Horoskopy na prosinec 2019

Horoskopy na prosinec 2019

Aktuální pohyby a vliv planet v prosinci 2019 na jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje Střelcem do 22/12/2019, ráno 5,19 hod se Slunce přesune do Kozoroha.

Úplněk v Blížencích nastane 12/12/2019 ráno 6,12 hod
Úplněk je důležitý pro znamení Blížence. Ostatní znamení uzavřou a ukončí určitou oblast na téma úředních záležitostí a dopravního prostředku, veškerá komunikace, úřady, listiny, smlouvy a dohody, zejména ty úřední. Dalším tématem jsou sourozenci nebo vzdělávání.

Novoluní proběhne 26/12/2019 ve znamení Kozoroha ráno 6,13 hod
Novoluní je důležité pro znamení Kozoroha. Vliv novoluní pro všechna znamení bude mít na životní oblast práce, snaha, karierní postup. Pořádek a odměna v pracovní rovině. Moc a síla. Ambice. Dosáhnutí na naše touhy, sny a přání.

Prstencové zatmění Slunce nastane 26/12/2019 v 5,18 hod. Viditelné na Borneu, Sumatře, Indii a Saudské Arábii. Zatmění vždy podtrhne dané téma a tím je Kozoroh.

Mars se pohybuje ve znamení Štíra, kde bude působit do začátku ledna 2020 

Jupiter opouští po roce Střelce a přesune se od 02/12/2019 do znamení Kozoroha, kde bude působit celý rok 2020.

BERAN

Úplněk nastane 12/12/2019
Úplněk přinese jasnější světlo do oblasti spojené s cestováním, jako je dopravní prostředek, cesta za rozšiřováním vědomostí, veškeré úřední záležitosti. Uzavře a dořeší se všechny dohody a komunikace, která vázla, zejména ta úřední.   

Novoluní proběhne 26/12/2019
Novoluní otevírá novou životní cestu k úspěchu. Berani zrealizují své pracovní záměry, posunou se v karierní oblasti. Na cestu jim svítí planeta štěstí, která bude nápomocna.

Jupiter dlouhodobě ovlivní pozitivně životní posun v pracovní a karierní oblasti. Pozornost nyní bude věnována povolání, kariéře a společenskému postavení. Snaha by měla být korunována úspěchem. Můžete i na jiné úrovni čekat  uznání za to, co a čeho jste v životě dosáhli a dokázali. Lze v tomto případě čekat povýšení v zaměstnání, veřejný respekt, nebo uznání od lidí kolem vás. Můžete také změnit práci. Pokud nejste v práci spokojeni, nebo nemůžete dosáhnout pracovního posunu, Vesmír vás donutí ke změně, která se nakonec ukáže jako správná cesta.  

Mars se pohybuje Štírem v oblastí hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což je může přinutit přehodnotit, pozměnit postoje.  V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty.  Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví. Tranzit Marta je zde více zaměřen na oblast sexu a všeho kolem sexuality.

BÝK

Úplněk nastane 12/12/2019
Úplněk ukončí téma peněz a majetku. Býci by měli do úplňku zaplatit veškeré pohledávky. Dále dořešit vše co se týká financí, zejména ve spojitosti s úřady.

Novoluní proběhne 26/12/2019
Novoluní otevírá nové možnosti do oblasti cestování a zahraničí. Vyřizování a zařizování na úřadech spojené s prací. Vzdělávání přinese karierní a pracovní postup.   

Jupiter celý rok 2020 kladně působí v oblasti zahraničí, rozšiřování vědomostí a učení. Díky Jupiteru na Vás čeká získávání důležitých informací zejména v pracovní rovině. Pozitivně se odrazí v oblasti práce spojené se zahraničím. Vesmír přeje situacím na téma soudů a úředních záležitosti. Řešení na úřadech bude mít pozitivní průběh.

Oblast, kterou Mars aktivuje, je založená na intimnosti mezi dvěma lidmi v partnerském vztahu. Energie Marta je o prosazování sebe samých, což občas přinese nepřátelské vztahy. Mohou trpět i intimní vztahy. Pro spolupráci i pro vztahy je důležitý kompromis nejen v práci, ale i v manželství. V dlouhodobém pohledu může toto být obdobím narušení i těch nejlepších vztahů. Pozitivně se dá využít k tomu, aby se potlačené negativní pocity dostaly na povrch a docházelo tak k pročištění nahromaděných negativit ve vztazích. Skutečný smysl spočívá ve využití energie k budování vlastních vztahů.  Měli by se vyhýbat zbytečným sporům s druhými. Mohou se vyskytnout právní spory, potíže se zákonem. Hledaje kompromis, vyhnout se tak zbytečným problémům. Mohou se posílit, nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání.

BLÍŽENCI

Úplněk nastane 12/12/2019
Úplněk ve vlastním znamení přinese vyústění vztahových záležitostí. Vnese jasno do pracovních, partnerských či rodinných situací. Pozor na dny před úplňkem, které jsou psychicky náročné. Blíženci si počkají, až přejde úplněk, který vyjasní mnoho otázek ve vztazích a úředních dohodách.  

Novoluní proběhne 26/12/2019
Novoluní otevírá nové možnosti zvýšit si svou finanční stabilitu. Blíženci mohou žádat hypotéku, půjčku, výhodně prodat nemovitost. Zlepší si pracovní a životní podmínky.

Jupiter celý rok 2020 pozitivně působí v oblasti společných financí s další osobou či institucí.  Bude Vám přáno v oblasti sexuality a majetku. Kdo bude rozumně investovat, zhodnotí své investice. Pozor na neuvážené zadlužování. Jupiter pozitivně ovlivní peníze a majetek. Do roka a do dne se výrazně vylepší finanční situace a zvýší se osobní prestiž. Přichází láska a sexualita do života.

Mars aktuálně přináší plnění povinností a s chutí do práce. Budete dělat co je potřeba – můžete být nyní hrdí na to, kolik všeho dokážete udělat. Tento dům je domem služby – zájem vlastního ega byste nyní měli odsunout do pozadí, potřeby druhých by měly být pro vás prioritní. Pravděpodobně se vám moc nebude chtít pracovat pro někoho jiného, a to s sebou může přinášet konflikty s nadřízenými i k celkovým obtížím v práci. Jestli jste zaměstnavatelem, mohou přicházet konflikty s podřízenými. Budou se domnívat, že je málo oceňujete. V současnosti není zrovna čas na týmovou práci.

Mars zde přechází přes oblast zdraví – tranzit tímto domem může znamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. To pravděpodobně může být v důsledku vašeho frustrovaného ega. Prevencí je pohyb, dbejte o to, abyste v sobě nehromadili frustrace, mohli byste z tohoto důvodu onemocnět.  V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématům svého zdraví a zdravé výživy. Pocítíte chuť organizovat nebo se zasadit o změny v práci. V současném období platí, že tranzitní Mars v tomto tématu řeší zdraví, spolupráci a službu pro někoho druhého, přináší nám mnoho povinností.

RAK

Úplněk nastane 12/12/2019
Úplněk přinese rekapitulaci. Raci budou rozmýšlet, jak dál. Někteří mohou vidět některou životní situaci jako beznadějnou, ovšem jen do úplňku, který proběhne příští měsíc. Emoce a psychika může být nestabilní. Doporučuji meditace, jógu, vnitřní klid a pohodu.

Novoluní proběhne 26/12/2019
Novoluní otevírá cestu k novým vztahům. Pracovní a partnerské vztahy. Na Raky čekají nové pracovní smlouvy. Lepší podmínky v pracovní oblasti.

Jupiter celý rok 2020 můžete využít pro zkvalitnění partnerských i pracovních vztahů.  Budete opouštět staré nevyhovující a nefunkční svazky, abyste je nahradili novými. Jupiter přeje výhodnějším dohodám, zejména v pracovní oblasti.

Mars nyní aktivuje téma, v němž jde nejvíce o to být sami sebou a ostatním dát najevo, kdo jsme. Raci mohou očekávat zvýšené milostné touhy. Fyzické milování je důležitější než pouhá romantická setkávání. Mars zde aktivoval oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod vlivem Marta má vzniknout něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem kreativity, dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. V této době dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré období na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Pracovně se bude dařit. Tento tranzit znamená aktivitu v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity.

LEV

Úplněk nastane 12/12/2019
Úplněk přinese jasno do oblasti přátel, společnosti, ve které se Lvi pohybují. Ukončí působení v určitém okruhu lidí. Mohou změnit lidi v pracovní rovině nebo se přestěhovat. Úplněk ukáže, kam chtějí Lvíci patřit. Splní si své sny a cíle.

Novoluní proběhne 26/12/2019
Novoluní přinese mnoho práce. Novou spolupráci, nebo nové spolupracovníky. Toto je velmi silné novoluní, kdy asistují Jupiter, planeta štěstí, ale také Ceres a tak Lvíci dostanou zabrat. Saturn a Pluto, karmické planety, přinesou zajímavé situace. Pokud Lvi vytrvají, planety přinesou skvělý výsledek.

Jupiter celý rok 2020 působí na zlepšení psychiky a zdravotního stavu. Jupiter bude příznivě působit na změnu spolupracovníků nebo obchodních partnerů. Nová spolupráce povede k velkému posunu. Také se začnete věnovat svému zdraví a zdravému životnímu stylu.

Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijí. Budou vylepšovat své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte řešení v souvislosti se ženami rodu (např. matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budou řešit vše pro zvýšení životní stability a situace související s bydlením a obydlím.  V tomto období se také řeší zdraví a psychika. 

 

PANNA

Úplněk nastane 12/12/2019
Úplněk uzavře určitou životní oblast. Ukončí pracovní aktivitu. Do úplňku by měly mít Panny hotovo vše, co slíbily udělat. Téma k zamyšlení: domov nebo pracovní rovina.

Novoluní proběhne 26/12/2019
Novoluní otevírá nové pracovní partnerství. Nejplodnější období roku je zde. Panny mohou tvořit, plodit a vytvářet. Planety přináší nového pracovního či životního partnera.

Jupiter celý rok 2020 má vliv na zlepšení vztahů s druhými. Jupiter napomáhá zlepšení vztahu, nebo vzniknu nového vztahu. Aktivuje oblast kreativity, plodů uměleckého vyjádření v případě řemesla, umělecké práce, nebo umění, či partnerských vztahů. Přichází láska. V této době se častěji rodí děti, nebo můžeme vytvořit velké dílo, vypracovat se. Mohou se rozezvonit svatební zvony, nebo mohou navázat novou spolupráci s někým zajímavým. Jupiter poskytne příležitosti k osobnímu růstu, větší moudrosti, k větší svobodě i sebevyjádření. Začnete ztrácet potřebu skrývat se před světem. Lze očekávat zdravé zvýšení sebedůvěry a sebevědomí.

Mars aktuálně přináší zvýšené tempo běžného života. Pozor na možné závažnější konflikty se sousedy, příbuznými, druhými lidmi. Pozor na sklony se nyní hádat kvůli vlastním názorům. Mars působí v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a cestování. Řeší se automobil nebo nějaká pracovní cesta.

VÁHY

Úplněk nastane 12/12/2019
Úplněk přinese jasno do úředních a soudních záležitostí. Váhy by do úplňku měly uzavřít veškeré záležitosti s dohodami a  listinami, které řešily několik týdnů zpět. Dalším tématem jsou zahraničí spojení s úřady.

Novoluní proběhne 26/12/2019
Novoluní otevírá cestu ke stabilitě domova a bydlení. Váhy si vytvoří pevnou půdu pod nohama. Silné pracovní a životní zázemí. Mohou čekat zlepšení zdraví a psychiky i když musí být do ledna 2020 opatrní právě v oblasti zdraví.

Jupiter v roce 2020 Váhám pomůže zlepšit životní podmínky. Mohou koupit dům/byt, nebo se stěhovat, rekonstruovat bydlení a také si vylepší své pracovní zázemí.  Jupiter upevní pracovní postavení. Planeta štěstí přeje veškerému konání souvisejícím s domovem.

Mars do konce roku 2019 ovlivňuje téma peněz, majetku a hodnot. Finance jsou aktivovány a Váhy mohou nakupovat, utrácet nebo vydělávat peníze. Uvědomí si skutečné hodnoty. 

ŠTÍR  

Úplněk nastane 12/12/2019
Úplněk uzavře situace spojené s majetkem a penězi, které jsou ve společném jmění. Do úplňku by měli mít vyrovnány veškeré závazky, zejména ty úřední. Složenky a nedoplatky, pokuty a úřední platby.

Novoluní proběhne 26/12/2019
Novoluní otevírá téma cest a cestování, koupě nového dopravního prostředku, zejména pro pracovní účely. Štíry čekájí školení, kurzy, rozšiřování vědomostí. Vyřizování a zařizování úředních záležitostí. Nový telefon, počítač či notebook.

Jupiter celý rok 2020 pozitivně ovlivní oblast komunikace, pohybu a cestování, psaného a mluveného slova, učení, rozšíření vzdělávání. Jupiter bude přát vyjednávání na úřadech, zlepší sourozenecké vztahy. Štěstí přeje na cesty.

Pohyb Marta vlastním znamením do konce roku je obdobím značné aktivity. Štíři budou plni fyzické energie a pravděpodobně odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu.

Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Díky Martu zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energii by měli použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho činnosti může přinést nemoc, aby je na chvilku zastavila.

STŘELEC

Úplněk nastane 12/12/2019
Úplněk přinese jasno do oblasti vztahů. Vyústí veškeré vztahové záležitosti, a to jak pracovní tak partnerské. Celý měsíc čeká Střelce komunikování, cestování, telefonování, podepisování dokumentů. Všude je uslyšíme a uvidíme.

Novoluní proběhne 26/12/2019
Novoluní otevírá cestu ke zvýšení prestiže, ke zlepšení finanční situace. Střelci dostanou přidáno, nebo zvýší cenu za své služby. Uvědomí si svou hodnotu.

Jupiter celý rok 2020
Pozitivní proměna osobnosti se projeví zvýšením prestiže, ve zlepšení financí a majetkových poměrů. Jupiter, planeta štěstí, během roku odstraní ze života situace, které nevedou k úspěchu a přinese možnosti jak uspět, posunout se v důležité životní oblasti peněz a hodnot. Dosáhnou na své cíle. 

Mars do konce roku postupně ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou dokončí nějakou činnost, nebo uzavřou místo, kde Střelci pobývají či pracují. Mars může aktivovat nepřátelské energie a nepříjemné pomluvy.  Aktivuje staré nevědomé vzorce, které začínají působit, aniž by vůbec tušili, že vytvářejí problémy s lidmi kolem sebe.  Do konce roku 2020 budou řešit, dokud vše nedořeší. Po Novém roce se Střelci dva měsíce nezastaví.

KOZOROH

Úplněk nastane 12/12/2019
Úplněk přinese jasno do tématu práce a spolupráce. Do úplňku by měli uzavřít veškeré pracovní záležitosti. Další téma k řešení je oblast zdraví. Doporučuji preventivní kontroly a věnovat se zdravému životnímu stylu. 14 dní budou Kozorozi čekat na své novoluní. Dvacet dní v prosinci mají ve svém znamení Venuši, takže mohou absolvovat zkrášlující procedury. Vylepšit svůj vzhled.

Novoluní proběhne 26/12/2019
Novoluní ve vlastním znamení přinese zrealizování snů a cílů. Ambice a zkvalitnění života mají podporu Vesmíru.  Při novoluní asistují Slunce, Luna, Jupiter, Saturn, Pluto, Ceres a karmický uzel, všechny síly jsou upřeny na Kozorohy.

Jupiter celý rok 2020 ve vlastním znamení.
Toto je začátkem významného cyklu vašeho životního růstu, který potrvá zhruba dalších 12 let. Nyní se bude objevovat hlavně v oblastech života přinášející rozmach Vaší osoby a ega. Tento pozitivní vliv planety vám vnáší do života situace, které vás posunou blíže vašemu štěstí. Budete pociťovat dostatek sil a chuti prosazovat svá přání a své představy, proto byste především nyní měli mnohé poznávat a pokoušet se zjistit, co jako lidský jedinec znamenáte, kým jste.

Skutečného růstu dosáhnete jedině na základě vzájemné pomoci. Vaše osobnost se pozvolna změní, budete někým jiným, prožijete obrovský rozmach, uvnitř sebe samotného a začnete si více vážit své osoby. Jste připraveni na velký úspěch, avšak dávejte si pozor, abyste nebyli nesnesitelní.

Mars se do konce roku pohybuje oblastí skupinových vztahů, proto je k naplnění cílů nutné spolupracovat s druhými. Mimořádně vhodná je fyzická aktivita s přáteli. Mars přináší pomoc od přátel a osob blízkých. Kozorozi se k cíli mohou dopracovávat v rámci podpory svých přátel, společníků a díky společné činnosti. Budou toužit po uznání okolí za své výkony ve společné činnosti. Aktivita bude zaměřena na přátele. Je dobré chodit do společnosti, mezi lidi.  Také může přijít důležitá osoba pro jejich budoucnost. 

VODNÁŘ

Úplněk nastane 12/12/2019
Úplněk vnese jasno do oblasti pracovních nebo životních partnerů. Uzavřou situace spojené s výtvory, plody a potomky. Do úplňku by měli mít dořešeno vše, co slíbili vytvořit. Od 20/12/2019 působí Venuše ve vlastním znamení. Vodnáře bude činit neodolatelnými. Zazáří na hvězdném nebi.

Novoluní proběhne 26/12/2019
Novoluní otevírá cestu do hlubin duše, kdy budou Vodnáři rekapitulovat uplynulý rok. Nechají odejít vše, co není životaschopné a připraví se pomalu na své novoluní, které proběhne koncem ledna 2020. Zde si začnou plnit své sny a zrealizují své myšlenky. Dozvědí se zajímavé informace, které měly být utajeny.

Působení Jupitera celý rok 2020 bude pro vás pozitivní i když ne tolik, jako při průchodu jinými domy. Máte šanci poznat více o sobě samých a to, aniž byste se setkávali se strachem, nebo odporem, který často pociťujete. Hlouběji soucítíte s utrpením, které vidíte, což ve vás budí sklony upřímně pomoci. Jupiter ve vás navozuje vědomí toho, že pomůžete-li druhým, pomůžete i sobě, všem. Naleznete někoho, kdo bude v roli vašeho duchovního učitele, ale také Vy budete učitelem pro někoho jiného.
Nalezením vnitřního klidu posílíte své postavení. Přichází ukončení aktivity z minulosti. Vše, co bude odcházet a ukončovat se, je pro vaše budoucí štěstí. Přichází posun na duši a duchovní úrovni.

Mars do konce roku aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře. Vodnáři budou naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýší si prestiž. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce, které budou ku prospěchu.

RYBY

Úplněk nastane 12/12/2019
Úplněk uzavře téma domova, rodiny, ženy v rodině. Vnese jasnější světlo do oblasti zdraví a pracovního zázemí. Černá Luna se stále pohybuje Rybami a trochu brzdí jejich aktivitu. Začátkem roku si oddechnou, Černá Luna se přesouvá pryč ze znamení Ryb.

Novoluní proběhne 26/12/2019
Novoluní otevírá dveře ke splnění snů. Rybám novoluní přinese společnost, po které touží. Pracovně se zařadí mezi lidi, kam chtějí patřit. Celý rok Vesmír Ryby posouval pracovně a kariérně na výsluní. Kdo pracoval na svém životním posunu uspěl.

Jupiter celý rok 2020 přináší štěstí a rozmach do témat naděje, ideálů, snů, přání a touhy.  Pomáhat vám mohou přátelé, můžete využít známosti a konexe.  Okolí Vás bude podporovat víc než kdykoli jindy. Navážete nová přátelství a ta se časem mohou projevit jako mimořádně cenná. Nebude se ale jednat o jednostranná přátelství, protože i vy budete druhým pomáhat.

Mars do konce roku působí v tématech práva, úředních záležitostí a soudů.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a vzdělávání.

počet zobrazení: 9075

Horoskopy na listopad 2019

Horoskopy na listopad 2019


Aktuální pohyby a vliv planet v listopadu 2019 na jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje Štírem do 22/11/2019, odpoledne se Slunce přesune do Střelce.

Úplněk v Býku nastane 12/11/2019
Úplněk je důležitý pro znamení Býka. My ostatní uzavřeme a ukončíme určitou oblast na téma majetku a financí souvisejících se stabilitou, domovem a zázemím.

Novoluní proběhne 26/11/2019 ve znamení Střelce
Novoluní je důležité pro znamení Střelce. Vliv tohoto novoluní bude v tématu úředních záležitostí, ciziny a zahraničí, téma vzdělávání a rozšiřování vědomostí, cesty a cestování.

Mars se pohybuje ve znamení Vah až do 19/11/2019, kdy se přesune do znamení Štíra, kde bude působit do konce tohoto roku.

Koncem října nabírá Merkur zpětný chod Štírem, kde se pohybuje do začátku prosince. 20/11/2019, kdy Merkur couvá zpět, řešte staré, nedořešené záležitosti. Nic nepodepisujte ani nedomlouvejte, neboť vše bude jinak. Mohou zlobit komunikační prostředky jako je telefon, počítač, nebo pračka, lednička. Zálohujte si svá data a dejte si pozor na nedorozumění. Lze očekávat zpoždění a komunikace bude váznout. Vše se obnoví do normálu 20/11/2019 po 20 hodině.

BERAN

Úplněk nastane 12/11/2019
Úplněk přinese jasno do finanční oblasti. Vyjasní se vše v souvislosti s majetkem a penězi. Do úplňku je nutné zaplatit veškeré pohledávky. Při úplňku asistuje planeta zvratů Uran, a tak Berani mohou očekávat neočekávané. Vrací se zpět k dořešení situace spojené s financemi.

Novoluní proběhne 26/11/2019
Novoluní otevírá duchovní rozvoj do života Beranů. Zlepšení veškerých úředních záležitostí. Mohou plánovat cestu do zahraničí, rozšíření znalostí.

Mars se pohybuje oblastí hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což je může přinutit přehodnotit, pozměnit postoje.  V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty. Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví. Tranzit Marta je zde více zaměřen na oblast sexu a všeho kolem sexuality.

BÝK

Úplněk nastane 12/11/2019
Úplněk přináší vyústění vztahových záležitostí. Při úplňku asistuje planeta zvratů Uran, a tak Býci mohou očekávat neočekávané. Vrací se zpět k dořešení vztahy, smlouvy a dohody. Pozor na vše co se dohodne a podepíše. Vše bude ještě jinak.

Novoluní proběhne 26/11/2019
Novoluní otevírá možnost získat hypotéku, půjčku, grant nebo dotaci. Býci mohou očekávat dědictví či finanční prostředky, které vydělají díky společnému úsilí s někým dalším.

Oblast, kterou Mars aktivuje, je založená na intimnosti mezi dvěma lidmi v partnerském vztahu. Energie Marta je o prosazování sebe samých, což občas přinese nepřátelské vztahy. Mohou trpět i intimní vztahy. Pro spolupráci i pro vztahy je důležitý kompromis nejen v práci, ale i v manželství. V dlouhodobém pohledu může toto být období narušení i těch nejlepších vztahů. Pozitivně se dá využít k tomu, aby se potlačené negativní pocity dostaly na povrch a docházelo tak k pročištění nahromaděných negativit ve vztazích. Skutečný smysl spočívá ve využití energie k budování vlastních vztahů.  Měli by se vyhýbat zbytečným sporům s druhými. Mohou se vyskytnout právní spory, potíže se zákonem. Hledaje kompromis, vyhnout se tak zbytečným problémům. Mohou se posílit, nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání.

BLÍŽENCI

Úplněk nastane 12/11/2019
Úplněk přináší mnoho práce nebo spolupráce. Je nutné si pohlídat oblast zdraví a psychiky. Blíženci se připravují na svůj úplněk, který proběhne 12/12/2019, kdy se dořeší veškeré vztahové záležitosti. Při úplňku asistuje planeta zvratů Uran, a tak mohou očekávat neočekávané. Vrací se zpět k dořešení situace.

Novoluní proběhne 26/11/2019
Novoluní otevírá cestu ke zlepšení vztahových záležitostí. Nové možnosti do oblasti dohod a smluv, zejména ve spojení s úřady. Blížence čeká vyřešení pracovních a partnerských vztahů.

Mars aktuálně přináší plnění povinností a s chutí do práce. Budete dělat co je potřeba – můžete být nyní hrdí na to, kolik všeho dokážete udělat. Tento dům je domem služby – zájem vlastního ega byste nyní měli odsunout do pozadí, potřeby druhých by měly být pro vás prioritní. Pravděpodobně se vám moc nebude chtít pracovat pro někoho jiného, a to s sebou může přinášet konflikty s nadřízenými i k celkovým obtížím v práci. Jestli jste zaměstnavatelem, mohou přicházet konflikty s podřízenými. Budou se domnívat, že je málo oceňujete. V současnosti není zrovna čas na týmovou práci.

Mars zde přechází přes oblast zdraví – tranzit tímto domem může znamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. To pravděpodobně může být v důsledku vašeho frustrovaného ega. Prevencí je pohyb, dbejte o to, abyste v sobě nehromadili frustrace, mohli byste z tohoto důvodu onemocnět. V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématům svého zdraví a zdravé výživy. Pocítíte chuť organizovat nebo se zasadit o změny v práci. V současném období platí, že tranzitní Mars v tomto tématu řeší zdraví, spolupráci a službu pro někoho druhého, přináší nám mnoho povinností.

RAK

Úplněk nastane 12/11/2019
Úplněk přináší jasnější světlo mezi přáteli. Raci si uvědomí, jaké mají cíle, kam směřují. Do jaké společnosti chtějí zapadnout. Při úplňku asistuje planeta zvratů Uran, a tak mohou očekávat neočekávané. Vrací se zpět k dořešení určitá situace.

Novoluní proběhne 26/11/2019
Novoluní otevírá novou práci, spolupráci. Raci mohou očekávat také nové kolegy a mnoho pracovní aktivity. Doporučuji preventivní prohlídku u lékaře. Slunce přeje zlepšení zdraví, zejména psychiky.

Mars nyní aktivuje téma, v němž jde nejvíce o to být sami sebou a ostatním dát najevo, kdo jsme. Raci mohou očekávat zvýšené milostné touhy. Fyzické milování je důležitější než pouhá romantická setkávání. Mars zde aktivoval oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod vlivem Marta má vzniknout něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem kreativity, dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. V této době dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré období na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Pracovně se bude dařit. Tento tranzit znamená aktivitu v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity.

LEV

Úplněk nastane 12/11/2019
Úplněk vnese jasno do pracovní oblasti. Kariéra a práce. Při úplňku asistuje planeta zvratů Uran, a tak Lvi mohou očekávat neočekávané. Vrací se zpět k dořešení situace spojené s kariérou, pracovním zázemím a stabilitou, jakým je domov a rodina.

Novoluní proběhne 26/11/2019
Novoluní otevírá velmi plodné období. Lvi potkají velmi důležitou osobu. Pracovní nebo životní partner je na cestě. Listopad je o plodnosti a tvoření. Nejplodnější období roku je zde. Mohou vytvořit něco, co budou považovat za „své dítě“. Kdo touží po potomstvu, je toto ideální čas.

Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijí. Budou vylepšovat své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte řešení v souvislosti se ženami rodu (např. matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budou řešit vše pro zvýšení životní stability a situace související s bydlením a obydlím.  V tomto období se také řeší zdraví a psychika. 

PANNA

Úplněk nastane 12/11/2019
Úplněk přináší téma úředních záležitostí spojených s majetkem. Při úplňku asistuje planeta zvratů Uran, a tak Panny mohou očekávat neočekávané. Zpráva přinese zpět k dořešení situace z minulosti. Dále se uzavře oblast duchovního rozvoje, vzdělání a také situace napojená na zahraničí.

Novoluní proběhne 26/11/2019
Novoluní otevírá novou cestu ke stabilitě, domovu a zázemí. Panny zlepší a zkvalit oblast bydlení. Vyřizování na úřadech a nalezení schůdné cesty.

Mars aktuálně přináší zvýšené tempo běžného života. Pozor na možné závažnější konflikty se sousedy, příbuznými, druhými lidmi. Pozor na sklony se nyní hádat kvůli vlastním názorům. Mars působí v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a cestování. Řeší se automobil nebo nějaká pracovní cesta.

VÁHY

Úplněk nastane 12/11/2019
Úplněk přináší vyjasnění záležitostí spojených se sexualitou. Uzavřou finanční situaci. Do úplňku Váhy ukončí téma peněz a majetku, který sdílí s další osobou nebo bankou jako je prodej společné nemovitosti, hypotéka, alimenty apod. Při úplňku asistuje planeta zvratů Uran, a tak Váhy mohou očekávat neočekávané. Vrací se zpět k dořešení určitá situace z minulosti.

Novoluní proběhne 26/11/2019
Novoluní přináší zlepšení komunikace, cestu k dořešení úřední záležitosti. Téma dopravního prostředku, sourozenců, vzdělávání a učení. Cesta do zahraničí nebo za vzděláním. Koupě počítače nebo nového telefonu.

Mars se pohybuje do 19/11/2019 vlastním znamením Vah. Váhy mají napilno. V druhé polovině měsíce Mart aktivuje téma peněz, majetku a hodnot. Finance jsou aktivovány a Váhy mohou nakupovat, utrácet nebo vydělávat peníze. Uvědomí si skutečné hodnoty.

ŠTÍR  

Úplněk nastane 12/11/2019
Úplněk přináší jasno do vztahové oblasti. Vztahy, smlouvy a dohody. Veškerá smluvní ujednání, zejména týkající se domova a majetku. Při úplňku asistuje planeta zvratů Uran, a tak Štíři mohou očekávat neočekávané. Vrací se zpět k dořešení určitá situace z minulosti. Čeká je komunikace a podepisování dokumentů. Merkur se pohybuje tam a zpět ve vlastním znamení. Štíry budeme všude slyšet a vidět.

Novoluní proběhne 26/11/2019
Novoluní otevírá novou možnost ke zlepšení finanční stability, zvýšení platu. Prestiž, úspěch, peníze a majetek, to jsou témata, kde Vesmír Štírům přeje.

Pohyb Marta vlastním znamením je obdobím značné aktivity. Zde bude působit od druhé poloviny srpna. Štíři budou plni fyzické energie a pravděpodobně odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu.

Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Díky Martu zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energii by měly použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho činnosti může přinést nemoc, aby je na chvilku zastavila.

STŘELEC

Úplněk nastane 12/11/2019
Úplněk přináší jasno do tématu spolupracovní a spolupráce. Ukončí a uzavřou vše, co souvisí s pracovním tématem. Při úplňku asistuje planeta zvratů Uran, a tak Střelci mohou očekávat neočekávané. Vrací se zpět k dořešení určitá situace z minulosti. Je nutné si dát pozor na svou osobu až do novoluní. Hlídat si zdraví a psychiku.

Novoluní proběhne 26/11/2019
Nejdůležitější novoluní roku je zde. Otevírá novou životní cestu. Střelci mohou začít realizovat své vize. Nasměrovat se na novou cestu. Nejprve je však nutné jedny dveře zavřít, aby mohli otevřít další dveře.

Mars postupně  ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou dokončí nějakou činnost, nebo uzavřou místo, kde Střelci pobývají či pracují. Mars může aktivovat nepřátelské energie a nepříjemné pomluvy.  Aktivuje staré nevědomé vzorce, které začínají působit, aniž by vůbec tušili, že vytvářejí problémy s lidmi kolem sebe. Do konce roku 2020 budou řešit, dokud vše nedořeší. Vesmír stále dokola bude vracet vše nedořešené.

KOZOROH

Úplněk nastane 12/11/2019
Úplněk vnese jasno do tématu dětí a partne. Ukončí a uzavřou pracovní partnerství. Vyřeší situace s potomky nebo životním partnerem, situace spojené s penězi a majetkem. Při úplňku asistuje planeta zvratů Uran, a tak Kozorozi mohou očekávat neočekávané. Vrací se zpět k dořešení určitá situace z minulosti. Ozve se někdo, koho dlouho neviděli. Planetka Ceres se přesunula do vlastního znamení, a tak Kozorozi dostanou několik měsíců pořádně zabrat. Odměna bude podle vynaloženého nasazení.

Novoluní proběhne 26/11/2019
Novoluní přináší životní rekapitulaci. Kozorozi budou přemýšlet, jakým směrem se budou ubírat. Připravují se na své, v tomto roce již druhé novoluní, kdy si zrealizují své sny a nasměrují se na novou cestu. Nejprve je nutné dořešit minulost, aby se mohli zaobírat budoucností. Koncem měsíce se Venuše přesune do vlastního znamení a Kozorohy čeká úspěšné období. Budou zářit a vynikat ještě v průběhu prosince.

Mars se aktuálně pohybuje oblastí skupinových vztahů, proto je k naplnění cílů nutné spolupracovat s druhými. Mimořádně vhodná je fyzická aktivita s přáteli. Mars přináší pomoc od přátel a osob blízkých. Kozorozi se k cíli mohou dopracovávat v rámci podpory svých přátel, společníků a díky společné činnosti. Budou toužit po uznání okolí za své výkony ve společné činnosti. Aktivita bude zaměřena na přátele. Je dobré chodit do společnosti, mezi lidi.  Také může přijít důležitá osoba pro jejich budoucnost. 

VODNÁŘ

Úplněk nastane 12/11/2019
Úplněk uzavře téma stability, domova, rodiny. Ukončí se situace spojená s ženou v rodině. Vnese jasno do oblasti zdraví. Při úplňku asistuje planeta zvratů Uran, a Vodnáři mohou očekávat neočekávané. Vrací se zpět k dořešení určitá situace z minulosti.

Novoluní proběhne 26/11/2019
Novoluní otevírá cestu ke splnění snů a cílů. Vodnáři se dostanou do společnosti, kam chtějí patřit. Nové společenství. Posunou se na žebříčku hodnot. Planety jim přejí. Veškeré změny jsou ku prospěchu. Mohou změnit prostředí nebo místo.

Mars nyní  aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře. Vodnáři budou naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýší si prestiž. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce, které budou ku prospěchu.

RYBY

Úplněk nastane 12/11/2019
Úplněk přinese ukončení určité úřední záležitosti spojené s majetkem nebo penězi. Uzavře události na téma sourozenců. Cesta a cestováním, dopravní prostředek, to jsou další oblasti tohoto úplňku. Vnese jasno do vzdělávání Rybiček. Při úplňku asistuje planeta zvratů Uran, a tak Ryby mohou očekávat neočekávané. Vrací se zpět k dořešení určitá finanční situace z minulosti.

Novoluní proběhne 26/11/2019
Novoluní otevírá cestu ke kariérnímu postupu. Čeká je nová práce nebo aktivita. Zvýšení prestiže a úspěch. Podaří se uspět ve všem, co je spojené s pracovní tématikou. Konkurz, pracovní pohovor, postup a posun v životě. Pozor, stále je aktivní Černá Luna ve vlastním znamení, která otevírá bránu do výšin či zatracení. Záleží na každém jednotlivci, co si přitáhne do života a jak s tím naloží. Věřím, že Ryby využijí otevřené možnosti a uspějí.

Mars se nyní pohybuje v tématech práva, úředních záležitostí a soudů.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a vzdělávání.

počet zobrazení: 32781

Horoskopy na říjen 2019

Horoskopy na říjen 2019

Aktuální pohyby a vliv planet v říjnu 2019 na jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje Štírem do 22/11/2019 odpoledne se Slunce přesune do Střelce.

Úplněk v Beranu nastane 13/10/2019
Úplněk je důležitý pro znamení Berana. My ostatní uzavřeme a ukončíme určitou pracovní aktivitu. Mohou se vyřešit pracovní vztahy.

Novoluní proběhne 28/10/2019 ve znamení Štíra
Novoluní je důležité pro znamení Štíra. Vliv tohoto novoluní bude v tématu sexuality, peněz a majetku ve společném jmění s další osobou či bankou.

Mars se pohybuje ve znamení Vah až do 19/11/2019

31/10/2019 Merkur nabírá zpětný chod ve Štíru, kde se bude pohybovat nadále listopadem a začátkem prosince. Do 20/11/2019, kdy Merkur couvá zpět, řešte staré, nedořešené záležitosti. Nic nepodepisujte ani nedomlouvejte, neboť vše bude jinak. Mohou zlobit komunikační prostředky jako je telefon, počítač, nebo pračka, lednička. Zálohujte si svá data a dejte si pozor na nedorozumění. Lze očekávat zpoždění a komunikace bude váznout. Vše se obnoví do normálu 20/11/2019 po 20 hodině.

BERAN

Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk vnese jasno do vztahové oblasti. Do úplňku mohou Berani očekávat napětí, kdy rozum a srdce nejsou v jednotě. Pozor na kritické dny 10+11+12/10/2019 a úplňkový den, kdy může dojít k úrazu. Po úplňku se vše vyjasní. Veškeré dohody a smlouvy budou dokonány.

Novoluní proběhne 28/10/2019
Vliv tohoto novoluní bude v tématu peněz a majetku sdíleném s další osobou, bankou či společníky. Beranům se otevírají dveře do oblasti sexuality, intimity a lásek. Kdo hledá vztah, najde jej.  Pokud Berani potřebují prodat, koupit, požádat o hypotéku či půjčku, Vesmír bude v tuto dobu nápomocen.

Oblast, kterou Mars aktivuje, je založená na intimnosti mezi dvěma lidmi v partnerském vztahu. Energie Marta je o prosazování sebe samých, což občas přinese nepřátelské vztahy. Mohou trpět i intimní vztahy. Pro spolupráci i pro vztahy je důležitý kompromis nejen v práci, ale i v manželství. V dlouhodobém pohledu může toto být období narušení i těch nejlepších vztahů. Pozitivně se dá využít k tomu, aby se potlačené negativní pocity dostaly na povrch a docházelo tak k pročištění nahromaděných negativit ve vztazích. Skutečný smysl spočívá ve využití energie k budování vlastních vztahů.  Měli by se vyhýbat zbytečným sporům s druhými. Mohou se vyskytnout právní spory, potíže se zákonem. Hledaje kompromis, vyhnout se tak zbytečným problémům. Mohou se posílit, nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání.

BÝK

Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk přináší ukončení či uzavření pracovních povinností. Vyjasnění vztahů se spolupracovníky. Mnoho práce. V tuto dobu je zapotřebí hlídat si psychiku a zdraví. Býci budou přemýšlet, kudy se dál ubírat. Připravují se na svůj úplněk, který proběhne 11/11/2019, kdy dořeší pracovní a partnerské vztahy.  

Novoluní proběhne 28/10/2019
Vliv tohoto novoluní otevírá cestu ke všem smluvním ujednání, vztahovým dohodám a smlouvám. Býci mohou potkat důležitou osobu v pracovní i partnerské rovině.  Vše se opět vrátí k dořešení na přelomu listopadu a prosince tohoto roku. 

Mars aktuálně přináší plnění povinností a s chutí do práce. Budete dělat co je potřeba – můžete být nyní hrdi na to, kolik všeho dokážete udělat. Tento dům je domem služby – zájem vlastního ega byste nyní měli odsunout do pozadí, potřeby druhých by měly být pro vás prioritní. Pravděpodobně se vám moc nebude chtít pracovat pro někoho jiného, a to s sebou může přinášet konflikty s nadřízenými i k celkovým obtížím v práci. Jestli jste zaměstnavatelem, mohou přicházet konflikty s podřízenými. Budou se domnívat, že je málo oceňujete. V současnosti není zrovna čas na týmovou práci.

Mars zde přechází přes oblast zdraví – tranzit tímto domem může znamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. To pravděpodobně může být v důsledku vašeho frustrovaného ega. Prevencí je pohyb, dbejte o to, abyste v sobě nehromadili frustrace, mohli byste z tohoto důvodu onemocnět.  V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématům svého zdraví a zdravé výživy. Pocítíte chuť organizovat nebo se zasadit o změny v práci. V současném období platí, že tranzitní Mars v tomto tématu řeší zdraví, spolupráci a službu pro někoho druhého, přináší nám mnoho povinností.

BLÍŽENCI

Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk přináší ukončení působení v určité skupině lidí, ve společenství. Úplněk vnese jasno do oblasti přátel. Blíženci mohou očekávat řešení zdravotních záležitostí včetně psychiky. Uzavřou důležitou životní kapitolu.

Novoluní proběhne 28/10/2019
Na Blížence čeká mnoho práce a povinností. Novoluní přináší novou spolupráci, nové kolegy a spolupracovníky. Toto období je vhodné na řešení zdraví, zejména preventivní prohlídky. 

Mars nyní aktivuje téma, v němž jde nejvíce o to být sami sebou a ostatním dát najevo, kdo jsme. Blíženci mohou očekávat zvýšené milostné touhy. Fyzické milování je důležitější než pouhá romantická setkávání. Mars zde aktivoval oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod vlivem Marta má vzniknout něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem kreativity, dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. V této době dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré období na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Pracovně se bude dařit. Tento tranzit znamená aktivitu v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity.

RAK

Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk ukončí a uzavře situaci z pracovní oblasti. Do úplňku je nutné dořešit vše nedokončené a rozpracované. Vnese jasnější světlo do tématu kariery. 

Novoluní proběhne 28/10/2019
Novoluní otevírá možnosti k tvorbě, plodnosti a partnerství. Raky čeká nový pracovní či životní partner. Mohou tvořit a vytvářet, kdo touží po dítěti, je toto ideální čas. Čekají je rodinné oslavy a setkání. Mohou řešit peníze a majetek, který se vztahuje k partnerům nebo dětem, jako jsou např. alimenty.   Pozor na mimo partnerské vztahy. Téma sexuality je nyní v popředí.  Vše se opět vrátí k dořešení přelomem listopadu a prosince tohoto roku.

Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijí. Budou vylepšovat své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte možnou domácí hádku, řešení v souvislosti se ženami rodu (např. matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budou řešit vše pro zvýšení životní stability a situace související s bydlením a obydlím.  V tomto období se také řeší zdraví a psychika. 

LEV

Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk přináší vyjasnění úředních záležitostí. Uzavře se téma úřadů, soudů, vzdělávání, ciziny a zahraničí. Mohou dořešit auto či jiný dopravní prostředek. 

Novoluní proběhne 28/10/2019
Vliv tohoto novoluní bude v tématu stability, domova, právního zázemí. Možnost upevnění své životní pozice. Lvi mohou očekávat peníze, zkvalitnění a zkrášlení domova.  Budou komunikovat a podepisovat dokumenty. Toto téma se opět vrátí k dořešení přelomem listopadu a prosince tohoto roku.

Mars aktuálně přináší zvýšené tempo běžného života. Pozor na možné závažnější konflikty se sousedy, příbuznými, druhými lidmi. Pozor na sklony se nyní hádat kvůli vlastním názorům. Mars působí v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a cestování. Zvýšená aktivita se týká také úřadů, úředních záležitostí. Řeší se automobil nebo nějaká pracovní cesta.

 

PANNA

Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk přináší uzavření záležitostí spojených s penězi a majetkem. Podepisování úředních listin, komunikace a řešení společného majetku.

Novoluní proběhne 28/10/2019
Vliv tohoto novoluní bude v tématu automobilu, úřadů, vzdělávání a sourozenců. Panny mohou koupit dopravní prostředek nebo řešit úřední situace spojené s autem. Cesty a cestování. Vyřizování na úřadech. Toto téma se opět vrátí k dořešení na přelomu listopadu a prosince tohoto roku.

Mars nyní aktivuje peníze, majetek a hodnoty. Panny se budou věnovat penězům.  Nakupovat, utrácet nebo vydělávat peníze. Uvědomují si skutečné hodnoty.  Budou tvořit a vytvářet.

VÁHY

Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk přináší vztahové napětí, které se vyjasní po úplňku. Váhy dořeší veškeré dohody, smlouvy a ujednání. Dohodnou nové podmínky.

Novoluní proběhne 28/10/2019
Vliv tohoto novoluní bude v tématu majetku, peněz, zvýšení prestiže. Váhy dostanou přidáno, nebo zvednou cenu za své služby. Díky novoluní si uvědomí hodnotu své osoby. Čeká je podepisování dokumentů v souvislosti s penězi jako je např. hypotéka, banka, řešení alimentů, koupě, prodej nemovitosti.

Pohyb Marta vlastním znamením je obdobím značné aktivity. Zde bude působit od poloviny srpna. Panny budou plné fyzické energie a pravděpodobně odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu.

Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Díky Martu Váhy zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energii by měly použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho činnosti může přinést nemoc, aby je na chvilku zastavila.

ŠTÍR  

Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk přináší uzavření pracovní aktivity, vyústí problémy se spolupracovníky či kolegy. Úplněk vnese jasno do tématu zdraví. Vhodné období na preventivní prohlídky a aktivity spojené se zdravím.

Novoluní proběhne 28/10/2019
Novoluní ve vlastním znamení je nejdůležitější období roku. Přináší jim novou životní cestu, realizují své vize a plány. Merkur a Venuše se nachází také ve znamení Štíra. Štíři budou zářit a jejich energie bude svítit na dálku. Toto období je dobré využít. Čeká je podepisování, komunikace, telefonování a cestování. Merkur nabere zpětný chod koncem měsíce, takže bude ještě všechno jinak, než bylo domluveno. Merkur se pohybuje Štírem ještě celý listopad a začátek prosince. Určitě se Štíři nudit nebudou.

Mars postupně ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou dokončí nějakou činnost, nebo uzavřou místo, kde Štíři pobývají či pracují. Mars může aktivovat nepřátelské energie a nepříjemné pomluvy.  Aktivuje staré nevědomé vzorce, které začínají působit, aniž by vůbec něco tušili.  V druhé polovině listopadu se Mars přesune do vlastního znamení a Štíři budou v jednom kole. Čeká je náročné období, kdy se mohou realizovat.

STŘELEC

Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk přináší těžkosti s dětmi či partnery. Úplněk uzavře a vnese jasno do oblasti pracovního partnerství. Střelci mají ve svém znamení Jupiter, planetu rozmachu, ale také Ceres, takže dostanou zabrat.

Novoluní proběhne 28/10/2019
Vliv tohoto novoluní bude Střelce tlačit do samoty, rekapitulace a psychické nepohody. Mají celý měsíc, aby se připravili na své novoluní, kdy se opět nasměrují. Do té doby je potřeba si uvědomit, co chtějí, kam směřují a co v životě nepotřebují nebo ukončí.  

Mars se aktuálně pohybuje oblastí skupinových vztahů, proto je k naplnění cílů nutné spolupracovat s druhými. Mimořádně vhodná je fyzická aktivita s přáteli. Mars přináší pomoc od přátel a osob blízkých. Střelci se k cíli mohou dopracovávat v rámci podpory svých přátel, společníků a díky společné činnosti. Budou toužit po uznání okolí za své výkony ve společné činnosti. Aktivita bude zaměřena na přátele. Je dobré chodit do společnosti, mezi lidi.  Také může přijít důležitá osoba pro jejich budoucnost. 

KOZOROH

Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk přináší ukončení situace spjaté s domovem nebo  pracovním zázemím. Vnese jasno do stability Kozorohů. Saturn spolu s Plutem působí velmi silně a přináší jim karmické situace, které je potřeba řešit, aby uspěli v životě.

Novoluní proběhne 28/10/2019
Novoluní otevře Kozorohům cestu do společenství, kam chtějí zapadnou.  Mezi úspěšné lidi, kteří ocení jejich kvality. Měli by vyrazit do společnosti, kde mohou potkat, důležité osoby. 

Mars nyní aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře. Kozorozi budou naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýší si prestiž. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce, které budou ku prospěchu.

 

VODNÁŘ

Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk vnese jasnější světlo do situace, která se týká cesty. Mohou řešit dopravní prostředek. Ukončí oblast sourozenců a také cosi úředního.

Novoluní proběhne 28/10/2019
Vliv tohoto novoluní bude silný v tématu kariéry a práce. Vodnáři mají otevřené dveře ke kariernímu postupu. Zlepší se jim pracovní podmínky a čeká je podepisování smluv a dohod. Toto téma se opět vrátí k dořešení na přelomu listopadu a prosince tohoto roku.

Mars se nyní pohybuje v tématech práva, úředních záležitostí a soudů.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřování vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a duchovní vzdělávání.

RYBY

Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk přináší ukončení všeho, co se týká peněz a majetku. Do úplňku je nutné mít zaplacené závazky. Úplněk vnese jasno do finanční situace Rybiček. Černá Luna pluje spolu s Neptunem Rybami, a tak je nutné dát si pozor na vše, co Ryby říkají nebo  podepisují. Mohou se dozvědět nějaké tajemství, nebo na ně něco nepříjemného vypluje na povrch.

Novoluní proběhne 28/10/2019
Vliv tohoto novoluní bude v tématu soudů a úředních jednání. Podepisování a zařizování úředních listin. Další téma je vzdělávání a také rozšiřování vědomostí. Vesmír otevírá dveře do ciziny a oblasti zahraničí, peněz úředních, jako jsou dotace. Jupiter přeje pracovnímu rozmachu.  Ceres přinese pracovní úspěch, ovšem, který je úměrný vydané energii.

Mars se pohybuje oblastí hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což může přinutit přehodnotit, pozměnit postoje.  V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty.  Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví. Tranzit Marta je zde více zaměřen na oblasti sexu a všeho kolem sexuality.

počet zobrazení: 33054

Horoskopy na září 2019

Horoskopy na září 2019

Aktuální pohyby a vliv planet v září 2019 na jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje Pannou od 23/08/2019 do 23/09/2019. V 9,50 hod se přesune do znamení Vah.

Srpnové novoluní proběhlo 30/08/2019 ve znamení Panny a bude působit ještě 14 dní v září . Vliv tohoto novoluní bude v tématu zdraví, spolupráce, práce, pečuji, starám se. Při novoluní se sejdou v konjunkci Slunce, Luna, Venuše, Merkur a Mars v Panně.

Úplněk v Rybách nastane 14/09/2019
Úplněk je důležitý pro znamení Ryb. Při úplňku budou úřadovat Černá Luna s Neptunem. Tento úplněk bude velmi emočně laděn a bude náročný na psychiku. Zahýbe s našimi emocemi. Nalhávání, lhaní, zkreslování informací, útěk do iluzí, zklamání. Skryté informace, tajemství a tajnosti. Můžeme se dozvědět informace, nebo vyplují na povrch situace, které měly být utajeny.

Novoluní proběhne 28/09/2019 ve znamení Vah
Novoluní je důležité pro znamení Vah. Vliv tohoto novoluní bude v tématu vztahů, dohod a smluv, zejména ve spojení s prací a pracovní aktivitou.

 Mars se pohybuje stále v Panně, kde bude působit do 04/10/2019.

BERAN

Úplněk nastane 14/09/2019
Úplněk přináší téma samoty, isolace, pomluv, tajemství. Berani se dozví informace, které měly být skryté. Tento úplněk bude velmi emočně laděn a bude náročný na psychiku. Zahýbe s emocemi díky pomluvám a nepravdám. Zklamání ve vztazích, zejména těch pracovních.  Je dobré poslouchat svou intuici, nenechat cloumat emoce a přežít tak, aby úplněk nezanechal šrámy na duši a zdraví. Berani se pomalu budou připravovat na svůj vlastní úplněk, který proběhne za měsíc.

Novoluní proběhne 28/09/2019
Vliv tohoto novoluní bude v tématu vztahů, dohod a smlouv, zejména spojené s prací a pracovní aktivitou. Nastavování nových pravidel. Berany čeká nová spolupráce, nový společníci či spolupracovníci. Mnoho práce.

Mars přináší plnění povinností a s chutí do práce, působí v oblasti zdraví. Berani mohou zaznamenat zdravotní problémy, které se projeví ve formě infekcí, horečky či nehody. V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jsme slíbili vykonat. Mars aktivuje řešení zdraví, spolupráce a služby pro někoho druhého, přináší nám mnoho povinností. Nové spolupracovníky nebo nová práce. Budou řešit rodinné záležitosti. 

BÝK

Úplněk nastane 14/09/2019
Úplněk vnese jasno do oblasti přátel, splněných přání a společenství kolem Býků.  Tento úplněk bude velmi emočně laděn a bude náročný na psychiku. Zklamání od nejbližších osob. Pomluva a tajemství, které se Býci dozvědí, nebo na ně něco vypluje na povrch, co chtěli utajit. Otevření intuice a vnuknutí. 

Novoluní proběhne 28/09/2019
Vliv tohoto novoluní otevírá nové pracovní vztahy. Noví spolupracovníci a kolegové.  Mnoho práce, kterou slíbili Býci vykonat. Nový směr práce. Zlepšení pracovních podmínek. Ideální doba na preventivní prohlídky a návštěva lékaře.

Mars aktivuje téma, v němž jde nejvíce o to být sami sebou a ostatním dát najevo, kdo jsme. Býci mohou očekávat zvýšené milostné touhy. Fyzické milování je důležitější než pouhá romantická setkávání. Mars zde aktivoval oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod vlivem Marta má vzniknout něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem kreativity, dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. V této době dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré období na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Pracovně se bude dařit. Tento tranzit znamená aktivitu v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity.

BLÍŽENCI

Úplněk nastane 14/09/2019
Úplněk vnese jasno do oblasti práce, kariery a také tématu zázemí.  Únik z reality, ukončení pracovní aktivity. Uzavření minulosti.  Tento úplněk bude velmi emočně laděn a bude náročný na psychiku. Zahýbe s emocemi. Nalhávání, lhaní, zkreslování informací, útěk do iluzí, zklamání. Skryté informace, tajemství a tajnosti. Můžete se dozvědět informace, nebo vyplují na povrch situace, které měly být utajeny.

Novoluní proběhne 28/09/2019
Vliv tohoto novoluní bude v tématu potomstva, tvorby, dětí a pracovních či životních partnerů. Kdo touží počít dítě, nebo vytvořit velké dílo, má skvěle načasováno. Blížencům se otevírá možnost nového partnerství. Období vhodné pro kreativitu, plodnost, vytváření a tvoření. Ocenění za práci.

Mars spouští značné aktivity v místech, kde Blíženci žijí. Budou vylepšovat své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte možnou domácí hádku, řešení v souvislosti se ženami rodu (např. matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budou řešit vše pro zvýšení životní stability a situace související s bydlením a obydlím.  V tomto období se také řeší zdraví a psychika. 

 

RAK

Úplněk nastane 14/09/2019
Úplněk vnese jasno do oblasti úřadů, soudů, ciziny a zahraničí. Rozšiřování vědomostí, filosofie a víry, náboženství. Intuice, esoterika. Tento úplněk bude velmi emočně laděn a bude náročný na psychiku. Můžete se dozvědět informace, nebo vyplují na povrch situace, které měly být utajeny.

Novoluní proběhne 28/09/2019
Vliv tohoto novoluní bude na téma vztahů v rodině, s ženami. Raky čeká nová cesta ke stabilitě. Zkvalitnění a vylepšení bydlení a pracovního zázemí. Čas vhodný pracovat na a zdravém životním stylu. Jóga, vylepšení postavy a detox organismu. Ozdravné procesy vedoucím ke zdraví.

Mars přináší zvýšené tempo běžného života. Pozor na možné závažnější konflikty se sousedy, příbuznými, druhými lidmi. Pozor na sklony se nyní hádat kvůli vlastním názorům. Mars působí v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a cestování. Zvýšená aktivita Raků se týká také úřadů, úředních záležitostí. Řeší se automobil, jiný dopravní prostředek nebo nějaká pracovní cesta.

LEV

Úplněk nastane 14/09/2019
Úplněk vnese jasno do oblasti hodnot, peněz a majetku, které sdílí s další osobou nebo institucí. Další téma úplňku je transformace a sexualita. Do úplňku by měly být zaplaceny veškeré pohledávky. Tento úplněk bude velmi emočně laděn a bude náročný na psychiku. Mohou se dozvědět informace, nebo vyplují na povrch situace, které měly být utajeny.

Novoluní proběhne 28/09/2019
Vliv tohoto novoluní bude v tématu cest a cestování, dopravního prostředku, učení, kurzy a školení, komunikace, úřadů a také sourozenců. Lvíčci mohou koupit nové auto, plánovat cestu, hovořit nebo podepisovat úřední dokumenty. Zlepšení sourozeneckých vztahů. Cesty za vzděláváním.

Mars aktivuje peníze, majetek a hodnoty. Lvíci se budou věnovat penězům.  Nakupovat, utrácet nebo vydělávat peníze. Uvědomují si skutečné hodnoty.  Budou tvořit a vytvářet.

 

PANNA

Úplněk nastane 14/09/2019
Úplněk vnese jasno do oblasti vztahů, dohod a smluvních ujednání. Panny ukončí vztahy, které nejsou pevné a životaschopné. Úplněk ukončí a uzavře vše týkající se vztahových situací. Tento úplněk bude velmi emočně laděn a bude náročný na psychiku. Mohou se dozvědět informace, nebo vyplují na povrch situace, které měly být utajeny. Zklamání a pomluvy.

Novoluní proběhne 28/09/2019
Vliv tohoto novoluní bude v tématu vztahů a financí. Panny si polepší finančně, dostanou přidáno, nebo zvýší ohodnocení za své služby. Uvědomí si svou hodnotu. Situace přináší vylepšení majetkové stability. Zvýší si prestiž vlastní osoby. 

Pohyb Marta vlastním znamením je obdobím značné aktivity. Zde bude působit od poloviny srpna. Panny budou plné fyzické energie a pravděpodobně odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu.

Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Díky Martu Panny zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energii by měly použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho činnosti může přinést nemoc, aby je na chvilku zastavila.

 

VÁHY

Úplněk nastane 14/09/2019
Úplněk vnese jasno do oblasti spolupráce, zdraví a péče o druhou osobu. Váhy by se měly věnovat svému zdraví. Černá Luna působí v této oblasti od května až do ledna příštího roku. Úplněk ukončí nezdravé pracovní vztahy. Do novoluní budou dny velmi náročné. Doporučuji nic neřešit a dát si pozor na svou osobu.  Tento úplněk bude velmi emočně laděn a bude náročný na psychiku.

Novoluní proběhne 28/09/2019 ve Vahách
Nejdůležitější novoluní tohoto roku je zde. Vahám začíná nová cesta. Konečně naberou energii z Vesmíru. Zrealizují své sny a cíle, Mohou začít něco nového. Merkur a Venuše se pohybuje ve vlastním znamení ještě začátkem října, a tak Váhy mohou využít přízně planet. Všude je uslyšíme a uvidíme. Jsou nepřehlédnutelné.

Mars v nepříjemném postavení postupně ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou ukončí nějakou činnost, nebo místo, kde Váhy pobývají či pracují. Mars může aktivovat nepřátelské energie a nepříjemné pomluvy.  Aktivuje staré nevědomé vzorce, které začínají působit, aniž by Váhy vůbec něco tušily.  Začátkem října se Mars přesune do vlastního znamení a Váhy budou v jednom kole.

ŠTÍR  

Úplněk nastane 14/09/2019
Úplněk vnese jasno do partnerské oblasti. Uzavře téma plodů, potomků a výtvorů. Štíři vnesou jasno do pracovní a partnerské roviny. Mohou uzavřít sňatek, dohodu či smlouvu. Ukončit vztah.  Tento úplněk bude velmi emočně laděn a bude náročný na psychiku. Zahýbe s našimi emocemi. Nalhávání, lhaní, zkreslování informací, útěk do iluzí, zklamání. Skryté informace, tajemství a tajnosti. Můžete se dozvědět informace, nebo vyplují na povrch situace, které měly být utajeny v souvislosti s dětmi nebo láskami.

Novoluní proběhne 28/09/2019
Vliv tohoto novoluní není tak silný, jako jiné novoluní. Přináší rekapitulace celého roku. Štíři se budou připravovat na své novoluní, které proběhne za měsíc. Do té doby si musí uklidit svůj život. Nechat odejít, co nemá budoucnost, a naopak se zaměřit na to, co funguje.

Mars se pohybuje oblastí skupinových vztahů, proto je k naplnění cílů nutné spolupracovat s druhými. Mimořádně vhodná je fyzická aktivita s přáteli. Mars přináší pomoc od přátel a osob blízkých. Štíři se k cíli mohou dopracovávat v rámci podpory svých přátel, společníků a díky společné činnosti. Budou toužit po uznání okolí za své výkony ve společné činnosti. Aktivita bude zaměřena na přátele. Je dobré chodit do společnosti, mezi lidi.  Také může přijít důležitá osoba pro jejich budoucnost. 

STŘELEC

Úplněk nastane 14/09/2019
Úplněk vnese jasno do oblasti zdraví, domova a žen v rodině. Je potřeba si udělat pořádek a jasno kde a jak chtějí Střelci bydlet a pracovat. Stabilita je tématem tohoto úplňku. Tento úplněk bude velmi emočně laděn a bude náročný na psychiku. Zahýbe s našimi emocemi. Nalhávání, lhaní, zkreslování informací, útěk do iluzí, zklamání. Skryté informace, tajemství a tajnosti. Dozvíte se informace, které měly být utajeny, nebo na Střelce něco vypluje na povrch.

Novoluní proběhne 28/09/2019
Vliv tohoto novoluní bude v tématu vztahů ve společnosti. Střelci se dostanou do určitého společenství, kam chtějí zapadnout a patřit. Měli by navštěvovat přátelé a přijmout pozvání mezi lidi, kterých si váží. Mohou potkat důležitou osobu pro budoucí život. Střelcům Vesmír tento rok přeje díky Jupiteru, který pracuje na jejich štěstí a rozmachu.

Mars aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře. Střelci budou naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýší si prestiž. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce, které budou ku prospěchu.

KOZOROH

Úplněk nastane 14/09/2019
Úplněk vnese jasno do úředních záležitostí. Řešit budou sourozence, dopravní prostředek, kurzy a školení. Uzavřou téma cest a cestování, komunikace včetně počítače nebo telefonu. Pozor na vše, co budete podepisovat nebo říkat. Smlouvy si raději přečtete dvakrát a ujistěte se, že je vše tak, jak je psáno nebo řečeno. Tento úplněk bude velmi emočně laděn a bude náročný na psychiku. Zahýbe silně s emocemi. Nalhávání, lhaní, zkreslování informací, útěk do iluzí, zklamání. Skryté informace, tajemství a tajnosti. Můžete se dozvědět informace, nebo vyplují na povrch situace, které měly být utajeny či nějaká nedorozumění.  

Novoluní proběhne 28/09/2019
Vliv tohoto novoluní bude v tématu pracovních vztahů a dohod. Kozorohy čeká nová práce, podepisování nových smluv. Zlepšení pracovních podmínek, zejména ve vztazích se spolupracovníky a společníky. 

Mars se pohybuje v tématech práva, úředních záležitostí a soudů.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřování vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a duchovní vzdělávání.

VODNÁŘ

Úplněk nastane 14/09/2019
Úplněk vnese jasno do oblasti financí a majetku. Vodnáři si uvědomí svou hodnotu. Je potřeba vyrovnat veškeré pohledávky. Vše, co souvisí s penězi doporučuji překontrolovat. Tento úplněk bude velmi emočně laděn a bude náročný na psychiku. Nalhávání, lhaní, zkreslování informací, útěk do iluzí, zklamání. Skryté informace, tajemství a tajnosti. Můžete se dozvědět informace, nebo vyplují na povrch situace, které měly být utajeny v souvislosti s penězi.  

Novoluní proběhne 28/09/2019
Vliv tohoto novoluní bude v tématu ciziny a zahraničí, úředních záležitostí, rozšiřování vědomostí. Novoluní přináší lepší podmínky pro vztahy s lidmi kolem Vodnářů. Budou hovořit, psát, telefonovat a zařizovat.

Mars se pohybuje oblastí hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což může přinutit přehodnotit, pozměnit postoje.  V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty.  Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví. Tranzit Marta je zde více zaměřen na oblasti sexu a všeho kolem sexuality.

RYBY

Úplněk nastane 14/09/2019
Nejdůležitější úplněk roku je zde. Ryby ukončí a uzavřou minulost, a to zejména v pracovních a partnerských vztazích. Odejde vše, co nemá budoucnost a přenechá místo všemu novému. Po úplňku je vždy lépe než před ním, vše vidíme černě a nevíme, jak dál. Pozor na kritické dny tři dny před úplňkem. Tento úplněk bude velmi emočně laděn a bude náročný na psychiku. Zahýbe s našimi emocemi. Nalhávání, lhaní, zkreslování informací, útěk do iluzí, zklamání. Skryté informace, tajemství a tajnosti. Můžete se dozvědět informace, nebo vyplují na povrch situace, které měly být utajeny.

Novoluní proběhne 28/09/2019
Vliv tohoto novoluní bude v tématu vztahů a financí a majetku ve spojitosti s dalšími lidmi, či společníky. Ryby si zlepší finanční stabilitu a výdělky díky společnému úsilí s další osobou nebo institucí. Mohou získat úvěr, půjčky nebo hypotéku. Prodat a koupit nemovitost. Čeká je podepisování dohod a smluv. Vesmír přináší peníze pro ty, kteří si chtějí vydělat společně s další osobou či osobami. Jupiter přeje zlepšení života, zejména v pracovní oblasti.

Oblast, kterou Mars aktivuje, je založená na intimnosti mezi dvěma lidmi v partnerském vztahu. Energie Marta je o prosazování sebe samých, což občas přinese nepřátelské vztahy. Mohou trpět i intimní vztahy. Pro spolupráci i pro vztahy je důležitý kompromis nejen v práci, ale i v manželství. V dlouhodobém pohledu může toto být období narušení i těch nejlepších vztahů. Pozitivně se dá využít k tomu, aby se potlačené negativní pocity dostaly na povrch a docházelo tak k pročištění nahromaděných negativit ve vztazích. Skutečný smysl spočívá ve využití energie k budování vlastních vztahů.  Měly by se vyhýbat zbytečným sporům s druhými. Mohou se vyskytnout právní spory, potíže se zákonem. Hledaje kompromis, vyhnout se tak zbytečným problémům. Mohou se posílit, nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání.

 

 

 

 

počet zobrazení: 33246

Horoskopy na srpen 2019

Horoskopy na srpen 2019

Aktuální pohyby a vliv planet v srpnu 2019 na jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje Lvem od 23/07/2019  do 23/08/2018, poté se v poledne přesune do znamení Panny.

První srpnové novoluní proběhne 01/08/2019 ve znamení Lva
Toto novoluní je důležité pro osoby narozené ve znamení Lva. Téma novoluní pro všechny živé bytosti je potomstvo, děti a výtvory, partneři životní nebo pracovní. Tvorba a vytváření.

Úplněk ve Vodnáři nastane 15/08/2019
Úplněk je důležitý pro znamení Vodnáře. Ostatním vnese jasno do oblasti vztahů a financí. Přátel, snů a cílů. Budeme chtít, abychom byli náležitě oceněni za svou práci.

Druhé srpnové novoluní proběhne 30/08/2019 ve znamení Panny
Vliv tohoto novoluní bude v tématu zdraví, spolupráce, práce, pečuji, starám se. Při novoluní se sejdou v konjunkci Slunce, Luna, Venuše, Merkur a Mars v Panně.

11/08/2019 v 15,37 hod se Jupiter, planeta rozmachu a štěstí, obrací z retrográdního pohybu a nabírá směr kupředu. Po čtyřech měsících, kdy jsme si zpracovávali minulost, se vše vrací k normálu. Jsme připraveni se posouvat kupředu a expandovat. V době, kdy se planeta otáčí, očekáváme velmi silné situace, které nás posunou. Jupiter je ve velmi příjemném úhlu na Slunce a Venuši.

Mars se pohybuje znamením Lva. Zde bude působit do 18. srpna, kdy se přesune do Panny. V Panně bude působit do 04/10/2019

Merkur se 01/08/2019 otáčí z retrográdní fáze a nabírá přímý směr. Ze znamení Raka bude směřovat do Lva. Komunikace vázla a vše je jinak, než před měsícem. V srpnu se situace pohnou kupředu. Co nešlo dohodnout, najednou jde snadno.

BERAN

Novoluní proběhne 01/08/2019
Novoluní otevírá novou cestu k životnímu či pracovnímu partnerství. Plodnost, výtvory a tvorba jsou hlavními tématy. Berany čeká velmi plodné období, a to i v pracovní rovině.  

Úplněk nastane 15/08/2019
Úplněk přinese situace, kdy Berani pochopí, kam chtějí směřovat, po kom touží, mezi jakými lidmi se budou pohybovat. Vytříbí si své přátelé.

Druhé srpnové novoluní proběhne 30/08/2019
Díky novoluní dostanou Berani novou pracovní příležitost Mohou se spojit s novým společníkem, spolupracovníkem. Další téma je zdraví a péče o své tělo, nebo o někoho. Berany čeká mnoho práce nebo naopak bude o ně někdo pečovat.

Mars od 18/08/2019 přináší plnění povinností a s chutí do práce. Mars působí v oblasti zdraví. Berani mohou zaznamenat zdravotní problémy, které se projeví ve formě infekcí, horečky či nehody. V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jsme slíbili vykonat. Mars aktivuje řešení zdraví, spolupráce a služba pro někoho druhého, přináší nám mnoho povinností. Nové spolupracovníky nebo nová práce. Budou řešit rodinné záležitosti. 

BÝK

Novoluní proběhne 01/08/2019
Novoluní otevírá nové možnosti do oblasti pracovního zázemí a bydlení. Čeká je zkrášlování domova. Býkům se zlepší psychika a zdravotní stav. Začnou pracovat na své vizi, pevné půdě pod nohama. Postaví si silné základy životní stability. 

Úplněk nastane 15/08/2019
Úplněk vnese jasné světlo do pracovní oblasti. Ujasní si, kam chtějí směřovat a co vytvářet. Uzavřou jednu kapitolu, aby mohli otevřít novou.

Druhé srpnové novoluní proběhne 30/08/2019
Novoluní otevírá novou cestu k pracovnímu partnerství. Plodnost, výtvory a tvorba je hlavními tématy tohoto novoluní. Býky čeká velmi plodné období, a to zejména v pracovní rovině.  Toto novoluní je velmi silné, pět planet spolu vytvoří silné energie.

Mars ve druhé polovině měsíce aktivuje téma, v němž jde nejvíce o to být sami sebou a ostatním dát najevo, kdo jsme. Býci mohou očekávat zvýšené milostné touhy. Fyzické milování je důležitější než pouhá romantická setkávání. Mars zde aktivoval oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod vlivem Marta má vzniknout něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem kreativity, dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. V této době dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré období na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Pracovně se bude dařit. Tento tranzit znamená aktivitu v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity.

BLÍŽENCI

Novoluní proběhne 01/08/2019
Novoluní otevírá cesty a cestování, dopravní prostředek, úřední záležitosti a získávání vědomostí. Blíženci mohou kupovat auto, nebo motorku. Ideální čas na úspěšné zdolání řidičského průkazu. Kurzy a školení. Další téma jsou sourozenci.

Úplněk nastane 15/08/2019
Úplněk přináší vyřešení úředních situací spojených s partnery nebo dětmi. Uzavře přátelství, ukončí působení v určité společnosti. Blíženci změní lidi kolem sebe. Mohou se přestěhovat, změnit pracovní zázemí.

Druhé srpnové novoluní proběhne 30/08/2019
Toto novoluní přináší novou příležitost v oblasti bydlení a pracovního zázemí. Zlepšení zdraví. Blížence čeká mnoho práce s vylepšením domova. Budou podepisovat nové smlouvy a písemnosti. Toto novoluní je velmi silné, pět planet spolu vytvoří silné energie.

Mars v druhé polovině měsíce spouští značné aktivity v místech, kde Blíženci žijí. Budou vylepšovat své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte možnou domácí hádku, řešení v souvislosti se ženami rodu (např. matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budou řešit vše pro zvýšení životní stability a situace související s bydlením a obydlím.  V tomto období se také řeší zdraví a psychika. 

 

RAK

Novoluní proběhne 01/08/2019
Novoluní otevírá skvělou příležitost, jak si zlepšit finanční situaci. Raci si zvýší prestiž. Uvědomí si svou hodnotu, mohou zdražit své služby, nebo dostanou přidáno na platu. Přichází peníze a majetek, který je propojen s tvorbou a kreativitou, plodností,  dětmi, partnery či rodiči. V první polovině měsíce se pohybuje Merkur Rakem. Raky čeká telefonování, psaní, podepisování, komunikace a cestování. Všude o nich uslyšíme a uvidíme je.

Úplněk nastane 15/08/2019
Úplněk přináší vyřešení situací spojených se sexualitou. Alimenty, společné peníze s další osobou, půjčky a hypotéka. Dořeší finanční záležitosti. Závazky a pohledávky by měly být k úplňku vyrovnány. 

Druhé srpnové novoluní proběhne 30/08/2019
Toto novoluní přináší cesty za vzděláním, kurzy a školení. Úřední záležitosti související s prací, spolupracovníky. Raky čeká mnoho komunikace, psaní, podepisování, cestování a telefonování. Práce a opět práce. Mohou kupovat nové auto, počítač nebo mobil. Toto novoluní je velmi silné, pět planet spolu vytvoří silné energie.

Mars přináší zvýšené tempo běžného života. Pozor na možné závažnější konflikty se sousedy, příbuznými, druhými lidmi. Pozor na sklony se nyní hádat kvůli vlastním názorům. Mars působí v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a cestování. Zvýšená aktivita Raků se týká také úřadů, úředních záležitostí. Řeší se automobil, jiný dopravní prostředek nebo nějaká pracovní cesta.

LEV

Novoluní proběhne 01/08/2019
Novoluní otevírá novou životní cestu, zrealizování projektů a cílů. Plodnost, tvorba a tvoření je téma novoluní. Lvi budou zářit a budou nepřehlédnutelní díky Venuši, která působí celé tři týdny v srpnu. V druhé polovině měsíce přechází Merkur do vlastního znamení. Lvíky čeká cestování, komunikace, telefonování, podepisování listin a dokumentů. Všude jich bude plno. Bude se o nich hovořit. Toto je začátek velmi úspěšného období, na kterém začali pracovat již na jaře. Každý podle svých zásluh.

Úplněk nastane 15/08/2019
Úplněk vnese jasno do oblasti vztahů pracovních, partnerských a rodinných. Řešit se budou peníze. Lvíci nastaví nová pravidla zejména spojena s bydlením.

Mars aktivuje peníze, majetek a hodnoty. Lvíci se budou věnovat penězům.  Nakupovat, utrácet nebo vydělávat peníze. Uvědomují si skutečné hodnoty.  Budou tvořit a vytvářet.

Druhé srpnové novoluní proběhne 30/08/2019
Toto novoluní přináší zvýšenou prestiž, penízky a majetek. Toto novoluní je velmi silné, pět planet spolu vytvoří silné energie. Lvi si výrazně polepší, zlepší svou finanční situaci. Zdraží za své služby, nebo jim bude přidáno. Dostane se jim uznání a ohodnocení jejich práce. Příznivá pracovní změna.

 

PANNA

Novoluní proběhne 01/08/2019
Novoluní otevírá malou roční rekapitulaci. Panny budou přemýšlet jak dál v životě. Co chtějí ukončit a kam směřovat. Pohrouží se do samoty a rozjímání. Budou se připravovat na své vlastní novoluní, které proběhne 30/08/2019, kdy se nasměrují na novou životní cestu. 

Úplněk nastane 15/08/2019
Úplněk přináší ukončení pracovní aktivity, práce, spolupráce. Do úplňku by měly být dokončeny veškeré práce, a to zejména v souvislosti s bydlením. Pozor na psychiku a zdraví. Panny se mohou o někoho starat, nebo řešit své zdravotní záležitosti. 

Druhé srpnové novoluní proběhne 30/08/2019 ve vlastním znamení.
Toto novoluní je nejdůležitější novoluní roku 2019. Nasměrování Panny na novou životní cestu. Zrealizují své vize a projekty. Čeká je nová životní kapitola. Čeká je komunikace, podepisování listin a dokumentů. Telefonování a cestování. Panny budou nepřehlédnutelné, všude se o nich bude mluvit. Vesmír jim připravil neuvěřitelné konstelace. Při novoluní se sejdou Slunce, Luna, Venuše, Merkur a Mars v Panně. Toto novoluní je velmi silné, pět planet spolu vytvoří  silné energie.

 Pohyb Marta vlastním znamením je obdobím značné aktivity. Zde bude působit od poloviny srpna. Panny budou plné fyzické energie a pravděpodobně odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu.

Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Díky Martu Panny zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energii by měly použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho činnosti může přinést nemoc, aby je na chvilku zastavila.

 

VÁHY

Novoluní proběhne 01/08/2019
Novoluní otevírá dveře do společnosti. Noví lidé, přátelé a známí. Váhy mohou změnit práci, přesunout se na jiné místo. Mohou potkat důležitou osobu pro život.   

Úplněk nastane 15/08/2019
Úplněk vnese jasno do partnerské oblasti. Vyhrotí se, a tím i vyřeší situace spojené s pracovními nebo životnímu partnery a dětmi. Úplněk ukáže, s kým chtějí Váhy žít a pracovat. Zde mohou nastat určité problémy plné bolestivý emocí.

 Druhé srpnové novoluní proběhne 30/08/2019
Toto novoluní přináší rekapitulaci minulého roku. Co se povedlo a nepovedlo. Jakým směrem se chtějí ubírat. Zejména pracovně. Váhy budou přemítat, jak dál. Připravují se na své novoluní, které nastane koncem září, kde naberou opět dech a zrealizují své projekty. Doporučuji pohlídat si svou psychiku a zdraví. Je potřeba ukončit vše, co nemá budoucnost.

Mars od druhé poloviny měsíce ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou ukončí nějakou činnost, nebo místo, kde Váhy pobývají či pracují. Mars může aktivovat nepřátelské energie a nepříjemné pomluvy.  Aktivuje staré nevědomé vzorce, které začínají působit, aniž by Váhy vůbec něco tušily.  

ŠTÍR  

Novoluní proběhne 01/08/2019
Novoluní otevírá cestu ke kariéře, úspěchu nebo nové právní aktivitě či novému spolupracovníku. Mohou úspěšně absolvovat pohovor, změnit práci, či se kariérně posunout. Štíři budou pracovně zaneprázdněni. Změny, reorganizace jsou ku prospěchu. Zlepšení a zkvalitnění životních a pracovních podmínek. 

Úplněk nastane 15/08/2019
Úplněk vnese jasno do oblasti bydlení, domova a téma rodiny. Měli by si vytvořit pevné základy. Pozor na zdraví a psychiku. Úplněk může přinést bolestivé emoce spojené s dětmi, partnery nebo rodiči.

 Druhé srpnové novoluní proběhne 30/08/2019
Toto novoluní přináší nová přátelství, změnu společenství. Štíři se nasměrují tak, kam chtějí patřit. Mohou změnit práci, lidi kolem sebe, přesunout se či přestěhovat. Změní prostředí. Toto novoluní je velmi silné, za podpory pěti důležitých planet.

Mars se v druhé polovině měsíce pohybuje oblastí skupinových vztahů, proto je k naplnění cílů nutné spolupracovat s druhými. Mimořádně vhodná je fyzická aktivita s přáteli. Mars přináší pomoc od přátel a osob blízkých. Štíři se k cíli mohou dopracovávat v rámci podpory svých přátel, společníků a díky společné činnosti. Budou toužit po uznání okolí za své výkony ve společné činnosti. Aktivita bude zaměřena na přátele. Je dobré chodit do společnosti, mezi lidi.  Také může přijít důležitá osoba pro jejich budoucnost. 

STŘELEC

Novoluní proběhne 01/08/2019
Novoluní otevírá oblast ciziny a zahraničí. Mohou nasměrovat svá konání na učení, vzdělávání a také vše co souvisí s úřady a úředními dokumenty zejména v souvislosti s pracovními partnery, životním partnerem či dětmi. 11/08/2019 v 15,37 hod se Jupiter, planeta rozmachu a štěstí, obrací a nabírá směr kupředu. Po čtyřech měsících, kdy si Střelci zpracovávali minulost, se vše vrací k normálu.

Úplněk nastane 15/08/2019
Úplněk přináší dořešení dopravního prostředku, nebo nějaké cesty. Vnese jasno do situací spjatých se  sourozenci. Uzavřou úřední záležitost na téma finance a domov. 

Druhé srpnové novoluní proběhne 30/08/2019
Toto novoluní přináší nasměrování v pracovní a karierní oblasti. Nová spolupráce, spolupracovníci či aktivita. Střelcům se otevírá nový postup v kariéře. Čeká je podepisování dokumentů, zkvalitnění pracovního zázemí.  Toto novoluní je velmi silné, pět planet spolu vytvoří silné energie.  Čeká je podepisování dokumentů, zkvalitnění pracovního zázemí.

Mars v druhé polovině měsíce aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře. Střelci budou naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýší si prestiž. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce, které budou ku prospěchu.

KOZOROH

Novoluní proběhne 01/08/2019
Novoluní přináší peníze a majetek, který mají ve společném jmění s bankou, partnery, nebo společníky. Přichází zlepšení finanční situace. Mohou získat hypotéku, prodat společný majetek, který vlastní s někým dalším, nebo získat dědictví v souvislosti s partnerem, dítětem, rodičem.

Úplněk nastane 15/08/2019
Úplněk vnese jasno do finanční situace Kozorohů. Do úplňku by měly být vyrovnány veškeré dluhy a závazky. Uzavřou oblast majetku v souvislosti s bydlením a domovem. Veškeré finanční záležitosti budou dořešeny. 

Druhé srpnové novoluní proběhne 30/08/2019
Toto novoluní otevírá situace spojené s cizinou v souvislosti s prací. Vzdělávání v zahraničí, pracovní cesta rozšiřující vědomosti. Úřední záležitosti spojené s pracovní aktivitou. Podepisování smluv a dohod. Toto novoluní je velmi silné, za podpory pěti důležitých planet.

Mars se pohybuje v druhé polovině měsíce v tématech práva, úředních záležitostí a soudů.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřování vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a duchovní vzdělávání.

 

VODNÁŘ

Novoluní proběhne 01/08/2019
Novoluní otevírá vztahovou oblast. Potomstvo, tvorba a kreativita. Pracovní nebo životní partnerství. Vodnáři dostanou příležitost zplodit potomka, vytvořit zajímavý projekt, potkat životního nebo pracovního partnera. Nová smluvní ujednání. 

Úplněk ve Vodnáři nastane 15/08/2019
Nejdůležitější úplněk tohoto roku je zde. Úplněk přinese vyhrocené situace, kdy se Vodnářům vyjasní situace spojené se vztahy, dohodami a smlouvami. Bydlení, domov, zázemí a partneři. Úplněk otevírá k řešení problémové situace.  

Druhé srpnové novoluní proběhne 30/08/2019
Toto novoluní přináší peníze, které mají Vodnáři ve společném vlastnictví se společníky, finance spojené v souvislosti s prací. Společné výdělky spolu s další osobou, spolupráce nesoucí výdělky.  Dosáhnou na hypotéku, půjčku nebo mohou prodat majetek firmy.  Toto novoluní je velmi silné, za podpory pěti důležitých planet.

Mars se v druhé polovině měsíce pohybuje oblastí hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což může přinutit přehodnotit, pozměnit postoje.  V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty.  Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví. Tranzit Marta je zde více zaměřen na oblasti sexu a všeho kolem sexuality.

RYBY

Novoluní proběhne 01/08/2019
Novoluní otevírá novou spolupráci, činnost nebo pracovní aktivitu. Ryby se nezastaví, pozor na přepracování. Neslibovat nereálné. Přichází pracovní příležitost.

Úplněk nastane 15/08/2019
Úplněk přináší ukončení určité životní situace. Je nutné dát si pozor na svou osobu, hlídat problémy s psychikou a problémové situace, je třeba řešit hned. Ryby se připravují na svůj úplněk, který nastane v polovině září a přinese jasno do oblasti vztahů.

Druhé srpnové novoluní proběhne 30/08/2019
Toto novoluní přináší nové příležitosti ve vztazích a dohodách, vše, co souvisí s prací a pracovní aktivitou. Spolupracovníci, společníci. Ryby čeká podepisování dokumentů, zlepšení pracovních podmínek. Získají lepší pracovní smlouvy. Toto novoluní je velmi silné, za podpory pěti důležitých planet.

Oblast, kterou Mars aktivuje, v druhé polovině měsíce, je založená na intimnosti mezi dvěma lidmi v partnerském vztahu. Energie Marta je o prosazování sebe samých, což občas přinese nepřátelské vztahy. Mohou trpět i intimní vztahy. Pro spolupráci i pro vztahy je důležitý kompromis nejen v práci, ale i v manželství. V dlouhodobém pohledu může toto být období narušení i těch nejlepších vztahů. Pozitivně se dá využít k tomu, aby se potlačené negativní pocity dostaly na povrch a docházelo tak k pročištění nahromaděných negativit ve vztazích. Skutečný smysl spočívá ve využití energie k budování vlastních vztahů.  Měly by se vyhýbat zbytečným sporům s druhými. Mohou se vyskytnout právní spory, potíže se zákonem. Hledaje kompromis, vyhnout se tak zbytečným problémům. Mohou se posílit, nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání.

počet zobrazení: 39276