Ukázka části karmického horoskopu

KARMICKÝ HOROSKOP – druhá část

Jméno: Eva Nováková
Datum a čas: 13/12/1976, 12:0 UT+1:0
Místo: Benešov
Systém domů: Placidus

 

Slunce

Z POHLEDU KARMY – postavení Slunce sděluje, co si přinášíme za karmické poslání od otce a jeho rodové linie.

Jak poznáme, že si osoba neplní své karmické úkoly?

Tato osoba v případě odklonu od karmického poslání neví, co chce. Nemůže si splnit své sny, i když se snaží. Nikde nemá stání a hledá své štěstí. Má tendence napravovat lidi kolem sebe, může se uchýlit k různým závislostem. Také ve svých aktivitách může chybovat, může přijít konflikt s vírou, duchovnem, politickou stranou, filozofií. Nestabilita této osoby bude probíhat, než pochopí, že štěstí se ukrývá uvnitř ní samé.

Střelec je znamením hledání smyslu lidského života.

Střelec neustále hledá odpovědi, pravdu a poznání a touží po rozšíření svého vědění a chápání. Neustále směřuje k nějakému cíli. Střelec bez cíle je jako moře bez vody. Snaží se najít nějakou schůdnou cestu pro sebe i ostatní. Je optimistický a má nesmírnou víru. Díky svému nadšení a schopnosti přesvědčit se může stát v nějakém směru vůdčí. Zůstává jakoby věčně hledající a uvědomuje si, že učení nikdy nekončí a že člověk se musí neustále rozvíjet. Jsou to lidé svobodného ducha a přátelských způsobů. Nemají rádi, když je někdo sráží k zemi a jsou optimističtí a bezstarostní. Obvykle pracují na nějakém úkolu, milují zkoumání a jsou cestovatelé. V touze povzbudit ostatní vedou někdy lehkomyslné řeči a dosahují tak často svým jednáním opačného efektu, protože často příliš neuvažují o tom, co vypustí z úst. Je zde možnost lásky k riskování, a proto nebezpečí ke stažení k hazardu. To samozřejmě neplatí u výše vyvinutých jedinců, kteří prošli dobrou výchovou. Mívají slabost pro všechny životní radovánky a dopřávají si jen to nejlepší musí si dávat pozor, aby nezašli příliš daleko. Důležitým faktorem v naplňování Střelcova života jsou výzvy. Když je úkol splněn, tak Střelec začne pracovat na dalším. Nutkání stanovit si své cíle je velmi silné. Současných aktivit se dotkne jenom letmo, protože jeho mysl je upřena téměř vždy  na plány budoucí. Nadšení Střelce a jeho životní optimismus jsou velké. Problémem, tady může být neklid, protože Střelci se ne vždy podaří dohlédnout na konec jeho plánu. Střelec má někdy sklony k riskování, což se může někdy vymknout. Vyhnout se nebezpečnému riziku mu umožní rozvíjení vrozených  intelektuálních schopností. Střelec je jedním z dvojitých znamení zvěrokruhu, což mu dává na všestrannosti.  Ta přispívá ke schopnosti dělat více věcí najednou, ale také sklonu rychle se pohybovat od jednoho úkolu ke druhému. Větší uspokojení potom přináší práce na jednom úkolu od samého začátku až do konce. Teprve po dokončení jednoho úkolu přechází ke druhému. Znamení Střelce propůjčuje velkou šíři vidění. Schopnost rychlé asimilace na složitou situaci. Lidé narození v tomto znamení se velice často neumí vypořádat s detaily. Ignorování maličkostí je však může přivést do potíží. Střelec se nedokáže vyrovnat s omezením v žádné oblasti a také ani s omezením ve vztazích. S majetnickým nebo žárlivým partnerem dlouho nevydrží. Má nezávislý duch a netoleruje žádné omezení osobní svobody. V sexu jsou střelci velmi aktivní. Potřebují ale partnera, který je na výši také inteligenčně. Rodiče, kteří mají dítě Střelce by měli vysledovat jeho zájmy, jeho potenciál by měl být správně veden. Tyto děti mohou mít občas problém dodržovat nějaké nařízení. Ale na rozumné argumenty slyší a vnímají také smysluplná omezení. Jsou to vesměs velmi dobří rodiče, kteří živě reagují na své děti. Rodič  Střelec ale po narození dětí musí mít prostor pro svou vlastní činnost, jinak je nervózní. Pro Střelce je důležitá výzva a náročné úkoly. Nudné práci by se měl vyhýbat. Střelcům se většinou finanční prostředky daří získat. Používání zkrácených postupů na cestě k úspěchu může Střelce vést k závažným omylům. Většinou je to způsobeno tím, že nevěnují dostatečnou pozornost detailům. Mají silnou lásku ke změně. Střelci by se měli soustředit na oblast svých jater. Měli by věnovat dostatečnou pozornost své stravě. Při sportování by si měli Střelci dávat pozor, aby se vyhnuli problémům s nohama například natažené svaly a šlachy, stehenní svaly, Střelci potřebují pohyb nevydrží na jednom místě. Střelci jsou vesměs lidé svobodného ducha s přátelskými způsoby. Milují zkoumání a jsou cestovatelé. Je zde možnost že Střelci plácnou nepromyšleně něco co jim přijde na jazyk a potom Vás začnou bezelstně ujišťovat, že to tak nemysleli a lidé jim často odpouštějí.

 

  1. dům ve Vodnáři

Vodnáři jsou propojeni s touto osobou na karmické úrovni. Znají se z minulých  životů. Zde  Vodnáři  otevírají tzv. bránu do minulých životů, připomínají této osobě něco velmi silného, důležitého z minulosti, z minulých a souběžných životů.

 

Měsíc

Postavení planet naznačuje, že tato osoba bude mít touhu po soucitném partnerovi, který mu dokáže pofoukat bolístky a který má zájem o jeho zdravotní stav. Starostlivého partnera, nebo naopak tato osoba bude táda pečovat a starat se.

Luna ukazuje na naše sny, touhy a přání naznačuje, že na tuto osobu budou mít silný vliv  lidé narození ve znamení Panny, jelikož aktivují svým Slunce Lunu této osoby a tím aktivují její  životní touhy.  Proto  bude podvědomě přitahovat právě Panny.

Z POHLEDU KARMY – postavení Luny sděluje, co si přinášíme za karmické poslání od matky a její rodové linie.

Karmickým úkolem je být samostatný a mít vyšší cíle. K tomuto je nutné vychovat i své děti. Tato osoba má vztah k léčení, k uzdravování duší nebo propagace zdravého životního stylu.

Je důležité umět hospodařit a mít vše pod kontrolou. Úkolem této osoby je vést své potomky k samostatnosti. Karma zde hovoří, že rodová linie potřebovala silného a statečného potomka. V minulých životech ženy tohoto rodu nezvládly výchovu, nesamostatnost dětí způsobila v této rodové linii problémy a starosti. Proto se nyní narodil jedinec, aby ukončil karmu tím, že bude zvládat problémy, které postihnout rodinu a připravil na toto i své potomky. Někteří jedinci s tímto postavením Luny nebudou chtít mít vlastní potomstvo nebo budou mít děti později. Na nevědomé úrovni je zde zakódováno, že se člověk nedokázal postarat o své potomky. Nedůvěra a velká kritičnost je projevem této karmické zátěže.

 

Jupiter

Retrográdní Jupiter ukazuje na nesprávné zacházení s finančními prostředky v minulých životech, člověk se to nyní musí naučit a k tomu má navíc ztížené podmínky, aby si mohl lépe uvědomit skutečnou hodnotu hmotných prostředků.

Jupiter zde způsobuje, že člověk často pracuje v zaměstnání až otrockým způsobem a toto se dále zvýrazňuje, má li pocit, že jeho práce slouží vyššímu cíli. Spokojenost v práci je pro něj přednější, než hmotná odměna. Zjistí li však, že jeho úsilí v práci nikam nevede, otupuje a jeho pracovní nadšení upadá. Na svoji práci bývá často hrdý. Zejména v případě neharmonických aspektů mívá sklony k nadměrné poživačnosti a nestřídmosti.

Retrográdní Jupiter naznačuje na přílišnou poživačnost a nestřídmost v minulém životě a také na to, že tento člověk o své zdraví v minulosti příliš nepečoval. Nyní je tak prostřednictvím svých problémů nucen ke střídmosti, k rozlišování, co je pro něj vhodné a nevhodné a také by pro něj bylo vhodné stát se vegetariánem.

 

 

Saturn

Saturn z hlediska karmického dluhu  Saturn poukazuje na karmický dluh z minulých životů v oblasti zdraví a léčení. Saturn této osobě přinese životní zkoušky v tématu zdraví, služba pro druhé a spolupráce, sloužím, starám se a rozdávám se ostatním. Spokojenost v pracovní činnosti. Tato osoba  se nestarala o své zdraví. Chovala se lhostejně ke svému zdraví ale i ke zdraví lidí ve svém okolí. V tomto životě bude muset tento karmický dluh splatit, napravit v této oblasti profesně.

Pořádek je nutné hlídat i v oblasti aktivit a spolupracovníků. Musí se naučit vycházet s lidmi kolem sebe. Je nutné si vybírat službu, kterou bude poskytovat ostatním. Tato osoba by měla sloužit poctivě a s plným nasazením..

Saturn zde vytváří spojení se zaměstnáním a zdravím. Naznačuje člověka, který je svědomitý a pracovitý i když jeho práce může být nudná. Bere své povinnosti velmi vážně a častokrát nese těžké břímě.

Saturn této osobě přinese životní zkoušky v tématu vzdělávání, rozvíjení ezoteriky a duchovní směry, víra a náboženství. Cestování, zahraničí, cizinci, cizí země.

V období postavení Saturna budete řešit témata vyššího duchovního pochopení, víry a náboženství,  intuice a ezoteriky, okultismu, ciziny, cestování, osoby spřízněné sňatkem, vzdělávání a rozšiřování vědomostí. Nyní nastává vhodné období se vzdělávat nebo vzdělávat druhé, rozšiřovat vědomosti sobě i druhým. Dostane se vám zajímavých informací týkajících se cestování, zajímává rada na cestu či týkající se zahraničí. Na svých cestách si dávejte také pozor. Dodržovat pravidla a zákony dané země,  hlídat si doklady, mít vše v pořádku. Saturn ve Střelci vám může přichystat zkoušky. Vždy platí mít asertivní a diplomatické chování, nezpůsobovat chaos a zmatek. Je potřeba pomoci světu, lidem, sami sobě nastolit systém a řád v tématech cestování, vzdělávání, náboženství, ezoterika.

Z hlediska karmy takto postavený Saturn dává informaci o tom, že budete pracovně nebo soukromě cestovat. Tato osoba by si měla hlídat doklady potřebné na cestách. Také činnost provozovanou v cizině. Vše by mělo být  podle pravidel dané země.  V minulých životech jste zažili na cestách velmi chaotické situace.

Další úkol této osoby je akceptovat víru, náboženství či ezoteriku. Pochopit, že každý má právo na svoji víru. V minulých životech tato osoba přišla do konfliktu s vírou či náboženstvím. Byla v pozici, kdy tato osoba zakazovala určité ideje. Možná někdo Vám zakazoval nějakou víru, nebo upíral vzdělání. Do svého života se tedy bude tato osoba přitahovat tyto situace, které má karmicky zvládnout.

 

Saturn

SATURN VE LVU předurčuje tuto osobu být slavným…

Saturn této osobě přinese životní zkoušky v tématu plodnost a tvorba, láska ve všech podobách, vyniknout, získat pocty a uznání, zkrocení svého ega.

Osoba díky vlivu Saturnu má velkou potřebu být uznávaná a instinktivně chce ovládat své nejbližší okolí. Osoba se bude pokoušet získat nějaké vůdčí postavení. Měla by tato osoba dávat pozor, aby se u ní nezačaly projevovat diktátorské, nebo dogmatické postoje. Má velkou vnitřní potřebu chránit své Já, a proto je často velmi tvrdohlavá. Rodiče s tímto aspektem jsou vůči svým dětem často velmi přísní, čímž by mohly zapříčinit jejich brzký odchod z domu. Je zde možnost, že v určité fázi vystoupí do popředí zvýšená touha po moci a vedení. Musí si vypracovat hodnotový systém, který bude kolidovat s okolím. Tělesné problémy se mohou projevovat ve formě ztuhlých zad, a srdečních potíží. Lásky jsou zde problematické, brání jim velká ctižádost této osoby, která se nechce nechat svými city omezovat a zdržovat. Bývají zde sklon k žárlivosti. Může se zde jednat o příliš vysoké ideály, než by se mohly stát skutečností. Starší roky může prožívat na důležitém nebo vyšším pracovním místě. Bude mít organizační schopnosti a přízeň důležitých osob. Zaměstnání je téměř vždy nějak spojeno s veřejností. Dítě dané osoby, nebo nějaké dítě v okolí bude potřebovat velkou péči a starostlivost, bude něčím výjimečné. Musí si dávat pozor, aby osoba nevyužívala lsti a podvodu.

Pozor na problémy se srdcem, cévami, žílami. Je třeba zachovat opatrnost při spekulacích.

 

Pluto

PLUTO v tématu partnerů, smluv a dohod.

hovoří o transformaci této osoby prostřednictví vztahů. Dříve či později zničí každý vztah, pokud neprojde  nejpřísnějšími kritérii. Občas bude tato osoba prověřovaná právě ve vztazích a to pracovních, partnerských i rodinných. Bude klást otázku, zda partnerský vztah slouží opravdu jako vztah , pokud tomu tak není, vztahy se rozsypou. Pluto zde hovoří ve spojitosti se vztahem „všechno nebo nic“.

Tato pozice Pluta v životě přináší  změny,  nebo postupy  ve vztazích manželských, partnerských, či společenských, nebo pracovních. Osoba by mohla  přitahovat nějakým způsobem dominantní partnery, je třeba si zde dávat pozor na partnerství všeho druhu, jak  osobní, pracovní,  tak společenské.

Osoba  má cit pro spravedlnost a velmi citlivě bude reagovat na poklesky dospělých. Může se v této oblasti aktivně projevovat,  toto je to velmi dobré postavení pro psychologa, právního zástupce, nebo někoho, kdo se pohybuje v oblasti, kde se  řeší právo a zákon, uzavírají smlouvy,  ovlivňují rozhodování za lidi.

Může to také znamenat, že se v okolí dané osoby budou pohybovat lidé se vztahem k zákonu, právu a pořádku.  Osoba se bude snažit bud sama ovládat slabší,  anebo na ni bude vyvíjen nátlak, někdo se pokusí ovlivňovat ji. Je zde  možnost ztráty partnera, bývá zde utajená nevraživost, nebo problémy ve vztazích mezi okolím, institucemi, které se budou muset řešit.  Osoba bude muset použít své silné osobnosti, aby byla schopna vyřešit problémy v mezilidských vztazích.

Ve vztazích se má  pokusit nastolit rovnováhu, aby nešlo o nadvládu jednoho z partnerů, což by zapříčinilo problémy ve vztazích.  Manželství často ztroskotá právě díky tohoto vlivu. Osoba se  oddává své lásce velmi oddaně a vášnivě, pokud je kvalitně opětována.

Toto Pluto značí vysoké nároky vkládané do mezilidských vztahů,

Zde se člověk bude stýkat s lidmi na které je třeba si dávat pozor, protože se bud nebudou umět začlenit do společnosti nebo budou ovlivňovat osud této osoby.

Karmické zadání této osoby zní: snažit se vytvořit si kvalitní vztah ve vzájemném soužití. V minulých životech tato duše mohla být tyranem, nebo naopak spolehlivým partnerem, který by měl odčinit to, co natropil, a to zejména v partnerských vztazích, a ve vztazích všeobecně. Jak člověk prochází minulými životy, mění se pozice zloděje a policajta. Jednou tyranem, jednou tyranizovaným. Tato osoba by se měla naučit trpělivosti a toleranci. Pomáhat ostatním, pokud jsou v krizi.

V minulém životě tento člověk ovlivňoval osudy lidí a jejich životy. Nějakým  směrem k nim rozhodoval. Tento život se po něm bude chtít, aby rozhodoval spravedlivě a nestraně.

Toto Pluto naznačuje , že  osoba bude řešit karmický vztah k partnerovi, nebo ke svému okolí. Bude si muset utvořit vzájemný vztah k soužití, a intenzivně pracovat  aby svůj vztah  směřoval směrem k partnerovi. Tato osoba musí zvládat vše, bez omezování a ubližování tomu druhému.

Je možné, že se setká s partnerem se kterým již prožívala jeden život, a s ním tady  bude postupně plnit svůj úkol.  Tento člověk se také může vyskytnout jako někdo, kdo pomůže nebo otevře cestu jiným.

Osudový úkol této osoby je o tom jací budou její přátelé, do jaké skupiny se zařadí, kam tato osoba patří. Poukazuje na nezvládnuté kontakty v minulé životě.

Pokud se naučí tato osoba vybírat si své přátelé, bude mít život takový, kdy se jí podaří dosáhnout na své cíle. Pokud zvolí špatně, bude neustále řešit nějaký problém. Stejný karmický vzorec platí o skupině lidí, kde tato osoba pobývá. Nesmí si nechat ubližovat od svého okolí.

V minulých životech měla tato osoba osudový vliv na činnost, organizované skupiny s určitým cílem, možná je i polická činnost.

Karmický úkol zní: zařadit se do skupiny, do společnosti, kam člověk patří a zapadne. Zde může ovlivnit dění.

Pluto zde značí člověka, který bude mít snahu přetvořit a obnovit. Tato snaha bude nacházet sebevyjádření v kolektivní či týmové práci. Zde máme člověka se schopnostmi stát se dynamickým a úspěšným vůdcem. Bude mít mocné a vlivné přátele. Tento člověk si musí dávat pozor, aby respektoval práva ostatních, aby využíval svoji moc tvořivým způsobem ve spolupráci s ostatními.

 

Pluto

Hovoří o aktivitě v minulých životech v souvislosti s lidmi, pro lidi, pro společenství,

K takové práci či činnosti by se tato osoba opět měla vrátit, a navázat, kde skončila v minulých životech. V kterém domě stojí karmické Pluto, zde, v tomto tématu by měla tato osoba vyvíjet činnost.

Energie Pluta jsou velmi hluboké, transformující, způsobují zásadní a nevratné změny.

Projevuje se jako rozhodné vědomí citu pro vyváženost a rovnováhu, ale protože Pluto je v tomto znamení v pádu, může také přinášet náhlé a hluboké změny v rodině, neočekávané změny ve vztazích atd.

Obecně přináší do vztahů obavy a nejistotu, člověk je sice přizpůsobivý a zodpovědný (zejména v oblasti společenských vztahů), ale také nestabilní.

Osobní transformace může bytost dosáhnout rozvíjením svých schopností vztahovat se. Typická vlastnost Vah – nerozhodnost, zde vyvolává značné množství vnitřních rozporů a z nich plynoucí oslabení, až onemocnění ledvin. (Ledviny, jakožto párový orgán, mají ve vztazích významnou úlohu a jakékoli disbalance v této oblasti se na nich zdravotně podepisují.

Znamení Vah je navíc charakteristické tím, že se díky svému extrémnímu smyslu pro rovnováhu snaží neustále reagovat na jakékoli výkyvy ve vztazích, které by jiný člověk třeba ani nezaregistroval. Pluto tuto vlastnost ještě dále posiluje). Většina lidí s Plutem ve Váhách má podvědomý pocit, že nejsou fyzicky dokonalí a snaží se tuto představu změnit různými způsoby, které mají negativní dopady – plastické operace, experimenty se stravou (a vzniklá anorexie), atd.

Pro toto postavení Pluta jsou také charakteristické například soudní procesy v souvislosti se znásilněním, rozpady manželství a navazování nových vztahů bez důkladného poučení se z předchozího. Obavy z dalšího vztahu však mohou postupně vzrůstat. Možné jsou i pohlavní nákazy. Člověk může mít tendence dopustit se daňových úniků a finančních podvodů. Z hlediska generačního se jedná o lidi, kteří přinesou společenské změny, jež budou motivovány jejich smyslem pro spravedlnost. Dochází tu ale k rozporu, protože jim není cizí rasistické pojetí světa, což je jeden z extrémů Pluta ve Váhách.

V každém případě má člověk s touto planetou ve Váhách většinou dobře vyvinuté společenské instinkty.

 

Vzest. uzel

Severní uzel, dračí hlava, kam člověk směřuje, když zvládne informace z minulých reinkarnací. Severní uzel je téma, ke kterému směřujeme, když zvládneme svůj JIŽNÍ UZEL ,………nejdříve musíme zvládnout a potom můžeme postoupit.

 

Sest. uzel

Jižní uzel, dračí ocas, který vypovídá o tom, co člověk řešil v minulých životech, jakými situacemi si procházel a co si tedy tím pádem přinesl za zkušenosti.

V první části života se člověk potýká s tím, co si přináší za zkušenosti z minulých životů.

Tyto zkušenosti jsou v nás nashromážděny v mnoha a v mnoha INKARNACÍCH, minulých životech. Proto je nosíme v sobě a na jejich základech si máme tendence přitahovat do života stejné zkušenosti i nyní. Tyto zkušenosti nám přicházejí prostřednictvím lidí a prostřednictvím situací.

Tato osoba si přináší z minulých životů nezvládnuté energie v podobě sobce  a egocentrismu, kdy byla zaměřena sama na sebe, byla nezávislá. Individualista. Chtěla dominovat, stát v čele a být vůdcem. Diktovala lidem. Neuměla žít ve vztazích. Nezvládla spolupráci, dělala si věci po svém.  V těchto tématech zklamala či selhala. V tomto životě musí jít tato osoba směrem k lidem, skupinám a společnosti. Snažit se být součástí celku. Umět se dohodnout, pracovat kolem smluv a dohod, a tím naplnit energie Vah. Tato duše přišla z minulosti, kde byla zvyklá, že vše jde podle ní, na potřeby ostatních se neohlížela. Tyto situace se budou opakovat. Do života bude si bude přitahovat  lidi, kteří ji budou zrcadlit problémy, kde selhala. Dostane takového partnera, který  bude jejím zrcadlem.  Zde je nutné uvědomit si své nedostatky, pracovat ve skupině, spolupracovat s ostatními, a vytvářet něco pro druhé. Umět být diplomat a ohlížet se na potřeby ostatních. Tato duše má v sobě karmický dluh v podobě pocitu dluhu, že byla egoistická a vzhlížela pouze sama k sobě. Zde je nutností dát tyto energie do pořádku a jít směrem od své osoby  k lidem.

Tato osoba si přináší z minulých životů nezvládnuté energie v podobě zdraví, služeb či léčení. Tato osoba má zkušenosti z minulých životů z v oblasti léčení. Zažila velké utrpení lidí, kdy lidé byli nuceni pobývat v nuzných podmínkách při uzdravování, nebo čekání na smrt. Dokonce zažila situace, kdy chyběly základní léky, všude kolem nemocní lidé trpěli. V této oblasti zklamala nebo ji nezvládla.  Je zde silné napojení na minulé životy, přímo propojení s minulostí, kdy se tyto světy prolínají. Proto se této osobě budou přitahovat do života podobné situace jako kdysi. Bude se aktivně pohybovat v  nemocnici, ústavu, nebo  vězení. Zde je dobré naplnit karmu tím, že jsem v roli doktora, terapeuta, nežli nemocného nebo izolovaného. V tomto životě je nutné si uchovávat a přímo hýčkat své zdraví, brát ho jako nejvyšší prioritu. Dobré je, se zabývat prevencí, aby tato osoba byla zdravá,  a nenechat se zbytečně stahovat  zpět do těchto nezpracovaných energií. Po této duši se požaduje, aby zajistila, že nemocní lidé budou mít důstojné podmínky v době nemoci či umírání. Opustit nemoci a věnovat se činnosti léčení, nebo vyjednávání lepších podmínek pro nemocné. Pokud si tato osoba zpracuje své nemoci, pak se vyváže ze svého jižního karmického uzlu a poté může směřovat k severnímu karmickému uzlu, kde bude v roli uzdravovatele druhých, kde tuto osobu čeká velký úspěch, protože podvědomě zná útrapy druhých a zná z minulých životů jejich pocity.

 

Sest. uzel

„Cesta duše“

Odkud a kam směřujete, co jste si přinesli za in informace z minulého života, proč Vám chodí do života podobní lidé a situace stále dokola, co máte dělat, abyste se posunuly, kterým směrem máte kráčet, kde máte svůj karmický dluh a kde v čem můžete vyniknout…

Z čeho jsme vzešli a kam směřujeme…cesta duše této osoby směřuje z Býka  do Štíra

Nezpracované  energie Býka: stabilita, majetek a finance, domov a rodina

Štír je energie: okultismus,  závislosti, tajnosti, sex, peníze

V minulém životě jste prožívali lekce,  kdy tato osoba se dostávala do konfliktu a půdou a majetkem. Neměla stabilní půdu pod nohama. Byla materiálně založená a vše podřizovala jen touze po majetku.  Tyto problémy nezvládla a přitáhla si ty samé situace a lidi do tohoto života. Duše má v tomto směru svůj karmický dluh vůči druhým.

V tomto životě je nutné naučit se, co jsou správné hodnoty. Možná bude muset  projít  velkou chudobou, aby pochopila a vážila si všeho, co v tomto životě díky lekcím umí. Duchovní směr ji může změnit osoba, díky ní začne tato duše rozvíjet své schopnosti. Může to být i velice nepříjemná osoba, nebo situace, kdy Vám partner bere to, co je Vám nejdražší např.  šperky po rodičích. Veliká lekce, co tato duše má,  o to přijde. Člověk se naučí díky tomu chápat souvislosti. Díky těmto situacím pochopit a více zjistit, že mezi nebem a zemí opravdu něco je.

Dobré je si udělat pořádek kolem sebe. Bojovat se zlem, prát se. Tato osoba by mohla být výborný policista, nebo někdo, kdo potírá morálku. Důležité je chovat se za každé situace morálně, nestřídat partnery. Jít směrem od hmotného majetku k duchovnímu směru. V tomto bude tato osoba dostávat životní zkoušky. Mít silnou a pevnou víru, odhodlání jít tam, kam si přeji.

Stabilita, kořeny mohou této osobě chybět. Domov a rodina mohou haprovat,  úzké vztahy, nebo vztahy s partnery.

Osoba se dostává do problému,  jako je například samota ve vztahu, např. kdy  partner  tráví čas mimo domov. Za  tyto zkoušky bychom  měli být  vděční, protože nás posouvají.

A pochopení této karmy? Pomáhám lidem např. v domově seniorů, domovu dětí, a všude tam, kde je člověk potřebný.

 

Černá Luna

Místo, kde se v horoskopu nachází Černá Luna upozorňuje na  slabé místo této osoby, na  karmický dluh.  V místě, kde stojí ČERNÁ LUNA    byly v minulých životech udělány kroky, které vytvořily energetický uzel negativity. Lilith je místo,  kde jsou  označeny zkušenosti, které naše duše po ukončení inkarnace vyhodnocuje jako zvýšení karmické zátěže.

V tomto postavení je karmický blok a zátěž v oblasti majetku a peněz této osoby. Po celá život je nutné si hlídat svou finanční situaci. Neriskovat v souvislosti s majetkem.

Tento člověk může  pociťovat nedostatky v materiální oblasti. Marnotratnost. Nedostatek peněz, někdy pocit, že si dotyčný nemůže dovolit to, po čem touží a z toho plynoucí nespokojenost.

V minulém životě se  tato osoba neuměla chovat k penězům a majetku tím správným způsobem.  Zde černá Luna znamená zvláštní vztah k hodnotám.

Tento dům zrcadlí přístup k materiálnímu i emocionálnímu pohledu na vlastnictví, obsahuje příčku  sebevědomí, pocitu vlastní ceny. Touha vlastnit co nejvíce není při tomto postavení Černé Luny ojedinělá. Také se může projevit tak, že tato osoba má špatný vztah k penězům a majetku, ale i možné snížené sebevědomí. Nevěří sama sobě. Nezná svou vlastní hodnotu.

Tato osoba by měla ovládnout svoji nutkavou touhu vlastnit a spokojit se s tím, co patří ke skutečným potřebám, bez většího úsilí a bez bolestných ztrát, pak  tato osoba obohatí  svůj život.

Karmické zadání této osoby je kolem zdraví, spolupráce, služba pro někoho. Lékaři, zdravotníci, nebo léčitelé. Lidé pracující ve službách.

Tato osoba reaguje obvykle na jakýkoliv stres, či přetížení psychosomatickým onemocněním jako jsou astma nebo různé ekzémy.

Černá Luna zde přináší pocit zablokování vlastního vývoje. Pocit, zahlcenosti činností, která ji brání kráčet vlastní cestou.

Zde je nutné se umět pracovně zařadit , rozvíjet se dál, najít si svou životní cestu. Nenechat se zablokovat a naopak se snažit prosadit se.

Zde působí Černá Luna v tématu zdraví, práce a služby bližnímu. Jednotlivec se nespokojí s rutinou, která se váže s každodenním životem. Tato osoba může být  nespokojena se svým zaměstnáním, nelogickými postupy svých nadřízených a zpracování úkolů, které z  pohledu této osoby nemají velký smysl. Může se dostat do konfliktu s představeným nebo s kolegy. Následkem může být  odstup a pocit osamění a zklamání ze strany kolegů.

Pro jedince s touto Černou Lunou je nesmírně důležitý výběr zaměstnání. Je nutné si najít práci ve zdravotnictví, pomáhat lidem nebo pracovat ve službách, starat se o někoho. Pokud tomu tak nebude, pak se tato osoba sama ocitne v roli nemocného.

Černá Luna poukazuje na karmické zatížení z minulých životů. Zde lidé narození v Býku aktivují této osobě Černou Lunu a mohou jí otevřít brány do minulých životů, tedy připomenout nepříjemný karmický dluh této osoby. Proto by měla být obezřetná při setkání s Býkem.

Tato osoba bude v průběhu života konfrontována s tématikou vlastnění majetku a vztahu ke všem hodnotám. Majetek může být ohrožen vždy, když se zaktivuje černá Luna, pak přijdou situace, kdy se o majetek bude bát. Tento člověk se navenek může projevovat jako lakomec, protože mu podvědomí říká, že může přijít o peníze, jak se také stalo v minulých životech. Bude řešit neustále téma majetku, konfrontován se situacemi souvisejícími s majetkem.

Také může nabít dojmu, že partner této osoby je jeho vlastnictví, a to se může odrazit ve vztazích.  Proto je dobré na tomto vzorci duše pracovat.

Jedná se o osobu, která prožila v minulém životě rodinný konflikt, přišla o střechu nad hlavou.  Tuto situaci nezvládla a vznikla zde karmická zátěž, která se přenesla do tohoto života. Zde je nutné plnit si karmu a mít rodinné vztahy v pořádku.