Stigmata

Stigmata

Jsem astroložka a lidé se mě obrací s různými problémy a bolestmi, se kterými si neví rady. Nedávný telefonát od mé stálé klientky mě zarazil. Ptala se na své „kožní problémy“, jak nazvala paní Lenka z jižních Čech svůj zdravotní stav. Chtěla jsem jí zastavit, protože vždy a všude zdůrazňuji, že nejsem léčitelka a léčit nechci, i když s léčivou energii umím pracovat. Mám k tomu své důvody. Má maminka, velice úspěšná léčitelka v době komunismu, si nemoci klientek na sebe “natáhla“ a nakonec na své léčitelství doplatila životem. Jednoho dne, bez varování, zemřela “plná rakoviny“ jak konstatoval lékař. Proto se záměrně vyhýbám všemu, co se týká léčení. Kolem mě je mnoho skvělých léčitelů a mé podvědomí říká: „Ševče, drž se svého kopyta“, tedy v tomto případě astrologie.

Lenka zněla dost vážně a já jí nechala mluvit o problému, který ji velice tížil. Popsala mi barvitě svou situaci. Ruce má v jednom ohni, na dlaních krvavé rány a díry skrz ruce. Na hřbetu rukou červená kůže, která přímo křičí, že se něco děje. Lenka mluvila a popisovala mi své bolesti na fyzické i psychické úrovni. Pravidelně dochází na kožní. Doporučené  kortikoidy nezabraly a lékaři jsou již zcela bezradní. Lenka je vážená osoba pracující mezi lidmi a nemůže si dovolit mít “olezlé“ ruce. Pravidelně, už několik let, kolem Velikonoc a Vánoc má tyto nepříjemné projevy. Vždy musí své ruce schovávat pod dlouhými rukávy se záminkou, že se opařila.

GQOXL2Wp8Q3AOoDWlcrk0SrG2E2urk6uAZ4C2yA3BnALImmdNb8_JmwjNqV4r0IxtTtOvaM

Začalo mi svítat. Má intuice už dávno věděla o co jde, ale nechala jsem ji mluvit. Od pána Boha jsme dostali dvě uši a jednu pusu. To znamená: “Více naslouchej a méně mluv.“ Lenka ukončila svůj monolog.  Pomalu, zlehka a velice diplomaticky jsem jí sdělila  šokující pravdu. Musím opatrně, abych ji nevyplašila. “To jsou projevy stigmat“, říkám a čekám, co ona na to.

FHxV-2DS9KpVbZ9hKs0onX66DDm096xmbasfHYlBvPg4oZAb-Utj2rjvgnHEe4794Qeaie8

„Stigmata“ jsou symboly. Tento jev lze definovat jako spontánní objevení se ran na lidském těle, podobných těm, které měl ukřižovaný Kristus. Objevují se náhle na „tradičních“ místech (např. v dlaních nebo na zápěstí), dochází při nich ke značné změně tkáně, dlouhodobě krvácejí, a přesto nehnisají ani se neuzdravují.

Lenka mě překvapila reakcí. “To už mi říkal manžel, ale raději zavolej Daniele, co ti na to řekne, tak volám“, pravila v klidu, srovnaná se vzniklou situací. Ovšem spousta otázek visela ve vzduchu. „Proč zrovna já? Kostely mám ráda, ale nejsem klasická věřící“, přemýšlela nahlas. Požádala jsem jí o fotky, jak ruce vypadají. Slovo dalo slovo a přišly jsme ještě na další projev. „Špatně se mi chodí, mám problémy i na nohách, ale tyto  rány nejsou tak znatelné“. Přemýšlela jsem, jak ji pomoci od bolesti a utrpení . „Osobně bych šla okamžitě do kostela a použila bych na rány svěcenou vodu“, byla má spontánní rada. Ovšem toto je jen rada na utišení a zmírnění bolesti. Primární problém je v duši paní Lenky a na ten musíme přijít společně. Zde nepomohou žádní lékaři klasické medicíny. Musíme se ponořit do minulých životů a zjistit pravou příčinu těchto problémů, které jsou uloženy hluboko v nevědomí každého z nás. Telefonní hovor jsme ten večer zakončily s tím, že zkusí svěcenou vodu a já se podívám do jejího karmického horoskopu, co praví hvězdy.

Druhý den ráno Lenka telefonovala znovu. Je právě v kostele a po namočení ran do svěcené vody přišla okamžitá úleva. To byla potěšující zpráva. Zadala jsem si její datum a čas narození do počítače. Pomocí umístění karmických planet v horoskopu Lenky jsem začala hledat odpovědi a také je brzy našla. Planety vypovídaly o tom, co prožívala v minulých životech.  Prožila situace, které snížily její sebevědomí. Setkala se s ponížením. Tuto karmickou zátěž si přinesla do tohoto života. Zde je nutné pracovat na svém sebevědomí. Věřit si. Toto je inkarnovaná duše, která se těžce vzpamatovává z válečných hrůz a násilí, které prožila.

V té době se Lenky Černá Luna pohybovala šestým domem zdraví a služeb. Zde se něco zaktivovalo, co má společného s ponížením, nebo obětováním – obětním beránkem. Určitě bych hledala spouštěč ve formě psychické situace, která vše zaktivovala. Pokud rozklíčuje a pochopí tyto situace, vědomě vystoupí z role oběti. Poté se následky zmírní nebo mohou i plně vymizet.  Lenka trpí sama v sobě. Je to něco jako sebemrskačství. Je důležité se zaměřit na vztahy k mužům. Pokud byla psychicky nebo fyzicky týraná, osočována apod. Zajímavé je, že poměr stigmatizovaných žen a mužů je 7:1 ve prospěch žen. Zřejmě to lze připisovat přirozeně výraznějšímu sklonu k citlivosti a empatii u osob něžného pohlaví.

Rodinná karma Lenky hovoří o tom, že předci vložili do této osoby naděje na lepší zítřky, zachování spravedlivosti a výhru dobra nad zlem. Díky neúnavnému studiu, rozšiřování obzorů a shromažďování vědomostí si bude paní Lenka plnit svůj karmický úkol. V minulých životech se ženy jejího rodu nemohly rozvíjet ani studovat. Byla jim odpírána víra, a proto  musí nyní dokázat víc, než její  předci. V minulých životech ji ponižovali muži nebo systém, v kterém žila. Bylo jí odpírané vzdělání a ztratila svou víru. Nyní je třeba ukončit tuto karmu tím, že si nenechá vzít své místo na Slunci, právo na vzdělání a nebo svou víru. V minulém životě také přišla o střechu nad hlavou, byla vystěhována, vyrvána z kořenů a vyhnána z domova. O tom všem hovoří Černá Luna. Karmický Saturn zde omezuje citové vyjádření. Díky takto postavenému Saturnu má sklony skrývat své pocity a vnitřní myšlenkové pochody. Emoce zůstávají utajeny pod ochranným krunýřem. Domov a rodina na Lenku klade velké břímě. Často se stává, že se musí vzdát jiných příležitostí a možností, jen aby dokázala unést všechnu odpovědnost, která ji zatěžuje, aby zvládla své domácí a rodinné povinnosti. Rodina je zde poutem i břemenem. Vztah mezi dětmi a rodiči, stejně jako jejich vzájemné působení, mohou být problematické. Člověk svoji rodinu miluje, ale nedokáže své city snadno projevovat. Saturn v tomto postavení tedy znamená domácí povinnosti a odpovědnosti, které mohou být překážkou k dosažení úspěchu v jiných oblastech.

Zde se dostáváme k „jádru pudla“. S Lenkou řešíme delší dobu jejího bývalého manžela. V souvislosti s ním i její děti, které trpí přítomností otce. Děti se nechtějí setkávat a nocovat u otce a jejich matka tím trpí zřejmě víc, než dává najevo.  Tady máme jeden „spouštěč“ zdravotních problémů Lenky. Ty další si musí najít sama v sobě.

Naštěstí díky karmické astrologii můžeme nahlédnout „pod poličku“, hluboko do našeho nevědomí, kde máme zapsané vzorce duše, díky kterým si přitahujeme do tohoto života situace a lidí z našich minulých životů. Chováme se podle tohoto programu a je pouze na nás samotných, zda nám tyto programy vyhovují, či nevyhovují. Můžeme na sobě začít pracovat a tím přepsat nevyhovující vzorce. Pokud někdo v minulém životě přišel o majetek a peníze, budou se situace opakovat. U Lenky jsou opakující se vzorce v podobě problémů v rodině a stigmata jsou pouze projevy duše. Někdo pří problémech chodí „vyplenit“ ledničku nebo kreditní kartu. Stále se jedná o projevy naší duše navenek. Už jsem zažila všelijaké slabosti a závislosti, ale stigmata jsou v Čechách vzácnou výjimkou a Lenka je jedna z těchto vzácností. Díky ní si můžeme osvěžit naše bolísky a strasti, které nás provází. Uvědomit si, co chce naše duše a na čem máme u sebe pracovat.

Mějte na paměti, že jen každý sám si určujeme pravidla, kam se můžeme dostat, nebo do jaké míry nás může ovlivnit jiná osoba. My sami určujeme mantinely, co si k nám mohou druzí dovolit. Každý na této planetě má právo prožít šťastný život. Nenechme si upírat naše práva. Každý jsme strůjcem svého štěstí, ale i neštěstí.

počet zobrazení: 2123

Jan Saudek

Jan Saudek

(* 13. května 1935 Praha) je český fotograf, věnující se zejména ateliérové fotografii s typickým a nezaměnitelným rukopisem. Nejčastějším předmětem jeho fotografií je žena, ženské tělo a motivy vztahu ženy a muže.

(Zdroj ze dne 6.4.2015: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Saudek)

Pohled do horoskopu Jana Saudka

O čem hovoří karmické Slunce

Pokud se pan Saudek odkloní od své karmy, může ztratit domov, rodinu, mohou přijít velké ztráty majetku. Může být vzteklý, trpět výkyvy nálad, žít nezřízeně, poživačně. Neumí se chovat ve vztazích, zejména rodinných. S každým odchodem partnera u něj přicházejí i ztráty na majetku. Jeho karmickým zadáním je zplodit dívku nebo dívky, synové nepřinášejí štěstí v rodičovství.

Karmická Luna

Karmickým úkolem je být samostatný a mít vyšší cíle. K tomuto je nutné vychovat i své děti. Pan Saudek má vztah k léčení, k uzdravování duší. Je důležité umět hospodařit a mít  pod kontrolou peníze a majetek. Jeho úkolem je vést své potomky k samostatnosti. Karma zde hovoří, že rodová linie potřebovala silného a statečného potomka. V minulých životech nezvládl výchovu potomků, nesamostatnost dětí způsobila v  rodové linii problémy a starosti. Proto se nyní narodil jedinec, aby ukončil karmu tím, že bude zvládat problémy, které postihnout rodinu a připravil na toto i své potomky. Někteří jedinci s tímto postavením Luny nebudou chtít mít vlastní potomstvo nebo mají děti později. Na nevědomé úrovni je zde zakódováno, že se člověk nedokázal postarat o své potomky. Nedůvěra a velká kritičnost je projevem této karmické zátěže.

Černá Luna (poukazuje na karmické zatížení z minulých životů)

Konfrontačními situacemi, které si pan Saudek bude přitahovat do života, jsou léčení životních situací, zodpovědnost, vidět nedostatky. Služba druhým. Sloužit lidem. Tyto vlastnosti v minulých životech nezvládl a bude proti nim opět postaven. Dostane šanci svou karmu narovnat.  Nezvládnutí služby k lidem. Toto postavení přináší možné pocity méněcennosti. Do života jsou přitahováni situace a lidé, kteří si ho neváží. Může se objevit psychický blok kolem sexuality.  Tyto osoby bývají perfekcionisté, fanatici v přesnosti, pedanti, kteří však odvádí neobyčejnou práci na speciálních pracovištích.
Jan by se měl zaměřit na své zdraví a zdravý životní styl.  Kvalitní službu druhým lidem Je nutné, aby vše, co dělá, dělal poctivě. Často je zde člověk konfrontován se smyslem pro detaily. Nepořádek se neodpouští, a to v žádné oblasti.
Černá luna zde pobývá v domě dětí, partnerů a kreativity.  Tajnosti kolem dětí, zatajené dítě.  U muže poukazuje Černá Luna na problémy s dětmi, které nebude moci sám vychovávat.  Možné strádání v rodičovském životě. V některé fázi života přijde rodič o dítě či o děti  např. tím, že je nebude moci vychovávat, nebo budou pobývat u druhého rodiče.  Na nevědomé úrovni má zapsaný karmický dluh v souvislosti s dětmi a partnery. Toto postavení nevylučuje skutečný nezájem otce o výchovu dětí a ty v pozdější dospělosti přestanou přirozeně jevit zájem o otce. Černá Luna zde přináší problémy v partnerských vztazích. V minulých životech zde vznikla karmický zátěž. Pan Saudek bude muset řešit karmické a osudové vztahy, a to za ztížených podmínek.

Karmický Saturn

Pan Saudek musí udělat vše proto, aby se v životě neutápěl neustále ve vzpomínkách na minulost. Díky fantasii, která ale může být  úzkostná, se u něj mohou projevovat všemožné strachy a neurózy,  o čemž podvědomě ví, tudíž může s tímto problémem začít pracovat ihned v počátku a vlastně žádný problém tak nevznikne. Pozitivní stránky tohoto člověka jsou, že má velké schopnosti empatie, skromnosti a bude ve svém životě vždy ochoten pomoci. Je to pozice, která s sebou nese psychologické nadání. Měl by se naučit věnovat meditacím, což bude mít velmi dobrý vliv na psychický stav. Je zde možnost setkání s nějakou osobou nebo životní situací, která ho bude chtít omezovat, nebo izolovat. To znamená, že  situace nebo osoba v životě omezí jeho osobní svobodu. U tohoto jedince je dobré pracovat na zvednutí sebevědomí, pozitivním myšlení, řešení problémů. Zanedbání by zde mohlo vyústit v nějaké psychologické problémy. Obětavost,  oddanost lidstvu, láska k hudbě, kompozici a poezii. Osoba plachá až bázlivá se sklonem k meditaci a pohroužení se do sebe, sklon k mysticismu, životu v ústraní, někdy ztráta smyslu pro realitu. Pan Saudek si musí hlídat úroveň lidí, se kterými se stýká. V minulých životech využíval lidi (přátelé, spolupracovníky), využíval kontaktů, a to špatným způsobem. Zařadil se do nevhodné skupiny lidí, ale také bránil ostatním, aby se mohli s někým stýkat. Nyní se musí naučit rozlišovat své přátelé, dávat přednost kvalitě před kvantitou. Musí si dávat pozor na to, mezi jakými lidmi bude trávit čas a pracovat. Je zde pocit zodpovědnosti vůči přátelům a příslušníkům rodiny. Bude se snažit seznámit s vlivnými lidmi, aby podpořil svou kariéru. Tato pozice dává možnost ztroskotání plánů a osamělost, člověk se musí naučit, že život jde pořád dál, toto postavení přináší pevná přátelství, na která se lze spolehnout. Je zde dána možnost styků a přátelství s osobami vyššího věku. Jan se bude setkávat se závistí. Bude aktivní v nějaké skupině, která bude prosazovat určitý cíl, projeví se nějakou formou členství ve skupině, jejíž život se bude otáčet kolem společného dění.

Merkur v kvadratuře na Saturn

Tato kvadratura hovoří o přílišné ustaranosti. Jan Saudek musí pracovat na tom, aby se nebál  jakékoliv změny. Je zde dána možnost, že je žárlivý a má k mnoha věcem  pesimistický postoj. Je třeba být opatrný na smluvní ujednání a různá písemná sdělení a naopak všechny důležité záležitosti je třeba mít písemně. Tato kvadratura hovoří, že při dosahování svých snah se vždycky objeví nějaká překážka. Proto je důležité se nevzdávat a naučit se větu že „co tě nezabije tě posílí“. Je  třeba si  dávat pozor na to, aby ho neobklopovali lidé mužského rodu, kteří nebudou upřímní a budou zkreslovat nějaký druh informací, nebo si budou přikrášlovat skutečnost. Může to být jak ve vztahu, ale také v pracovním procesu, anebo v nějaké jiné formě vztahu.

Slunce Opozice Jupiter

Finanční neúspěchy pro nadměrné utrácení a z toho plynoucí dluhy. Mrhání příležitostmi i penězi. Ješitnost, samolibost, povyšování se, impulsivita, hádavost, umíněnost, silné vášně, ale na druhou stranu i odvaha a rychlost v rozhodování.

Slunce trigon Luna

Harmonický soulad mezi vědomými projevy vůle a energetickým potencionálem zrozence a pocitové reakce, dědičné vlivy a návyky na straně druhé. S tímto aspektem je spojená vitalita, odolnost. Je zde rovnováha mezi mužskou a ženskou částí /mezi jang a jing/. Díky této harmonii působí tito lidé přitažlivě na opačné pohlaví. Tento aspekt vybavuje osobu sebedůvěrou a optimismem. Jan má rád děti a dokáže s nimi dobře zacházet. Dokáže si získat sympatii vlivných lidí a kráčet vlastní cestou. Tento aspekt pomáhá jedinci pochopit vlastní osobnost a vyrovnat se s ní.

Merkur kvadratura Neptun

Zde se hovoří o člověku, který má tendence k roztržitosti a rád se bude poddávat snění,  může dojít v životě k potlačování citů, takže může mít pocit ukřivděnosti, mohou se zde projevovat signály nediskrétnosti, a na tom je třeba pracovat. Není to rozhodně tím, že by chtěl někomu ublížit, ale může se zde jednat o nepozorného jedince, který se musí naučit koncentraci. Může mít abstraktní či mystické názory, které jsou pro ostatní těžko pochopitelné. Musí se naučit  vnímat realitu a uměl v ní žít. Měl by pracovat na tom, aby také jeho názory a myšlenky byly v souladu s realitou. Je u něj třeba také sledovat, aby nezkresloval skutečnosti, aby si příliš nevymýšlel. Pozor, aby ho někteří lidé v jeho životě nechtěli obelhat nebo oklamat. Má být také opatrný při podepisování dokumentů a smluv. Pokud si to nepohlídá, mohl by nastat nějaký problém. Tato konstelace klade zvýšený důraz na to, aby si jedinec dal pozor na záležitosti podvodných řečí. S tímto aspektem je velice dobré být spíše ve střehu v jakékoliv formě spolupráce. Dále se zde také musí naučit pracovat s tím, že má  sklon zkreslovat informace a na tomto svém nedostatku pracovat.

Venuše Sextil Uran

Venuše je zde pod vládou Urana, který přináší náhlé a nečekané zvraty v lásce a přátelství. Prudké citové prožitky,  mimomanželské vztahy, touha po nezvyklých vztazích, romantismus, četné změny. Je zde dána láska k umění a k filmu,  v této oblasti má  značné tvůrčí schopnosti. Estetika je díky Uranu značně avantgardní. Vlivem Venuše má pan Saudek hluboké city. Bude mimořádně snadno zranitelný, ale bude se snažit svoji bezbrannost skrývat pod škraboškou důstojnosti. Je to velice dobrosrdečný a soucitný sympaťák, ale jeho nálady mohou být proměnlivé a nepředvídatelné. V lásce se projevuje s něhou. Sám potřebuje pozornost a opatrné zacházení, ale je současně velmi nedůvěřivý. Uvědomuje si svoji zranitelnost, a proto se snaží ochránit. Ke svému partnerovi se chová s mateřskou ochranností. Bude se snažit ho vyživovat, vychovávat a současně se ho bude držet jako klíště i lpět na něm. V osobních vztazích potřebuje mít pro svoje bezpečí pocit stability. Nejlépe mu vyhovuje vášnivý partner, který neskrývá své city a dává mu najevo, že jsou jeho vlastní hluboké city opětovány a ceněny. Láska pro něj znamená domov. Je to jeho hnízdečko, které je bezpečné, spolehlivé a bez rizika. Když se mu podaří tohoto pocitu docílit, bude se ze všech sil snažit ho opětovat. Bude se o svého partnera starat, podporovat ho a dodávat mu sebedůvěry.
Tento člověk se musí vystříhat sebelítosti a rozmrzelosti. Jeho city jsou snadno zranitelné, zatímco se snaží předstírat, že o nic nejde. Někdy jej  jeho emoce přemohou a pak se bude chovat se svými narušenými city poněkud ztřeštěně. Od lásky očekává tolik, že bude občas zklamán. Od partnera potřebuje stálost a stabilitu. Kdyby zjistil, že jeho miláček postrádá určité vlastnosti, byl by zklamán a bezpochyby by došlo k rozchodu. Toto je typ, který miluje jednou a provždy. Když takovou stabilní lásku najde, bude to trvalý vztah nadosmrti.

Co čeká Jana Saudka od narozenin 2015 do narozenin  2016

Celý minulý rok byl pod vlivem tarotové karty ‘‘Vůz‘‘. Byl to rok, ve kterém přišly velké životní změny, křivdy a pocity nespravedlnosti. Období  zdokonalení, ve kterém duše dozrává a posune se o stupeň výš. Změna lidí, vyčištění života a také noví lidé. Člověk začne na svět pohlížet z jiného úhlu a uvidí věci, které  dřív neviděl. Bohužel toto poznání ‘‘bolí‘‘, protože životní zkoušky přicházejí vždy tak, že se dotknou  nejcitlivějších míst.

Období od narozenin v roce 2015 do narozenin v roce 2016 je rokem činů. Pokud chce pan Saudek dosáhnout úspěchu, musí zapojit veškerou snahu a jít za svým cílem, prosadit se. Úspěch se dostaví ve formě posunu v kariéře nebo finančního ohodnocení. Své ovoce přinesou i různé plány a nápady z minulosti. Toto období je o perné práci a narůstající odpovědnosti. Začne se zajímat o dlouhodobé investice, např. nákup nemovitosti. Začne mít potřebu usadit se a zapustit kořeny, uspořádat si život a najít dlouhodobou jistotu. Tento rok může počítat s výbornými vyhlídkami v obchodním podnikání, ve kterém se na něj usměje štěstí. Podstatou k zajištění dobré návratnosti vložených prostředků je obratné zacházení s financemi. Pod vlivem tarotové karty „Síla“ je třeba brát ohled na ostatní a užívat si nabízených možností, nesnažit se ovládat druhé a ani se nesoustředit na osobní zisk. Toto období přináší čas, v němž může člověk po změnách uplynulého roku znovu získat rovnováhu a klid a vytěžit z předcházejících zkušeností pochopení a sílu. Je to období karmy a rovnováhy, úspěch tohoto období tedy závisí na tom, jak si člověk vedl v celém svém dosavadním životě. Pokud do něj vložil velkou dávku usilovné práce, rozmyslu a dobré vůle, dočká se s největší pravděpodobností náležité odměny. Pokud se choval sobecky, bez úcty a tolerance k druhým, dočká se spravedlivé odplaty. Toto období je činorodé a nezávislé, během něho dosáhne člověk hodně v mnoha směrech. Pokud dokáže usměrnit energii a sílu tohoto roku konstruktivně, nevyvstanou před ním žádná omezení. Snadné to ovšem není, jinak by se této životní etapě neříkalo období rovnováhy. Zdraví se v tomto roce zlepší, tělesná konstituce i vůle se upevní, vyhlídky v povolání se vyjasní a v milostných vztazích je možné dospět ke šťastné rovnováze.

Karmický životní úkol od 54 let do konce života

Toto období je velmi silné. Vyvolává zásadní životní zvraty. Člověka přiměje k tomu, aby změnil svůj život zcela od základů. Přicházejí velké změny a nové cesty. Jan Saudek si začne čistit život od všeho svazujícího. Bude stavět svůj život na nových základech. Budovat si jej po novu. Je nutné se naučit v tomto období pracovat se svojí volností. Je to životní etapa, ve které přichází silná touha být volný a bez závazků. Měl by se naučit pracovat také s přírodou a přírodními prvky. Neopatrné a zbrklé jednání se nevyplatí, protože pak přichází neúspěch. Proto je třeba být opatrný. Do života začnou přicházet příležitosti jiného druhu než ty, které jsou pro současný život důležité. Proto je nutné si vytyčit svůj cíl a nenechat se odvést ze své životní cesty. V této etapě se projeví a vypluje na povrch oblast, ve které se cítí svázán. Bude se učit pracovat se svojí svobodou. Měl by rozeznat rozdíl mezi svobodou a anarchií.
V této životní etapě se bude učit zacházet a pracovat se svobodou a se svým cílem. Je nutné si najít své stabilní místo. Bude ho to nutit přestěhovat se, přemístit se blíže k přírodě. V minulém životě ke svým cílům nedošel. Byl nestálý a povrchní. Život byl neuspořádaný. Volnomyšlenkář, který zneužíval svobody a v ničem neobstál právě proto, že neuměl pracovat se svým cílem a volností. V minulém životě vedl kočovný život. Nenacházel stabilitu ve vztazích, nikde nevydržel dlouho. Ani ve vztahu, ani v práci. Proto přišlo toto životní téma, aby uměl uchopit svojí příležitost a vytvořit si určitou svobodu a využít ji ve svůj prospěch.

„Cesta duše“

V minulém životě prožíval pan Saudek lekce, ze kterých si  duše vzpomíná na to, že má karmický dluh v oblasti nic nedělání. Choval se jako dítě. Nic nedělal, nechal se obskakovat, měl nadbytek pozornosti a když to tak nebylo,  byl nemocný a dožadoval se pozornosti a zvýšení starostlivosti. V průběhu tohoto života musí směřovat na druhou stranu. Od nicnedělání k samostatnosti.
V tomto životě na něm bude vše viset, bude muset být zodpovědný. Do svého života si přitáhne nejprve rodiče a poté partnera, který ho nebude hýčkat a opečovávat. Jinak by si nemohl plnit své karmické povinnosti.
Bude mít tvrdě vydřenou kariéru a každý úspěch si musí nejprve zasloužit. Zde je důležité jít pevně za stanoveným cílem, jen tak se může dostat do zasloužených výšin. Většinou zde dochází k odloučení od dětí, a to z důvodu kariéry. Často se pohybuje mezi úspěšnými lidmi.

Osudový úkol této osoby

V minulých životech měl Jan Saudek značný vliv na myšlení a mluvení ostatních lidí. Jeho úkolem je neustále se vzdělávat a čerpat moudrosti  Universa a  Akáši.
Je nutné, aby světu řekl něco velmi důležitého. Může mít problém se zvládnutím studia a klasického vzdělání. Na nevědomé úrovni ví něco, na co ostatní přijdou pouze tehdy, když budou dlouhodobě studovat. Zná věci, které mohou změnit či ovlivnit osudy lidí. Musí je v sobě najít a předat světu. V minulých životech měl značný vliv na myšlení, psaní a mluvení ostatních lidí. Jeho úkolem je ovlivňovat své okolí myšlenkami, komunikací, psaním či zpěvem, tak, jak tomu bylo i v minulých životech.
Postavení planet slibuje skvělý intelekt. Lidé s touto pozicí mají velmi konkrétní názory, které často velmi hlasitě proklamují. Za svými názory si stojí a umí je obhájit nebo vysvětlit. Díky své nápaditosti získávají snadno přátele a partnery, kteří jim mohou pomáhat při využití jejich nápadů. Lidé s touto pozicí mají obrovské intelektuální schopnosti a vědecké či filosofické nadání. Mohou se zajímat i o studium ezoterních oblastí. Na základě různých okolností mohou zodpovídat za zvláštní, tajné, či diskrétní informace. To, co předávají dál a co si myslí, bude mít velice závažné důsledky. Někdy také z tajných, nebo utajovaných důvodů podnikají cesty, na kterých prožívají zajímavé události. Tento člověk bude mít potřebu nechat se slyšet, a bude čelit změnám ve svém životě. Inteligence je zde zaměřena na skryté věci. Projevuje se zdravá kritičnost člověka. Dána je přitažlivost pro sex, tajemství, záhady, což se může projevit třeba zájmem o konspirace, záhady či mysteria. Bude postaven v některé fázi života do funkce hlavy rodiny. Při jeho nesprávném postoji by se mohl cítit věčně nespokojeným člověkem, který se nemůže zbavit pocitu křivdy, záleží to na vyspělosti. Má mimořádný důvtip a s obvyklým způsobem vzdělávání se často nespokojí. Je zde dán obohacující účinek vlivu v duševní rovině. Bude tu zvýrazněná schopnost porozumění. S tímto postavením je zde dáno poučení – prosadit se ve všedním dnu, nedělat žádné velké plány, koncentrovat se na to, co je po ruce.

Dlouhodobý vliv planet

Od 12/2014 do 8/2015

Období, kdy bude docházet k situacím, ve kterých si pan Saudek musí udělat jasno v souvislosti s partnery, a to jak v oblasti vztahů pracovních, tak partnerských. Otevře se totiž téma vztahové, pracovní i téma dětí. V této oblasti bude nutné situace vyřešit, nevyřešené záležitosti vyčistit, a to tak, aby mohl přijít v dalším období posun. Beze změn nelze čekat zlepšení. Planety proto připravily nejprve velký úklid, aby později mohlo v této oblasti dojít k životnímu posunu a rozmachu.

Od 9/2015  do 6/2016

V této době je nutné dbát na své zdraví. Vliv planet bude působit v oblasti zdraví, zdravého životního stylu, ale také se Jan může starat o někoho ve své blízkosti. Služba blízkým. Zde bude nutné vyřešit situace týkající se tohoto tématu, vyčistit si nevyřešené zdravotní záležitosti tak, aby mohl přijít v dalším období posun.

12/2014 do 12/2017

Období, kdy by si pan Saudek měl dělat pořádek v tématech souvisejících se smrtí, sexem a intimními vztahy a penězi, které sdílí s další osobou nebo institucí, či dědictví.Toto období je o investicích, hypotéce, dělají se pořádky v půjčkách. Může přijít řešení majetku a peněz z cizích zdrojů, možné dědictví nebo něco kolem dědictví. Přísun peněz z jiných zdrojů. Přijde situace, kdy si uvědomí důležitost života. V tomto období se řeší téma financí a zdraví. Při tomto vlivu planet mohou vzniknout problémy vztahující se k materiálnímu zabezpečení v partnerství, financích a zaměstnání, případně může být nutné určité přeorganizování těchto sfér a  všeho, čeho se důvěrné vztahy týkají – ať jde o manželské nebo pracovní partnerství, rodiče nebo jiné příbuzné, kteří mohou přispívat do společné domácí pokladny, zákazníky, s jejichž penězi zacházíte. Problémy se  mohou objevit ve vztahu k věcem nebo penězům, které si člověk nevydělal. Dědictví, vracení dluhů či dostávání darů. Chce-li se v této době zbavit finančních starostí, pak bude prvním krokem vytvoření stabilní ekonomické základny. Důsledkem může být refinancování, potřeba přeorganizovat svůj pracovní nebo domácí rozpočet pokud vydání přesáhla příjmy nebo pokud musí žít bez základního kapitálu. Není třeba se bát přijímat nabídky partnerů nebo spolupracovníků a je třeba využít každý způsob partnerské zkušenosti a příležitosti, která se naskytla v průběhu této doby.

1 pol. 2015

V tomto období působí planeta štěstí a rozmachu v tématu domova a rodiny. Pokud pan Saudek není spokojeni s bydlením, bude  uvažovat o přestěhování nebo zlepšení bydlení a zázemí. Začne řešit vše, co se týká domova. Postavení planet přinese v tomto tématu rozmach. Po celou dobu pozitivního působení planet bude veškerou energii věnovat  domovu a  místu, kde pobývá.

2 pol. 2015 a 1 pol. 2016

Pozitivní přínos vlivu planet může Jan očekávat v tématu tvorby, všech výtvorů a plodů včetně dětí a nových projektů. Dále přichází období rozmachu a štěstí v  partnerských vztazích. Do života vstoupí láska, v této době se rodí děti nebo je možné vytvořit a vyplodit něco, co je možné brát za své dítě. Může přijít svatba nebo navázání nové spolupráce. Toto období přináší novou práci. Veškerá tvorba bude zesílena. Přijde uznání, ocenění za tvorbu a činy. Pracovní úspěch.

Daniela Hannah

počet zobrazení: 1811