Horoskopy na listopad 2023

Horoskopy na listopad 2023

Aktuální pohyby a vliv planet v listopadu 2023 pro jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje znamením Vah. Do Štíra vstoupí 22/11/2023 ve 15,02 hod.

Novoluní ve Štíru vrcholí 13/11/2023 ve 10,27 hod.
Novoluní je důležité zejména pro Štíry.  Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní. Všem znamenímse otevírá téma nových možností v oblasti financí, sexuality a transformace. Období smrti, řešení kolem hrobů, dědictví a hypoték.

V období kolem Štíra se otevírá cesta za řeku podsvětí Styx. Kdo má odejít z tohoto světa, může odejít za duhový most.

Úplněk Blížence proběhne27/11/2023 v 10,16 hod.
Úplněk je důležitý pro bytosti narozené ve znamení Blížence. Pro ostatní znamení uzavře a ukončí téma spojené s úřady, komunikací, učení a  cest.

Mars se pohybuje znamením Štíra. 24/11 se přesune do Střelce.

Venuše se pohybuje znamením Vah do 04/12/2023

Merkur působí ve znamení Střelce do konce měsíce.  

Saturn se dlouhodobě pohybuje znamením Ryb, kde bude působit cca 3 roky. Aktuálně couvá zpět Rybami až do 04/11/2023. Po dobu couvajícího Saturna se dějí karmické situace, kdy Saturn „kosí“, co jsme udělali špatně. Nastávají situace, které je nutné řešit, a hlavně neudělat chybu.  

Jupiter se přesunul do znamení Býka.  Rok bude pracovat, abychom se stabilizovali v oblasti financí a majetku. Jupiter couvá zpět Býkem do konce roku 2023. Zde se opravují chyby v Matrixu. Někdo můžeme mít pocit, že nám „utíká“ štěstí.

Sestupný karmický uzel působí ve znamení Vah a bude nás oblažovat svým vlivem na ose Váhy x Beran až do začátku roku 2025. Poukazuje, odkud a kam směřujeme, a to v tématech vztahů a práce.

Pluto se vrátilo zpět do Kozoroha, aby se mohlo naplno ukázat ve své síle. Pluto, správce osudu, couvá zpět Kozorohem, kde působí do ledna 2024.  Zde v Kozorohu dokončíme to, co jsme pod jeho vlivem bořili a budovali desítky let.  

Beran

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní otevírá cestu k financím, které sdílíte s další osobou, bankou či institucí. Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní. Ceres vám dá zabrat, ale pokud zaberete, plody se dostaví. Můžete vydělat nebo získat peníze, ovšem ve spojení s někým dalším.

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti úředních záležitostí, dovolené v cizině, nebo cestování do zahraničí. Komunikace, vyřizování záležitostí spojených s justicí. Někteří vnesou jasno do oblasti školy, kurzu či vzdělávání.

Mars působí v oblasti hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což vás může přinutit přehodnotit, pozměnit postoje. V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty. Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví.

BÝK

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní otevírá výhodné smlouvy, dohody a nastavení nových pravidel do oblasti společného majetku. Děti, alimenty, finance, hypotéky, půjčky, prodej, dědictví, notář. Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní.

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do finanční oblasti spojené s úřady, školou (např. školné). Je nutné zaplatit veškeré pohledávky, pojistné smlouvy jako je pojištění automobilu apod. Pozor na nezaplacené pokuty a úřední dluhy.

Mars aktivuje vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Budete se aktivně věnovat lidem kolem sebe. Můžete dohodnout nové podmínky, podepsat smlouvy nebo písemnosti. V tomto období se mohou posílit nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahové záležitosti. 

BLÍŽENEC

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní otevírá téma zdraví, prevence, mnoho povinností. Péče o druhé.  Můžete očekávat nové spolupracovníky či kolegy. Něco se bude dít v pracovní rovině. Do úplňku si dejte pozor na své zdraví. Štíří energie je těžká a zákeřná. Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní.

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do vztahové oblasti. Vztahy, které nestojí na pevném základu, se rozpadnou. Je nutné nastavit si nová pravidla v souvislosti s úřady. Po úplňku se vám vyjasní, jak je to s lidmi kolem vás.

Díky Martu se zde řeší zdraví, spolupráce a služba pro někoho druhého. Přináší nám také mnoho povinností. Mars přechází přes oblast zdraví – tranzit tímto tématem může znamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. Dokonce téma smrti, úmrtí, hrob, dědictví, notář apod. Mars přináší zvýšenou aktivitu kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématům kolem svého zdraví a zdravé výživy. Péče o druhé osoby.

RAK

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní otevírá téma partnerů, dětí, rodičů a s tím spojené řešení finančních záležitostí. Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní. Období vhodné k rodinným sešlostem. Můžete plodit, tvořit a vytvářet. Kdo hledá svého Belmonda, může jej potkat, nebo vztah posunout dále. Pozor na mimo partnerské vztahy a zálety. Také pozor na nechtěné těhotenství.

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti sourozenců, úřední komunikace, dohod a smluv. Období vztahové nestability. Řešení kolem zdraví a péče o druhé. Náročné období čekejte až do dalšího úplňku, který vyjasní nejasné situace.

Mars působí v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity. Raci mohou očekávat zvýšení touhy, mohou něco plodit, tvořit. Mars zde aktivuje oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod jeho vlivem vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. Dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Pracovně se bude dařit.

LEV

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní otevírá novou cestu k domovu, bydlení a stabilitě. Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní. Můžete rekonstruovat, kupovat nemovitost, řešit hypotéku. Další téma je vaše tělesná schránka a zdraví. Vylepšujte svou vizáž.  

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti komunikace. Vyjasníte si záležitosti s lidmi kolem vás. Nastává velmi kreativní a tvořivé období, kdy je nutné si uvědomit s kým se sbližovat, kamarádit, kam chci patřit, mezi jakými lidmi pobývat. Očekávejte velmi hektické období.

Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijete. Lvi vylepšují své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte řešení v souvislosti se ženami rodu (např. dcera, matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítíte chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budete řešit vše pro zvýšení pracovní stability a situace související s bydlením a obydlím. 

PANNA

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní otevírá oblast úřadů a financí, společného majetku, úředních záležitosti a dětí, komunikace na téma vzdělávání, řešení kolem  dopravního prostředku. Koupě či oprava auta. Autoškola, cesta a cestování. Sourozenci a majetek. Dědictví, notář apod. Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní.

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do pracovní oblasti. Něco kolem práce ukončíte. Uzavřete důležitou životní oblast. Co jste slíbili udělat, je nutné do úplňku dokonat. Černá Luna přináší pochyby a problémy všem Pannám.

Mars působí dlouhodobě v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a také cestování. Měli byste být všude slyšet. Dát o sobě vědět světu. Řeší se automobil, vzdělávání, kurzy a školení nebo nějaká cesta s tím spojená. Také se může otevřít téma spolupracovníků a kolegů. Aktuálně se vše točí kolem cestování (např. dopravní prostředek) a komunikace s úřady. Rozšiřování vědomostí, být vidět a slyšet.

VÁHA

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní otevírá nové možnosti ve světě financí. Můžete si říci o zvýšení platu, nebo dostanete odměny. Můžete žádat o hypotéku, půjčku. Dobře prodat či koupit nemovitost. Vesmír vám přeje i když nejprve dostanete zabrat. Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní.

Venuše se pohybuje vlastním znamením do 04/12/2023. Budete zářit na všechny strany. Stanete se nepřehlédnutelnými.

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti úředních záležitostí. Úřady, škola, vzdělávání, cesty, cestování. Dovolená v cizině. Někteří mohou řešit soudní spory. Úplněk ukončuje a uzavírá, takže po úplňku bude lépe.

Mars zde působí v tématu peněz, majetku a hodnot. Finance jsou zaktivovány, zejména ty úřední. Váhy mohou nakupovat, utrácet, investovat.

ŠTÍR

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní ve vlastním znamení otevírá novou roční kapitolu. Můžete zrealizovat své plány. Novoluní vás nasměruje na správnou cestu. Očekávejte velmi hektické období. Ceres vám dá zabrat. Před novoluním si dejte pozor na psychiku a zdraví. Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly, nastane velmi silné novoluní.

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti společných peněz a majetku, úředních záležitostí spjatých s financemi. Uzavře téma hypotéky, dluhů a závazků, platby jako jsou pojistné smlouvy apod. Alimenty a další.

Pohyb Marta vlastním znamení je obdobím značné aktivity. Štíři budou mít mnoho fyzické energie a odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu. Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Díky Martu zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energie by měli použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho aktivity může přinést nemoc z nepozornosti, nebo z únavy.  Očekávejte velmi hektické období, které končí 24/10/2023.

STŘELEC

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní otevírá vaší 13. komnatu. Začínáte rekapitulovat dosavadní život. Můžete vyhledávat samotu, nebo se ocitnete sami se sebou. V klidu rozjímejte o tom, co se povedlo a co byste potřebovali ukončit.  Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní. Merkur ve vlastním znamení přináší mnoho přemýšlení, cesty a cestování, zvýšenou aktivitu v oblasti učení a vzdělávání.

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti vztahů, smluv a úředních jednání. Do úplňku se mohu vyhrotit vztahové problémy, zejména tam, kde nestojí na stabilních základech. Po úplňku si nastavíte určitá pravidla. Očekávejte velmi aktivní období. Ceres, Mars a Slunce spolu vytváří silné energie. Dostanete pořádně zabrat. Ceres působí ve vašem znamení až do konce ledna 2024.

Mars, planeta aktivity, se pohybuje tématem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat.
Ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Aktivita dané osoby se bude obracet na minulé životy, na témata uložená hluboko v nevědomí. Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti. Planeta Mars může aktivovat nepřátele a také nepříjemné pomluvy. V této době zachovejte klid, nevzbuzujte pozornost, v klidu rozjímejte a rekapitulujte, co chcete od života.  Něco se uzavře a ukončí na téma společného majetku, peněz, dědictví, nebo sexuality. Od 24/11/2023 se přesune Mars do vašeho znamení. Očekávejte velmi hektické období plné úřadů, cestování a rozšiřování vědomostí.

KOZOROH

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní otevírá dveře do společnosti. Můžete potkat zajímavou osobu do budoucnosti. Pozor na mimo partnerský vztah, časem by se prozradil. Přichází nová přátelství. Můžete si splnit své sny. Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní.

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti kolegů a spolupracovníků. Něco se bude dít v pracovní oblasti. Dále si hlídejte své zdraví. Je třeba některé situace ukončit a uzavřít.

Mars působí v oblasti přátel, společnosti a společenství. Tam, kde chcete působit. Aktivita zde bude zaměřena na přátele a lidi kolem vás. Je dobré chodit mezi lidi, do společnosti. Můžete potkat důležité osoby pro budoucnost. Čeká vás změna lidí, zejména spolupracovníků nebo změna pracovního místa.

VODNÁŘ

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní otevírá cestu ke kariernímu posunu, k pracovní rovině, k nové životní etapě. Ideální čas na pracovní pohovory, hledání nové práce nebo posun ve stávající práci. Ceres vám dává několik týdnů zabrat. Je třeba nalézt novou cestu, kterou vám novoluní přichystá. Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní.

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti vztahů pracovních, partnerských nebo s dětmi. Vztahy se před úplňkem mohou vyhrotit. Jasnější představu dostanete až po úplňku. Může se jednat do úřední záležitosti.

Mars aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře, možná změna. Budete naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, ovšem jen ty, které se vrací zpět, nebo jsou rozjednané z minulosti. Přichází doba provádění reorganizací kolem práce, která bude v budoucnu ku prospěchu. Může jít o zásadní změnu v životě, práci nebo kariéře. Pracovně se nezastavíte.

RYBY

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní otevírá téma úředních záležitostí spojených s financemi jako je hypotéka, společný majetek, nebo alimenty apod. Další téma je vzdělávání a rozšiřování vědomostí, justice a soudy. Přináší nové možnosti do oblasti ciziny a zahraničí. Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní.

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti domova, bydlení a pracovní stability. Očekávejte určitou zprávu, která vám vyjasní situaci. Někteří mohou řešit zdravotní stránku. Dejte si pozor na to, co podepisujete, na všechny smlouvy a dohody.

Mars působí v tématech justice, práva a úředních záležitostí.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází také touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a vzdělávání. Podepisování úředních dokumentů

počet zobrazení: 2983

Horoskopy na říjen 2023

Horoskopy na říjen 2023

Aktuální pohyby a vliv planet v říjen 2023 pro jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje znamením Panny. Do znamení Váh vstoupí 23/10/2023 ve 18,20 hod.

Novoluní ve Vahách se zatměním Slunce vrcholí 14/10/2023 ve 19,45 hod.
Novoluní je důležité zejména pro Váhy 

Slunce, Měsíc, Merkur a sestupný karmický uzel, přinesou nové informace. Přichází „Aha moment“.  Pro ostatní znamení se otevírá téma nových možností v oblasti vztahů a dohod.
Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Úplněk v Býku se zatměním Měsíce proběhne 28/10/2023 v 22,23 hod.
Úplněk je důležitý pro bytosti narozené ve znamení Býka. Pro ostatní znamení uzavře a ukončí téma spojené s pracovní tématikou, majetkem a financí. Při úplňku asistuje Jupiter, planeta rozmachu a štěstí. 

Slunce spolu s Merkurem a Martem přináší komunikaci na téma sexuality, smrti, a nebo společného majetku. 

Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Mars se pohybuje znamením Vah (vztahy).  
12/10/2023 se přesune do znamení Štíra (peníze, smrt, např. dušičky a sexualita).

Venuše se pohybuje znamením Lva. 
09/10/2023 se přesune do znamení Panny, kde působí až do 08/11/2023.

Merkur působí ve znamení Vah až do 10/11/2023. 

Saturn se dlouhodobě pohybuje znamením Ryb, kde bude působit cca 3 roky. Aktuálně couvá zpět Rybami až do 04/11/2023. Po dobu couvajícího Saturna se dějí karmické situace, kdy Saturn „kosí“, co jsme udělali špatně. Nastávají situace, které je nutné řešit, a hlavně neudělat chybu.  

Jupiter se přesunul do znamení Býka.  Rok bude pracovat, abychom se stabilizovali v oblasti financí a majetku. Jupiter couvá zpět Býkem do konce roku 2023. Zde se opravují chyby v Matrixu. Někdo můžeme mít pocit, že nám „utíká“ štěstí. 

Sestupný karmický uzel působí ve znamení Vah a bude nás oblažovat svým vlivem na ose Váhy x Beran až do začátku roku 2025. Poukazuje, odkud a kam směřujeme, a to v tématech vztahů a práce. 

Pluto se vrátilo zpět do Kozoroha, aby se mohlo naplno ukázat ve své síle. Pluto, správce osudu, couvá zpět Kozorohem, kde působí do ledna 2024. Zde v Kozorohu dokončíme to, co jsme pod jeho vlivem bořili a budovali desítky let.  

Beran

Novoluní se zatměním Slunce vrcholí 14/10/2023
Novoluní posouvá vztahy na jinou úroveň. Můžete upevnit vztahy s lidmi kolem sebe. Posunout se v partnerském vztahu. Nastavit si určitá pravidla. Podepisování nový smluv a dohod. 

Slunce, Měsíc, Merkur a sestupný karmický uzel, přinesou nové informace. Přichází „Aha moment“. 

Úplněk se zatměním Měsíce proběhne 28/10/2023.
Úplněk uzavře situace na téma majetku, který se týká dalších osob, nebo institucí. Někteří řeší sexualitu, mimo partnerský vztah, nebo téma potomků. Do úplňku je nutné vyřešit veškeré závazky. Očekávejte zvýšenou komunikaci, telefonování a cestování. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Mars od druhé poloviny měsíce působí v oblasti hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což vás může přinutit přehodnotit, pozměnit postoje. V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty. Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví. 

BÝK

Novoluní se zatměním Slunce vrcholí 14/10/2023
Novoluní přinese nové spolupracovníky a kolegy. Něco se bude dít v pracovní rovině. Dále pozor na zdraví. Doporučuji kontrolu i lékaře jako prevenci. Čeká vás mnoho práce. Očekávejte zvýšenou komunikaci a cestování. Podepisování smluv a dohod. 

Slunce, Měsíc, Merkur a sestupný karmický uzel, přinesou nové informace. Přichází „Aha moment“. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Úplněk se zatměním Měsíce proběhne 28/10/2023
Úplněk ve vlastním znamení přináší uzavření důležité životní kapitoly. Vztahy, které nestojí na pevných základech, se rozpadnou. Silné vztahy ještě více posílí. Úplněk vnese jasno do finanční a sexuální oblasti. Před úplňkem si dejte pozor na své zdraví. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Mars aktivuje vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Budete se aktivně věnovat lidem kolem sebe. Můžete dohodnout nové podmínky, podepsat smlouvy nebo písemnosti. V tomto období se mohou posílit nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahové záležitosti.  

BLÍŽENEC

Novoluní se zatměním Slunce vrcholí 14/10/2023
Novoluní přináší nové možnosti ve vztazích. Můžete tvořit, vytvářet, otevírat se novým vztahům nebo vztah posunout na další úroveň. Někteří mohou počít dítě, jiní dostanou skvělé nápady. Můžete potkat důležitou osobu. Ideální na rodinné setkání, cesty a cestování. Slunce, Měsíc, Merkur a sestupný karmický uzel, přinesou nové informace. Přichází „Aha moment“. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Úplněk se zatměním Měsíce proběhne 28/10/2023
Úplněk uzavírá téma majetku a stability. Něco důležitého ukončíte. Pozor na oblast zdraví a psychiky. Dále očekávejte otevření konfliktu ve vztahových záležitostech. Více se dozvíte v polovině října, kdy nastane úplněk ve vašem vlastním znamení. Slunce spolu s Merkurem a Martem přináší komunikaci na téma sexuality a také společného majetku. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Díky Martu se zde řeší zdraví, spolupráce a služba pro někoho druhého.  
Přináší nám také mnoho povinností. Mars přechází přes oblast zdraví – tranzit tímto tématem může znamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. Dokonce téma smrti, úmrtí, hrob, dědictví, notář apod. Mars přináší zvýšenou aktivitu kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématům kolem svého zdraví a zdravé výživy. Péče o druhé osoby. 

RAK

Novoluní se zatměním Slunce vrcholí 14/10/2023
Novoluní přináší zlepšení zdraví, rodinných vztahů, zejména se ženami v rodině. Lepší stabilitu. Někdo se chce stěhovat, někteří rekonstruovat dům či byt. Zvýšená komunikace, cesty a cestování. Slunce, Měsíc, Merkur a sestupný karmický uzel, přinesou nové informace. Přichází „Aha moment“. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Úplněk se zatměním Měsíce proběhne 28/10/2023
Úplněk vnese jasno mezi přátele. Ujasníte si, kam patříte, do jaké společnosti. S někým se rozloučíte, aby uvolnil místo někomu jinému. Můžete si splnit své sny. Změnit lidi kolem sebe. Dostat se tam kam toužíte. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Mars působí v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity. Raci mohou očekávat zvýšení touhy, mohou něco plodit, tvořit. Mars zde aktivuje oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod jeho vlivem vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. Dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Pracovně se bude dařit.

LEV

Novoluní se zatměním Slunce vrcholí 14/10/2023
Novoluní otevírá řešení auta, dopravního prostředku, cesty a cestování. Řešení na úřadech. Další téma je vzdělávání. Můžete se vzdělávat, otevřít se dalšímu vzdělání, kurzu či školení. Očekávejte zvýšenou komunikaci, vyřizování, podepisování dokumentů. Můžete přednášet, nebo psát knihu. Slunce, Měsíc, Merkur a sestupný karmický uzel, přinesou nové informace. Přichází „Aha moment“. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Úplněk se zatměním Měsíce proběhne 28/10/2023
Úplněk uzavře pracovní kapitolu. Tam, kde to nefunguje, nebo nemá smysl, úplněk zakročí. Je třeba znát svou hodnotu. Vyjasní se vám pracovní rovina, zejména po finanční stránce. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Venuše se pohybuje vlastním znamením Lva až do 09/10/2023.  Svítíte na všechny strany a jste nepřehlédnutelní. Využijte naplno pozitivní vliv Venuše. Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijete. Lvi vylepšují své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte řešení v souvislosti se ženami rodu (např. dcera, matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítíte chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budete řešit vše pro zvýšení pracovní stability a situace související s bydlením a obydlím. 

PANNA

Novoluní se zatměním Slunce vrcholí 14/10/2023
Novoluní otevírá hodnoty, zejména ty samy k sobě. Vesmír přináší odměnu, zvýšení platu, nebo zdražení za vaše služby. Očekávejte zvýšenou komunikaci, podepisování smluv, cestování.   Dozvíte se zajímavé informace. Slunce, Měsíc, Merkur a sestupný karmický uzel, přinesou nové informace. Přichází „Aha moment“. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Venuše se pohybuje vlastním znamením Panny od 09/10/2023 do 08/11/2023. Využijte pozitivní vliv, kdy záříte mezi ostatními a jste nepřehlédnutelní. 

Úplněk se zatměním Měsíce proběhne 28/10/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti zahraničí, ciziny, vzdělávání a rozšiřování vědomostí. Někteří řeší úřední záležitosti, justice nebo soudy.  Můžete čekat překvapivé situace. Slunce spolu s Merkurem a Martem přináší zvýšenou komunikaci, cestu nebo řešení dopravního prostředku. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Mars působí dlouhodobě v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a také cestování. Měli byste být všude slyšet. Dát o sobě vědět světu. Řeší se automobil, vzdělávání, kurzy a školení nebo nějaká cesta s tím spojená. Také se může otevřít téma spolupracovníků a kolegů. Aktuálně se vše točí kolem cestování (např. dopravní prostředek) a komunikace s úřady. Rozšiřování vědomostí, být vidět a slyšet. 

VÁHA

Novoluní se zatměním Slunce vrcholí 14/10/2023
Novoluní ve vlastním znamení přináší nové vztahové příležitosti. Ideální období na realizaci vašich projektů. Konečně se plně rozjedete. Slunce, Měsíc, Merkur a sestupný karmický uzel, přinesou nové informace. Přichází „Aha moment“. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Merkur působí ve znamení Vah až do 10/11/2023. Očekávejte zvýšenou komunikaci, vyřizování nebo cestování. Můžete podepisovat nové smlouvy a dohody. 

Úplněk se zatměním Měsíce proběhne 28/10/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti majetku a financí. Můžete řešit alimenty, nákup, prodej, přepis nemovitosti. Notář, dědictví apod.  Otevírá se také oblast sexuality a mimo partnerských vztahů. Dejte si pozor na peníze, nebo nechtěné těhotenství. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Mars zde působí v tématu peněz, majetku a hodnot. Finance jsou zaktivovány, zejména ty úřední. Panny mohou nakupovat, utrácet, investovat. 

ŠTÍR

Novoluní se zatměním Slunce vrcholí 14/10/2023
Novoluní přináší celoroční rekapitulaci. Co se povedlo, nepovedlo a jak dál. Otevíráte 13. komnatu. Nikam se nyní netlačte, ideální na dovolenou, být o samotě. Srovnat si myšlenky. Vztahy s lidmi kolem vás mohou být vyhroceny. Čekáte na své novoluní, které proběhne za měsíc. Slunce, Měsíc, Merkur a sestupný karmický uzel, přinesou nové informace. Přichází „Aha moment“. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Úplněk se zatměním Měsíce proběhne 28/10/2023
Před úplňkem přichází vyhrocení situací. Úplněk vnese jasno do vztahových záležitostí, zejména v souvislosti s majetkem. Úplněk uzavírá a ukončuje. Můžete uzavřít novou smlouvy, dohodu, nastavit si pravidla, která vám vyhovují. Vztahy, které nestojí na pevných základech, se rozpadnou. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Pohyb Marta od 12/10/2023 vlastním znamení je obdobím značné aktivity. Štíři budou mít mnoho fyzické energie a odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu. Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Díky Martu zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energie by měli použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho aktivity může přinést nemoc z nepozornosti, nebo z únavy.  Očekávejte velmi hektické období. 

STŘELEC

Novoluní se zatměním Slunce vrcholí 14/10/2023
Novoluní otevírá cestu do nové společnosti. Nová přátelství. Dostanete se tam, kde toužíte být. Přátele, kamarádi, cesta mezi své. Někdo se stěhuje, někteří mění práci a jiní změní úplně vše. Splníte si svá tajná přání. Slunce, Měsíc, Merkur a sestupný karmický uzel, přinesou nové informace. Přichází „Aha moment“. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Úplněk se zatměním Měsíce proběhne 28/10/2023
Úplněk vnese jasno do tématu kolegů, spolupracovníků. Něco se bude dít v pracovní rovině. Co jste slíbili udělat, je nutné do úplňku splnit. Péče a starost o druhé.  Hlídejte si zdraví. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Mars, planeta aktivity, se pohybuje tématem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat. Ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Aktivita dané osoby se bude obracet na minulé životy, na témata uložená hluboko v nevědomí. Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti. Planeta Mars může aktivovat nepřátele a také nepříjemné pomluvy. V této době zachovejte klid, nevzbuzujte pozornost, v klidu rozjímejte a rekapitulujte, co chcete od života.  Něco se uzavře a ukončí na téma společného majetku, peněz, dědictví, nebo sexuality.  

KOZOROH

Novoluní se zatměním Slunce vrcholí 14/10/2023
Novoluní přináší pracovní posun. Zamyšlení, zda jste správně, kde jste. Touha po změně, karierní posun. Očekávejte zvýšenou komunikaci, vyřizování, podepisování úředních dokumentů nebo cestování. Slunce, Měsíc, Merkur a sestupný karmický uzel, přinesou nové informace. Přichází „Aha moment“. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Úplněk se zatměním Měsíce proběhne 28/10/2023
Před úplňkem vygradují veškeré vztahy. Úplněk vnese jasno do oblasti vztahů partnerských nebo pracovních. Můžete ukončit vztah, který není funkční. Uzavřete situace na téma potomek, tvorba a výtvory. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Mars působí v oblasti přátel, společnosti a společenství. Tam, kde chcete působit. 
Aktivita zde bude zaměřena na přátele a lidi kolem vás. Je dobré chodit mezi lidi, do společnosti. Můžete potkat důležité osoby pro budoucnost. Čeká vás změna lidí, zejména spolupracovníků nebo změna pracovního místa. 

VODNÁŘ

Novoluní se zatměním Slunce vrcholí 14/10/2023
Novoluní otevírá možnosti rozšiřování vědomostí, vzdělávání, školy, studium apod. 

Pokud řešíte úřední záležitosti, justici, dochází k posunu v jednání. Někteří mohou cestovat do zahraničí nebo řešit styk s cizinou. Slunce, Měsíc, Merkur a sestupný karmický uzel, přinesou nové informace. Přichází „Aha moment“. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Úplněk se zatměním Měsíce proběhne 28/10/2023
Úplněk vnese jasno do vaší stability a pevné půdy pod nohama. Řeší se práce, bydlení a domov. Ženy v rodině jako je matka, babička, dcera, sestra apod. na téma majetku. Pozor na zdraví. Někteří mohou vylepšit svou vizáž. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Mars aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře, možná změna. Budete naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, ovšem jen ty, které se vrací zpět, nebo jsou rozjednané z minulosti. Přichází doba provádění reorganizací kolem práce, která bude v budoucnu ku prospěchu. Může jít o zásadní změnu v životě, práci nebo kariéře. Pracovně se nezastavíte. 

RYBY

Novoluní se zatměním Slunce vrcholí 14/10/2023
Novoluní otevírá cestu k financím jako je hypotéka, půjčka, společný majetek s další osobou, dědictví, notář, alimenty, prodej/koupě nemovitosti, apod. Sexuální dobrodružství s milencem. Někdo může počít nebo porodit potomka. Nový život nebo smrt a úmrtí. Transformace duše. Slunce, Měsíc, Merkur a sestupný karmický uzel, přinesou nové informace. Přichází „Aha moment“. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Úplněk se zatměním Měsíce proběhne 28/10/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti úřadů, komunikace a vyřizování majetku. Řešení dopravního prostředku. Cesty a cestování. Sourozenci a majetek. Škola, kurz, vzdělávání. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se nám mění osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Mars působí v tématech justice, práva a úředních záležitostí.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází také touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a vzdělávání. Podepisování úředních dokumentů

počet zobrazení: 6519

Horoskopy na rok 2024

Horoskopy na rok 2024

Stručný přehled astrologických událostí pro jednotlivá znamení.

Beran

V jaké životní oblasti čekat problémy a těžkosti:

Od 10/2023 – do 07/2024
Černá Luna bude působit v oblasti zdraví, zdravého životního stylu, ale také se můžete starat o někoho ve své blízkosti. Služba blízkým. Problémy a změny se spolupracovníky a kolegy. Neřešené nemoci se budou hlásit o slovo. Čeká vás mnoho práce a povinností. V této době je nutné dbát na své zdraví a psychiku, zejména před novoluním a úplňkem.  

Od 07/2024 do 03/2025
Budete řešit „pod Černou Lunou“ vztahy. Vztahy pracovní, partnerské rodinné, vztahy lidí kolem vás. Zde je nutné nastavit si pravidla. Někteří odejdou z vašeho života a jiní přijdou. Budou vás provázet pochyby ve vztahových situacích. 

Působení Jupitera/Dobroděje
Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, působí v druhé polovině 2023 až do 05/2024 v tématu financí a majetku. Můžete očekávat vzestup ve finanční a majetkové oblasti. Celý rok vás Vesmír směřuje k lepším výdělkům a zvýšení majetku. 

Posun v pracovní a kariérní rovině očekávejte od 11/01/2024

Od 05/2024 cca rok očekávejte posun v oblasti spojené s úřady. Přináší možnost se vzdělávat, rozšiřovat své vědomosti, učit se všemu novému. Využívat nové technologie.  Cestovat.  Očekávejte zlepšení vztahů se sourozenci. 

Novoluní a úplněk, zlomový okamžik roku 2024
08/04/2024 vrcholí novoluní ve vlastním znamení spolu se zatměním Slunce. Novoluní otevírá novou roční cestu. Můžete zrealizovat své plány. Konečně se posunete o krok dál. Před novoluním si dejte pozor na svou osobu, zejména na psychiku a zdraví. 

Ve dnech, kdy zatmění probíhá se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

17/10/2024 nastane úplněk ve vlastním znamení, který přinese jasno do oblasti vztahů. Úplněk spolu s Chironem přináší zadostiučinění v pracovní rovině. Do úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující ve vztahové oblasti. 

Uran od jara 2019 dlouhodobě
Můžete očekávat změny ve financích a majetku. V této době je aktivní v tématu majetek, peníze a hodnoty. Uran přináší rychlé zvraty, pokud  jej některá planeta svým pohybem zaktivuje. Dlouhodobě je třeba hlídat si peníze. Můžete přijít k penězům, hodně vydělat a nebo o vše přijít. 

BÝK

V jaké životní oblasti čekat problémy a těžkosti:

Od 10/2023 do 07/2024
Díky vlivu Černé Luny si budete muset udělat pořádek v oblasti partnerů životních i pracovních.  Zdraví a péči související s potomky.  Černá Luna přinese silné emoce do těchto oblastí. Černá Luna přináší také problémové situace k řešení do oblasti partnerských vztahů. Může se objevit někdo nový, ovšem zálety a mimo partnerské svazky nedopadnou dobře. Vztahy se otřesou v základech a vydrží pouze silné spojení. Partner nebo kariéra? Pod Černou Lunou může vzniknout dítě, ovšem vše, co vznikne pod Černou Lunou, přináší do budoucna silné citové emoce. Černá Luna bere, nebo přináší emoční problémy a starosti. 

Od 07/2024 do 03/2025
Černá Luna bude působit v oblasti zdraví, zdravého životního stylu, ale také se můžete starat o někoho ve své blízkosti. Služba blízkým. Vztahové problémy nebo změny se spolupracovníky a kolegy. Vše na emocionální úrovni. Neřešené nemoci se budou hlásit o slovo. Čeká vás mnoho práce a povinností. V této době je nutné dbát na své zdraví a psychiku, zejména před novoluním a úplňkem.  

Kde čekat životní posun:
Jupiter, planeta štěstí a rozmachu bude působit do 05/2024
Jupiter ve vlastním znamení přinese velký boom. Toto je začátkem významného cyklu vašeho životního růstu, který potrvá zhruba dalších 12 let. Nyní se bude objevovat hlavně v oblastech života přinášející rozmach vaší osoby. Pozitivní vliv Jupiteru vnáší do života nové situace, které vás posunou blíže vašemu štěstí. Budete pociťovat dostatek sil a chuti prosazovat svá přání a své představy.  Pod vlivem Jupitera budete spokojeni sami se sebou, máte poznat a uvědomit si, co dokážete. Měli byste být činorodí a využít působení planet ve svůj prospěch, neboť jistým způsobem budete vyčnívat z davu. Jupiter přinese posun a rozmach do oblasti majetku.  Toto prožíváte každých 12 let. Naposledy v roce 2012. 
Posun v pracovní a kariérní rovině očekávejte od 09/02/2024

Novoluní a úplněk, zlomový okamžik roku 2023/2024
28/10/2023 nastává úplněk spolu se zatměním Měsíce, kdy si ujasníte veškeré vztahové záležitosti.
Při úplňku asistuje Jupiter, planeta štěstí. Cokoliv se stane je dobré pro vaší budoucnost. Veškeré vztahy vygradují na maximum, úplněk přináší rozpor mezi srdcem a rozumem. Po úplňku jsou situace jasnější. Očekávejte zvýšené aktivity kolem smluv a dohod spojené s penězi. Budete podepisovat dokumenty, hovořit a komunikovat.  

Zatmění je vždy velmi silné, podtrhuje dané téma.  Ve dnech kolem novoluní se zásadně obrací karta. Zatmění mění osudy. Přináší nečekané změny a nové začátky.

08/05/2024 vrcholí novoluní ve vlastním znamení. 
Novoluní otevírá novou roční cestu. Můžete zrealizovat své plány. Konečně se posunete o krok dál. Před novoluním si dejte pozor na svou osobu, zejména na psychiku a zdraví. 

15/11/2024 nastane úplněk ve vlastním znamení, který přináší jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující.  

Venuše nabere zpětný chod 23/07/2023 a bude couvat do 04/09/2023. Po tuto dobu budete řešit vztahové záležitosti s partnery, dětmi či rodiči. Venuše jako planeta hodnot a lásky napravuje minulost v záležitostech lásky a majetku. 

Téma zdraví:
Před vlastním novoluním a úplňkem je nutné si hlídat svůj zdravotní stav.  Zejména krk a bedra. Dále od 16/08/2023 cca měsíc a také od 14/10/2023. Zde je nutná zvýšená opatrnost. Doporučuji preventivní prohlídky a péči o svou tělesnou schránku. 

Od jara 2019 se planeta Uran pohybuje sedm let vlastním znamením.  Dlouhodobě přinese zásadní životní změny. Dříve nebo později se zásadní změny uskuteční a Vy na ně nemáte žádný vliv. V tomto zhruba sedmiletém období dojde k radikálnímu přehodnocení vašeho vztahu k vnějšímu světu. Uran do vašeho života vnáší nejistotu. 

Staré se zhroutí a nové přichází v tom, že lidé se na vás začnou dívat jinak. Můžete jednat zcela nečekaným způsobem, jež druhé vyvádí z míry, a to hlavně pokud tranzitující Uran nejvíce aspektuje vaše radixové planety, související s prvním domem. 

Během tohoto tranzitu můžete ukončit svoje manželství, jiný blízký vztah, který začal být jednotvárný a až ubíjející. Naopak všechny vztahy, které vám dovolují být sebou samým přetrvají, přestože i zde můžete očekávat nějaké změny. Také se to týká vaší práce i jakékoli jiné oblasti života, kde máte nějaké závazky. 

Výrazné zlepšení čekejte jaro 2024. Zde můžete očekávat neočekávané situace. 

BLÍŽENEC

V jaké životní oblasti čekat problémy a těžkosti:
Od 10/2023 do 07/2024 Černá Luna působí na téma rodiny, žen v rodině, nebo bydlení. Černá Luna přináší silné emoce a problémové situace v souvislosti s bydlením nebo pracovním zázemím. Může narušit vaše základy stability. Někdo se musí stěhovat, někdo změní práci. Můžete také řešit své zdraví. Někteří řeší zdraví babičky, matky, sestry, dcery apod. 

Od 07/2024 do 03/2025
Díky vlivu Černé Luny
 si budete muset udělat pořádek v oblasti partnerů životních i pracovních a také ve všem souvisejícím s dětmi. Černá Luna přináší také problémové situace k řešení do oblasti vztahů. Může se objevit někdo nový, ovšem zálety a mimo partnerské svazky nedopadnou dobře. Vztahy se otřesou v základech a vydrží pouze silné spojení. Partner nebo kariéra? Pod Černou Lunou může vzniknout dítě, ovšem vše, co vznikne pod Černou Lunou, přináší do budoucna silné citové emoce. Černá Luna bere, nebo přináší problémy. 

Kde čekat životní posun:
Jupiter – Dobroděj do 05/2024 odnese vše, co by vás brzdilo v budoucích letech. Je třeba některé situace ukončit a uzavřít, abyste se mohli v příštích letech plně rozvinout. Jupiter zde není tak silný, jako jiné roky.

Posun v pracovní a kariérní rovině očekávejte od 10/03/2024

Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude působit od 05/2024 cca rok  ve vlastním znamení.  Přinese velký boom a posun. Toto je začátkem významného cyklu vašeho životního růstu, který potrvá zhruba dalších 12 let. Pozitivní vliv Jupiteru vnáší do života nové situace, které vás posunou blíže vašemu štěstí. Budete pociťovat dostatek sil a chuti prosazovat svá přání a své představy. Vše, co by vás brzdilo postupně odchází ze života. Do roka pocítíte životní růst. 

Měli byste být činorodí a využít působení planet ve svůj prospěch, neboť jistým způsobem můžete vyčnívat z davu. Takový významný posun jste zažili v roce 2013.

Co si máte dát do pořádku: 
Saturn reprezentuje staré pořádky, systém a omezení. Pokud uděláte chybu, pocítíte ji.

Saturn dlouhodobě působí na téma pořádku v oblasti práce a kariéry. Přichází větší zodpovědnost za váš život během tří následujících let.   

Novoluní a úplněk, zlomový okamžik roku 2024
27/11/2023 nastane úplněk ve vlastním znamení, který přináší jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující.  

06/06/2024 vrcholí novoluní ve vlastním znamení. Novoluní otevírá novou roční cestu. Můžete zrealizovat své plány. Konečně se posunete o krok dál. Před novoluním si dejte pozor na svou osobu, zejména na psychiku a zdraví. 

15/12/2024 nastane úplněk ve vlastním znamení, který přináší jasno do oblasti vztahů. 
V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující.  

Téma zdraví:
Před vlastním novoluním a úplňkem je nutné si hlídat svůj zdravotní stav.  
Začátkem 06/2024. Zde je nutná zvýšená opatrnost. Doporučuji preventivní prohlídky a péči o svou tělesnou schránku. 

RAK

Kde čekat životní posun:
Do 05/2024
Zde, pod Jupiterem, hrají ve vašem životě roli naděje, ideály, sny, přání a touhy týkající se vaší budoucnosti. Vaši přátelé a známí vás v současnosti mohou podporovat víc než kdykoli jindy. Možná navážete nová přátelství. Ta se časem mohou projevit jako mimořádně cenná. Potkáte důležitou osobu, která vás posune. Čeká vás nové společenství lidí. Můžete si splnit své sny. Vylepšíte si své majetkové poměry.  

Od 05/2024 cca rok Jupiter/Dobroděj odnese vše, co by vás brzdilo v budoucích letech. Je třeba některé situace ukončit a uzavřít, abyste se mohli v příštích letech plně rozvinout. Jupiter zde není tak silný, jako jiné roky. Nečekejte žádné výrazné posuny. Na ty si počkejte dalším rokem. 

Posun v pracovní a kariérní rovině očekávejte od 08/04/2024

V jaké životní oblasti čekat problémy a těžkosti:
Od 10/2023 do 07/2024
Černá Luna působí v tématu sourozencůúřadůvzdělávání. Učení, rozšiřování vědomostí a komunikace. Pozor na veškeré podpisy a smlouvy, které souvisí s pracovní rovinou. Černá Luna může vytvořit problémy v oblasti učení. Někteří mohou očekávat těžkosti v úředních záležitostech.  Starosti s dopravním prostředkem. 

Od 07/2024 do 03/2025
Černá Luna působí cca 9 měsíců 
Černá Luna přináší silné emoce a problémové situace v souvislosti s bydlením, domovem a pracovním zázemím. Otevře se téma stability, které souvisí s místem, kde pobýváte, trávíte čas. Vztahy v rodině, problém s ženskou energií (sestra, dcera, matka, babička apod.) Můžete také řešit zdraví. Péče o tělesnou schránku. 

Novoluní a úplněk, zlomový okamžik roku 2024
Úplněk v Raku nastane 27/12/2023.
Úplněk přináší jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující, nastavení nových pravidel. Před úplňkem, cca tři dny, bývají kritické dny. Pozor si dávejte v oblasti zdraví a psychiky. Neplánujte operace, nerozhodujte o důležitých situacích. Vyčkejte do úplňku, kdy se vše vyjasní.

06/07/2024 vrcholí novoluní ve vlastním znamení. Novoluní otevírá novou roční cestu. Můžete zrealizovat své plány. Konečně se posunete o krok dál. Před novoluním si dejte pozor na svou osobu, zejména na psychiku a zdraví. 

Téma zdraví:
Před vlastním novoluním a úplňkem je nutné si hlídat svůj zdravotní stav. Dále koncem 06/2024 a začátkem 07/2024. Zde je nutná zvýšená opatrnost. Doporučuji v této době preventivní prohlídky a péči o svou tělesnou schránku. 

LEV

V jaké životní oblasti čekat problémy a těžkosti:

Od 10/2023 do 07/2024
Černá Luna vytváří určité pochyby v souvislosti s penězi a majetkem. Situace, které přitahuje, přináší omezení a problémy s financemi, např. větší výdaje, ale i to, že nám někdo způsobí snížení naší hodnoty. V této době bude docházet k situacím, kdy si budete muset udělat jasno v souvislosti s financemi a majetkem zejména spojeným s pracovní rovinou. Otevře se téma, jak vydělat peníze, stát se úspěšným. Černá Luna přinese touhu mít vysoké ambice.

Doporučuji uvědomit si svou vlastní hodnotu. Mít kolem sebe osoby, kteří vás nevyužívají, nesnižují vaši hodnotu. Náležitě ocení vaší práci, za kterou dostanete adekvátní odměnu. Vytvářejte hodnoty, obklopujte se úspěšnými lidmi. Hlídejte si výdaje. Nakládejte s majetkem a penězi opatrně zejména v souvislosti s pracovními partnery, kolegy a spolupracovníky. 

Od 07/2024 do 03/2025
Černá Luna začne působit v tématu sourozenců, úřadů. Učení, vzdělávání a komunikace. V této době bude docházet k situacím, kdy si budete muset udělat jasno v oblasti psaní, mluveného slova, sourozenců a příbuzných. Pozor na veškeré podpisy a smlouvy, které souvisí s pracovní rovinou. Otevře se téma cest, vzdělávání a komunikace na všech úrovních, ovšem pod Černou Lunou. Vesmír vám přinese emočně vypjaté situace ve vztazích. Černá Luna může přinést starosti v oblasti vzdělávání a učení, v úředních záležitostech, nebo řešení s dopravním prostředkem.

Kde čekat životní posun:
Jupiter do 05/2024
Díky planetě Jupiter/Dobroději přichází zásadní posun v životě, práci a kariéře. Vše, co vás bude svazova a brzdit, vám bude odstraněno z vašeho života. Celý rok pracujete na životním posunu. 

Od 08/05/2024 můžete očekávat posun v pracovní a kariérní rovině. 

Od 05/2024 cca rok 
Zde hrají ve vašem životě roli naděje, ideály, sny, přání a touhy týkající se vaší budoucnosti. Pomáhat, a to výrazně, vám v tomto čase mohou přátelé, blízké osoby a kamarádi. Navážete nová přátelství a ta se časem mohou projevit jako mimořádně cenná. Potkáte důležitou osobu, která vás posune. Čeká vás nové společenství lidí. Můžete si splnit své sny. Dostanete se tam, kam toužíte. 

Novoluní a úplněk, zlomový okamžik roku 2024
25/01/2024 nastane úplněk ve vlastním znamení, který přinese jasno do oblasti vztahů. Úplněk proběhne v konjunkci s Plutem, planetou osudu. Očekávejte zásadní osudové situace, bohužel na tyto situace nemáte žádný vliv. Osud je povýšen and svobodnou vůlí.

04/08/2024 vrcholí novoluní ve vlastním znamení. 
Novoluní otevírá novou roční cestu. Můžete zrealizovat své plány. Konečně se posunete o krok dál. Před novoluním si dejte pozor na svou osobu, zejména na psychiku a zdraví. 

Téma zdraví:
Před vlastním novoluním a úplňkem je nutné si hlídat svůj zdravotní stav. Dále začátkem ledna 2024 a také koncem 07/2024 a začátkem 08/2024. Zde je nutná zvýšená opatrnost. Doporučuji v této době preventivní prohlídky a péči o svou tělesnou schránku. 

Od jara 2019 Uran dlouhodobě působí na zásadní životní změnu v pracovní oblasti a kariéře. Období změn v povolání a veřejném životě, hledání poslání, změn v zaměření kariéry. Očekávejte neočekávané kolem práce a pracovních aktivit. Při tomto tranzitu očekávejte radikální změny ve vašem profesionálním životě, v povolání či konflikt s autoritami. Tranzit obecně přináší nečekané pracovní příležitosti práce s novými technologiemi atd. Můžete úplně změnit své dosavadní profesní zaměření. Budete pracovat jinak, než jste doposud zvyklí. Využijte nové postupy, nebojte se novot a změn.

PANNA

Kde čekat životní posun:
Jupiter do 05/2024 pomůže zlepšit vztah se sourozenciJupiter, planeta štěstí a rozmachu, vás bude tlačit do vzdělávánízvýšené komunikace, řešení na úřadech, zejména v souvislosti s majetkem a financemi. Využijte nové technologie a novinky v oblasti komunikace. Můžete cestovat, učit se něčemu novému. Jupiter od 05/2024 cca rok bude přinášet posun a rozmach v pracovní rovině.  Vše, co vás brzdí, vám bude postupně odebráno. Do roka a do dne si vyřešíte dlouhodobý problém a tím je práce. Pokud nejste spokojeni, práci ukončíte a naleznete vhodnější. 
Od 06/06/2024 můžete očekávat posun v pracovní a kariérní rovině. 

V jaké životní oblasti čekat problémy a těžkosti:
Od 10/2023 – do 07/2024
Černá Luna působí ve vlastním znamení na téma zdraví, pracovní roviny, kolegů a spolupracovníků. Přináší silné emoce a pocity. Zejména s mužskou energií jako je otec, partner, ex-partner apod. Vnese problémy a zmatky, které budete nuceni řešit. Budete muset bojovat o svůj úspěch. Po dobu působení Černé Luny ve vlastním znamení budete mít pocit, že jste brzděni, chcete se posunout, ale nejde to. Zdraví a práce je téma pod emocemi. 

Můžete se dostat do nepříjemné situace osobně, nebo naopak do nepříjemné situace někoho dohnat. Černá Luna připravuje vaši duši na obrovskou proměnu. Měli byste si věřit, že vše nepříznivé překonáte. Nenechat se zastrašit nikým a ničím. Pracovat na své osobnosti. Pohybovat se mezi úspěšnými lidmi, kteří vám ukáží kam máte směřovat. Být spokojeni sami se sebou. Žít život. Být schopný jedinec a zvládnout životní výzvy.  

Od 07/2024 do 03/2025
Černá Luna vytváří nesnáze v souvislosti s penězi a majetkem. Situace, které přitahuje, přináší omezení a problémy s financemi, např. větší výdaje, ale i to, že nám někdo způsobí snížení naší hodnoty. V této době bude docházet k situacím, kdy si budete muset udělat jasno v souvislosti s financemi a majetkem zejména ve vztazích s druhými. Otevře se téma, jak vydělat peníze, stát se úspěšným. Černá Luna přinese touhu mít vysoké ambice.

Doporučuji uvědomit si svou vlastní hodnotu. Mít kolem sebe osoby, které vás nevyužívají, nesnižují vaši hodnotu. Náležitě ocení vaší práci, za kterou dostanete adekvátní odměnu. Vytvářejte hodnoty, obklopujte se úspěšnými lidmi. Hlídejte si výdaje. 

Novoluní a úplněk, zlomový okamžik roku 2024
24/02/2024 nastane úplněk ve vlastním znamení, který přinese jasno do oblasti vztahů.  Vyjasní veškeré vztahové záležitosti. 

Slunce bude v konjunkci se Saturnem a Merkurem. Pozor na úřady a podepisování smluv. Dny před úplňkem mohou být náročné na psychiku a zdraví. 

03/09/2024 vrcholí novoluní ve vlastním znamení. 
Novoluní otevírá novou roční cestu. Můžete zrealizovat své plány. Konečně se posunete o krok dál. Před novoluním si dejte pozor na svou osobu, zejména na psychiku a zdraví. 

Téma zdraví:
Před vlastním novoluním a úplňkem je nutné si hlídat svůj zdravotní stav. 13/12/2023 cca měsíc a dále před úplňkem ve 2. polovině února 2024. Zde je nutná zvýšená opatrnost. Doporučuji v této době preventivní prohlídky a péči o svou tělesnou schránku. 

Vliv Saturnu cca 3 roky
Saturn přináší těžkosti a omezení ve vztazích. Dejte si do pořádku minulost, zejména tu vztahovou. Vzpomínky a emoce vás brzdí v životě. Z minulosti se poučte a nechce minulost minulostí. Dívejte se směrem kupředu. 

VÁHA

V jaké životní oblasti čekat problémy a těžkosti:
Od 10/2023 do 07/2024
Černá Luna vytahuje na povrch skryté, utajené situace k řešení v souvislosti se zdravím a psychikou, v pracovní rovině. Zde je třeba si všímat lidí kolem sebe. Na povrch vylézají důležité osudové, karmické záležitosti, na které nemáte vliv.  Téma tohoto období je odstraňování, ukončování a propojení s minulými životy, pocity samoty a izolace, kdy je dobré se věnovat vzdělávání duše. Tajemství přestávají být tajná. Nepřátelé mohou nepříjemně působit. Pozor na pomluvy, podvody a depresivní pocity, zejména v pracovní rovině se spolupracovníky a kolegy. Izolace, samota či pocit osamění.  Někdo vám odejde ze života. 

Od 07/2024 do 03/2025
Černá Luna působí ve vlastním znamení na téma vztahů. Po dobu působení Černé Luny ve vlastním znamení budete mít pocit, že jste brzděni, chcete se posunout, ale nejde to. Můžete se dostat do nepříjemné situace osobně, nebo naopak do nepříjemné vztahové situace někoho dohnat. Zejména s mužskou energií jako je otec, partner, ex-partner apod. Černá Luna připravuje vaší duši na obrovskou proměnu.  

V tomto období můžete mít pocit neschopnosti, budete se bát úspěchu. Mohou vyvstávat překážky, nebo můžete být ovládáni jinými. Měli byste si věřit, že vše nepříznivé překonáte. Nenechat se zastrašit nikým a ničím. Pracovat na své osobnosti. Pohybovat se mezi úspěšnými lidmi, kteří vám ukáží, kam máte směřovat. Být spokojeni sami se sebou. Žít život. Být schopný jedinec a zvládnout životní výzvy.  

Kde čekat životní posun:
Do 05/2024 působí Jupiter v oblasti společných financích, jako jsou půjčky, hypotéky nebo prodej či koupě. Dědictví, závěť apod. Bude vám přáno v oblasti sexuality a majetku. Kdo bude rozumně investovat, zhodnotí své investice. Tento přesun pozitivně ovlivní peníze a majetek. Do roka a do dne se výrazně vylepší finanční situace a zvýší se vaše prestiž. Přichází láska do života. Ovšem láska má mnoho podob. Pozor na mimo partnerské lásky. 

Jupiter od 05/2024  
Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, vás bude tlačit do vzdělávání, zvýšené komunikace, řešení na úřadech, justice apod. Využijte nové technologie a novinky v oblasti komunikace. Můžete cestovat, učit se něčemu novému. Vyřešit úřední záležitosti. 

Novoluní a úplněk, zlomový okamžik roku 2024
25/03/2024 nastane  úplněk  se zatměním Luny ve vlastním znamení, přinese jasno do oblasti vztahů.  Vyjasní veškeré vztahové záležitosti. Dny před úplňkem mohou být náročné na psychiku a zdraví. 

02/10/2024 vrcholí novoluní ve vlastním znamení opět se zatměním Slunce. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků. Můžete realizovat nové projekty Začínáte novou životní kapitolu. Před novoluním si dejte pozor na svou osobu, zejména na psychiku a zdraví. Zde nastává konjunkce Slunce, Luny, Merkuru, Černé Luny a karmického uzlu. Síla planet a bodů se spojí a budu působit. Čekejte velmi náročné novoluní.

Zatmění je vždy velmi silné, podtrhuje dané téma. Ve dnech kolem novoluní se zásadně obrací karta. Zatmění mění osudy. Přináší nečekané změny a nové začátky.

Téma zdraví:
Před vlastním novoluním a úplňkem je nutné si hlídat svůj zdravotní stav. Zde je nutná zvýšená opatrnost. Doporučuji v této době preventivní prohlídky a péči o svou tělesnou schránku. 

ŠTÍR

V jaké životní oblasti čekat problémy a těžkosti:
Do 07/2024
Černá Luna přebíhá přes oblast přátel a osoby blízké, společnosti a společenství. Můžete prožít zklamání, změnit společnost, zemi, kamarády a přátelé. O někoho přijít, ztratit, ukončit vztahy, abyste připravili svůj život na nový vztah, pracovní vztah.   Příliv nových lidí do života, změna lidí v určitém společenství. Zrcadlo pravdy odkryje svou tvář a ukáže, kam patří a nepatří. Kdo je přítel a kde nepřítel. Může se přestěhovat, nebo změnit práci či kolegy.

Od 07/2024 do 03/2025
Černá Luna začne působit a vytahovat na povrch skryté, utajené situace k řešení v souvislosti se vztahy. Zde je třeba si všímat lidí kolem sebe, popř. ukončit nefunkční vztahy. Téma tohoto období je odstraňování, ukončování a propojení s minulými životy, pocity samoty a izolace. Je dobré se věnovat vzdělávání duše. Tajemství přestávají být tajná. Nepřátelé mohou nepříjemně působit. Pozor na pomluvy, podvody a depresivní pocity, zejména ve vztazích kolem vás. 

Kde čekat životní posun:
Do 5/2024 působí Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, pozitivně na vztahy (smlouvy a dohody) zejména související s majetkem a penězi. Pokud máte nevyhovující vztah, pak Jupiter zasáhne a postupně vám jej odebere ze života. Jupiter také napomůže vzniku nového vztahu. Štírům vstoupí do života někdo důležitý jak v pracovní, tak v osobní rovině. Zlepší se vztahy v rodině, v práci nebo se sousedy. Vesmír přeje veškerým nový dohodám, smlouvám a nastavení nových pravidel.

Od 05/2024 působí Jupiter v oblasti společných financích, jako jsou půjčky, hypotéky nebo prodej či koupě. Dědictví, závěť apod. Bude vám přáno v oblasti sexuality a majetku. Kdo bude rozumně investovat, zhodnotí své investice. Jupiter pozitivně ovlivní peníze a majetek. Do roka a do dne se výrazně vylepší finanční situace a zvýší se vaše prestiž. Přichází láska do života. Ovšem láska má mnoho podob. Pozor na mimo partnerské lásky. 

Novoluní a úplněk, zlomový okamžik roku  2024
24/04/2024 nastane úplněk ve vlastním znamení, který přinese jasno do oblasti vztahů.  Vyjasní veškeré vztahové záležitosti. Dny před úplňkem mohou být náročné na psychiku a zdraví. 

01/11/2024 vrcholí novoluní ve vlastním znamení. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků. Můžete začít novou životní kapitolu, vrhnout se do nových plánů a aktivit.

Téma zdraví:
Před vlastním novoluním a úplňkem je nutné si hlídat svůj zdravotní stav. Druhá polovina 04/2024 a koncem 10/2024.

STŘELEC

V jaké životní oblasti čekat problémy a těžkosti:

Od 10/2023 do 07/2024 Černá Luna z karmického pohledu působí na vytvoření pořádku v oblasti kariéry a práce. 
Můžete změnit práci, nebo být v pracovní oblasti nespokojeni. Jako byste nevěděli, jakým směrem se vydat, mohou nastat emocionální potíže, různé brzdy, pocit nespokojenosti. Díky tomu přichází zásadní rozhodnutí, které bude mít vliv na budoucnost v oblasti pracovních aktivit. Můžete očekávat neočekávané. Po ukončení tohoto vlivu se posunete v pracovní oblasti.

Od 07/2024 do 03/2025
Černá Luna přebíhá přes oblast přátel a osoby blízké, společnosti a společenství. Můžete prožít zklamání, změnit společnost, zemi, kamarády a přátelé. O někoho přijít, ztratit, ukončit vztahy, abyste připravili svůj život na nový vztah, pracovní vztah.   Příliv nových lidí do života, změna lidí v určitém společenství. Zrcadlo pravdy odkryje svou tvář a ukáže, kam patří a nepatří. Kdo je přítel a kde nepřítel. Může se přestěhovat, nebo změnit práci či kolegy.

Kde čekat životní posun:
Jupiter do 05/2023  
Přináší zlepšení psychiky a zdravotního stavu. Očekávejte novou spolupráci. Jupiter bude působit na změnu spolupracovníků nebo obchodních partnerů. Během roku se vymění spolupracovníci a kolegové. Nová spolupráce povede k velkému posunu. Také se začnete věnovat svému zdraví a zdravému životnímu stylu.

Od 5/2024 působí Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, pozitivně na vztahy (smlouvy a dohody)Pokud máte nevyhovující vztah, pak Jupiter zasáhne a postupně vám jej odebere z vašeho života. Jupiter také napomůže vzniku nového vztahu. Vstoupí vám do života někdo důležitý jak v pracovní, tak v osobní rovině. Zlepší se vztahy v rodině, v práci nebo se sousedy. Vesmír přeje veškerým nový dohodám, smlouvám a nastavení nových pravidel. Jupiter začne couvat od 09/10/2024 až do 04/02/2025. Po tuto dobu se budou narovnávat vztahové situace, které dlouhodobě řešíte. 

Novoluní a úplněk, zlomový okamžik roku 2024
13/12/2023 vrcholí novoluní ve vlastním znamení. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků. Můžete začít novou životní kapitolu, vrhnout se do nových plánů a aktivit. Novoluní bude mít velkou sílu. Při novoluní asistuje Mars, planeta aktivity, ve vašem znamení. Očekávejte mnoho práce a také pozor na zdraví. 

23/05/2024 nastane úplněk ve vlastním znamení, který přinese jasno do oblasti vztahů.  Vyjasní veškeré vztahové záležitosti. Slunce, Venuše, Jupiter a Uran jsou v konjunkci. Očekávejte překvapivé situace. Dny před úplňkem mohou být náročné na psychiku a zdraví. 

03/09/2024 očekávejte pracovní a kariérní posun. 

01/12/2024 vrcholí novoluní ve vlastním znamení. 
Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků. Můžete začít novou životní kapitolu, vrhnout se do nových plánů a aktivit.

Téma zdraví:
Před vlastním novoluním a úplňkem je nutné si hlídat svůj zdravotní stav. Zde je nutná zvýšená opatrnost. Doporučuji v této době preventivní prohlídky a péči o svou tělesnou schránku. Období kolem Vánoc a Nového roku 2023. Dále květen 2024 a 2. polovina listopadu. 

KOZOROH

V jaké životní oblasti čekat problémy a těžkosti:
Od 10/2023 do 07/2024 se otevřely karmické problémové  situace spojené s úřady, soudy, ezoterikou nebo  vzděláváním a rozšiřování vědomostí. Černá Luna může popíchnout nebo popudit emoce se situacemi spojenými s úředními záležitostmi zejména propojenými se zdravím, nebo pracovní rovinou. Nezdravé pracovní prostředí. Otevření karmických situací na téma cestování, ciziny a zahraničí a s tím spojené těžkosti a emoční bolesti. Chci, ale nemohu. I přesto na svých snech pracujte, úspěch se dostaví, i když budete mít silnější „porodní bolesti.“

Od 07/2024 do 03/2025
Černá Luna z karmického pohledu působí na vytvoření pořádku v oblasti kariéry a práce. Můžete změnit práci, nebo být v pracovní oblasti nespokojeni, zejména ve vztazích. Jako byste nevěděli, jakým směrem se vydat, mohou nastat emocionální potíže, pocit nespokojenosti. Díky tomu přichází zásadní rozhodnutí, které bude mít zásadní vliv na budoucnost v oblasti pracovních aktivit. Můžete očekávat neočekávané v pracovních vztazích. Po ukončení tohoto vlivu se posunete v pracovní oblasti.

Kde čekat životní posun:
Jupiter do 05/2024 přináší posun a rozmach v tématu  dětí, partnerů a pracovních partnerů. Můžete počít či porodit dítě, upevnit vztahy s partnerem, potkat důležitou osobu apod. Čekejte, že pod Jupiterem se vám rozpadnou nefunkční vztahy. Nové a stabilní vztahy se upevní. Jupiter/Dobroděj je na vaší straně. 

Jupiter od 05/2024 cca rok
Přináší zlepšení psychiky a zdravotního stavu. Očekávejte novou spolupráci. Jupiter přinese “ozdravné” změny spolupracovníků nebo obchodních partnerů. Během roku se vymění se spolupracovníci a kolegové. Nová spolupráce povede k velkému posunu. Také se začnete věnovat svému zdraví a životnímu stylu. 

Novoluní a úplněk, zlomový okamžik roku 2024
11/01/2024 vrcholí novoluní ve vlastním znamení. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků. Můžete začít novou životní kapitolu, vrhnout se do nových plánů a aktivit. S novoluním působí osudové Pluto. Osud vás posouvá dopředu, I když jste si to představovali poněkud jinak. 

21/07/2024 nastane úplněk, který přinese jasno do oblasti vztahů. 
V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující. S úplňkem opět zapůsobí osudové Pluto. Osud boří a pálí za sebou všechny mosty, a ihned staví nové. Prostě přichází velká změna v pracovní nebo životní rovině.  

Od 02/10/2024 můžete očekávat posun v pracovní a kariérní rovině. V tuto dobu se odehraje zatmění Slunce a tím se trochu jinak zamíchají karty. Slunce, Luna, Merkur, Černá Luna a karmický uzel spojí své síly. Bude to prostě jedno velké překvapení.  

30/12/2024 vrcholí novoluní ve vlastním znamení. Druhé novoluní roku 2024. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků. Můžete začít novou životní kapitolu, vrhnout se do nových plánů a aktivit.

Téma zdraví:
Před vlastním novoluním a úplňkem je nutné si hlídat svůj zdravotní stav. Zde je nutná zvýšená opatrnost. Doporučuji v této době preventivní prohlídky a péči o svou tělesnou schránku. První polovina 01/ 2024, druhé polovina 07/2024, dále koncem 12/2024. 

Uran se od jara 2019 sedm dlouhých let pohybuje v oblasti dětí, partnerů a tvorby. V těchto tématech můžete očekávat neočekávané. Pozor na nechtěné těhotenství. Náhlé změny v pracovním partnerství, nebo zásadní zvrat v souvislosti s životním partnerem. 

VODNÁŘ

V jaké životní oblasti čekat problémy a těžkosti:
Od 10/2023 do 07/2024  
Černá Luna odemyká brány do minulých životů, a právě přechází přes téma okultismu, transformace duše, sexuality a peněz. Mohou se vyhrotit vztahy s dětmi nebo rodiči a mateřství. Pracovní vztahy. Situace, které vytáhne na povrch, se budou také týkat peněz, které sdílíte s někým dalším, jako jsou partneři, společníci, nebo banky. Přichází vám do života lidé, kterým můžete dlužit peníze nebo dluží oni vám, také se můžete zadlužit vy, např. hypotékou. Pozor na pracovní rovinu a finance. Přepis majetku, dědictví, notář apod. Důležité je hlídat si majetek, být věrný ve vztazích, nezneužívat rituály a okultní vědy.  Dále je nutné hlídat si možné úrazy. Možné úmrtí někoho blízkého.

Od 07/2024 do 03/2025 se otevřou karmické situace spojené s úřady, soudy, ezoterikou nebo vzděláváním a rozšiřováním vědomostí. Touhu se rozvíjet po duchovní stránce nebo ji zatratit díky zklamání. Černá Luna může popíchnout nebo popudit emoce se situacemi spojenými s úředními záležitostmi. Otevření situací na téma cestování, ciziny a zahraničí a s tím spojené těžkosti a emoční trable. Chci, ale nemohu. Pracujte na svých snech, Vesmír vás za vaši snahu odmění. 

Kde čekat životní posun:
Jupiter do 05/2024 pomůže zlepšit životní podmínky a stabilitu. Můžete koupit dům/byt, nebo se stěhovat, rekonstruovat bydlení a také si vylepšit své pracovní zázemí. Jupiter upevní pracovní a životní pozice, a to do roka a do dne. 

Jupiter od 05/2024 cca rok přináší posun a rozmach v tématu dětí, partnerů a pracovních partnerů. Můžete počít či porodit dítě, upevnit vztahy s partnerem, potkat důležitou osobu apod. Čekejte, že pod Jupiterem se vám rozpadnou nefunkční vztahy. Nové a stabilní vztahy se upevní. Jupiter/Dobroděj vás posune ve vztazích. Zlepšení komunikace mezi dětmi či partner.  

Novoluní a úplněk, zlomový okamžik roku 2024
Saturn tři roky bude ovlivňovat životní oblasti peněz a majetku. Je třeba si postupně dát do pořádku finanční záležitosti, zejména ty z minulosti (hypotéka, půjčky a jiné závazky). 

09/02/2024 vrcholí novoluní ve vlastním znamení. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků. Můžete začít novou životní kapitolu, vrhnout se do nových plánů a aktivit. Začínáte postupně měnit váš život. Ve hře je osudové Pluto a Merkur. Zprávy a informace, díky kterým zažijete velké změny. 

19/08/2024 nastane úplněk, který přinese jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující. 

Od 01/11/2024 očekávejte pracovní a karierní posun. Pracovní změny a reorganizace. 

Téma zdraví:
Před vlastním novoluním a úplňkem je nutné si hlídat svůj zdravotní stav. Zde je nutná zvýšená opatrnost. Doporučuji v této době preventivní prohlídky a péči o svou tělesnou schránku. 
1. polovina 02/2024, dále červenec a polovina 08/2024 

RYBY

V jaké životní oblasti čekat problémy a těžkosti:
Od 10/2023 do 07/2024 budete řešit „pod Černou Lunou“ vztahy. Zejména pracovní vztahy se spolupracovníky a kolegy. Nastavení pravidel v pracovní rovině. Někdo vám může odejít ze života. Nestabilní vztahy se rozpadnou. Černá Luna napoví, jak jste na tom ve vztahových záležitostech. 

Od 07/2024 do 03/2025
Černá Luna odemyká brány do minulých životů, a právě přechází přes téma okultismu, transformace duše, sexuality a peněz. Situace, které vytáhne na povrch, se budou také týkat majetku, který sdílíte s někým dalším, jako jsou partneři, společníci, nebo banky. Přichází vám do života lidé, kterým můžete dlužit peníze nebo dluží oni vám, také se můžete zadlužit vy, např. hypotékou. Pozor na pracovní rovinu a finance. Přepis majetku, dědictví, notář apod. Důležité je hlídat si majetek, být věrný ve vztazích, nezneužívat rituály a okultní vědy. Dále je nutné hlídat si možné úrazy. Možné úmrtí někoho blízkého, pozor na úrazy. 

Kde čekat životní posun:
Jupiter do 05/2024
Očekávejte zlepší řešení na úřadech, přináší možnost se vzdělávat, komunikovat a nebo cestovat. Zlepšení vztahů se sourozenci. Do učení a komunikace vneste nové technologie. Dojednání výhodných podmínek v souvislosti s majetkem. 

Jupiter od 05/2024 cca rok pomůže zlepšit životní podmínky a stabilitu. Můžete koupit dům/byt, nebo se stěhovat, rekonstruovat bydlení a také si vylepšit své pracovní zázemí. Jupiter upevní pracovní a životní pozice, a to do roka a do dne. 

Jupiter začne couvat od 09/10/2024 až do 04/02/2025. Po tuto dobu se budou narovnávat situace, které dlouhodobě řešíte, a to na téma zdraví nebo stability. 

Novoluní a úplněk, zlomový okamžik roku 2024
Saturn v Rybách působí tři roky ve vlastním znamení. Rok 2023 + 2024 + 2025 si dáte do pořádku svůj život. Zejména minulost. 

10/03/2024 vrcholí novoluní ve vlastním znamení. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků. Můžete začít novou životní kapitolu, vrhnout se do nových plánů a aktivit. Slunce, Luna, Saturn, Neptun a Merkur jsou ve spojení. Společně působí velkou silou. Rybyčky se chtějí posunout a Saturn tomu brání. 

18/09//2024 nastane úplněk se zatměním Měsíce, který přinese jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující. 

Ve dnech, kdy zatmění probíhá se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy.

Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Od 01/12/2024 můžete očekávat posun v pracovní a kariérní rovině. 

Téma zdraví:

Před vlastním novoluním a úplňkem je nutné si hlídat svůj zdravotní stav.  

Je nutná zvýšená opatrnost. Doporučuji v této době preventivní prohlídky a péči o svou tělesnou schránku. 

Polovina 03/2024 + polovina 09/2024. Dále srpen 2024. 

počet zobrazení: 4106

Horoskopy na září 2023

Horoskopy na září 2023

Aktuální pohyby a vliv planet v září  2023 pro jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje znamením Lva. Do Panny vstoupí 23/09/2023 ve 08,49 hod.

Úplněk v Rybách proběhne 31/08/2023 v 03,35 hod. Úplněk je důležitý pro bytosti narozené ve znamení Ryb. Pro ostatní znamení uzavře a ukončí téma spojené s financemi a minulostí. Může přinést depresivní stavy, velké emoce. Rozčarování, vyvedení z našich představ, zklamání a rozčarování. Při úplňku asistuje Saturn, planeta omezení a těžkostí. Symbolizuje karmu, úřad, nebo staršího muže. Můžeme očekávat úřední záležitosti.

Novoluní v Panně vrcholí 15/09/2023 ve 03,40 hod. Novoluní je důležité zejména pro Panny.  Pro ostatní znameníse otevírá téma nových možností v oblasti spolupráce, péče a starosti o druhé a také téma zdraví.

Úplněk v Beranu proběhne29/09/2023 v 11,57 hod. Úplněk je důležitý pro bytosti narozené ve znamení Berana. Pro ostatní znamení uzavře a ukončí téma spojené s pracovní tématikou, zejména vztahy.  

Mars se pohybuje znamením Vah (vztahy) až do 12/10/2023.

Venuše se pohybuje znamením Lva nezvykle dlouhou dobu. Do 04/09/2023 působí ve zpětném chodu. Poté se Venuše otočí do přímého směru. Ve Lvu bude působit až do 09/10/2023.

Merkur působí ve znamení Panny. Aktuálně couvá zpět. 15/09/2023 se otáčí do přímého směru. Konečně se vše vrátí do normálu. Komunikace se opět rozběhne, jak má. Merkur do 05/10 působí v Panně.

Saturn se dlouhodobě pohybuje znamením Ryb, kde bude působit cca 3 roky. Aktuálně couvá zpět Rybami až do 04/11/2023. Po dobu couvajícího Saturna se dějí karmické situace, kdy Saturn „kosí“, co jsme udělali špatně. Nastávají situace, které je nutné řešit, a hlavně neudělat chybu.  

Jupiter se přesunul do znamení Býka.  Rok bude pracovat, abychom se stabilizovali v oblasti financí a majetku. Jupiter couvá zpět Býkem od 04/09 do konce roku 2023. Zde se opravují chyby v Matrixu. Někdo můžeme mít pocit, že nám „utíká“ štěstí.

Sestupný karmický uzel působí ve znamení Vah a bude nás oblažovat svým vlivem na ose Váhy x Beran až do začátku roku 2025. Poukazuje, odkud a kam směřujeme, a to v tématech vztahů a práce.

Pluto se vrátilo zpět do Kozoroha, aby se mohlo naplno ukázat ve své síle. Pluto, správce osudu, couvá zpět Kozorohem, kde působí do ledna 2024.  Zde v Kozorohu dokončíme to, co jsme pod jeho vlivem bořili a budovali desítky let.  

Beran

Úplněk proběhne 31/08/2023
Úplněk se dotkne citové oblasti z minulosti. Staré lásky, peníze a závazky. Úřad, úřední záležitosti. Přichází karmická zkouška, problém, překážka a také vyšší zodpovědnost. Psychika a zdraví mohou zahýbat s emocemi. Vrací se vám do života řešení v lásce a finanční záležitosti. Je nutné dořešit veškeré dluhy, zejména ty úřední.

Novoluní vrcholí 15/09/2023
Novoluní přináší nové možnosti do oblasti práce, a to nové spolupráce. Může přijít změna na úrovní spolupracovníků. Čeká vás mnoho práce, kterou jste slíbili v minulosti. Zde je nutná pracovní disciplína, dořešit nedořešené úkoly, které jste započali a nedokonali.

Úplněk proběhne 29/09/2023
Úplněk vnese jasno do vztahových oblastí. Vztahy, které stojí na pevných základech se upevní. Vztahy, které jsou jako na horské dráze se rozpadnou. Před úplňkem se situace vyostří a s úplňkem si konečně oddechnete. Můžete řešit práci, partnerské vztahy, vztahy mezi lidmi.

Mars aktivuje vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Budete se aktivně věnovat lidem kolem sebe. Můžete dohodnout nové podmínky, podepsat smlouvy nebo písemnosti. V tomto období se mohou posílit nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahové záležitosti. 

BÝK

Úplněk proběhne 31/08/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti přátel, společnosti, kde žijete, pracujete či pobýváte. Můžete ukončit působení v určitém společenství. Venuše vrací zpět situace, které je potřeba dořešit. Vrací se vám téma bydlení a domova, někdo zajímavý z minulosti. Kdopak si na vás vzpomene, že jste se dlouho neviděli?

Novoluní vrcholí 15/09/2023
Novoluní přináší období kreativity, plodnosti, rodinných oslav a návštěv. Budete tvořit, plodit, a pyšnit se svými výtvory. Kdo chce počít potomka, je ideální doba. Pracovně se bude dařit. Kdo čeká na zázrak, přijde. Vás partnerský život se posune o stupínek výš. Můžete potkat svého „Belmonda“, někdo vám něco nabídne, zejména v pracovní rovině.

Úplněk proběhne 29/09/2023
Úplněk uzavře určitou pracovní situaci. Něco se vám ukončí a uzavře. Vztahy se spolupracovníky a kolegy. Důležitý úplněk proběhne za měsíc, kde si dořešíte veškeré vztahy. Pozor na zdraví, oblast krku a spodní část zad.

Díky Martu se zde řeší zdraví, spolupráce a služba pro někoho druhého. 
Přináší nám také mnoho povinností. Mars přechází přes oblast zdraví – tranzit tímto tématem může znamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. Mars přináší zvýšenou aktivitu kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématům kolem svého zdraví a zdravé výživy. Péče o druhé osoby.

BLÍŽENEC

Úplněk proběhne 31/08/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti kariery, práce a důležité životní oblasti. Je třeba uzavřít situaci z minulosti, která je potřeba řešit. Týká se úředních záležitostí, zejména v souvislosti s penězi. Dejte si pozor na veškeré nedoplatky, pokuty, nedořešené závazky z minula.

Novoluní vrcholí 15/09/2023
Novoluní otevírá novou cestu k bydlení, domovu a pracovní stabilitě. Můžete pomýšlet na stěhování, rekonstrukci, změnu domova. Někteří mohou vylepšit svou tělesnou schránku. Jiní si zvelebí pracovní prostředí, např. kancelář.

Úplněk proběhne 29/09/2023
Úplněk uzavře téma působení v určité společnosti. Můžete pomýšlet na změnu v pracovní rovině. Někteří lidé vám odejdou ze života a jiní zase přijdou. Zklamání od blízké osoby. Vztahy lidí kolem vás. Úplněk vnese jasno do vztahové oblasti.

Merkur couvá zpět až do 15/09/2023, kdyse otáčí do přímého směru. Konečně se vše vrátí do normálu. Komunikace se opět rozběhne, jak má. V době retrográdního Merkuru nezačínejte nic nového. Nepodepisujte smlouvy. Vše bude jinak. 

Mars působí v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity.
Blíženci mohou očekávat zvýšení touhy, mohou něco plodit, tvořit. Mars zde aktivuje oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod jeho vlivem vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. Dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Pracovně se bude dařit.

RAK

Úplněk proběhne 31/08/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti úředních záležitostí spojených s financemi. Někteří řeší školu, kurzy a vzdělávání. Jiní mohou řešit dovolenou. Zde si vyjasní spoustu myšlenek. Očekávejte úplněk plný emocí a nedorozumění. Saturn do toho všeho přidává omezení, těžkosti a zodpovědnost. Představy se rozplynou, zbyde tvrdá realita. Ještě ovšem není všem dnům konec. Vše bude jinak.

Novoluní vrcholí 15/09/2023
Novoluní otevírá cesty a cestování. Můžete pomýšlet nad novým autem, či dopravním prostředkem. Zvýšená komunikace, zejména na téma práce. Otevírá se komunikace se sourozenci. Škola, úřední záležitosti, kurzy a školení.   

Úplněk proběhne 29/09/2023
Úplněk uzavře téma práce a karierní oblast. Do úplňku je třeba dokončit, co jste si předsevzali. Kdo je nespokojen se svým místem, může pomýšlet na změnu práce.  Vytvoření útulnějšího pracovního prostředí. Dořešit vztahy lidí kolem vás.

Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijete. Raci vylepšují své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte řešení v souvislosti se ženami rodu (např. dcera, matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítíte chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budete řešit vše pro zvýšení pracovní stability a situace související s bydlením a obydlím. V tomto období se také řeší zdraví a psychika. 

LEV

Úplněk proběhne 31/08/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti financí, které sdílíte s další osobou, bankou a institucí jako jsou hypotéky půjčky, dotace, pokuty apod. Úplněk spolu se Saturnem přináší karmické osudové zkoušky, které zasáhnou vaše emoce. Může se také jednat o dědictví nebo závěť. Saturn přináší omezení, překážky, ale i větší zodpovědnost. Ještě bude vše jinak, neboť Merkur couvá do poloviny září.

Novoluní vrcholí 15/09/2023
Novoluní otevírá cestu ke zvýšení prestiže. Můžete požadovat zvýšení platu, nebo si zvýšit odměnu za vaše služby. Finance a majetek je téma tohoto měsíce. Uvědomíte si svou hodnotu. Můžete očekávat odměnu nebo pochvalu.

Úplněk proběhne 29/09/2023
Úplněk uzavře oblast vzdělávání, rozšiřování vědomostí. Vnese jasno do tématu ciziny, zahraničí, úředních záležitostí, zejména těch pracovní. Úplněk se týká školy, úřadů, pracovní cesty a školení. Pozor na doklady, dokumenty a pokuty.

Venuše se nezvykle dlouhou dobu pohybuje vlastním znamením Lva, a to až do 10/2023, po tuto dobu budete pracovat na vylepšení a kvalitě vašeho života. Svítíte na všechny strany a jste nepřehlédnutelní.

Mars působí dlouhodobě v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a také cestování. Měli byste být všude slyšet. Dát o sobě vědět světu. Řeší se automobil, vzdělávání, kurzy a školení nebo nějaká cesta s tím spojená. Také se může otevřít téma spolupracovníků a kolegů.  Aktuálně se vše točí kolem cestování (např. dopravní prostředek) a komunikace s úřady. Rozšiřování vědomostí, být vidět a slyšet.

PANNA

Úplněk proběhne 31/08/2023
Úplněk vnese jasno do vztahové oblasti. Je potřeba nastavit pravidla, zejména spojená s financemi. Vztahy, které nestojí na pevných základech se zboří, naopak vztahy, které mají fungovat dál, se posunou do vyšší úrovně.

Před úplňkem očekávejte vyhrocenou situaci ve vztazích, plnou emocí. Saturn požaduje nastolit řád a pořádek. Merkur, který je v retrográdní fázi až do 15/09, přinese nejasnosti, může váznout komunikace. Nedělejte ukvapená rozhodnutí, vše bude jinak. V polovině měsíce se vše opět vrátí do normálu.

Novoluní vrcholí 15/09/2023
Novoluní ve vlastním znamení přináší novou roční cestu. Můžete zrealizovat své sny a cíle, zejména v pracovní rovině. Před novoluním čekejte napjaté situace, které se mění ze dne na den. Je důležité si hlídat svůj zdravotní stav. Po novoluní opět začíná správné nasměrování. Čeká vás mnoho práce, cestování, vyřizování.

Úplněk proběhne 29/09/2023
Úplněk vnese jasno do pracovní oblasti a financí. Úplněk může vyostřit situace spojené s výdělkem, půjčkou, platbou apod. Vztahy a peníze jsou náplní tohoto novoluní. Působit bude i v prvním týdnu října. Někteří mohou řešit alimenty, hypotéku, nákup nebo prodej společného majetku.

Mars zde působí v tématu peněz, majetku a hodnot. Finance jsou zaktivovány, zejména ty úřední. Panny mohou nakupovat, utrácet, investovat.

VÁHA

Úplněk proběhne 31/08/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti kolegů a spolupracovníků, může se jednat o minulost. Otevřou se témata z minulosti. Možná se vám vrátí nějaký kolega. Očekávejte úplněk plný emocí. Venuše couvá zpět. Otáčí se 04/09. Do té doby čekejte nedorozumění. Že by vám někdo dlužil peníze? Pozor na zdraví a psychiku.

Novoluní vrcholí 15/09/2023
Novoluní otevírá cestu do vašeho podvědomí. Je to období, kdy meditujeme a rozjímáme o samotě. Rekapitulujeme, co se povedlo a nepovedlo. Jak dál naložíte se svým životem. Můžete se stranil lidí, nebo pociťovat samotu a izolaci od okolí. Připravujete se na novou cestu, kterou uvidíte až 14/10 s novoluním ve vašem znamení. Do té doby si hlídejte svou zdravotní stránku.

Úplněk proběhne 29/09/2023
Úplněk uzavře vztahovou oblast. Pracovní, partnerskou, rodinnou. Před úplňkem se budou vyostřovat situace. Je třeba nastolit pořádek, nastavit hranice, a to jak ve vztazích, tak ve smlouvách a dohodách.  Někteří odejdou z vašeho života, s jinými upevníte partnerství.

Pohyb Marta do 12/10/2023 vlastním znamení je obdobím značné aktivity. 
Váhy budou mít mnoho fyzické energie a odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu. Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Díky Martu zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energie by měly použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho činnosti může přinést nemoc, aby je na chvilku zastavila.

ŠTÍR

Úplněk proběhne 31/08/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti potomků, partnerů a pracovních partnerů. Saturn, který působí při úplňku, přinese úřední záležitosti. Můžete podepsat nové pracovní smlouvy. Dokumenty spojené s tvorbou či potomky. Merkur je v retrográdní fázi. Doporučuji vyčkat až se Merkur otočí a poté teprve jednat. Do poloviny září může být ještě vše jinak. 15/09 se vše vyjasní a komunikace se opět otevře k jednání.

Novoluní vrcholí 15/09/2023
Novoluní otevírá cestu do nové společnosti. Přijímejte všechna pozvání, můžete potkat důležitou osobu pro budoucnost. Čeká vás nové společenství, přátelé a kamarádi. Pracovně se můžete posunout, změnit lidi kolem sebe. Můžete pracovně působit v novém prostředí. Změnit práci, přestěhovat se, změna lokace či přátel. Splníte si své sny.  

Úplněk proběhne 29/09/2023
Úplněk uzavře téma kolegů a spolupracovníků. Někdo přichází a jiný odchází. Úplněk řeší téma pracovní roviny. Také můžete dořešit oblast zdraví.

Ceres ve vlastním znamení se pohybuje celý podzim a dá vám pěkně zabrat.

Mars, planeta aktivity, se pohybuje tématem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat.
Ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Aktivita dané osoby se bude obracet na minulé životy, na témata uložená hluboko v nevědomí. Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti. Planeta Mars může aktivovat nepřátele a také nepříjemné pomluvy. V této době zachovejte klid, nevzbuzujte pozornost, v klidu rozjímejte a rekapitulujte, co chcete od života. V polovině října se Mars přesune na několik týdnů do znamení Štíra, očekávejte zvýšenou aktivitu.

STŘELEC

Úplněk proběhne 31/08/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti stability, bydlení a domova. Je třeba dořešit finanční záležitosti z minulého období. Doplatit závazky nebo dluhy na nájemném apod. Pozor na úřední záležitosti, jelikož je ve hře i Saturn. Očekávejte velké emoce.  Merkur přináší nedorozumění. Nedělejte žádná rozhodnutí, vyčkejte do novoluní, které nastane v polovině měsíce.

Novoluní vrcholí 15/09/2023
Novoluní přináší nové možnosti v pracovní rovině. Pokud nejste spokojeni v práci, můžete hledat jinde. Ideální období na pohovory. Kdo je spokojen, může očekávat pochvalu před nastoupenou jednotkou. Nové pracovní aktivity, nebo prostě mnoho práce.

Úplněk proběhne 29/09/2023Úplněk uzavře téma pracovního partnera, partnerství a potomstva. Uvědomíte si, s kým chcete pracovat, žít a mít po svém boku. Pevné vztahy se posunou, zejména ty pracovní. Někteří ukončí téma dětí a potomků. Vztahy jsou náplní toho úplňku.

Mars působí v oblasti přátel, společnosti a společenství. Tam, kde chcete působit.
Aktivita zde bude zaměřena na přátele a lidi kolem vás. Je dobré chodit mezi lidi, do společnosti. Můžete potkat důležité osoby pro budoucnost. Čeká vás změna lidí, zejména spolupracovníků nebo změna pracovního místa.

KOZOROH

Úplněk proběhne 31/08/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti cestování, komunikace a úředních záležitostí. Možná vám něco nevyjde podle představ. Můžete řešit auto, autoškolu, vzdělávání. Dejte pozor na vše, co podepisujete, na čem se domlouváte. Ještě bude vše jinak. Saturn vnáší těžkosti a problémy do tohoto úplňku. Nyní nečiňte závažná rozhodnutí.  Vše vyřešíte až v polovině měsíce, kdy se komunikace opět vrátí do normálu.

Novoluní vrcholí 15/09/2023
Novoluní přináší možnost rozšiřování vědomostí, zejména v pracovní rovině. Můžete plánovat školu, pracovní cestu, kurz či školení. Někteří mohou zdárně dořešit úřední záležitosti. To, co nešlo, najednou půjde snadno. Veškerá domluva s úřady a komunikace bude lehčí.  

Úplněk proběhne 29/09/2023
Úplněk uzavře téma stabilní pracovní aktivity. Upevníte si své pozice. Někteří touží po změně kanceláře, někdo si chce ujasnit, kde chce bydlet nebo pracovat. Konečně mít pevné jistoty. Něco zajímavého se bude dít.

Mars aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře, možná změna. Kozorozi budou naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, ovšem jen ty, které se vrací zpět, nebo jsou rozjednané z minulosti. Přichází doba provádění reorganizací kolem práce, která bude v budoucnu ku prospěchu. Může jít o zásadní změnu v životě, práci nebo kariéře. Pracovně se nezastavíte.

VODNÁŘ

Úplněk proběhne 31/08/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti hodnot, majetku a financí. Je třeba si dát do pořádku minulost. Závazky, hypotéka, půjčka, nevyřešené peníze. Očekávejte návrat neřešených záležitostí, úřední zprávu, pokutu, nějaký doplatek. Saturn vás učí finanční zodpovědnosti. Rybí energie vnesou hodně emocí, zejména před úplňkem.

Novoluní vrcholí 15/09/2023
Novoluní otevírá téma sexuality, financí, transformace. Můžete potkat sexuálního partnera, nebo se vám více přiblížit. Dostanete příležitost k výdělkům, ke kterým je nutná spolupráce s druhými. Řešení kolem peněz.  Kdo žádá o hypotéku či půjčku, novoluní jej podpoří. Dědictví, notář, komunikace s úřady. Pracovně se nezastavíte, Ceres bude působit několik týdnů v oblasti práce, takže dostanete zabrat.

Úplněk proběhne 29/09/2023
Úplněk uzavře situaci spojenou s pracovní rovinou. Kurz, školení, škola, vzdělávání. Někdo může řešit pracovní auto, nebo pracovní cestu. Cestování, cesty. Někteří mohou řešit sourozence. Do úplňku byste měli dořešit vše, co jste slíbili udělat. Pozor na pokuty na cestách, ztrátu dokladů. Propadlé doklady.

Mars působí v tématech justice, práva a úředních záležitostí.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází také touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a vzdělávání. Podepisování úředních dokumentů.

RYBY

Úplněk proběhne 31/08/2023
Úplněk vnese jasno do vztahové oblasti. Vztahy, smlouvy, dohody, zejména ty úřední. Partnerské vztahy, které nemají pevné základy se mohou zbořit. Před úplňkem očekávejte vyhrocené situace plné emocí. Saturn přinese těžkosti a omezení. Přichází karmická zkouška, jak jste silní. Pracovní vztahy se přetřesou v základech. Je nutné si nastavit pravidla. Vše bude ještě jinak, nezoufejte, s novoluním se vše uklidní a vyjasní.

Novoluní vrcholí 15/09/2023
Novoluní přináší možnost lepší komunikace na téma vztahů. Pracovní, partnerské, s lidmi kolem vás. Merkur se konečně otočil do přímého směru a najednou vše co nešlo, půjde hladce. Můžete se domluvit na nové spolupráci. Může přijít nový kolega. Pokud hledáte svého „Belmonda“, je ideální doba na seznámení, nebo posunutí se v partnerském vztahu.

Úplněk proběhne 29/09/2023
Úplněk uzavře téma financí. Uvědomíte si svou hodnotu, můžete požadovat zvýšení platu. Do úplňku je nutné uhradit veškeré platby a závazky.  Podat žádost o hypotéku či půjčku. Ženy v plodném věku pozor na nechtěné těhotenství. Hlídejte si stále své zdraví.

Mars působí v oblasti hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což vás může přinutit přehodnotit, pozměnit postoje. V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty. Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví.

počet zobrazení: 15785