledu karmy v tomto životě dokončí své úkoly vůči sobě a druhým.

Postavení z pohledu Luny  

Tato osoba je silně empatická, soucitná se svým okolím. Má kreativní a umělecké sklony. Ráda pečuje a stará se. Ideální pro práci, kde pomáhá nebo léčí. Má nesmírnou intuici, léčitelské schopnosti a napojení na druhou stranu, na minulé životy. V minulých životech tato osoba pobývala mezi léčiteli, okultisty a podobně smýšlejícími lidmi. Proto i nyní se bude v této skupině lidí pohybovat. Zde má na výběr ze dvou cest, protože Luna je v Rybách, tak každá rybička pluje jiným směrem. Jedna cesta ji zavede k velkému štěstí a druhá, kde sejde ze své karmické cesty. Svůj život tak má ve svých rukách.
V minulých životech se v tomto rodu dělo něco tajemného, záhadného nebo bylo něco utajováno. Nemanželské děti, zmizení člena rodiny, náhlý odchod, sebevražda. Někdo z předků žil na izolovaném místě, uvězněn, nebo uzavřen v ústavu, vězení. Proto má tato osoba soucit z druhými, chápe utrpení jiných, protože zde opět prožívá i svá minulá utrpení. Pokud bude pečovat, ochraňovat, léči, a zachraňovat, bude velice úspěšná, ovšem pozor na sklony k obětování nebo ze sebe udělat mučedníka.

Postavení Černé Luny 

Černá Luna poukazuje na naší karmickou zátěž, kterou si přinášíme do tohoto života.
Karmický dluh této osoby je kolem dětí a rodiny. V minulém životě došlo k nějakému chybnému kroku. Tato osoba může bojovat se svou psychikou. Bude v tomto životě konfrontována s tématy v souvislosti se sexem, dětmi a rodinou. Důležité je hlídat si nemoci souvisejícím s nějakou formou rakoviny jako psychosomatického onemocnění ve spojení se sexualitou a nebo psychikou.

Postavení karmických uzlů naznačuje cestu této duše

„Cesta duše“. Odkud a kam směřujete, co jste si přinesli za informace z minulého života, proč chodí do života podobní lidé a situace stále dokola, co dělat, abyste došlo k posunu, kterým směrem kráčet, kde je karmický dluh a kde v čem je možné vyniknout.

Z čeho jeho duše vzešla a kam směřuje 

Nezpracované energie této duše: hojnost duše, duchovno, rodina.
Kam směřuje: směrem ke kariéře, moci a slávě. Tato duše duše si jde pro pocty.

V minulém životě osoba prožívala a má karmický dluh v oblasti nicnedělání. Chovala se jako dítě. Nic nedělala, nechala se obskakovat, měla nadbytek pozornosti a když to tak nebylo, byla nemocná a dožadovala se pozornosti a zvýšení starostlivosti. V průběhu tohoto života musí směřovat na druhou stranu. Od nic nedělaní k samostatnosti.
V tomto životě na ní bude vše viset, bude muset být zodpovědná a takové situace bude prožívat. Do svého života si přitáhne nejprve rodiče a poté partnera, který ji nebude hýčkat a opečovávat. Jinak by si osoba nemohla plnit své karmické povinnosti.
Bude mít tvrdě vydřenou kariéru a každý úspěch si musí nejprve zasloužit. Zde je důležité jít pevně za stanoveným cílem, jen tak se může dostat do zasloužených výšin. Většinou zde dochází k odloučení od dětí z důvodu kariéry. Dotyčný se většinou pohybuje mezi úspěšnými lidmi. Dosahuje vyšších pracovních pozic, jako je ředitel, nebo vedoucí pozice.

Daniela Hannah

počet zobrazení: 1485