Daniela Hannah
Informace, které jsem dostala koncem ledna 2015 formou “automatického písma“ pomocí vyšších bytostí,  předávám dál.

Jsou to vhledy, nebo-li čtení z Akáši, které jsem obdržela po půlnoci a vše si pečlivě zapsala. Napojuji se na kolektivní vědomí vesmíru. Informace přicházejí skrze mé vědomí. Jsem prostředníkem mezi Vesmírem a Zemí, možná zemí a lidstvem. Tyto vhledy jsou neopakovatelné, nedají se později tlumočit, jsou zapsány tady a teď, proto se k nim nedá vracet. V současné době mám otevřených více než 30 čaker a věřím, že počet bude stále stoupat. První napojení tohoto druhu bylo na Archanděla jménem Azael, který mi sdělil, že je: “ Hlídač pokladů‘‘. Dohledala jsem si informace, že Azael (koho Bůh posílá) je jeden ze dvou andělů, kteří sestoupili z nebes a byli svrženi. Stali se hlídači skrytých pokladů.
Tu noc jsem dostala  velice důležité informace týkající se kompletní transformace lidstva. Cítila jsem, že je přítomno vícero archandělů a Serafínů (andělé nejvyššího řádu). Jakoby stáli frontu na spojení s mou bytostí. Té noci od 0.05 do 0,55 jsem přijímala vhledy, s kterými se musím podělit s ostatními. Tyto informace mě dost šokovaly, i když jsem o transformaci slyšela z různých stran. Jsem astroložka, a tak jsem si postavení planet a jejich vliv ověřila.
Musím konstatovat, že se data, která mi byla předána, z pohledu astrologie se shodují se zajímavým postavením planet, které bude mít na lidstvo silný vliv.

Josef Kořenek
Zde i já musím konstatovat, že se také výuka v Indii shoduje s předpovědí. Víme, že energie planety Země jde jednou směrem k mužskému principu (necelých 13. tisíc let) a poté k ženskému principu (dalších 12 920 let). Tato posvátná událost se děje právě nyní.

Sri Bhagavan a jeho manželka Sri Amma jsou avataři. Říkají o sobě, že jsou jedna duše ve dvou tělech. Tedy něco jako mince, která má dvě strany. Amma je zaměřena na pomoc lidem ve světských záležitostech jako je zdraví, partnerství, peníze, práce i kariéra. A Sri Bhagavan je zaměřen k pomoc v duchovní sféře, tedy probuzení, osvícení a realizace Boha. Nazývají se AmmaBhagavan. První je Amma, žena a božská matka. Druhý je muž. Dá se říct, že je to i abecedně posloupné, ale na prvním místě se dostává žena – matka.
Pokud vezmu i procento „dikšadávajících“ nebo i „meditátorů“, opět zde převažují ženy. Lidstvo od roku 2012 směřuje do ženského principu. Vzejdou ženy jako duchovní vůdkyně, ženy prezidentky společností nebo států. Lidstvo si bude muset zvyknout na to, co již zná z minulosti. Ženy  jako vládkyně,  matriarchát (např.  proslulá královna Hatšepsut ve starém Egyptě). Mužský princip se začíná bránit, neboť je na ochodu, božství jej přestane podporovat. Přesouvá energii do ženského principu, a tím se zjemňuje frekvence planety. Proto dojde k masivní transformaci lidstva, jak mi jej popsal Serafin. Zde předkládám přesný zápis vhledu:

Daniela Hannah
Výkyvy lidské rasy:
Na jaře roku 2017 přijde čistka nebo úklid, kolektivní transformace lidstva. V dubnu, květnu a srpnu roku 2018 a po celý rok 2019, především pak v prosinci 2019, přichází Zlatý věk.

Josef Kořenek
Letos očekáváme zprávu z Indie. Nové učení. Jedno z nich je „Jak správně umírat.“ Nebo-li jak správně opustit tělo a vyhnout se tak karmickému kolotoči. Sri Bhagavan se již dříve pozastavil nad etikou sebevraždy. Řekl, že právo odejít má každý, jen je důležité odcházet s radostí. Pokud člověk odchází znechucen a většinou v depresích, utrpení, pokračuje i v posmrtném životě. Pokud odchází v radosti a s úsměvem, radost i úsměv ho nadále provází.“
Zde mám soukromý pocit, že je to i taková taktní nabídka straším lidem a lidem kteří, nechtějí dál na sobě pracovat, taktní odchod. Při správném přechodu obdrží jak probuzení, tak i osvícení a stávají se velkou duchovní bytostí. A při plném odevzdání se a přání, mohou i splynout s Bohem.

Daniela Hannah
Tomu všemu bude předcházet krok zpět, vše se musí zbortit, aby mohlo přijít nové.

Co nás čeká:
Spojení více ras, nová cesta lidstva ke své podstatě, míšení rasy z hlediska eugeniky. Tím se docílí dokonalých bytostí, které zachovají zemi z hlediska ekologie – vše za čistou rasu.
Přijde Boží dítě, klony ve velkém, děti budou upravené. Budou se rodit jen inteligentním, schopným a silným ženám.

Josef Kořenek
Zde se připravuje další speciální učení, měsíční seminář pro páry a manželé, kteří chtějí mít dítě. Seminář bude o tom, jak si přivolat před početím „Hvězdné dítě“, a také jak jej porodit a vychovávat.
Sri Bhagavan zmínil, že planeta bude patřit těmto vyšším bytostem, lidé by planetu jinak zcela zničili. To je i důvod, proč je lidstvu nabídnut dobrovolný odchod. Musím také doplnit, že tyto děti jsou nevídaně inteligentní. Již ve dvanácti letech se zabývají jak kvantovou fyzikou, kombinatorikou a dalšími a dalšími předměty, které nedokážu ani vyjmenovat, které se běžně vyučují na matematickofyzikalních fakultách. (Takové děti už jsou na této planetě). Příliv těchto dětí na Zemi bude mít nevídaný vliv jak na onu populaci, tak na celé vědomí lidstva.

Co se tedy bude dít dále:

  • Bude především zrušené školství. Nebude ho potřeba. Děti se rodí s otevřeným vědomím a světské věci se doučí z internetu.
  • Bude zrušeno vojsko i policie. Nebude tedy s kým bojovat a není potřeba být ochraňován policii.
  • Zruší se tím pádem i hranice a státy se sjednotí.
  • Zruší se i zdravotnictví. Nemoc je 99% psychosomatická záležitost. Pokud tedy někdo přece jen onemocní, půjde ke „karmalogovi,“ kde si jako u terapeuta proberou události, kde provedl jistou chybu a důvod proč onemocněl. 🙂

Samozřejmě to bude mít i krásný dopad na krajinu. Velkoměsta i dálnice se zruší, volná energie bude dostupná všem a výživa bude především vegetariánská až převážně bretariánská, tedy výživa světlem.

Daniela Hannah
Dojde k tomu, že bude jedno dítě na dvě matky. Počet dětí bude totiž klesat. Povít dítě bude výsada dle inteligence. Výběr partnera jako genetického materiálu. Budou jiní lidé, lepší lidé a s těmito bytostmi přijde obnova země jako eko země. Zbavení se plevele a nečisté rasy.

Privilegia vyšších bytostí:
7 čaker je málo, jelikož se jedná o nižší formu bytí; 14 čaker je spodní hranice. Lidé s 21 čakrami a výše jsou privilegovaní; ti,co mají nad 40 a výše jsou vládci a vůdci. Úbytek lidí.  Populace klesne pod 3 miliardy a bude stále ubývat. Tento počet se zastaví na 1,7 miliardy.

Josef Kořenek
I zde musím také souhlasit. V Indii se připravuje další speciální výuka -„18ti letý seminář.“
Tento seminář je očividně zaměřený na mladé lidi, kterým se budou zřejmě postupně otevírat všechny čakry, rozšiřovat vědomí, realizovat Boha (to znamená, že Bůh bude doslova fyzický. Lze ho vidět, lze s ním komunikovat a lze se ho dotknout. Bůh se stává členem rodiny).
Cílem je, aby absolvent byl opravdový duchovní učitel, mistr, guru. Do výuky bude zařazena i výuka technologie vědomí, to znamená, že nejen, že dokáže poručit dešti větru, ale i materializovat předměty, dokáže poručit, aby ze skály tryskala voda nebo z kmene stromu vytékalo mléko. Samozřejmost je i léčit a dokonce oživovat mrtvé. Nutno říct, že nejde o sci-fi, tyto události se již dějí a jsou už bytosti, které takové věci dokáží nebo že mají svého fyzického Boha v rodině.

Daniela Hannah
Toto mi nadiktoval pomocí automatického písma Seraphín Achaiah – anděl trpělivosti a objevitel tajemství přírody.

Josef Kořenek
Rozpadnou se také církve, protože ve zlatém věku bude každý napojen na svého osobního Boha. Nehledě na to, že božství bude realizováno. Budou převládat dvě vědomí, Kristovo a Budhovo.
Ale jsou tu i mladí dobrovolnici, kteří jsou si vědomi, že nebudou probuzeni či osvíceni. Je to z důvodu, abychom se nevrátili zpět na stromy. Vysvětlím. Osvícení je stav bez mysli a takový člověk je v podstatě nepoužitelný, vidí vše jako dobré, byť by šlo i o nějakou katastrofu. Tito mladí neprobuzení budou tvořit a vyrábět nové a nové technologie, jaké si můžeme představit jen ve sci-fi filmech. Uvedu příklad. PC nebude, jak ho známe dnes. Bude to malá mikrotečka v oku. Takže vše uvidíme jako holograf. Také mobil bude zabudován v dlaní mikrotečkou. Ač to zní legračně, na dlani si vyťukáte číslo a pak strčíte prst do ucha.

Přemýšlíme, jak tyto informace „obalit“ a šetrně je sdělit. Vychází nám, že se to prostě nedá. Buď lze říkat jen dobré věci, nebo je sdělovat pouze připraveným a otevřeným.

Lidé si užili strachu z roku 2012. Upozorňování na  ‚čistky ‘ bude asi vyvolávat úsměv na tváři. Zde platí slova z bible: ‘‘Kdo je připraven, ten tyto informace přijme a  kdo není, půjde‘‘

Autoři textu: Daniela Hannah, intuitivní astroložka a Josef Kořenek, Dikšádávají, autor meditačních CD.

počet zobrazení: 9221