Horoskopy na březen 2024

Horoskopy na březen 2024

Aktuální pohyby a vlivy planet v březnu 2024 pro jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje Rybami. Do Berana vstoupí 20/03/2024 ve 04,05 hodin.   

Novoluní v Rybách vrcholí 10/03/2024 ve 10,00 hod. Novoluní je důležité zejména pro Ryby. Všem ostatním znamenímse otevírá téma minulosti, financí, snění, otevření intuice a napojení na Vesmír. Zamilování, pozitivní myšlení, zkreslování situací, zejména spojených s úřady a financemi. Novoluní spolu s Neptunem přinese hodně emocí.  

Úplněk ve Vahách proběhne25/03/2024 v 08,00 hodin spolu se zatměním Měsíce. Úplněk je důležitý pro bytosti narozené ve znamení Vah.  Pro ostatní znamení uzavře a ukončí téma spojené se vztahy. Nastavení nových pravidel. Dělání pořádku ve smlouvách a dohodách.

Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy.

Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Venuše působí ve znamení Vodnáře do 11/03/2024, poté se přesune do Ryb.

Merkur působí ve znamení Ryb. Do Berana se přesune 10/03/2024.

Mars, planeta aktivity, působí ve znamení Vodnáře. Zde bude působit do 23/03/2024, poté se přesune do Ryb.

Saturn se dlouhodobě pohybuje znamením Ryb, kde bude působit cca 3 roky. Je nutné si dát do pořádku situace z minulosti. Zejména závazky a dluhy, jako např. hypotéka, nezaplacené účty, apod.

Jupiter působí ve znamení Býka do konce května 2024. Rok pracujeme na tom, abychom se stabilizovali v oblasti financí a majetku.

Sestupný karmický uzel působí ve znamení Vah a bude nás oblažovat svým vlivem na ose Váhy x Beran až do začátku roku 2025.  Poukazuje, odkud a kam směřujeme, a to v tématech vztahů a práce.

Pluto, správce osudu, působí ve Vodnáři. Zde začíná působit desítky let. Ještě koncem roku 2024 se vrátí zpět do Kozoroha a poté se nadobro usadí ve Vodnáři na dalších 20 let. Pro Vodnáře Pluto připraví zcela novou životní proměnu.

Novoluní vrcholí 10/03/2024
Novoluní otevírá období rekapitulace dosavadního života. Je třeba si uvědomit, jak to bude dál. Co je nutné ukončit a uzavřít. Postavit se realitě čelem, nic si nenamlouvat, nemalovat, nenechat se ošálit. Svět představ a fantazie je krásný, ale my žijeme tedy a teď. Dejte pozor na psychiku a zdraví. Rozjímejte a přemýšlejte v klidu. Na zrealizování svých vizí počkejte do 08/04/2024, kdy nastává novoluní  a zatmění Slunce ve vlastním znamení Berana.

Merkur od 10/03 se přesune do vašeho znamení. Očekávejte zvýšenou komunikaci, cestování a vyřizování ohledně pracovních aktivit.

Úplněk proběhne25/03/2024 spolu se zatměním Měsíce. Úplněk vnese jasno do vztahové oblasti. Nastavíte si pravidla ve vztazích. Můžete řešit nové smlouvy, dohody a jiná ujednání. Úřady a finance. Nestabilní partnerské vazby se mohou rozpadnout. Před úplňkem pozor na zdraví.  Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy.

Mars a jeho vliv
Měli byste si ujasnit svoje skutečné cíle a jít si za svým snem.  Udělat něco pro svou životní stabilitu, která je nyní vrtkavá a nestabilní. Nastává období, kdy se vydáváme do společnosti. Mars, planeta aktivity, přináší pomoc od přátel a osob blízkých. Vaše aktivita bude zaměřena na přátele. Také může přijít do vašeho života důležitá osoba pro vaši budoucnost.  Uvědomíte si, kam patříte. Kde a s kým chcete pracovat a žít. Mars má zde vazbu na finance a majetek. Jak vydělat nebo získat větší stabilitu a vyšší výdělky.

Novoluní vrcholí 10/03/2024
Novoluní otevírá cestu do společnosti. Mezi přátele. Otevírají se vám nové možnosti se posunout kupředu. Využijte osoby kolem sebe. Můžete potkat důležitou osobu, která vám v budoucnu prokáže zajímavou službu. Odkrývají se masky. Přátelé jsou nyní velmi důležití. Ukazující vám společenství, kam patříte.

Venuše se přesune do vlastního znamení 11/03/2024. Zde bude působit až do 05/04/2024. Po tuto dobu budete zářit na všechny strany.

Úplněk proběhne25/03/2024 spolu se zatměním Měsíce. Úplněk vnese jasno do tématu kolegů, spolupracovníků, zdraví, péče a starosti. Spoustu rozdělaných věcí je nutné dokonat. Vztahy a pracovní rovina. Někteří kolegové mohou odejít. Něco se bude dít v pracovní oblasti. Pomluvy, zatajování informací. Dozvíte se zajímavé informace. Očekávejte neočekávané. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy.

Mars a jeho vliv
Mars aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře, možná změna. Budete naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, ovšem jen ty, které se vrací zpět, nebo jsou rozjednané z minulosti.  Přichází doba provádění reorganizací kolem práce, která bude v budoucnu ku prospěchu. Může jít o zásadní změnu v životě, práci nebo kariéře. Pracovně se nezastavíte.

Novoluní vrcholí 10/03/2024
Novoluní otevírá nové možnosti v oblasti kariéry. Můžete očekávat povýšení, změnu v pracovní rovině. Uvědomíte si, kde chcete pracovat. Jak jste spokojeni. Pokud toužíte po změně, je právě ideální období na konkurz, nebo se prostě poohlédnout po něčem jiném.

Úplněk proběhne25/03/2024 spolu se zatměním Měsíce.
Úplněk ukončí vztahové záležitosti v oblasti dětí, partnerů, a nebo v pracovní rovině. Vyjasníte si, s kým chcete žít, pracovat. Někteří řeší potomky. Zde můžete očekávat vyhrocené situace, které nakonec povedou k nastavení pravidel a dohod. Po úplňku naleznete řešení. Ve dnech, kdy zatmění probíhá se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy.

Mars a jeho vliv
Mars působí v tématech justice, práva a úředních záležitostí.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází také touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a vzdělávání. Podepisování úředních dokumentů
Mars od 23/03/2024 začne působit na vaší životní změnu, která vám ukáže, jakým směrem se ubírat. Čeká vás pracovní změna, něco bude jinak.

Novoluní vrcholí 10/03/2024
Novoluní otevírá záležitosti spojené s úřady, vzděláváním. Někdo řeší notáře, justici a soudy, záležitosti spojené s financemi, minulostí. Někteří mohou přemýšlet o škole, kurzech a vzdělávání. Novoluní přináší téma cest a cestování. Novoluní přináší velké emoce. Můžete plánovat nereálné, snít, něco si namlouvat. Nechat se balamutit. Představy a fantazie nezná hranic. Novoluní otevře cestu a od 23/03 vše začnete realizovat.

Úplněk proběhne25/03/2024 spolu se zatměním Měsíce.
Úplněk vnese jasno do oblasti vztahů a žen v rodině. Téma domova, stability a zdraví. Ve vyhrocených vztazích nastavíte pravidla. Vyjasníte si, jak a kde chcete žít. Někdo řeší bydlení, někdo pracovní rovinu. Po úplňku budete vidět své představy v reálném světle. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy.

Mars a jeho vliv
Mars působí v oblasti hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což vás může přinutit přehodnotit či pozměnit postoje. V manželství, pracovních nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty. Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví.

Novoluní vrcholí 10/03/2024
Novoluní otevírá téma sexu, sexuality, finančních záležitostí, které sdílíte s další osobou, bankou apod. Můžete najít cestu k hypotéce, výhodnějšímu pojištění, řešit alimenty, získat majetek. Notářské řízení, dědictví, závěť. Úřední záležitosti. Někteří řeší mimo partnerský vztah z minulosti, touha po sexualitě, počít dítě. Období hluboké transformace. Proměna duše. Touha rozvíjet se.

Úplněk proběhne25/03/2024 spolu se zatměním Měsíce.
Úplněk vnese jasno do oblasti cest a cestování, řešení auta či jiného dopravního prostředku jako autoškoly, úřední záležitosti spojené s cestou či cestování. Pracovní cesta apod. Někteří mohou řešit školu, vzdělávání, kurzy či školení. Zde se vyjasní situace. Úřední dokumenty, zejména spojené s prací. Daňové přiznání apod. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy.

Mars a jeho vliv
Mars aktivuje vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Budete se aktivně věnovat lidem kolem sebe. Můžete dohodnout nové podmínky, podepsat smlouvy nebo písemnosti. V tomto období se mohou posílit nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahové záležitosti. 

Novoluní vrcholí 10/03/2024
Novoluní otevírá novou cestu ke vztahům. K pracovní, partnerské rovině, kde si nastavíte vyhovující pravidla.  Dohody a smlouvy, které se týkají peněz. Pozor na to, co si domlouváte a podepisujete. Můžete domluvit spolupráci, ve vztazích dochází k posunu. Novoluním se vše otevře a koncem měsíce a celý duben se vše začne dít. Očekávejte, že vše bude jinak, než jste si naplánovali.

Úplněk proběhne25/03/2024 spolu se zatměním Měsíce. Úplněk vnese jasno do vašich hodnot, financí nebo lásky. Někteří řeší peníze, jiní téma vztahů. Zodpovědnost ve vztazích. Saturn vám připravil karmickou zkoušku. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy. V dubnu bude všechno jinak, než jste si v březnu naplánovali.

Mars a jeho vliv
Díky Martu se zde řeší zdraví, spolupráce a služba pro někoho druhého. Přináší nám také mnoho povinností. Mars přechází přes oblast zdraví – tranzit tímto tématem může znamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. Mars přináší zvýšenou aktivitu kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématům kolem svého zdraví a zdravé výživy. Péče o druhé osoby.
Od 23/03 se začnou měnit pravidla a dít změny ve vztahové oblasti, zejména spojené s prací.

Novoluní vrcholí 10/03/2024
Novoluní otevírá cestu ke zdraví. Pokud řešíte svůj zdravotní stav, můžete se vydat po správné cestě. Preventivní prohlídka, řešení psychiky. Spolupráce, nový kolega či spolupracovník. Nové možnosti v pracovní oblasti. Co se nyní otevře, začne dostávat na síle koncem měsíce a v dubnu. Do úplňku je nutné dát si pozor na vše, kolem vaší osoby.

Úplněk proběhne25/03/2024 spolu se zatměním Měsíce.
Úplněk vnese jasno do oblasti vztahů. Nestabilní partnerské či pracovní vztahy se mohou rozpadnout. Vyjasníte si, s kým chcete žít. Určíte si pravidla. Uvědomíte si, jak se k vám lidi mají chovat a jak vy k nim. Omezení a těžkosti s láskou a hodnotami. Je nutné dát si do pořádku vztahovou oblast. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy.

Mars a jeho vliv
Mars působí v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity.  Můžete očekávat zvýšení touhy plodit a tvořit. Mars zde aktivuje oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod jeho vlivem vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. Dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Řešení v souvislosti se zahraničím, vzděláváním a úředními jednání. Pracovně se bude dařit.

Novoluní vrcholí 10/03/2024
Novoluní otevírá své brány do oblasti potomků, tvorby, partnerů a pracovních partnerů. Můžete upevnit vztahy s partnerem, navázat novou spolupráci, získat novou příležitost v pracovní rovině. Kdo touží zplodit potomka, dostane příležitost. Plodím, tvořím, vytvářím. Ideální na rodinné oslavy. Můžete vystavovat své dílo. Skvělé období na sebeprosazení.

Úplněk proběhne25/03/2024 spolu se zatměním Měsíce.
Úplněk otevře dveře do tzv. 13. komnaty. Začnete přemýšlet, jak to bude dál ve vztahové oblasti. Ideální pro preventivní návštěvu lékaře. Pozor na psychiku a zdraví. Může vyústit vztahová krize. V klidu přemýšlejte, co chcete v životě ukončit a uzavřít. Jak dál? Do dalšího úplňku máte čas vše pochopit. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy.

Mars a jeho vliv
Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijete. Štíři vylepšují své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte řešení v souvislosti se ženami rodu (např. dcera, matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítíte chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budete řešit vše pro zvýšení pracovní stability a situace související s bydlením a obydlím. Od 23/03 se začnou dít divy ve vztazích s partnery, nebo v pracovní rovině.

Novoluní vrcholí 10/03/2024
Novoluní otevírá cestu ke stabilitě. Někteří řeší nový domov a bydlení. Jiní pracovní rovinu. Můžete pomýšlet na stěhování, zkvalitnění domova, ale i vylepšení své tělesné schránky. Je dobré si uvědomit, kde as kým chcete žít. Můžete snít, popustit otěže své fantazie. Novoluním se otevírají nové možnosti, od konce měsíce se začnou realizovat. Můžete očekávat neočekávané, překvapivé situace.

Úplněk proběhne25/03/2024 spolu se zatměním Měsíce.
Úplněk vnese jasno do toho, kam patříte a nepatříte. Přátelé, společnost a společenství. Kam se chcete zařadit? Někdo mění práci, někteří touží po změně bydlení. Úplněk vám vyjasní situace spojené se zařazením do společnosti. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy. V dubnu může být ještě všechno jinak.

Mars a jeho vliv
Mars působí dlouhodobě v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a také cestování. Měli byste být všude slyšet. Dát o sobě vědět světu. Řeší se automobil, vzdělávání, kurzy a školení nebo nějaká cesta s tím spojená. Také se může otevřít téma spolupracovníků a kolegů. Aktuálně se vše točí kolem cestování (např. dopravní prostředek) a komunikace s úřady. Rozšiřování vědomostí, být vidět a slyšet. Od 23/03/2024 začnete aktivně řešit práci, bydlení. Položíte základy do své stability, která je nyní vrtkavá.

Novoluní vrcholí 10/03/2024
Novoluní otevírá nové možnosti, jak cestovat, vzdělávat se, řešit na úřadech. Můžete koupit nové auto, dopravní prostředek, cestu, autoškolu. Vyřizování na úřadech. Někteří plánují kurz nebo školení. Řešení financí a úřadů, jako je pojištění, daňové přiznání. Někdo může řešit sourozence ve spojení s financemi a majetkem. Plánujte, sněte. Koncem měsíce můžete své plány začít měnit v realitu.

Úplněk proběhne25/03/2024 spolu se zatměním Měsíce. Úplněk vnese jasno do pracovní oblasti. Ukončíte určitou životní kapitolu. Je třeba uzavřít vztahové záležitosti, které nefungují. Dát si do pořádku peníze a úřady, zejména ve spojitosti s pracovní rovinou. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy.

Mars a jeho vliv
Mars zde působí v tématu peněz, majetku a hodnot. Finance jsou zaktivovány, zejména ty úřední. Můžete nakupovat, utrácet, investovat. Řešit úřední záležitosti.

Novoluní vrcholí 10/03/2024
Novoluní otevírá nové možnosti na cestě k majetku a financím. Dostanete přidáno na platě, nebo odměny. Můžete si zvýšit odměnu za své služby.Uvědomíte si, za kolik jste ochotní pracovat. Můžete si zvýšit prestiž u své osoby. Dejte pozor, co podepisujete, nebo co říkáte. Můžete snít a plánovat, ovšem je třeba mít reálné představy.

Úplněk proběhne25/03/2024 spolu se zatměním Měsíce.
Úplněk vnese jasno do úředních záležitostí. Úřady, justice, soudy. Očekávejte zajímavou informaci. Ještě všechno bude jinak, duben přinese dořešení minulosti. Můžete plánovat dovolenou v cizině. Někteří uzavřou oblast vzdělávání. Řešení kolem hodnot, kde můžete očekávat neočekávané. Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy.

Mars a jeho vliv
Pohyb Marta vlastním znamení je obdobím značné aktivity. Vodnáři budou mít mnoho fyzické energie a odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu. Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Díky Martu zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energie by měli použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho aktivity může přinést nemoc z nepozornosti, nebo z únavy. Od 23/03/2024 se aktivně začnete věnovat financím.

Novoluní vrcholí 10/03/2024
Novoluní přináší realizaci projektů, na kterých jste pracovali od podzimu 2023. Nasměrujete se na novou životní cestu. Otevírají se vám nové možnosti. Je nutné být v realitě. Mladí mohou pociťovat omezení a těžkosti realizovat své záměry. Zkušeným Rybičkám přinese více zodpovědnosti. Pozor při nakládání s financemi. Dostanete zajímavé informace. Napojení na Vesmír, intuice.  Nenechte se nikým obalamutit. Buďte v realitě.  

Úplněk proběhne25/03/2024 spolu se zatměním Měsíce.
Úplněk vnese jasno do tématu sexuality, sexu, peněz a majetku ve společném jmění. Je nutné mít zaplaceny veškeré pohledávky, pojištění, řešení hypotéky, společného majetku. Úřední záležitosti spojené s penězi. Dohánění minulosti, placení pohledávek, nebo jejich řešení, které se může vrátit ještě v dubnu.  
Ve dnech, kdy zatmění probíhá, se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy.

Mars a jeho vliv
Mars, planeta aktivity, se pohybuje tématem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat. Ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Aktivita dané osoby se bude obracet na minulé životy, na témata uložená hluboko v nevědomí. Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti. Planeta Mars může aktivovat nepřátele a také nepříjemné pomluvy. V této době zachovejte klid, nevzbuzujte pozornost, v klidu rozjímejte a rekapitulujte, co chcete od života.  Něco se uzavře a ukončí na téma společného majetku, peněz, dědictví, nebo sexuality.  Vše spojené s úřady, justicí, zahraničím, nebo vzděláváním. Od 23/03/2024 se několik týdnů nezastavíte. Mars se přesouvá do vašeho znamení. Budete v jednom kole.

Obrázky jednotlivých znamení byly vygenerovány pomocí umělé inteligence.

počet zobrazení: 16540