Černá Luna od roku 1930 až do roku 2036

Černá Luna od roku 1930 až do roku 2036

Černá Luna, nebo-li také Black Moon či Lilith – efemeridy

U tabulek můžete zjistit umístění Černé Luny (Lilith) jednoduchým způsobem. Údaje uvedené v tabulkách jsou vypočítány na světový čas = UT (Universal Time) nebo GMT. (Greenwich Mean Time)

Při SEČ přičtete jednu hodinu a v době letního středoevropského času přičtete hodiny dvě. V tabulkách jsou uvedeny údaje pro Černou Lunu skutečnou (True Lunar Apogee) a pro Černou Lunu se střední hodnotou (Mean Lunar Apogee, v horoskopu výše je zobrazena zelenou barvou).

Příklad: 3. května 2019 LSEČ (letního středoevropského času) bude čas platící na území ČR >  21 hodin 11 minut 54 vteřin. V případě 27. ledna 2020 /řádek níže/  SEČ (středoevropského času) budete přičítat pouze jednu hodinu – tedy  8 hodin 35 minut 21 vteřin.

Ve sloupci zcela vpravo naleznete vždy střední hodnotu Černé Luny při změně znamení. V případě 3. května 2019 Černá Luna (zelená barva na výše přiloženém horoskopu-obrázku) „přechází“ ze znamení Vodnáře do znamení Ryb. ( V ČR to s ohledem k zavedenému letnímu času bude v ČR čas: 21 hodin 11 minut 54 vteřin). (Ostatní hodnoty zůstávají takové, jak je v tabulce uvedeno).

Černá Luna, Lilith

je druhé ohnisko elipsy (prvním je Země), kterou opisuje Luna kolem Země. Jeden její cyklus trvá ~ 8,85 roku. Její symbolika bývá spojována se vším potlačeným, temným, přízračným, ničivým, s primárními nekultivovanými silami, pudy a instinkty.

Její symbolika také může souviset s rychlostí Luny. Konjunkce normální Luny a Lilith totiž odpovídá momentu, kdy je Luna v apogeu – je nejdále od Země a pohybuje se nejpomaleji. Naopak opozice Luny a Lilith nastává v momentě, kdy je Luna v perigeu a pohybuje se tak nejrychleji. 

LILITH

Známá Sumerům a Babylóňanům, národům Středního východu, jako „Krásná dívka“, která dala život Měsíci. Lilithina legendární krása a sexuální přitažlivost byly později hebrejskou naukou zkresleny. Důvodem bylo vymýtit rozšířený sumerský kult uctívání této bohyně.

          A tak se stalo, že krásná Lilith se proměnila z oduševnělé a okřídlené „ptačí bohyně“ v ženského démona – nebezpečnou a zlou krásku, jejíž erotická svůdnost dohání muže k naprostému šílenství.

          Lilith byla v počátečních vtěleních spojována se sovou – výrazným symbolem moudrosti, noci a Měsíce. Její jméno je vlastně překlad slova „houkání“ – zvuk vydávaného sovou -, ale i to se později zkomolilo na její vřískot, při němž mrzla krev v žilách.

          Lilith se proměnila ve zlou čarodějnici, ovládající síly temnot. Ale i v této dramatické proměně identity vidíme Měsíc, neustále se měnící od novoluní přes úplněk a opět k temnému novu.

počet zobrazení: 16147

Střídání časů – zimní a letní čas

Střídání časů – zimní a letní čas

 

Černá Luna se přesunula 9/11/2017 ze Střelce do Kozoroha. Od listopadu zásadní životní zlom čeká Kozorohy, jelikož se bude Černá Luna pohybovat v Kozorohu až do srpna 2018, kdy se přesune do Vodnáře. Víte kde máte svou Černou Lunu? Jak vám ovlivňuje život? DOPORUČUJI SI NECHAT VYPRACOVAT KARMICKÝ NEBO ROČNÍ HOROSKOP, KDE POPISUJI VLIV ČERNÉ LUNY VE VAŠEM ŽIVOTĚ A TAKÉ AKTUÁLNÍ POHYB A VLIV NA ROK DOPŘEDU. 

Správné názvosloví horoskopu v anglickém jazyce

počet zobrazení: 972