Horoskopy na červen 2018

Horoskopy na červen 2018

Aktuální pohyby a vliv planet v červnu 2018 na jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje v Blížencích od 21/05/2018 až do 21/06/2018, kdy se přesune do znamení Raka.

Červnové novoluní proběhne 13/06/2018 ve znamení Blíženců. Toto novoluní je důležité pro osoby narozené ve znamení Blížence. Ostatním přinese téma dopravního prostředku, sourozenců, studia, cest a komunikace.

Úplněk v Kozorohu nastane 28/06/2018  Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Kozoroha. Vliv úplňku pocítíme v oblasti práce a kariery. V době úplňku se potká Luna se Saturnem. Budeme si muset udělat pořádek ve svém životě a také se učit od moudrých žen.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. Čeká na nás  důležitá osoba, která nám může změnit budoucnost. Díky druhým si mohou splnit své sny.

Jupiter má zpětný chod až do 10/07/2018. 123 dní bude ve zpětné fázi ve Štíru přinášet situace, které povedou k lásce a zlepšení financí. Ovšem nejprve musí vyčistit situace, které brzdí náš posun kupředu.

Planetka Ceres se do konce června pohybuje znamením Lva. Lvi dostali po mnoho měsíců zabrat. Poté se Ceres přesune do Panny. Lvíčci si oddechnou a na Panny čeká perné období, během kterého budou muset podat maximální výkony, díky nimž se posunou vpřed.

BERAN

Novoluní proběhne 13/06/2018. Toto novoluní otevře cesty, cestování a vzdělávání. Přináší řešení dopravního prostředku. Zlepšení v oblasti úředních záležitostí. Berany čeká zvýšená komunikace, telefonování, podepisování, cestování tam a zpět. Učení a rozšiřování vědomostí.

Úplněk nastane 28/06/2018. Tento úplněk přináší aktivitu v pracovní oblasti. Vnese jasno do pracovních záležitostí. Berani by měli pracovat na karierním postupu a něco pro to udělat. Nastavit si své cíle.  Nastartovat novou činnost spolu s důležitou osobou.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. Berani by měli chodit do společnosti, mezi lidi, být aktivní v určité skupině. Je důležité využít konexe a známosti pro své projekty. Přijde jim do života důležitá osoba pro budoucnost. Díky druhým lidem si mohou splnit své sny.

 

BÝK

Novoluní proběhne 13/06/2018. Toto novoluní otevírá cestu, jak si zvýšit prestiž, jak vydělat peníze. Býci dostanou přidáno, nebo zvýší ceny za své služby. Uvědomí si svou cenu. Novoluní přináší zvýšenou péči o svou osobu, budou chtít vypadat pěkně.

Úplněk nastane 28/06/2018. Tento úplněk vnese jasno do vzdělávání a učení. Býci si musí ujasnit, jakým směrem si rozšiřovat své vědomosti. Pozor na úřady a soudní jednání. Uzavřou témata zahraničí a cest do cizí země.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. Při přechodu planety Mars přes Vodnáře se bude aktivovat vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění práce a možný postup v kariéře. Býci budou naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýší se jejich prestiž. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce.

 

BLÍŽENCI

Novoluní proběhne 13/06/2018. Toto novoluní je nejdůležitější období roku 2018. Nabízí novou životní cestu, zrealizování projektů a vizí. Blíženci se konečně rozběhnou a planety jim budou přát. Hovořit a podepisovat budou vše, co souvisí s penězi.

Úplněk nastane 28/06/2018. Úplněk vnese jasno do úředních záležitostí souvisejících s financemi. Dořeší téma peněz, které sdílí s další osobou nebo bankou. Dluhy, hypotéka nebo půjčky. Do úplňku by měli mít zaplaceny veškeré pohledávky.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. V tuto dobu se Mars, planeta aktivity, pohybuje a aktivuje témata související s duchovním rozvojem, rozšiřováním vědomostí, zahraničím, soudy. Těmto tématům se budou několik měsíců věnovat. Aktivita v souvislosti s cizinou, cesty do zahraničí, rozšiřování obzorů formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení, ale také úřady. V průběhu tohoto období přichází duchovní rozkvět. Touha se rozvíjet po duchovní stránce.

 

RAK

Novoluní proběhne 13/06/2018. Toto novoluní přináší rekapitulaci uplynulého roku, Raci budou přemýšlet, jak naloží se svým životem. Období, jenž otevírá pocit samoty, izolace nebo psychických obtíží. Není dobré se nechat vtáhnout do problému, pomluv a lží. Raci se připravují na své novoluní, které proběhne v červenci.

Úplněk nastane 28/06/2018. Tento úplněk vnese jasno do oblasti vztahů. Dořeší se veškeré smlouvy a dohody zejména ve spojení s úřady. Je potřeba si uvědomit, s kým chtějí žít a pracovat. Pozor na to, co podepisují. Černá Luna číhá právě v oblasti dohod, smluv a vztahů.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. V tomto dlouhém období probíhá aktivní transformace, proměna duše. Mars svým postavením otevírá aktivitu v tématech finančních, sexu, okultismu a napojení na smrt či ostatní duchovní směry. Raci řeší majetkové záležitosti, které sdílí společně s další osobou či institucí, ale také aktivita kolem úřadů nebo úředních záležitostí spojených s financemi. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, ale i možné dluhy.  Období, ve kterém se aktivně věnujete financím z cizích zdrojů. Ideální pro jakékoli investice, nákup nebo prodej. Aktivita Marta odemyká sex a vše co se sexuality týká.

 

LEV

Novoluní proběhne 13/06/2018. Toto novoluní otevírá cestu ke splnění snů. Lvi se dostanou do společnosti, do které patří. Do života jim přijde důležitá osoba, která jim změní budoucnost. Dozví se určité tajemství, které je skryto veřejnosti. Od poloviny června vstoupí Venuše do Lva a Lvi zažijí úspěch a ovace.

Úplněk nastane 28/06/2018. Úplněk vnese jasno mezi spolupracovníky. Dát si do pořádku pracovní partnery. Lvi uzavřou novou spolupráci. Do úplňku je potřeba udělat veškerou slíbenou práci. Úplňkem ukončí možný zdravotní problém, nebo péči o někoho blízkého.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. V tomto dlouhém období se řeší vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Dohodnout nové podmínky v pracovní oblasti, podepisování nových smluv. Lvi mohou očekávat návrat osoby z minulosti, mohou obnovit pracovní vztahy a smlouvy.

Planetka Ceres se do konce června pohybuje znamením Lva. Lvi dostali po mnoho měsíců zabrat. Poté se Ceres přesune do Panny. Lvíčci si konečně oddechnou.

 

PANNA

Novoluní proběhne 13/06/2018. Toto novoluní přináší posun v kariéře. Lepší pracovní pozici. Panny naleznou svou cestu, kudy se pracovně ubírat. Čeká je nová práce nebo aktivita.

Úplněk nastane 28/06/2018. Úplněk vnese jasno mezi partnery. Panny dlouhodobě řeší partnerství, úplněk přinese ukončení nebo uzavření pracovního nebo životního partnerství. Pevné vztahy posílí. Další téma úplňku jsou děti, plody a výtvory. Do úplňku se vyjasní i tyto oblasti.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. Mars přináší mnoho práce pro druhé. Zvýšená aktivita nastane kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jsme slíbili vykonat. Panny by se měly věnovat tématu zdraví a zdravé výživy. Pocítí chuť aktivněji organizovat nebo se  zasadit o změny v práci.  Vrací se jim do života osoba, se kterou již v minulosti spolupracovali a také pracovní aktivita z minulosti.

Planetka Ceres se přesune koncem června do Panny. Panny čeká perné období, během kterého budou muset podat maximální výkony, díky nimž se posunou vpřed.

VÁHA

Novoluní proběhne 13/06/2018. Toto novoluní otevírá studium a vzdělání.  Zlepšení komunikace s úředníky na úřadech. Váhy čeká plánování cesty do zahraničí, nebo situace spojená s cizinou.

Úplněk nastane 28/06/2018. Úplněk vnese jasnější světlo do pracovního zázemí, bydlení. Váhy dlouho řeší životní zkoušky na téma rodina, ženy a problémy s nimi. Úplněk tuto oblast ukončí. Další situace, která se dořeší, je spojena se zdravím. Zdraví je nejdůležitější v našem životě. Pokud budou mít Váhy v pořádku vztahy, budou se cítit zdravotně dobře.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. Mars zde aktivuje na delší dobu téma dětí, partnerů a tvorby.  Díky jeho vlivu mají chuť něco aktivně vytvářet, prezentovat, vrhnout se do společnosti či milostných dobrodružství, do tvorby nebo plození. Pod vlivem Marta vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem kreativity, dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, ale i cest, cestování, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory.  Období vhodné na lásky. V této době dochází k seznámení s důležitou osobou.  Může přijít nový společník. Dobré období na seznamování se s důležitými lidmi. Pracovně se bude dařit. Nyní jsou zaktivovány vztahy partnerské i pracovní. Do života Vah se vrací důležitá osoba z minulosti.

 

ŠTÍR  

Novoluní proběhne 13/06/2018. Toto novoluní přináší peníze a majetek do života Štírů. Otevírá se možnost půjčky, hypotéky, dědictví a darů. Novoluní nasměruje Štíry, kudy se ubírat sexuálně. Kdo hledá partnera, najde jej. Pozor na neplánované otěhotnění a zplození potomka. Čeká je velký posun pod Jupiterem, planetou štěstí.

Úplněk nastane 28/06/2018. Tento úplněk uzavře veškeré úřední záležitosti, zejména spojené s dopravním prostředkem. Štíři dlouhodobě pod Saturnem a Černou Lunou řeší problémy s úřady. Úplněk přináší rozřešení těžkostí. Úplňkové dny vnesou jasno do tématu studia a vzdělávání, všech podpisů a smluv.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. Tento tranzit bude tlačit do aktivity souvisejí se soukromím. Čeká je řešení kolem žen rodu (např. matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena na budování domova a pracovního zázemí. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budou řešit vše pro zvýšení životní stability, situace související s bydlením a obydlím.  Pocítí touhu udělat něco pozitivního pro zdraví.

 

STŘELEC

Novoluní proběhne 13/06/2018. Novoluní přinese nové pracovní či životní partnerství, zlepšení veškerých dohod a smluv. Střelci budou podepisovat a hovořit na téma peněz do rodiny nebo bydlení. Co dlouho nešlo, najednou půjde hladce.

Úplněk nastane 28/06/2018. Úplněk uzavře téma peněz, zejména spojených s úřady. Střelci řešili dlouhodobě pod Saturnem a Černou Lunou finance a podstoupili svou životní zkoušku. Nyní úplněk přináší jasnější světlo do oblasti peněz a majetku.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. Mars působí na oblast komunikace, cestování, přesunů a cest. Období je výborné na návštěvy u přátel. Zvýšená aktivita se týká také úřadů a úředních záležitostí. Mars zvyšuje aktivitu v komunikaci, mluveném nebo psaném slově. Střelci budou pociťovat zvýšenou chuť komunikovat, sdělovat své názory a projevovat se. Mohou publikovat, přednášet nebo vést úspěšné obchodní jednání. Cestovat, zejména za vzděláním či zvýšená aktivita související s pracovní cestou. Vrací se k dořešení úřední záležitost.

 

KOZOROH

Novoluní proběhne 13/06/2018. Toto novoluní přináší novou spolupráci a spolupracovníky. Kozorohy čeká mnoho práce. Myšlenky budou zaměřeny na vztahy. Mohou podepisovat nové smlouvy a dohody spojené s bydlením.

Úplněk nastane 28/06/2018. Úplněk v Kozorohu je nejdůležitější v tomto roce a přináší ujasnění vztahových záležitosti. Vztahy máme rodinné, pracovní, partnerské, sousedské a další. Zde všude úplněk přinese ukončení a uzavření situací, které kolem úplňku vygradují. Kozorohy čekají tento rok životní zkoušky, kdy se jim obrátí život úplně novým směrem. Dát si do pořádku svůj život, to je téma roku 2018 a 2019.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. Mars působí v oblasti peněz, majetku a hodnot. V této době mohou očekávat, že se ve zvýšené míře budou věnovat financím, ale také hodnotě sami k sobě. Kozorozi si začnou uvědomovat svou vlastní hodnotu. V tomto neobvykle dlouhém období se zabýváme svými penězi nebo majetkem. Můžeme výhodně prodat nebo koupit. Finance jsou zaktivované a jelikož jsou oběživo, tak budou v této době obíhat. Peníze přijímáme i odevzdáváme.

VODNÁŘ

Novoluní proběhne 13/06/2018. Toto novoluní přináší nové možnosti v pracovním a partnerském vztahu. Přináší plody a výtvory. Kdo touží mít potomka, je toto ideální čas. Novoluní otevírá cestu k úspěchu. Jupiter, planeta štěstí, působí kladně celý rok v oblasti kariéry a životního posunu.

Úplněk nastane 28/06//2018. Tento úplněk přináší rekapitulaci životní cesty Vodnářů. Budou ukončovat vše staré a nefunkční. Připravovat se na svůj úplněk, který nastane v červenci 2018. V tomto období mohou řešit své zdraví, nebo někoho blízkého.  Vodnáři pod vlivem úplňku budou přemýšlet jak dál vztahově. Kudy se ubírat.  Čeká je mnoho práce, kterou slíbili vykonat.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. Působení Marta ve vlastním znamení aktivuje a dodá mnoho energie, kdy se zaměří Kozorozi sami na sebe, na své sebeprosazení. Nebudou vědět, kam dřív skočit. Práce a zase práce. Mars je nenechá odpočinout. Očekávejte, že se budou zabývat více sami sebou. Veškeré situace se budou točit kolem jejich osoby. Přichází zlepšení kondice a zdravotního stavu. Energie je v akci, mohou se cítit silnější, schopnější a odhodlanější. Zvládnou překonávat různé překážky spojené s egem. Tyto energii je nutné použít tím správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií.

 

RYBY

Novoluní proběhne 13/06/2018. Toto novoluní otevírá cestu k novému bydlení, pevnějšímu pracovnímu zázemí. Ryby mohou přemýšlet o stěhování, nebo zlepšení bydlení. Také mohou očekávat zlepšení zdravotní stránky. Rybám se rozroste rodina.

Úplněk nastane 28/06/2018. Tento úplněk uzavře téma přátelství, ukončí působení v určitém společenství. Ryby pod tíhou Černé Luny a Saturna si musí vyčistit lidi kolem sebe. Oddělit zrna od plev. Uvědomit si s kým chtějí žít a pracovat, kde a v jaké společnosti působit. Úplněk jim vnese jasnější světlo do tohoto tématu.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. Mars, planeta aktivity, se pohybuje tématem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost.  Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti. Tajní nepřátelé a pomluvy jsou v akci. Ryby se dozví tajemství, ale také může vyjít na světlo nějaká tajnost, která měla být skryta.

 

 

počet zobrazení: 14239

Horoskopy na květen 2018

Horoskopy na květen 2018

Aktuální pohyby a vliv planet v květnu 2018 na jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje Býkem od 20/04/2018 až do 21/05/2018, kdy se přesune do znamení Blížence. Černá Luna se pohybuje přes karmické Pluto. Můžeme očekávat obrovské generační změny.

Květnové novoluní proběhne 15/05/2018 ve znamení Býka.
Toto novoluní je důležité pro osoby narozené ve znamení Býka. V době novoluní vstupuje Uran po sedmi letech do Býka a přináší všem životní zvraty. Merkur přebíhá přes Uran. Přijde důležitá zásadní informace, která nám změní život. Novoluní nám přináší touhu zabezpečení a zajištění financemi a majetkem.

Úplněk ve Střelci nastane 29/05//2018
Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Střelce. Vliv úplňku pocítíme v oblasti vzdělávání, ciziny a zahraničí.  Měli bychom ukončit veškeré úřední záležitosti.

Mars, planeta aktivity, se pohybuje ve znamení Kozoroha. V polovině května se přesune do Vodnáře, kde se bude pohybovat tam a zpět až do podzimu 2018. 

Jupiter má zpětný chod až do 10/07/2018. 123 dní bude ve zpětné fázi ve Štíru přinášet situace, které povedou k lásce a zlepšení financí. Ovšem nejprve musí vyčistit situace, které brzdí náš posun kupředu.

Planetka Ceres se stéle pohybuje znamením Lva. Lvi dostávají zabrat, a to až do 7/2018. Ceres se bude dlouhodobě pohybovat tam a zpět. Lvíčky čeká perné období, během kterého budou muset podat maximální výkony, díky nimž se posunou vpřed.

BERAN

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní přináší do života Beranů peníze a zvýšení prestiže. Uvědomí si svou vlastní hodnotu. Mohou zvýšit cenu svých služeb, nebo dostanou přidáno. Otevírá se jim cesta k lepším příjmům.

Úplněk ve Střelci nastane 29/05//2018. Tento úplněk přinese uzavření úřední záležitosti. Vnese jasno do oblasti vzdělávání. Dořeší určitou situaci se zahraničím, může se jednat o cestu do ciziny.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Berani by měli chodit do společnosti, mezi lidi. Je důležité využít konexe a známosti pro své projekty. Přijde jim do života důležitá osoba pro budoucnost. Díky druhým lidem si mohou splnit své sny.

BÝK

Novoluní proběhne 15/05/2018. Nejdůležitější novoluní roku 2018 Býkům otevírá novou cestu. Zrealizují své projekty. Přichází období, které nasměruje Býky v jejich životě. Přijde důležitá zpráva, která přinese životní změnu.

Úplněk ve Střelci nastane 29/05//2018  Úplněk ukončí vše související s penězi a majetkem, které Býci sdílí s další osobou, společníkem, bankou nebo jinou institucí.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Při přechodu planety Mars přes Vodnáře se bude aktivovat vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění práce a možný postup v kariéře. Býci budou naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýší se jejich prestiž. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce.

 

BLÍŽENCI

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní přináší období roční rekapitulace, co se povedlo, jakou cestou se ubírat a co ukončit. Blíženci se dozví nějaké tajemství, dozví se něco o své osobě, něco, co jim usnadní rozhodování. Venuše se pohybuje v Blížencích. Díky Venuši budou nepřehlédnutelní. Všude budou vidět a slyšet.

Úplněk ve Střelci nastane 29/05//2018. Úplněk uzavře veškeré vztahové záležitosti. Přinese ukončení dohod a smluv. Nastolení nových pravidel. Blížence čeká psaní, mluvení, telefonování a podepisování dokumentů.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. V tuto dobu se Mars, planeta aktivity, pohybuje a aktivuje témata související s duchovním rozvojem, rozšiřováním vědomostí, zahraničím, soudy. Těmto tématům se budou několik měsíců věnovat. Aktivita v souvislosti s cizinou, cesty do zahraničí, rozšiřování obzorů formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení, ale také úřady. V průběhu tohoto období přichází duchovní rozkvět. Touha se rozvíjet po duchovní stránce.

RAK

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní otevírá Rakům novou společnost, společenství, novou skupinu lidí, kde budou působit. Mohou si splnit své sny. Dostanou zajímavou zprávu, která přinese nečekaná rozhodnutí. V druhé polovině měsíce přechází Venuše do znamení Raka. Díky Venuši budou nepřehlédnutelní. Všude budou vidět a slyšet.

Úplněk ve Střelci nastane 29/05//2018. Úplněk uzavře určitou spolupráci. Raci by měli dokončit práci, kterou slíbili. Mohou očekávat změnu spolupracovníků, něco bude jinak. Kolem úplňku je nutné hlídat si své zdraví a nepřepínat síly. Také se mohou starat a pečovat o jinou osobu.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. V tomto dlouhém období probíhá aktivní transformace, proměna duše. Mars svým postavením otevírá aktivitu v tématech finančních, sexu, okultismu a napojení na smrt či ostatní duchovní směry. Raci řeší majetkové záležitosti, které sdílí společně s další osobou či institucí, ale také aktivita kolem úřadů nebo úředních záležitostí spojených s financemi. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, ale i možné dluhy.  Období, ve kterém se aktivně věnujete financím z cizích zdrojů. Ideální pro jakékoli investice, nákup nebo prodej. Aktivita Marta odemyká sex a vše co se sexuality týká.

 

LEV

Novoluní proběhne 15/05/2018. Lvi se dozví překvapující zprávu týkající se práce a pracovních aktivit. Novoluní otevírá dveře ke kariernímu posunu. Lvům přinese novou práci nebo aktivitu.

Úplněk ve Střelci nastane 29/05//2018. Úplněk uzavře téma dětí, plodů a výtvorů. Ukončí situace, které řešili v souvislosti  s potomky. Čeká je mnoho komunikace, hovoření, psaní a telefonování. Květen je pro Lvy velmi silný měsíc.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. V tomto dlouhém období se řeší vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Dohodnout nové podmínky v pracovní oblasti, podepisování nových smluv.

 

PANNA

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní otevírá novou cestu k rozšiřování vědomostí. Kurzy, školení, učit a vzdělávat. Přichází zlepšení řešení s úředními záležitostmi. Panny se dozví překvapující zprávu. Cizina a zahraničí, cesty a cestování, to jsou témata tohoto novoluní.

Úplněk ve Střelci nastane 29/05//2018. Úplněk vnese jasno do oblasti bydlení a pracovního zázemí. Ukončí se řešení rodinných záležitostí. Pozor na zdravotní stránku. Panny může překvapit zdravotní potíž.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Mars přináší mnoho práce pro druhé. Zvýšená aktivita nastane kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jsme slíbili vykonat. Panny by se měly věnovat tématu zdraví a zdravé výživy. Pocítí chuť aktivněji organizovat nebo se zasadit o změny v práci.  Budou hledat ty nejlepší cesty pro zvládnutí pracovních povinností.

 

VÁHA

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní přináší překvapující zprávu z oblasti peněz, které sdílí s další osobou, bankou nebo jinou institucí. Pokud Váhy řešily hypotéku nebo půjčku, prodej nemovitosti, dědictví, přichází možnost získat peníze. Sexualita a vše, co s ní souvisí, je další téma tohoto novoluní. Nový sexuální partner, početí potomka nebo narození potomka. Zlepšení pracovních podmínek, zkrášlení kanceláře.

Úplněk  nastane 29/05//2018. Úplněk uzavře úřední záležitost. Vnese jasno do záležitosti a dopravním prostředkem. Pokud řeší sourozence, úplněk ukončí řešení. Váhám přinese úplněk dokončení v oblasti vzdělání.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Mars zde aktivuje na delší dobu téma dětí, partnerů a tvorby.  Díky jeho vlivu májí chuť něco aktivně vytvářet, prezentovat, vrhnout se do společnosti či milostných dobrodružství, do tvorby nebo plození. Pod vlivem Marta vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem kreativity, dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, ale i cest, cestování, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory.  Období vhodné na lásky. V této době dochází k seznámení s důležitou osobou.  Může přijít nový společník. Dobré období na seznamování se s důležitými lidmi. Pracovně se bude dařit. Nyní jsou zaktivovány vztahy partnerské i pracovní.

ŠTÍR  

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní přináší nové vztahy pracovní i partnerské. Štíři se dozví překvapující zprávu, která je nasměruje v životě. Nové smlouvy a dohody. Mohou očekávat neočekávané. Nezadaným přináší novoluní partnera.

Úplněk nastane 29/05//2018. Úplněk uzavře téma peněz a majetku. Do úplňku by měli dořešit veškeré finanční závazky. Vnese jasno do finanční oblasti.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Tento tranzit bude tlačit do aktivity související se soukromím. Čeká je řešení kolem žen rodu (např. matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena na budování domova a pracovního zázemí. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budou řešit vše pro zvýšení životní stability, situace související s bydlením a obydlím.  Pocítí touhu udělat něco pozitivního pro zdraví.

 

STŘELEC

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní otevírá možnosti k nové spolupráci, spolupracovníkům a přináší mnoho práce, díky níž se Střelci posunou finančně, polepší si. Ovšem pozor na Černou Lunu, které zatím finančně nepřeje. Přesto musí učinit zásadní životní rozhodnutí. Střelci dostanou překvapující zprávu, která urychlí jejich rozhodnutí.

Úplněk ve Střelci nastane 29/05//2018. Nejdůležitější úplněk roku 2018 ukončí a vnese jasno do všech dohod, smluv a ujednání. Střelci budou podepisovat, hovořit a telefonovat další 14 dní, a to vše pod vlivem úplňku. Otevře se cesta, kudy se ubírat. Přichází zlepšení psychiky a zdraví.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Mars působí na oblast komunikace, cestování, přesunů a cest. Období je výborné na návštěvy u přátel. Zvýšená aktivita se týká také úřadů a úředních záležitostí. Mars zvyšuje aktivitu v komunikaci, mluveném nebo psaném slově. Střelci budou pociťovat zvýšenou chuť komunikovat, sdělovat své názory a projevovat se. Mohou publikovat, přednášet nebo vést úspěšné obchodní jednání. Cestovat zejména za vzděláním či zvýšená aktivita související s pracovní cestou.

 

KOZOROH

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní přináší novou cestu do oblasti partnerství a potomků. Kdo hledá pracovního nebo životního partnera, může jej nalézt. Kdo touží po dítěti, má otevřenou cestu. Kozorozi budou plodit, tvořit a vytvářet. Kozorozi dostanou překvapující zprávu, mohou očekávat neočekávané v souvislosti s dětmi a partnery.

Úplněk  nastane 29/05//2018. Úplněk přináší období, kdy řešíme zdraví a péči o druhou osobu. Psychika může být podrážděna. Mnoho práce a povinností, které je nutné zvládnout. Kozorozi se připravují na svůj úplněk, který proběhne v červnu a vnese jasno do oblasti vztahů a dohod.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu.  Mars působí v oblasti peněz, majetku a hodnot.  V této době mohou očekávat, že se ve zvýšené míře budou věnovat financím, ale také hodnotě sami k sobě. Kozorozi si začnou uvědomovat svou vlastní hodnotu. V tomto neobvykle dlouhém období se zabýváme svými penězi nebo majetkem. Můžeme výhodně prodat nebo koupit. Finance jsou zaktivované a jelikož jsou oběživo, tak budou v této době obíhat. Peníze přijímáme i odevzdáváme.

 

VODNÁŘ

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní otevírá cestu k bydlení, zabezpečení rodiny a upevnění pracovních pozic. Vodnáři dostanou překvapující zprávu, mohou očekávat neočekávané. Čeká je hovoření, psaní a telefonování.

Úplněk  nastane 29/05//2018. Úplněk ukončí působení v určité společnosti, společenství osob. Vnese jasno mezi přátelé a osoby blízké. Úplněk uzavře jednu životní kapitolu a otevře zcela novou. Pozor na nějaká tajemství a pomluvy. Vodnáři učiní důležitá rozhodnutí v souvislosti se společenstvím, ve kterém působí.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Působení Marta ve vlastním znamení aktivuje a dodá mnoho energie, díky které se zaměří Vodnáři sami na sebe, na své sebeprosazení. Nebudou vědět, kam dřív skočit. Práce a zase práce. Mars je nenechá odpočinout. Očekávejte, že se budete zabývat více sami sebou. Veškeré situace se budou točit kolem vaší osoby. Přichází zlepšení kondice a zdravotního stavu. Energie je v akci, mohou se cítit silnější, schopnější a odhodlanější. Zvládnou překonávat různé překážky spojené s egem. Tyto energii je nutné použít tím správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií.

 Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí pracovní a karierní oblast. Vodnáři uzavřou pracovní aktivitu. Do úplňku by měli dokončit všechny pracovní závazky.  Na pracovní kariérou bdí Jupiter, planeta štěstí. Proto je nutné ukončit nevyhovující práci, aby mohl přijít do podzimu životní posun v pracovní rovině. Jupiter s Lunou přinese karierní úspěch.

RYBY

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní přináší možnost učit se a vzdělávat. Zlepšení vyřizování úředních záležitostí. Ryby si mohou pořídit nový dopravní prostředek. Čeká je cestování, zejména za vzděláváním. Dostanou neočekávanou zprávu, která bude překvapující.

Úplněk nastane 29/05//2018. Úplněk ukončí situace spojené s domovem a pracovním zázemím. Vnese jasno do oblasti zdraví. Uzavře se něco v rodině. Ryby budou hovořit, psát a podepisovat na téma bydlení, ženy v rodině a upevnění pracovních aktivit.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Mars, planeta aktivity, se pohybuje tématem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost.  Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti. Tajní nepřátelé a pomluvy jsou v akci. Ryby se dozví tajemství, ale také může vyjít na světlo nějaká tajnost, která měla být skryta.

počet zobrazení: 38190

Horoskop na duben 2018

Horoskop na duben 2018

Aktuální pohyby a vliv planet v dubnu 2018 na jednotlivá znamení.

Slunce se pohybuje v Rybách od 18/02/2018 až do 20/03/2018 kdy se přesune do znamení Berana.

Úplněk ve Vahách nastal 31/03/2018. 
Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení VahVliv úplňku pocítíme ve vztazích pracovních a partnerských, a to v první polovině dubna 2018. V době úplňku se pohybuje Merkur u Slunce ve zpětném chodu.

Mars aktivuje Saturn v Kozorohu. Venuše přebíhá přes Uran.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018 ve znamení BeranaToto novoluní je důležité pro osoby narozené ve znamení Berana. Pro ostatní znamení otevírá cestu k práci a kariéře. Znamení Berana symbolizuje prvotní impuls, trknutí, výstřel, první záblesk osobního vědomí, zrození, počátek bytí, samostatné existence, první křik dítěte, které se hlásí na svět. Je tu silný nápor energie, vynoření z oceánu potencialit (z hlediska živlů střídá oheň vodu). Beran jde první, v čele stáda, aby razil cestu ostatním. V době novoluní se setkají Slunce a Luna s Uranem. Uran přináší rychlé změny a zvraty.  Mars přebíhá přes Černou Lunu, karmické Pluto se Saturnem v Kozorohu. Planety přinesou životní zkoušku. Čekají nás zásadní životní změny.

Úplněk ve Štíru nastane 30/04/2018. Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Štíra. Vliv úplňku ukončí téma sexuality, dětí a peněz. Mars se stále pohybuje u Černé Luny se Saturnem a tím je aktivuje.

Merkur nabral koncem března zpětný chod ve znamení Berana. Couvat bude do poloviny dubna 2018. V této době se vám bude vracet do života minulost. Nedořešené situace z minulosti. Je potřeba najít jiné, lepší řešení. Po dobu, kdy couvá Merkur, neuzavírejte nové smlouvy, ale můžete dokončit vše, co jste již řešili. Jelikož se jedná o znamení Berana, budeme řešit pracovní oblast.

Mars, planeta aktivity, se pohybuje ve znamení Kozoroha, kde bude působit do poloviny května 2018.

Jupiter má zpětný chod až do 10/07/2018. 123 dní bude ve zpětné fázi ve Štíru přinášet situace, které povedou k lásce a zlepšení financí. Ovšem nejprve musí vyčistit situace, které brzdí náš posun kupředu.

Planetka Ceres se stéle pohybuje znamením Lva. Lvi dostávají zabrat, a to až do 7/2018. Ceres se bude dlouhodobě pohybovat tam a zpět. Lvy čeká perné období, během kterého budou muset podat maximální výkony, díky nimž se posunou vpřed.

BERAN

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí Berani v první polovině dubna. Úplněk má vliv na veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Berani mohou uzavírat nebo ukončovat smluvní vztahy. Ujasní si partnerské vztahy. Vrací se jim nedořešené záležitosti.

Dubnové novoluní proběhne v Beranu 16/04/2018. Nejdůležitější novoluní roku je zde. Novoluní otevírá novou životní cestu. Zrealizování nových projektů. Berani budou v jednom kole. Telefonovat, psát, hovořit a podepisovat nové smlouvy. Berani mohou očekávat rychlý obrat v jejich životě.

Mars bude aktivovat vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění práce a možný postup v kariéře. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce, které budou ku prospěchu. Berani mohou očekávat zásadní změny v pracovní oblasti.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí oblast sexuality. Vnese jasno do financí, které vlastní s další osobou nebo bankou, společníkem. Je potřeba si dát do pořádku dluhy, půjčky a majetek ve společném jmění.

BÝK

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí v Býci v první polovině dubna. Vliv úplňku ukončí určitou spolupráci. Venuše přebíhá přes Uran. Býci by měli očekávat neočekávané v pracovní aktivitě. Dozví se nějakou tajnost, tajemství. Pozor na lži a pomluvy. Mohou získat důvěrné informace. Měli by si hlídat zdraví a psychiku.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní přinese rekapitulaci celého roku. Vše co nefunguje by měli opustit a ukončit. Toto je měsíc náročný na psychiku. Venuše se pohybuje Býkem. Býci budou všude vidět a slyšet. Mohou podstoupit zkrášlující procedury. Býci budou měsíc čekat na své novoluní, kdy se konečně najdou a nastolí novou životní cestu.

Mars, planeta aktivity, se pohybuje a aktivuje témata související s duchovním rozvojem, rozšiřováním vědomostí, zahraničím, téma úřadů a soudů. Těmto tématům se budete několik týdnů věnovat. Aktivita v souvislosti s cizinou, cesty do zahraničí, rozšiřování obzorů formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení, ale také úřady. V průběhu tohoto období přichází duchovní rozkvět. Touha se rozvíjet po duchovní stránce. Je potřeba si dát tyto oblasti do pořádku.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí vztahovou oblast. Býci uzavřou pracovní a partnerské dohody a smlouvy. Čekají je velké životní změny. Vrací se jim do života partner z minulosti.

BLÍŽENCI

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí v Blíženci v první polovině dubna. Vliv úplňku přichází v souvislosti s partnery. Blíženci ukončí pracovní partnerství. Úplněk vnese jasno do partnerské oblasti. Pokud řeší děti, úplněk jim pomůže dořešit i toto téma. Do života se jim bude vracet někdo z minulosti.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní přináší zásadní zvrat v přátelích. Ve společnosti, kde se nachází. Mohou potkat důležitou osobu pro budoucnost.

V tomto období probíhá aktivní transformace, proměna duše. Mars svým postavením otevírá aktivitu v tématech finančních, sexu, okultismu a napojení na smrt či ostatní duchovní směry. Řeší se majetkové záležitosti, které sdílí společně s další osobou či institucí, ale také aktivita kolem úřadů nebo úředních záležitostí spojených s financemi. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, ale i možné dluhy. Aktivita Marta také odemyká sex a vše co se sexuality týká. Ovšem co je pod Černou Lunou nedopadne dobře. Pozor na nevěru.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí oblast zdraví. Zejména psychiku. Blíženci by měli dokončit vše, co slíbili dodělat. Čeká je mnoho povinností a péče o druhou osobu.

Mars se stále pohybuje u Černé Luny se Saturnem a tím je aktivuje. Je nutné si dát do pořádku peníze a své sexuální vztahy.

RAK

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí Raci v první polovině dubna. Úplněk ukončí téma zdraví. Uzavře a vnese jasno do tématu žen v rodině, domova a zázemí. Raci mohou očekávat zvraty v pracovní oblasti, něco se chystá.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní otevírá novou pracovní příležitost. Planety přináší rychlý a nečekaný obrat. Raci dostanou od Vesmíru novou práci, která přinese kariérním postup.

V tomto období se mohou posílit, nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Dohodnout nové podmínky v pracovní oblasti, podepisovat nové smlouvy.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí téma spojené s rodiči nebo dětmi. Uzavřou vše souvisejí s pracovními i životními partnery. Do úplňku je nutné dokončit nějakou práci.

Mars se stále pohybuje u Černé Luny se Saturnem a tím je aktivuje. Je nutné si dát do pořádku veškeré vztahy a dohody. Pozor na vše, co se podepisuje a dohodne. Saturn může přinést životní lekci a Černá Luna vnese bolestivé emoce. Jupiter vrací z minulosti osobu, kterou Raci znají a která bude v jejich životě důležitá.

LEV

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí Lvi v první polovině dubna. Vliv úplňku přinese jasno do úředních záležitostí. Uzavře situaci se sourozencem. Ukončí oblast učení a vzdělávání. Uzavírá se vše spojené s cestou, cestováním a dopravním prostředkem. Vrací se k dořešení situace týkající se ciziny, zahraničí, ale také úřední záležitosti. Lvi budou psát, telefonovat a zařizovat.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní přináší rychlý obrat a novou cestu k rozšiřování vědomostí. Nové možnosti v cestování. Novoluní otevírá oblast ciziny, zejména ve spojitosti s prací. Úřední záležitosti přinesou posun k lepšímu. V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jsme slíbili vykonat. Lvi by se měli věnovat tématu zdraví a zdravé výživy. Pocítí chuť aktivněji organizovat nebo se zasadit o změny v práci. Budou hledat cestu pro zvládnutí svých pracovních povinností. Lvi si musí dát do pořádku oblast zdraví, spolupráci a péči o někoho blízkého.

Jupiter přináší situace z minulosti, které přinesou zlepšení bydlení a také stabilním práci.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk přináší jasnější situace do tématu bydlení a domova. Lvy čeká zkvalitnění bydlení, nebo stěhování. Dále mohou očekávat zásadní zvrat v pracovní rovině. Nastalé situace přinesou do podzimu upevnění pracovní pozice. Úplněk uzavře zdravotní záležitost.

PANNA

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí v první polovině dubna. Úplněk ukončí situace spojené s penězi a majetkem. Vyjasní se téma financí. Do úplňku je nutné dořešit dluhy a půjčky. Vrací se z minulosti nedořešené resty. Přijde rychlý a nečekaný obrat spojený s financemi a prací.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní přináší nečekaný obrat ve financích. Přináší nové možnosti, jak si vydělat nebo získat peníze. Vrací se peníze, které Panny řešily v minulosti.

Mars zde aktivoval dům dětí, partnerů a tvorby. Díky jeho vlivu mají Panny chuť něco aktivně vytvářet, prezentovat, vrhnout se do společnosti či milostných dobrodružství, do tvorby nebo plození. Pod vlivem Marta má vzniknout něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem kreativity, dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, ale i cest, cestování, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. Období vhodné na lásky. V této době dochází k seznámení s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré období na seznamování se s důležitými lidmi. Pocítíte zvýšenou aktivitu v cestování. Dobré období na cesty. Pracovně se bude dařit, pokud si Panny dají do pořádku vše co souvisí s pracovními i životními partnery. V této oblasti dostanou životní zkoušku.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí úřední záležitost, uzavře téma dopravního prostředku. Vnese jasnější světlo do oblasti komunikace, psaného a mluveného slova. Vrací se z minulosti soudní nebo úřední listiny.

VÁHA

Úplněk ve Vahách nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí Váhy v první polovině dubna. Nejdůležitější úplněk tohoto roku je zde. Váhy dořeší vztahové situace. Vrací se smlouvy a dohody k dořešení z minulosti. Mohou očekávat nečekaný rychlý obrat v písemnostech a dohodách. Je nutné si dát do pořádku zdraví, bydlení, práci a ženy v rodině.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní přináší nová pracovní partnerství. Otevírá možnosti získat lepší smlouvu. Váhy mohou očekávat neočekávaný obrat ve všech dohodách.

Mars tlačí do aktivity související se soukromím. Váhy aktivně řeší ženy rodu (např. matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá Vaše aktivita bude zaměřena na domov. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Veškerá aktivita se týká domova, kořenů a pevného zázemí. Domovem pro duši je tělo, proto můžete pocítit touhu pro něj udělat něco pozitivního, nebo řešit nemoc či zdraví.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí téma peněz. Do úplňku je nutné doplatit veškeré pohledávky. Vnese jasno do majetku, půjček, hypoték. Jupiter spolu s Lunou působí pozitivně na zvýšení osobní prestiže.

ŠTÍR

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí v první polovině dubna. Vliv úplňku přináší mnoho práce a povinností. Je nutné si hlídat psychiku a zdraví. Vrací se k dořešení z minulosti mnoho restů. Štíři se budou připravovat na příští úplněk, který proběhne ve vlastním znamení a přinese uzavření pracovních nebo partnerských situacích. Mohou očekávat neočekávané kolem spolupráce nebo spolupracovníků.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní otevírá novou spolupráci a přináší nové spolupracovníky. V této oblasti nastanou zásadní změny.

Mars působí na oblast komunikace, cestování, přesunů a cest. Zvýšená aktivita se týká také úřadů a úředních záležitostí. Mars zvyšuje aktivitu v komunikaci, mluveném nebo psaném slově. Saturn v této oblasti přinese životní zkoušku. Je nutné si dát do pořádku vše, co se týká listin a úředních smluv. Aktivity se týkají i dopravního prostředku.

Úplněk ve Štíru nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí veškeré dohody, smlouvy a partnerské vztahy. Do úplňku by si měli Štíři udělat jasno ve vztahové oblasti. Jupiter se vrací zpět a přináší nedořešené situace z minulosti, které přinesou na podzim životní posun.

STŘELEC

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí Střelci v první polovině dubna. Vliv úplňku přinese ukončení působení v určité společnosti, nebo společenství. Střelci mohou očekávat neočekávané s pracovními nebo životními partnery či dětmi. Úplněk vnese jasno do oblasti přátel.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní otevírá příležitosti k novému partnerství. Přichází rychlý obrat událostí. Důležité obchodní partnerství. Kdo hledá životního partnera, tak jej nalezne, nebo si upevní své partnerské pozice.

Mars působí v oblasti peněz, majetku a hodnot. V této době se Střelci budou věnovat financím, ale také hodnotě sami k sobě. Začnou si uvědomovat svou vlastní hodnotu. Mohou výhodně prodat nebo koupit. Finance jsou zaktivované a jelikož jsou oběživo, tak budou v této době obíhat. Zde je nutné si dát do pořádku peníze a majetek. Saturn přináší životní zkoušku v této oblasti. Jupiter se vrací do minulosti, aby si Střelci dali do pořádku své sexuální lásky a také peníze, které řeší v souvislosti s bankou nebo společníky.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk přináší roční rekapitulaci. Co se povedlo a nepovedlo. Vše co nemá budoucnost se pomalu bude ukončovat a rozplývat. Veškeré uzavření minulosti je pod Jupiterem, takže zde Střelci chybu neudělají. Co nechtějí ve své budoucnosti, nechť ukončí a nechají odejít. Mohou očekávat novou spolupráci.

KOZOROH

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí v první polovině dubna. Vliv úplňku přináší uzavření práce a pracovní aktivity. Vnese jasno do pracovní oblasti. Do úplňku je potřeba dořešit pracovní závazky.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní přináší nové pracovní možnosti. Kozorozi mohou očekávat neočekávané ve spojitosti s pracovní kariérou, nebo kariérním postupem.

Působení Martu ve vlastním znamení aktivuje a dodá mnoho energie, kdy se zaměří sami na sebe, na své sebeprosazení. Práce a zase práce. Mars nenechá Kozorohy odpočinout. Přichází zlepšení kondice a zdravotního stavu. Energie je v akci. Díky Martu, planetě aktivity, zvládnou překonávat překážky. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Přichází výzva, kterou je nutné přijmout. Využít plně sílu a energii Marta ve svůj prospěch. Saturn s Černou Lunou a Plutem přinese zásadní životní zkoušku. Kozorohům se postupně mění a transformuje život. Jupiter se vrací zpět a přináší důležitou osobu z minulosti.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí působení v určitém společenství, uzavře přátelství. Vnese jasnější světlo mezi blízké osoby. Mohou změnit práci. Kozorozi přehodnotí své cíle a přání.

VODNÁŘ

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí Vodnáři v první polovině dubna. Vliv úplňku působí do oblasti spojené s cizinou a zahraničím. Ukončí se téma vzdělávání a rozšiřování vědomostí. Vnese jasnější situace do úředních listin. Vrací se minulost k dořešení.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní přináší cesty a cestování. Možnost koupě dopravního prostředku. Zlepšení komunikace s úřady. Vodnáři mohou očekávat neočekávané v oblasti vzdělávání, komunikace, psaného a mluveného slova.

Mars, planeta aktivity, se pohybuje domem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti. Tajní nepřátelé mohou zaútočit a pomlouvat. Karmickém planety přinesou životní zkoušku. Něco se o sobě dozví, nebo se všichni dozví něco z jejich tajemství. Vodnáři by měli být připraveni na nepříjemnou situaci. Nic netajit, pozor na mimopartnerský svazek, který by vyplul na povrch.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí pracovní a kariérní oblast. Vodnáři uzavřou pracovní aktivitu. Do úplňku by měli dokončit všechny pracovní závazky. Nad pracovní kariérou bdí Jupiter, planeta štěstí. Proto je nutné ukončit nevyhovující práci, aby mohl přijít do podzimu životní posun v pracovní rovině. Jupiter s Lunou přinese kariérní úspěch.

RYBY

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí Ryby v první polovině dubna. Vliv úplňku ukončí téma peněz. Do úplňku je nutné mít vyřízené veškeré pohledávky. Merkur vrací k dořešení vše co souvisí z penězi, dluhy a půjčkami.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní přináší neočekávanou možnost jak vydělat, zvýšit si osobní prestiž. Novoluní otevírá dveře k výdělkům, financím a majetku.

Mars přináší aktivní pomoc od přátel. Je důležité využít konexe a známosti pro své projekty. Jít do společnosti, mezi lidi. Rybám přijde do života důležitá osoba pro budoucnost. Je třeba si udělat pořádek mezi přáteli a osobami blízkými. Uvědomit si, kde a s kým chtějí žít a pracovat. Planety přináší zásadní životní zkoušku.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí určitou úřední záležitost. Vnese jasnější světlo do oblasti ciziny a zahraničí. Uzavře se situace se vzděláváním. Jupiter vrací zpět k dořešení tyto situace, aby se mohli Ryby posunout ve svém životě a splnit si své sny.

počet zobrazení: 47598

Horoskop na březen 2018

Horoskop na březen 2018

Aktuální pohyby a vliv planet v březnu 2018 na jednotlivá znamení
Slunce se pohybuje v Rybách od 18/02/2018 až do 20/03/2018, kdy se přesune do znamení Berana.

Úplněk v Panně nastane 02/03/2018. Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Panny. Vliv úplňku pocítíme v oblasti zdraví a péče, čeká nás mnoho práce a povinností. V době úplňku se pohybuje Slunce přes Neptun a Merkur s Venuší u Chironu.

Březnové novoluní proběhne 17/03/2018 ve znamení Ryb. Toto novoluní je důležité pro osoby narozené ve znamení Ryb. Pro ostatní znamení otevírá cestu k duchovnímu zrání, prozření, otevření vnímání třetím okem, pocítíme svou duši. Toto novoluní je velmi silné v oblasti citů a emocí.
V době novoluní se setkají Slunce a Luna s Chironem v Rybách.  Merkur Venuší v Beranu.

 Druhý úplněk ve Vahách nastane 31/03/2018. Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Vah. Vliv úplňku pocítíme ve vztazích pracovních a partnerských, a to v první polovině dubna 2018. V době úplňku se pohybuje Merkur u Slunce ve zpětném chodu.

Mars aktivuje Saturn v Kozorohu. Venuše přebíhá přes Uran.

Merkur nabere 23/03/2018 zpětný chod ve znamení Berana. Couvat bude až do poloviny dubna 2018. V této době se vám bude vracet do života minulost. Nedořešené situace z minulosti. Je potřeba najít jiná, lepší řešení. Po dobu, kdy couvá Merkur, neuzavírejte nové smlouvy, ale můžete dokončit vše, co jste již řešili. Jelikož se jedná o znamení Berana, budeme řešit pracovní oblast.

Mars, planeta aktivity, se pohybuje Střelcem do 17.března 2018, poté se přesune do znamení Kozoroha, kde bude působit do poloviny května 2018.

Jupiter se 9/03/2018 otočí a nabere retrográdní směr až do 10/07/2018. 123 dní bude ve zpětné fázi ve Štíru přinášet situace, které povedou k lásce a zlepšení financí. Ovšem nejprve se musí vyčistit situace, které brzdí náš posun kupředu.

Planetka Ceres se stéle pohybuje znamením Lva. Lvi dostávají zabrat, a to až do 7/2018. Ceres se bude dlouhodobě pohybovat tam a zpět. Lvíčky čeká perné období, během kterého budou muset podat maximální výkony, díky nimž se posunou vpřed.

DOPORUČUJI SI NECHAT VYPRACOVAT ROČNÍ HOROSKOP na 12 měsíců, kde máte pospaný aktuální vliv planet včetně Černé Luny a karmického Saturnu.

BERAN

Úplněk  nastane 02/03/2018. Úplněk ukončí téma zdraví. Berani by měli do úplňku  dokončit vše, co slíbili vykonat. Úplněk vnese jasno do oblasti spolupráce, spolupracovníků a kolegů. V době úplňku se pohybuje Slunce přes Neptun a Merkur s Venuší u Chironu. Rybí energie mohou klamat, cloumat s emocemi. Můžeme si cosi nalhávat, nebo být oklamáni. Pozor na pomluvy. Berani dostanou zprávu, která měla být utajena. Úplněk může přinést zklamání, které bolí.

Březnové  novoluní proběhne 17/03/2018. Beranům otevírá cestu k duchovnímu zrání, prozření, otevření vnímání třetím okem. Toto novoluní je velmi silné v oblasti citů a emocí. Venuše se pohybuje skoro celý březen v Beranu a ti budou zářit. Budou toužit být krásní a neodolatelní. Merkur s Venuší přinese mnoho podepisování smluv, konverzace a komunikace. Berani budou přemítat kam směrovat své kroky. Co se v minulém roce povedlo a co za aktivitu ukončit. V době novoluní se setkají Slunce a Luna s Chironem v Rybách. Některé situace budou bolet, ale důležité je poučit se z nezdaru a bojovat dál. Za měsíc Berany čeká novoluní, které přinese zrealizování projektů a ukáže cestu do budoucnosti.

Mars bude aktivovat vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění Vaší práce a možný postup v kariéře. Budete naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýší se Vaše prestiž. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce, které Vám budou ku prospěchu.

Merkur nabere 23/03/2018 zpětný chod ve znamení Berana. Couvat bude až do poloviny dubna 2018. V této době se bude vracet do života minulost. Nedořešené situace z minulosti. Je potřeba najít jiné, lepší řešení. Po dobu, kdy couvá Merkur, neuzavírejte nové smlouvy, ale můžete dokončit vše, co jste již řešili

BÝK

Úplněk nastane 02/03/2018. Úplněk ukončí téma dětí, plodů a výtvorů. Vnese jasno do témat pracovních a životních partnerů. V době úplňku se pohybuje Slunce přes Neptun a Merkur s Venuší u Chironu. Rybí energie mohou klamat, cloumat s emocemi. Můžeme si cosi nalhávat, nebo být oklamáni přítelem nebo někým blízkým. Pozor na pomluvy a lhaní. Nevyplatilo by se to.

Březnové novoluní proběhne 17/03/2018. Novoluní otevírá příležitost k seznámení se s důležitou osobou. Býci by měli chodit do společnosti, kde na ně čeká někdo zajímavý. Také si mohou splnit své sny. Stačí dát svým snům časový rámec. Nejlépe do podzimu, do úplňku. Venuše s Merkurem v Beranu přinese důležitou zprávu v souvislosti s prací.

Mars aktivuje všechna témata související s duchovním rozvojem, rozšiřováním vědomostí, zahraničím, soudy a úřady. Těmto tématům se budete několik týdnů věnovat. Aktivita v souvislosti s cizinou, cesty do zahraničí, rozšiřování obzorů formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení, ale také úřední záležitosti. Přichází duchovní rozkvět. Touha se rozvíjet po duchovní stránce. Je zaktivovaná forma spojená s církví, náboženstvím nebo ezoterikou.

BLÍŽENCI

Úplněk nastane 02/03/2018. Úplněk ukončí téma domova, pracovního zázemí. Vnese jasno do situací kolem žen v rodině jako je matka, sestra nebo babička. Kolem úplňku mohou řešit i zdravotní problémy, zejména psychické. V době úplňku se pohybuje Slunce přes Neptun a Merkur s Venuší u Chironu. Rybí energie mohou klamat, cloumat s emocemi. Můžeme si cosi nalhávat, nebo být oklamáni. V pracovní oblasti se bude dít něco zajímavého.  

Březnové novoluní proběhne 17/03/2018. Blížencům novoluní otevírá dveře ke kariernímu postupu, k nové práci. Chiron u Slunce s Lunou přinese zadostiučinění v pracovní oblasti. Blíženci zazáří mezi ostatními. Budeme o nich slyšet. Pracovně se jim bude dařit.

Mars otevírá aktivitu v tématech finančních, sexu a okultismu. V této době se řeší majetkové záležitosti, které sdílíte společně s další osobou či institucí, ale také aktivita kolem úřadů nebo úředních záležitostí spojených s financemi. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, ale i možné dluhy.  Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů. Ideální pro jakékoli investice, nákup nebo prodej. Aktivita Marta odemyká sex a vše, co se sexuality týká.

RAK

Úplněk nastane 02/03/2018. Úplněk uzavře určitou úřední záležitost. Vyjasní situaci se sourozencem. Raci ukončí téma vzdělávání a učení. Do úplňku by měli dořešit vše, co souvisí s autem, nebo jiným dopravním prostředkem. V době úplňku se pohybuje Slunce přes Neptun a Merkur s Venuší u Chironu. Rybí energie mohou klamat, cloumat s emocemi spojené s úřední či soudní záležitostí.  

Březnové novoluní proběhne 17/03/2018. Novoluní otevírá novou možnost vzdělávání a rozšiřování vědomostí. Nasměruje a pomůže s úřední záležitostí spojenou s pracovní oblastí. Slunce a Luna s Chironem zacloumá s emocemi Raků. Venuše spolu s Merkurem přinese komunikaci na téma práce. Raky čeká nová, lepší pracovní smlouva. Zlepšení pracovních podmínek. Budou telefonovat a hovořit o své práci.

Mars od poloviny března posílí nebo ukončí a uzavře veškeré vztahy. Zde Mars aktivuje vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Raci mohou dohodnout nové pracovní podmínky, podepsat nové smlouvy.

LEV

Úplněk nastane 02/03/2018. Úplněk ukončí vše, co souvisí s penězi. Vnese jasno do oblasti hodnot a majetku. V době úplňku se pohybuje Slunce přes Neptun a Merkur s Venuší u Chironu. Rybí energie mohou klamat, zastřít, cloumat s emocemi v oblasti financí. Lvi budou telefonovat, komunikovat a podepisovat. Chiron přinese zadostiučinění. Zraní a tím posílí hodnotu Lvů. Měli by pracovat sami na sobě a posílit své ego.

Březnové novoluní proběhne 17/03/2018. Novoluní přinese nové možnosti, jak získat peníze. Společně vydělané s jinou osobou nebo společností, společníkem. Kdo touží po hypotéce nebo půjčce, může ji získat. Lvíci mohou očekávat podepisování úředních listin. Merkur a Venuše se pohybuje v oblasti ciziny, zahraničí a rozšiřování vědomostí, vzdělávání. V době novoluní se setkají Slunce a Luna s Chironem v Rybách. Lvi mohou najít sexuálního partnera a získat nové finanční zdroje. Chiron přináší silné emoce do citové stránky.

Mars bude Lvy tlačit, aby práce či činnost, kterou dělají, byla ve prospěch druhých. Zvýšená aktivita bude věnována na plnění úkolů, které slíbili vykonat. Lvi by měli věnovat čas tématu kolem svého zdraví a zdravé výživy. Očekávejte řešení zdraví, spolupráci a službu pro někoho.

PANNA

Úplněk v Panně nastane 02/03/2018. Úplněk vnese jasno do oblasti smluv, dohod a vztahů. Panny by měly do úplňku dořešit vztahovou oblast. Slunce je v opozici s Lunou. Rozum a srdce říkají něco jiného.  Několik dní před úplňkem je kritických, proto doporučuji zvýšenou opatrnost. Neriskovat, nenechat cloumat emocemi. Po úplňku je vždy lépe. Rybí energie mohou klamat, zklamat, zamlžovat a cloumat s emocemi. Můžeme si cosi nalhávat nebo být oklamáni. Pozor na veškeré smlouvy a písemnosti. Panny budou podepisovat smlouvy a dohodnou nové podmínky v partnerské i pracovní oblasti.  

Březnové novoluní proběhne 17/03/2018. Novoluní otevírá cestu k nový vztahům a dohodám. Planety přejí v partnerské i pracovní rovině. Do vztahové oblasti přinese Chiron silné emoce. Merkur s Venuší peníze. Panny čeká nová, výhodnější smlouva. Podpisy smluv související s prací. Zlepšení pracovních podmínek. Novoluní přináší lásku a sex do života Panny.

Mars aktivuje téma dětí, partnerů a tvorby.  Díky jeho vlivu mají chuť něco aktivně vytvářet, prezentovat, vrhnout se do společnosti či milostných dobrodružství. Tvořit a plodit. Vznikne něco nového. Aktivita se točí kolem kreativity, dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, ale i cest, cestování, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory.  Období vhodné na lásky, k seznámení s důležitou osobou.  Může přijít nový společník. Pracovně se bude dařit.

VÁHA

Úplněk nastane 02/03/2018. Úplněk přináší období psychicky náročné na emoce a zdraví. Váhy se více pohrouží do sebe. Mnoho práce a povinností. Dokončit vše co je třeba. Váhy mohou zlepši svou vizáž, navštívit lékaře. Pomalu se budu připravovat na svůj úplněk, kdy dořeší veškeré vztahové záležitosti. Rybí energie mohou klamat, mlžit a nalhávat. Zacloumají s emocemi. Tajnosti a lži se  mohou odtajnit. Váhy si musí hlídat  zejména své  zdraví a psychiku.  

Březnové  novoluní proběhne 17/03/2018. Novoluní přináší novou spolupráci nebo spolupracovníky. Mnoho práce a povinností. Váhy čeká podepisování smluv a nastavení nových pravidel ve vztazích.

Mars aktivuje oblast žen, např.: matka, babička, tchýně, švagrová. Veškerá aktivita bude zaměřena na domov a rodinu. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Zvýší svou životní stabilitu. Aktivita se týká domova a pevného zázemí. Mohou řešit nemoc či zdraví.

ŠTÍR  

Úplněk nastane 02/03/2018. Úplněk ukončí přátelství, může přijít zklamání od blízké osoby. Štíři ukončí působení v určité skupině lidí nebo společnosti. Rybí energie mohou klamat, cloumat s emocemi. Můžeme si cosi nalhávat, nebo být oklamáni. Pozor na úřední záležitosti včetně daňového přiznání, klamání by bylo odhaleno.

Březnové novoluní proběhne 17/03/2018. Novoluní otevírá nová partnerství. Kdo hledá životního partnera nebo touží po potomkovi, dostane příležitost. V pracovní rovině přichází nová spolupráce, spolupracovník.  Slunce a Luna s Chironem v Rybách přinese pocit zadostiučinění. Jupiter, planeta štěstí, v březnu začne couvat zpět. Přináší cestu zpět, do minulosti, aby si dořešili nevyřešené a mohli se úspěšně vydat na cestu kupředu nezatíženi minulostí.

Mars působí na oblast komunikace, cestování, přesunů a cest za vzděláváním. Návštěva kurzů a školení.  V tomto období se mohou posílit veškeré vztahy, zejména se sourozenci. Období je vhodné na návštěvy u přátel.  Aktivita se týká úřadů a úředních záležitostí. Zvyšuje aktivitu v  komunikaci, mluveném nebo psaném slovu. Řeší se automobil nebo jiný dopravní prostředek. Dokumenty k dopravnímu prostředku.

STŘELEC

Úplněk nastane 02/03/2018. Úplněk uzavře jednu životní oblast. Ukončí situaci spojenou s prací. Střelci si musí hlídat peníze, Černá Luna se Saturnem jim dávají zabrat.  V době úplňku se pohybuje Slunce přes Neptun a Merkur s Venuší u Chironu. Rybí energie cloumají s emocemi. Můžeme si cosi nalhávat, klamat nebo být oklamáni. Jupiter začíná couvat zpět. Střelci se zastaví, vrátí do minulosti, aby zde dořešili vše nevyřešené. Střelci potkají lásku z minulosti, někoho, koho znají, již ho potkali a nyní se opět objeví v jejich životě. Až se Jupiter rozběhne kupředu, přinese jim lásku, sex a peníze.

Březnové novoluní proběhne 17/03/2018. Novoluní přináší novou cestu se usadit, uzemnit. Mít lepší stabilní práci, vytvoření rodiny, domova a zázemí. Novoluní přinese nová pracovním partnerství, podepisování úředních listin.

Mars působí v oblasti peněz, majetku a hodnot.  Střelce čeká ve zvýšené míře řešení  financí, ale také hodnotě sami k sobě. Začnou si uvědomovat svou vlastní hodnotu. Aktivně se budou zabývat svými penězi nebo majetkem. Mohou výhodně investovat, prodat nebo koupit. Finance jsou zaktivované a jelikož jsou oběživo, tak budou v této době obíhat.

KOZOROH

Úplněk nastane 02/03/2018. Úplněk ukončí určitou úřední záležitost. Vnese jasno do zahraniční cesty nebo tématu ciziny. Do úplňku je nutné vyřešit oblast rozšiřování vědomostí, učení, kurzů a školení. Jupiter začíná couvat zpět, Kozorohům přinese důležitou osobu z minulosti. Je potřeba si vyčistit život od situací, které se hroutí a nemají naději na budoucnost. V době úplňku se pohybuje Slunce přes Neptun a Merkur s Venuší u Chironu. Rybí energie mohou klamat, cloumat s emocemi. Můžeme si cosi nalhávat, nebo být oklamáni slovem nebo písmem.

Březnové novoluní proběhne 17/03/2018. Novoluní přináší vyřizování úředních záležitostí. Aktivitu spojenou s dopravním prostředkem, cestami a cestováním. Mnoho komunikování, telefonování a psaní.

Působení Martu ve vlastním znamení aktivuje a dodá mnoho energie, kdy se Kozorozi zaměří sami na sebe, na své sebeprosazení. Nebudou vědět, kam dřív skočit. Práce a zase práce. Mars je nenechá odpočinout. Veškeré situace se budou točit kolem nich. Přichází zlepšení kondice a zdravotního stavu. Energie je v akci, budou se cítit silnější, schopnější a odhodlanější. Díky Marsu, planetě aktivity, zvládnou překonávat různé překážky. Tyto energii je nutné používat správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií.

Mars se přibližuje k Saturnu a Černé Luně v Kozorohu a tím je aktivuje. Opatrnost ve všech aktivitách neuškodí. Záleží na postavení Černé Luny ve vašem horoskopu. V jakém znamení a oblasti působí.

VODNÁŘ

Úplněk nastane 02/03/2018. Úplněk ukončí situace související s financemi.  Vnese jasno do dluhů, půjček či hypotéky. Dokončí se záležitost s penězi, které Vodnáři mají společně s další osobou, firmou či bankou. V době úplňku se pohybuje Slunce přes Neptun a Merkur s Venuší u Chironu. Rybí energie mohou klamat, cloumat s emocemi. Můžeme si cosi nalhávat, nebo být oklamáni v oblasti hodnot a peněz.  Jupiter začal couvat zpět, je třeba se vrátit do minulosti a dořešit vše z oblasti práce a pracovních aktivit. Vodnářům se ozve aktivita, o které již v minulosti přemýšleli a nedotáhli do konce. Práce a posun kariery mohou očekávat, jakmile se Jupiter otočí a začne se posunovat kupředu.

Březnové  novoluní proběhne 17/03/2018. Novoluní otevírá novou možnost, jak vydělat, získat finance, zvýšit si prestiž své osoby. Vodnáři dostanou přidáno. Uvědomí si svou hodnotu.  V době novoluní se setkají Slunce a Luna s Chironem v Rybách. Přichází zadostiučinění.

Mars se pohybuje domem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti. Nepřátelé jsou v akci, stejně lži a pomluvy.

RYBY

Úplněk nastane 02/03/2018. Úplněk v protilehlém znamení Panny ukončí vztahovou oblast. Partnerství, pracovní svazky, rodinné záležitosti. Emoce s nimi budou velmi cloumat. Srdíčko říká něco jiného než rozum. Ryby dostávají zabrat od přátel a lidí kolem sebe. Je nutné si vybírat spolehlivé osoby. Řešit vzniklé situace ihned, jakmile nastanou, neodsouvat jejich řešení. Přemýšlet reálně, nic si nenamlouvat. Pozor na psychiku. Od úplňku k novoluní jsou poměrně náročné dny.

Březnové novoluní v Rybách proběhne 17/03/2018. Novoluní ve vlastním znamení otevírá novou životní cestu, zrealizování projektů a cílů. Ryby se konečně nadechnou a uvidí svět v lepších barvách. Je čas pustit se do práce. Planety jim přejí. Hovořit budou o lepším výdělku. Dostanou přidáno. V této době byste si měli ujasnit svoje skutečné cíle a jít si za nimi svojí aktivitou.

Mars, planeta aktivity, přináší pomoc od přátel a osob blízkých. Ryby se k cíli dopracují v rámci podpory svých přátel, společníků a díky společné činnosti. Je možné využít konexe a známosti pro své potřeby. Je dobré chodit do společnosti, mezi lidi. Také může přijít do života  Rybiček důležitá osoba pro budoucnost.

počet zobrazení: 42289

Horoskop na únor 2018

Horoskop na únor 2018

Aktuální pohyby a vliv planet v únoru 2018 na jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje Vodnářem od 20/1/2018 až do 18/02/2018, kdy se přesune do znamení Ryb.

Úplněk ve Lvu nastal 31/1/2018 a bude mít vliv prvních 14 dní v únoru. Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Lva. Vliv úplňku pocítíme v oblasti související s dětmi, životními a pracovními partnery

Únorové  novoluní proběhne 15/02/2018 ve znamení Vodnáře.   Toto novoluní je důležité pro osoby narozené ve znamení Vodnáře. Pro ostatní znamení otevírá novou cestu ke splnění snů, k novému přátelství a do společnosti.
V době novoluní se setkají Slunce, Luna a Merkur ve Vodnáři.

Mars, planeta aktivity, se přesunula do znamení Střelce 26/01/2018, kde bude působit do poloviny března 2018. Budeme se aktivně věnovat lásce a penězům. Mars nás nutí vydávat energii do získávání financí a lásky.

Planetka Ceres se stéle pohybuje znamením Lva. Lvi dostávají zabrat, a to až do 7/2018. Ceres se bude dlouhodobě pohybovat tam a zpět. Lvíčky čeká perné období, během kterého budou muset podat maximální výkony, díky nimž se posunou vpřed.

DOPORUČUJI SI NECHAT VYPRACOVAT ROČNÍ HOROSKOP na 12 měsíců, kde máte pospaný aktuální vliv planet včetně Černé Luny a karmického Saturnu.

BERAN

Úplněk nastal 31/1/2018 a má mít vliv prvních 14 dní v únoru. Berani si musí dořešit vše, co se týká dětí, pracovních a životních partnerů. Úplněk ukáže, s kým máte ukončit vztah, kam se dál ubírat. Uzavřou se témata potomků. Jelikož se zde pohybuje dlouhodobě i planetka Ceres, dostávají Berani v této oblasti dost zabrat.

Únorové novoluní proběhne 15/02/2018. Novoluní nabídne možnost nového přátelství. Berani by měli chodit do společnosti a mezi lidi, jelikož mohou potkat důležitou osobu pro budoucnost. Novoluní je nasměruje ke splnění snů. Dostanou se do společenství, kam touží zapadnout a patřit.

Mars, planeta aktivity, se pohybuje a aktivuje témata související s  duchovním rozvojem, rozšiřováním vědomostí, zahraničím, soudy. Těmto tématům se  budou několik týdnů věnovat. Aktivita v souvislosti s cizinou, cesty do zahraničí,  rozšiřování obzorů formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a  školení, ale také úřady a situace spojené s úředními záležitostmi. Přichází duchovní rozkvět. Touha se rozvíjet po duchovní stránce.

BÝK

Úplněk nastal 31/1/2018 a bude mít vliv prvních 14 dní v únoru. Uzavře oblast bydlení a domova. Ukončí situaci související se ženou, týkající se rodiny a rodinných záležitostí. Také mohou dořešit zdravotní potíže. Jelikož se zde pohybuje dlouhodobě i planetka Ceres, dostávají v této oblasti dost zabrat.

Únorové novoluní proběhne 15/02/2018 a otevírá cestu ke kariéře, pracovního postupu. Býci toužící po nové práci, ji dostanou. Čeká je podepisování nové smlouvy.

Mars, planeta aktivity, bude působit v oblasti financí, které Býci vlastní s další osobou nebo bankou. Aktivně budou mít otevřené téma sexuality a peněz. Probíhá transformace, proměna duše. Mars otevírá aktivitu v tématech finančních, sexu, okultismu a napojení na smrt či ostatní duchovní směry. Majetkové záležitosti, ale také aktivita kolem úřadů nebo úředních záležitostí spojených s financemi. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, ale i možné dluhy.

BLÍŽENCI

Úplněk nastal 31/1/2018. Tento úplněk bude mít vliv prvních 14 dní v únoru. Blíženci by měli dořešit situace související s autem nebo jiným dopravním prostředkem. Uzavřít oblast vzdělávání a učení, cest a cestování a také ukončit problém se sourozencem. Blíženci dořeší úřední záležitosti, listiny, podpisy a smlouvy. Jelikož se zde pohybuje dlouhodobě i planetka Ceres, dostávají v této oblasti dost zabrat.

Únorové novoluní proběhne 15/02/2018 a přináší cestu do ciziny, nebo napojení na zahraničí. Nasměrování v souvislosti se vzděláváním a rozšiřováním vědomostí. Řešení na úřadech půjde jednodušeji. Planety jsou nakloněny úředním podpisům a smlouvám.

Mars, planeta aktivity, se koncem měsíce přesune a začne působit v oblasti všech vztahů a smluv. Blíženci mají zaktivovány vztahy pracovní, partnerské, veškeré dohody a smlouvy.  Pozor na veškeré podpisy. Doporučuji si několikrát pročíst veškeré smlouvy, než se podepíší. Blíženci dohodnou nové podmínky ve vztazích pracovních i partnerských.

RAK

Úplněk nastal 31/1/2018. Tento úplněk bude mít vliv prvních 14 dní v únoru a ukončí oblast peněz a majetku. Do úplňku by měli mít Raci vyřešené veškeré finanční závazky. Očekávejte nepříjemné písemnosti a zprávy spojené s financemi. Jelikož se zde pohybuje dlouhodobě i planetka Ceres, dostávají v této oblasti dost zabrat.

Únorové novoluní proběhne 15/02/2018. Raci dostanou příležitost k lepšímu výdělku, jak získat peníze. Mohou výhodně prodat či koupit, získat půjčku nebo hypotéku. Pozor na veškeré smlouvy a dohody. Saturn s Černou lunou se pohybuje ve vztazích a dohodách. Na vše je nutné mít doklad nebo písemné ujednání.

Mars působí v oblasti služby druhým a pro druhé. V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jsme slíbili vykonat. Raci by se měli věnovat zdraví a zdravému stylu života. Mars působí na téma zdraví, spolupráce a službu pro druhé. Raky čeká mnoho práce a povinností.

LEV

Úplněk nastal 31/1/2018 a ovlivní první polovinu února 2018. Pozor na kritické dny před úplňkem. Mohou se projevit v psychické i zdravotní oblasti.  Lvi ukončí a uzavřou veškeré vztahové záležitosti, a to jak pracovní, tak partnerské. Silné vztahy se upevní a vztahy, které nemají pokračovat, se ukončí. Jelikož se zde pohybuje dlouhodobě i planetka Ceres, dostávají Lvi dlouhodobě dost zabrat. U Slunce se pohybuje Venuše. Lvíci mohou pomýšlet na zkrášlující procedury. Chtějí být středem pozornosti, budou ve společnosti zářit.

Únorové novoluní proběhne 15/02/2018 a přinese nové vztahové možnosti. Lvi budou podepisovat, hovořit, psát a telefonovat. Novoluní otevírá cestu k novým smlouvám a dohodám. Pracovním vztahům a nastavení nových pravidel se spolupracovníky. Mohou si zvýšit své výdělky.  Lvíci budou vyzařovat sex apel.

Mars, planeta aktivity, působí v oblasti dětí, partnerů, tvorby a kreativity. Lvi mohou několik týdnů tvořit, plodit děti a vytvářet hodnoty. Mars aktivuje pracovní partnerství a také životní partnery. Nezadaní mohou potkat partnera. Lvi by měli chodit do společnosti, kde mohou získat důležitou osobu pro budoucnost. Pokud touží po dítěti, je tento čas vhodný pro početí.

PANNA

Úplněk nastal 31/1/2018 a má vliv prvních 14 dní v únoru. Úplněk přinese na světlo nějakou tajnost, tajemství. Panny se mohou ocitnout v pomluvách. Měly by si zrekapitulovat svůj život. Co se povedlo a nepovedlo, co chtějí v životě ukončit. Budou se pomalu připravovat na svůj úplněk, který nastane začátkem března 2018, kdy si dořeší téma vztahů.

Únorové novoluní proběhne 15/02/2018. Přinese nové spolupracovníky, novou práci. Budou muset splnit to, co slíbily udělat začátkem roku 2018. Čeká je mnoho práce. Panny začnou o sebe více pečovat. Zdraví je důležité téma, zejména trávení a střeva. Doporučuji očistnou kůru. Čeká je řešení vztahů, pracovních, partnerských, podepisování listin a smluv.

Mars, planeta aktivity, začal působit v oblasti bydlení, rodiny a domova. Panny budou řešit několik týdnů ženy ve své rodině. Veškerá aktivita se bude týkat tématu zázemí a domova. Změnit, přestěhovat nebo přesunout pracovní zázemí. Také je zaktivována oblast zdraví a péče o své tělo.

VÁHA

Úplněk nastal 31/1/2018 a má vliv prvních 14 dní v únoru. Váhy ukončí přátelství, působení v určitém společenství. Měly by si vyčistit lidi kolem sebe. Vyřešit si své lásky a partnerství. Uvědomit si, jak a kde chtějí bydlet, s kým si vytvoří domov. Jelikož se zde pohybuje dlouhodobě i planetka Ceres, dostávají v této oblasti dost zabrat.

Únorové novoluní proběhne 15/02/2018. Přináší nová partnerství. Váhy budou hovořit a podepisovat smlouvy s partnery. Mají otevřené dohody na téma dětí, tvorby a výtvorů. Mohou ukázat svou tvorbu. Ti, kteří chtějí potomky, mají ideální dobu pro početí dítěte. Budou mít chuť něco vytvářet, prezentovat se, vrhnout se do společnosti či milostných dobrodružství, do tvorby, či plození. Rodinné oslavy. Ideální čas zkoušek, přijímacího řízení, období vhodné na lásky nebo rande. Seznámení se s důležitou osobou i cestování. Výborné období na jakékoli cesty. Může přijít nový společník. Dobré období na seznamování se. Pracovně se daří, může přijít zlepšení zdravotního stavu.  Je to velmi plodné období, kterého je třeba využít.

Mars, planeta aktivity, se koncem měsíce přesune a začne působit v oblasti učení a vzdělávání. Mohou řešit dopravní prostředek, ale také úřední záležitosti. Váhy budou několik týdnů cestovat, komunikovat, psát, telefonovat a podepisovat.

ŠTÍR

Úplněk nastal 31/1/2018 a má vliv prvních 14 dní v únoru. Úplněk uzavře oblast práce a kariéry. Do úplňku by si Štíři měli ujasnit své pracovní aktivity. Pokud nejsou spokojeni pracovně, mohou ukončit práci. Úplněk vnese jasno do pracovních záležitostí. Jelikož se zde pohybuje dlouhodobě i planetka Ceres, dostávají v této oblasti dost zabrat.

Únorové novoluní proběhne 15/02/2018. Přináší nové možnosti související s bydlením a pracovním zázemí. Štíry čeká komunikace, psaní a hovory v oblasti domova a rodiny. Uzemnit se a usadit. Mít pevné základy k budování nového života.

Mars, planeta aktivity, působí v oblasti financí a hodnot. Štíry čeká aktivita spojená s financemi. Několik týdnů budou řešit peníze, majetek, půjčky nebo dluhy. Měli by zapracovat na své finanční stabilitě.

STŘELEC

Úplněk nastal 31/1/2018 a má vliv prvních 14 dní v únoru. Uzavírá úřední nebo soudní záležitosti. Do úplňku by měli Střelci mít vyřešeny cesty za hranice, oblast ciziny a také téma rozšiřování vědomostí. Úplněk vnese jasno do tématu vzdělávání. Jelikož se zde pohybuje dlouhodobě i planetka Ceres, dostávají v této oblasti dost zabrat.

Únorové novoluní proběhne 15/02/2018. Přináší vyřizování a zařizování na úřadech. Střelce čeká aktivita spojená s cestou, cestováním, a nebo autem, či jiným dopravním prostředkem. Dostanou možnost, studovat a rozšiřovat si vědomosti. Čeká je mnoho komunikace, vyřizování, telefonování a podpisů.

Mars, planeta aktivity, se přesunula a působí ve znamení Střelce. Střelci se pár týdnů nezastaví.  Čeká je velmi aktivní období. Usilovně budou pracovat na tom, aby dosáhli toho, co chtějí, prosadit se mezi ostatními. Mají šanci ukázat co umí, co je v nich ukryto. Budou více než jindy bojovat za svá práva. Mars jim nyní dodává mnoho energie, kdy se zaměří sami na sebe, na své sebeprosazení. Práce a zase práce. Pozor na horlivost a plýtvání energií.

KOZOROH

Úplněk nastal 31/1/2018 a má vliv prvních 14 dní v únoru. Úplněk ukončí oblast společného majetku a peněz. Vnese jasnější světlo do půjček, hypotéky, dluhů a závazků, které mají Kozorozi ve společném vlastnictví s někým dalším. Čeká je zpráva a řešení peněz nebo majetku. Podpisy a smlouvy.  Jelikož se zde pohybuje dlouhodobě i planetka Ceres, dostávají v této oblasti dost zabrat.

Únorové novoluní proběhne 15/02/2018. Přinese nové možnosti do tématu peněz. Jak vydělat nebo získat peníze. Můžete získat ocenění za práci, dostat přidáno nebo zvýšit ceny za své služby.  Kozorozi se začnou zabývat svou hodnotou, měli by prozkoumat svůj vztah k životním zdrojům. Člověk si uvědomuje svou finanční situaci, kterou žije. Buď mu peníze slouží, nebo naopak člověk slouží penězům. Pak je nutné změnit osobní postoj. Období výborné pro finance. Bude se dařit. Doporučuji využít novoluní pro výhodné transakce, nákup nebo prodej majetku, nebo pro zvýšení prestiže.

Mars, planeta aktivity, ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Mars může vytahovat na povrch nějaké tajemství nebo tajnosti z minulosti. Aktivovat nepřátelé a také nepříjemné pomluvy. Může přinést frustrace, odříkání, pocit nesprávného ohodnocení, neustálého odstrkování. Nyní se dostávají na světlo světa staré nevědomé vzorce a začínají působit. Téma „skrytých nepřátel“ se nyní bude projevovat. Pozor na konfrontace a konflikty s jinými lidmi. Je čas ukončit vše co není životaschopné a na nějaký čas se stáhnout do ústraní.

VODNÁŘ

Úplněk nastal 31/1/2018 a má vliv prvních 14 dní v únoru. Vnese jasno do oblasti vztahů, veškerých mluv a dohod. Jelikož se zde pohybuje dlouhodobě i planetka Ceres, dostávají Vodnáři ve vztahové oblasti dost zabrat. Vztahy máme pracovní, partnerské nebo rodinné. Do 10/02/2018 se Venuše pohybuje Vodnářem, a ti mohou zářit, být všude vidět a slyšet. Merkur se pohybuje Vodnářem do poloviny února. Na Vodnáře čeká telefonování, mluvení a podepisování listin.

Únorové novoluní proběhne 15/02/2018. Toto novoluní je nejdůležitější období roku 2018, kdy Vodnáři zrealizují své nápady a projekty, otevře se cesta za úspěchem. Začínají novou životní kapitolu.

Vlivu planety Mars by Vodnáři měli využít a chodit do společnosti. Mezi přátelé. Mají zaktivované své cíle a přání, která se do roka a do dne splní. Nyní je čas učinit správná rozhodnutí a něco udělat pro budoucnost. Pozor na pomluvy a tajemství, která budou vyzrazena.

RYBY

Úplněk nastal 31/1/2018 a má vliv prvních 14 dní v únoru. Do úplňku by měly Ryby dodělat vše, co slíbily. Úplněk vnese jasno do oblasti zdraví a péče o někoho dalšího. Také může ukončit spolupráci nebo téma spolupracovníků. Pozor na psychiku a odsouvaní problémů na později. Z malých problémů vznikají velké problémy.

Únorové novoluní proběhne 15/02/2018. Otevírá Rybám rekapitulaci minulého roku. Popřemýšlí, jak se budou dál ubírat životem. V této době je dobré se stáhnou stranou, rozjímat a přemýšlet o samotě. Mohou se setkat s pomluvou, otevírá se jim tajná informace. Tajemství vyvěrají na povrch. Ryby se pomalu připravují na své novoluní, které nastane v březnu. Konečně se jim otevřou dveře plné nových možností. Venuše pohybuje Rybami od 11. února. Ryby mohou zářit, být všude vidět a slyšet. Merkur se pohybuje Rybami od poloviny února. Na Ryby čeká telefonování, mluvení a podepisování listin až do začátku března 2018.

Mars, planeta aktivity, působí v oblasti práce a kariéry do poloviny března. Přichází, velké pracovní nasazení. Ocenění práce a možný postup v kariéře. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod a smluv. Přichází doba změn a reorganizace v pracovních aktivitách.  Mars může vyvolat konflikty s lidmi, kteří mají moc. Patří mezi ně rodiče, zaměstnavatelé nebo nadřízení. Ryby by měly brát ohledy na zájmy druhých, jen tak dosáhnou velkého pokroku na cestě za úspěchy.

počet zobrazení: 37695