Steve Paul Jobs

Steve Paul Jobs

Steven Paul Jobs se narodil 24. února 1955 v San Francisku, jeho původní rodina ho však krátce po narození poskytla k adopci Paulovi a Claře Jobsovým, které považuje za své jediné rodiče. Po dokončení střední školy Steve sice nastoupil na vysokou školu, ale po jediném semestru ji opustil.
Zdroj: http://www.financnici.cz/steve-jobs

Životní číslo Steva Jobse se skládá z 28/1

Popis osoby v souvislosti se zdravím podle životního čísla 28/1

Opatrnost u této osoby je spojená se zdravím v oblasti žaludku a břicha. Může svůj vztek hromadit uvnitř sama sebe. Pokud se jí nedaří se posunout z nepříjemné životní situace, přichází problém se zády, zejména v křížové oblasti. Nahromaděná energie dá o sobě vědět ve spojitosti s problémy rozmnožovacích orgánů, kostrče nebo střev. Energii je nutné rozpustit v aktivním cvičení a zdravě se stravovat. Posilovat svou sebedůvěru. Zde se může ozvat i téma sexuality. Zdravotní problémy se objevují spíše psychické, jako je stres, nervozita, podrážděnost, lítost, hněv, vztek, strach, žárlivost, úzkost, hanba, nedůvěra, nepřátelství, zrada, zbytečnost, nespokojenost, zlost, nebo pomstychtivost.

Jak poznáme, že si osoba neplní své karmické úkoly?

Postavení z pohledu Slunce

Když se odkloní od karmického poslání, tato osoba nic neřeší, nic se jí nedotkne, jako by byla z kamene. Problémy bude odsouvat a ty budou jen narůstat a prohlubovat se. Může mít potíže s rodičem nebo s rodiči, protože ho nebo je nepřijala za své. Bude trpět depresemi, smutkem v duši, může mít sklony k různým formám závislosti. Může se ale také obětovat pro druhé, hrát obětního beránka. Bude trpět pocity křivdy, výkyvy nálad, což se projeví tím, že bude vzteklý, nepříjemný na okolí, bude mít snahu druhé ponižovat, chovat se k nim neurvale. To je však jen voláním o pomoc, informace pro blízké, že je tato osoba bezradná, žije nespokojený život. Tento člověk si bude plnit karmu tím, že začne pomáhat ostatním, bude rozdávat lásku i svou duši. Pak ho okolí přijme, zmizí pocity nesouladu, nespokojenosti.

Z postavení Slunce a Luny lze usuzovat, že pokud tato osoba zvládne své karmické úkoly, je zde na Zemi naposledy. Jeho život je jeden z posledních. Z pohledu karmy v tomto životě dokončí své úkoly vůči sobě a druhým.

Postavení z pohledu Luny  

Tato osoba je silně empatická, soucitná se svým okolím. Má kreativní a umělecké sklony. Ráda pečuje a stará se. Ideální pro práci, kde pomáhá nebo léčí. Má nesmírnou intuici, léčitelské schopnosti a napojení na druhou stranu, na minulé životy. V minulých životech tato osoba pobývala mezi léčiteli, okultisty a podobně smýšlejícími lidmi. Proto i nyní se bude v této skupině lidí pohybovat. Zde má na výběr ze dvou cest, protože Luna je v Rybách, tak každá rybička pluje jiným směrem. Jedna cesta ji zavede k velkému štěstí a druhá, kde sejde ze své karmické cesty. Svůj život tak má ve svých rukách.
V minulých životech se v tomto rodu dělo něco tajemného, záhadného nebo bylo něco utajováno. Nemanželské děti, zmizení člena rodiny, náhlý odchod, sebevražda. Někdo z předků žil na izolovaném místě, uvězněn, nebo uzavřen v ústavu, vězení. Proto má tato osoba soucit z druhými, chápe utrpení jiných, protože zde opět prožívá i svá minulá utrpení. Pokud bude pečovat, ochraňovat, léči, a zachraňovat, bude velice úspěšná, ovšem pozor na sklony k obětování nebo ze sebe udělat mučedníka.

Postavení Černé Luny 

Černá Luna poukazuje na naší karmickou zátěž, kterou si přinášíme do tohoto života.
Karmický dluh této osoby je kolem dětí a rodiny. V minulém životě došlo k nějakému chybnému kroku. Tato osoba může bojovat se svou psychikou. Bude v tomto životě konfrontována s tématy v souvislosti se sexem, dětmi a rodinou. Důležité je hlídat si nemoci souvisejícím s nějakou formou rakoviny jako psychosomatického onemocnění ve spojení se sexualitou a nebo psychikou.

Postavení karmických uzlů naznačuje cestu této duše

„Cesta duše“. Odkud a kam směřujete, co jste si přinesli za informace z minulého života, proč chodí do života podobní lidé a situace stále dokola, co dělat, abyste došlo k posunu, kterým směrem kráčet, kde je karmický dluh a kde v čem je možné vyniknout.

Z čeho jeho duše vzešla a kam směřuje 

Nezpracované energie této duše: hojnost duše, duchovno, rodina.
Kam směřuje: směrem ke kariéře, moci a slávě. Tato duše duše si jde pro pocty.

V minulém životě osoba prožívala a má karmický dluh v oblasti nicnedělání. Chovala se jako dítě. Nic nedělala, nechala se obskakovat, měla nadbytek pozornosti a když to tak nebylo, byla nemocná a dožadovala se pozornosti a zvýšení starostlivosti. V průběhu tohoto života musí směřovat na druhou stranu. Od nic nedělaní k samostatnosti.
V tomto životě na ní bude vše viset, bude muset být zodpovědná a takové situace bude prožívat. Do svého života si přitáhne nejprve rodiče a poté partnera, který ji nebude hýčkat a opečovávat. Jinak by si osoba nemohla plnit své karmické povinnosti.
Bude mít tvrdě vydřenou kariéru a každý úspěch si musí nejprve zasloužit. Zde je důležité jít pevně za stanoveným cílem, jen tak se může dostat do zasloužených výšin. Většinou zde dochází k odloučení od dětí z důvodu kariéry. Dotyčný se většinou pohybuje mezi úspěšnými lidmi. Dosahuje vyšších pracovních pozic, jako je ředitel, nebo vedoucí pozice.

Daniela Hannah

počet zobrazení: 1494

Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

Jaromír Jágr je český hokejový útočník hrající za klub New Jersey v NHL. Narodil se 15. února 1972 v Kladně.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jarom%C3%ADr_J%C3%A1gr

Životní číslo Jaromíra Jágra se skládá z 27/9

2- intuice, tajemství duše, spolupráce, učení
7-zájem o duchovno, léčitelství, umění, změny životní cesty, práce s myslí, volnost, rozvíjení inteligence
9- charisma, soucit, trpělivost, intuice, předtuchy, vzdělání, moudrost, učení, služba pro druhé

Životní číslo 9 poukazuje na  zvládnutí tématu učení sebe a druhých, používání moudrosti knih a kombinace svého nitra. Služba pro druhé, poradenství nebo jiná forma předávání informací.

Toto životní číslo dává velké charisma a schopnost pochopit svět. Může využít kouzlo osobnosti a velké intuice. Učit se stále novým věcem, cítit lásku ke svému okolí. Pokud  vnímá svojí duši, bude rozvíjet své schopnosti, které povedou k duchovnímu rozvoji. Tato duše má lásku k estetice, umění, a duchovnu. Používá intuitivně léčivé energie a také pomáhá ostatním lidem. Tato osoba by měla  rozvíjet svůj inteligenční potenciál. Radit druhým lidem.

Pohled na Jaromíra z pohledu karmy:

Tato karma se projeví tím, že Jaromír bude toužit po svobodě a vytvářet neustále něco nového. Rodové kořeny jsou zde pod rouškou tajemství, může to být např. předek bez oboustranného původu nebo se vyskytly nemanželské děti. Jaromírův rod zažil vysídlení, vystěhování nebo musel pobývat bez domova.

Tato osoba bude mít špatné pocity z těsných a upjatých vztahů. Může odmítat mít vlastní děti, kdy si raději najde partnera s dítětem. Takové partnery si bude přitahovat do života. V minulých životech se zde odehrála situace, kdy ženě bylo dítě odebráno nebo se ho musela vzdát.

Také na této osobě leželo důležité rozhodnutí, kdy byly životy ostatních v jejích rukách. Proto i v tomto životě bude cítit zodpovědnost za druhé a bude mít touhy dosáhnout něčeho velikého, co se vymyká běžnému způsobu života.

Zde je nutné pracovat na svém karmickém úkolu, nedostat se do situace, kdy nemá radost ze života, nemá peníze a své zázemí. Musí si vybudovat svůj hrad, své panství, svůj prostor, být volný a najít své životní uplatnění.

Černá Luna poukazuje na naší karmickou zátěž, kterou si přinášíme do tohoto života.

V minulých životech se Jaromírova osoba setkávala se situací, kdy ji nikdo neměl rád. Pocit, že si ho nikdo neváží. Prožíval situace, kdy byl postaven až na samý okraj společnosti. Vyobcován ze sociální skupiny, vyhozen ze společenství lidí. V tomto životě si musí najít své „místečko“ mezi lidmi, kteří si ho váží. Kam zapadne a kde bude váženou osobou. S postavením Černé Luny ve Vahách najdeme spoustu herců a politiků, Černá Luna se zde nachází ve znamení diplomacie.

 Z čeho vzešel a kam směřuje:

Cesta této duše směřuje ze Lva do Vodnáře, zde se odehrává konfrontace pán x podřízený. Nezpracované Lví energie: sobeckost, egoismus, nadřazenost, vysoké ego.

Energie Vodnáře: volnost, nezávislost, lidskost.

V minulém životě prožíval Jaromír lekce, kdy si duše vzpomíná na to, že pochází ze středobodu vesmíru. Tato duše přichází z podmínek, ve kterých něco znamenala, byla hýčkána.  V minulých životech se tato osoba na všechny dívala shora, pohrdala lidmi.  Trávila veškerý čas mezi elitou, pohybovala se mezi nadřazenými lidmi. Rozlišovala krále a poddané. S podřadnými lidmi se nebavila a dávala jim najevo, že nejsou hodni.

V tomto životě je nutné pracovat pro lidi, sestoupit mezi obyčejný lid. Jaromír je osoba, která pochází z královské krve nebo prožívala situace, kdy zastávala významnou pozici. Je nutné si hlídat možné svrhnutí z tohoto vysokého postu. Jaromíra lákají dálky, cestování a poznávání nových krajů. Měl by se snažit dostat se do ekonomické nezávislosti. Další důležitý úkol je najít si vztah k volnosti, nezávislosti a přírodě. Pracovat na tom, aby k této osobě vzhlížel celý svět, posunout svět dál. Pomáhat všem bez rozdílu – pán nebo kmán. Nad nikoho se nepovyšovat.

Muž s touto Lunou si bude hledat takovou partnerku, která je zábavná a je s ní legrace a tím pádem se s ní nebude nudit. Partnerka by měla být originální. Je nutné si hlídat žárlivost a společné finance.

Jaromír má schopnost sympatizovat s potřebami celého lidstva. Vyžaduje naprostou volnost a žádné omezování ve svém domácím životě a nesnáší, když někdo řídí jeho příchody a odchody domů. V rodině osoby obvykle panují nějaké nezvyklé poměry. Jeho domov bývá většinou místem přátelských aktivit a setkávání, velmi často tyto aktivity organizuje. Touha po svobodě se někdy může projevit i vyžadováním svobody za každou cenu. Může se zde projevovat i strach z osobních citových vazeb, protože by to ohrožovalo právě osobní svobodu. Má mimořádně vyvinutou intuici i fantazii, je přátelský, proto mívá kolem sebe hodně známých. Postavení Luny hovoří, že bude mít vztah k reklamě, bude jej zajímat oblast zdravotnictví nebo téma péče o tělo a jeho zdravotní stav, či vývoj duše. Lidé s tímto postavením mají magnetickou přitažlivost. Občas se tito jedinci mohou skrývat za maskou nepřístupnosti.  Pokud se maska prolomí, nastane příjemné překvapení.  Tok emocí je zde kontrolován, ale jestliže někdo potřebuje pomoc, snaží se v rámci možností vyhovět. Pomoc ale pramení z toho, že tento jedinec pomáhá, protože ví, jak se z daného problému dostat. Nepředvídatelnost Vodnáře se zde ukáže, jakmile dojde ke konfrontaci s určitým aspektem života, který lze považovat za kontroverzní. Reakce zde bývají naprosto neočekávané. Podobně může Jaromír uskutečnit neočekávaný čin. Má smysl pro romantiku a přitahuje všechno zářivé. Je zde daná originalita. Na chytrých a originálních myšlenkách by měl pracovat a dovést je k uskutečnění.

Může být tvrdohlavý, pak je nutné na této vlastnosti pracovat. Má kladný vztah k humanitě a pomoci.

Člověk narozený s Venuší v tomto postavení se bude v záležitostech lásky chovat sebevědomě. Venuše se zde nachází v poloze, která umožňuje vášnivé a neskrývané sebevyjádření. Jaromír bude ve svém milostném životě mít sklon k vyhledávání vzrušení. Jsa bodrým a veselým, bude působit dobrým dojmem. Nadšeně se zapojí do společenských událostí. Bude zábavný, oblíbený a přitažlivý, ale plaché jedince bude poněkud iritovat. Je to láskyplný a otevřený člověk, který rád laškuje a koketuje. Když po někom zatouží, může se ve snaze získat něčí náklonnost stát soutěživým. Jeho život je jako dobrodružný román. Milostný vztah je pro něj soutěží, kterou musí vyhrát. Nerad zde prohrává, a když není po jeho, stává se popudlivým a velmi náladovým.

Je sexuálně snadno vzrušitelný a instinktivně vyhledává příležitosti dobýt a zvítězit. Jeho chování je neskrývané a přímé, ba i útočné. Když se snaží někoho nového získat, činí tak zaníceně a dobrodružně, přijímá rizika s takovým počínáním spojená. Tato povaha má nebezpečný sklon se zamilovat na první pohled nebo alespoň rychleji než většina lidí. Co se ale týče dlouhodobých vztahů, může být poněkud nestálý a podléhat vlivu svých pudů. Je v lásce netrpělivý a někdy i nedbalý. Nevěnuje dostatečnou pozornost plánování skutečně potřebných, byť všedních každodenních záležitostí. Proto Venuše v Beranu vede často k brzkému sňatku. V některých případech takový člověk nebude mít schopnost pochopit citové rozpoložení a emoce ostatních.

Co zásadního čeká Jaromíra v tomto roce?

Od léta 2015 vstupuje Černá Luna do Vah. Jelikož Jaromír má svou nativní Černou Lunu také ve Vahách, může čekat obrovskou životní změnu, která se naplní do roka a do dne.

Od srpna 2015 se Černá Luna setká s karmickým Plutem. V tuto dobu bude muset uzavřít důležitou životní kapitolu. Čeká jej velká zásadní životní změna, rozhodnutí co dál.

U tranzitního přechodu Černé Luny přes Uran, ke kterému dojde v únoru 2016, přichází životní situace, při které se bude Jaromír rozhodovat, co dál se svým životem. Zde musí učinit důležité rozhodnutí.

V květnu 2016 přichází návrat Černé Luny.

V našem životě je velice zajímavé období, když se Černá Luna vrací do svého postavení jako v době zrození. Hovoříme o takzvaném návratu Černé Luny. Má spojení s naší inkarnací do těla s prvním nádechem při narození. Při tomto návratu se odemknou naše minulé životy. Vyplouvají na povrch situace, které známe, už jsme je prožili, ale nedořešili, nebo nezvládli. Nyní je potřeba vyřešit vše nedořešené, nebo dlouho odkládané. S tímto návratem si Jaromír připomene staré situace, události a myšlenky, které ho nutí k dořešení těchto situací. S návratem Černé Luny přichází změny v životě. Dochází k novému poznání. Vesmír bude do života posílat situace, aby si mohl splnit svůj karmický úkol. Pokud nepochopí, nezareaguje tak, jak by měl. Bude prožívat komplikace, které může považovat za nepřízeň osudu. Tento rok prožije důležitou zásadní změnu kolem pracovních aktivit, protože vyplouvá na povrch práce z minulých životů. Odemklo se mu nevědomí.

Od 45 let může Jaromír očekávat životní etapu, ve které bude stát před životním úspěchem.

Bude se učit pracovat se svojí kreativitou. Má pochopit své poslání a rozvinout své schopnosti. Prohloubí své rodinné vazby. Tato životní etapa je úzce spojená s dětmi a rodinou. Přichází kreativní období, ve kterém bude mít chuť změnit svůj vzhled. Zatouží po útulném prostředí. Toto období s sebou přináší příznivé finanční podmínky. Startují se předpoklady pro příznivou existenci. Člověk se stává kreativním a úspěšným.

Jaromír zatouží po lásce a po tom, aby byl milován. Pochopí, na jakém principu láska funguje. Bude se dít něco zásadního ve vztazích. Rodina, finance, kreativita, umělecké směry, projevy a řešení rodinných vztahů. Bude také podporovat celou řadu jemu potřebných lidí. Naučí se být užitečný pro druhé. Jeho trpělivost v tomto životním cyklu bude procházet ustavičnými zkouškami. V této fázi přichází většinou práce s klienty. Čeká ho stěhování nebo přesun do hezčího, lepšího nebo příjemnějšího prostředí. Otevře se pro láskyplné lidi, kteří jeho život obohatí, a naopak zabouchne dveře všem, kdo by mu chtěli škodit a ubližovat.

V minulém životě měl umělecké sklony nebo talent, kterého nevyužil. Plní si karmické zadání umět milovat a být milován. Být užitečný pro lidi a pro sebe. Tvořit, milovat a plodit.

 Od února 2015 do února 2016  nastane období sebezdokonalování, rozvoje ducha a získávání nových znalostí a změn.

Pod vlivem tarotové karty „Vůz“ bude  pro Vás nejdůležitější: „touha poznat a pochopit“. Musíte si udělat přehled o životě, rekapitulovat, ohlédnou se za svými snahami a výsledky v minulosti. Zamyslet se nad plány do budoucna. Pokud cítíme, že musíme někde udělat změnu, do roka ji zřejmě uděláte.

Toto období je výborné pro získávání nových dovedností založených na  předchozích znalostech. Ideální čas začít studovat nové  oblasti. Další příležitosti se objeví i v pracovních aktivitách, přichází doba školení a kurzů a dalšího vzdělávání.

Budete hledat spřízněné duše. Lidé, kteří Vám vstoupí do života Vám mohou dát mnoho zkušeností do dalšího života. Ale také přijde čas nedorozumění a sporů. Velký pozor na lidi kolem Vás.  Pokud veškeré dohody nebudete mít písemně doložené, můžete přijít o peníze i o partnera, a to  jak v partnerských vztazích , tak v pracovní rovině.

Nejdůležitějším přínosem pro toto období je Vaše zdokonalení.  Duše dozraje,a posune se o stupeň výš.  Změníte lidi kolem sebe, ale jen proto, abyste si vyčistili život, protože přijdou nový lidé.  Začnete na svět pohlížet z jiného úhlu a uvidíte věci, které jste dřív neviděli. Bohužel někdy to bolí, protože životní  zkoušky přicházejí vždy tak, že se dotknou na  nejcitlivějších místech.

Jak tento rok zaseje, tak příští rok sklidí.

Toto období vyvolává změny, které se mohou velice bolestivě dotknout citů. Dojde ke změnám v přátelských i milostných vztazích, doma i v práci, a dokonce i v nitru člověka, jde tedy o rok velmi namáhavý.

Je to období duchovna a životné lekce  povedou člověka především tímto směrem. Je to období posunu duchovního než fyzického a vše, co se v jeho průběhu přihodí, bude člověka nutit, aby se zabýval především duchovními otázkami souvisejícími se životem, životními ponaučeními, smrtí a posmrtným životem.
Tuto osobu může  postihnout nepříjemnost v podobě nemoci nebo ztráta někoho z rodiny či z okruhu přátel.
V tomto období pociťují lidé potřebu zabývat se  druhými, zajímat se o jejich problémy, a pokud je třeba, nabídnout podporu.

Přejme Jaromírovi, aby nadcházející období z pohledu numerologie a astrologie, plné zásadních životních změn, ustál “se ctí a se štítem“. Čekají ho nelehké situace, které posunou jeho duši dál.

Tento článek si můžete přečíst i v časopise Spirit, kam Daniela pravidelně přispívá.

 

Daniela Hannah

 

 

počet zobrazení: 2449

Jan Palach

Jan Palach

Jan Palach (11. srpna 1948, Praha – 19. ledna 1969, Praha) byl student historie a politické ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který obětoval svůj život na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti po okupaci Československa armádami států Varšavské smlouvy.

Dne 16. ledna 1969 se zapálil v horní části Václavského náměstí v Praze. S rozsáhlými popáleninami byl převezen do nemocnice, kde po třech dnech zemřel.
Zdroj: www.wikipedia.org

Co se dělo v horoskopu Jana Palacha v den upálení

Jeho Mars, planeta aktivity, dosedla na Lunu a sestupný karmický uzel ve znamení Štíra, který dává tušit, že již v minulých životech prožil podobnou aktivitu, kdy si vzal svůj život. Mars toto oživil již 11.1.1969. V této době uvažoval a rozmýšlel se k nějakému činu. Saturn poukazovat na Jupiter, Saturn zde značí autoritu, přísnost a omezení. Jupiter ve Střelci štěstí ve svobodě projevu a volnosti. Uran v nepříjemném postavení na Venuši přinesl rychlý obrat v hodnotách a lásce.

Merkur ve Vodnáři byl touto dobou dobře osvícen Marsem ve Štíru. Merkur, to jsou myšlenky, komunikace a projevy. Mars, planeta aktivity, dal tomuto činu průchod jej uskutečnit. Mars se nacházel ve Štíru, který je spojen se smrtí, vše to jen podtrhlo. Merkur byl v nevhodném postavení na karmické Pluto. Toto postavení hovoří, že plány této osoby budou zmařeny nutností “kamsi odejít“, také zde sehrála roli komunikace s okolím, která narušila sebevědomí Jana Palacha.

Navíc ke všemu došlo před úplňkem ve Lvu, tedy ve svém znamení, kdy byl  nucen něco ukončit a uzavřít ve svém životě.  Pomalé umírání a následná smrt byla už jen nevyhnutelná reakce činů předcházejících. Budiž mu země lehká. Doufejme a přejmu Janu Palachovi, aby v příští inkarnaci zvládl své těžké úkoly s příznivějším koncem. Zde je nutné se vymanit z tohoto karmického uzlu a jít směrem na opačnou stranu. Tedy do stability, k rodině a domovu. Amen.

Tato karma se projeví tím, že člověk je v určité fázi života opuštěn, osamocen nebo se cítí sám. Zde je nutné se s touto situací vypořádat. Život je plný vášnivých zážitků. Člověk vnímá víc, než ti druzí, a proto si musí vybudovat pud sebezáchovy. Je nutné zvýšit svou životaschopnost. Osoba je nedůvěřivá ke svému okolí. Je zde velká nedůvěra k okolí. Musí být vždy ve střehu a sledovat všechna možná nebezpečí. Zjistit a vypátrat možné zlo. Může nabýt dojmu, že si nezaslouží žít šťastný život, ale to přeci není pravda. Je dobré rozvíjet svou vynikající intuici. Budovat své sebevědomí. Tato osoba zažila v minulém životě tvrdý pád. Nyní dostala od sudiček talent vypátrat veškeré ukryté informace a tajnosti, aby se již tento pád neopakoval.

V rodině docházelo k úmrtí, nebo k opuštění rodiny, která slábla. I narození této osoby provázelo úmrtí či odchod někoho z rodiny.

Tato osoba hluboce prožívá úspěchy a neúspěchy, vztahy s lidmi, přilne k práci a bývá prací pohlcena a vysávána.

„Cesta duše“ – odkud a kam směřujete, co jste si přinesli za in informace z minulého života, proč Vám chodí do života podobní lidé a situace stále dokola, co máte dělat, abyste se posunuly, kterým směrem máte kráčet, kde máte svůj karmický dluh a kde v čem můžete vyniknout.

Z čeho vzešel a kam směřoval

V minulém životě tato osoba nežila ve stabilním prostředí. Bylo zde zneužití magických schopnosti, zneužití informací, ale i téma smrti zapříčiněnou vlastními silami, tedy sebevražda. Podobné lidi a situace si bude tato duše přitahovat opět do života a prožívat jej znovu.

V jeho životě bylo nutné naučit se, co jsou správné hodnoty. Být opatrný, dávat prostor pouze jistotě. Mít se na pozoru před lidmi, nepouštět se do žádných podezřelých situací. Být ve střehu s partnery, jak životními, tak pracovními, kdy může být tato osoba tlačena do nevyhovujících situací. Někam, kam nechce. Mohly tak nastat deprese nebo úzkostné sny. Také se tato osoba mohla setkat s problémovou  povahou druhých lidí.

Černá Luna poukazuje na karmické zatížení z minulých životů

Tato osoba byla konfrontována s těmito tématy: touha po spřízněné duši, po spojení se světem fantazie, zkreslování situací, odkládání povinností a jejich řešení. Deprese, a smutky. Černá Luna zde působila zejména na vnitřní pocity, kdy se Palach mohl utápět ve smutcích a při špatném zvládnutí karmy i v depresích. Zde bylo nutné pozitivní myšlení, které tato osoba měla budovat už od dětství. Tito lidé po něčem touží, a ani neví po čem. Mají pocit, že se jim nic nedaří. V minulých životech byl  zneužíván, toužil po lásce, být milován, ovšem bohužel s pocitem, že ho nikdo neměl rád. Tyto situace se  v jeho životě mohly opakovat. Byla zde dána velká fantazie a dva rozdílné světy. Jeden tajný, v představách a druhý v realitě. Sklony k závislostem, např.pověsit se na partnera, přátelé.

Karmické Pluto Palacha jej předurčilo být slavným, dalo této osobě možnost ve společnosti dosáhnout významného postavení, ale musel mít dostatečnou vůli a sílu, aby tohoto dosáhl. Nejzajímavější na tomto postavení Pluta je skutečnost, že proti sobě stojí jeho a lví energie – šlechetnost a velkorysost. Pokud jsou energie tohoto Pluta využity pro důležité poslání nebo úkol, pak jsou úkoly vykonávány s hrdostí a odměněny uznáním a poctami.

Postavení Merkuru naznačuje myšlení, které je podpořeno silnou vůli a cílevědomostí. Osoba je zcela schopna se soustředit na jedinou věc. Bude se snažit dosáhnou toho, aby v životě vystupovala jako nějaká autorita. Svou mluvu a komunikativní vyjadřování by měla osoba využívat ve svůj prospěch. Musí se dávat pozor, aby záležitosti neřešila příliš velkoryse a nezanedbávaly se skutečné problémy. Osoba s takto postaveným Merkurem lpí na svých plánech a cílech a proto je schopna je uskutečnit. Osoba je schopná také jako učitel, či vychovatel dětí, nebo přednášející. Jsou zde dány vysoké ideály a rozhodnost. Výborné organizační schopnosti.

Merkur Konjunkce Pluto

Prozíravost, vlohy pro sestup do podsvětí a nevědomí, napojení na minulé životy. Vysoká duševní plodnost a zisk z duševní práce. Cesta za zasvěcením.

Saturn v tomto postavení předurčuje osobu být slavným, má velkou potřebu být uznávaná a instinktivně chce ovládat své nejbližší okolí. Osoba se pokouší získat nějaké vůdčí postavení. Měla by dávat pozor, aby se u ní nezačaly projevovat diktátorské, nebo dogmatické postoje. Má velkou vnitřní potřebu chránit své Já, a proto je často velmi tvrdohlavá. Rodiče s tímto aspektem jsou vůči svým dětem často velmi přísní, čímž by mohli zapříčinit jejich brzký odchod z domu. Je zde možnost, že v určité fázi vystoupí do popředí zvýšená touha po moci a vedení. Lásky jsou zde problematické, brání jim velká ctižádost této osoby, která se nechce nechat svými city omezovat a zdržovat. Bývají zde sklony k žárlivosti. Může se zde jednat o příliš vysoké ideály, než by se mohly stát skutečností.

V pozdějším věku může prožívat na důležitém nebo vyšším pracovním místě. Bude mít organizační schopnosti a přízeň vysoko postavených osob. Zaměstnání je téměř vždy nějak spojeno s veřejností.

počet zobrazení: 2052