Eva Holubová

Eva Holubová

Eva Holubová (* 7. března 1959, Praha) je česká herečka, v roce 2000 byla oceněna Českým lvem za herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Ene bene.
(Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Eva_Holubov%C3%A1)

Rozbor životního čísla: 34/7
U této osoby hraje psychika důležitou úlohu ve vztahu se zdravím. Zde může dospět do stádia úplného zhroucení. Zdravá strava a intuitivní vnímání svých potřeb pomáhá zlepšit zdraví. Pokud bude tato osoba zablokována v oblasti vyjadřování, dostavují se bolesti hlavy, migrény nebo bolesti v oblasti krku. Zdravotní problémy s dolními končetinami přichází, pokud osoba stojí na místě a nemůže se vyvíjet.

 Eva Holubová trpí endogenními depresemi, které byly podle ní důvodem jejího alkoholismu. Ze své závislosti na alkoholu se podle svých tvrzení vyléčila.
(Zdroj:http://ihned.cz/c4-10000070-22469840-000000_d-10000070-22469840-000000_d-10000070-22469840-v00000_d-eva-holubova-prijala-bych-ukol-zahrat-zlo)

Životní úkol podle životního čísla
Svým ideálům měla paní Holubová dát praktickou podobu. Vytvářet myšlenky, které lze zhodnotit.  Do oblasti, ve které se pohybuje, vnést stabilitu, systém a řád. Měla by pracovat na tom, aby  budila důvěru, naučila se napojit na své vnitřní zdroje a vybudovat si stabilitu nejen pro sebe, ale také pro své okolí, a to prostřednictvím komunikace nebo předávání informací. Může svým příkladem ukázat, co je to stabilita. Je třeba využít přirozené výmluvnosti nebo jiné komunikační techniky. Energie této osoby ji táhnou nahoru do výšin, ale také  působí jako brzda a nechávají ji pevně při zemi. Aby dosáhla úspěchu, musí si vybudovat dostatek sebedůvěry a postupně stoupat výš. Pak bude růst stabilita osobnosti. Nesmí pochybovat o své osobě. Energie ji budou táhnout k ezoterice a umění,  avšak bude se cítit bezpečněji tam, kde vládne rozum. Bude toužit po jistotě, rodině a společenství. Pohodlí domova je zde prioritou. Důležité je obklopit se spolehlivými lidmi. Po pracovní stránce může očekávat zajímavé osudové zvraty. Měla by  důvěřovat sama sobě a přitom být otevřena svému okolí. K vzestupu ji dopomůže právě široké okolí. Na své životní cestě má pochopit, jak pracovat s penězi. Naučit se vynikat a při tom zůstat pokorná. Pochopit moudro, které  nabízí sám život. Zdolávat životní výkyvy. Je oddaná své  práci, vztahům a aktivitám, které směřují k růstu osobnosti.

Pohled na Evu Holubovou z karmické astrologie

Jak poznáme, že si osoba neplní své karmické úkoly?
Když se paní Holubová odkloní od karmického poslání, nechce nic řešit. Problémy bude odsouvat a ty budou jen narůstat a prohlubovat se. Může mít potíže  s rodiči, protože je nepřijala za své. Pokud nezvládá karmické úkoly, bude trpět depresemi, smutkem v duši, může mít sklony k různým formám závislosti. Může se ale také obětovat pro druhé, hrát obětního beránka. Může trpět pocity křivdy, výkyvy nálad, což se projeví tím, že je vzteklá nebo nepříjemná na okolí. Může mít snahu druhé ponižovat, chovat se k nim neurvale. To je však jen voláním o pomoc, informace pro blízké, že je tato osoba bezradná a žije nespokojený život. Karmu si bude plnit tím, že začne pomáhat ostatním, bude rozdávat lásku i svou duši. Pak ji okolí přijme, zmizí pocity nesouladu, nespokojenosti.

Postavení Luny sděluje, co si přinášíme za karmické poslání od matky a její rodové linie.

Tato karma se projeví tím, že člověk bude toužit po svobodě a vytvářet neustále něco nového. Rodové kořeny jsou zde pod rouškou tajemství, může to být např. předek bez oboustranného původu nebo se vyskytly nemanželské děti. Tento rod zažil vysídlení, vystěhování nebo musel pobývat bez domova.
Osoba může mít špatné pocity z těsných a upjatých vztahů. Odmítnutí mít vlastní děti, kdy si raději najde partnera s dítětem, takového si nejspíš přitáhne do svého života. V minulých životech se  odehrála situace, kdy ženě bylo dítě odebráno nebo se ho musela vzdát. Na osobě také leželo důležité rozhodnutí, životy ostatních byly v jejích rukách. Proto i v tomto životě bude cítit zodpovědnost za druhé a bude mít touhy dosáhnout něčeho velikého, co se vymyká běžnému způsobu života. Zde je nutné pracovat na svém karmickém úkolu, nedostat se do situace, kdy nemá radost ze života, nemá peníze a své zázemí. Musí si vybudovat svůj hrad, své panství, svůj prostor, být volná a najít své životní uplatnění.

Cesta této  duše jde  z tvrdohlavého Berana do diplomatické Váhy
Nezpracované energie Berana: samostatnost, tvrdohlavost, zvýšené ego, agrese, egoismus
Energie Vah:  pro lidi, vyváženost, spravedlnost , dohoda
V minulém životě prožívala lekce a procházela situacemi, kdy vznikaly konflikty na téma válka a boje. Duše byla a také přitahovala agresivitu, rozdmýchávala boje. Byla sebestředná, zaměřena sama na sebe a své potřeby. Chtěla stát v čele všeho dění. Veškeré výhody byly pouze jednostranné, s výhodou pro tuto osobu. V tomto životě je nutné pracovat na sebeprosazení, je zde vzpomínka duše, která má pocity komplikace při prosazování svých myšlenek nebo aktivit. Je nutné bojovat za lidi. Osoba přišla na tento svět s výčitkami svědomí, že vše co dělala, dělala pouze pro sebe. Měla zisk jen ona, i když se ostatní na věci také podíleli. Naučit se soucítit s druhými a ohlížet se  na jejich potřeby. Nenutit okolí do něčeho, co se jim nechce. Umět vyvážit dohody, aby byly pro obě strany spravedlivé. Vesmír hledá vyrovnání, a proto se bude dostávat do konfliktu a konfrontací s osobami z minulých životů, kde jim cosi dluží. Je nutné odejít z boje směrem k smíření a klidné dohodě. Pracovat pro druhé a rozdávat se lidem.
Nezvládnuté energie v podobě konfliktů ukázala Eva Holubová v roce 2008 v rozhovoru pro televizi Z1, kde prohlásila, že:  ‘‘Celá Praha mluví o tom, že Václav Klaus je homosexuál, že se mu říká „Kikina“, ale že pro média je to tabu.“
Pro tento výrok byla kritizována Klausovým tajemníkem. Kancléř výrok Holubové označil za velmi sprostý výkřik, který urážel nikoli prezidenta Klause, ale menšinu homosexuálních občanů.
(Zdroj:http://www.lidovky.cz/mluvi-o-tom-cela-praha-0ty-/nazory.aspx?c=A081221_191345_ln_nazory_mtr)

Tato osoba si přináší z minulých životů nezvládnuté energie v podobě sobectví a egocentrismu. Byla zaměřena sama na sebe, byla nezávislá, individualista. Chtěla dominovat, stát v čele a být vůdcem. Diktovala lidem. Neuměla žít ve vztazích. Nezvládla spolupráci, dělala si věci po svém. V těchto tématech zklamala či selhala. V tomto životě musí jít směrem k lidem, skupinám a společnosti. Snažit se být součástí celku. Umět se dohodnout, pracovat kolem smluv a dohod a tím naplnit energie Vah. Duše přišla z minulosti, kde byla zvyklá, že vše jde podle ní, na potřeby ostatních se neohlížela. Tyto situace se budou opakovat. Do života si bude přitahovat  lidi, kteří ji budou zrcadlit problémy, ve kterých selhala. Dostane takového partnera, jenž bude jejím zrcadlem.  Zde je nutné uvědomit si své nedostatky, pracovat ve skupině, spolupracovat s ostatními a vytvářet něco pro druhé. Umět být diplomat a ohlížet se na potřeby ostatních. Tato duše má v sobě karmický dluh v podobě pocitu dluhu, že byla egoistická a vzhlížela pouze sama k sobě. Zde je nutností dát tyto energie do pořádku a jít směrem od své osoby  k lidem.

Černá Luna poukazuje na karmické zatížení z minulých životů.

Tato osoba bude v průběhu života konfrontována s tématikou vlastnění majetku a vztahu ke všem hodnotám. Bude řešit neustále téma majetku, konfrontována se situacemi souvisejícími s majetkem.
Také může nabít dojmu, že partner je její vlastnictví, a to se může odrazit ve vztazích. Jedná se o osobu, která prožila v minulém životě rodinný konflikt, přišla o střechu nad hlavou. Tuto situaci nezvládla a vznikla zde karmická zátěž, která se přenesla do tohoto života. Zde je nutné plnit si karmu a mít rodinné vztahy v pořádku. Ten kdo má takto postavenou Černou lunu, bude konfrontován se situacemi, které mu ukáží na to, jaký má vztah k hodnotám a k vlastnění. Mohou mít pocit, že jejich vlastnictvím je také partner, a to se samozřejmě promítne do partnerských vztahů negativně. Saturn z karmického hlediska ukazuje, že tato osoba si musí hlídat úroveň lidí s kterými se stýká. V minulých životech využívala lidi (přátelé, spolupracovníky) využívala kontaktů, a to špatným způsobem. V minulých životech se zařadila do nevhodné skupiny lidí, ale také bránila ostatním, aby se mohli s někým stýkat. Nyní se musí naučit rozlišovat své přátelé, dávat přednost kvalitě před kvantitou. Tato osoba si musí dávat pozor na to, mezi jakými lidmi bude trávit čas a pracovat.

Eva Holubová a součastnost z pohledu astrologie

Planety v roce 2015 budou ovlivňovat zdraví. Je na každém jednotlivci, jak se k této informaci postaví. První polovina roku bude ve znamení práce, nové aktivity a kariérního postupu. Změny spolupracovníků, partnerů a lidí, kteří souvisí s pracovní aktivitou. Zimní měsíce přinesou rekapitulaci, zpomalení, pocity něco změnit, touhy se posunout kupředu. Koncem února přinese novoluní energii a  konečně  může paní Holubová zrealizovat své nové projekty. Rok 2015  otevře lásku. Hledá-li nového partnera, najde jej. Může přijít někdo důležitý z minulosti. Ve druhé polovině roku, do konce léta, bude potřeba ukončit a uzavřít minulost, tedy vše, co nemá pokračovat nebo brzdí v rozmachu. Čeká na ni uzavírání dohod a smluv. Je důležité si pohlídat vše spojené s majetkem a penězi. Přemýšlet, zda jsou smlouvy výhodné. Hledání se v pracovních aktivitách bude pokračovat i v dalších letech. V tomto roce bude nutné najít si spolehlivé lidi, spolupracovníky a partnery. Pracovat na svém zdraví a začít se starat o své tělo a ducha. Rok 2015 přináší velmi zajímavé období, kdy před touto osobou stojí  poslední karmický úkol v  životě. V této etapě je nutné zvládnout daný životní úkol. Zde je osoba postupně připravována na další reinkarnaci. Dlouhodobé téma je pod kartou  „

IX. Poustevník“
Devítka znázorňuje moudrost, dokonalost, samotu, soucit, trpělivost. Je číslem intuice a předtuchy, rozšiřuje vědění. Boří hranice, pomáhá napojení na Vesmír. Devítka je o rekapitulaci života. Období, kdy se musíme zastavit a pohroužit se do svých myšlenek. Přichází samota nebo pocity osamění, ale i touha po vědění a moudrosti. Duše dozrává. Toto období je zaměřeno na duši, duchovno a ducha. Zde platí pravidlo „jak jste v minulosti zaseli, tak nyní sklidíte“. Toto období říká, že je čas uvědomit si, kde je naše místo. Nemá cenu se ohlížet zpět. Pokud nás tíží nepříjemnosti s určitými lidmi, nebo nastávají potíže ve vztazích, je právě nyní čas dát jim sbohem a začít plánovat budoucnost. Tato tarotová karta předznamenává dosažení zralosti a pochopení základních principů života v cyklu smrti a znovuzrození. Paní Holubovou čekají rozloučení, ale i nové začátky. Přichází soucit a odpuštění. Všechny dobré skutky z ní udělají lepšího člověka a dodají odvahu razit si cestu vpřed. Toto období přináší ukončení životního cyklu. Po období plném řešení rodinných záležitostí přichází zakončení životní etapy, kdy není dobré začínat nové věci, nehledat milostné vztahy. Promýšlet a  připravovat se na příští rok. Ten přinese nové začátky. Tento rok je nutné se rozloučit s některými lidmi a situacemi. Propustit ty, kteří byli součástí minulého života a kteří pomáhali s karmickým zadáním. Jejich cesta vede nyní jinam, než této osoby. Osoba se může přesunou ze starého místa do nového. Také  přijde řešení zdraví nebo se o někoho starat. Mohou otevřít témata soudů a úředních jednání. Člověk by měl být laskavý ke svému okolí a pokud dovolují finance, pak i myslet na charitu či dary potřebným.

Pod vlivem devítiletého vibračního cyklu devítky se člověk učí pracovat se svou vlastní moudrostí. Karmickým zadáním je žít v hojnosti, něco dokázat, dobře vydělávat a pomáhat ostatním. Je možné také pomáhat tím, že osoba bude ostatní učit anebo je v nějaké životní oblasti vést. Je jedno, jestli jde o velkou skupinu lidí nebo o jednoho člověka. Na tom nezáleží. Život sám ukáže, kolika lidem je třeba pomoci. V minulých životech žil tento člověk v hojnosti a nikomu nepomáhal. Naopak žil na úkor jiných lidí. Čerpal z nich a vydělával na nich. Byl lhostejný k jejich osudům. Nyní je čas to změnit. Je čas pomoci. To je úkol tohoto cyklu. Navíc je nutné naučit se pracovat s pocitem, že víra existuje a že každý člověk má právo mít svou víru. Být otevřeni k názorům a k filosofickým směrům. Studovat a rozšiřovat své vědomosti. Je zde možnost dostat se do bližšího kontaktu s esoterikou anebo s nějakou vírou. Pozor! Je třeba rozlišovat. Ne všichni lidé budou morálně v pořádku. Jako v každé životní oblasti jsou lidé velmi kvalitní a naopak lidé, kteří škodí. V minulých životech zde bylo špatně zacházeno s vírou. Donucení, aby lidé věřili v něco, v co nechtěli. Nyní musí dojít k napravě. Být otevřeni všemu, ale svou moudrostí umět rozlišit, co je pravá víra. Poznat lidi, kteří mají úroveň. Žádný fanatismus.

Dalším karmickým zadáním je rozšiřovat si vzdělání. A umožnit vzdělávání a svobodné názory všem okolo sebe. V minulých životech bylo lidem zakazováno vzdělávat se. Vzdělaný člověk se hůře ovládá. Během tohoto cyklu se osoba potká se svou karmickou prací. Bude překvapena, i když se ze začátku může té velikosti bát. Je velikánem a v minulých životech byla velká osobnost. Když bude moudře reagovat na situace a diplomaticky jednat, devítka jí odmění. Opět se z ní stane velikán. Osobnost.

 Eva Holubová se angažuje v charitativní oblasti a v politickém dění, například v předvolební kampani roku 2009 podpořila Stranu zelených.  Dne 15. února 2014 vstoupila do Liberálně ekologické strany, na jejím ustavujícím sněmu vystoupila s projevem, jímž se vymezila proti „Lukoilu na Pražském hradě“
(Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Popularni-herecka-Eva-Holubova-clenka-Bursikovy-strany-takto-pohovorila-o-politice-317997)

 Co lze očekávat podle postavení a vlivu planet

Od 12/2015 do 8/2015

V této době bude veškerá energie vynakládána na vztahy. Budou se řešit vztahové záležitosti na všech úrovních, a to pracovních, partnerských i rodinných. V této době bude vyplouvat na povrch vše nevyřešené v souvislosti se vztahy. Je nutné dořešit veškeré dohody a smlouvy. Beze změn nelze čekat zlepšení, proto je důležité vynaložit veškerou energii do těchto témat.

 Od 9/2015  do 6/2016

V této době bude veškerá energie vynakládána na peníze a majetek sdílený s další osobou či intitucí. Budou se řešit vztahové záležitosti na všech úrovních, a to pracovních, partnerských i rodinných. Na povrch vyplují nevyřešená témata v souvislosti s financemi. Je nutné dořešit veškeré dohody a smlouvy týkající se majetku. Beze změn nelze čekat zlepšení, proto je důležité vynaložit veškerou energii do těchto témat.

 12/2014 do jaro/2017

Po tuto dobu  budou planety působit tak,  aby byl utvořen pořádek v tématech souvisejících s prací. V tomto období byste rádi viděli uznání své práce, potvrzení svého postavení ve společnosti. Budete si dělat pořádek kolem své kariéry. Zde nastává vrcholný okamžik. Nyní budete moci zjistit, co si svět o vás myslí a jaké hodnoty reprezentujete. Naučíte se přizpůsobovat činnosti ostatních, přidávat do společného úsilí něco svého a naopak pro sebe z toho něco nového získávat. Nyní pochopíte  hodnotu svých činů ve veřejné nebo profesní sféře. Při této prověrce pozice, které jedinec dosáhl, musí ukázat, do jaké míry je schopen převzít odpovědnost za svůj osobní nebo profesionální vliv a autoritu. Pravé individuální postavení bude určováno postojem k práci – jak společenské, tak duchovní – a způsobem, jak ji vykonáváte. Nyní předáváte společnosti vše, čeho jste dosáhli při budování sebe samého na základě základních vloh daných předky a kořeny, odkud pocházíte, a které vám rodiče odkázali. Toto období je prověrkou pevnosti vašeho postavení v očích veřejnosti. V záležitostech prestiže, autority a profese zažijete během této doby svůj největší triumf nebo největší porážku. Nezáleží na tom, na jakém stupínku společenského žebříčku stojíte – ve středu zájmu bude postavení v profesionální sféře, v záležitostech, které řešíte se svými představenými nebo veřejností, v kulturní oblasti. Planety v této pozici značí dobu sklizně. Sbíráte plody své práce a činnosti, projektů a vztahů započatých v minulosti. Povaha této sklizně bude záviset na tom, kolik jste toho vytěžili z nabízených příležitostí a na celkovém poctivém úsilí, které jste při dosahování svých ambicí vynaložili. Toto postavení pravděpodobně budou provázet určitá omezení, ať jde o čas (v důsledku nahromaděné odpovědností) nebo profesní činnost, autoritu nebo příjmy, jestliže byl směr vývoje negativní. Ať se děje cokoliv, nejdůležitější bude postoj k událostem a ochota přizpůsobit se okolnostem. V tuto dobu je moudré se spíše snažit o zabezpečení a konsolidaci pozice než o další rozvoj v rámci vytvořeného.

 1 pol. 2015

V této době očekávejte rozmach, štěstí a zisk ve službách, ve spolupráci s firmou či partnerem. Přichází doba hladšího průběhu událostí zaměstnání, zlepšení vztahů s lidmi kolem. Při dlouhodobých zdravotních potíží dochází  k celkovému zlepšení.

2 pol. 2015 a 1 pol. 2016

V tomto období budete pociťovat silný vliv na vztahy s ostatními. Něco zásadního, pozitivního se bude dít ve vztazích, a to jak s partnerem, společníkem či spolupracovníky.  Někdo velmi důležitý přijde do života a položí základy stability.

Tento článek si můžete přečíst také v časopisu Spirit, kam pravidelně přispívám.

Použitá úvodní fotografie zdroj (http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096893252-bananove-rybicky/30329333270/hoste/382/)

počet zobrazení: 2074