Jsem astroložka a lidé se mě obrací s různými problémy a bolestmi, se kterými si neví rady. Nedávný telefonát od mé stálé klientky mě zarazil. Ptala se na své „kožní problémy“, jak nazvala paní Lenka z jižních Čech svůj zdravotní stav. Chtěla jsem jí zastavit, protože vždy a všude zdůrazňuji, že nejsem léčitelka a léčit nechci, i když s léčivou energii umím pracovat. Mám k tomu své důvody. Má maminka, velice úspěšná léčitelka v době komunismu, si nemoci klientek na sebe “natáhla“ a nakonec na své léčitelství doplatila životem. Jednoho dne, bez varování, zemřela “plná rakoviny“ jak konstatoval lékař. Proto se záměrně vyhýbám všemu, co se týká léčení. Kolem mě je mnoho skvělých léčitelů a mé podvědomí říká: „Ševče, drž se svého kopyta“, tedy v tomto případě astrologie.

Lenka zněla dost vážně a já jí nechala mluvit o problému, který ji velice tížil. Popsala mi barvitě svou situaci. Ruce má v jednom ohni, na dlaních krvavé rány a díry skrz ruce. Na hřbetu rukou červená kůže, která přímo křičí, že se něco děje. Lenka mluvila a popisovala mi své bolesti na fyzické i psychické úrovni. Pravidelně dochází na kožní. Doporučené  kortikoidy nezabraly a lékaři jsou již zcela bezradní. Lenka je vážená osoba pracující mezi lidmi a nemůže si dovolit mít “olezlé“ ruce. Pravidelně, už několik let, kolem Velikonoc a Vánoc má tyto nepříjemné projevy. Vždy musí své ruce schovávat pod dlouhými rukávy se záminkou, že se opařila.

GQOXL2Wp8Q3AOoDWlcrk0SrG2E2urk6uAZ4C2yA3BnALImmdNb8_JmwjNqV4r0IxtTtOvaM

Začalo mi svítat. Má intuice už dávno věděla o co jde, ale nechala jsem ji mluvit. Od pána Boha jsme dostali dvě uši a jednu pusu. To znamená: “Více naslouchej a méně mluv.“ Lenka ukončila svůj monolog.  Pomalu, zlehka a velice diplomaticky jsem jí sdělila  šokující pravdu. Musím opatrně, abych ji nevyplašila. “To jsou projevy stigmat“, říkám a čekám, co ona na to.

FHxV-2DS9KpVbZ9hKs0onX66DDm096xmbasfHYlBvPg4oZAb-Utj2rjvgnHEe4794Qeaie8

„Stigmata“ jsou symboly. Tento jev lze definovat jako spontánní objevení se ran na lidském těle, podobných těm, které měl ukřižovaný Kristus. Objevují se náhle na „tradičních“ místech (např. v dlaních nebo na zápěstí), dochází při nich ke značné změně tkáně, dlouhodobě krvácejí, a přesto nehnisají ani se neuzdravují.

Lenka mě překvapila reakcí. “To už mi říkal manžel, ale raději zavolej Daniele, co ti na to řekne, tak volám“, pravila v klidu, srovnaná se vzniklou situací. Ovšem spousta otázek visela ve vzduchu. „Proč zrovna já? Kostely mám ráda, ale nejsem klasická věřící“, přemýšlela nahlas. Požádala jsem jí o fotky, jak ruce vypadají. Slovo dalo slovo a přišly jsme ještě na další projev. „Špatně se mi chodí, mám problémy i na nohách, ale tyto  rány nejsou tak znatelné“. Přemýšlela jsem, jak ji pomoci od bolesti a utrpení . „Osobně bych šla okamžitě do kostela a použila bych na rány svěcenou vodu“, byla má spontánní rada. Ovšem toto je jen rada na utišení a zmírnění bolesti. Primární problém je v duši paní Lenky a na ten musíme přijít společně. Zde nepomohou žádní lékaři klasické medicíny. Musíme se ponořit do minulých životů a zjistit pravou příčinu těchto problémů, které jsou uloženy hluboko v nevědomí každého z nás. Telefonní hovor jsme ten večer zakončily s tím, že zkusí svěcenou vodu a já se podívám do jejího karmického horoskopu, co praví hvězdy.

Druhý den ráno Lenka telefonovala znovu. Je právě v kostele a po namočení ran do svěcené vody přišla okamžitá úleva. To byla potěšující zpráva. Zadala jsem si její datum a čas narození do počítače. Pomocí umístění karmických planet v horoskopu Lenky jsem začala hledat odpovědi a také je brzy našla. Planety vypovídaly o tom, co prožívala v minulých životech.  Prožila situace, které snížily její sebevědomí. Setkala se s ponížením. Tuto karmickou zátěž si přinesla do tohoto života. Zde je nutné pracovat na svém sebevědomí. Věřit si. Toto je inkarnovaná duše, která se těžce vzpamatovává z válečných hrůz a násilí, které prožila.

V té době se Lenky Černá Luna pohybovala šestým domem zdraví a služeb. Zde se něco zaktivovalo, co má společného s ponížením, nebo obětováním – obětním beránkem. Určitě bych hledala spouštěč ve formě psychické situace, která vše zaktivovala. Pokud rozklíčuje a pochopí tyto situace, vědomě vystoupí z role oběti. Poté se následky zmírní nebo mohou i plně vymizet.  Lenka trpí sama v sobě. Je to něco jako sebemrskačství. Je důležité se zaměřit na vztahy k mužům. Pokud byla psychicky nebo fyzicky týraná, osočována apod. Zajímavé je, že poměr stigmatizovaných žen a mužů je 7:1 ve prospěch žen. Zřejmě to lze připisovat přirozeně výraznějšímu sklonu k citlivosti a empatii u osob něžného pohlaví.

Rodinná karma Lenky hovoří o tom, že předci vložili do této osoby naděje na lepší zítřky, zachování spravedlivosti a výhru dobra nad zlem. Díky neúnavnému studiu, rozšiřování obzorů a shromažďování vědomostí si bude paní Lenka plnit svůj karmický úkol. V minulých životech se ženy jejího rodu nemohly rozvíjet ani studovat. Byla jim odpírána víra, a proto  musí nyní dokázat víc, než její  předci. V minulých životech ji ponižovali muži nebo systém, v kterém žila. Bylo jí odpírané vzdělání a ztratila svou víru. Nyní je třeba ukončit tuto karmu tím, že si nenechá vzít své místo na Slunci, právo na vzdělání a nebo svou víru. V minulém životě také přišla o střechu nad hlavou, byla vystěhována, vyrvána z kořenů a vyhnána z domova. O tom všem hovoří Černá Luna. Karmický Saturn zde omezuje citové vyjádření. Díky takto postavenému Saturnu má sklony skrývat své pocity a vnitřní myšlenkové pochody. Emoce zůstávají utajeny pod ochranným krunýřem. Domov a rodina na Lenku klade velké břímě. Často se stává, že se musí vzdát jiných příležitostí a možností, jen aby dokázala unést všechnu odpovědnost, která ji zatěžuje, aby zvládla své domácí a rodinné povinnosti. Rodina je zde poutem i břemenem. Vztah mezi dětmi a rodiči, stejně jako jejich vzájemné působení, mohou být problematické. Člověk svoji rodinu miluje, ale nedokáže své city snadno projevovat. Saturn v tomto postavení tedy znamená domácí povinnosti a odpovědnosti, které mohou být překážkou k dosažení úspěchu v jiných oblastech.

Zde se dostáváme k „jádru pudla“. S Lenkou řešíme delší dobu jejího bývalého manžela. V souvislosti s ním i její děti, které trpí přítomností otce. Děti se nechtějí setkávat a nocovat u otce a jejich matka tím trpí zřejmě víc, než dává najevo.  Tady máme jeden „spouštěč“ zdravotních problémů Lenky. Ty další si musí najít sama v sobě.

Naštěstí díky karmické astrologii můžeme nahlédnout „pod poličku“, hluboko do našeho nevědomí, kde máme zapsané vzorce duše, díky kterým si přitahujeme do tohoto života situace a lidí z našich minulých životů. Chováme se podle tohoto programu a je pouze na nás samotných, zda nám tyto programy vyhovují, či nevyhovují. Můžeme na sobě začít pracovat a tím přepsat nevyhovující vzorce. Pokud někdo v minulém životě přišel o majetek a peníze, budou se situace opakovat. U Lenky jsou opakující se vzorce v podobě problémů v rodině a stigmata jsou pouze projevy duše. Někdo pří problémech chodí „vyplenit“ ledničku nebo kreditní kartu. Stále se jedná o projevy naší duše navenek. Už jsem zažila všelijaké slabosti a závislosti, ale stigmata jsou v Čechách vzácnou výjimkou a Lenka je jedna z těchto vzácností. Díky ní si můžeme osvěžit naše bolísky a strasti, které nás provází. Uvědomit si, co chce naše duše a na čem máme u sebe pracovat.

Mějte na paměti, že jen každý sám si určujeme pravidla, kam se můžeme dostat, nebo do jaké míry nás může ovlivnit jiná osoba. My sami určujeme mantinely, co si k nám mohou druzí dovolit. Každý na této planetě má právo prožít šťastný život. Nenechme si upírat naše práva. Každý jsme strůjcem svého štěstí, ale i neštěstí.

počet zobrazení: 2116