Franz Kafka

Franz Kafka

Franz Kafka (3. července 1883 – 3. června 1924) byl německy píšící spisovatel židovského původu. Řadí se k nejvlivnějším spisovatelům 20. století.

Jeho životní číslo je 30/3 
Pokud mají lidé s tímto životním číslem problém vyjádřit se pomocí řeči, dostává se do ohrožení oblast jejich krku. Bolesti v krku nebo kašel poukazují na disharmonii v komunikaci. Při zablokování průtoku energií přichází potíže v oblasti krční čakry. Mohou také nastat problémy s tělesnou váhou a zažíváním, nelze vyloučit mentální anorexii, roztroušenou sklerózu, celkové vyčerpání. U těchto lidí se také může objevit nerovnováha mezi má dáti – dal. Potřebují se naučit odmítnout, co nechtějí. Jde o vnímavé osoby, mohou narážet na problémy v citové oblasti. Stres a smutek zaženou tancem či hudbou. Franz Kafka zemřel na tuberkulózu hrtanu, tedy se u něj projevila zdravotní slabina životního čísla tři.

Z POHLEDU KARMY
Postavení Slunce
 – je v Raku a sděluje, že pokud si člověk neplní karmické úkoly, bude mít špatné rodinné zázemí. Problematické vztahy prožije s rodiči a později s dětmi. Čím víc se bude vzdalovat od svého osudového úkolu, tím víc si do života vnese problémových situací v rámci rodiny a vztahů. V minulých životech se jeho rodová linie dostala do situace těsných pout, rodinné vazby bránily rozletu. I když šlo o lidi vzdělané, nemohli cestovat. Kafka měl přerušit tuto karmu. Lidé jeho rodu měli nevázané vztahy a on měl tyto karmické vzorce chování přetnout, vytvořit kvalitní partnerské vazby. Ale o Franzi Kafkovi je známo, že pravidelně navštěvoval nevěstinec.

Postavení Venuše – ukazuje, že měl Kafka potřebu různorodých zážitků. Zájem o druhé lidi projevoval zvědavostí, všetečností. Byl to přelétavý koketa, otevřený a přátelský. Jeho důvtip a povídavost přitahovaly inteligentní osoby s bystrou myslí. Neměl nikde stání, liboval si v cestování a změnách prostředí. Byl milý a laskavý, se značnou silou, což mu bylo ku prospěchu, pokud se nestal nadměrně společensky povrchním. V lásce mu bylo zatěžko omezit se na jediného partnera. Spíše se spřátelil s každým, koho potkal. Byl dětinsky vzrušitelný. Nejspíš se vrhal do milostných pletek optimisticky, s bláhovými nadějemi. Většina takových střetnutí nevydržela dlouho a bylo jich nejspíš velké množství, než se nakonec usadil. Romantické vztahy jej obvykle brzy znudily, nedokázaly upoutat jeho pozornost na delší dobu. Člověk narozený s takto postavenou Venuší nesnese být pod pantoflem. Jestliže ke svatbě dojde v raném mládí, nebo najde-li si příliš majetnického partnera, vztah uvízne v problémech.

Saturn z pohledu karmy – přináší životní zkoušky, při kterých se člověk učí. Vždy má na výběr ze dvou či více možností nasměrování, kterou cestu zvolí, je na něm. Kafkova duše v minulém životě nezvládla témata komunikace, mluveného a psaného slova, vzdělání a učení, cestování a sebeprosazení. Právě v těchto oblastech byl pod vlivem Saturnu zkoušen. Kafka měl přemýšlet o tom, koho poslouchá, co čte, jak mluví a píše, zda se umí dostatečně prosadit. V minulých životech se jeho duše bála komunikovat. Režim jí nedovoloval se dostatečně projevit a tyto programy má usazené v nevědomí. V minulém životě mohla být duše v nějakém těle potrestána za své ideje, myšlenky (mistr Jan Hus a jeho hlásání lze brát jako příklad). V minulých životech mohla osoba vzdělávat ostatní, ale také se setkala se zákazem učit se, umět psát a číst. Nemohla svobodně vyjadřovat svůj názor. Tyto programy duše byly Kafkovi dány do vínku. Když duše karmický úkol zvládá, čím je starší, tím je váženější, stává se mistrem slova a komunikace. V mládí mohl mít Kafka problém s výslovností, možná se bál hovořit, číst nahlas. Na svém projevu měl zapracovat, měl se naučit přesvědčivě hovořit a psát, aby lidé uvěřili obsahu sdělovaného. A to se Kafkovi povedlo, ovlivňoval masy lidí. Saturn mu přinášel do života situace, v nichž se musel dokázat prosadit. Mohl mít problém projevit svou osobnost. Byl v ústraní, působil skromně, nechtělo se mu na veřejnost. Mohl se v hloubi duše stydět za nedokončené či nedostatečné vzdělání. Měl snížené sebevědomí, protože se v minulých životech jeho duše s takovým ponížením setkala. I v tomto životě se mnohdy setkal s omezením a ztíženými podmínkami v oblasti vzdělání. Saturn mu přinesl životní zkoušky v tématu sebevědomí, víry v sebe sama, originality, umění využít předností a práce na své osobnosti. Karmickým úkolem bylo vytvořit systematickou kontrolu nad sebou samým, vytvořit ze sebe osobu, která má pevný postoj a která ví, co chce a dokáže si vytvořit plán, jak to získat. Podmínkou bylo dodržovat pravidla a mít vše ujednáno podle zákonů. Saturn vytáhl na povrch témata – egocentrismus, sobectví, povýšené chování, problémy s odmítáním autorit. Saturn ho postavil do situací, kdy nebyl v pracovní činnosti samostatný. Byl něčím či někým omezen, musel využít diplomatického jednání s nadřízenými. Nemuselo se mu dařit v podnikání či samostatné činnosti. Mohl mít problémy s financemi či zdravotní problémy nebo stavy agrese, žárlivosti a kritiky. Saturn v 1. domě vždy člověka zkouší v tématu sebestředného chování. Kafka měl zřejmě hlubokou a vážnou povahu, snažil se odlišit od svého okolí. Byl vytrvalý a měl sklony k hromadění a šetření. V dětství a mládí měl problémy se sebejistotou, což ho vyburcovalo k činnosti. Měl předem dáno, že se úspěch dostaví až v pozdějších letech. Zřejmě trpěl stavy skleslosti, bezradnosti, pocity osamělosti a nesmělosti, které se objevovaly v případě nezdarů.

Planeta Pluto – má v jeho horoskopu silné postavení. Projevuje se jako rozhodné vědomí vlastního intelektu, bystrosti, pohotovosti a komunikačních schopností. Člověk může pomocí komunikace dosáhnout transformace a v této oblasti mívá značnou energii. Zvláštním způsobem se projevuje Pluto v komunikaci s okolím – diferencuje totiž přístup k cizím a k blízkým lidem. Snaží se dosáhnout svých cílů tak, že vůči cizím lidem používá laskavý a diplomatický přístup, kdežto v rodině se může změnit až v diktátora a násilníka. Lze konstatovat, že karmické Pluto se u Raků projevuje nejvýrazněji ze všech znamení. Dává jim permanentní duševní neklid, jejich duch a myšlení hodně ovlivňuje sexualita. Tento vliv může stvořit výborného autora detektivek, ale také geniálního zločince. Každopádně pozor je třeba dávat na dopravní nehody!

Černá Luna – poukazuje na karmickou zátěž přinesenou do tohoto života. V minulých životech se duše setkávala s tím, že ji nikdo neměl rád, okolí si jí nevážilo. Byla postavena na okraj společnosti. V tomto životě si měla najít své místo mezi lidmi, kteří si jí vážit budou. Černou Lunu ve Vahách jako Kafka má řada herců, politiků. Černá Luna se u Kafky nachází ve znamení diplomacie. Pravděpodobně reagoval na jakýkoli stres či přetížení psychosomatickým onemocněním (astma, ekzémy). Černá Luna mu přinášela pocit zablokování vlastního vývoje, pocit zahlcenosti činností, jež mu bránila kráčet vlastní cestou. Neměl rád každodenní rutinu, byl zřejmě nespokojený se zaměstnáním, vadily mu nelogické postupy nadřízených, některé jejich úkoly v jeho očích postrádaly smysl. Pro jedince s takto postavenou Černou Lunou je nesmírně důležitý výběr zaměstnání. Měli by hledat práci ve zdravotnictví, pečovat o lidi. Pokud se tak nestane, ocitají se sami v roli pacienta. Luna kvadratura Uran – s tímto aspektem se pojí nadání a fantazie. Kafka měl tendence podléhat změnám nálad. Pravděpodobně ho někteří známí nebo spolupracovníci něčím zneklidňovali. Měl dispozice ke změnám bydliště či práce. Zřejmě trpěl velkým emocionálním napětím. Proto ho mohly trápit migrény, nebo nedokázal odpočívat.

Uran – uděluje lekce ve vztazích, přináší nebezpečí roztržek. Někdy si lidé s takto postaveným Uranem nacházejí originálního partnera, nebo partnera toužícího po svobodě a volnosti. Může se jim narodit potomek originálních rysů. Franz měl zřejmě velkou zálibu ve vymoženostech moderního života a dočkal se nenadálých událostí – jak v životě, tak v lásce. Uran varuje před nestřídmým střídáním partnerů. Horoskop naznačuje nekonvenční erotické sklony, vznik i zánik milostných vztahů tzv. zčista jasna. Franz se měl vyhnout tomu, aby hledal únik v radovánkách a zábavách, měl si dávat pozor na hry a spekulace a také na lidi, kteří k nim mají vztah (byť jen pracovní). Horoskop předesílá možnost vytvořit originální výtvor, Uran ukazuje na silnou inspiraci.

SMRT
Kafka skonal ve věku čtyřiceti let. Jak vypadala astrologická situace v den jeho úmrtí?
Tranzitující Merkur ve 12. domě – Merkur, planeta komunikace a myšlenek, zde otevírá myšlenky na nevědomé úrovni. Člověk bývá zahloubán sám do sebe. Chce přemýšlet v ústraní. Může mít černé myšlenky, jež vyplouvají na povrch. Černá Luna aktivuje minulé životy. Situace, které přitahuje po tuto dobu, vyvolávají silné emoce vůči vlastní osobě. Člověk si připadá jako „blbec“. Lekce, přicházející v podobě sobectví a egocentrismu, velmi ovlivní vnitřní proměnu. Jedinec začne na svůj život a své okolí pohlížet z jiného úhlu pohledu. Pochopí, že jediná změna je nutná uvnitř sama sebe.
Na konci dubna 1924 (několik měsíců před smrtí) –  tranzitující Černá Luna konjunkce Saturn (orbis 0°41´) – Černá Luna na Saturnu, po tuto dobu se odemyká minulost. Černá Luna odkrývá nevyřešené věci z minulých životů – problém otec, partner nebo zaměstnavatel. Tyto výzvy člověka nutí k řešení a přerušení karmické zátěže. V této době dochází k odloučení, ztrátě, osamělosti, zradě, vytváření obětních beránků, zrcadlení problémových situací a omezení v souvislosti se zdravím.

Celý rok byl Kafka pod kartou „Vůz“. Období od narozenin do narozenin bylo rokem sebezdokonalování, rozvoje ducha a získávání nových znalostí a změn. Pod vlivem této karty měl touhu poznat a pochopit, potřeboval rekapitulovat, zamyslet se nad plány do budoucna, cosi změnit. Hledal spřízněné duše. Lidé, kteří mu vstoupili do života, mu mohli dát zkušenosti do života dalšího. Ale byl to i čas nedorozumění a sporů. Pokud neměl veškeré dohody písemně doložené, mohl přijít o peníze i o partnera, a to jak v osobní, tak pracovní rovině. Největším přínosem tohoto období je zdokonalení. Duše dozrává a může se posunout o stupeň výš. Změní lidi kolem sebe, ale jen proto, aby si vyčistila život, protože přijdou noví lidé. Člověk na svět začne pohlížet z jiného úhlu, spatří to, co dříve neviděl. Bohužel, někdy to bolí. Životní zkoušky se vždy člověka dotknou na nejcitlivějších místech. Šlo o období, jež se mohlo bolestivě dotknout citů. Dochází v něm ke změnám v přátelských i milostných vztazích, dokonce i v nitru člověka. Bývá to rok velmi namáhavý. Smyslem problémů je přimět člověka, aby se vrátil k vlastním vnitřním zdrojům, začal spoléhat více na sebe než na druhé, aby si uvědomil, v čem spočívá jeho síla. Bývá to rok pokroku spíše duchovního než fyzického. Vše, co se člověku přihodí, nutí ho, aby se zabýval duchovními otázkami souvisejícími se životem, životními ponaučeními, smrtí a posmrtným životem. Člověka může v tomto čase postihnout nemoc či ztráta někoho z rodiny, okruhu přátel. Někdy musí někoho ošetřovat, je po něm žádán projev soucitu s lidmi v tíživé životní situaci. Skrytý vliv Slunce působil v době úmrtí ve 12. domě ukončování a odstraňování, kdy psychika hraje důležitou roli. Nemocní vzdávají boj a prohrávají. V této době je člověk silně napojen na druhý břeh. Kafka odešel unaven, vyčerpán, veškeré síly dal do své práce.

Úvodní obrázek, zdroj: www.omegaknihy.cz

počet zobrazení: 1603