Horoskopy na listopad 2023

Horoskopy na listopad 2023

Aktuální pohyby a vliv planet v listopadu 2023 pro jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje znamením Vah. Do Štíra vstoupí 22/11/2023 ve 15,02 hod.

Novoluní ve Štíru vrcholí 13/11/2023 ve 10,27 hod.
Novoluní je důležité zejména pro Štíry.  Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní. Všem znamenímse otevírá téma nových možností v oblasti financí, sexuality a transformace. Období smrti, řešení kolem hrobů, dědictví a hypoték.

V období kolem Štíra se otevírá cesta za řeku podsvětí Styx. Kdo má odejít z tohoto světa, může odejít za duhový most.

Úplněk Blížence proběhne27/11/2023 v 10,16 hod.
Úplněk je důležitý pro bytosti narozené ve znamení Blížence. Pro ostatní znamení uzavře a ukončí téma spojené s úřady, komunikací, učení a  cest.

Mars se pohybuje znamením Štíra. 24/11 se přesune do Střelce.

Venuše se pohybuje znamením Vah do 04/12/2023

Merkur působí ve znamení Střelce do konce měsíce.  

Saturn se dlouhodobě pohybuje znamením Ryb, kde bude působit cca 3 roky. Aktuálně couvá zpět Rybami až do 04/11/2023. Po dobu couvajícího Saturna se dějí karmické situace, kdy Saturn „kosí“, co jsme udělali špatně. Nastávají situace, které je nutné řešit, a hlavně neudělat chybu.  

Jupiter se přesunul do znamení Býka.  Rok bude pracovat, abychom se stabilizovali v oblasti financí a majetku. Jupiter couvá zpět Býkem do konce roku 2023. Zde se opravují chyby v Matrixu. Někdo můžeme mít pocit, že nám „utíká“ štěstí.

Sestupný karmický uzel působí ve znamení Vah a bude nás oblažovat svým vlivem na ose Váhy x Beran až do začátku roku 2025. Poukazuje, odkud a kam směřujeme, a to v tématech vztahů a práce.

Pluto se vrátilo zpět do Kozoroha, aby se mohlo naplno ukázat ve své síle. Pluto, správce osudu, couvá zpět Kozorohem, kde působí do ledna 2024.  Zde v Kozorohu dokončíme to, co jsme pod jeho vlivem bořili a budovali desítky let.  

Beran

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní otevírá cestu k financím, které sdílíte s další osobou, bankou či institucí. Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní. Ceres vám dá zabrat, ale pokud zaberete, plody se dostaví. Můžete vydělat nebo získat peníze, ovšem ve spojení s někým dalším.

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti úředních záležitostí, dovolené v cizině, nebo cestování do zahraničí. Komunikace, vyřizování záležitostí spojených s justicí. Někteří vnesou jasno do oblasti školy, kurzu či vzdělávání.

Mars působí v oblasti hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což vás může přinutit přehodnotit, pozměnit postoje. V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty. Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví.

BÝK

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní otevírá výhodné smlouvy, dohody a nastavení nových pravidel do oblasti společného majetku. Děti, alimenty, finance, hypotéky, půjčky, prodej, dědictví, notář. Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní.

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do finanční oblasti spojené s úřady, školou (např. školné). Je nutné zaplatit veškeré pohledávky, pojistné smlouvy jako je pojištění automobilu apod. Pozor na nezaplacené pokuty a úřední dluhy.

Mars aktivuje vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Budete se aktivně věnovat lidem kolem sebe. Můžete dohodnout nové podmínky, podepsat smlouvy nebo písemnosti. V tomto období se mohou posílit nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahové záležitosti. 

BLÍŽENEC

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní otevírá téma zdraví, prevence, mnoho povinností. Péče o druhé.  Můžete očekávat nové spolupracovníky či kolegy. Něco se bude dít v pracovní rovině. Do úplňku si dejte pozor na své zdraví. Štíří energie je těžká a zákeřná. Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní.

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do vztahové oblasti. Vztahy, které nestojí na pevném základu, se rozpadnou. Je nutné nastavit si nová pravidla v souvislosti s úřady. Po úplňku se vám vyjasní, jak je to s lidmi kolem vás.

Díky Martu se zde řeší zdraví, spolupráce a služba pro někoho druhého. Přináší nám také mnoho povinností. Mars přechází přes oblast zdraví – tranzit tímto tématem může znamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. Dokonce téma smrti, úmrtí, hrob, dědictví, notář apod. Mars přináší zvýšenou aktivitu kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématům kolem svého zdraví a zdravé výživy. Péče o druhé osoby.

RAK

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní otevírá téma partnerů, dětí, rodičů a s tím spojené řešení finančních záležitostí. Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní. Období vhodné k rodinným sešlostem. Můžete plodit, tvořit a vytvářet. Kdo hledá svého Belmonda, může jej potkat, nebo vztah posunout dále. Pozor na mimo partnerské vztahy a zálety. Také pozor na nechtěné těhotenství.

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti sourozenců, úřední komunikace, dohod a smluv. Období vztahové nestability. Řešení kolem zdraví a péče o druhé. Náročné období čekejte až do dalšího úplňku, který vyjasní nejasné situace.

Mars působí v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity. Raci mohou očekávat zvýšení touhy, mohou něco plodit, tvořit. Mars zde aktivuje oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod jeho vlivem vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. Dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Pracovně se bude dařit.

LEV

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní otevírá novou cestu k domovu, bydlení a stabilitě. Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní. Můžete rekonstruovat, kupovat nemovitost, řešit hypotéku. Další téma je vaše tělesná schránka a zdraví. Vylepšujte svou vizáž.  

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti komunikace. Vyjasníte si záležitosti s lidmi kolem vás. Nastává velmi kreativní a tvořivé období, kdy je nutné si uvědomit s kým se sbližovat, kamarádit, kam chci patřit, mezi jakými lidmi pobývat. Očekávejte velmi hektické období.

Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijete. Lvi vylepšují své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte řešení v souvislosti se ženami rodu (např. dcera, matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítíte chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budete řešit vše pro zvýšení pracovní stability a situace související s bydlením a obydlím. 

PANNA

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní otevírá oblast úřadů a financí, společného majetku, úředních záležitosti a dětí, komunikace na téma vzdělávání, řešení kolem  dopravního prostředku. Koupě či oprava auta. Autoškola, cesta a cestování. Sourozenci a majetek. Dědictví, notář apod. Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní.

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do pracovní oblasti. Něco kolem práce ukončíte. Uzavřete důležitou životní oblast. Co jste slíbili udělat, je nutné do úplňku dokonat. Černá Luna přináší pochyby a problémy všem Pannám.

Mars působí dlouhodobě v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a také cestování. Měli byste být všude slyšet. Dát o sobě vědět světu. Řeší se automobil, vzdělávání, kurzy a školení nebo nějaká cesta s tím spojená. Také se může otevřít téma spolupracovníků a kolegů. Aktuálně se vše točí kolem cestování (např. dopravní prostředek) a komunikace s úřady. Rozšiřování vědomostí, být vidět a slyšet.

VÁHA

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní otevírá nové možnosti ve světě financí. Můžete si říci o zvýšení platu, nebo dostanete odměny. Můžete žádat o hypotéku, půjčku. Dobře prodat či koupit nemovitost. Vesmír vám přeje i když nejprve dostanete zabrat. Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní.

Venuše se pohybuje vlastním znamením do 04/12/2023. Budete zářit na všechny strany. Stanete se nepřehlédnutelnými.

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti úředních záležitostí. Úřady, škola, vzdělávání, cesty, cestování. Dovolená v cizině. Někteří mohou řešit soudní spory. Úplněk ukončuje a uzavírá, takže po úplňku bude lépe.

Mars zde působí v tématu peněz, majetku a hodnot. Finance jsou zaktivovány, zejména ty úřední. Váhy mohou nakupovat, utrácet, investovat.

ŠTÍR

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní ve vlastním znamení otevírá novou roční kapitolu. Můžete zrealizovat své plány. Novoluní vás nasměruje na správnou cestu. Očekávejte velmi hektické období. Ceres vám dá zabrat. Před novoluním si dejte pozor na psychiku a zdraví. Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly, nastane velmi silné novoluní.

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti společných peněz a majetku, úředních záležitostí spjatých s financemi. Uzavře téma hypotéky, dluhů a závazků, platby jako jsou pojistné smlouvy apod. Alimenty a další.

Pohyb Marta vlastním znamení je obdobím značné aktivity. Štíři budou mít mnoho fyzické energie a odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu. Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Díky Martu zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energie by měli použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho aktivity může přinést nemoc z nepozornosti, nebo z únavy.  Očekávejte velmi hektické období, které končí 24/10/2023.

STŘELEC

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní otevírá vaší 13. komnatu. Začínáte rekapitulovat dosavadní život. Můžete vyhledávat samotu, nebo se ocitnete sami se sebou. V klidu rozjímejte o tom, co se povedlo a co byste potřebovali ukončit.  Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní. Merkur ve vlastním znamení přináší mnoho přemýšlení, cesty a cestování, zvýšenou aktivitu v oblasti učení a vzdělávání.

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti vztahů, smluv a úředních jednání. Do úplňku se mohu vyhrotit vztahové problémy, zejména tam, kde nestojí na stabilních základech. Po úplňku si nastavíte určitá pravidla. Očekávejte velmi aktivní období. Ceres, Mars a Slunce spolu vytváří silné energie. Dostanete pořádně zabrat. Ceres působí ve vašem znamení až do konce ledna 2024.

Mars, planeta aktivity, se pohybuje tématem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat.
Ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Aktivita dané osoby se bude obracet na minulé životy, na témata uložená hluboko v nevědomí. Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti. Planeta Mars může aktivovat nepřátele a také nepříjemné pomluvy. V této době zachovejte klid, nevzbuzujte pozornost, v klidu rozjímejte a rekapitulujte, co chcete od života.  Něco se uzavře a ukončí na téma společného majetku, peněz, dědictví, nebo sexuality. Od 24/11/2023 se přesune Mars do vašeho znamení. Očekávejte velmi hektické období plné úřadů, cestování a rozšiřování vědomostí.

KOZOROH

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní otevírá dveře do společnosti. Můžete potkat zajímavou osobu do budoucnosti. Pozor na mimo partnerský vztah, časem by se prozradil. Přichází nová přátelství. Můžete si splnit své sny. Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní.

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti kolegů a spolupracovníků. Něco se bude dít v pracovní oblasti. Dále si hlídejte své zdraví. Je třeba některé situace ukončit a uzavřít.

Mars působí v oblasti přátel, společnosti a společenství. Tam, kde chcete působit. Aktivita zde bude zaměřena na přátele a lidi kolem vás. Je dobré chodit mezi lidi, do společnosti. Můžete potkat důležité osoby pro budoucnost. Čeká vás změna lidí, zejména spolupracovníků nebo změna pracovního místa.

VODNÁŘ

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní otevírá cestu ke kariernímu posunu, k pracovní rovině, k nové životní etapě. Ideální čas na pracovní pohovory, hledání nové práce nebo posun ve stávající práci. Ceres vám dává několik týdnů zabrat. Je třeba nalézt novou cestu, kterou vám novoluní přichystá. Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní.

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti vztahů pracovních, partnerských nebo s dětmi. Vztahy se před úplňkem mohou vyhrotit. Jasnější představu dostanete až po úplňku. Může se jednat do úřední záležitosti.

Mars aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře, možná změna. Budete naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, ovšem jen ty, které se vrací zpět, nebo jsou rozjednané z minulosti. Přichází doba provádění reorganizací kolem práce, která bude v budoucnu ku prospěchu. Může jít o zásadní změnu v životě, práci nebo kariéře. Pracovně se nezastavíte.

RYBY

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní otevírá téma úředních záležitostí spojených s financemi jako je hypotéka, společný majetek, nebo alimenty apod. Další téma je vzdělávání a rozšiřování vědomostí, justice a soudy. Přináší nové možnosti do oblasti ciziny a zahraničí. Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní.

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti domova, bydlení a pracovní stability. Očekávejte určitou zprávu, která vám vyjasní situaci. Někteří mohou řešit zdravotní stránku. Dejte si pozor na to, co podepisujete, na všechny smlouvy a dohody.

Mars působí v tématech justice, práva a úředních záležitostí.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází také touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a vzdělávání. Podepisování úředních dokumentů

počet zobrazení: 18058