Horoskopy na duben 2024

Horoskopy na duben 2024

Aktuální pohyby a vlivy planet v dubnu 2024 pro jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje Beranem. Do Býka vstoupí 19/04/2024 v 15,59 hodin   

Novoluní v Beranu vrcholí 08/04/2024 ve 20,20 hod. spolu se zatměním Slunce. Novoluní je důležité zejména pro Berany. Všem ostatním znamenímse otevírá téma nových aktivit. Dostaneme impuls být aktivní, začít něco nového.

Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Slunce se potká s Lunou, Merkurem, Chironem a kamickým uzlem. Spolu vytvoří velkou sílu.

Úplněk ve Štíru proběhne24/04/2024 v 01,48 hod. Úplněk je důležitý pro bytosti narozené ve znamení Štíra. Pro ostatní znamení uzavře a ukončí téma spojené s ekonomikou a sexem. Peníze, majetek, sexualita, zde si něco uvědomíte.

Venuše působí ve znameníRyb. 05/04/2024 se přesune do znamení Berana, kde bude až do 29/04/2024, kdy se opět posune, a to do Býka.

Merkur působí v Beranu. Od 02/04 – 25/04/2024 je v retrográdní fázi. Počítejte, že se bude kazit technika. Zálohujte si své počítače a data. Nezačínejte nic nového, dořešte veškeré resty z minulosti. Vše bude jinak, než jste původně zamýšleli.

Mars, planeta aktivity, působí ve znamení Ryb. Do Berana se přesune 30/04/2024. Mars aktivuje Saturn, planetu překážek a omezení. Bude třeba něco ukončit a uzavřít. Zejména ve spojení s minulostí a penězi. Ekonomické záležitosti.

Saturn se dlouhodobě pohybuje znamením Ryb, kde bude působit cca 3 roky. Je nutné si dát do pořádku situace z minulosti. Zejména závazky a dluhy, jako např. hypotéka, nezaplacené účty, apod.

Jupiter působí ve znamení Býka do konce května 2024. Rok pracujeme na tom, abychom se stabilizovali v oblasti financí a majetku.

Sestupný karmický uzel působí ve znamení Vah a bude nás oblažovat svým vlivem na ose Váhy x Beran až do začátku roku 2025. Poukazuje, odkud a kam směřujeme, a to v tématech vztahů a práce.

Pluto, správce osudu, působí ve Vodnáři. Zde začíná působit desítky let. Ještě koncem roku 2024 se vrátí zpět do Kozoroha a poté se nadobro usadí ve Vodnáři na dalších 20 let.
Pro Vodnáře Pluto připraví zcela novou životní proměnu.

Novoluní v Beranu vrcholí 08/04/2024 spolu se zatměním Slunce.
Novoluní ve vlastním znamení otevírá novou cestu v životní i pracovní rovině. Nejprve je nutné něco ukončit a uzavřít. Vyřešit minulost a poté se teprve nechat nasměrovat.

Od 02 – 25/04/2024 couvá Merkur Beranem.
V tuto dobu nezačínejte nic nového. Dořešte situace, které vás dostihnout. Od 25/04 se konečně odrazíte ode dna a začnete stoupat vzhůru.

Zatmění Slunce přináší nečekané změny a nové začátky.

Venuše působí ve znamení Berana až do 29/04/2024. Využijte vlivu Venuše. Budete zářit do všech světových stran.

Úplněk proběhne24/04/2024
Úplněk uzavře oblast, která souvisí s ekonomikou, majetkem. Vnesete jasno do finanční oblasti jako je hypotéka, půjčka, pojištění, alimenty, společný majetek s další osobou, bankou či společníkem.   Další oblastí je sex a sexualita. Dědictví nebo notář.

Merkur se otáčí do přímého směru až 25/04, konečně bude vše jasné a komunikace s okolím se opět rozběhne.

Mars, planeta aktivity, se pohybuje tématem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat.
Ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Aktivita dané osoby se bude obracet na minulé životy, na témata uložená hluboko v nevědomí. Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti. Planeta Mars může aktivovat nepřátele a také nepříjemné pomluvy. V této době zachovejte klid, nevzbuzujte pozornost, v klidu rozjímejte a rekapitulujte, co chcete od života.  Něco se uzavře a ukončí na téma společného majetku, peněz, dědictví, nebo sexuality. 

Od 30/04/2024 se několik týdnů nezastavíte.

Mars se přesune do vlastního znamení, kde bude působit dva měsíce.

Novoluní vrcholí 08/04/2024 spolu se zatměním Slunce.
Novoluní otevírá cestu do vašeho podvědomí. Měli byste si urovnat myšlenky, otevřít se svým pocitům, o samotě. Izolovat se od okolního světa a v klidu rozjímat, jakou cestou se vydáte. Dostanete informace, které vám byly utajovány.

Zatmění Slunce přináší nečekané změny a nové začátky.  Přichází neočekávané situace.
Počkejte na důležitá rozhodnutí až na období od 08/05/2024, kdy nastane novoluní ve vašem znamení. Do vlastního novoluní se dejte pozor na psychiku a zdraví.

Úplněk proběhne24/04/2024
Úplněk vyjasní vaše vztahové komplikace, které před úplňkem vygradují. Téma sexu, sexuality, společného majetku s další osobou. Můžete ukončit milenecký vztah. Nastavit si určitá pravidla, podmínky ve vztazích. Vyřešit majetkové záležitosti.

Venuše působí ve vlastním znamení Býka od 29/04/2024. Využijte vlivu Venuše. Budete zářit do všech světových stran. Měli byste si ujasnit svoje skutečné cíle a jít si za svým snem. Udělat něco pro svou životní stabilitu, která je nyní vrtkavá a nestabilní. Nastává období, kdy se vydáváme do společnosti.

Mars, planeta aktivity, přináší pomoc od přátel a osob blízkých. Vaše aktivita bude zaměřena na přátele. Také může přijít do života důležitá osoba pro vaši budoucnost. Uvědomíte si, kam patříte. Kde a s kým chcete pracovat a žít. Mars má zde vazbu na finance a majetek. Jak vydělat nebo získat větší stabilitu a vyšší výdělky.

Novoluní vrcholí 08/04/2024 spolu se zatměním Slunce.
Novoluní přináší zajímavé osoby do vašeho života. Měli byste chodit do společnosti, být mezi lidmi a otevřít oči. Něco je potřeba změnit. Změna v práci, noví kolegové, spolupracovníci. Někdo nebo něco se vám vrací z minulosti k dořešení.

Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.
Slunce se potká s Lunou, Merkurem, Chironem a kamickým uzlem. Spolu vytvoří velkou sílu.

Merkur je ve zpětném chodu od 02/04 do 25/04, kdy se zastavíte v posunu. Dožene vás minulost. Od 25/04 se opět vše pohne kupředu. Duben bude náročný na energii a aktivitu.

Úplněk proběhne24/04/2024
Úplněk vnese jasno do tématu zdraví, péče a služby pro druhé. Ukončení spolupráce, změna lidí v pracovní rovině. Co jste slíbili je třeba dokonat. Pozor na zdraví a psychiku. Je třeba se věnovat sami sobě, nepříjemné pocity vypustit a začít žít život bez depresí a strachů. Možná řešíte někoho blízkého ve vašem okolí.

Mars aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře, možná změna. Budete naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, ovšem jen ty, které se vrací zpět, nebo jsou rozjednané z minulosti. Přichází doba provádění reorganizací kolem práce, která bude v budoucnu ku prospěchu. Může jít o zásadní změnu v životě, práci nebo kariéře. Pracovně se nezastavíte.

Novoluní vrcholí 08/04/2024 spolu se zatměním Slunce.
Novoluní přináší zamyšlení nad životem a kariérou. Budete si uvědomovat, jak dál, kam se chcete posunout v životě. Kdo je nespokojen v práci, bude řešit změnu.

Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.
Slunce se potká s Lunou, Merkurem, Chironem a kamickým uzlem. Spolu vytvoří velkou sílu. Vrací se vám situace z minulosti a je třeba je dořešit. Zejména ty pracovní. Něco bude jinak. Měli byste tvořit, přemýšlet, komunikovat, cestovat. Očekávejte hektické období, kdy budete v poklusu.

Úplněk proběhne24/04/2024
Úplněk přinese vyústění situací s dětmi, potomky, partnery, pracovními partnery. Téma je propojené s ekonomickou situací, se společným majetkem anebo sexem, sexualitou. Vyjasníte si, s kým se chcete nadále stýkat, mimopartnerské vztahy se otřesou v základech. Někteří se budou rozmýšlet o naplnění manželského svazku. Něco zajímavého se dozvíte o svých dětech. Možná je třeba něco zaplatit za děti?  Koupit s partnerem? Aktivita se bude ubírat ve spojitosti s cizinou, cestou do zahraničí,  rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a  školení. Aktivně můžete cestovat nebo být ve spojení se zahraničím. 

Mars se zde pohybuje oblastí práva, úředních záležitostí, justice a soudů. V průběhu tohoto období přichází touha rozvíjet se po duchovní stránce.

Novoluní vrcholí 08/04/2024 spolu se zatměním Slunce.  Novoluní otevírá cestu k rozšiřování vědomostí, studia a různých kurzů.Nové možnosti v oblasti duchovního rozvoje. Cesty a cestování do zahraničí, zejména v souvislosti s prací. Soudní a úřední záležitosti jsou na vaší straně. Je potřeba něco dořešit, změnit, udělat věci jinak, než jste původně zamýšleli.

Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.
Slunce se potká s Lunou, Merkurem, Chironem a kamickým uzlem. Spolu vytvoří velkou sílu. Vesmír ukazuje cestu k úspěchu.

Úplněk proběhne24/04/2024
Úplněk uzavře téma kolem bydlení a domova. Uzavřete situaci, které je spojená s domovem a společným majetkem, který sdílíte s další osobou, bankou či institucí. Je třeba mít zaplaceno pojištění, různé smlouvy ohledně domu/bytu apod.  Můžete zlepšit podmínky hypotéky, placení energií. Téma úplňku zní bydlení, stabilita, domov, ženy v rodině a zdraví. Dále byste se měli věnovat svému zdraví, zejména ženy gynekologie a prsa (nejlépe sono, ne mamograf).

Mars působí v oblasti hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což vás může přinutit přehodnotit či pozměnit postoje. V manželství, pracovních nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty. Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví.

Novoluní vrcholí 08/04/2024 spolu se zatměním Slunce.
Novoluní přináší nové možnosti k ekonomickému růstu v podnikání a práci.  Otevře se téma větších výdělků. Získání financí díky další osobě, nebo bance. Hypotéka, půjčka, spolupráce s další osobou.

Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.
Merkur je ve zpětném chodu od 02/04 do 25/04, kdy se zastavíte v posunu. Dožene vás minulost. Dořešte si otevřené situace, které řešíte delší dobu, zejména ty pracovní. Od 25/04 se opět vše pohne kupředu. Duben bude náročný na energii a aktivitu.

Úplněk proběhne24/04/2024
Úplněk vnese jasno do tématu peněz a řešení kolem financí. Můžete uzavřít téma úředních ekonomických záležitostí. Finance a škola, kurz apod. Placení a úřady, pojištění, daně a ostatní. Dále vnesete jasno kolem auta či dopravního prostředku, autoškoly, technické a jiných dokumentů. Pracovní smlouva.

Mars aktivuje vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Budete se aktivně věnovat lidem kolem sebe. Můžete dohodnout nové podmínky, podepsat smlouvy nebo písemnosti. V tomto období se mohou posílit nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahové záležitosti. 

Novoluní v Beranu vrcholí 08/04/2024 spolu se zatměním Slunce.
Novoluní otevírá cestu k novým lidem. Můžete potkat svého vysněného Belmonda, zlepšit vztahy kolem sebe. Někdo důležitý se vám ozve, nebo se prostě potkáte s někým, koho znáte a dlouho jste o sobě neslyšeli. Můžete nastavit nová pravidla, jak se k vám mají lidé chovat a jak vy k nim. Můžete vyjednat lepší pracovní podmínky. Čeká vás řešení a vyjednávání. Ve vztazích se můžete posunout, nebo vztah ukončit, a to partnerský i pracovní.

Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.
Úplněk ve Štíru proběhne24/04/2024 Úplněk vnese jasno do tématu lásky a hodnot. Je třeba dořešit veškeré závazky, mít zaplaceny účty. Ujasníte si své postavení ve vztazích. Jakou máte hodnotu pro sebe a pro druhé? Téma mimopartnerských vztahů. Můžete uzavřít situace, které jsou pro vás nevyhovující. Zlepšení podmínek v pracovní rovině.

Díky Martu se zde řeší zdraví, spolupráce a služba pro někoho druhého. 
Přináší nám také mnoho povinností. Mars přechází přes oblast zdraví – tranzit tímto tématem může znamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. Mars přináší zvýšenou aktivitu kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématům kolem svého zdraví a zdravé výživy. Péče o druhé osoby.

Novoluní vrcholí 08/04/2024 spolu se zatměním Slunce.
Novoluní otevírá novou cestu ke spolupráci. Může přijít nový kolega, spolupracovník. Nová spolupráce. Některé situace se vrací z minulosti. Někdo, s kým jste již spolupracovali, nebo chtěli pracovat.  Ideální čas na preventivní prohlídku, nebo návštěva lékaře. Pozor na vyhrocené situace ve vztazích a také na psychiku a zdraví.

Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Úplněk ve Štíru proběhne24/04/2024
Úplněk vnese jasno do vztahové oblasti. Můžete ukončit nevyhovující vztah. Nastavit si nová pravidla v pracovních vztazích a soužití s dalšími osobami. Úplněk vyhrotí některé situace. Budete nuceni je řešit. Nenechat se využívat a zneužívat hlavně v pracovní rovině. Od 25/04 se vše urovná a opět zavládne příměří. Vyhrocené situace se uklidní. Opět nastane příměří a otevře se komunikace.

Mars působí v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity.  Můžete očekávat zvýšení touhy plodit a tvořit.  Mars zde aktivuje oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod jeho vlivem vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. Dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Řešení v souvislosti se zahraničím, vzděláváním a úředními jednání. Pracovně se bude dařit.

Novoluní vrcholí 08/04/2024 spolu se zatměním Slunce.
Novoluní přináší nové možnosti do pracovní a karierní roviny.Vrací se vám nápad, možnost k práci, o které jste už v minulosti přemýšleli a nevyšlo to. Velmi kreativní a tvořivé období. Můžete vytvořit velké dílo, všude být vidět a slyšet, zejména pracovně. Kdo touží po dítěti, může si splnit svůj sen. Můžete potkat svého Belmonda, nebo se posunout ve pracovních a partnerských vztazích. Jupiter přináší překvapivé a neočekávané situace.

Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Úplněk proběhne24/04/2024
Úplněk vnese jasno do záležitostí ekonomického rázu. Majetek a peníze ve společném jmění dalších osob, hypotéka, půjčka, dědictví, alimenty apod. Je třeba vyjasnit si, jak to bude dál. Přemýšlet o nastavení pravidel spojených s financemi. Máte měsíc na to, abyste si vše promysleli, s dalším úplňkem máte vyřešeno.

Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijete. Střelci vylepšují své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte řešení v souvislosti se ženami rodu (např. dcera, matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítíte chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budete řešit vše pro zvýšení pracovní stability a situace související s bydlením a obydlím. 

Od 23/03 se začnou dít divy ve vztazích s partnery, nebo v pracovní rovině.

Novoluní v Beranu vrcholí 08/04/2024 spolu se zatměním Slunce.
Novoluní otevírá nové možnosti do oblasti bydlení, domova a stability. Můžete začít novou práci, který by vám přinesla stabilní pozici. Přemýšlet o stěhování, pokud nejste spokojeni, nebo se může jednat o změně kanceláře, nebo pracovního zázemí. Vrací se vám zpět k dořešení otevřené pracovní. situace.

Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Úplněk ve Štíru proběhne24/04/2024
Úplněk vnese jasno, do jaké společnosti se chcete zařadit. Můžete ukončit působení v určité skupině lidí. Přestěhovat se, změnit pracovní zázemí, opustit staré a nefunkční, které nahradí nové. Uvědomíte si, kam v životě směřujete. Vaše cíle, čeho chcete dosáhnout. Úplněk bude plný emocí. Ceres ve vlastním znamení vám tento rok dá pěkně zabrat.

Mars působí dlouhodobě v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a také cestování. Měli byste být všude slyšet. Dát o sobě vědět světu. Řeší se automobil, vzdělávání, kurzy a školení nebo nějaká cesta s tím spojená. Také se může otevřít téma spolupracovníků a kolegů.  Aktuálně se vše točí kolem cestování (např. dopravní prostředek) a komunikace s úřady. Rozšiřování vědomostí, být vidět a slyšet.

Novoluní v Beranu vrcholí 08/04/2024 spolu se zatměním Slunce.
Novoluní otevírá zvýšenou komunikaci a cestování, zejména pracovně. Můžete koupit nové auto, nebo jiný dopravní prostředek, autoškola apod.  Můžete přemýšlet o přednáškách, školení a vzdělávání vůbec. Vyřizování na úřadech, úřední záležitosti se vrací zpět k dořešení. Čeká vás mnoho práce. Pluto si žádá změny a transformaci, abyste se stali stabilnějšími ve všem konání. Práce, bydlení dostávají pevné základy.

Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Úplněk ve Štíru proběhne24/04/2024
Úplněk vnese jasno do tématu práce a kariéry. Kdo není spokojen finančně, může přemýšlet změně práce. Je třeba si nastavit pravidla, zejména ta finanční, ekonomická. Před úplňkem vygradují situace, aby bylo možné si vše ujasnit. Jste spokojeni? Jste dobře ohodnoceni za své výkony?  Co nyní uděláte se projeví na podzim tohoto roku.

Mars zde působí v tématu peněz, majetku a hodnot. Finance jsou zaktivovány, zejména ty úřední. Můžete nakupovat, utrácet, investovat. Řešit úřední záležitosti.

Novoluní v Beranu vrcholí 08/04/2024 spolu se zatměním Slunce.
Novoluní přináší zlepšení ekonomické situace. Dostanete přidáno v práci, nebo odměnu. Pokud nejste spokojeni s výší mzdy, budete přemýšlet o změně, kde vás lépe ocení. Vesmír přináší vyšší zodpovědnost. Je třeba dořešit situace z minulosti. Týká se pracovní roviny a financí. Můžete honit neproplacené faktury, závazky, které nejsou splaceny. Čeká vás velmi hektické období.   

Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.
Slunce se potká s Lunou, Merkurem, Chironem a kamickým uzlem. Spolu vytvoří velkou sílu.

Úplněk ve Štíru proběhne24/04/2024
Úplněk vnese jasno do tématu zahraničí, vzdělávání a úřadů. Můžete řešit finanční záležitosti jako je dědictví, půjčky, platby daní apod. Očekávejte neočekávané, překvapivé záležitosti. Je důležité zůstat v realitě a nic si nenamlouvat. Sundat růžové brýle. Někdo vás bude chtít obalamutit. Je třeba být zodpovědný a dát si svůj život do pořádku.

Pohyb Marta vlastním znamení je obdobím značné aktivity. 

Ryby budou mít mnoho fyzické energie a odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu. Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat.

Díky Martu zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energie by měly použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho aktivity může přinést nemoc z nepozornosti, nebo z únavy.

Obrázky v textu byly vygenerovány pomocí umělé inteligence.

počet zobrazení: 13152