Rak

Sluneční karma –  motto: Oduševnit život

 

Na počátku zvěrokruhu stojí Beran, který symbolizuje nový začátek, vydávání se na cestu, jejíž cílem je cesta ke světlu, stav osvícení. Po Beranovi následuje Býk. Ten dává základy a zastřešení tomu, co počal Beran. Blíženec přináší schopnost navazovat vztahy a komunikovat. Nyní přichází Rak, který se stará o duševní bytí. Jste tu proto, abyste světu dali duši. Vaše bytost je hluboká a přijímající. Vše, co pojmete, ukládáte do sebe. Symbol Vašeho narození: chytáte život, jako by se jednalo o vodu, která se bez Vaší pomoci rozteče do všech stran. Jste chápavý ochránce rodinného společenství, cituplný Rak. K Vám utíkají lidé do bezpečí, když jim hrozí nebezpečí. Mezi duší a rodinou existuje vzájemné propojení. Rodina je místem vzniku života. Dítě přijímá sílu duše, kterou nalezne při narození a pak si ji nese s sebou celý život. Jste rodinný člověk, Vaše karma se naplní  založením vlastní rodiny, kdy přebíráte štafetu z minulosti a nesete dál do budoucnosti.

Zrozenci Raku jsou pověřeni tajným úkolem – zachránit rodinu od vymření. Musíte se postarat o potomstvo. Toto od Vás očekávají Vaši předci, protože ve Vašem rodu se rodilo málo dětí. Jeho přežití mohly ohrozit tragédie, náhlá úmrtí, války, neplodnost nebo neochota přivádět děti na svět. Vaším osudem je starost o vlastní děti a potomstvo. Předkové naléhají a mohou si dokonce vynutit splnění tohoto úkolu. Dáváte světu duši, útulný příbytek plný tepla a starostlivosti, jistoty a útěchy. Jste na světě, abyste založili rodinu, postarali se o její soudržnost a další existenci. Pokud jste se tomuto úkolu vyhýbali, měli byste to napravit. Obklopte se dětmi nebo vnoučaty, abyste splnili svůj úkol. Datum Vašeho narození nebylo náhodné. Přišli jste na svět v okamžiku určeném vůlí předků, kteří sledují jediný cíl, aby se rodina v budoucnu dokázala prosadit díky harmonické a pevné soudržnosti rodu. Spolehlivý Rak plný porozumění ji musí posilovat. Když Rak nemá děti, stará se o děti příbuzných. To je jeho předurčení. Přijít na svět, když rod potřebuje račí energii. Kdy se předkové obávali vymření. Váš život nekončí smrtí, nýbrž pokračuje dál v bytí potomků. Proto Rak slouží k obnově života.

Někdy přichází Rak, když starší sourozenci brzy zemřeli, nebo byli neplodní. Předkové se pak snaží dodatečně vyrovnat tento nedostatek. U Vašich prapředků Slunce v Raku nabádalo k rozrůstání rodu. Po generaci silně ovlivněné Rakem s četnými potomky přichází období protichůdná, například generace Vodnářů, která se od rodu odklání. Potomstvo je nutné, ale mnoho dětí by také znamenalo zchudnout, čímž by se rodina nemohla dostatečně postarat  o budoucí nástupce. V karmické astrologii je Rak zdrojem lidského bytí, původem života. Kdo nezná tento důvod své vlastní existence, kdo zavrhne rod, nebo žije ve sváru s příbuznými, ten se potácí životem. Takový Rak hledá a nenachází bezpečí, teplo a útulek, protože toto mu může poskytnout pouze rodina. Rak potřebuje rodinu.

Rak však není jen předpokladem k založení rodiny, nýbrž je i pramenem vnitřní síly, kterou nazýváme duše.

Jestliže žijete v ústraní, odvrátili jste se od příbuzných, máte v rodině spory, jste nesnášenlivý samotář, doháníte-li rodinu svými náladami na pokraj zničení, pak jste nesplnili svůj karmický úkol. Pokud se vyhýbáte osudovému předurčení žijete s pocitem, že nejste šťastni na tomto světě, máte strach z lidí, jste nedůvěřiví a neschopni otevřeně komunikovat se svým okolím. Takové chování lze vysvětlit špatnými zkušenostmi. Příbuzný Vás možná odmítli, vysmívali se Vám, když jste otevřeli své srdce. V takové povrchní rodině jste nemohli najít příslušnou odezvu. Nemůžete se smířit, že jste cizincem ve vlastní rodině, pak se Vašemu ústupu nelze divit. Mnozí Raci si udržují odstup od svého otce, což se může změnit i v nenávist.  Vztah otce k Rakovi je tak těsný, že se téměř zákonitě musí rozpadnout. V prvních dnech, týdnech,měsících a letech je vztah téměř symbiotický, plný doteků, mazlení a objímání. Jak malý Rak roste, začíná se otec bát, aby se na něj zcela neupnulo a raději se stáhne zpět. Nic netušící dítě si dává za vinu ochabnutí otcovy lásky. Toto nedorozumění dá to pohybu lavinu komplikací až nakonec vše vyústí v nenávist. Přemíra lásky je příčinou tohoto rozporu. Pokud jste se odcizili svému otci, je na čase, abyste otevřeli oči. Vy dva jste byli nerozlučný pár a jste jím dodnes. Otcův vztah k Vám je vřelý, miloval Vás nade vše a vy musíte být připraveni převzít osud Raka, který Vám určil. Jeho osud musíte vykoupit vlastním osudem. Musíte být ochotni nést otcův osud.

Vaše karma proplétá osudy Vaše s rodičem. Kdo chce vykoupit karmu otce, musí vědomě přitakat, uvědomit si, že přijímáte otcovu vůli. Když přijmete, co Vám určil, splníte vůli předků z otcovi strany a zároveň naplníte i svou vlastní karmu, navážete na dřívější život, v němž jste zůstali bezdětní,  a zemřeli v osamění. Nyní jste požehnáni plodností, připraveni na život, který rodí nové potomstvo. Pokud se vzpíráte osudu, opakujete chyby z minulosti, jste pronásledováni karmou, místo toho, abyste jí zvládli. V takovém případě se cítíte vyloučeni z rodinného kruhu, hádáte se kvůli maličkostem, které mohou vyvolat válku. Vaše rodina je Vám cizí, nejevíte o vztahy s rodinou. I Vaše dítě se k Vám obrací zády a vy trpíte trvalým svárem. Nemůžete vystát prolhanost členů a nesnášíte, když svým chováním ohrožují soudržnost rodu. Karma, která se zvrhla v prokletí. Když Rak ničí, co miluje a ohrožuje harmonii, po které tak touží. Odmítá děti, nedokáže si najít správného partnera a každý vztah ukončí zklamán, protože má pocit, že mu v něm něco chybí. Jako by se předkové postavili proti Vám. Nesplněná karma vnáší do života tragédie, nenávist a spory. Rak s nevyřešenou  karmou  nevědomky ničí co miluje, aby se osvobodil od břemene karmy, ale toto osvobození bolí. Zrozenec se zdá potomstva, ačkoli děti miluje a tak trestá sám sebe. Rak se musí od tohoto osvobodit.

Další možnost souvisí z tragickou událostí z minulosti. Zemře-li v otcově rodině dítě, nebo  těhotná žena, zastaví se hodiny. Rak se vrátí k tomuto dramatu, vzdá se vlastních dětí a dá přednost žalu z této ztráty.

Vymanit se z prokletí můžete ochotou nechat minulost minulostí a poklonit se před ní. Před takovou jaká je, hroznou, krásnou, smutnou i veselou. Dívejte se v před. Za Vámi stojí otec, děd a praděd. Před Vámi stojí generace budoucí.