Horoskopy na prosinec 2018

Horoskopy na prosinec 2018

Aktuální pohyby a vliv planet v prosinci 2018 na jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje Střelcem do 21/12/2018,  ve 23:22 hodin vstoupí do znamení Kozoroha,  kde bude působit až do 20/01/2019, kdy vstoupí do Vodnáře.

Novoluní proběhne 7/12/2018 ve znamení Střelce
Toto novoluní je důležité pro osoby narozené ve Střelci. Pod vlivem tohoto novolunní budeme řešit záležitosti jako jsou zahraničí, rozšiřování vědomostí, úřední záležitosti a také si budeme plnit své sny, jelikož se Jupiter pohybuje u Slunce a Luny.

Úplněk v Raku nastane 22/12/2018
Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Raka. Téma Raka jsou rodina, domov zázemí, ženy rodu.  V době úplňku se pohybuje u Slunce Saturn, vše se bude dávat do pořádku. Merkur s Jupiterem ve Střelci přináší skvělé zprávy. Venuše s Ceres ve Štíru dávají zabrat penízkům, hodnotám a láskám.
Mars aktivuje Chiron v Rybách. Chiron díky Martu začíná působitUčí nás, jak otevřít srdce, jsme připraveni vyléčit naší Zemi, děti, rodiče.
Nyní přichází doba, ve které rozpoznáme, v čem spočívá naše moc léčit a uzdravovat nezdravé situace kolem nás.

 

BERAN

Novoluní proběhne 7/12/2018
Novoluní otevírá zdárné vyřešení úředních záležitostí. Berany čeká komunikace, písemnosti a telefonování v souvislosti s penězi. Mohou plánovat cestu do ciziny a rozšiřovat své vědomosti.

Úplněk nastane 22/12/2018
Úplněk uzavře téma bydlení, domova a pracovního zázemí. Berany čeká úřadování, těžkosti a omezení s pracovním nebo životním partnerem. Přes Vánoce a Nový rok budou pracovně vytíženi.

Mars se pohybuje do konce roku tématem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Mars může aktivovat nepřátelé a také nepříjemné pomluvy.  Nyní se dostávají na světlo světa staré nevědomé vzorce a začínají působit, aniž by to Berani vůbec tušili. Úkolem je nyní odstranit z cesty ego, nedopustit se toho, aby došlo k probuzení kontraproduktivní energie proti vlastní osobnosti.

Uran se vrátil na nějakou dobu zpět do Berana, a tak mohou očekávat neočekávané situace.

BÝK

Novoluní proběhne 7/12/2018
Novoluní přináší ideální podmínky pro získání peněz ve společném vlastnictví sdílenými s další osobou, jako jsou půjčky, dotace nebo hypotéka. Společně vydělané nebo získané peníze.  Čeká je podepisování smluv a dohod, nastavení nových pravidel. Zvýšení platu.

Úplněk nastane 22/12/2018
Úplněk vnese jasno do oblasti úřadů a úředních záležitostí zejména ve spojení s penězi. Býci mohou řešit auto, sourozence a vše co souvisí s komunikací, tedy telefon nebo počítač.

Do konce roku by si měli Býci ujasnit svoje skutečné cíle a jít si za nimi svojí aktivitou. Mars se pohybuje oblastí skupinových vztahů, proto je k naplnění cílů nutné spolupracovat s druhými. Mimořádně vhodná je fyzická aktivita s přáteli. Mars přináší pomoc od přátel a osob blízkých. Býci se k cíli mohou dopracovávat v rámci podpory svých přátel, společníků a díky společné činnosti. Budou toužit po uznání okolí za své výkony ve společné činnosti. Aktivita bude zaměřena na přátele. Je dobré chodit do společnosti, mezi lidi.  Také může přijít důležitá osoba do Vaší budoucnosti.

BLÍŽENCI

Novoluní proběhne 7/12/2018
Novoluní přináší ideální podmínky pro vztahy, pracovní dohody a veškerá smluvní ujednání. Blížence čeká podepisování smluv a úředních dokumentů. Novoluní je nasměruje, kudy se ubírat ve vztazích. Ceres jim dá zabrat ve vztahových záležitostech.

Úplněk nastane 22/12/2018
Úplněk vnese jasno do tématu hodnoty a peněz. Do úplňku by měli mít zaplacené veškeré závazky související s ženami a bydlením.

Mars aktivuje do konce roku vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře. Blíženci budou naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýší si prestiž. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce, které budou ku prospěchu.

RAK

Novoluní proběhne 7/12/2018
Pod vlivem tohoto novoluní se otevírá nová spolupráce, noví spolupracovníci. Mnoho práce a aktivity kolem rodiny.

Úplněk v Raku nastane 22/12/2018
Nejdůležitější úplněk tohoto roku pro Raky je zde. Úplněk vyhrotí vztahové záležitosti a vnese jasno do všech dohod a smluv. Po úplňku bude lépe než před ním. Pozor na kritické dny před úplňkem. Saturn přináší zkoušku v podobě omezení a těžkostí spojených s partnery, úřady nebo nadřízenými.

Svoji energii je dobré vkládat do rozvoje myšlení. Hledaje zážitky, rozšíří se vám obzory a otevřou se nové rozměry skutečnosti. Aktivně mohou Raci cestovat nebo být ve spojení se zahraničím.  Mars se pohybuje oblastí práva, úředních záležitostí a soudů.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřování vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází touha rozvíjet se po duchovní stránce. Je aktivovaná forma spojená s ezoterikou.

LEV

Novoluní proběhne 7/12/2018
Novoluní otevírá skvělou příležitost k tvoření a vytváření. Lvi budou plodit. Novoluní přinese nové partnerství, uznání a úspěch.  Pracovní nebo životní partnerství zde dostává novou podobu.

Úplněk nastane 22/12/2018
Úplněk přináší emoce do vztahů.  Otevírá 13. komnatu našeho nitra. Téma rodiny a domova bude hrát zásadní roli. Pozor na psychiku a zdraví. Slunce se pohybuje u Saturnu, přichází životní zkouška v souvislosti s bydlením, která Lvy posílí. Zlepšení a zkvalitnění domova ale také téma zdraví, kde se pohybuje Ceres. Čeká je mnoho práce, úřadování, a to ještě v lednu 2019.   Toto je příprava na úplněk ve Lvu, který proběhne 21/01/2019. Pozor na všechny dohody a smlouvy, které mají Lvíci pod Černou Lunou.

Mars se pohybuje do konce roku oblastí hodnot, které sdílíme s druhými. Může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což může přinutit přehodnotit, pozměnit postoje Lvů.  V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, ale i možné dluhy.  Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů. Mars nutí k jakékoli investici, nákupu nebo prodeji. Tranzit Marta je zde více zaměřen na oblasti sexu a všeho kolem sexuality.

PANNA

Novoluní proběhne 7/12/2018
Pod vlivem tohoto novoluní se otevírá cesta ke zkvalitnění bydlení, zlepšení pracovního zázemí. Řešení auta, nebo jiného dopravního prostředku, mnoho práce, komunikace, podepisování a telefonování. Pozor na zdraví a psychiku, kterou mají Panny pod Černou Lunou.

Úplněk nastane 22/12/2018
Úplněk uzavře působení v určité skupině lidí, společnosti. Mohou změnit pracovní zázemí, nebo se přestěhovat. Měli by si dát do pořádku téma partnerství nebo vše, co souvisí s dětmi.

Panny budou pociťovat vztahové napětí, je to období neshod, zvlášť s nejbližšími lidmi. Oblast, kterou Mars aktivuje, je založená na intimnosti mezi dvěma lidmi v partnerském vztahu. Energie Marta je o prosazování sebe samých, což občas přinese nepřátelské vztahy. Mohou trpět i intimní vztahy. Pro spolupráci i pro vztahy je důležitý kompromis nejen v práci, ale i v manželství. V dlouhodobém pohledu může toto být období narušení i těch nejlepších vztahů. Pozitivně se dá využít k tomu, aby se potlačené negativní pocity dostaly na povrch a docházelo tak k pročištění nahromaděných negativit ve vztazích. Skutečný smysl spočívá ve využití energie k budování vlastních vztahů.   Panny by se měly vyhýbat  zbytečným sporům  s druhými. Mohou se vyskytnout právní spory, potíže se zákonem. Při hledání kompromisu se vyhnou zbytečným problémům. Mohou se posílit, nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání.

VÁHA

Novoluní proběhne 7/12/2018
Novoluní otevírá téma automobilu nebo jiného dopravního prostředku, nový telefon nebo počítač. Dobré pořízení na úřadech. Zlepšení komunikace se sourozenci. Na Váhy čeká Ceres v penězích, takže dostanou zabrat.

Úplněk nastane 22/12/2018
Úplněk uzavře jednu životním pozici. Vnese jasno do oblasti práce a kariéry. Do úplňku je nutné vše dokončit. Pozor na zdraví a psychiku. Saturn přináší těžkosti doma, se ženami v rodině. Váhy si musí dát do pořádku téma dětí a pracovních či životních partnerů, kde mají Černou Lunu.

Mars přináší plnění povinností, a to s chutí do práce. Mars působí  v oblasti zdraví. Váhy mohou  zaznamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jsme slíbili vykonat. Měly by se věnovat tématům svého zdraví a zdravé výživy. Mars řeší zdraví, spolupráci a službu pro někoho druhého, přináší nám mnoho povinností. Nové spolupracovníky nebo nová práce.

ŠTÍR

Novoluní proběhne 7/12/2018
Novoluní přináší peníze a uznání. Zlepšení finanční situace. Venuše působí ve Štíru a ti září a jsou nepřehlédnutelní. Ceres jim dává zabrat, avšak pokud se zasnaží, pak vydělají. Úspěch je úměrný jejich snažení.

Úplněk nastane 22/12/2018
Úplněk uzavře úřední záležitosti spojené s úřady a domovem, nebo bydlením. Dát si do pořádku bydlení, pracovní zázemí, svůj domov a zdraví, to vše je pod Černou Lunou. Téma auto či jiný dopravní prostředek a také úřední dokumenty.

Mars aktivuje témata, v nichž jde nejvíce o to být sami sebou a ostatním dát najevo, kdo jsme. Štíři mohou očekávat zvýšené milostné touhy. Fyzické milování je důležitější než pouhá romantická setkávání. Mars povzbuzuje sex jako formu sebevyjádření. Jenom sex však nestačí na to, aby přivolal nový milostný vztah. Mars zde aktivoval oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod vlivem Marta má vzniknout něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem kreativity, dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. V této době dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré období na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Pracovně se bude dařit. Tento tranzit znamená aktivitu v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity. Nyní mají Štíři zaktivovány vztahy partnerské a také i pracovní.

Venuše se pohybuje tam a zpět Štírem za přítomnosti Ceres.  Štíři musí přehodnotit své priority, ujasnit si, co v životě chtějí. Hodnoty a láska se jim vrací zpět do života.

STŘELEC

Novoluní ve Střelci proběhne 7/12/2018
Nejdůležitějším období roku 2018 je zde. Slunce, Luna a Jupiter – Dobroděj spojí své síly. Střelcům přináší obrovský životní posun. Mohou zrealizovat své projekty, začít novou aktivitu.

Úplněk nastane 22/12/2018
Úplněk uzavře finanční oblast. Do úplňku je nutné doplatit všechny závazky a naopak lidé by měli zaplatit Střelcům své dluhy. Ukončit rok s „ čistým štítem“, dát si do pořádku finance a svou vlastní hodnotu. Živnostníci zdraží služby. Střelci, kteří jsou zaměstnaní, mohou dostat vyšší plat.

 Merkur se pohybuje tam a zpět Střelcem spolu s Jupiterem. Čeká je komunikace, cestování, podepisování smluv a telefonování, řešení kolem auta a dalších dopravních prostředků. Střelce čeká komunikace, cestování a podepisování dokumentů.

Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijí. Budou vylepšovat své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte možnou domácí hádku, řešení v souvislosti s ženami rodu (např. matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budou řešit vše pro zvýšení životní stability a situace související s bydlením a obydlím.  V tomto období se také řeší zdraví a psychika.

KOZOROH

Novoluní proběhne 7/12/2018
Novoluní přináší období, kdy budou Kozorozi přemýšlet, jakým směrem se ubírat dál. Již dlouhou dobu si musí dát svůj život do pořádku. Toto novoluní jim pomůže. Ukončí vše, co nemá šanci pokračovat dále. Jupiter jim pomůže uzavřít jednu životní kapitolu, aby mohli v lednu 2019 zrealizovat své nové projekty. Je třeba si srovnat myšlenky.

Úplněk nastane 22/12/2018
Úplněk uzavře vztahové záležitosti. Vnese jasno do smluv a dohod. Slunce se pohybuje u Saturnu a ten přináší životní zkoušku. Kozorozi mají finance a hodnoty pod Černou Lunou, takže pozor, aby vám někdo nechtěl snížit vaši hodnotu, nebo abyste nepřišli o peníze. Období, kdy je nutné si hlídat psychiku a zdraví.

Mars přináší zvýšené tempo běžného života. Pozor na možné závažnější konflikty se sousedy, příbuznými, druhými lidmi. Pozor na sklony se nyní hádat kvůli vlastním názorům. Mars působí v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a cestování. Období je výborné k návštěvám. Zvýšená aktivita se týká také úřadů, úředních záležitostí. Mohou skvěle komunikovat, vést úspěšná obchodní jednání. Řeší se automobil nebo jiný dopravní prostředek.

VODNÁŘ

Novoluní proběhne 7/12/2018
Novoluní přináší možnost dostat se do společnosti, kam Vodnáři směřují. Splní si své sny.  Přichází důležitá vlivná osoba, díky které se posunou v životě.

Úplněk nastane 22/12/2018
Úplněk vnese jasnější světlo do oblasti spolupráce. Uzavřou téma spolupracovníků. Černá Luna přináší dlouhodobě problémy, které mohou emočně bolet na úrovni vztahů. Luna s Ceres dá Vodnářům zabrat pracovně. Úspěch je úměrný vydané aktivitě. 

Mars aktivuje peníze, majetek a hodnoty. Vodnáři mohou nakupovat, utrácet, vydělávat peníze. Kupovat a prodávat nemovitost. Peníze jsou v akci.

RYBY

Novoluní proběhne 7/12/2018
Pod vlivem tohoto novoluní se otevírá skvělá pracovní příležitost. Planety přejí odstartování úspěšné kariéry. Nové nasměrování a pracovní postup.

Úplněk nastane 22/12/2018
Úplněk uzavře oblast partnerství. Ryby mohou ukončit pracovní vztah. Vnese jasnější světlo do kreativity, tvorby a vše, co souvisí s dětmi. Ryby by se měly pohybovat ve společnosti, potkají důležitou osobu. 

Mars se pohybuje vlastním znamením. Do konce roku budou velmi usilovně pracovat na tom, aby dosáhly toho, co chtějí prosadit. Mají šanci lidem ukázat co umí, co je v nich ukryto. Budou více než jindy bojovat za svoje práva. Nyní dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Tento čas je obdobím akčním a pozitivním. Mars dodá mnoho energie, Ryby se zaměří sami na sebe,  na své sebeprosazení. Práce a zase práce. Mars Rybám neponechá mnoho času pro odpočinek.  Většina situací bude zaměřena na vlastní osobu.  Pozor na horlivost a plýtvání energií. Doporučuji využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem.

počet zobrazení: 6921

Horoskopy na listopad 2018

Horoskopy na listopad 2018

Aktuální pohyby a vliv planet v listopadu 2018 na jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje Štírem, 22/11/2018 v 10:01 hodin vstoupí do znamení Střelce, kde bude působit až do 21/12/2018, poté před půlnocí vstoupí do Kozoroha.

Novoluní proběhne 7/11/2018 ve znamení Štíra. Toto novoluní je důležité pro osoby narozené v tomto znamení. Pod vlivem tohoto novoluní budeme řešit záležitosti lásky, sexu a peněz.

Úplněk v Blížencích nastane 23/11/2018. Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Blíženců. Téma Blíženců jsou dohody, smlouvy a úřední záležitosti. V době úplňku se pohybuje u Slunce Jupiter spolu s Merkurem. Úspěšně se dovrší veškerá úřední jednání.

Jupiter se přesune 8/11/2018 do Střelce. Dosud se pohyboval  ve Štíru, a to od podzimu 2017 a nyní jej opouští. Jupiter nám vzal všechny neideální situace a nahradil je příznivými.
Venuše přebíhá přes Ceres ve Vahách. Dostaneme zabrat ve vztazích, smlouvách a dohodách. 

Merkur  se bude pohybovat od 17/11/2018 Střelcem zpět do Štíra, ve Štíru působí ještě v prosinci. 16/12/2018 se otočí a bude opět směřovat ze Štíra do Střelce.  V době zpětného chodu nedoporučuji podepisovat nové smlouvy, naopak nedořešené záležitosti se dořeší.

Mars působil nezvykle dlouho ve Vodnáři, už od poloviny května. 16/11/2018 se přesune do Ryb, kde se bude pohybovat do konce roku 2018.

BERAN

Novoluní proběhne 7/11/2018. Pod vlivem tohoto novoluní se otevírá Beranům oblast sexuality. Sex a peníze jim jdou do života. Měli by si uvědomit s kým se stýkají, v jaké společnosti chtějí žít a fungovat.

Úplněk nastane 23/11/2018. Úplněk uzavře úřední jednání, vnese jasno do situací spojenými s dopravním prostředkem nebo cestou. Vyřeší vše, co souvisí se vzděláváním, školením a učením.

Mars se pohybuje do konce roku tématem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Mars může aktivovat nepřátelé a také nepříjemné pomluvy.  Nyní se dostávají na světlo světa staré nevědomé vzorce a začínají působit, aniž by to Berani vůbec tušili.  Úkolem je nyní odstranit z cesty ego, nedopustit se toho, aby došlo k probuzení kontraproduktivní energie proti vlastní osobnosti.

V listopadu se přesune Jupiter do oblasti ciziny, zahraničí, vzdělávání a učení. Díky Jupiteru Berany čeká rozšiřování vědomostí a pozitivně se odrazí v oblasti spojené se zahraničím, téma soudů a úředních záležitostí. Tato témata budou Berani řešit do konce roku 2019.

BÝK

Novoluní proběhne 7/11/2018. Pod vlivem tohoto novolunní se otevírá nová cesta ke všem dohodám, smlouvám a vztahům. Býci mohou podepisovat, dohodnout si nová pravidla spojená s financemi.

Úplněk nastane 23/11/2018 . Úplněk uzavře finanční oblast. Vnese jasno do veškerých záležitostí spojených s majetkem a financemi.

Do konce roku by si měli Býci ujasnit svoje skutečné cíle a jít si za nimi svojí aktivitou. Mars se pohybuje oblastí skupinových vztahů, proto k naplnění cílů je nutné spolupracovat s druhými. Mimořádně vhodná je fyzická aktivita s přáteli. Mars přináší pomoc od přátel a osob blízkých. Býci se k cíli mohou dopracovávat v rámci podpory svých přátel, společníků a díky společné činnosti. Budou toužit po uznání okolí za své výkony ve společné činnosti. Aktivita bude zaměřena na přátele. Je dobré chodit do společnosti, mezi lidi.  Také může přijít důležitá osoba do Vaší budoucnost.

Jupiter bude celý rok působit v oblasti společných financích, jako jsou půjčky, hypotéky nebo prodej či koupě. Býkům bude přáno v oblasti sexuality a majetku. Kdo bude rozumně investovat, zhodnotí své investice. Tento přesun pozitivně ovlivní peníze a majetek. Do roka a do dne se výrazně vylepší finanční situace a zvýší se prestiž Býků. Přichází láska do života. Ovšem láska má mnoho podob. Pozor na mimo-partnerské lásky.

BLÍŽENCI

Novoluní proběhne 7/11/2018. Novoluní otevírá nové možnosti ve spolupráci se spolupracovníky. Mohou podepisovat nové smlouvy. Nová pracovní nabídka, smluvní ujednání a mnoho práce. Blíženci by měli udělat něco pro své zdraví.

Úplněk nastane 23/11/2018 . Úplněk v Blížencích je nejdůležitější úplněk roku,  uzavře  a vnese jasno do všech dohod a smluv. Vztahy vygradují a emoce budou cloumat egem Blíženců. Čeká je komunikace, psaní a telefonování, podpisy dokumentů.

Mars aktivuje do konce roku vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře. Blíženci budou naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýší si prestiž. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce, které budou ku prospěchu.

Jupiter ovlivní vztahové záležitosti. Blížencům vstoupí  do života důležitá osoba. Zde mohou využít vlivu Jupiteru a zkvalitnit partnerské i pracovní vztahy. Budou opouštět staré nevyhovující a nefunkční svazky, aby je nahradili novými. Čekají je nové dohody a smlouvy

RAK

Novoluní proběhne 7/11/2018. Novolunní otevírá cestu dětem a partnerství. Raci budou tvořit a plodit. Rodinné oslavy, aktivita kolem dětí a potomků v rodině. Začíná velmi plodné období. Možnost potkat životního nebo pracovního partnera.

Úplněk nastane 23/11/2018 . Úplněk otevírá 13. komnatu Raků. Ti budou rekapitulovat svůj život. Přemýšlet, pohrouženi sami do sebe, v klidu a ústraní. Řešení zdraví, péče a starost o někoho blízkého. Náročné období na psychiku.

Svoji energii je dobré vkládat do rozvoje myšlení. Hledaje zážitky se jim rozšíří obzory a otevřou se nové rozměry skutečnosti. Aktivně mohou cestovat nebo být ve spojení se zahraničím.  Mars se pohybuje oblastí práva, úředních záležitostí a soudů.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřování vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází touha rozvíjet se po duchovní stránce. Je aktivovaná forma spojená s ezoterikou.

Jupiter pozitivně ovlivní zlepšení psychiky a  zdravotního stavu. Přinese novou spolupráci. V zimě ukončí nějakou spolupráci, aby mohli začít nově a jinak. Mohou očekávat změnu spolupracovníků nebo obchodních partnerů. Nová spolupráce povede k velkému posunu. Také se začnou věnovat svému zdraví a životnímu stylu. 

LEV

Novoluní proběhne 7/11/2018. Pod vlivem tohoto novoluní se otevírá možnost ke kvalitnějšímu bydlení. Nový domov nebo pracovní zázemí. Cesta za lepším bydlením.

Úplněk nastane 23/11/2018. Úplněk vnese jasno mezi přátele, do společnosti, kde se Lvi pohybují. Úplněk uzavře působení v určitém společenství. Mohou změnit okruh lidí, kde působí. S úplňkem si splní své sny. Slunce, Merkur a Jupiter spojí své působení. Lvům se vrací do života osoba z minulosti. Může se jednat o partnerství, potomka, nebo pracovní spojení. Budou tvořit, plodit a vytvářet. Vracet se do minulosti na téma rodina a domov.

 Mars se pohybuje do konce roku oblastí hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což může přinutit přehodnotit, pozměnit postoje Lvů.  V manželství a partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, ale i možné dluhy.  Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů. Mars nutí k jakékoli investici, nákupu nebo prodeji. Tranzit Marta je zde více zaměřen na oblasti sexu a všeho kolem sexuality.

Jupiter dlouhodobě má vliv na zlepšení vztahů s druhými. Jupiter napomáhá zlepšení vztahů, nebo vzniknu nového vztahu. Aktivuje oblast kreativity, plodů, uměleckého vyjádření v případě řemesla, umělecké práce nebo umění, či partnerských vztahů. Přichází láska. V této době se častěji rodí děti, nebo můžeme vytvořit velké dílo, vypracovat se. Mohou se rozezvonit svatební zvony, nebo mohou navázat novou spolupráci s někým zajímavým. Jupiter poskytne příležitosti k osobnímu růstu, větší moudrosti, k větší svobodě i sebevyjádření. Lvi začnou ztrácet potřebu skrývat se před světem. Lze očekávat zdravé zvýšení sebedůvěry a sebevědomí.

PANNA

Novoluní proběhne 7/11/2018. Novoluní otevírá téma dopravního prostředku. Koupě nového automobilu nebo jiného dopravního prostředku. Cesty a cestování, učení a rozšiřování vědomostí. Zlepší se vyřizování na úřadech a situace spojená s listinami a dokumenty.

Úplněk nastane 23/11/2018. Úplněk uzavře pracovní aktivitu. Do úplňku by měly Panny dokončit vše, co slíbily. Uzavírá se jedna životní kapitola. Současně se otevírá možnost upevnit své pozice v práci i v životě.

Mars se přesune do Ryb, kde se bude pohybovat do konce roku.  Panny budou pociťovat vztahové napětí, je to období neshod, zvlášť s nejbližšími lidmi. Oblast, kterou Mars aktivuje, je založená na intimnosti mezi dvěma lidmi v partnerském vztahu. Energie Marta je o prosazování sebe samých, což občas přinese nepřátelské vztahy. Mohou trpět i intimní vztahy. Pro spolupráci i pro vztahy je důležitý kompromis nejen v práci, ale i v manželství. V dlouhodobém pohledu může toto být období narušení i těch nejlepších vztahů. Pozitivně se dá využít k tomu, aby se potlačené negativní pocity dostaly na povrch a docházelo tak k pročištění nahromaděných negativit ve vztazích. Skutečný smysl spočívá ve využití energie k budování vlastních vztahů.   Panny by se měly vyhýbat zbytečným sporům  s druhými. Mohou se vyskytnout právní spory, potíže se zákonem. Při hledání kompromisů se vyhnou zbytečným problémům. Mohou se posílit, nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání.

Jupiter pomůže zlepšit životní podmínky. Panny mohou koupit dům/byt, nebo se stěhovat, rekonstruovat bydlení a také si vylepší své pracovní zázemí.

 

VÁHA

Novoluní proběhne 7/11/2018. Pod vlivem tohoto novoluní se otevírá možnost si zvýšit prestiž, ukáže cestu k lepším výdělkům. Dostanou přidáno, zvýší cenu za své služby. Uvědomí si svou hodnotu.

Úplněk nastane 23/11/2018. Úplněk uzavře situace spojené s úřady a soudy. Vnese jasno do tématu spojeným s cizinou a zahraničím. Díky úplňku dokončí oblast vzdělávání a rozšiřování vědomostí.

Mars se přesune do Ryb, kde se bude pohybovat do konce roku.  Plnění povinností a s chutí do práce. Mars zde přechází přes oblast zdraví. Váhy mohou zaznamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jsme slíbili vykonat. Měly by se věnovat tématům svého zdraví a zdravé výživy. Mars řeší zdraví, spolupráci a službu pro někoho druhého, přináší nám mnoho povinností. Nové spolupracovníky nebo novou práci.

Jupiter dlouhodobě pozitivně ovlivní oblast komunikace, pohybu a cestování, psaného a mluveného slova, učení, rozšiřování vědomostí a vzdělávání. Jupiter bude přát vyjednávání na úřadech, zlepší sourozenecké vztahy

Venuše se pohybuje tam a zpět VahamiVáhy  musí přehodnotit své priority, ujasnit si, co v životě chtějí. Hodnoty a láska se jim vrací do života.

ŠTÍR  

Novoluní ve Štíru proběhne 7/11/2018. Nejdůležitější novoluní tohoto roku je zde. Přináší Štírům novou životní cestu. Zrealizování projektů a vizí. Celý rok si čistili svůj život od neharmonických situací a nyní nastává cesta za štěstím.  

Úplněk nastane 23/11/2018. Tento úplněk ukončí finanční závazky, uzavře téma a vnese jasno do oblasti sexu a majetku. Otevírá se jim cesta k získání prestiže a lepším výdělkům. Ceres se pohybuje Štírem, a tak je jasné, že to zadarmo nebude, dostanou zabrat a výsledek bude záviset na tom, jak se ke všemu postaví. Čím více zaberou, tím přijde lepší výsledek.

Mars aktivuje období, v němž jde nejvíce o to být sám sebou a ostatním dát najevo, kdo jsme. Mohou očekávat zvýšené milostné touhy. Fyzické milování je důležitější než pouhá romantická setkávání. Mars povzbuzuje sex jako formu sebevyjádření. Jenom sex však nestačí na to, aby přivolal nový milostný vztah. Mars zde aktivoval oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod vlivem Marta má vzniknout něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem kreativity, dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. V této době dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré období na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Pracovně se bude dařit. Tento tranzit znamená aktivitu v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity. Nyní Štíři mají zaktivovány vztahy partnerské a také i pracovní.

Jupiter dlouhodobě ovlivní váš finanční posun a bude přát majetku a zlepšení majetkových a finančních poměrů.  Očekávejte zvýšení prestiže, zlepšení finanční situace.

STŘELEC

Novoluní proběhne 7/11/2018. Novoluní otevírá Střelcům rekapitulaci roční aktivity. Budou přemýšlet co se povedlo a co nepovedlo. Doporučuji nevymýšlet nic nového, přemýšlet v klidu a pohodě. Nechat odejít to, co nemá budoucnost. Toto je období, kdy přemýšlíme o svém životě víc, než jindy. Dozví se tajemství, které vyplave na povrch. Skrytí nepřátelé mohou šířit pomluvy.

Merkur se pohybuje tam a zpět Střelcem. Vrací se jim k dořešení záležitosti spjaté s jejich osobou. Čeká je komunikace, cestování, podepisování smluv a telefonování, Střelci budou v jednom kole. Je třeba dořešit nedořešené, nebo situaci vyřešit jinak a lépe.

Úplněk nastane 23/11/2018. Úplněk vnese jasno do všech smluv a dohod. Dokončí se veškeré pracovní a partnerské vztahové záležitosti. Uzavřou se dohody a písemnosti. Slunce, Jupiter a Merkur se setkají v domovském znamení Střelce. Bude jim přáno.  

Jupiter působí do konce roku 2019.  Toto je začátek významného cyklu  životního růstu, který potrvá zhruba dalších 12 let. Nyní se bude objevovat hlavně v oblastech života, které přinášejí rozmach osoby a ega. Tento pozitivní vliv vnáší do života situace, které posunou Střelce blíže štěstí. Pocítí dostatek sil a chuti prosazovat svá přání a své představy.  Měli by být činorodí a využít působení Jupitera ve svůj prospěch. Pozitivní proměna osobnosti se projeví zvýšením prestiže, i zlepšení financí, majetkových poměrů.

Mars se přesune do Ryb, kde se bude pohybovat do konce roku.  Mars se projeví tendencí působení energií nejhlubšího podvědomí. Spouští podvědomé způsoby chování, reakce související s minulostí. Značné aktivity v místech, kde Střelci žijí. Práce na vylepšování místa, kde bydlí, bytu, domu apod. Je možná domácí hádka. Mars bude tlačit do aktivit souvisejích se soukromím. Budou řešit ženy rodu (např. matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá vaše aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budou řešit vše pro zvýšení životní stability a situace související s bydlením a obydlím. Mohou se objevit spory o vlastnictví, půdu či o pozemky. V tomto období také řešíme zdraví.

KOZOROH

Novoluní proběhne 7/11/2018. Pod vlivem tohoto novoluní se otevírá cesta do společnosti, mezi lidi, kam chtějí zapadnout a patřit. Kozorozi by měli navštívit své známé, využít pozvání do společnosti. Mohou potkat zajímavou osobu.

Úplněk nastane 23/11/2018. Úplněk uzavře téma péče a starosti o další osobu. Do úplňku je potřeba dokončit vše, co slíbili. Mohou ukončit spolupráci. Úplněk vnese jasno mezi spolupracovníky.

Mars se přesune do Ryb, kde se bude pohybovat do konce roku.  Přichází zvýšené tempo běžného života. Pozor na možné závažnější konflikty se sousedy, příbuznými, druhými lidmi. Pozor na sklony se nyní hádat kvůli vlastním názorům. Mars působí v oblastech komunikace, učení a cestování. Období je výborné k návštěvám. Zvýšená aktivita se týká také úřadů, úředních záležitostí. Mohou skvěle komunikovat, vést úspěšná obchodní jednání. Řeší se automobil.

Jupiter do konce 2019 začne pomalu ukončovat a uzavírat určité situace. Kozorozi by měli začít přemýšlet o tom, co ve svém životě ukončit a postupně během roku 2019 realizovat životní proměnu. Přichází ukončení aktivity z minulosti. Vše, co bude odcházet a ukončovat se, je pro budoucí štěstí. Přichází posun na duši a duchovní úrovni. Mohou prožít odloučení nebo pocit samoty., někoho opustit, nebo ztratit.  Kozorozi si počkají na konec roku 2019, kdy se Jupiter přesune do vlastního znamení a přinese velký životní posun.

VODNÁŘ

Novoluní proběhne 7/11/2018. Pod vlivem tohoto novoluní se otevírá posun v kariéře, nové pracovní nasměrování. Vodnáře čeká nová úspěšná cesta. Tato cesta je brzděna emocemi, které v nich rozdmýchává Černá Luna. Je nutné si srovnat své vnitřní pocity a poté mohou směřovat do úspěchu.

Úplněk nastane 23/11/2018. Úplněk uzavře oblast pracovních nebo partnerských vztahů. Vnese jasno do oblasti dětí, plodů a výtvorů.

Mars se přesune do Ryb, kde se bude pohybovat do konce roku.  Aktivuje peníze, majetek a hodnoty. Vodnáři mohou nakupovat, utrácet, vydělávat peníze. Kupovat a prodávat nemovitost. Peníze jsou v akci.

Jupiter od 11/2018 a celý rok 2019 působí v oblasti naděje, ideálů, snů, přání a touhy týkající se budoucnosti Vodnářů. Skupinové cíle. Nemá cenu zkoušet věci zvládat sami, ani pouze s jednou osobou. Přátelé jej mohou podporovat víc než kdykoli jindy. Vodnáři naváží nová přátelství a ta se časem projeví jako mimořádně cenná. Budou zlepšovat své okolí, svět lidí kolem nich. Usilovat o pozitivní změny nejen u sebe a pro sebe, ale i pro jiné. Povaha Jupitera je taková, že pokud se zlepšení života Vodnářů nedotkne i druhých, tyto změny nebudou příliš významné a ani dlouhodobě. Cokoliv ze sebe vydají, v budoucnosti se jim to vrátí znásobeno.

RYBY

Novoluní proběhne 7/11/2018. Novoluní otevírá oblast rozšiřování vědomostí, ciziny a zahraničí. Ryby mohou cestovat, plánovat vzdělávání a kurzy. Zlepšení při vyřizování úředních záležitostí.

Úplněk nastane 23/11/2018. Úplněk uzavře  téma domova, zdraví, rodiny. Ukončí se rodinná situace, problém se ženou v okolí.

Mars se přesune do Ryb, kde se bude pohybovat do konce roku.  Tranzit vlastním znamením je obdobím značné aktivity. Ryby budou velmi usilovně pracovat na tom, aby dosáhly toho, co chtějí prosadit. Mají šanci lidem ukázat co umí, co je v nich ukryto. Budou více než jindy bojovat za svá práva. Nyní dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Tento čas je obdobím pozitivním. Mars dodá mnoho energie, zaměří se sami na sebe, na své sebeprosazení. Práce a zase práce. Mars Rybám neponechá mnoho času pro odpočinek.  Většina situací bude zaměřena na vlastní osobu.  Pozor na horlivost a plýtvání energií. Doporučuji využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem.

Jupiter ovlivní pozitivně životní posun v pracovní a karierní oblasti. Pozornost nyní bude věnována povolání, kariéře, společenskému postavení i dobré pověsti. Snaha posunout se kupředu bude korunována úspěchem.  Lze čekat povýšení v zaměstnání, veřejný respekt, nebo uznání od lidí kolem. Mohou v průběhu roku také změnit práci.

počet zobrazení: 39909

Horoskopy na říjen 2018

Horoskopy na říjen 2018

Aktuální pohyby a vliv planet v říjnu 2018 na jednotlivá znamení.
Slunce se pohybuje Vahami do 23/10/2018. Po obědě se přesune do znamení Štíra.

 

Novoluní proběhne 9/10/2018 ve znamení Váhy.
Toto novoluní je důležité pro osoby narozené v tomto znamení. Pod vlivem tohoto novolunní budeme řešit vztahové záležitosti.  V době novoluní se spojí Slunce, Luna a planetka Ceres ve Vahách.  Merkur přechází 10/10/2018 do Štíra, kde se pohybuje i Venuše.

Úplněk v Býku nastane 24/10/2018
Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Býka. V době úplňku se setká Luna s Uranem, planety změn, očekávejme neočekávané v oblasti hmotného zajištění.

Mars aktivuje Černou Lunu ve Vodnáři, kde se bude pohybovat do poloviny listopadu a Černá Luna do jara 2019.

 

BERAN

Novoluní proběhne 9/10/2018. Toto novoluní přináší vztahy, smlouvy a dohody. Berani budou podepisovat nová smluvní ujednání a nastavovat nová vztahová pravidla.

Úplněk nastane 24/10/2018. Tento úplněk vnese jasno do majetku a financí. Přinese rychlé nečekané zprávy. Beranům Vesmír přináší do života lásku a hodnoty.

Mars aktivuje Černou Lunu. Černá Luna působí v oblasti přátel, čistí osoby blízké, společnost a přátelství. Berani mohou změnit společnost, zemi, kamarády a přátelé. Můžete o někoho přijít, ztratit, ukončit vztahy, abyste připravili svůj život na nové vztahy, příliv nových lidí do života. Přichází změna lidí v určitém společenství. Mohou toužit se přestěhovat, nebo se pracovně přesunout. Zrcadlo pravdy odkryje svou tvář a ukáže, kam Berani patří anebo nepatří. Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzim 2009 a jaro 2010.

 

BÝK

Novoluní proběhne 9/10/2018. Toto novoluní otevírá cestu k novým pracovním partnerům, spolupracovníkům a přináší mnoho práce a pracovní aktivity.

Úplněk v Býku nastane 24/10/2018. Nejdůležitější úplněk roku je zde. Vnese jasno do všech vztahů a dohod. Před úplňkem je dobré nenechat sebou emočně cloumat, dát si pozor na svou osobu. Několik dní, zejména 23/10/2018, je kritický den, proto doporučuji být obezřetnější víc než jindy. Po úplňku se vše zklidní a najednou bude vše jasné. Býky čeká podepisování listin, zlepšená komunikace na téma smluv a dohod, kde Jupiter s Merkurem přináší dobré, překvapující zprávy.

Mars aktivuje oblast pracovních aktivit a profesního vzestupu. Mohou očekávat mnoho práce, také změnu spolupráce nebo spolupracovníků. Býci se pracovně nezastaví. Mars opět aktivuje Černou Lunu, která působí na vytvoření pořádku v oblasti kariéry a práce. Mohou změnit práci, nebo být v pracovní oblasti nespokojeni. Jako by nevěděli, jakým směrem se vydat, mohou nastat emocionální potíže, pocit nespokojenosti.   Díky tomu přichází zásadní rozhodnutí, které bude mít vliv na budoucnost v oblasti partnerství, nebo pracovních aktivit.  Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jaro 2010.

 

BLÍŽENCI

Novoluní proběhne 9/10/2018. Toto novoluní otevírá cestu k partnerství, dětem, plodům a výtvorům. Blíženci, kteří chtějí partnera nebo potomka, mají příležitost. Mohou tvořit, plodit a vytvářet. Navštěvovat rodinu, chodit mezi lidi, neboť potkají spřízněnou duši.

Úplněk nastane 24/10/2018. Úplněk přinese rychlé zvraty plné tajností a tajemství. Blíženci mohou něco tajit, nebo se dozvědí určitá tajemství. Úplněk vnese jasno do pomluv a oblasti nepřátel, kteří jim nepřejí.

Mars se pohybuje u Černé Luny a opět působí v oblasti práva, úředních záležitostí a soudů, a to až do podzimu 2018.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. Mars aktivuje Černou Lunu.

Černá Luna aktivovaná Martem otevře možné problémy s úřady, soudy, ezoterikou a vzděláním. Touhu se rozvíjet po duchovní stránce, nebo ji zatratit. Je zde zaktivovaná forma spojená s filosofováním, církví a náboženstvím nebo duchovnem a uměním. Černá Luna může popíchnout nebo popudit emoce v situacích spojených s cizinou a rozšiřováním vědomostí. Tento tranzit otevírá oblast rozšiřování vědomostí, úředních záležitostí, kdy nám může Černá Luna škodit, zdržovat nebo poňoukat.

 

RAK

Novoluní proběhne 9/10/2018. Toto novoluní otevírá cestu k pevnému rodinnému zázemí. Raci si upevní pracovní zázemí. Novoluním přináší zlepšení zdraví a kondice. Čekají je cesty, komunikace a hovory na téma rodina, ženy v rodině a domov. Kdo se chce stěhovat, nebo vylepšit své zázemí, je toto vhodné období.

Úplněk nastane 24/10/2018. Tento úplněk vnese jasno do oblasti přátel, osob blízkých, společnosti a společenství, ve kterém žijí. Nastane rychlý, neočekávaný zvrat situací. Přichází nečekaná zpráva související s kolegou či spolupracovníkem. Raky čeká setkání se zajímavou osobou, která je důležitá pro budoucnost.

Mars opět aktivuje Černou Lunu a zapůsobí v tématu majetku a peněz, transformace a sexuality. Pod vlivem Černé Luny budou řešit majetek, který sdílí s další osobou nebo bankou, vše, co se týká sexu (pozor na nechtěné těhotenství). Touha po sexu, pozor na mimo-partnerské vztahy. Pod vlivem Černé Luny by aférky nemusely dopadnou podle očekávání. U mladších osob může působit touha po dítěti.  Mohou se vyhrotit vztahy s dětmi nebo rodiči, ale i téma mateřství. Situace, které vyplují na povrch, se budou také týkat peněz, které sdílí Raci s někým dalším, jako jsou partneři, společníci, nebo banky. Černá Luna přináší nepříjemné emoce. Rakům se vrací do života lidé, kterým dluží peníze nebo dluží oni jim. Důležité je hlídat si majetek, jelikož Černá Luna pohlcuje a bere, být věrný ve vztazích, nezneužívat rituály a okultní vědy. Černá Luna vnáší do těchto témat nejistotu a pokušení.  Dále je nutné hlídat si možné úrazy. Černá Luna přináší možné úmrtí někoho blízkého.  Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010. 

 

LEV

Novoluní proběhne 9/10/2018. Toto novoluní otevírá oblast cest a cestování a dopravního prostředku. Úřady a úřední záležitosti jim dají zabrat. Vyřizování a zařizování na úřadech. Nové vzdělávání a cestování za vzděláním.

Úplněk nastane 24/10/2018. Tento úplněk vnese jasno do života Lvů. Rychlý nečekaný obrat v pracovní a karierní záležitosti týkající se peněz. Merkur s Jupiterem přináší dobré zprávy ohledně bydlení a domova. Lvům přináší Venuše hodnoty, krásu a osvícení spojené s rodinou a domem. Merkur s Jupiterem přináší dobrou zprávu ve spojení s bydlením.

Mars opět aktivuje Černou Lunu. Černá Luna spolu s Martem přinese řešení vztahů pracovních i partnerských. Lvi zažijí přetřes vztahů, jen pevné vztahy vydrží. Zde Černá Luna přináší omezení a těžkosti plné emocí. Situace se budou týkat vztahů jak partnerských, tak pracovních, veškerých smluv a dohod. Mohou se seznámit s důležitou osobou, např. partnerem, navázat, nebo ukončit pracovní vztah, ale také vám někdo může odejít ze života. Černá Luna je zde v roli, kdy pohlcuje vše, co se má ukončit, nebo naopak nastartovat nové spojení s někým. V této době bude veškerá energie vynakládána do vztahů. Budete řešit vztahové záležitosti na všech úrovních, pracovních, partnerských, rodinných. Vyplouvá na povrch vše nevyřešené, nebude jednoduché se dohodnout, nastavit pravidla. 

 

PANNA

Novoluní proběhne 9/10/2018. Toto novoluní otevírá cestu ke zvýšení prestiže, přináší finance a majetek. Všude o nich uslyšíme. Panny budou telefonovat, hovořit a cestovat. Mohou si koupit nový vůz, nebo o koupi přemýšlet. V druhé polovině měsíce mohou očekávat příjemnou zprávu týkající se dopravního prostředku, cesty, studia a vzdělání.

Úplněk nastane 24/10/2018. Tento úplněk přináší rychlý nečekaný zvrat na téma cizina a zahraničí, soudy a úřední záležitosti. Planety přejí veškerému cestování a komunikaci. Mluvenému a psanému slovu.

Mars opět aktivuje Černou Lunu. Vliv Černé Luny a Marta bude působit v oblasti zdraví, zdravého životního stylu, ale také se mohou starat o někoho ve své blízkosti, nebo se někdo bude starat o ně. Zde je nutné vyřešit pocit nevyhovující práce, mnoho práce za nevyhovující mzdu. Nenechat se využívat.  Vyčistit si zdravotní záležitosti, zejména psychické tak, aby mohl přijít v dalším období posun. Neřešené nemoci se budou hlásit o slovo.  Panny čeká mnoho práce a povinností, možný problém se spolupracovníky. Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010. 

 

VÁHA

Novoluní ve Vahách proběhne 9/10/2018. Nejdůležitější novoluní tohoto roku je zde. Přináší novou životní cestu, ovšem planetka Ceres jim dá pořádně zabrat. Bude se o nich hodně hovořit a všude je uvidíme.

Úplněk nastane 24/10/2018. Tento úplněk vnese jasno do tématu společného jmění, peněz, které vlastní s bankou nebo jiné závazky. Přichází rychlý neočekávaný obrat. Váhy mohou očekávat příznivou zprávu.

Mars opět aktivuje Černou Lunu. Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010. Váhy si musí udělat pořádek v oblasti rodičů, partnerů životních i pracovních a také vše související s dětmi.  Černá Luna přinese silné emoce právě do těchto oblastí. Vnese problémové situace do oblasti partnerských vztahů. Může se objevit někdo nový, ovšem zálety a mimo-partnerské svazky nedopadnou dobře. Vztahy se otřesou v základech a vydrží pouze silné spojení. Partner nebo kariéra? Pod Černou Lunou může vzniknout dítě, ovšem vše, co vznikne pod Černou Lunou, přináší do budoucna silné citové emoce. Černá Luna bere, nebo přináší problémy. Pokud toužíte po dítěti či partnerovi, počkejte si, až se přesune do dalšího znamení.

 

ŠTÍR  

Novoluní proběhne 9/10/2018. Novoluní otevírá cestu do nitra duše. Štíři budou přemýšlet a rekapitulovat, jak dál naloží se svým životem. Za měsíc je čeká nová životní cesta, na které by neměly být staré a nefunkční situace. Budou ukončovat jednu životní kapitolu, aby mohli vykročit novou cestou. Venuše pluje ve vlastním znamení, a tak Štíři září a jsou nepřehlédnutelní. Venuše se pohybuje tam a zpět, její přízeň pocítí ještě celý prosinec a začátek ledna 2019.

Merkur se pohybuje od novoluní Štírem do konce měsíce. Štíři budou cestovat, komunikovat, telefonovat, podepisovat dokumenty. Hodně o nich uslyšíme.

Úplněk nastane 24/10/2018. Tento úplněk přináší rychlý nečekaný zvrat ve všech dohodách, smlouvách a vztazích. Úplněk uzavře téma vztahů. Štíři dostanou velmi příznivou zprávu, která je posune v životě. Jupiter – Dobroděj hlídá, aby veškeré změny byly ku prospěchu.

Mars opět aktivuje Černou Lunu.  Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010. Situace, které přitahuje Černá Luna, se budou týkat rodiny, domova nebo bydlení.  Černá Luna přináší silné emoce v souvislosti s bydlením, domovem a zázemím. Otevře se téma bydlení, které souvisí s místem, kde Štíři pobývají, tráví čas. Jako by s nimi šili ”všichni čerti”, Černá Luna je poňouká a aktivuje myšlenky na změnu zázemí nebo domova. Pod Černou Lunou přichází pocit problémového nalezení vhodného místa pro život. Na druhou stranu může dopomoci k nalezení nového vhodnějšího místa, nových základů pro život.

 

 

STŘELEC

Novoluní proběhne 9/10/2018. Toto novoluní otevírá cestu do společnosti, mezi přátele. Střelci se dostanou tam, kam touží. Přichází pozvání do společnosti, doporučuji se společensky angažovat, být vidět. Uvědomit si kam chci patřit, probrat přátelé a nepřátele. Pohybovat se mezi přáteli se kterými chcete být, pracovat a trávit svůj čas. Toto je období, kdy mohou využít své dobré konexe a přátele ke svým záměrům.

Úplněk nastane 24/10/2018. Tento úplněk přináší neočekávaný obrat ve spojení se spolupracovníky a kolegy. Do úplňku by měli Střelci dokonat vše, co slíbili. Pozor na psychiku a zdraví. Toto je doba preventivních prohlídek. Mohou očekávat příznivou zprávu na téma peněz a sexuality.

Mars opět aktivuje Černou Lunu. Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010. Černá Luna přinese nepříjemnosti s dopravním prostředkem, nebo omezení pohybu a cestování. Problémy se sourozenci, a také s úřady. Pozor na to, co Střelci řeknou, napíší a podepíší. Zde Černá Luna může brzdit a znepříjemňovat život ve spojitosti s úředními jednání.  Úředníci je mohou zdržovat a brzdit zejména ve spojení s prací a karierním postupem. Doporučuji hlídat si smlouvy a dohody. Mít vše doložené písemně. Opatrně nakládat s písemnostmi a slovy.  

 

KOZOROH

Novoluní proběhne 9/10/2018. Novoluní otevírá cestu k nové práci, kariernímu a životnímu posunu.  Kolem Slunce se pohybuje i planetka Ceres, tedy Kozorozi dostanou zabrat, ale snaha se vyplatí.

Úplněk nastane 24/10/2018. Tento úplněk přináší překvapivou, neočekávanou zprávu týkající se dětí nebo partnerů. Úplněk vnese jasno do oblasti potomků, partnerů. Mohou ukončit nebo uzavřít partnerství nebo pracovní vztah.

Mars opět aktivuje Černou Lunu. Zde Černá Luna vytváří nesnáze v souvislosti s penězi, majetkem a hodnotami. Situace přináší omezení a problémy s financemi, např. větší výdaje, ale i to, že nám někdo způsobí snížení naší vlastní hodnoty. Může docházet k situacím, kdy si budou muset udělat jasno v souvislosti s financemi a majetkem. Černá Luna otevírá téma, na základě kterého nemusí Kozorozi dostat to, co si finančně zaslouží. Přináší touhu prosadit se, mít vysoké ambice. Je složitější stát se úspěšným, jelikož Kozorozi složili v minulých životech „slib chudoby“Doporučuji uvědomit si svou vlastní hodnotu. Mít kolem sebe osoby, které nikoho nevyužívají, nesnižují nikomu jejich hodnotu. Obklopit se lidmi, kteří náležitě ocení odvedenou práci.  Je dobré se obklopit úspěšnými lidmi. Hlídat si výdaje.  Nakládat s majetkem a penězi opatrně. 

 

VODNÁŘ

Novoluní proběhne 9/10/2018. Toto novoluní otevírá cestu k rozšiřování vědomostí, cestování a téma ciziny a zahraničí. Vodnáři mohou plánovat cestu za hranice, kurzy a školení. Budou telefonovat, hovořit, psát a podepisovat v souvislosti s prací.

Úplněk nastane 24/10/2018. Tento úplněk vnese jasno do tématu bydlení, zázemí a domova. Přichází nečekaný zvrat. Mohou očekávat skvělou zprávu, posun v práci či kariéře.

Mars opět aktivuje Černou Lunu. Mars působí ve vlastním znamení, kde se pohybuje do podzimu 2018. Vodnáři budou v jednom kole.  Spolu s Černou Lunou přináší silné emoce, pocity z minulých životů. Vnese psychické zmatky, které budou nuceni řešit. Člověk si může připadat jako „obětní beránek vzniklých situací“.  Vodnáře čeká boj o svůj úspěch. Životní zkoušky pod vlivem Černé Luny velmi ovlivní vnitřní proměnu. Začnou na svůj život a své okolí pohlížet jinak, nově, z jiného úhlu pohledu. Po dobu působení Černé Luny mohou mít pocit, že jsou brzděni.  Setkají se s lidmi a situacemi, které jim připomenou pocity bezmoci, beznaděje, hany, ponížení. Zde je důležité všímat si, co se děje kolem. Černá Luna je připravuje na obrovskou proměnu, transformaci.  Mohou mít pocit neschopnosti, bát se úspěchu. Měli by si věřit, že překonají veškeré nepříznivé životní situace. Nenechat se zastrašit nikým a ničím. Pracovat na své osobnosti. Pohybovat se mezi úspěšnými lidmi, kteří jim ukáží, kam mají směřovat. Být spokojeni sami se sebou. Žít život. Být schopný jedinec a zvládnout životní výzvy. Budou prožívat situace podobné jako konec 2009/2010.

 

 

RYBY

Novoluní proběhne 9/10/2018. Toto novoluní otevírá cestu k majetku a penězům, které sdílí s další osobou nebo bankou, jako je půjčka, hypotéka, společné výdělky s další osobou nebo firmou. Mohou podepisovat dokumenty a hovořit na toto téma. Ceres přináší období, kdy dostanou Ryby zabrat, čím více zaberou, tím více plodů jejich aktivita přinese.

Úplněk nastane 24/10/2018. Tento úplněk vnese jasno do oblasti cest a cestování, dopravního prostředku. Uzavře se téma vzdělávání a úřední záležitosti. Přijde překvapivá zpráva.

Mars aktivuje tajnosti, tajemství, skryté nepřátele. Ryby by měly ukončit důležitou životní oblast. Něco nepříjemného se dozvědí, nebo se odtajní situace, která měla být dobře ukryta pod povrchem.  Mars aktivuje Černou Lunu. Ta se pohybuje v oblasti napojení na ”druhý břeh”, propojeni s minulými inkarnacemi. Zde je třeba si všímat lidí kolem sebe. Vylézají na povrch důležité osudové, karmické informace.  Téma tohoto období je odstraňování, ukončování a propojení s minulými životy, pocity samoty a izolace. Zde je zapovězená 13. komnata naší duše. Tajemství přestávají být tajná. Nepřátelé mohou nepříjemně působit. V této době je dobré žít život bez skrývání, lhaní a podvádění. Pozor na pomluvy, podvody a depresivní pocity. Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010.

počet zobrazení: 44278

Horoskopy na září 2018

Horoskopy na září 2018

 

Aktuální pohyby a vliv planet v září 2018 na jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje v Panně do 23/09/2018. Ráno před 4 hodinou se přesune do znamení Vah.

Novoluní proběhne 9/09/2018 ve znamení Panny
Toto novoluní je důležité pro osoby narozené ve znamení Panny. Co řešíme pod vlivem tohoto novolunní? Téma zdraví, služba druhým, spolupráce, spolupracovníků, mnoho povinností, které musíme splnit do úplňku.

Úplněk v Beranu nastane 25/09/2018
Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Berana. V době úplňku se ocitne Mars a sestupný uzel spolu s Černou Lunou ve Vodnáři. Další zajímavá skupina planet je Slunce a Merkur s Ceres, které spojí své síly a budou ovlivňovat druhou půlku měsíce. Vliv tohoto úplňku pocítíme v oblasti práce. Ukončíme nějakou životní kapitolu.

Mars, planeta aktivity, se vrátila zpět do Kozoroha, abychom si dali do pořádku svůj život. 11/09/2018 se opět přesune do Vodnáře, kde se Mars pohyboval od května 2018 až do poloviny listopadu 2018.

Saturn byl v retrográdní fázi 141 dní, kdy nám připravil leckdy nemilé životní zkoušky. 6/9/2018 se otáčí a opět se rozběhne kupředu Kozorohem.

BERAN

Novoluní proběhne 9/09/2018
Při novoluní asistuje Merkur, planeta pohybu a komunikace. Berani mohou očekávat novou spolupráci, nebo spolupracovníka. Novoluní otevírá nové možnosti spojené s lidmi z oblasti práce. Merkur přináší nové podepisování smluv a dohod.

Úplněk v Beranu nastane 25/09/2018
Úplněk ukončí a vnese jasno do vztahových témat. Ukončení, dokončení a uzavření všech smluv a dohod. Partnerských, pracovních, sousedských. Úplněk spolu s Ceres přinese napjaté mezilidské vztahy.

Mars aktivuje Černou Lunu. Černá Luna působí v oblasti přátel, čistí osoby blízké, společnost a přátelství. Berani mohou změnit společnost, zemi, kamarády a přátelé. Můžete o někoho přijít, ztratit, ukončit vztahy, abyste připravili svůj život na nové vztahy, příliv nových lidí do života. Přichází změna lidí v určitém společenství. Mohou toužit se přestěhovat se, nebo se pracovně přesunout. Zrcadlo pravdy odkryje svou tvář a ukáže, kam Berani patří anebo nepatří. Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzim 2009 a jaro 2010.

 

BÝK

Novoluní proběhne 9/09/2018
Novoluní otevírá nové možnosti v partnerské rovině. Býci mohou očekávat nové pracovní partnerství. Naleznou cestu k životnímu partnerovi nebo potomstvu. Kdo touží po dítěti nebo partnerovi, má šanci jej naleznout. Na téma děti a partneři budou komunikovat, budou cestovat nebo podepisovat dokumenty.

Úplněk nastane 25/09/2018
Úplněk otevírá pomyslnou 13. komnatu. Tajemství, tajnosti, pomluvy, skryté záležitosti vyjdou na povrch. Období je vhodné na životní rekapitulaci. Býci se budou připravovat na svůj úplněk, který proběhne za měsíc.

Mars aktivuje vše, co se týká úřadů, vzdělávání a tématu zahraničí. V druhé polovině měsíce aktivuje oblast pracovních aktivit a profesního vzestupu. Mohou očekávat mnoho práce, také změnu spolupráce nebo spolupracovníků. Mars aktivuje Černou Lunu.

Černá Luna působí na vytvoření pořádku v oblasti kariéry a práce. Mohou změnit práci, nebo být v pracovní oblasti nespokojeni. Jako by nevěděli, jakým směrem se vydat, mohou nastat emocionální potíže, pocit nespokojenosti.   Díky tomu přichází zásadní rozhodnutí, které bude mít vliv na budoucnost v oblasti partnerství, nebo pracovních aktivit.  Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jaro 2010.

 

BLÍŽENCI

Novoluní proběhne 9/09/2018
Novoluní otevírá nové možnosti do oblasti bydlení, domova a pracovního zázemí. Kdo se chce přestěhovat nebo zkvalitnit svůj domov, dostane příležitost. Blíženci na toto téma budou hovořit, psát a podepisovat dokumenty.

Úplněk nastane 25/09/2018
Úplněk ukončí přátelství s určitou osobou, uzavře působení ve společenství. Je na čase změnit prostředí, ve kterém Blíženci pracují nebo pobývají.

Mars působí na začátku měsíce v oblasti financí, vrací se k nám situace z jara 2018. V druhé polovině měsíce začne působit v oblasti práva, úředních záležitostí a soudů.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a  školení. Mars aktivuje Černou Lunu.

Černá Luna působí ve Vodnáři do jara 2019 a otevře možné problémy s úřady, soudy,  ezoterikou a vzděláním. Touhu se rozvíjet po duchovní stránce, nebo ji zatratit. Je zde zaktivovaná forma spojená s filosofováním, církví a náboženstvím nebo duchovnem a uměním. Černá Luna může popíchnout nebo popudit emoce v situacích spojených s cizinou a rozšiřováním vědomostí. Tento tranzit otevírá oblast rozšiřování vědomostí, úředních záležitostí, kdy nám může Černá Luna škodit, zdržovat nebo poňoukat.  Můžeme zakusit v těchto tématech hořkost jablka ”Poznání”.  Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010.

RAK

Novoluní proběhne 9/09/2018
Novoluní přinese nové možnosti do tématu vzdělávání, cest a cestování, zejména v souvislosti se vzděláním. Mohou si pořídit auto, nebo jiný dopravní prostředek. Čeká je komunikace, psaní, hovoření, telefonování a také vyřizování dokumentů na úřadech.

Úplněk nastane 25/09/2018
Úplněk ukončí situaci spojenou s prací nebo kariérou. Do úplňku je dobré mít veškerou práci hotovou. Raci, kteří touží po nové práci, ji mohou po úplňku získat. Ukončí jednu důležitou životní kapitolu.

Mars začátkem měsíce zaktivuje vztahy a smlouvy, které je nutné dořešit. V druhé polovině Mars působí v tématu majetku a peněz. Mars aktivuje Černou Lunu.

Černá Luna působí ve Vodnáři do jara 2019. Pod vlivem Černé Luny budou řešit majetek, který sdílí s další osobou nebo bankou, vše, co se týká sexu (pozor na nechtěné těhotenství). Touha po sexu, pozor na mimo partnerské vztahy. Pod vlivem Černé Luny by aférky nemusely dopadnou podle očekávání. U mladších osob může působit touha po dítěti.  Mohou se vyhrotit vztahy s dětmi nebo rodiči, ale i téma mateřství. Situace, které vyplují na povrch, se budou také týkat peněz, které sdílí Raci  s někým dalším, jako jsou partneři, společníci, nebo  banky. Černá Luna přináší nepříjemné emoce. Rakům se vrací do života lidé, kterým dluží peníze nebo dluží oni jim. Důležité je hlídat si majetek, jelikož Černá Luna pohlcuje a bere, být věrný ve vztazích, nezneužívat rituály a okultní vědy. Černá Luna vnáší do těchto témat nejistotu a pokušení.  Dále je nutné hlídat si možné úrazy. Černá Luna přináší možné úmrtí někoho blízkého.  Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010.

LEV

Novoluní proběhne 9/09/2018
Novoluní přináší Lvům zvýšení prestiže. Otevírá nové možnosti k lepším výdělkům. Penízky jim jdou do života. Lvíci budou vyzdvižení do popředí. Mohou hovořit a podepisovat listiny na téma peněz a majetku.

Úplněk nastane 25/09/2018
Úplněk ukončí situace související s úřady. Uzavře se téma ciziny a zahraničí. Vnese jasno do oblasti vzdělávání.

Mars aktivuje spolupráci a spolupracovníky, vrací se téma z jara 2018. V druhém polovině měsíce Mars aktivuje smlouvy, dohody a veškeré vztahové záležitosti. Zde bude aktivně působit do podzimu. Mars aktivuje Černou Lunu.

Černá Luna působí ve Vodnáři do jara 2019. Černá Luna přinese řešení vztahů pracovních i partnerských. Lvi zažijí přetřes vztahů, jen pevné vztahy vydrží. Zde Černá Luna přináší omezení a těžkosti plné emocí. Situace se budou týkat vztahů jak partnerských, tak pracovních, veškerých smluv a dohod. Mohou se seznámit s důležitou osobou, např. partnerem, navázat, nebo ukončit pracovní vztah, ale také vám někdo může odejít ze života. Černá Luna je zde v roli, kdy pohlcuje vše, co se má ukončit, nebo naopak nastartovat nové spojení s někým. V této době bude veškerá energie vynakládána do vztahů. Budete řešit vztahové záležitosti na všech úrovních, pracovních, partnerských, rodinných. Vyplouvá na povrch vše nevyřešené, nebude jednoduché se dohodnout, nastavit pravidla. Černá Luna vnáší do těchto témat nejistotu, pokušení a emoce.

PANNA

Novoluní proběhne 9/09/2018 ve znamení Panny
Nejdůležitější novoluní tohoto roku je zde. Pannám se otevírá nová životní cesta. Dostanou příležitost zrealizovat své projekty. Panny budou velmi hovořit, psát a podepisovat.  Všude o nich uslyšíme. Čeká je mnoho cestování a komunikace s ostatními.

Úplněk nastane 25/09/2018
Úplněk ukončí oblast společného majetku s bankou nebo další osobou. Vnese jasno do oblasti peněz. Do úplňku je potřeba mít zaplacené veškerém pohledávky.

Mars působí v souvislosti s pracovními nebo životními partnery a také dětmi.  Vrací se k dořešení situace z jara 2018. V druhé polovině měsíce Mars aktivuje oblast spolupráce, ale také zdraví a nemoci. Mars aktivuje Černou Lunu.

Vliv Černé Luny bude působit v oblasti zdraví, zdravého životního stylu, ale také se mohou starat o někoho ve své blízkosti, nebo se někdo bude starat o ně. Zde je nutné vyřešit pocit nevyhovující práce, mnoho práce za nevyhovující mzdu. Nenechat se využívat.  Vyčistit si zdravotní záležitosti, zejména psychické tak, aby mohl přijít v dalším období posun. Neřešené nemoci se budou hlásit o slovo.  Panny čeká mnoho práce a povinností, možný problém se spolupracovníky. Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010.

VÁHA

Novoluní proběhne 9/09/201
Novoluní otevírá naší třináctou komnatu. Váhy budou rekapitulovat, jak dál. Přemýšlet co ukončit a kam se nasměrovat. Aktivují se skrytí nepřátelé, pomluvy a tajemství. Něco tajného vypluje na povrch.

 

Úplněk nastane 25/09/2018
Úplněk ukončí vztahovou situaci. Vnese jasnější světlo do všech dohod a smluv. Do úplňku budou prožívat velmi napjatou atmosféru, kdy s nimi budou cloumat emoce. Po úplňku již bude vše jasné.

Mars aktivuje téma zdraví, domova, bydlení a situace spojené se ženou v rodině. Vytahuje k dořešení toto téma z jara 2018. V druhé polovině měsíce Mars aktivuje téma plodnosti a partnerů.  Mars aktivuje Černou Lunu. Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010. Váhy si musí udělat pořádek v oblasti rodičů, partnerů životních i pracovních a také vše související s dětmi.  Černá Luna přinese silné emoce do těchto oblastí. Vnese problémové situace do oblasti partnerských vztahů. Může se objevit někdo nový, ovšem zálety a mimo partnerské svazky nedopadnou dobře. Vztahy se otřesou v základech a vydrží pouze silné spojení. Partner nebo kariéra? Pod Černou Lunou může vzniknout dítě, ovšem vše, co vznikne pod Černou Lunou přináší do budoucna silné citové emoce. Černá Luna bere, nebo přináší problémy. Pokud toužíte po dítěti či partnerovi, počkejte si, až se přesune do dalšího znamení.

ŠTÍR

Novoluní proběhne 9/09/2018
Novoluní otevírá cestu mezi nové přátele, do nové společnosti, společenství. Toto novoluní splní Štírům jejich přání. Je čas změnit práci nebo zázemí. Do života jim vstoupí osoba, která je důležitá pro budoucnost. Venuše se přesunula do Štíra a Štíři budou zářit. Bude se o nich hovořit. Toto období je pouze jednou za rok, a proto je dobré tento pozitivní vliv využít.

Úplněk nastane 25/09/2018
Úplněk ukončí spolupráci v pracovní rovině. Do úplňku je nutné dokončit vše, co Štíři slíbili udělat. Období, kdy mohou řešit zdraví a psychiku. Samota, izolace a rozjímání je téma příštích dnů.

Mars aktivuje téma komunikace s úřady, vzdělávání a dopravního prostředku. V druhé polovině měsíce Mars aktivuje vše související s bydlením a zdravím. Mars aktivuje Černou Lunu.

Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010. Situace, které přitahuje Černá Luna, se budou týkat rodiny, domova nebo bydlení.  Černá Luna přináší silné emoce a problémové situace v souvislosti s bydlením, domovem a zázemím. Otevře se téma bydlení, které souvisí s místem, kde Štíři  pobývají, tráví čas. Jako by s nimi šili ”všichni čerti”, Černá Luna je poňouká a aktivuje myšlenky na změnu zázemí nebo domova. Její vliv nutí k oddělení od rodiny, domova, oddělení od kořenů našeho života. Symbolizuje vyhnání z ráje, pocit jako “černá ovce“ domova nebo rodiny. Mohou pod jejím vlivem přijímat roli obětního beránka. Pod Černou Lunou přichází pocit problémového nalezení vhodného místa pro život. Na druhou stranu může dopomoci k nalezení nového vhodnějšího místa, nových základů pro život.

STŘELEC

Novoluní proběhne 9/09/2018
Novoluní otevře životní cestu ke kariéře. Přináší novou práci a aktivitu. Mohou se zúčastnit pohovoru nebo pomýšlet na vzestup kariéry. Střelce čeká komunikace, psaní a telefonování v souvislosti s pracovní aktivitou.

Úplněk nastane 25/09/2018
Úplněk ukončí oblast partnerství, vnese jasnější světlo do tématu potomků, plodů a výtvorů. Nevhodný partnerský svazek se ukončí, naopak souznící vztah se upevní.

Mars aktivuje finance a majetek. Střelci dořeší situace z jara 2018. V druhé polovině měsíce Mars aktivuje úřední záležitosti, cesty a cestování. Mars aktivuje Černou Lunu.

Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010. Černá Luna přinese nepříjemnosti s dopravním prostředkem, nebo omezení pohybu a cestování. Problémy se sourozenci, a také s úřady. Pozor na to, co Střelci řeknou, napíší a podepíší. Zde Černá Luna může brzdit a znepříjemňovat život ve spojitosti s úředními jednání.  Úředníci je mohou zdržovat a brzdit zejména ve spojení s prací a karierním postupem. Doporučuji hlídat si smlouvy a dohody. Mít vše doložené písemně. Opatrně nakládat s písemnostmi a slovy.

KOZOROH

Novoluní proběhne 9/09/2018
Novoluní otevírá cestu ke vzdělávání a rozšiřování vědomostí. Přináší cestu spojenou se zahraničím. Úřední záležitosti se s lehkostí vyřeší. Kozorozi mohou očekávat komunikaci, telefonování, vyřizování, písemnosti a podepisování dokumentů.

Úplněk nastane 25/09/2018
Úplněk ukončí situaci na téma domova, rodiny nebo žen v rodině. Vnese jasno do oblasti zdraví.

Mars  se pohybuje ve vlastním znamení, Kozorozi jsou v jednom kole a řeší situaci z jara 2018. V druhém polovině měsíce Mars aktivuje finanční oblast. Mars aktivuje Černou Lunu.

Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010. Zde Černá Luna vytváří nesnáze v souvislosti s penězi, majetkem a hodnotami. Situace přináší omezení a problémy s financemi, např. větší výdaje, ale i to, že nám někdo způsobí snížení naší vlastní hodnoty. Může docházet k situacím, kdy si budou muset udělat jasno v souvislosti s financemi a majetkem. Černá Luna otevírá téma, na základě kterého nemusí Kozorozi dostat to, co si finančně zaslouží. Přináší touhu prosadit se, mít vysoké ambice. Je složitější stát se úspěšným.

Doporučuji uvědomit si svou vlastní hodnotu. Mít kolem sebe osoby, které nikoho nevyužívají, nesnižují nikomu jejich hodnotu. Obklopit se lidmi, kteří náležitě ocení odvedenou práci.  Je dobré se obklopit úspěšnými lidmi. Hlídat si výdaje.  Nakládat s majetkem a penězi opatrně.

VODNÁŘ

Novoluní proběhne 9/09/2018
Novoluní otevírá možnost získat peníze, které sdílí s další osobou nebo bankou, jako je hypotéka nebo půjčka. Společná aktivita přináší zisky. Vodnáři budou na toto téma komunikovat, hovořit, podepisovat písemnosti.

Úplněk nastane 25/09/2018
Úplněk ukončí úřední situaci. Vnese jasno do oblasti vzdělávání, cest a cestování, včetně dopravního prostředku. Uzavře určitou věs spojenou se sourozencem.

Mars aktivuje pomluvy, nepřátele, tajnosti a lži. Vodnáři budou něco tajit nebo se dozví tajné informace. V druhé polovině měsíce se Mars přesune do vlastního znamení, kde bude působit do podzimu 2018. Vodnáři budou v jednom kole. Mars také aktivuje Černou Lunu.

Černá Luna bude působit ve vlastním znamení. Přináší silné emoce, pocity z minulých životů. Vnese psychické zmatky, které budou nuceni řešit. Člověk si může připadat jako „obětní beránek vzniklých situací“.  Vodnáře čeká boj o svůj úspěch. Životné zkoušky pod vlivem Černé Luny velmi ovlivní vnitřní proměnu. Začnou na svůj život a své okolí pohlížet jinak, nově, z jiného úhlu pohledu. Po dobu působení Černé Luny mohou mít pocit, že jsou brzděni, nelze se posunout.  Setkají se s lidmi a situacemi, které jim připomenou pocity bezmoci, beznaděje, hany, ponížení. Zde je důležité všímat si, co se děje kolem. Černá Luna je připravuje na obrovskou proměnu, transformaci.  Mohou mít pocit neschopnosti, bát se úspěchu. Měli by si věřit, že překonají veškeré nepříznivé životní situace. Nenechat se zastrašit nikým a ničím. Pracovat na své osobnosti. Pohybovat se mezi úspěšnými lidmi, kteří jim ukáží, kam mají směřovat. Být spokojeni sami se sebou. Žít život. Být schopný jedinec a zvládnout životní výzvy. Budou prožívat situace podobné jako konec 2009/2010.

RYBY

Novoluní proběhne 9/09/2018
Novoluní otevírá nové možnosti ve vztahové oblasti. Pracovní a partnerské dohody, nastavení nových pravidel a podepisování smluv a listin. Ryby si uvědomí, s kým chtějí pracovat a žít.

Úplněk 25/09/2018
Úplněk ukončí oblast majetku a financí. Do úplňku je potřeba doplatit veškeré závazky. Úplněk vnese jasné světlo do oblasti peněz. Uzavře se toto téma.

Mars aktivuje přátelé a společnost, kde se Ryby nacházejí. Od poloviny měsíce Mars aktivuje tajnosti, tajemství, skryté nepřátele. Ryby by měly ukončit důležitou životní oblast. Něco nepříjemného se dozvědí, nebo se odtajní situace, která měla být dobře ukryta pod povrchem.

Mars také aktivuje Černou Lunu. Ta se pohybuje v oblasti napojení na ”druhý břeh”, propojeni s minulými inkarnacemi. Zde je třeba si všímat lidí kolem sebe. Vylézají na povrch důležité osudové, karmické informace.  Téma tohoto období je odstraňování, ukončování a propojení s minulými životy, pocity samoty a izolace. Zde je zapovězená 13. komnata naší duše. Tajemství přestávají být tajná. Nepřátelé mohou nepříjemně působit. V této době je dobré žít život bez skrývání, lhaní a podvádění. Pozor na pomluvy, podvody a depresivní pocity. Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010.

počet zobrazení: 33297