Horoskopy na březen 2024

Horoskopy na březen 2024

Aktuální pohyby a vlivy planet v březnu 2024 pro jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje Rybami. Do Berana vstoupí 20/03/2024 ve 04,05 hodin.   

Novoluní v Rybách vrcholí 10/03/2024 ve 10,00 hod. Novoluní je důležité zejména pro Ryby. Všem ostatním znamenímse otevírá téma minulosti, financí, snění, otevření intuice a napojení na Vesmír. Zamilování, pozitivní myšlení, zkreslování situací, zejména spojených s úřady a financemi. Novoluní spolu s Neptunem přinese hodně emocí.  

Úplněk ve Vahách proběhne25/03/2024 v 08,00 hodin spolu se zatměním Měsíce. Úplněk je důležitý pro bytosti narozené ve znamení Vah.  Pro ostatní znamení uzavře a ukončí téma spojené se vztahy. Nastavení nových pravidel. Dělání pořádku ve smlouvách a dohodách.

Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy.

Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Venuše působí ve znamení Vodnáře do 11/03/2024, poté se přesune do Ryb.

Merkur působí ve znamení Ryb. Do Berana se přesune 10/03/2024.

Mars, planeta aktivity, působí ve znamení Vodnáře. Zde bude působit do 23/03/2024, poté se přesune do Ryb.

Saturn se dlouhodobě pohybuje znamením Ryb, kde bude působit cca 3 roky. Je nutné si dát do pořádku situace z minulosti. Zejména závazky a dluhy, jako např. hypotéka, nezaplacené účty, apod.

Jupiter působí ve znamení Býka do konce května 2024. Rok pracujeme na tom, abychom se stabilizovali v oblasti financí a majetku.

Sestupný karmický uzel působí ve znamení Vah a bude nás oblažovat svým vlivem na ose Váhy x Beran až do začátku roku 2025.  Poukazuje, odkud a kam směřujeme, a to v tématech vztahů a práce.

Pluto, správce osudu, působí ve Vodnáři. Zde začíná působit desítky let. Ještě koncem roku 2024 se vrátí zpět do Kozoroha a poté se nadobro usadí ve Vodnáři na dalších 20 let. Pro Vodnáře Pluto připraví zcela novou životní proměnu.

Novoluní vrcholí 10/03/2024
Novoluní otevírá období rekapitulace dosavadního života. Je třeba si uvědomit, jak to bude dál. Co je nutné ukončit a uzavřít. Postavit se realitě čelem, nic si nenamlouvat, nemalovat, nenechat se ošálit. Svět představ a fantazie je krásný, ale my žijeme tedy a teď. Dejte pozor na psychiku a zdraví. Rozjímejte a přemýšlejte v klidu. Na zrealizování svých vizí počkejte do 08/04/2024, kdy nastává novoluní  a zatmění Slunce ve vlastním znamení Berana.

Merkur od 10/03 se přesune do vašeho znamení. Očekávejte zvýšenou komunikaci, cestování a vyřizování ohledně pracovních aktivit.

Úplněk proběhne25/03/2024 spolu se zatměním Měsíce. Úplněk vnese jasno do vztahové oblasti. Nastavíte si pravidla ve vztazích. Můžete řešit nové smlouvy, dohody a jiná ujednání. Úřady a finance. Nestabilní partnerské vazby se mohou rozpadnout. Před úplňkem pozor na zdraví.  Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy.

Mars a jeho vliv
Měli byste si ujasnit svoje skutečné cíle a jít si za svým snem.  Udělat něco pro svou životní stabilitu, která je nyní vrtkavá a nestabilní. Nastává období, kdy se vydáváme do společnosti. Mars, planeta aktivity, přináší pomoc od přátel a osob blízkých. Vaše aktivita bude zaměřena na přátele. Také může přijít do vašeho života důležitá osoba pro vaši budoucnost.  Uvědomíte si, kam patříte. Kde a s kým chcete pracovat a žít. Mars má zde vazbu na finance a majetek. Jak vydělat nebo získat větší stabilitu a vyšší výdělky.

Novoluní vrcholí 10/03/2024
Novoluní otevírá cestu do společnosti. Mezi přátele. Otevírají se vám nové možnosti se posunout kupředu. Využijte osoby kolem sebe. Můžete potkat důležitou osobu, která vám v budoucnu prokáže zajímavou službu. Odkrývají se masky. Přátelé jsou nyní velmi důležití. Ukazující vám společenství, kam patříte.

Venuše se přesune do vlastního znamení 11/03/2024. Zde bude působit až do 05/04/2024. Po tuto dobu budete zářit na všechny strany.

Úplněk proběhne25/03/2024 spolu se zatměním Měsíce. Úplněk vnese jasno do tématu kolegů, spolupracovníků, zdraví, péče a starosti. Spoustu rozdělaných věcí je nutné dokonat. Vztahy a pracovní rovina. Někteří kolegové mohou odejít. Něco se bude dít v pracovní oblasti. Pomluvy, zatajování informací. Dozvíte se zajímavé informace. Očekávejte neočekávané. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy.

Mars a jeho vliv
Mars aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře, možná změna. Budete naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, ovšem jen ty, které se vrací zpět, nebo jsou rozjednané z minulosti.  Přichází doba provádění reorganizací kolem práce, která bude v budoucnu ku prospěchu. Může jít o zásadní změnu v životě, práci nebo kariéře. Pracovně se nezastavíte.

Novoluní vrcholí 10/03/2024
Novoluní otevírá nové možnosti v oblasti kariéry. Můžete očekávat povýšení, změnu v pracovní rovině. Uvědomíte si, kde chcete pracovat. Jak jste spokojeni. Pokud toužíte po změně, je právě ideální období na konkurz, nebo se prostě poohlédnout po něčem jiném.

Úplněk proběhne25/03/2024 spolu se zatměním Měsíce.
Úplněk ukončí vztahové záležitosti v oblasti dětí, partnerů, a nebo v pracovní rovině. Vyjasníte si, s kým chcete žít, pracovat. Někteří řeší potomky. Zde můžete očekávat vyhrocené situace, které nakonec povedou k nastavení pravidel a dohod. Po úplňku naleznete řešení. Ve dnech, kdy zatmění probíhá se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy.

Mars a jeho vliv
Mars působí v tématech justice, práva a úředních záležitostí.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází také touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a vzdělávání. Podepisování úředních dokumentů
Mars od 23/03/2024 začne působit na vaší životní změnu, která vám ukáže, jakým směrem se ubírat. Čeká vás pracovní změna, něco bude jinak.

Novoluní vrcholí 10/03/2024
Novoluní otevírá záležitosti spojené s úřady, vzděláváním. Někdo řeší notáře, justici a soudy, záležitosti spojené s financemi, minulostí. Někteří mohou přemýšlet o škole, kurzech a vzdělávání. Novoluní přináší téma cest a cestování. Novoluní přináší velké emoce. Můžete plánovat nereálné, snít, něco si namlouvat. Nechat se balamutit. Představy a fantazie nezná hranic. Novoluní otevře cestu a od 23/03 vše začnete realizovat.

Úplněk proběhne25/03/2024 spolu se zatměním Měsíce.
Úplněk vnese jasno do oblasti vztahů a žen v rodině. Téma domova, stability a zdraví. Ve vyhrocených vztazích nastavíte pravidla. Vyjasníte si, jak a kde chcete žít. Někdo řeší bydlení, někdo pracovní rovinu. Po úplňku budete vidět své představy v reálném světle. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy.

Mars a jeho vliv
Mars působí v oblasti hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což vás může přinutit přehodnotit či pozměnit postoje. V manželství, pracovních nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty. Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví.

Novoluní vrcholí 10/03/2024
Novoluní otevírá téma sexu, sexuality, finančních záležitostí, které sdílíte s další osobou, bankou apod. Můžete najít cestu k hypotéce, výhodnějšímu pojištění, řešit alimenty, získat majetek. Notářské řízení, dědictví, závěť. Úřední záležitosti. Někteří řeší mimo partnerský vztah z minulosti, touha po sexualitě, počít dítě. Období hluboké transformace. Proměna duše. Touha rozvíjet se.

Úplněk proběhne25/03/2024 spolu se zatměním Měsíce.
Úplněk vnese jasno do oblasti cest a cestování, řešení auta či jiného dopravního prostředku jako autoškoly, úřední záležitosti spojené s cestou či cestování. Pracovní cesta apod. Někteří mohou řešit školu, vzdělávání, kurzy či školení. Zde se vyjasní situace. Úřední dokumenty, zejména spojené s prací. Daňové přiznání apod. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy.

Mars a jeho vliv
Mars aktivuje vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Budete se aktivně věnovat lidem kolem sebe. Můžete dohodnout nové podmínky, podepsat smlouvy nebo písemnosti. V tomto období se mohou posílit nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahové záležitosti. 

Novoluní vrcholí 10/03/2024
Novoluní otevírá novou cestu ke vztahům. K pracovní, partnerské rovině, kde si nastavíte vyhovující pravidla.  Dohody a smlouvy, které se týkají peněz. Pozor na to, co si domlouváte a podepisujete. Můžete domluvit spolupráci, ve vztazích dochází k posunu. Novoluním se vše otevře a koncem měsíce a celý duben se vše začne dít. Očekávejte, že vše bude jinak, než jste si naplánovali.

Úplněk proběhne25/03/2024 spolu se zatměním Měsíce. Úplněk vnese jasno do vašich hodnot, financí nebo lásky. Někteří řeší peníze, jiní téma vztahů. Zodpovědnost ve vztazích. Saturn vám připravil karmickou zkoušku. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy. V dubnu bude všechno jinak, než jste si v březnu naplánovali.

Mars a jeho vliv
Díky Martu se zde řeší zdraví, spolupráce a služba pro někoho druhého. Přináší nám také mnoho povinností. Mars přechází přes oblast zdraví – tranzit tímto tématem může znamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. Mars přináší zvýšenou aktivitu kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématům kolem svého zdraví a zdravé výživy. Péče o druhé osoby.
Od 23/03 se začnou měnit pravidla a dít změny ve vztahové oblasti, zejména spojené s prací.

Novoluní vrcholí 10/03/2024
Novoluní otevírá cestu ke zdraví. Pokud řešíte svůj zdravotní stav, můžete se vydat po správné cestě. Preventivní prohlídka, řešení psychiky. Spolupráce, nový kolega či spolupracovník. Nové možnosti v pracovní oblasti. Co se nyní otevře, začne dostávat na síle koncem měsíce a v dubnu. Do úplňku je nutné dát si pozor na vše, kolem vaší osoby.

Úplněk proběhne25/03/2024 spolu se zatměním Měsíce.
Úplněk vnese jasno do oblasti vztahů. Nestabilní partnerské či pracovní vztahy se mohou rozpadnout. Vyjasníte si, s kým chcete žít. Určíte si pravidla. Uvědomíte si, jak se k vám lidi mají chovat a jak vy k nim. Omezení a těžkosti s láskou a hodnotami. Je nutné dát si do pořádku vztahovou oblast. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy.

Mars a jeho vliv
Mars působí v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity.  Můžete očekávat zvýšení touhy plodit a tvořit. Mars zde aktivuje oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod jeho vlivem vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. Dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Řešení v souvislosti se zahraničím, vzděláváním a úředními jednání. Pracovně se bude dařit.

Novoluní vrcholí 10/03/2024
Novoluní otevírá své brány do oblasti potomků, tvorby, partnerů a pracovních partnerů. Můžete upevnit vztahy s partnerem, navázat novou spolupráci, získat novou příležitost v pracovní rovině. Kdo touží zplodit potomka, dostane příležitost. Plodím, tvořím, vytvářím. Ideální na rodinné oslavy. Můžete vystavovat své dílo. Skvělé období na sebeprosazení.

Úplněk proběhne25/03/2024 spolu se zatměním Měsíce.
Úplněk otevře dveře do tzv. 13. komnaty. Začnete přemýšlet, jak to bude dál ve vztahové oblasti. Ideální pro preventivní návštěvu lékaře. Pozor na psychiku a zdraví. Může vyústit vztahová krize. V klidu přemýšlejte, co chcete v životě ukončit a uzavřít. Jak dál? Do dalšího úplňku máte čas vše pochopit. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy.

Mars a jeho vliv
Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijete. Štíři vylepšují své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte řešení v souvislosti se ženami rodu (např. dcera, matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítíte chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budete řešit vše pro zvýšení pracovní stability a situace související s bydlením a obydlím. Od 23/03 se začnou dít divy ve vztazích s partnery, nebo v pracovní rovině.

Novoluní vrcholí 10/03/2024
Novoluní otevírá cestu ke stabilitě. Někteří řeší nový domov a bydlení. Jiní pracovní rovinu. Můžete pomýšlet na stěhování, zkvalitnění domova, ale i vylepšení své tělesné schránky. Je dobré si uvědomit, kde as kým chcete žít. Můžete snít, popustit otěže své fantazie. Novoluním se otevírají nové možnosti, od konce měsíce se začnou realizovat. Můžete očekávat neočekávané, překvapivé situace.

Úplněk proběhne25/03/2024 spolu se zatměním Měsíce.
Úplněk vnese jasno do toho, kam patříte a nepatříte. Přátelé, společnost a společenství. Kam se chcete zařadit? Někdo mění práci, někteří touží po změně bydlení. Úplněk vám vyjasní situace spojené se zařazením do společnosti. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy. V dubnu může být ještě všechno jinak.

Mars a jeho vliv
Mars působí dlouhodobě v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a také cestování. Měli byste být všude slyšet. Dát o sobě vědět světu. Řeší se automobil, vzdělávání, kurzy a školení nebo nějaká cesta s tím spojená. Také se může otevřít téma spolupracovníků a kolegů. Aktuálně se vše točí kolem cestování (např. dopravní prostředek) a komunikace s úřady. Rozšiřování vědomostí, být vidět a slyšet. Od 23/03/2024 začnete aktivně řešit práci, bydlení. Položíte základy do své stability, která je nyní vrtkavá.

Novoluní vrcholí 10/03/2024
Novoluní otevírá nové možnosti, jak cestovat, vzdělávat se, řešit na úřadech. Můžete koupit nové auto, dopravní prostředek, cestu, autoškolu. Vyřizování na úřadech. Někteří plánují kurz nebo školení. Řešení financí a úřadů, jako je pojištění, daňové přiznání. Někdo může řešit sourozence ve spojení s financemi a majetkem. Plánujte, sněte. Koncem měsíce můžete své plány začít měnit v realitu.

Úplněk proběhne25/03/2024 spolu se zatměním Měsíce. Úplněk vnese jasno do pracovní oblasti. Ukončíte určitou životní kapitolu. Je třeba uzavřít vztahové záležitosti, které nefungují. Dát si do pořádku peníze a úřady, zejména ve spojitosti s pracovní rovinou. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy.

Mars a jeho vliv
Mars zde působí v tématu peněz, majetku a hodnot. Finance jsou zaktivovány, zejména ty úřední. Můžete nakupovat, utrácet, investovat. Řešit úřední záležitosti.

Novoluní vrcholí 10/03/2024
Novoluní otevírá nové možnosti na cestě k majetku a financím. Dostanete přidáno na platě, nebo odměny. Můžete si zvýšit odměnu za své služby.Uvědomíte si, za kolik jste ochotní pracovat. Můžete si zvýšit prestiž u své osoby. Dejte pozor, co podepisujete, nebo co říkáte. Můžete snít a plánovat, ovšem je třeba mít reálné představy.

Úplněk proběhne25/03/2024 spolu se zatměním Měsíce.
Úplněk vnese jasno do úředních záležitostí. Úřady, justice, soudy. Očekávejte zajímavou informaci. Ještě všechno bude jinak, duben přinese dořešení minulosti. Můžete plánovat dovolenou v cizině. Někteří uzavřou oblast vzdělávání. Řešení kolem hodnot, kde můžete očekávat neočekávané. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy.

Mars a jeho vliv
Pohyb Marta vlastním znamení je obdobím značné aktivity. Vodnáři budou mít mnoho fyzické energie a odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu. Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Díky Martu zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energie by měli použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho aktivity může přinést nemoc z nepozornosti, nebo z únavy. Od 23/03/2024 se aktivně začnete věnovat financím.

Novoluní vrcholí 10/03/2024
Novoluní přináší realizaci projektů, na kterých jste pracovali od podzimu 2023. Nasměrujete se na novou životní cestu. Otevírají se vám nové možnosti. Je nutné být v realitě. Mladí mohou pociťovat omezení a těžkosti realizovat své záměry. Zkušeným Rybičkám přinese více zodpovědnosti. Pozor při nakládání s financemi. Dostanete zajímavé informace. Napojení na Vesmír, intuice.  Nenechte se nikým obalamutit. Buďte v realitě.  

Úplněk proběhne25/03/2024 spolu se zatměním Měsíce.
Úplněk vnese jasno do tématu sexuality, sexu, peněz a majetku ve společném jmění. Je nutné mít zaplaceny veškeré pohledávky, pojištění, řešení hypotéky, společného majetku. Úřední záležitosti spojené s penězi. Dohánění minulosti, placení pohledávek, nebo jejich řešení, které se může vrátit ještě v dubnu.  
Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy.

Mars a jeho vliv
Mars, planeta aktivity, se pohybuje tématem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat. Ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Aktivita dané osoby se bude obracet na minulé životy, na témata uložená hluboko v nevědomí. Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti. Planeta Mars může aktivovat nepřátele a také nepříjemné pomluvy. V této době zachovejte klid, nevzbuzujte pozornost, v klidu rozjímejte a rekapitulujte, co chcete od života.  Něco se uzavře a ukončí na téma společného majetku, peněz, dědictví, nebo sexuality.  Vše spojené s úřady, justicí, zahraničím, nebo vzděláváním. Od 23/03/2024 se několik týdnů nezastavíte. Mars se přesouvá do vašeho znamení. Budete v jednom kole.

Obrázky jednotlivých znamení byly vygenerovány pomocí umělé inteligence.

počet zobrazení: 7606

Horoskopy na únor 2024

Horoskopy na únor 2024

Aktuální pohyby a vlivy planet v únoru 2024 pro jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje Vodnářem od 20/01/2024 15,06 hod. Do znamení Ryb vstoupí 19/02/2024 ve 5,12 hod.

Novoluní ve Vodnáři vrcholí 09/02/2024 ve 23,59 hod.
Novoluní je důležité zejména pro Vodnáře. Všem ostatním znamenímse otevírá téma nových možností pracovat na své stabilitě. Vodnářské energie jsou plné nečekaných situací a rebelie. Budeme muset začít žít jinak. Novoluní spolu s Plutem odemyká transformaci a změny v oblasti kolektivních hodnot a společenské dynamiky. Změny ve společnosti, v technologii, vědě a vztazích mezi jednotlivci a společností.

Úplněk v Panně proběhne24/02/2024 v 13,30 hod.
Úplněk je důležitý pro bytosti narozené ve znamení Panny. Pro ostatní znamení uzavře a ukončí téma spojené se zdravím. Pro Panny je typické téma služby druhým, péče a starost. Řešení úředních záležitostí a financí. U Slunce se pohybuje Merkur a Saturn. Můžeme očekávat zajímavé informace.

Venuše působí v Kozorohu. Do Vodnáře se přesune 16/02/2024.

Merkur působí ve znamení Kozoroha. Od 05/02/2024 se přesune do znamení Vodnáře. Do Ryb se přesune 23/02/2024.

Mars, planeta aktivity, se 13/02/2024 přesune do Vodnáře. Zde bude působit do 23/03/2024.

Saturn se dlouhodobě pohybuje znamením Ryb, kde bude působit cca 3 roky. Je nutné si dát do pořádku situace z minulosti. Zejména závazky a dluhy, jako např. hypotéka, nezaplacené účty, apod.

Jupiter působí ve znamení Býka do konce května 2024. Rok pracujeme na tom, abychom se stabilizovali v oblasti financí a majetku.

Sestupný karmický uzel působí ve znamení Vah a bude nás oblažovat svým vlivem na ose Váhy x Beran až do začátku roku 2025. Poukazuje, odkud a kam směřujeme, a to v tématech vztahů a práce.

Pluto, správce osudu, se 21/01/2024  přesouvá do Vodnáře. Zde začíná působit desítky let. Ještě koncem roku 2024 se vrátí zpět do Kozoroha a poté se nadobro usadí ve Vodnáři na dalších 20 let. Pro Vodnáře Pluto připraví zcela novou životní proměnu.

Novoluní vrcholí 09/02/2024
Novoluní otevírá cestu novým přátelům či společnosti. Důležití lidé vstoupí do vašeho života. Přijměte pozvání do společnosti, navštěvujte přátelé a známé. Díky nim se můžete posunout dál. Změnit svůj dosavadní způsob života.

Úplněk proběhne 24/02/2024
Úplněk vnese jasno do oblasti zdraví. Můžete ukončit spolupráci, nebo změnit kolegy a spolupracovníky. Přinese informace, které měly zůstat v tajnosti. Možná vy budeme muset něco ututlat nebo zkreslit určitě informace.  Úřední zpráva, dokumenty, komunikace nebo podepisování smluv. Úřady a peníze. Vyřizování na úřadech.

Od 13/02/2024 zde Mars podpoří únorové novoluní a přechod osudového Pluta do znamení Vodnáře. Naznačí obrovské změny, které vás čekají během následujících let. Měli byste si ujasnit svoje skutečné cíle a jít si za svým snem. Udělat něco pro svou životní stabilitu, která je nyní vrtkavá a nestabilní. Nastává období, kdy se vydáváme do společnosti.

Mars, planeta aktivity, přináší pomoc od přátel a osob blízkých. Vaše aktivita bude zaměřena na přátele. Také může přijít do vašeho života důležitá osoba pro vaši budoucnost.  Uvědomíte si, kam patříte. Kde a s kým chcete pracovat a žít.

Novoluní vrcholí 09/02/2024
Novoluní otevírá cestu ke kariéře, ke změně práce nebo pracovní či životní posun. Něco se na vás chystá. Novoluní přináší myšlenky, zda jste pracovně tam, kde máte být. Ideální na pracovní pohovor. Pokud chcete změnu, tak nyní jste připraveni. Během následujících týdnů a měsíců, nechť se tak stane.

Úplněk proběhne 24/02/2024
Úplněk vnese jasno do oblasti partnerských a pracovních vztahů. Někdo řeší potomky. Nestabilní vztahy se mohou rozpadnout. Je třeba dořešit minulost, veškeré hypotéky, půjčky a finanční záležitosti. Čeká vás řešení na úřadech nebo v souvislosti s úřady. Pozor na nějaké kulišárny, které by se v budoucnu mohly vymstít.

Od 13/02/2024 zde Mars podpoří únorové novoluní a přechod osudového Pluta do znamení Vodnáře.  Naznačí obrovské změny, které vás čekají během následujících let.

Mars aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře, možná změna. Budete naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, ovšem jen ty, které se vrací zpět, nebo jsou rozjednané z minulosti. Přichází doba provádění reorganizací kolem práce, která bude v budoucnu ku prospěchu. Může jít o zásadní změnu v životě, práci nebo kariéře. Pracovně se nezastavíte.

Novoluní vrcholí 09/02/2024
Novoluní otevírá cestu ke vzdělávání. Můžete pomýšlet na studium, kurz či školení. Některým novoluní přinese cestu do zahraničí. Čeká vás úřadování v souvislosti s bydlením a penězi. Zde očekávejte velké změny, které se na vás chystají během týdnů či měsíců. Nestabilní situace se stanou stabilními.

Úplněk proběhne 24/02/2024
Úplněk vnese jasno do oblasti zdraví a psychiky. Další téma úplňku je domov, rodina, stabilní prostředí. Je třeba pracovat na tom, abyste měli v pořádku vztahy se ženami v rodině. Oblast bydlení, kde je nutné nastolit ozdravné procesy. Zde Černá Luna působí již šest měsíců, a ještě do léta bude přinášet starosti.

Od 13/02/2024 zde Mars podpoří únorové novoluní a přechod osudového Pluta do znamení Vodnáře.  Naznačí obrovské změny, které vás čekají během následujících let.

Mars působí v tématech justice, práva a úředních záležitostí.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází také touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a vzdělávání. Podepisování úředních dokumentů.

Novoluní vrcholí 09/02/2024
Novoluní otevírá cestu k transformaci, velkým životním změnám. Dostane se vám možnost vydělat peníze, společně s další osobou, domluvit se s bankou nebo společníky. Notář, dědictví, úmrtí. Oblast bydlení, stability a majetku. Některým Rakům novoluní přinese zvýšenou sexualitu, touhu po sexu. Pozor v plodném věku na nechtěné těhotenství. Na mimo partnerské vztahy opatrně.

Úplněk proběhne 24/02/2024
Úplněk vnese jasno mezi sourozence. Nyní již půl roku probíhá boj, a ještě do začátku léta bude Černá Luna působit. Úplněk uzavře úřední záležitosti, které řešíte delší dobu. Někteří mohou dokončit situace související se studiem a vzdělávání. Řešení kolem cest, cestování nebo automobilu či jiného dopravního prostředku.

Od 13/02/2024 zde Mars podpoří únorové novoluní a přechod osudového Pluta do znamení Vodnáře.  Naznačí obrovské změny, které vás čekají během následujících let.

Mars působí v oblasti hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což vás může přinutit přehodnotit či pozměnit postoje. V manželství, pracovních nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty.  Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví.

Novoluní vrcholí 09/02/2024
Novoluní otevírá cestu do nových vztahů. Nastavení nových pravidel. Potkáte nové lidi, kteří vás posunou v pracovní oblasti i v životě. Stávající vztahy se o velký krok posunou, pokud hledáte stabilitu ve vztazích, tak právě přichází.  Očekávejte osudové překvapivé situace. Lidé kolem vás se postupně budou měnit.

Úplněk proběhne 24/02/2024
Úplněk vnese jasno do oblasti financí a majetku. Je nutné dořešit situace, na kterých již dlouho pracujete. Hodnoty, finanční záležitosti, úřední dokumenty, hypotéka, půjčka, dotace, pojištění apod. Zodpovědnost v souvislosti s penězi.

Od 13/02/2024 zde Mars podpoří únorové novoluní a přechod osudového Pluta do znamení Vodnáře.  Naznačí obrovské změny, které vás čekají během následujících let.

Mars aktivuje vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Budete se aktivně věnovat lidem kolem sebe. Můžete dohodnout nové podmínky, podepsat smlouvy nebo písemnosti. V tomto období se mohou posílit nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahové záležitosti. 

Novoluní vrcholí 09/02/2024
Novoluní otevírá cestu k uzdravení. Dlouhodobě Panny řeší práci, kolegy a spolupracovníky. Zde přichází něco nového. Očekávejte překvapivé situace. Nová spolupráce. Péče a starost o druhé. Mnoho povinností. Dále doporučuji preventivní prohlídku nebo řešení kolem zdraví. Do novoluní je nutné si pohlídat psychickou a zdravotní stránku.

Úplněk proběhne 24/02/2024
Před úplňkem mohou nastat vyhrocené situace. Pozor na psychiku. Úplněk ve vlastním znamení vnese jasno do oblasti pracovních vztahů, životních situací. Je třeba si dát do pořádku svůj život, zejména minulost. Utřídit myšlenky, co vlastně chcete a kam směřujete. Nepropadat depresím. Po úplňku se vše bude narovnávat a emoce opadat. Zesílená komunikace, vyřizování, úřední dokumenty.

Od 13/02/2024 zde Mars podpoří únorové novoluní a přechod osudového Pluta do znamení Vodnáře.  Naznačí obrovské změny, které vás čekají během následujících let.

Díky Martu se zde řeší zdraví, spolupráce a služba pro někoho druhého. Přináší nám také mnoho povinností. Mars přechází přes oblast zdraví – tranzit tímto tématem může znamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. Mars přináší zvýšenou aktivitu kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbily vykonat. Měly byste se věnovat tématům kolem svého zdraví a zdravé výživy. Péče o druhé osoby.

Novoluní vrcholí 09/02/2024
Novoluní otevírá cestu k novému partnerovi. V partnerských vztazích se můžete velmi posunout, nebo potkat důležitou osobu. Novoluní otevře oblast potomků, dětí, kreativity, tvořivosti. Ideální doba rodinných oslav, cestování, plození v pracovní rovině. Doba plodnosti a hojnosti je zde. Přichází překvapení, nová cesta. Někdo vám může nabídnout příležitost uplatnit se.

Úplněk proběhne 24/02/2024
Úplněk otevírá rekapitulaci uplynulých týdnů. Hodně budete přemýšlet jak dál. Psychika bude otevřena samotě, izolaci od všeho dění. Ideální na meditace. Nic nového nezačínejte. Věnujte se svému zdraví. Přemýšlejte, co byste měli ukončit a postupně vyhodit ze svého života. Příští měsíc učiníte důležité rozhodnutí ve vztazích.

Od 13/02/2024 zde Mars podpoří únorové novoluní a přechod osudového Pluta do znamení Vodnáře.  Naznačí obrovské změny, které vás čekají během následujících let.

Mars působí v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity.  Můžete očekávat zvýšení touhy plodit a tvořit. Mars zde aktivuje oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod jeho vlivem vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. Dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Řešení v souvislosti se zahraničím, vzděláváním a úředními jednání. Pracovně se bude dařit.

 

Novoluní vrcholí 09/02/2024
Novoluní otevírá cestu ke stabilitě, bydlení, rodině. Očekávejte překvapivé zprávy. Můžete začít budovat pevnou půdu pod nohama. Rekonstruovat nebo kupovat nemovitost. Zlepšit podmínky týkající se domova. Někteří mohou řešit zdraví, vylepšení tělesné schránky.

Úplněk proběhne 24/02/2024
Úplněk vnese jasno do oblasti práce. Vesmír vám ukáže, kde je vaše místo. Lidé kolem vás se roztřídí. Uvědomíte si kdo je přítel a kdo nepřítel. Ukončíte působení v určitém společenství. Vyměníte lidi kolem sebe. Někdo odchází, jiní přichází. Černá Luna vám už půl roku ukazuje cestu.

Od 13/02/2024 zde Mars podpoří únorové novoluní a přechod osudového Pluta do znamení Vodnáře.  Naznačí obrovské změny, které vás čekají během následujících let.

Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijete. Štíři vylepšují své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte řešení v souvislosti se ženami rodu (např. dcera, matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítíte chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budete řešit vše pro zvýšení pracovní stability a situace související s bydlením a obydlím. 

Novoluní vrcholí 09/02/2024
Novoluní otevírá cestu ke studiu, vzdělávání, cestování. Očekávejte zvýšenou komunikaci, vyřizování na úřadech. Přichází zajímavá zpráva, informace, která vás překvapí. Očekávejte neočekávané. Můžete úspěšně řešit peníze a bydlení. Půjčky, hypotéka, prodej a nákup nemovitosti, finanční závazky. Ceres začátkem měsíce konečně opustil znamení Střelce.

Úplněk proběhne 24/02/2024
Úplněk vnese jasno do důležité životní oblasti. Uzavře oblast práce, kariéry, péče a starosti o druhé. Vyjasníte si, jak chcete dál žít. Co v životě chcete, a hlavně co nechcete. Pracovní oblast se pomalu mění. Je třeba začít jinak. Černá Luna vnáší emoce a pochybnosti již půl roku, a ještě do léta bude znepříjemňovat vaši mysl. Ukazuje cestu. Očekávejte zvýšenou aktivitu kolem financí, úřadů, témata související s domovem, bydlením. Hlídejte si svou tělesnou schránku. Zdraví je nejdůležitější.

Od 13/02/2024 zde Mars podpoří únorové novoluní a přechod osudového Pluta do znamení Vodnáře.  Naznačí obrovské změny, které vás čekají během následujících let.

Mars působí dlouhodobě v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a také cestování. Měli byste být všude slyšet. Dát o sobě vědět světu. Řeší se automobil, vzdělávání, kurzy a školení nebo nějaká cesta s tím spojená. Také se může otevřít téma spolupracovníků a kolegů. Aktuálně se vše točí kolem cestování (např. dopravní prostředek) a komunikace s úřady. Rozšiřování vědomostí, být vidět a slyšet.

Novoluní vrcholí 09/02/2024
Novoluní otevírá cestu k majetku, financím a výdělkům. Můžete očekávat odměnu, dostanete v práci přidáno. Můžete si zvýšit plat za své služby. Pokud nedostanete to, co si zasloužíte, můžete zvažovat změnu. Zvýšení prestiže. Očekávejte překvapivou zprávu nebo informaci.  Venuše vám příznivě svití na cestu. Záříte na všechny strany. Využijte její vliv až do poloviny února.

Úplněk proběhne 24/02/202
Úplněk vnese jasno do oblasti vzdělávání, kurzů či školení. Vyjasníte si pracovní cestu. Řešte dovolenou v cizině. Je třeba dořešit úřední záležitosti, zejména spojené s prací. Zvýšená komunikace, vyřizování úředních dokumentů. Ceres bude působit nezvykle dlouhou dobu ve vašem znamení.  Do konce roku vám dá pořádně zabrat. Práce, úřady, peníze, výdělky, zodpovědnost.

Ještě v první polovině měsíce působí Mars ve vlastním znamení a přináší velkou aktivitu v pracovní rovině. Pozor na zdraví.

Od 13/02/2024 zde Mars podpoří únorové novoluní a přechod osudového Pluta do znamení Vodnáře.  Naznačí obrovské změny, které vás čekají během následujících let.

Mars zde působí v tématu peněz, majetku a hodnot. Finance jsou zaktivovány, zejména ty úřední. Můžete nakupovat, utrácet, investovat. Řešit úřední záležitosti.

Novoluní vrcholí 09/02/2024
Novoluní ve vlastním znamení otevírá novou životní cestu. Začínají působit silné vodnářské energie. Očekávejte překvapení, zprávu, která vás zaskočí. Vykročte a začněte realizovat své projekty. Přichází čas na velkou proměnu vašeho života. Od poloviny měsíce budete mít za sebou Venuši, planetu hodnot a lásky. Začnete zářit na všechny strany.

Merkur přináší zvýšenou komunikaci, cestování a vyřizování. Mars vše zaktivuje. Velmi silné a aktivní období je zde. Využijte jej ve svůj prospěch.

Pluto, správce osudu, se přesunulo do Vodnáře. Zde začíná působit desítky let. Ještě koncem roku 2024 se vrátí zpět do Kozoroha a poté se nadobro usadí ve Vodnáři na dalších 20 let. Pluto vám postupně přinese zcela novou, osudovou životní proměnu. Pluto je osud a nad ním nemáme žádnou moc, prostě se to uděje. Připravte se, změna je život.

Úplněk proběhne 24/02/2024
Úplněk vnese jasno do oblasti financí, které sdílíte s další osobou, bankou, společníky. Je třeba dořešit hypotéku, závazky apod. Někdo řeší sexualitu a partnerský trojúhelník, nebo dědictví.  Pozor na mimo partnerské vztahy. Ukončení táhnoucích se sporů v souvislosti s penězi. Ještě dále budete řešit, ale už budou situace jasnější. Očekávejte zvýšenou aktivitu na úřadech, řešení financí.

Od 13/02/2024 zde Mars podpoří únorové novoluní a přechod osudového Pluta do znamení Vodnáře.  Naznačí obrovské změny, které vás čekají během následujících let.

Pohyb Marta vlastním znamení je obdobím značné aktivity. Vodnáři budou mít mnoho fyzické energie a odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu. Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat.

Díky Martu zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energie by měli použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho aktivity může přinést nemoc z nepozornosti, nebo z únavy. Očekávejte velmi hektické období, které končí 13/02/2024, kdy se přesouvá Mars do znamení Vodnáře.

Novoluní vrcholí 09/02/2024
Novoluní otevírá cestu samého nitra vaší duše. Čeká vás rekapitulace dosavadního života. Měsíc přemítání v ústraní. Nic nového nezačínejte. Počkejte na březen, kdy se vám otevře nová životní cesta. Nyní je třeba rozmýšlet co ukončit a uzavřít. Jak dál. Očekávejte překvapivou zprávu či informaci. Koncem měsíce se přesune Merkur do vašeho znamení. Budete řešit, komunikovat a úřadovat. Hlídejte si zdraví a nepropadejte panice. Je třeba vzít zodpovědnost do svých rukou.

Úplněk proběhne 24/02/2024
Úplněk vnese jasnější světlo do oblasti vztahů, smluv a dohod. Půl roku máte pochyby ve vztahové oblasti a nyní přichází pochopení jak dál. Vztahy máme pracovní, partnerské, rodinné apod. Vše, co nestojí na pevných základech, se rozpadne. Je třeba nastavit si nová pravidla. Očekávejte řešení na úřadech, kolem financí. Černá Luna už půl roku naznačuje, jak dál. Nyní přichází „aha moment“. Vše začne dávat smysl. Pozor na to, co děláte, říkáte a píšete, podepisujete.

Od 13/02/2024 zde Mars podpoří únorové novoluní a přechod osudového Pluta do znamení Vodnáře.  Naznačí obrovské změny, které vás čekají během následujících let.

Mars, planeta aktivity, se pohybuje tématem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat. Ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Aktivita dané osoby se bude obracet na minulé životy, na témata uložená hluboko v nevědomí. Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti. Planeta Mars může aktivovat nepřátele a také nepříjemné pomluvy. V této době zachovejte klid, nevzbuzujte pozornost, v klidu rozjímejte a rekapitulujte, co chcete od života.  Něco se uzavře a ukončí na téma společného majetku, peněz, dědictví, nebo sexuality.  Vše spojené s úřady, justicí, zahraničím, nebo vzděláváním.

Obrázky pro jednotlivá znamení i obrázek hlavní byly vytvořeny pomocí umělé inteligence.

počet zobrazení: 14986

Maledivy s Danielou Hannah

Maledivy s Danielou Hannah

Připojte se k nám na nezapomenutelnou cestu, kde si nejen odpočinete a načerpáte novou energii, ale také objevíte tajemství astrologie. Naše cesta je navržena tak, aby poskytovala hluboké porozumění vaší osobní astrologické mapě, což vám umožní lépe porozumět vašim vnitřním potřebám a touhám. Každý den budete mít příležitost relaxovat v krásném prostředí, užívat si vybrané kulinářské pochoutky, a k tomu se naučíte základy astrologie. Tato cesta je dokonalým spojením duchovního růstu, relaxace a gastronomických zážitků.

Cena: 54 990 Kč
Cena platí za osobu při obsazení bungalovu dvěma osobami. Pokud si přejete bungalov pouze sami pro sebe, je nutné vyžádat si individuální cenu.

Podmínky pro závazné přihlášení a info:

Volejte pana Libora +420 723 312 012 denně od 09 – 21 hodin.

 • zálohová platba rezervace
 • doplatková platba v dubnu, tedy měsíc před odletem

Termín: 3. 5. – 12. 5. 2024
Ubytování: Thulhagiri Island Resort (odkaz zde: https://thulhagiri.com.mv/)
K dispozici je 86 klimatizovaných bungalovů s přírodním bambusovým nábytkem, které jsou vybavené vlastním sociálním zařízením, minibarem, kabelovou televizí, trezorem, telefonem, vysoušečem vlasů a čajovým/kávovým koutkem. Pokoje disponují privátní terasou s lehátky a výhledem na Indický oceán.
Část: jižní část severního Male Atolu o rozloze 300 x 200 m
Letový řád: Odlet z Prahy dne 3.5. v 15:30 leteckou společností Emirates, přílet do Dubaje 00:25 (dne 4.5.). Z Dubaje odlet ve 2:45, přílet do Male v 7:50.

Program:

 1. den: odlet z Prahy
 2. den: Přílet do Male, kde nás vyzvedne delegát a bude následovat transfer lodí na atol. Cesta bude trvat cca 25 minut. Ubytování.
 3. – 8. den: relaxace na pláži, studium astrologie ve večerních hodinách, možnost výletů         dle aktuální nabídky (domluví se přímo na místě)
  9.    den: odjezd lodí z rezortu na letiště v Male a odlet přes Dubaj do Prahy.
  10. den: přílet do Prahy dle letového řádu.

Cena zahrnuje:

 • Plnou penzi (snídaně – oběd – večeře + nealko nápoje po celý den)
 • Letenka Praha – Male – Praha s leteckou společností Emirates (7 + 5 hodin letu, přestup v Dubaji)
 • Transfer rychlolodí na ostrov a zpět
 • Povinnou Green taxu
 • Služby delegáta
 • Bydlení v krásných bungalovech
 • Školení astrologie, vzdělávání se v této oblasti a možné konzultace Vašich horoskopů

Program:

 • Koupání, slunění a odpočinek na pláži.
 • Z vašeho horoskopu se dozvíte, jaké karmické úkoly máte splnit v tomto životě.
 • Zrušíme staré vzorce duše, uzavřeme minulost.
 • Otevřeme budoucnost bez zatížení minulosti.
 • Dozvíte se, co Vás čeká a nemine.
 • Naučíme se pracovat s minulostí, přítomností a nekódujeme budoucnost

Cena nezahrnuje:
– Cestovní pojištění
– Výlety
– Kapesné
– Odletovou taxu:

Od 1. ledna 2022 musí všichni cestující odlétající ze země platit tzv. odletovou daň.  Daň platí pro místní obyvatele i zahraniční návštěvníky a pro všechna letiště v zemi. Pro odlet v ekonomické třídě je stanovena taxa  30 USD, v business třídě  60 USD a v první třídě 90 USD.

Povinné náležitosti před odletem
Platnost pasu musí být ještě minimálně 6. měsíců od vstupu do země.

Doporučujeme sledovat také stránky Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/ko/info/koronavirus/maledivy.html

počet zobrazení: 767

Horoskopy na leden 2024 včetně videopředpovědí

Horoskopy na leden 2024 včetně videopředpovědí

Aktuální pohyby a vliv planet v lednu 2024 pro jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje Kozorohem do 20/01/2024 a v 15,06 hod. se přesune do Vodnáře.

Novoluní v Kozorohu vrcholí 11/01/2024 ve 12,54 hod.
Novoluní je důležité zejména pro Kozorohy. Všem znamenímse otevírá téma nových možností v oblasti práce a kariery. Nový pořádek v minulosti, zejména ve finanční rovině.

Úplněk ve Lvu proběhne25/01/2024 v 18,54 hod.
Úplněk je důležitý pro bytosti narozené ve znamení Lva. Pro ostatní znamení uzavře a ukončí téma spojené potomky, dětmi, partnery a pracovní rovinou.

Merkur působí ve znamení Střelce. Vše se vrací k normálu od 02/01/2024, kdy se otáčí do přímého směru. Od 14/01/2024 působí opět ve znamení Kozoroha.

Saturn se dlouhodobě pohybuje znamením Ryb, kde bude působit cca 3 roky. Je nutné si dát do pořádku situace z minulosti. Zejména závazky a dluhy, jako např. hypotéku, nezaplacené účty, apod.

Jupiter působí ve znamení Býka.  
Rok pracujeme na tom, abychom se stabilizovali v oblasti financí a majetku. Nové úřední dokumenty a smlouvy, zejména vztahující se k majetku a financí.

Sestupný karmický uzel působí ve znamení Vah a bude nás oblažovat svým vlivem na ose Váhy x Beran až do začátku roku 2025. Poukazuje odkud a kam směřujeme, a to v tématech vztahů a práce.

Pluto, správce osudu, se 21/01/2024 přesouvá do Vodnáře. Zde začíná působit desítky let. Ještě koncem roku 2024 se vrátí zpět do Kozoroha a poté se nadobro usadí ve Vodnáři na dalších 20 let. Čekají nás významné změny v oblasti umělé inteligence. Období zvratů a nečekaných událostí. Bouří a revolučních let.

Pro Vodnáře Pluto připraví zcela novou životní proměnu.

Beran

Novoluní vrcholí 11/01/2024
Novoluní otevírá novou životní pozici. Můžete se kariérně posunout, získat novou práci, nebo si prostě uvědomit, jak to vlastně pracovně chcete. Ideální na pracovní pohovory nebo začít novou aktivitu.

Úplněk proběhne25/01/2024
Úplněk vnese jasno do oblasti pracovních partnerů. Kdo řeší potomky, vyjasní si toto téma. Vztahy partnerské i pracovní. Úplněk uzavírá určité situace. Očekávejte, že zde zasáhne osud. Dozvíte se zajímavé informace. Můžete podepsat novou smlouvu, nebo ukončit nevyhovující práci.

Mars aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře, možná změna. Budete naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, ovšem jen ty, které se vrací zpět, nebo jsou rozjednané z minulosti. Přichází doba provádění reorganizací kolem práce, která bude v budoucnu ku prospěchu. Může jít o zásadní změnu v životě, práci nebo kariéře. Pracovně se nezastavíte.

Býk

Novoluní vrcholí 11/01/2024
Novoluní přináší úřední záležitosti ve spojení s pracovní rovinou. Úřady a práce. Některým se otevírá možnost pracovní cesty do zahraničí nebo práce v cizině. Vzdělávání a rozšiřování vědomostí. Můžete přemýšlet o kurzu či školení.

Úplněk proběhne25/01/2024
Úplněk vnese jasno do vaší stability. Pracovní roviny, domov, rodina. Ženy v rodině. Ukončíte životní situaci, která je nyní nestabilní. Můžete se přestěhovat, změnit práci, vyřešit bydlení s dětmi apod. Můžete podepisovat smlouvy či úřední dokumenty.

Mars působí v tématech justice, práva a úředních záležitostí.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází také touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a vzdělávání. Podepisování úředních dokumentů

Novoluní vrcholí 11/01/2024
Novoluní otevírá téma sexuality, dětí, peněz spojených s další osobou, bankou, společníky. Hypotéka, půjčky, dědictví, nebo alimenty. Úřední peníze. Můžete žádat o půjčku, vyřídit dědictví apod. Nastavení nových pravidel ohledně financí a plateb.

Úplněk proběhne25/01/2024
V době úplňku dořešíte úřední záležitosti související s dětmi, partnery nebo pracovní rovinou. Podepisování smluv a dohod. Dořešíte situaci, která vznikla v prosinci 2023. Přichází osudové záležitosti, na které nemáte žádný vliv, prostě se dějí.

Mars působí v oblasti hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což vás může přinutit přehodnotit či pozměnit postoje. V manželství, pracovních nebo partnerských vztazích, může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty. Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví.

Rak

Novoluní vrcholí 11/01/2024
Novoluní otevírá téma vztahů. Pracovní a partnerské vztahy se mohou více posunout. Potkáte důležitou osobu, díky které se posunete kupředu. Očekávejte ve vztazích situace, kdy osud zasáhne. Můžete upevnit vztah, podepsat novou pracovní smlouvu. Úřední záležitosti spojené s financemi z minulosti. Lepší podmínky pro hypotéku, půjčku nebo výhodnější pracovní dohoda.

Úplněk proběhne25/01/2024
Úplněk vnese jasno do oblasti majetku a financí spojených s dětmi, partnery, pracovními partnery nebo rodiči. Je třeba si dát do pořádku finanční úřední záležitosti.

Mars aktivuje vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Budete se aktivně věnovat lidem kolem sebe. Můžete dohodnout nové podmínky, podepsat smlouvy nebo písemnosti. V tomto období se mohou posílit nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahové záležitosti. 

Novoluní vrcholí 11/01/2024
Novoluní otevírá novou spolupráci, nové kolegy či spolupracovníky. Osud vás nasměruje na cestu ke kariéře a úspěchu. Mnoho práce a povinností. Péče a starost o druhé. Velmi hektické období, kdy je nutné si dát pozor na zdraví a psychiku.

Úplněk proběhne25/01/2024
Úplněk ve vlastním znamení vyjasní situace ve vztazích s lidmi kolem vás. Nekvalitní vztah se může rozpadnout. Uvědomíte si s kým chcete žit, bydlet a pracovat. Někteří uzavřou téma kolem potomků. Pozor, před úplňkem přichází problémové dny, kdy máme v rozporu srdce a rozum.

Díky Martu se zde řeší zdraví, spolupráce a služba pro někoho druhého. 
Přináší nám také mnoho povinností. Mars přechází přes oblast zdraví – tranzit tímto tématem může znamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. Dokonce téma smrti, úmrtí, hrob, dědictví, notář apod. Mars přináší zvýšenou aktivitu kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématům kolem svého zdraví a zdravé výživy. Péče o druhé osoby.

Panna

Novoluní vrcholí 11/01/2024
Novoluní otevírá nové možnosti v pracovní rovině. Přijde nabídka na práci. Můžete potkat důležitou osobu pro život. Posunout se v partnerském vztahu, v pracovní rovině. Kdo touží zplodit potomka, má příležitost. Ideální na rodinné sešlosti. Využít svou kreativitu a tvořivost. Přichází velmi plodné období. Rodina se rozroste.

Úplněk proběhne25/01/2024
Úplněk přináší ukončení a uzavření určitých situací s partnery. Téma dětí, pracovní nebo životní partnerství projde prověrkou. Vyjasníte si, jak na tom jste. Máte měsíc na to, abyste si vše uvědomili. Jste spokojeni v pracovní oblasti? Jak jste na tom ve vztahu? Mnoho otázek, na které naleznete odpovědi za měsíc, jakmile nastane úplněk ve vašem vlastním znamení. Černá Luna mění karmickou cestu vaším životem a Pluto přináší osudové situace, nad kterými nemáte žádný vliv.

Mars působí v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity.  Můžete očekávat zvýšenou touhu plodit a tvořit.
Mars zde aktivuje oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod jeho vlivem vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. Dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Řešení v souvislosti se zahraničím, vzděláváním a úředními jednání. Pracovně se bude dařit.

Váhy

Novoluní vrcholí 11/01/2024
Novoluní přináší novou cestu ke stabilitě, bydlení a domovu. Můžete konečně postavit pevné základy ve vaší pracovní rovině. Můžete podepsat nebo dohodnout nové smlouvy a úřední dokumenty.

Úplněk proběhne25/01/2024
Úplněk vnese jasno do oblasti přátel, společnosti a společenství kde chcete působit. Můžete ukončit působení v určité skupině lidí. Zjistíte, kdo je přítel a kdo nepřítel. Osudové záležitosti ukončí veškeré nefunkční přátelství. Řešení kolem financí z minulosti jako jsou hypotéka nebo půjčka apod.

Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijete. Váhy vylepšují své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte řešení v souvislosti se ženami rodu (např. dcera, matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítíte chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budete řešit vše pro zvýšení pracovní stability a situace související s bydlením a obydlím. 

Štír

Novoluní vrcholí 11/01/2024
Novoluní přináší nové pracovní smlouvy, vyřizování a podepisování smluv a dohod. Někteří řeší se sourozenci majetek nebo finance. Můžete si pořídit nový automobil, uskutečnit pracovní cestu nebo školení. Autoškola, řešení kolem dopravního prostředku.

Úplněk proběhne25/01/2024
Úplněk vnese jasno do oblasti domova, rodiny, žen v rodině. V pracovní rovině si uděláte pořádek. Nové podepisování smluv a úředních dohod, zejména těch pracovních. Bydlení, úřední záležitosti, nastavení nových pravidel. Přichází osudové záležitosti, na které nemáte žádný vliv.

Mars působí dlouhodobě v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a také cestování. Měli byste být všude slyšet. Dát o sobě vědět světu. Řeší se automobil, vzdělávání, kurzy a školení nebo nějaká cesta s tím spojená. Také se může otevřít téma spolupracovníků a kolegů. Aktuálně se vše točí kolem cestování (např. dopravní prostředek) a komunikace s úřady. Rozšiřování vědomostí, být vidět a slyšet.

Střelec

Novoluní vrcholí 11/01/2024
Novoluní otevírá nové možnosti, jak vydělat peníze. Můžete očekávat zvýšení platu, odměnu nebo si řeknete o vyšší plat. Vylepšení vaší prestiže.  Pracovní úspěch. Něco se povede. Člověk si uvědomuje, jak je na tom finančně. Díky Venuši svítíte na všechny strany. Jste nepřehlédnutelní až do 29/01/2024. Ideální na návštěvu kosmetického salonu nebo kadeřnice. Merkur do poloviny ledna přináší mnoho komunikace, cestování, vyřizování a zařizování.

Úplněk proběhne25/01/2024
Úplněk vyjasní téma vzdělávání, školy, pracovních kurzů či školení. Úřední záležitosti související s kolegy a spolupracovníky. Pracovní dovolená. Uzavřete určitou životní situaci na téma pracovního partnera, partnera či potomka. Např. placení školného u dětí.

Mars zde působí v tématu peněz, majetku a hodnot. Finance jsou zaktivovány, zejména ty úřední. Můžete nakupovat, utrácet, investovat. Řešit úřední záležitosti.

Kozoroh

Novoluní vrcholí 11/01/2024
Novoluní ve vlastním znamení otevírá novou roční cestu. Můžete zrealizovat své plány a sny. Nasměrovat se pracovně. Od 14/01/2024 Merkur působí opět ve znamení Kozoroha. Čeká vás hektické období plné komunikace, cestování a vyřizování.

Úplněk proběhne25/01/2024
Úplněk vnese jasno do finanční oblasti, které sdílíte s další osobou, bankou a institucí. Téma dětí, partnerů a pracovních partnerů. Dořešit peníze a majetek. Někdo může řešit sexualitu a sex. Ukončit poměr se zadaným partnerem. Pokud řešíte alimenty, úplněk přinese jasnější světlo. Od 23/01/2024 vám bude svítit na cestu Venuše, planeta krásy a lásky. Ideální na návštěvu kadeřnice nebo kosmetičky.

Pohyb Marta vlastním znamení je obdobím značné aktivity. Kozorozi budou mít mnoho fyzické energie a odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu. Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Díky Martu zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energie by měli použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho aktivity může přinést nemoc z nepozornosti, nebo z únavy. Očekávejte velmi hektické období, které končí 13/02/2024, kdy se přesouvá Mars do znamení Vodnáře.

Vodnář

Novoluní vrcholí 11/01/2024
Novoluní otevírá cestu do vašeho nitra. Čeká vás roční rekapitulace toho, co se povedlo a nepovedlo. Vše, co není života schopné, odchází. Období slabosti, cesta plná trní, kdy se člověk prodírá a získává rány. Je třeba něco uzavřít, izolace a samota, meditace je ideální na pochopení karmických událostí. Počkejte si na své novoluní, které nastává za měsíc. Do té doby se mohou vyhrotit vztahy. Pluto jako správce osudu vám otevírá zcela nový život. Pomalu, ale jistě.

Úplněk proběhne25/01/2024
Úplněk vnese jasno do oblasti vztahů partnerských, pracovních a vztahů s potomky. Můžete se odtrhnout od nefunkčních vztahů. Je třeba si vyřešit majetkové a finanční záležitosti z minulosti. Nastolit pořádek v pracovní rovině. Nic nového nezačínejte, pozor na zdraví a psychiku.

Mars, planeta aktivity, se pohybuje tématem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat.
Ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Aktivita dané osoby se bude obracet na minulé životy, na témata uložená hluboko v nevědomí. Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti.
Planeta Mars může aktivovat nepřátele a také nepříjemné pomluvy. V této době zachovejte klid, nevzbuzujte pozornost, v klidu rozjímejte a rekapitulujte, co chcete od života.  Něco se uzavře a ukončí na téma společného majetku, peněz, dědictví, nebo sexuality.  Vše spojené s úřady, justicí, zahraničím, nebo vzděláváním.

Novoluní vrcholí 11/01/2024
Novoluní otevře cestu do společnosti. Působení v novém pracovním kolektivu. Můžete potkat důležitou osobu pro budoucnost. Černá Luna mění lidi kolem vás. Noví přátelé, splnění vašeho snu. Zodpovědnost zejména ve finančních záležitostech.

Úplněk proběhne25/01/2024
Úplněk vyjasní záležitosti s kolegy a spolupracovníky. Čeká vás péče a starost o druhé. Je třeba dát si do pořádku svůj život.  Dořešit si minulost, zejména majetek a finance. Nastávají ozdravné procesy v oblasti zdraví a psychiky. Veškeré vztahové záležitosti dořešíte za měsíc.

Vliv Marta:
V této době byste si měli ujasnit svoje skutečné cíle a jít si za nimi svojí aktivitou. Nyní se energie vašeho ega silně ztotožňuje s vaší budoucností. Tento dům je domem skupinových vztahů, proto k naplnění svých cílů spolupracujte s druhými. Mars, planeta aktivity, přináší pomoc od přátel a osob blízkých. Můžete se k cíli dopracovávat v rámci podpory svých přátel, společníků a díky společné činnosti. Budete toužit po uznání okolí za své výkony ve společné činnosti. Podpora přátel bude hrát ze všeho nejdůležitější roli. Je možné využít konexe a známosti pro své potřeby. Vaše aktivita bude zaměřena na přátele. Je dobré chodit do společnosti, mezi lidi.  Také může přijít do vašeho života důležitá osoba pro vaší budoucnost.

Více videí o astrologii a jednotlivých aspektech můžete shlédnout na mém Youtube kanálu zde

Úvodní obrázek a obrázky jednotlivých znamení zvěrokruhu byly vygenerovány pomocí umělé inteligence.

počet zobrazení: 16269

Horoskopy na prosinec 2023

Horoskopy na prosinec 2023

Aktuální pohyby a vliv planet v prosinci 2023 pro jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje Střelcem. Do znamení Kozoroha vstoupí 22/12/2023 ve 04,26 hod.

Novoluní ve Střelci vrcholí 13/12/2023 ve 00,35 hod. Novoluní je důležité zejména pro Střelce. Všem znamenímse otevírá téma nových možností v oblasti úřadů, studia, cest a cestování, justice a soudů. S novoluním působí Jupiter s Ceres. Velmi aktivní období, kdy dostaneme zabrat.

Úplněk v Raku proběhne27/12/2023 v 01,33 hod. Úplněk je důležitý pro bytosti narozené ve znamení Raka. Pro ostatní znamení uzavře a ukončí téma spojené s domovem, zázemím, zdravím, tělesnou schránkou. Tento úplněk je velmi citlivý a hodně emotivní.

Mars se pohybuje znamením Střelce. Do Kozoroha se přesune 04/01/2024.

Venuše se pohybuje znamením Vah do 04/12/2023. Od 04 do 29/12/2023 působí ve Štíru. Od 29/12/2023 působí ve Střelci.

Merkur působí ve znamení Kozoroha od 01/12/2023. Merkur se otáčí do zpětného chodu 13/12/2023.  Couvat bude do 02/01/2024. Od 23/12 se vrací z Kozoroha do Střelce. Ve znamení Střelce bude působit do poloviny ledna 2024. Po dobu couvajícího Merkuru se kazí technika, komunikace vázne. Nezačínejte nic nového. Dořešte situace již rozdělané. Vše se vrací k normálu 02/01/2024.

Saturn se dlouhodobě pohybuje znamením Ryb, kde bude působit cca 3 roky. Je nutné si dát do pořádky situace z minulosti. Zejména závazky a dluhy, jako např. hypotéka, nezaplacené účty, apod.

Jupiter působí ve znamení Býka.  Rok pracujeme na tom, abychom se stabilizovali v oblasti financí a majetku. Jupiter couvá zpět Býkem do konce roku 2023.

Zde se opravují chyby v Matrixu. Někdo můžeme mít pocit, že nám „utíká“ štěstí, zejména Býci, Ryby a Střelci.

Sestupný karmický uzel působí ve znamení Vah a bude nás oblažovat svým vlivem na ose Váhy x Beran až do začátku roku 2025. Poukazuje, odkud a kam směřujeme, a to v tématech vztahů a práce.

Pluto se vrátilo zpět do Kozoroha, aby se mohlo naplno ukázat ve své síle. Pluto, správce osudu, couvá zpět Kozorohem, kde působí do ledna 2024.  Zde v Kozorohu dokončíme to, co jsme pod jeho vlivem bořili a budovali desítky let.  

Beran

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní otevírá možnosti k získání majetku a tím i životní stability. Čeká vás vyjednávání na úřadech, možné řešení kolem hypotéky, půjčky, dotace, důchodu a vyřizování na téma vlastnění. Dále dostanete příležitost ke vzdělávání. Otevře se vám cizina. Někteří mohou plánovat cestu do zahraničí. S novoluním působí Jupiter s Ceres. Velmi aktivní období, kdy dostaneme zabrat.

Úplněk proběhne27/12/2023.
Úplněk vnese jasno do vztahů v rodině. Přes Vánoce budou vztahy dost napnuté. Čeká vás hodně komunikace, cesty a cestování. Ženy v rodině, řešení všeho kolem domova. Vrací se k dořešení situace spojená se zdravotní schránkou.

Mars působí v tématech justice, práva a úředních záležitostí.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází také touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a vzdělávání. Podepisování úředních dokumentů

BÝK

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní přináší možnost v oblasti společných projektů, financí a majetku, který vlastníte s další osobou, bankou, společníkem či institucí. Řešení prodeje, nákupu, dotací, přepis majetku, notář, dědictví apod. Je nutné dořešit tyto záležitosti, které řešíte již delší dobu. Počítejte, že vše ještě bude jinak. S novoluním působí Jupiter s Ceres. Velmi aktivní období, kdy dostanete zabrat.

Úplněk proběhne27/12/2023. Úplněk vnese jasno do úředních záležitostí. Dostanete informaci, která může zacloumat s vašimi emocemi. Pomluvy, tajnosti a tajemství mohou znepříjemňovat tento silný úplněk. Vaše stabilita může být narušena. Strach a obava, co bude dál. Po úplňku se situace vyjasní, zdárně vše dořešíte začátkem ledna 2024.  

Mars působí v oblasti hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což vás může přinutit přehodnotit či pozměnit postoje.  V manželství, pracovních nebo partnerských vztazíchm může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty.  Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví.

BLÍŽENEC

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní otevírá novou cestu do vztahů, smluv a dohod týkajících se majetku a financí. Vrací se vám zpět k dořešení úřední nebo soudní záležitosti. Dostanete zprávu, úřední dopis. S novoluním působí Jupiter a Ceres. Velmi aktivní období, kdy dostaneme zabrat.

Merkur se otáčí do zpětného chodu 13/12/2023.  Couvat bude do 02/01/2024. Po tuto dobu nezačínejte nic nového, naopak dořešte rozdělané situace, zejména ty úřední.

Úplněk   proběhne27/12/2023.
Úplněk vnese jasno do rodinných záležitostí, zejména ve spojitosti s financemi. Je třeba doplatit veškeré dluhy a pohledávky, pojistky, energie za bydlení apod. Můžete podepisovat novou smlouvu. Zvýšená komunikace s úřady, cestování.

Mars aktivuje vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Budete se aktivně věnovat lidem kolem sebe. Můžete dohodnout nové podmínky, podepsat smlouvy nebo písemnosti. V tomto období se mohou posílit nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahové záležitosti. 

RAK

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní otevírá cestu k novým spolupracovníkům a kolegům. Očekávejte mnoho práce. Dále pozor na téma zdraví, návštěva lékaře. Řešení kolem majetku, financí a justice nebo úředních záležitostí. Je třeba dořešit záležitosti, které jsou již delší dobu otevřené. Nezačínejte nic nového, žádné nové smlouvy a dohody. Vše bude ještě jinak. Velmi aktivní období, kdy dostaneme zabrat.

Úplněk proběhne27/12/2023.
Úplněk ve vlastním znamení přináší zakončení situací spojených se zdravím, domovem, rodinnými záležitostmi. Před úplňkem očekávejte vyhrocené situace. Dejte si pozor na své zdraví a psychiku. Po úplňku z vás vše opadne. Úplněk vnese jasno do vaší budoucnosti.

Díky Martu se zde řeší zdraví, spolupráce a služba pro někoho druhého. 
Přináší nám také mnoho povinností. Mars přechází přes oblast zdraví – tranzit tímto tématem může znamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. Dokonce téma smrti, úmrtí, hrob, dědictví, notář apod. Mars přináší zvýšenou aktivitu kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématům kolem svého zdraví a zdravé výživy. Péče o druhé osoby.

LEV

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní otevírá nové možnosti do oblasti cestování a zahraničí. Očekávejte novou cestu k rozšiřování vědomostí, využití nových aplikací a využití umělé inteligence. Můžete řešit cestu do ciziny nebo řešení ve spojitosti se zahraničím. Nová tvorba, rodinné setkání. Kdo touží po dítěti, ideální doba na stvoření potomka. Můžete plodit, tvořit a vytvářet. Nastává kreativní období. Velmi aktivní období, kdy dostanete zabrat. Do života se mohou vrátit otevřené situace z minulosti. Ozvou se v bývalí partneři. Nedořešené vztahy partnerské nebo pracovní. Velmi aktivní období, kdy dostaneme zabrat.

Úplněk proběhne27/12/2023.
Úplněk vnese jasno do oblasti zdraví a domova. Dejte si pozor na svou tělesnou schránku. Můžete učinit rozhodnutí týkající se bydlení, své stability. Někdo řeší samotu, někteří vzpomínají na minulost, cítí se sami. Do dalšího úplňku budete přemýšlet jak dál.

Mars působí v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity.  Můžete očekávat zvýšení touhy plodit a tvořit.
Mars zde aktivuje oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod jeho vlivem vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. Dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Řešení v souvislosti se zahraničím, vzděláváním a úředními jednání. Pracovně se bude dařit.

PANNA

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní otevírá nové možnosti do oblasti stability a zázemí. Někdo řeší práci, někteří bydlení a domov. Novoluní přinese novou cestu. Počítejte, že bude ještě vše jinak. Merkur začne couvat 13/12 a bude ve zpětném chodu do začátku ledna 2024. Nedělejte žádná nová rozhodnutí, dořešte si minulost. Vše bude jinak, než jste plánovali.  Velmi aktivní období, kdy dostaneme zabrat.

Úplněk proběhne27/12/2023.
Úplněk přinese ujasnění, kam patříte. Práce, bydlení, přátelé, známí ukáží svou tvář. Před úplňkem budeme mít vypjaté situace v práci, doma apod. Po úplňku se ukáže, mezi jakými lidmi se máte pohybovat. 

Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijete. Panny vylepšují své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte řešení v souvislosti se ženami rodu (např. dcera, matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítíte chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budete řešit vše pro zvýšení pracovní stability a situace související s bydlením a obydlím. 

VÁHA

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní otevírá nové možnosti do oblasti vzdělávání, cestování, a také úředních záležitostí. Můžete koupit nové auto, řešit autoškolu, cestu do zahraničí. Hypotéku, půjčku a úřední dokumenty. Některým se otevře řešení na téma sourozenců. Velmi aktivní období, kdy dostaneme zabrat.

Úplněk proběhne27/12/2023.
Úplněk vnese jasno do oblasti práce a kariéry. Uzavřete důležitou životní kapitolu týkající se domova, rodiny, žen a stability. Někteří mohou řešit zdraví, svou tělesnou schránku. Peníze a láska je téma na prosinec. 

Mars působí dlouhodobě v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a také cestování. Měli byste být všude slyšet. Dát o sobě vědět světu. Řeší se automobil, vzdělávání, kurzy a školení nebo nějaká cesta s tím spojená. Také se může otevřít téma spolupracovníků a kolegů.  Aktuálně se vše točí kolem cestování (např. dopravní prostředek) a komunikace s úřady. Rozšiřování vědomostí, být vidět a slyšet.

ŠTÍR

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní otevírá možnosti zvýšení platu, vyšších alimentů, financí, hypotéky, půjčky, apod. Můžete očekávat peníze. Také můžete zvýšit odměnu za své služby. Úřední jednání, smlouvy.  Pokud nejste dostatečně pracovně ocenění, budete chtít něco změnit. Velmi aktivní období, kdy dostaneme zabrat. Očekávejte řešení z minulosti, nedořešené finanční záležitosti se vrátí k dořešení. Od 04 do 29/12/2023 působí Venuše ve Štíru. Budete zářit a vyčnívat mezi ostatními. Přichází láska, hodnoty nebo peníze.

Úplněk proběhne27/12/2023.
Úplněk vnese jasno do oblasti úředních záležitostí spojených s bydlením. Zdraví a úřady, např. důchod, půjčka, datace od úřadů, příspěvek na bydlení. Velmi silný úplněk plný emocí.

Mars zde působí v tématu peněz, majetku a hodnot. Finance jsou zaktivovány, zejména ty úřední. Můžete nakupovat, utrácet, investovat. Řešit úřední záležitosti.

STŘELEC

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní otevírá cestu do nového roku. Můžete zrealizovat své plány, které se týkají vzdělávání, zahraničí a úředních záležitostí. Budete řešit situace z minulosti, které dokonáte začátkem ledna 2024.

Merkur se 23/12 vrací zpět do Střelce, čeká vás období, kdy máte zvýšenou komunikaci, vyřizování a zařizování. Zejména přes Vánoce a Nový rok. Velmi aktivní období, kdy dostaneme zabrat.

Úplněk proběhne27/12/2023.
Úplněk vnese jasno do oblasti financí a majetku v souvislosti s domovem, rodinou. Můžete vyřešit prodej domu, bytu, hypotéku, majetek, který sdílíte s další osobou či bankou. Dědictví, přepis nemovitosti, placení pojistky apod.

Ceres působí ve vašem znamení až do konce ledna 2024.

Venuše se přesune 29 prosince do vašeho znamení. Přes Nový rok a několik týdnů v lednu budete vyzařovat krásnou energii. Stanete se nepřehlédnutelnými mezi ostatními.

Pohyb Marta vlastním znamení je obdobím značné aktivity. 
Střelci budou mít mnoho fyzické energie a odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu. Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Díky Martu zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energie by měli použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho aktivity může přinést nemoc z nepozornosti, nebo z únavy. Očekávejte velmi hektické období, které končí 04/01/2024, kdy se přesouvá Mars do znamení Kozoroha.

KOZOROH

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní otevírá cestu do všech tajností a tajemství. Dozvíte se určité informace, které měly být ukryté. Jedná se o peníze či majetek. Ideální čas na cestování, rozjímání a přemítání, jak dál naložíte se svým životem.  S novoluním působí Jupiter s Ceres. Velmi aktivní období, kdy dostanete zabrat.

Merkur působí v prosinci ve vlastním znamení.  13/12/2023 se otočí do zpětného chodu a vrací se 23/12 zpět do Střelce.  Kolem Vánoc se dozvíte zajímavé informace. Od poloviny ledna opět začne působit ve vašem znamení. Čekejte hektické období, dořešte si minulost a nezačínejte nic nového, počkejte si na své novoluní, které nastane 11/01/2024. Zde vše dořešíte k vaší spokojenosti.

Úplněk  proběhne27/12/2023.
Úplněk vnese jasno do oblasti vztahů v rodině. Nestabilní vztahy se rozpadnou. Před úplňkem očekávejte vyhrocené situace. Pozor si dejte na zdraví a psychiku. Po úplňku bude lépe než před ním. Vyjasníte si téma rodiny, bydlení, stability a pracovní roviny. Na lepší časy si počkejte až po novoluní v lednu 2024.  

Mars, planeta aktivity, se pohybuje tématem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat. Ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Aktivita dané osoby se bude obracet na minulé životy, na témata uložená hluboko v nevědomí.

Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti. Planeta Mars může aktivovat nepřátele a také nepříjemné pomluvy. V této době zachovejte klid, nevzbuzujte pozornost, v klidu rozjímejte a rekapitulujte, co chcete od života.  Něco se uzavře a ukončí na téma společného majetku, peněz, dědictví, nebo sexuality.  Vše spojené s úřady, justicí, zahraničím, nebo vzděláváním.

VODNÁŘ

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní otevírá dveře do společnosti. Můžete potkat důležitou osobu pro život. Dostanete se tam, kde toužíte být. Někdo se chce přestěhovat, jiní chtějí změnit lidi kolem sebe. Vrátí se někdo z minulosti. Je třeba řešit nedořešené záležitosti zejména spojené s úřadem, justicí, nebo zahraničím. Období ideální na splnění přání. Pracovně byste měli zazářit. S novoluním působí Jupiter a Ceres. Velmi aktivní období, kdy dostáváte zabrat, pokud zaberete, sklidíte, co jste zaseli.

Úplněk proběhne27/12/2023.
Úplněk vnese jasno do oblasti zdraví. Můžete řešit zdraví, péči o domov, ženy v rodině. Kolem kolegů a spolupracovníků se bude něco dít.  Někdo může ukončit spolupráci, nebo vy ukončíte spolupráci s kolegou. Toto je velmi silný a emoční úplněk.

RYBY

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní otevírá novou cestu ke kariéře, práci a vůbec v životě. Období, kdy se vše řešíte vyústí novoluním, kdy se konečně nasměrujete. Otevírá se vám pracovně zahraničí, vzdělávání, ale i úřední záležitosti spojené s prací. Ideální na změnu práce nebo posun v kariéře. Od 13/12 nezačínejte nic nového, naopak je nutné dořešit situace z minulosti spojené s prací. Ještě bude vše jinak, než jste si naplánovali. Začátkem ledna 2024 se vše vrátí k normálu, zmatky se urovnají a začne vše dávat smysl. S novoluním působí Jupiter a Ceres. Velmi aktivní období, kdy dostanete zabrat.

Úplněk proběhne27/12/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti rodiny, domova a zdraví. Dořešíte partnery, pracovní vztahy, také téma dětí a potomků. Období rodinných sešlostí. Neharmonické vztahy se mohou rozpadnout, Pozor na nechtěné těhotenství. Je třeba dokončit vše, co jste slíbili udělat. Zřejmě něco pracovního přesunete do ledna 2024. Hektické období pokračuje i přes Nový rok.

Mars aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře, možná změna.  Budete naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, ovšem jen ty, které se vrací zpět, nebo jsou rozjednané z minulosti.  Přichází doba provádění reorganizací kolem práce, která bude v budoucnu ku prospěchu. Může jít o zásadní změnu v životě, práci nebo kariéře. Pracovně se nezastavíte.

počet zobrazení: 20546