Horoskopy na leden 2020

Horoskopy na leden 2020

Aktuální pohyby a vliv planet v lednu 2020 pro jednotlivá znamení
Slunce se pohybuje Kozorohem do 20/01/2020 do 15:54 hod, kdy se přesune do znamení Vodnáře, kde bude do 19/02/2020 a ráno před šestou se Slunce  přesune do Ryb.  

Úplněk v Raku nastane 10/01/2020 ve 20:10 hod.
Úplněk je důležitý pro znamení Raka. Ostatním znamením uzavře určitou životní oblast na téma rodiny, zdraví, bydlení, domova a zázemí.

Polostínové zatmění Měsíce proběhne 10. ledna 2020 ve 20:10 hod.
Výrazného polostínového zatmění, jež spatříme v celém průběhu, si budeme moci vychutnat v pátek večer i pouhýma očima.

V této době budou v zákrytu za sebou Slunce, Merkur, Saturn, Pluto a Ceres. Síla všech planet se spojí a udeří mocnou silou v oblasti Kozoroha, kde najdeme ještě Jupiter a karmický uzel. Obroda planety Země přichází. Počala koncem roku 2019 a bude působit v několika vlnách celý rok 2020 (Saturn s Plutem). Z nestabilních situací se stanou stabilní a pevné.
Tam, kde máte ve svém horoskopu Kozoroha, tam se „uděje“ karmická situace, která ovlivní váš budoucí život. Proto doporučuji nechat si zpracovat roční horoskop, abyste byly na tyto situace připraveni.

Novoluní proběhne 24/01/2020 ve znamení Vodnáře ve 22:41 hod.
Novoluní je důležité pro znamení Vodnáře. Pro všechna znamení bude mít novoluní vliv na oblast financí a vztahů, splnění svých snů. Svoboda a nezávislost.

Mars se pohybuje ve znamení Střelce až do poloviny února 2020. 

Černá Luna se přesune 27/01/2020 do znamení Berana, kde bude působit do podzimu 2020. Beranům odkryje Černá Luna důležité osudové situace. Přichází podobné problémy, jako v roce 2011, zejména od dubna do konce roku 2011.

BERAN

Úplněk nastane 10/01/2020
Úplněk ukončí situaci spojenou s rodinou, domovem, ženou z rodiny. Berani mohou řešit své zdraví, nebo někoho blízkého. V tento den proběhne zatmění měsíce, které podtrhne tuto důležitou životní oblast. Otevře jim osudovou situaci k řešení na téma práce a kariera. Podpisy a úřední smlouvy.

Novoluní proběhne 24/01/2020
Novoluní otevírá cestu do společnosti. Tam, kam chtějí patřit. Mohou se přestěhovat, změnit práci, či se zapojit do skupiny osob, kam chtějí zapadnout. Splní si své sny, i když to bude náročné.

Černá Luna působí ve vlastním znamení. Přináší silné emoce, pocity z minulých životů. Vnese psychické zmatky, které budete nuceni řešit. Člověk si může připadat jako „obětní beránek vzniklých situací“. Záleží na postavení Černé Luny při narození. Budete muset bojovat o svůj úspěch. Životní zkoušky pod vlivem Černé Luny velmi ovlivní vnitřní proměnu. Začnete na svůj život a své okolí pohlížet jinak, nově, z jiného úhlu pohledu. Najednou pochopíte, že jediná změna je nutná uvnitř sama sebe. Po dobu působení Černé Luny budete mít pocit, že jste brzděni, chcete se posunout, ale nejde to. Setkáte se s lidmi a situacemi z minulých životů, kdy můžete zažít pocity bezmoci, beznaděje, hany, ponížení. Zde je důležité všímat si, co se děje kolem. Můžete se dostat do nepříjemné situace osobně, nebo naopak do nepříjemné situace někoho dohnat. Černá Luna připravuje Vaší duši na obrovskou proměnu.  V tomto období můžete mít pocit neschopnosti, bát se úspěchu. Mohou vám být házeny překážky, nebo můžete být ovládáni jinými.  Měli byste si věřit, že překonáte veškeré nepříznivé životní situace. Nenechat se zastrašit nikým a ničím. Pracovat na své osobnosti. Pohybovat se mezi úspěšnými lidmi, kteří Vás ukáží, kam máte směřovat. Být spokojeni sami se sebou. Žít život. Být schopný jedinec a zvládnout životní výzvy.  

Mars působí do poloviny února v tématech práva, úředních záležitostí a soudů.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a vzdělávání.

BÝK

Úplněk nastane 10/01/2020
Úplněk ukončí úřední záležitost ve spojení s bydlením či pracovním zázemí. Vnese jasno do nějaké cesty. Býci uzavřou situaci spojenou se sourozencem, dále dořeší starosti s dopravním prostředkem, sourozenci. V tento den proběhne zatmění měsíce, které podtrhne tuto důležitou životní oblast. Otevře se jim osudová situace k řešení na téma úředních listin, podpisů. Dostanou zprávu spojenou s prací.

Novoluní proběhne 24/01/2020
Novoluní otevírá cestu k nové kariéře a práci. Býky nasměruje na novou životní cestu. Mohou úspěšně absolvovat pracovní pohovor. Pracovně se bude dařit. Mohou podepsat novou smlouvu. Cestovat v souvislosti s prací.

Černá Luna se pohybuje místem, kde jste napojeni na ”druhý břeh”, propojeni s minulými inkarnacemi. Zde je třeba si všímat lidí kolem sebe. Vylézají na povrch důležité osudové, karmické informace.  Téma tohoto období je odstraňování, ukončování a propojení s minulými životy, pocity samoty a izolace. Zde je zapovězená 13. komnata naší duše. Tajemství přestávají být tajná. Nepřátelé mohou nepříjemně působit. V této době je dobré žít život bez skrývání, lhaní a podvádění. Pozor na pomluvy, podvody a depresivní pocity. 

Mars působí do poloviny února v oblastí hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což je může přinutit přehodnotit, pozměnit postoje.  V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty.  Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví. Tranzit Marta je zde více zaměřen na oblast sexu a všeho kolem sexuality.

BLÍŽENCI

Úplněk nastane 10/01/2020
Úplněk ukončí finanční záležitosti spojené s bydlením či zázemím. Do úplňku by měli mít vyřešeny veškeré závazky. Blíženci mohou očekávat úřední zprávu týkající se peněz.  Otevře se jim osudová situace k řešení na téma peněz, dluhů, závazků, hypotéky, půjčky.

Novoluní proběhne 24/01/2020
Novoluní otevírá cestu k úředním záležitostem. Podpisy, smlouvy a listiny.  Vesmír přeje rozšiřování vědomostí. Mohou se vzdělávat a učit. Plánovat cestu do ciziny. Čeká je vyřizování a zařizování. Budou v jednom kole.

Černá Luna z karmického pohledu působí na vytvoření pořádku v oblasti kariéry a práce. Můžete změnit práci, nebo být v pracovní oblasti nespokojeni. Jako byste nevěděli, jakým směrem se vydat, mohou nastat emocionální potíže, pocit nespokojenosti.   Díky tomu přichází zásadní rozhodnutí, které bude mít zásadní vliv na budoucnost v oblasti partnerství, nebo pracovních aktivit.

Oblast, kterou Mars aktivuje do poloviny února, je založená na intimnosti mezi dvěma lidmi v partnerském vztahu. Energie Marta je o prosazování sebe samých, což občas přinese nepřátelské vztahy. Mohou trpět i intimní vztahy. Pro spolupráci i pro vztahy je důležitý kompromis nejen v práci, ale i v manželství. V dlouhodobém pohledu může toto být období narušení i těch nejlepších vztahů. Pozitivně se dá využít k tomu, aby se potlačené negativní pocity dostaly na povrch a docházelo tak k pročištění nahromaděných negativit ve vztazích. Skutečný smysl spočívá ve využití energie k budování vlastních vztahů.  Měli by se vyhýbat zbytečným sporům s druhými. Mohou se vyskytnout právní spory, potíže se zákonem. Hledaje kompromis, vyhnout se tak zbytečným problémům. Mohou se posílit, nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání.

RAK

Úplněk nastane 10/01/2020
Úplněk ve vlastním znamení ukončí veškeré vztahy. Pracovní, partnerské, rodinné. Otevře se jim osudová situace k řešení na téma dohod a smluvních ujednání. Raci si nastaví nová pravidla, zejména ta pracovní. Podepisování úředních dokumentů.

Novoluní proběhne 24/01/2020
Novoluní otevírá cestu k získání peněz společných s další osobou, společníkem či bankou. Mohou žádat o hypotéku nebo půjčku. Čeká je komunikace, cestování, podepisování smluv a dohod ve spojení s financemi.

Černá Luna z karmického pohledu působí na vytvoření pořádku v oblasti kariéry a práce. Můžete změnit práci, nebo být v pracovní oblasti nespokojeni. Jako byste nevěděli, jakým směrem se vydat. Mohou nastat emocionální potíže, pocit nespokojenosti.   Díky tomu přichází zásadní rozhodnutí, které bude mít vliv na budoucnost v oblasti partnerství, nebo pracovních aktivit.

Mars působí do poloviny února a přináší plnění povinností a chuť do práce. Budete dělat co je potřeba.  Potřeby druhých by měly být pro vás prioritní. Pravděpodobně se vám moc nebude chtít pracovat pro někoho jiného, a to s sebou může přinášet konflikty s nadřízenými i k celkovým obtížím v práci. Jestli jste zaměstnavatelem, mohou přicházet konflikty s podřízenými. Budou se domnívat, že je málo oceňujete. V současnosti není zrovna čas na týmovou práci.
Mars zde přechází přes oblast zdraví Může znamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématům svého zdraví a zdravé výživy. Pocítíte chuť organizovat nebo se zasadit o změny v práci. V současném období platí, že řešíte zdraví, spolupráci a službu pro někoho druhého, přináší nám mnoho povinností.

LEV

Úplněk nastane 10/01/2020
Úplněk ukončí pracovní povinnosti, které slíbili vykonat.  Mnoho práce, kterou musí Lvíci dokončit do úplňku. Oblast práce a spolupráce, kde úplněk vnese jasno do této problémové oblasti.  Otevře se jim osudová situace k řešení na téma spolupracovníků, pracovních partnerů. Mohou podepisovat úřední listiny a smlouvy. Pozor na své zdraví a psychiku. Lvi se budou připravovat na svůj úplněk, který nastane začátkem února a vyřeší vztahové záležitosti.

Novoluní proběhne  24/01/2020
Novoluní otevírá téma vztahů, smluv a dohod. Lvi čeká cestování, komunikace, nastavení nových pravidel. Podepisování dokumentů. Mohou potkat důležitou osobu.

Černá Luna otevře karmické situace s úřady, soudy, ezoteriku a vzděláním.  Černá Luna může popíchnout nebo popudit emoce Lvů se situacemi spojenými s úředními záležitostmi. Těžkosti a problémy s úřady. Cestování, cizina a zahraničí propojená s prací. Nenechat se zatáhnout do pracovních sporů.

Mars působí do poloviny února v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity. Lvi mohou očekávat zvýšení touhy, mohou něco plodit, tvořit. Mars zde aktivuje oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod jeho vlivem vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. Dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Pracovně se bude dařit.

 

PANNA

Úplněk nastane 10/01/2020
Úplněk ukončí působení v určité skupině lidí, společnosti. Úplněk vnese jasno do oblasti přátel. Mohou změnit své působení v pracovní nebo životní rovině. Změna prostředí či místa. Otevře se jim osudová situace k řešení na téma domova a rodiny, žen v rodině.

Novoluní proběhne 24/01/2020
Novoluní otevírá novou spolupráci, mnoho práce a povinností. Společníci, spolupracovníci a také nová pracovní aktivita. Cesta ke zlepšení zdraví a psychiky. Preventivní prohlídky.

Díky vlivu Černé Luny budete řešit majetek, který sdílíte s další osobou nebo bankou, vše, co se týká sexu (pozor na nechtěné těhotenství). Touha po sexu, pozor na mimo-partnerské vztahy. Pod vlivem Černé Luny by aférky nemusely dopadnou podle očekávání. U mladších osob může působit touha po dítěti. 

Černá Luna zde odemyká brány do minulých životů, a právě přechází přes téma okultismu, transformace duše, sexuality a peněz. Mohou se vyhrotit vztahy s dětmi nebo rodiči. Situace, které vytáhne na povrch, se budou také týkat peněz, které sdílíte s někým dalším, jako jsou partneři, společníci, nebo banky. Černá Luna tyto situace pročistí. Přichází k vám do života lidé, kterým můžete dlužit peníze nebo dluží oni vám. Důležité je v této době hlídat si majetek, být věrní ve vztazích, nezneužívat rituály a okultní vědy. Dále je nutné hlídat si možné úrazy. Někdo jim může odejít ze života.  

Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijí. Do poloviny února budou Panny vylepšovat své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte řešení v souvislosti se ženami rodu (např. matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budou řešit vše pro zvýšení životní stability a situace související s bydlením a obydlím.  V tomto období se také řeší zdraví a psychika. 

VÁHY

Úplněk nastane 10/01/2020
Úplněk ukončí určitou životní oblast. Vnese jasné světlo do tématu práce, pracovního zázemí a stability, kariery. Otevře se jim osudová situace k řešení na toto téma.

Novoluní proběhne  24/01/2020
Novoluní otevírá cestu k životnímu, nebo pracovnímu partnerství. Váhy budou plodit a vytvářet. Mohou s úspěchem absolvovat pracovní pohovor, může jim být nabídnuta práce, přichází ocenění za práci. Čekají je rodinné oslavy.

Černá Luna působí v oblasti řešení vztahů pracovních i partnerských. Zažijete přetřes vztahů, jen pevné vztahy vydrží. Zde Černá Luna přináší omezení a těžkosti. Situace, které přitahujete do života se budou týkat vztahů jak partnerských, tak pracovních, veškerých smluv a dohod. Můžete se seznámit s důležitou osobou např. partnerem, navázat, nebo ukončit pracovní vztah, ale také vám někdo může odejít ze života. Černá Luna je zde v roli, kdy pohlcuje vše, co se má ukončit, nebo naopak nastartovat nové spojení s někým. V této době bude veškerá energie vynakládána do vztahů. Budete řešit vztahové záležitosti na všech úrovních, pracovních, partnerských, rodinných. V této době bude vyplouvat na povrch vše nevyřešené, nebude jednoduché se dohodnout. Černá Luna vnáší do těchto témat nejistotu a pokušení. Pozorně čtěte smlouvy. Ujistěte se, že rozumíte dohodám.

Mars působí do poloviny února. Přináší zvýšené tempo běžného života. Pozor na možné závažnější konflikty se sousedy, příbuznými, druhými lidmi. Pozor na sklony se nyní hádat kvůli vlastním názorům. Mars působí v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a cestování. Řeší se automobil nebo nějaká cesta.

ŠTÍR  

Úplněk nastane 10/01/2020
Úplněk ukončí úřední záležitosti. Čekají je podpisy a jednání na úřadech.  Otevře se jim osudová situace k řešení na téma domova, stability a rodiny.

Novoluní proběhne  24/01/2020
Novoluní otevírá cestu k pevnému zázemí. Mohou se stěhovat, nebo změnit práci. Novoluní přinese řešení zdraví své tělesné schránky. Tělo je domov pro naší duši. Štíři budou pečovat o svou tělesnou schránku.

Vliv Černé Luny bude působit v oblasti zdraví, zdravého životního stylu, ale také se můžete starat o někoho ve své blízkosti. Služba blízkým.  Zde je nutné vyřešit pocit nevyhovující práce, mnoho práce za neodpovídající mzdu. Nenechat se využívat.  Neřešené nemoci se budou hlásit o slovo. Čeká Vás mnoho práce a povinností. V této době je nutné dbát na své zdraví a psychiku.

Mars působí do poloviny února v tématu peněz, majetku a hodnot. Finance jsou aktivovány. Štíři mohou nakupovat, utrácet nebo vydělávat peníze.

STŘELEC

Úplněk nastane 10/01/2020
Úplněk dořeší téma peněz a stability. Mohou řešit hypotéku, nebo prodej či koupi nemovitosti společně s další osobou, bankou či společníkem. Otevře se jim osudová situace k řešení na toto téma. Čeká je podepisování úředních listin spojený s financemi.

Novoluní proběhne 24/01/2020
Novoluní otevírá cestu k sourozencům, úředním záležitostem, nebo ke koupi automobilu či jiného dopravního prostředku. Střelce čeká cesta a cestování po úřadech a také za vzděláním.

Díky vlivu Černé Luny si budete muset udělat pořádek v oblasti partnerů životních i pracovních a také vše související s dětmi. Černá Luna přinese silné emoce do těchto oblastí. Černá Luna přináší problémové situace k řešení do oblasti partnerských vztahů. Může se objevit někdo nový, ovšem zálety a mimo-partnerské svazky nedopadnou dobře. Vztahy se otřesou v základech a vydrží pouze silné spojení. Partner nebo kariéra? Pod Černou Lunou může vzniknout dítě, ovšem vše, co vznikne pod Černou Lunou, přináší do budoucna silné citové emoce. Černá Luna bere, nebo přináší problémy. Pokud toužíte po dítěti či partnerovi, počkejte si, až se přesune do dalšího znamení.

Pohyb Marta vlastním znamením do poloviny února je obdobím značné aktivity. Střelci budou plni fyzické energie a pravděpodobně odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu.

Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Díky Martu zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energii by měly použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho činnosti může přinést nemoc, aby je na chvilku zastavila.

KOZOROH

Úplněk nastane 10/01/2020
Úplněk vnese jasno do všech vztahů, smluv a dohod. Vyústí vztahové problémy, zejména v rodině nebo spojeny s životní stabilitou. Otevře se jim zásadní osudová situace k řešení. Šest planet působí v oblasti Kozoroha a s úplňkem nastává i zatmění Měsíce. Čeká jej náročná roční cesta za štěstím a úspěchem.  

Novoluní proběhne 24/01/2020
Novoluní otevírá cestu ke zlepšení finanční situace. Vylepší si svou prestiž, dostanou přidáno, nebo zvýší svůj příjem za poskytované služby. Uvědomí si svou hodnotu. Jupiter, planeta rozmachu a štěstí ve vlastním znamení začal působit již koncem roku 2019 a bude se pohybovat Kozorohem celý rok 2020.

Černá Luna v roce 2020 působí na téma rodiny, domova nebo bydlení.  Černá Luna přináší silné emoce a problémové situace v souvislosti s bydlením, domovem a zázemím. Otevře se téma bydlení, které souvisí s místem, kde pobýváte, trávíte čas. Jako by s Vámi šili ”všichni čerti”, kdy Černá Luna poňouká a aktivuje myšlenky na změnu zázemí nebo domova. Je dobré si říci, jestli Vás nepálí ”dobré bydlo”, kdy jsem spokojení, ale jsme tlačeni a naváděni Černou Lunou ke změně. Tedy změna se mi nemusí vyplatit a jistě si poneseme důsledky za naše rozhodnutí. Její vliv nutí k oddělení od rodiny, domova, oddělení od kořenů našeho života. Symbolizuje vyhnání z ráje, cítím se jako “černá ovce“ domova nebo rodiny. Mohu pod jejím vlivem přijímat roli obětního beránka. Pod Černou Lunou přichází problém s nalezením vhodného místa pro život. Na druhou stranu může dopomoci k nalezení nového vhodnějšího místa, nových základů pro život. Na konci tohoto vlivu se ukáže, zde se přestěhujete a změníte své zázemí, či nikoli. Každý máte své štěstí ve vlastních rukách, a proto se řiďte zdravým rozumem a nepodléhejte emocím a rozmarům Černé Luny. Může se vám zmenšit rodina.

Mars postupně ukončí vše, co nemá pokračovat. Kozorozi dokončí nějakou činnost, nebo uzavřou místo, kde pobývají či pracují. Mars může aktivovat nepřátelské energie a nepříjemné pomluvy. Přinese rekapitulaci životní situace. Od poloviny února se Mars přesune do vlastního znamení, a tak se Kozorozi dva měsíce nezastaví.

VODNÁŘ

Úplněk nastane 10/01/2020
Úplněk uzavře starosti a problémy se spolupracovníky a kolegy. Úplněk vyhrotí situace do krajnosti a poté se vše uklidní. Vodnáře čeká mnoho práce, kterou je nutné vykonat. Mohou řešit své zdraví, psychiku nebo osoby blízké. Připravují se na nejdůležitější novoluní roku 2020. Je nutné si dát pozor na svou osobu, zejména pohybový aparát. Otevře se jim osudová situace k řešení na toto téma. Do novoluní je třeba být opatrní. Venuše se v první polovině měsíce pohybuje Vodnářem a ti budou oslňující. Všude svítí pozitivní energie Venuše.  Ve druhé polovině měsíce začne působit Merkur, planeta komunikace. Vodnáři budou cestovat, hovořit, psát a všude o nich uslyšíme a uvidíme jej.

Novoluní proběhne 24/01/2020
Novoluní ve Vodnáři přináší zrealizování plánů a projektů. Vodnářům začíná nová životní kapitola. Naberou sílu a vykročí správným směrem ke zdolání stanovených cílů. 

Černá Luna působí nepříjemnosti s dopravním prostředkem, nebo omezení pohybu a cestování. Problémy s úřady nebo soudy. Pozor na to, co řeknete, napíšete a podepíšete v souvislosti s pracovní aktivitou. Zde Černá Luna může brzdit a znepříjemňovat život ve spojitosti s úředními jednání.  Úředníci Vás mohou zdržovat a brzdit zejména ve spojení s prací a karierním postupem. Také mohou nastat nepříjemné situace se sourozenci.

Mars se do poloviny února pohybuje oblastí skupinových vztahů, proto je k naplnění cílů nutné spolupracovat s druhými. Mimořádně vhodná je fyzická aktivita s přáteli. Mars přináší pomoc od přátel a osob blízkých. Vodnáři se k cíli mohou dopracovávat v rámci podpory svých přátel, společníků a díky společné činnosti. Budou toužit po uznání okolí za své výkony ve společné činnosti. Aktivita bude zaměřena na přátele. Je dobré chodit do společnosti, mezi lidi.  Také může přijít důležitá osoba pro jejich budoucnost. 

RYBY

Úplněk nastane 10/01/2020
Úplněk ukončí oblast pracovního nebo životního partnerství. Uzavře a vnese jasno do situací s dětmi nebo rodiči. Stabilita a domov. Otevře se jim osudová situace k řešení na toto téma. V polovině měsíce se přesune příznivá Venuše do znamení Ryb. Rybičky budou oslňovat a oblažovat své okolí krásnou energií. Všude je uvidíme vyčnívat z davu.  

Novoluní proběhne 24/01/2020
Novoluní otevírá roční bilanci úspěchů a neúspěchů. Ryby mají zvážit, kam se budou dál ubírat. Neměly by si nic nalhávat a nenechat si nic „nabulíkovat“. Venuše v konjunkci s Neptunem ve vlastním znamení přinese tajemství, tajnosti, mlžení a lhaní. Je dobré žít v realitě. Ryby se budou připravovat na své novoluní, které proběhne za měsíc. Do té doby by neměly nic začínat. S novoluním se nasměrují na novou životní cestu.

Černá Luna konečně odchází ze znamení Ryb
Koncem měsíce se přesune se do tématu, kde vytváří nesnáze v souvislosti s penězi a majetkem. Situace, které přinese, přináší omezení a problémy s financemi, např. větší výdaje, ale i to, že nám někdo způsobí snížení naší hodnoty. V této době bude docházet k situacím, kdy si Ryby udělají jasno v souvislosti s financemi a majetkem. Otevře se téma, jak vydělat peníze, stát se úspěšným. Černá Luna přinese touhu po vysokých ambicích. Doporučuji uvědomit si svou vlastní hodnotu. Mít kolem sebe osoby, které vás nevyužívají, nesnižují vaši hodnotu. Náležitě ocení vaší práci, za kterou dostanete adekvátní odměnu. Vytvářejte hodnoty, obklopujte se úspěšnými lidmi. Hlídejte si výdaje.  Nakládejte s majetkem a penězi opatrně. 

Mars do poloviny února aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře. Ryby budou naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýší si prestiž. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce, které budou ku prospěchu.

počet zobrazení: 6812

Horoskopy na prosinec 2019

Horoskopy na prosinec 2019

Aktuální pohyby a vliv planet v prosinci 2019 na jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje Střelcem do 22/12/2019, ráno 5,19 hod se Slunce přesune do Kozoroha.

Úplněk v Blížencích nastane 12/12/2019 ráno 6,12 hod
Úplněk je důležitý pro znamení Blížence. Ostatní znamení uzavřou a ukončí určitou oblast na téma úředních záležitostí a dopravního prostředku, veškerá komunikace, úřady, listiny, smlouvy a dohody, zejména ty úřední. Dalším tématem jsou sourozenci nebo vzdělávání.

Novoluní proběhne 26/12/2019 ve znamení Kozoroha ráno 6,13 hod
Novoluní je důležité pro znamení Kozoroha. Vliv novoluní pro všechna znamení bude mít na životní oblast práce, snaha, karierní postup. Pořádek a odměna v pracovní rovině. Moc a síla. Ambice. Dosáhnutí na naše touhy, sny a přání.

Prstencové zatmění Slunce nastane 26/12/2019 v 5,18 hod. Viditelné na Borneu, Sumatře, Indii a Saudské Arábii. Zatmění vždy podtrhne dané téma a tím je Kozoroh.

Mars se pohybuje ve znamení Štíra, kde bude působit do začátku ledna 2020 

Jupiter opouští po roce Střelce a přesune se od 02/12/2019 do znamení Kozoroha, kde bude působit celý rok 2020.

BERAN

Úplněk nastane 12/12/2019
Úplněk přinese jasnější světlo do oblasti spojené s cestováním, jako je dopravní prostředek, cesta za rozšiřováním vědomostí, veškeré úřední záležitosti. Uzavře a dořeší se všechny dohody a komunikace, která vázla, zejména ta úřední.   

Novoluní proběhne 26/12/2019
Novoluní otevírá novou životní cestu k úspěchu. Berani zrealizují své pracovní záměry, posunou se v karierní oblasti. Na cestu jim svítí planeta štěstí, která bude nápomocna.

Jupiter dlouhodobě ovlivní pozitivně životní posun v pracovní a karierní oblasti. Pozornost nyní bude věnována povolání, kariéře a společenskému postavení. Snaha by měla být korunována úspěchem. Můžete i na jiné úrovni čekat  uznání za to, co a čeho jste v životě dosáhli a dokázali. Lze v tomto případě čekat povýšení v zaměstnání, veřejný respekt, nebo uznání od lidí kolem vás. Můžete také změnit práci. Pokud nejste v práci spokojeni, nebo nemůžete dosáhnout pracovního posunu, Vesmír vás donutí ke změně, která se nakonec ukáže jako správná cesta.  

Mars se pohybuje Štírem v oblastí hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což je může přinutit přehodnotit, pozměnit postoje.  V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty.  Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví. Tranzit Marta je zde více zaměřen na oblast sexu a všeho kolem sexuality.

BÝK

Úplněk nastane 12/12/2019
Úplněk ukončí téma peněz a majetku. Býci by měli do úplňku zaplatit veškeré pohledávky. Dále dořešit vše co se týká financí, zejména ve spojitosti s úřady.

Novoluní proběhne 26/12/2019
Novoluní otevírá nové možnosti do oblasti cestování a zahraničí. Vyřizování a zařizování na úřadech spojené s prací. Vzdělávání přinese karierní a pracovní postup.   

Jupiter celý rok 2020 kladně působí v oblasti zahraničí, rozšiřování vědomostí a učení. Díky Jupiteru na Vás čeká získávání důležitých informací zejména v pracovní rovině. Pozitivně se odrazí v oblasti práce spojené se zahraničím. Vesmír přeje situacím na téma soudů a úředních záležitosti. Řešení na úřadech bude mít pozitivní průběh.

Oblast, kterou Mars aktivuje, je založená na intimnosti mezi dvěma lidmi v partnerském vztahu. Energie Marta je o prosazování sebe samých, což občas přinese nepřátelské vztahy. Mohou trpět i intimní vztahy. Pro spolupráci i pro vztahy je důležitý kompromis nejen v práci, ale i v manželství. V dlouhodobém pohledu může toto být obdobím narušení i těch nejlepších vztahů. Pozitivně se dá využít k tomu, aby se potlačené negativní pocity dostaly na povrch a docházelo tak k pročištění nahromaděných negativit ve vztazích. Skutečný smysl spočívá ve využití energie k budování vlastních vztahů.  Měli by se vyhýbat zbytečným sporům s druhými. Mohou se vyskytnout právní spory, potíže se zákonem. Hledaje kompromis, vyhnout se tak zbytečným problémům. Mohou se posílit, nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání.

BLÍŽENCI

Úplněk nastane 12/12/2019
Úplněk ve vlastním znamení přinese vyústění vztahových záležitostí. Vnese jasno do pracovních, partnerských či rodinných situací. Pozor na dny před úplňkem, které jsou psychicky náročné. Blíženci si počkají, až přejde úplněk, který vyjasní mnoho otázek ve vztazích a úředních dohodách.  

Novoluní proběhne 26/12/2019
Novoluní otevírá nové možnosti zvýšit si svou finanční stabilitu. Blíženci mohou žádat hypotéku, půjčku, výhodně prodat nemovitost. Zlepší si pracovní a životní podmínky.

Jupiter celý rok 2020 pozitivně působí v oblasti společných financí s další osobou či institucí.  Bude Vám přáno v oblasti sexuality a majetku. Kdo bude rozumně investovat, zhodnotí své investice. Pozor na neuvážené zadlužování. Jupiter pozitivně ovlivní peníze a majetek. Do roka a do dne se výrazně vylepší finanční situace a zvýší se osobní prestiž. Přichází láska a sexualita do života.

Mars aktuálně přináší plnění povinností a s chutí do práce. Budete dělat co je potřeba – můžete být nyní hrdí na to, kolik všeho dokážete udělat. Tento dům je domem služby – zájem vlastního ega byste nyní měli odsunout do pozadí, potřeby druhých by měly být pro vás prioritní. Pravděpodobně se vám moc nebude chtít pracovat pro někoho jiného, a to s sebou může přinášet konflikty s nadřízenými i k celkovým obtížím v práci. Jestli jste zaměstnavatelem, mohou přicházet konflikty s podřízenými. Budou se domnívat, že je málo oceňujete. V současnosti není zrovna čas na týmovou práci.

Mars zde přechází přes oblast zdraví – tranzit tímto domem může znamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. To pravděpodobně může být v důsledku vašeho frustrovaného ega. Prevencí je pohyb, dbejte o to, abyste v sobě nehromadili frustrace, mohli byste z tohoto důvodu onemocnět.  V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématům svého zdraví a zdravé výživy. Pocítíte chuť organizovat nebo se zasadit o změny v práci. V současném období platí, že tranzitní Mars v tomto tématu řeší zdraví, spolupráci a službu pro někoho druhého, přináší nám mnoho povinností.

RAK

Úplněk nastane 12/12/2019
Úplněk přinese rekapitulaci. Raci budou rozmýšlet, jak dál. Někteří mohou vidět některou životní situaci jako beznadějnou, ovšem jen do úplňku, který proběhne příští měsíc. Emoce a psychika může být nestabilní. Doporučuji meditace, jógu, vnitřní klid a pohodu.

Novoluní proběhne 26/12/2019
Novoluní otevírá cestu k novým vztahům. Pracovní a partnerské vztahy. Na Raky čekají nové pracovní smlouvy. Lepší podmínky v pracovní oblasti.

Jupiter celý rok 2020 můžete využít pro zkvalitnění partnerských i pracovních vztahů.  Budete opouštět staré nevyhovující a nefunkční svazky, abyste je nahradili novými. Jupiter přeje výhodnějším dohodám, zejména v pracovní oblasti.

Mars nyní aktivuje téma, v němž jde nejvíce o to být sami sebou a ostatním dát najevo, kdo jsme. Raci mohou očekávat zvýšené milostné touhy. Fyzické milování je důležitější než pouhá romantická setkávání. Mars zde aktivoval oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod vlivem Marta má vzniknout něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem kreativity, dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. V této době dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré období na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Pracovně se bude dařit. Tento tranzit znamená aktivitu v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity.

LEV

Úplněk nastane 12/12/2019
Úplněk přinese jasno do oblasti přátel, společnosti, ve které se Lvi pohybují. Ukončí působení v určitém okruhu lidí. Mohou změnit lidi v pracovní rovině nebo se přestěhovat. Úplněk ukáže, kam chtějí Lvíci patřit. Splní si své sny a cíle.

Novoluní proběhne 26/12/2019
Novoluní přinese mnoho práce. Novou spolupráci, nebo nové spolupracovníky. Toto je velmi silné novoluní, kdy asistují Jupiter, planeta štěstí, ale také Ceres a tak Lvíci dostanou zabrat. Saturn a Pluto, karmické planety, přinesou zajímavé situace. Pokud Lvi vytrvají, planety přinesou skvělý výsledek.

Jupiter celý rok 2020 působí na zlepšení psychiky a zdravotního stavu. Jupiter bude příznivě působit na změnu spolupracovníků nebo obchodních partnerů. Nová spolupráce povede k velkému posunu. Také se začnete věnovat svému zdraví a zdravému životnímu stylu.

Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijí. Budou vylepšovat své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte řešení v souvislosti se ženami rodu (např. matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budou řešit vše pro zvýšení životní stability a situace související s bydlením a obydlím.  V tomto období se také řeší zdraví a psychika. 

 

PANNA

Úplněk nastane 12/12/2019
Úplněk uzavře určitou životní oblast. Ukončí pracovní aktivitu. Do úplňku by měly mít Panny hotovo vše, co slíbily udělat. Téma k zamyšlení: domov nebo pracovní rovina.

Novoluní proběhne 26/12/2019
Novoluní otevírá nové pracovní partnerství. Nejplodnější období roku je zde. Panny mohou tvořit, plodit a vytvářet. Planety přináší nového pracovního či životního partnera.

Jupiter celý rok 2020 má vliv na zlepšení vztahů s druhými. Jupiter napomáhá zlepšení vztahu, nebo vzniknu nového vztahu. Aktivuje oblast kreativity, plodů uměleckého vyjádření v případě řemesla, umělecké práce, nebo umění, či partnerských vztahů. Přichází láska. V této době se častěji rodí děti, nebo můžeme vytvořit velké dílo, vypracovat se. Mohou se rozezvonit svatební zvony, nebo mohou navázat novou spolupráci s někým zajímavým. Jupiter poskytne příležitosti k osobnímu růstu, větší moudrosti, k větší svobodě i sebevyjádření. Začnete ztrácet potřebu skrývat se před světem. Lze očekávat zdravé zvýšení sebedůvěry a sebevědomí.

Mars aktuálně přináší zvýšené tempo běžného života. Pozor na možné závažnější konflikty se sousedy, příbuznými, druhými lidmi. Pozor na sklony se nyní hádat kvůli vlastním názorům. Mars působí v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a cestování. Řeší se automobil nebo nějaká pracovní cesta.

VÁHY

Úplněk nastane 12/12/2019
Úplněk přinese jasno do úředních a soudních záležitostí. Váhy by do úplňku měly uzavřít veškeré záležitosti s dohodami a  listinami, které řešily několik týdnů zpět. Dalším tématem jsou zahraničí spojení s úřady.

Novoluní proběhne 26/12/2019
Novoluní otevírá cestu ke stabilitě domova a bydlení. Váhy si vytvoří pevnou půdu pod nohama. Silné pracovní a životní zázemí. Mohou čekat zlepšení zdraví a psychiky i když musí být do ledna 2020 opatrní právě v oblasti zdraví.

Jupiter v roce 2020 Váhám pomůže zlepšit životní podmínky. Mohou koupit dům/byt, nebo se stěhovat, rekonstruovat bydlení a také si vylepší své pracovní zázemí.  Jupiter upevní pracovní postavení. Planeta štěstí přeje veškerému konání souvisejícím s domovem.

Mars do konce roku 2019 ovlivňuje téma peněz, majetku a hodnot. Finance jsou aktivovány a Váhy mohou nakupovat, utrácet nebo vydělávat peníze. Uvědomí si skutečné hodnoty. 

ŠTÍR  

Úplněk nastane 12/12/2019
Úplněk uzavře situace spojené s majetkem a penězi, které jsou ve společném jmění. Do úplňku by měli mít vyrovnány veškeré závazky, zejména ty úřední. Složenky a nedoplatky, pokuty a úřední platby.

Novoluní proběhne 26/12/2019
Novoluní otevírá téma cest a cestování, koupě nového dopravního prostředku, zejména pro pracovní účely. Štíry čekájí školení, kurzy, rozšiřování vědomostí. Vyřizování a zařizování úředních záležitostí. Nový telefon, počítač či notebook.

Jupiter celý rok 2020 pozitivně ovlivní oblast komunikace, pohybu a cestování, psaného a mluveného slova, učení, rozšíření vzdělávání. Jupiter bude přát vyjednávání na úřadech, zlepší sourozenecké vztahy. Štěstí přeje na cesty.

Pohyb Marta vlastním znamením do konce roku je obdobím značné aktivity. Štíři budou plni fyzické energie a pravděpodobně odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu.

Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Díky Martu zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energii by měli použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho činnosti může přinést nemoc, aby je na chvilku zastavila.

STŘELEC

Úplněk nastane 12/12/2019
Úplněk přinese jasno do oblasti vztahů. Vyústí veškeré vztahové záležitosti, a to jak pracovní tak partnerské. Celý měsíc čeká Střelce komunikování, cestování, telefonování, podepisování dokumentů. Všude je uslyšíme a uvidíme.

Novoluní proběhne 26/12/2019
Novoluní otevírá cestu ke zvýšení prestiže, ke zlepšení finanční situace. Střelci dostanou přidáno, nebo zvýší cenu za své služby. Uvědomí si svou hodnotu.

Jupiter celý rok 2020
Pozitivní proměna osobnosti se projeví zvýšením prestiže, ve zlepšení financí a majetkových poměrů. Jupiter, planeta štěstí, během roku odstraní ze života situace, které nevedou k úspěchu a přinese možnosti jak uspět, posunout se v důležité životní oblasti peněz a hodnot. Dosáhnou na své cíle. 

Mars do konce roku postupně ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou dokončí nějakou činnost, nebo uzavřou místo, kde Střelci pobývají či pracují. Mars může aktivovat nepřátelské energie a nepříjemné pomluvy.  Aktivuje staré nevědomé vzorce, které začínají působit, aniž by vůbec tušili, že vytvářejí problémy s lidmi kolem sebe.  Do konce roku 2020 budou řešit, dokud vše nedořeší. Po Novém roce se Střelci dva měsíce nezastaví.

KOZOROH

Úplněk nastane 12/12/2019
Úplněk přinese jasno do tématu práce a spolupráce. Do úplňku by měli uzavřít veškeré pracovní záležitosti. Další téma k řešení je oblast zdraví. Doporučuji preventivní kontroly a věnovat se zdravému životnímu stylu. 14 dní budou Kozorozi čekat na své novoluní. Dvacet dní v prosinci mají ve svém znamení Venuši, takže mohou absolvovat zkrášlující procedury. Vylepšit svůj vzhled.

Novoluní proběhne 26/12/2019
Novoluní ve vlastním znamení přinese zrealizování snů a cílů. Ambice a zkvalitnění života mají podporu Vesmíru.  Při novoluní asistují Slunce, Luna, Jupiter, Saturn, Pluto, Ceres a karmický uzel, všechny síly jsou upřeny na Kozorohy.

Jupiter celý rok 2020 ve vlastním znamení.
Toto je začátkem významného cyklu vašeho životního růstu, který potrvá zhruba dalších 12 let. Nyní se bude objevovat hlavně v oblastech života přinášející rozmach Vaší osoby a ega. Tento pozitivní vliv planety vám vnáší do života situace, které vás posunou blíže vašemu štěstí. Budete pociťovat dostatek sil a chuti prosazovat svá přání a své představy, proto byste především nyní měli mnohé poznávat a pokoušet se zjistit, co jako lidský jedinec znamenáte, kým jste.

Skutečného růstu dosáhnete jedině na základě vzájemné pomoci. Vaše osobnost se pozvolna změní, budete někým jiným, prožijete obrovský rozmach, uvnitř sebe samotného a začnete si více vážit své osoby. Jste připraveni na velký úspěch, avšak dávejte si pozor, abyste nebyli nesnesitelní.

Mars se do konce roku pohybuje oblastí skupinových vztahů, proto je k naplnění cílů nutné spolupracovat s druhými. Mimořádně vhodná je fyzická aktivita s přáteli. Mars přináší pomoc od přátel a osob blízkých. Kozorozi se k cíli mohou dopracovávat v rámci podpory svých přátel, společníků a díky společné činnosti. Budou toužit po uznání okolí za své výkony ve společné činnosti. Aktivita bude zaměřena na přátele. Je dobré chodit do společnosti, mezi lidi.  Také může přijít důležitá osoba pro jejich budoucnost. 

VODNÁŘ

Úplněk nastane 12/12/2019
Úplněk vnese jasno do oblasti pracovních nebo životních partnerů. Uzavřou situace spojené s výtvory, plody a potomky. Do úplňku by měli mít dořešeno vše, co slíbili vytvořit. Od 20/12/2019 působí Venuše ve vlastním znamení. Vodnáře bude činit neodolatelnými. Zazáří na hvězdném nebi.

Novoluní proběhne 26/12/2019
Novoluní otevírá cestu do hlubin duše, kdy budou Vodnáři rekapitulovat uplynulý rok. Nechají odejít vše, co není životaschopné a připraví se pomalu na své novoluní, které proběhne koncem ledna 2020. Zde si začnou plnit své sny a zrealizují své myšlenky. Dozvědí se zajímavé informace, které měly být utajeny.

Působení Jupitera celý rok 2020 bude pro vás pozitivní i když ne tolik, jako při průchodu jinými domy. Máte šanci poznat více o sobě samých a to, aniž byste se setkávali se strachem, nebo odporem, který často pociťujete. Hlouběji soucítíte s utrpením, které vidíte, což ve vás budí sklony upřímně pomoci. Jupiter ve vás navozuje vědomí toho, že pomůžete-li druhým, pomůžete i sobě, všem. Naleznete někoho, kdo bude v roli vašeho duchovního učitele, ale také Vy budete učitelem pro někoho jiného.
Nalezením vnitřního klidu posílíte své postavení. Přichází ukončení aktivity z minulosti. Vše, co bude odcházet a ukončovat se, je pro vaše budoucí štěstí. Přichází posun na duši a duchovní úrovni.

Mars do konce roku aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře. Vodnáři budou naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýší si prestiž. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce, které budou ku prospěchu.

RYBY

Úplněk nastane 12/12/2019
Úplněk uzavře téma domova, rodiny, ženy v rodině. Vnese jasnější světlo do oblasti zdraví a pracovního zázemí. Černá Luna se stále pohybuje Rybami a trochu brzdí jejich aktivitu. Začátkem roku si oddechnou, Černá Luna se přesouvá pryč ze znamení Ryb.

Novoluní proběhne 26/12/2019
Novoluní otevírá dveře ke splnění snů. Rybám novoluní přinese společnost, po které touží. Pracovně se zařadí mezi lidi, kam chtějí patřit. Celý rok Vesmír Ryby posouval pracovně a kariérně na výsluní. Kdo pracoval na svém životním posunu uspěl.

Jupiter celý rok 2020 přináší štěstí a rozmach do témat naděje, ideálů, snů, přání a touhy.  Pomáhat vám mohou přátelé, můžete využít známosti a konexe.  Okolí Vás bude podporovat víc než kdykoli jindy. Navážete nová přátelství a ta se časem mohou projevit jako mimořádně cenná. Nebude se ale jednat o jednostranná přátelství, protože i vy budete druhým pomáhat.

Mars do konce roku působí v tématech práva, úředních záležitostí a soudů.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a vzdělávání.

počet zobrazení: 28223

Horoskopy na listopad 2019

Horoskopy na listopad 2019


Aktuální pohyby a vliv planet v listopadu 2019 na jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje Štírem do 22/11/2019, odpoledne se Slunce přesune do Střelce.

Úplněk v Býku nastane 12/11/2019
Úplněk je důležitý pro znamení Býka. My ostatní uzavřeme a ukončíme určitou oblast na téma majetku a financí souvisejících se stabilitou, domovem a zázemím.

Novoluní proběhne 26/11/2019 ve znamení Střelce
Novoluní je důležité pro znamení Střelce. Vliv tohoto novoluní bude v tématu úředních záležitostí, ciziny a zahraničí, téma vzdělávání a rozšiřování vědomostí, cesty a cestování.

Mars se pohybuje ve znamení Vah až do 19/11/2019, kdy se přesune do znamení Štíra, kde bude působit do konce tohoto roku.

Koncem října nabírá Merkur zpětný chod Štírem, kde se pohybuje do začátku prosince. 20/11/2019, kdy Merkur couvá zpět, řešte staré, nedořešené záležitosti. Nic nepodepisujte ani nedomlouvejte, neboť vše bude jinak. Mohou zlobit komunikační prostředky jako je telefon, počítač, nebo pračka, lednička. Zálohujte si svá data a dejte si pozor na nedorozumění. Lze očekávat zpoždění a komunikace bude váznout. Vše se obnoví do normálu 20/11/2019 po 20 hodině.

BERAN

Úplněk nastane 12/11/2019
Úplněk přinese jasno do finanční oblasti. Vyjasní se vše v souvislosti s majetkem a penězi. Do úplňku je nutné zaplatit veškeré pohledávky. Při úplňku asistuje planeta zvratů Uran, a tak Berani mohou očekávat neočekávané. Vrací se zpět k dořešení situace spojené s financemi.

Novoluní proběhne 26/11/2019
Novoluní otevírá duchovní rozvoj do života Beranů. Zlepšení veškerých úředních záležitostí. Mohou plánovat cestu do zahraničí, rozšíření znalostí.

Mars se pohybuje oblastí hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což je může přinutit přehodnotit, pozměnit postoje.  V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty. Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví. Tranzit Marta je zde více zaměřen na oblast sexu a všeho kolem sexuality.

BÝK

Úplněk nastane 12/11/2019
Úplněk přináší vyústění vztahových záležitostí. Při úplňku asistuje planeta zvratů Uran, a tak Býci mohou očekávat neočekávané. Vrací se zpět k dořešení vztahy, smlouvy a dohody. Pozor na vše co se dohodne a podepíše. Vše bude ještě jinak.

Novoluní proběhne 26/11/2019
Novoluní otevírá možnost získat hypotéku, půjčku, grant nebo dotaci. Býci mohou očekávat dědictví či finanční prostředky, které vydělají díky společnému úsilí s někým dalším.

Oblast, kterou Mars aktivuje, je založená na intimnosti mezi dvěma lidmi v partnerském vztahu. Energie Marta je o prosazování sebe samých, což občas přinese nepřátelské vztahy. Mohou trpět i intimní vztahy. Pro spolupráci i pro vztahy je důležitý kompromis nejen v práci, ale i v manželství. V dlouhodobém pohledu může toto být období narušení i těch nejlepších vztahů. Pozitivně se dá využít k tomu, aby se potlačené negativní pocity dostaly na povrch a docházelo tak k pročištění nahromaděných negativit ve vztazích. Skutečný smysl spočívá ve využití energie k budování vlastních vztahů.  Měli by se vyhýbat zbytečným sporům s druhými. Mohou se vyskytnout právní spory, potíže se zákonem. Hledaje kompromis, vyhnout se tak zbytečným problémům. Mohou se posílit, nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání.

BLÍŽENCI

Úplněk nastane 12/11/2019
Úplněk přináší mnoho práce nebo spolupráce. Je nutné si pohlídat oblast zdraví a psychiky. Blíženci se připravují na svůj úplněk, který proběhne 12/12/2019, kdy se dořeší veškeré vztahové záležitosti. Při úplňku asistuje planeta zvratů Uran, a tak mohou očekávat neočekávané. Vrací se zpět k dořešení situace.

Novoluní proběhne 26/11/2019
Novoluní otevírá cestu ke zlepšení vztahových záležitostí. Nové možnosti do oblasti dohod a smluv, zejména ve spojení s úřady. Blížence čeká vyřešení pracovních a partnerských vztahů.

Mars aktuálně přináší plnění povinností a s chutí do práce. Budete dělat co je potřeba – můžete být nyní hrdí na to, kolik všeho dokážete udělat. Tento dům je domem služby – zájem vlastního ega byste nyní měli odsunout do pozadí, potřeby druhých by měly být pro vás prioritní. Pravděpodobně se vám moc nebude chtít pracovat pro někoho jiného, a to s sebou může přinášet konflikty s nadřízenými i k celkovým obtížím v práci. Jestli jste zaměstnavatelem, mohou přicházet konflikty s podřízenými. Budou se domnívat, že je málo oceňujete. V současnosti není zrovna čas na týmovou práci.

Mars zde přechází přes oblast zdraví – tranzit tímto domem může znamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. To pravděpodobně může být v důsledku vašeho frustrovaného ega. Prevencí je pohyb, dbejte o to, abyste v sobě nehromadili frustrace, mohli byste z tohoto důvodu onemocnět. V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématům svého zdraví a zdravé výživy. Pocítíte chuť organizovat nebo se zasadit o změny v práci. V současném období platí, že tranzitní Mars v tomto tématu řeší zdraví, spolupráci a službu pro někoho druhého, přináší nám mnoho povinností.

RAK

Úplněk nastane 12/11/2019
Úplněk přináší jasnější světlo mezi přáteli. Raci si uvědomí, jaké mají cíle, kam směřují. Do jaké společnosti chtějí zapadnout. Při úplňku asistuje planeta zvratů Uran, a tak mohou očekávat neočekávané. Vrací se zpět k dořešení určitá situace.

Novoluní proběhne 26/11/2019
Novoluní otevírá novou práci, spolupráci. Raci mohou očekávat také nové kolegy a mnoho pracovní aktivity. Doporučuji preventivní prohlídku u lékaře. Slunce přeje zlepšení zdraví, zejména psychiky.

Mars nyní aktivuje téma, v němž jde nejvíce o to být sami sebou a ostatním dát najevo, kdo jsme. Raci mohou očekávat zvýšené milostné touhy. Fyzické milování je důležitější než pouhá romantická setkávání. Mars zde aktivoval oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod vlivem Marta má vzniknout něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem kreativity, dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. V této době dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré období na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Pracovně se bude dařit. Tento tranzit znamená aktivitu v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity.

LEV

Úplněk nastane 12/11/2019
Úplněk vnese jasno do pracovní oblasti. Kariéra a práce. Při úplňku asistuje planeta zvratů Uran, a tak Lvi mohou očekávat neočekávané. Vrací se zpět k dořešení situace spojené s kariérou, pracovním zázemím a stabilitou, jakým je domov a rodina.

Novoluní proběhne 26/11/2019
Novoluní otevírá velmi plodné období. Lvi potkají velmi důležitou osobu. Pracovní nebo životní partner je na cestě. Listopad je o plodnosti a tvoření. Nejplodnější období roku je zde. Mohou vytvořit něco, co budou považovat za „své dítě“. Kdo touží po potomstvu, je toto ideální čas.

Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijí. Budou vylepšovat své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte řešení v souvislosti se ženami rodu (např. matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budou řešit vše pro zvýšení životní stability a situace související s bydlením a obydlím.  V tomto období se také řeší zdraví a psychika. 

PANNA

Úplněk nastane 12/11/2019
Úplněk přináší téma úředních záležitostí spojených s majetkem. Při úplňku asistuje planeta zvratů Uran, a tak Panny mohou očekávat neočekávané. Zpráva přinese zpět k dořešení situace z minulosti. Dále se uzavře oblast duchovního rozvoje, vzdělání a také situace napojená na zahraničí.

Novoluní proběhne 26/11/2019
Novoluní otevírá novou cestu ke stabilitě, domovu a zázemí. Panny zlepší a zkvalit oblast bydlení. Vyřizování na úřadech a nalezení schůdné cesty.

Mars aktuálně přináší zvýšené tempo běžného života. Pozor na možné závažnější konflikty se sousedy, příbuznými, druhými lidmi. Pozor na sklony se nyní hádat kvůli vlastním názorům. Mars působí v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a cestování. Řeší se automobil nebo nějaká pracovní cesta.

VÁHY

Úplněk nastane 12/11/2019
Úplněk přináší vyjasnění záležitostí spojených se sexualitou. Uzavřou finanční situaci. Do úplňku Váhy ukončí téma peněz a majetku, který sdílí s další osobou nebo bankou jako je prodej společné nemovitosti, hypotéka, alimenty apod. Při úplňku asistuje planeta zvratů Uran, a tak Váhy mohou očekávat neočekávané. Vrací se zpět k dořešení určitá situace z minulosti.

Novoluní proběhne 26/11/2019
Novoluní přináší zlepšení komunikace, cestu k dořešení úřední záležitosti. Téma dopravního prostředku, sourozenců, vzdělávání a učení. Cesta do zahraničí nebo za vzděláním. Koupě počítače nebo nového telefonu.

Mars se pohybuje do 19/11/2019 vlastním znamením Vah. Váhy mají napilno. V druhé polovině měsíce Mart aktivuje téma peněz, majetku a hodnot. Finance jsou aktivovány a Váhy mohou nakupovat, utrácet nebo vydělávat peníze. Uvědomí si skutečné hodnoty.

ŠTÍR  

Úplněk nastane 12/11/2019
Úplněk přináší jasno do vztahové oblasti. Vztahy, smlouvy a dohody. Veškerá smluvní ujednání, zejména týkající se domova a majetku. Při úplňku asistuje planeta zvratů Uran, a tak Štíři mohou očekávat neočekávané. Vrací se zpět k dořešení určitá situace z minulosti. Čeká je komunikace a podepisování dokumentů. Merkur se pohybuje tam a zpět ve vlastním znamení. Štíry budeme všude slyšet a vidět.

Novoluní proběhne 26/11/2019
Novoluní otevírá novou možnost ke zlepšení finanční stability, zvýšení platu. Prestiž, úspěch, peníze a majetek, to jsou témata, kde Vesmír Štírům přeje.

Pohyb Marta vlastním znamením je obdobím značné aktivity. Zde bude působit od druhé poloviny srpna. Štíři budou plni fyzické energie a pravděpodobně odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu.

Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Díky Martu zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energii by měly použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho činnosti může přinést nemoc, aby je na chvilku zastavila.

STŘELEC

Úplněk nastane 12/11/2019
Úplněk přináší jasno do tématu spolupracovní a spolupráce. Ukončí a uzavřou vše, co souvisí s pracovním tématem. Při úplňku asistuje planeta zvratů Uran, a tak Střelci mohou očekávat neočekávané. Vrací se zpět k dořešení určitá situace z minulosti. Je nutné si dát pozor na svou osobu až do novoluní. Hlídat si zdraví a psychiku.

Novoluní proběhne 26/11/2019
Nejdůležitější novoluní roku je zde. Otevírá novou životní cestu. Střelci mohou začít realizovat své vize. Nasměrovat se na novou cestu. Nejprve je však nutné jedny dveře zavřít, aby mohli otevřít další dveře.

Mars postupně  ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou dokončí nějakou činnost, nebo uzavřou místo, kde Střelci pobývají či pracují. Mars může aktivovat nepřátelské energie a nepříjemné pomluvy.  Aktivuje staré nevědomé vzorce, které začínají působit, aniž by vůbec tušili, že vytvářejí problémy s lidmi kolem sebe. Do konce roku 2020 budou řešit, dokud vše nedořeší. Vesmír stále dokola bude vracet vše nedořešené.

KOZOROH

Úplněk nastane 12/11/2019
Úplněk vnese jasno do tématu dětí a partne. Ukončí a uzavřou pracovní partnerství. Vyřeší situace s potomky nebo životním partnerem, situace spojené s penězi a majetkem. Při úplňku asistuje planeta zvratů Uran, a tak Kozorozi mohou očekávat neočekávané. Vrací se zpět k dořešení určitá situace z minulosti. Ozve se někdo, koho dlouho neviděli. Planetka Ceres se přesunula do vlastního znamení, a tak Kozorozi dostanou několik měsíců pořádně zabrat. Odměna bude podle vynaloženého nasazení.

Novoluní proběhne 26/11/2019
Novoluní přináší životní rekapitulaci. Kozorozi budou přemýšlet, jakým směrem se budou ubírat. Připravují se na své, v tomto roce již druhé novoluní, kdy si zrealizují své sny a nasměrují se na novou cestu. Nejprve je nutné dořešit minulost, aby se mohli zaobírat budoucností. Koncem měsíce se Venuše přesune do vlastního znamení a Kozorohy čeká úspěšné období. Budou zářit a vynikat ještě v průběhu prosince.

Mars se aktuálně pohybuje oblastí skupinových vztahů, proto je k naplnění cílů nutné spolupracovat s druhými. Mimořádně vhodná je fyzická aktivita s přáteli. Mars přináší pomoc od přátel a osob blízkých. Kozorozi se k cíli mohou dopracovávat v rámci podpory svých přátel, společníků a díky společné činnosti. Budou toužit po uznání okolí za své výkony ve společné činnosti. Aktivita bude zaměřena na přátele. Je dobré chodit do společnosti, mezi lidi.  Také může přijít důležitá osoba pro jejich budoucnost. 

VODNÁŘ

Úplněk nastane 12/11/2019
Úplněk uzavře téma stability, domova, rodiny. Ukončí se situace spojená s ženou v rodině. Vnese jasno do oblasti zdraví. Při úplňku asistuje planeta zvratů Uran, a Vodnáři mohou očekávat neočekávané. Vrací se zpět k dořešení určitá situace z minulosti.

Novoluní proběhne 26/11/2019
Novoluní otevírá cestu ke splnění snů a cílů. Vodnáři se dostanou do společnosti, kam chtějí patřit. Nové společenství. Posunou se na žebříčku hodnot. Planety jim přejí. Veškeré změny jsou ku prospěchu. Mohou změnit prostředí nebo místo.

Mars nyní  aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře. Vodnáři budou naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýší si prestiž. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce, které budou ku prospěchu.

RYBY

Úplněk nastane 12/11/2019
Úplněk přinese ukončení určité úřední záležitosti spojené s majetkem nebo penězi. Uzavře události na téma sourozenců. Cesta a cestováním, dopravní prostředek, to jsou další oblasti tohoto úplňku. Vnese jasno do vzdělávání Rybiček. Při úplňku asistuje planeta zvratů Uran, a tak Ryby mohou očekávat neočekávané. Vrací se zpět k dořešení určitá finanční situace z minulosti.

Novoluní proběhne 26/11/2019
Novoluní otevírá cestu ke kariérnímu postupu. Čeká je nová práce nebo aktivita. Zvýšení prestiže a úspěch. Podaří se uspět ve všem, co je spojené s pracovní tématikou. Konkurz, pracovní pohovor, postup a posun v životě. Pozor, stále je aktivní Černá Luna ve vlastním znamení, která otevírá bránu do výšin či zatracení. Záleží na každém jednotlivci, co si přitáhne do života a jak s tím naloží. Věřím, že Ryby využijí otevřené možnosti a uspějí.

Mars se nyní pohybuje v tématech práva, úředních záležitostí a soudů.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a vzdělávání.

počet zobrazení: 38456

Chcete vědět, kdy přijde štěstí? Máte možnost se to dozvědět…

Chcete vědět, kdy přijde štěstí? Máte možnost se to dozvědět…

Každý měsíc řešíme pod vlivem planet jiné životní téma. Jednou za rok máme zaktivované štěstí, Saturn nebo Černou Lunu.
Roční “rozšířený” horoskop Plus Vám odhalí přesná data, od kdy do kdy se budete věnovat určité oblasti, kdy Vás čeká štěstí a kdy si dát pozor z pohledu karmy. Horoskop je vytvářen na 12 měsíců dopředu, podle Vašeho data, času a místa narození. Rozepsaná data, která jsou pro vás zajímavá.
Cena:
  • pro osoby, které mají ode mne aktuální roční horoskop již vypracovaný:    350 Kč
  • nový kompletní roční horoskop PLUS:    650 Kč

počet zobrazení: 972

Horoskopy na říjen 2019

Horoskopy na říjen 2019

Aktuální pohyby a vliv planet v říjnu 2019 na jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje Štírem do 22/11/2019 odpoledne se Slunce přesune do Střelce.

Úplněk v Beranu nastane 13/10/2019
Úplněk je důležitý pro znamení Berana. My ostatní uzavřeme a ukončíme určitou pracovní aktivitu. Mohou se vyřešit pracovní vztahy.

Novoluní proběhne 28/10/2019 ve znamení Štíra
Novoluní je důležité pro znamení Štíra. Vliv tohoto novoluní bude v tématu sexuality, peněz a majetku ve společném jmění s další osobou či bankou.

Mars se pohybuje ve znamení Vah až do 19/11/2019

31/10/2019 Merkur nabírá zpětný chod ve Štíru, kde se bude pohybovat nadále listopadem a začátkem prosince. Do 20/11/2019, kdy Merkur couvá zpět, řešte staré, nedořešené záležitosti. Nic nepodepisujte ani nedomlouvejte, neboť vše bude jinak. Mohou zlobit komunikační prostředky jako je telefon, počítač, nebo pračka, lednička. Zálohujte si svá data a dejte si pozor na nedorozumění. Lze očekávat zpoždění a komunikace bude váznout. Vše se obnoví do normálu 20/11/2019 po 20 hodině.

BERAN

Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk vnese jasno do vztahové oblasti. Do úplňku mohou Berani očekávat napětí, kdy rozum a srdce nejsou v jednotě. Pozor na kritické dny 10+11+12/10/2019 a úplňkový den, kdy může dojít k úrazu. Po úplňku se vše vyjasní. Veškeré dohody a smlouvy budou dokonány.

Novoluní proběhne 28/10/2019
Vliv tohoto novoluní bude v tématu peněz a majetku sdíleném s další osobou, bankou či společníky. Beranům se otevírají dveře do oblasti sexuality, intimity a lásek. Kdo hledá vztah, najde jej.  Pokud Berani potřebují prodat, koupit, požádat o hypotéku či půjčku, Vesmír bude v tuto dobu nápomocen.

Oblast, kterou Mars aktivuje, je založená na intimnosti mezi dvěma lidmi v partnerském vztahu. Energie Marta je o prosazování sebe samých, což občas přinese nepřátelské vztahy. Mohou trpět i intimní vztahy. Pro spolupráci i pro vztahy je důležitý kompromis nejen v práci, ale i v manželství. V dlouhodobém pohledu může toto být období narušení i těch nejlepších vztahů. Pozitivně se dá využít k tomu, aby se potlačené negativní pocity dostaly na povrch a docházelo tak k pročištění nahromaděných negativit ve vztazích. Skutečný smysl spočívá ve využití energie k budování vlastních vztahů.  Měli by se vyhýbat zbytečným sporům s druhými. Mohou se vyskytnout právní spory, potíže se zákonem. Hledaje kompromis, vyhnout se tak zbytečným problémům. Mohou se posílit, nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání.

BÝK

Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk přináší ukončení či uzavření pracovních povinností. Vyjasnění vztahů se spolupracovníky. Mnoho práce. V tuto dobu je zapotřebí hlídat si psychiku a zdraví. Býci budou přemýšlet, kudy se dál ubírat. Připravují se na svůj úplněk, který proběhne 11/11/2019, kdy dořeší pracovní a partnerské vztahy.  

Novoluní proběhne 28/10/2019
Vliv tohoto novoluní otevírá cestu ke všem smluvním ujednání, vztahovým dohodám a smlouvám. Býci mohou potkat důležitou osobu v pracovní i partnerské rovině.  Vše se opět vrátí k dořešení na přelomu listopadu a prosince tohoto roku. 

Mars aktuálně přináší plnění povinností a s chutí do práce. Budete dělat co je potřeba – můžete být nyní hrdi na to, kolik všeho dokážete udělat. Tento dům je domem služby – zájem vlastního ega byste nyní měli odsunout do pozadí, potřeby druhých by měly být pro vás prioritní. Pravděpodobně se vám moc nebude chtít pracovat pro někoho jiného, a to s sebou může přinášet konflikty s nadřízenými i k celkovým obtížím v práci. Jestli jste zaměstnavatelem, mohou přicházet konflikty s podřízenými. Budou se domnívat, že je málo oceňujete. V současnosti není zrovna čas na týmovou práci.

Mars zde přechází přes oblast zdraví – tranzit tímto domem může znamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. To pravděpodobně může být v důsledku vašeho frustrovaného ega. Prevencí je pohyb, dbejte o to, abyste v sobě nehromadili frustrace, mohli byste z tohoto důvodu onemocnět.  V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématům svého zdraví a zdravé výživy. Pocítíte chuť organizovat nebo se zasadit o změny v práci. V současném období platí, že tranzitní Mars v tomto tématu řeší zdraví, spolupráci a službu pro někoho druhého, přináší nám mnoho povinností.

BLÍŽENCI

Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk přináší ukončení působení v určité skupině lidí, ve společenství. Úplněk vnese jasno do oblasti přátel. Blíženci mohou očekávat řešení zdravotních záležitostí včetně psychiky. Uzavřou důležitou životní kapitolu.

Novoluní proběhne 28/10/2019
Na Blížence čeká mnoho práce a povinností. Novoluní přináší novou spolupráci, nové kolegy a spolupracovníky. Toto období je vhodné na řešení zdraví, zejména preventivní prohlídky. 

Mars nyní aktivuje téma, v němž jde nejvíce o to být sami sebou a ostatním dát najevo, kdo jsme. Blíženci mohou očekávat zvýšené milostné touhy. Fyzické milování je důležitější než pouhá romantická setkávání. Mars zde aktivoval oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod vlivem Marta má vzniknout něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem kreativity, dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. V této době dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré období na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Pracovně se bude dařit. Tento tranzit znamená aktivitu v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity.

RAK

Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk ukončí a uzavře situaci z pracovní oblasti. Do úplňku je nutné dořešit vše nedokončené a rozpracované. Vnese jasnější světlo do tématu kariery. 

Novoluní proběhne 28/10/2019
Novoluní otevírá možnosti k tvorbě, plodnosti a partnerství. Raky čeká nový pracovní či životní partner. Mohou tvořit a vytvářet, kdo touží po dítěti, je toto ideální čas. Čekají je rodinné oslavy a setkání. Mohou řešit peníze a majetek, který se vztahuje k partnerům nebo dětem, jako jsou např. alimenty.   Pozor na mimo partnerské vztahy. Téma sexuality je nyní v popředí.  Vše se opět vrátí k dořešení přelomem listopadu a prosince tohoto roku.

Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijí. Budou vylepšovat své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte možnou domácí hádku, řešení v souvislosti se ženami rodu (např. matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budou řešit vše pro zvýšení životní stability a situace související s bydlením a obydlím.  V tomto období se také řeší zdraví a psychika. 

LEV

Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk přináší vyjasnění úředních záležitostí. Uzavře se téma úřadů, soudů, vzdělávání, ciziny a zahraničí. Mohou dořešit auto či jiný dopravní prostředek. 

Novoluní proběhne 28/10/2019
Vliv tohoto novoluní bude v tématu stability, domova, právního zázemí. Možnost upevnění své životní pozice. Lvi mohou očekávat peníze, zkvalitnění a zkrášlení domova.  Budou komunikovat a podepisovat dokumenty. Toto téma se opět vrátí k dořešení přelomem listopadu a prosince tohoto roku.

Mars aktuálně přináší zvýšené tempo běžného života. Pozor na možné závažnější konflikty se sousedy, příbuznými, druhými lidmi. Pozor na sklony se nyní hádat kvůli vlastním názorům. Mars působí v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a cestování. Zvýšená aktivita se týká také úřadů, úředních záležitostí. Řeší se automobil nebo nějaká pracovní cesta.

 

PANNA

Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk přináší uzavření záležitostí spojených s penězi a majetkem. Podepisování úředních listin, komunikace a řešení společného majetku.

Novoluní proběhne 28/10/2019
Vliv tohoto novoluní bude v tématu automobilu, úřadů, vzdělávání a sourozenců. Panny mohou koupit dopravní prostředek nebo řešit úřední situace spojené s autem. Cesty a cestování. Vyřizování na úřadech. Toto téma se opět vrátí k dořešení na přelomu listopadu a prosince tohoto roku.

Mars nyní aktivuje peníze, majetek a hodnoty. Panny se budou věnovat penězům.  Nakupovat, utrácet nebo vydělávat peníze. Uvědomují si skutečné hodnoty.  Budou tvořit a vytvářet.

VÁHY

Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk přináší vztahové napětí, které se vyjasní po úplňku. Váhy dořeší veškeré dohody, smlouvy a ujednání. Dohodnou nové podmínky.

Novoluní proběhne 28/10/2019
Vliv tohoto novoluní bude v tématu majetku, peněz, zvýšení prestiže. Váhy dostanou přidáno, nebo zvednou cenu za své služby. Díky novoluní si uvědomí hodnotu své osoby. Čeká je podepisování dokumentů v souvislosti s penězi jako je např. hypotéka, banka, řešení alimentů, koupě, prodej nemovitosti.

Pohyb Marta vlastním znamením je obdobím značné aktivity. Zde bude působit od poloviny srpna. Panny budou plné fyzické energie a pravděpodobně odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu.

Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Díky Martu Váhy zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energii by měly použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho činnosti může přinést nemoc, aby je na chvilku zastavila.

ŠTÍR  

Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk přináší uzavření pracovní aktivity, vyústí problémy se spolupracovníky či kolegy. Úplněk vnese jasno do tématu zdraví. Vhodné období na preventivní prohlídky a aktivity spojené se zdravím.

Novoluní proběhne 28/10/2019
Novoluní ve vlastním znamení je nejdůležitější období roku. Přináší jim novou životní cestu, realizují své vize a plány. Merkur a Venuše se nachází také ve znamení Štíra. Štíři budou zářit a jejich energie bude svítit na dálku. Toto období je dobré využít. Čeká je podepisování, komunikace, telefonování a cestování. Merkur nabere zpětný chod koncem měsíce, takže bude ještě všechno jinak, než bylo domluveno. Merkur se pohybuje Štírem ještě celý listopad a začátek prosince. Určitě se Štíři nudit nebudou.

Mars postupně ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou dokončí nějakou činnost, nebo uzavřou místo, kde Štíři pobývají či pracují. Mars může aktivovat nepřátelské energie a nepříjemné pomluvy.  Aktivuje staré nevědomé vzorce, které začínají působit, aniž by vůbec něco tušili.  V druhé polovině listopadu se Mars přesune do vlastního znamení a Štíři budou v jednom kole. Čeká je náročné období, kdy se mohou realizovat.

STŘELEC

Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk přináší těžkosti s dětmi či partnery. Úplněk uzavře a vnese jasno do oblasti pracovního partnerství. Střelci mají ve svém znamení Jupiter, planetu rozmachu, ale také Ceres, takže dostanou zabrat.

Novoluní proběhne 28/10/2019
Vliv tohoto novoluní bude Střelce tlačit do samoty, rekapitulace a psychické nepohody. Mají celý měsíc, aby se připravili na své novoluní, kdy se opět nasměrují. Do té doby je potřeba si uvědomit, co chtějí, kam směřují a co v životě nepotřebují nebo ukončí.  

Mars se aktuálně pohybuje oblastí skupinových vztahů, proto je k naplnění cílů nutné spolupracovat s druhými. Mimořádně vhodná je fyzická aktivita s přáteli. Mars přináší pomoc od přátel a osob blízkých. Střelci se k cíli mohou dopracovávat v rámci podpory svých přátel, společníků a díky společné činnosti. Budou toužit po uznání okolí za své výkony ve společné činnosti. Aktivita bude zaměřena na přátele. Je dobré chodit do společnosti, mezi lidi.  Také může přijít důležitá osoba pro jejich budoucnost. 

KOZOROH

Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk přináší ukončení situace spjaté s domovem nebo  pracovním zázemím. Vnese jasno do stability Kozorohů. Saturn spolu s Plutem působí velmi silně a přináší jim karmické situace, které je potřeba řešit, aby uspěli v životě.

Novoluní proběhne 28/10/2019
Novoluní otevře Kozorohům cestu do společenství, kam chtějí zapadnou.  Mezi úspěšné lidi, kteří ocení jejich kvality. Měli by vyrazit do společnosti, kde mohou potkat, důležité osoby. 

Mars nyní aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře. Kozorozi budou naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýší si prestiž. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce, které budou ku prospěchu.

 

VODNÁŘ

Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk vnese jasnější světlo do situace, která se týká cesty. Mohou řešit dopravní prostředek. Ukončí oblast sourozenců a také cosi úředního.

Novoluní proběhne 28/10/2019
Vliv tohoto novoluní bude silný v tématu kariéry a práce. Vodnáři mají otevřené dveře ke kariernímu postupu. Zlepší se jim pracovní podmínky a čeká je podepisování smluv a dohod. Toto téma se opět vrátí k dořešení na přelomu listopadu a prosince tohoto roku.

Mars se nyní pohybuje v tématech práva, úředních záležitostí a soudů.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřování vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a duchovní vzdělávání.

RYBY

Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk přináší ukončení všeho, co se týká peněz a majetku. Do úplňku je nutné mít zaplacené závazky. Úplněk vnese jasno do finanční situace Rybiček. Černá Luna pluje spolu s Neptunem Rybami, a tak je nutné dát si pozor na vše, co Ryby říkají nebo  podepisují. Mohou se dozvědět nějaké tajemství, nebo na ně něco nepříjemného vypluje na povrch.

Novoluní proběhne 28/10/2019
Vliv tohoto novoluní bude v tématu soudů a úředních jednání. Podepisování a zařizování úředních listin. Další téma je vzdělávání a také rozšiřování vědomostí. Vesmír otevírá dveře do ciziny a oblasti zahraničí, peněz úředních, jako jsou dotace. Jupiter přeje pracovnímu rozmachu.  Ceres přinese pracovní úspěch, ovšem, který je úměrný vydané energii.

Mars se pohybuje oblastí hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což může přinutit přehodnotit, pozměnit postoje.  V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty.  Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví. Tranzit Marta je zde více zaměřen na oblasti sexu a všeho kolem sexuality.

počet zobrazení: 33229