Černá Luna, nebo-li také Black Moon či Lilith – efemeridy

U tabulek můžete zjistit umístění Černé Luny (Lilith) jednoduchým způsobem. Údaje uvedené v tabulkách jsou vypočítány na světový čas = UT (Universal Time) nebo GMT. (Greenwich Mean Time)

Při SEČ přičtete jednu hodinu a v době letního středoevropského času přičtete hodiny dvě. V tabulkách jsou uvedeny údaje pro Černou Lunu skutečnou (True Lunar Apogee) a pro Černou Lunu se střední hodnotou (Mean Lunar Apogee, v horoskopu výše je zobrazena zelenou barvou).

Příklad: 3. května 2019 LSEČ (letního středoevropského času) bude čas platící na území ČR >  21 hodin 11 minut 54 vteřin. V případě 27. ledna 2020 /řádek níže/  SEČ (středoevropského času) budete přičítat pouze jednu hodinu – tedy  8 hodin 35 minut 21 vteřin.

Ve sloupci zcela vpravo naleznete vždy střední hodnotu Černé Luny při změně znamení. V případě 3. května 2019 Černá Luna (zelená barva na výše přiloženém horoskopu-obrázku) „přechází“ ze znamení Vodnáře do znamení Ryb. ( V ČR to s ohledem k zavedenému letnímu času bude v ČR čas: 21 hodin 11 minut 54 vteřin). (Ostatní hodnoty zůstávají takové, jak je v tabulce uvedeno).

Černá Luna, Lilith

je druhé ohnisko elipsy (prvním je Země), kterou opisuje Luna kolem Země. Jeden její cyklus trvá ~ 8,85 roku. Její symbolika bývá spojována se vším potlačeným, temným, přízračným, ničivým, s primárními nekultivovanými silami, pudy a instinkty.

Její symbolika také může souviset s rychlostí Luny. Konjunkce normální Luny a Lilith totiž odpovídá momentu, kdy je Luna v apogeu – je nejdále od Země a pohybuje se nejpomaleji. Naopak opozice Luny a Lilith nastává v momentě, kdy je Luna v perigeu a pohybuje se tak nejrychleji. 

LILITH

Známá Sumerům a Babylóňanům, národům Středního východu, jako „Krásná dívka“, která dala život Měsíci. Lilithina legendární krása a sexuální přitažlivost byly později hebrejskou naukou zkresleny. Důvodem bylo vymýtit rozšířený sumerský kult uctívání této bohyně.

          A tak se stalo, že krásná Lilith se proměnila z oduševnělé a okřídlené „ptačí bohyně“ v ženského démona – nebezpečnou a zlou krásku, jejíž erotická svůdnost dohání muže k naprostému šílenství.

          Lilith byla v počátečních vtěleních spojována se sovou – výrazným symbolem moudrosti, noci a Měsíce. Její jméno je vlastně překlad slova „houkání“ – zvuk vydávaného sovou -, ale i to se později zkomolilo na její vřískot, při němž mrzla krev v žilách.

          Lilith se proměnila ve zlou čarodějnici, ovládající síly temnot. Ale i v této dramatické proměně identity vidíme Měsíc, neustále se měnící od novoluní přes úplněk a opět k temnému novu.

počet zobrazení: 16614