Horoskopy na říjen 2018

Horoskopy na říjen 2018

Aktuální pohyby a vliv planet v říjnu 2018 na jednotlivá znamení.
Slunce se pohybuje Vahami do 23/10/2018. Po obědě se přesune do znamení Štíra.

 

Novoluní proběhne 9/10/2018 ve znamení Váhy.
Toto novoluní je důležité pro osoby narozené v tomto znamení. Pod vlivem tohoto novolunní budeme řešit vztahové záležitosti.  V době novoluní se spojí Slunce, Luna a planetka Ceres ve Vahách.  Merkur přechází 10/10/2018 do Štíra, kde se pohybuje i Venuše.

Úplněk v Býku nastane 24/10/2018
Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Býka. V době úplňku se setká Luna s Uranem, planety změn, očekávejme neočekávané v oblasti hmotného zajištění.

Mars aktivuje Černou Lunu ve Vodnáři, kde se bude pohybovat do poloviny listopadu a Černá Luna do jara 2019.

 

BERAN

Novoluní proběhne 9/10/2018. Toto novoluní přináší vztahy, smlouvy a dohody. Berani budou podepisovat nová smluvní ujednání a nastavovat nová vztahová pravidla.

Úplněk nastane 24/10/2018. Tento úplněk vnese jasno do majetku a financí. Přinese rychlé nečekané zprávy. Beranům Vesmír přináší do života lásku a hodnoty.

Mars aktivuje Černou Lunu. Černá Luna působí v oblasti přátel, čistí osoby blízké, společnost a přátelství. Berani mohou změnit společnost, zemi, kamarády a přátelé. Můžete o někoho přijít, ztratit, ukončit vztahy, abyste připravili svůj život na nové vztahy, příliv nových lidí do života. Přichází změna lidí v určitém společenství. Mohou toužit se přestěhovat, nebo se pracovně přesunout. Zrcadlo pravdy odkryje svou tvář a ukáže, kam Berani patří anebo nepatří. Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzim 2009 a jaro 2010.

 

BÝK

Novoluní proběhne 9/10/2018. Toto novoluní otevírá cestu k novým pracovním partnerům, spolupracovníkům a přináší mnoho práce a pracovní aktivity.

Úplněk v Býku nastane 24/10/2018. Nejdůležitější úplněk roku je zde. Vnese jasno do všech vztahů a dohod. Před úplňkem je dobré nenechat sebou emočně cloumat, dát si pozor na svou osobu. Několik dní, zejména 23/10/2018, je kritický den, proto doporučuji být obezřetnější víc než jindy. Po úplňku se vše zklidní a najednou bude vše jasné. Býky čeká podepisování listin, zlepšená komunikace na téma smluv a dohod, kde Jupiter s Merkurem přináší dobré, překvapující zprávy.

Mars aktivuje oblast pracovních aktivit a profesního vzestupu. Mohou očekávat mnoho práce, také změnu spolupráce nebo spolupracovníků. Býci se pracovně nezastaví. Mars opět aktivuje Černou Lunu, která působí na vytvoření pořádku v oblasti kariéry a práce. Mohou změnit práci, nebo být v pracovní oblasti nespokojeni. Jako by nevěděli, jakým směrem se vydat, mohou nastat emocionální potíže, pocit nespokojenosti.   Díky tomu přichází zásadní rozhodnutí, které bude mít vliv na budoucnost v oblasti partnerství, nebo pracovních aktivit.  Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jaro 2010.

 

BLÍŽENCI

Novoluní proběhne 9/10/2018. Toto novoluní otevírá cestu k partnerství, dětem, plodům a výtvorům. Blíženci, kteří chtějí partnera nebo potomka, mají příležitost. Mohou tvořit, plodit a vytvářet. Navštěvovat rodinu, chodit mezi lidi, neboť potkají spřízněnou duši.

Úplněk nastane 24/10/2018. Úplněk přinese rychlé zvraty plné tajností a tajemství. Blíženci mohou něco tajit, nebo se dozvědí určitá tajemství. Úplněk vnese jasno do pomluv a oblasti nepřátel, kteří jim nepřejí.

Mars se pohybuje u Černé Luny a opět působí v oblasti práva, úředních záležitostí a soudů, a to až do podzimu 2018.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. Mars aktivuje Černou Lunu.

Černá Luna aktivovaná Martem otevře možné problémy s úřady, soudy, ezoterikou a vzděláním. Touhu se rozvíjet po duchovní stránce, nebo ji zatratit. Je zde zaktivovaná forma spojená s filosofováním, církví a náboženstvím nebo duchovnem a uměním. Černá Luna může popíchnout nebo popudit emoce v situacích spojených s cizinou a rozšiřováním vědomostí. Tento tranzit otevírá oblast rozšiřování vědomostí, úředních záležitostí, kdy nám může Černá Luna škodit, zdržovat nebo poňoukat.

 

RAK

Novoluní proběhne 9/10/2018. Toto novoluní otevírá cestu k pevnému rodinnému zázemí. Raci si upevní pracovní zázemí. Novoluním přináší zlepšení zdraví a kondice. Čekají je cesty, komunikace a hovory na téma rodina, ženy v rodině a domov. Kdo se chce stěhovat, nebo vylepšit své zázemí, je toto vhodné období.

Úplněk nastane 24/10/2018. Tento úplněk vnese jasno do oblasti přátel, osob blízkých, společnosti a společenství, ve kterém žijí. Nastane rychlý, neočekávaný zvrat situací. Přichází nečekaná zpráva související s kolegou či spolupracovníkem. Raky čeká setkání se zajímavou osobou, která je důležitá pro budoucnost.

Mars opět aktivuje Černou Lunu a zapůsobí v tématu majetku a peněz, transformace a sexuality. Pod vlivem Černé Luny budou řešit majetek, který sdílí s další osobou nebo bankou, vše, co se týká sexu (pozor na nechtěné těhotenství). Touha po sexu, pozor na mimo-partnerské vztahy. Pod vlivem Černé Luny by aférky nemusely dopadnou podle očekávání. U mladších osob může působit touha po dítěti.  Mohou se vyhrotit vztahy s dětmi nebo rodiči, ale i téma mateřství. Situace, které vyplují na povrch, se budou také týkat peněz, které sdílí Raci s někým dalším, jako jsou partneři, společníci, nebo banky. Černá Luna přináší nepříjemné emoce. Rakům se vrací do života lidé, kterým dluží peníze nebo dluží oni jim. Důležité je hlídat si majetek, jelikož Černá Luna pohlcuje a bere, být věrný ve vztazích, nezneužívat rituály a okultní vědy. Černá Luna vnáší do těchto témat nejistotu a pokušení.  Dále je nutné hlídat si možné úrazy. Černá Luna přináší možné úmrtí někoho blízkého.  Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010. 

 

LEV

Novoluní proběhne 9/10/2018. Toto novoluní otevírá oblast cest a cestování a dopravního prostředku. Úřady a úřední záležitosti jim dají zabrat. Vyřizování a zařizování na úřadech. Nové vzdělávání a cestování za vzděláním.

Úplněk nastane 24/10/2018. Tento úplněk vnese jasno do života Lvů. Rychlý nečekaný obrat v pracovní a karierní záležitosti týkající se peněz. Merkur s Jupiterem přináší dobré zprávy ohledně bydlení a domova. Lvům přináší Venuše hodnoty, krásu a osvícení spojené s rodinou a domem. Merkur s Jupiterem přináší dobrou zprávu ve spojení s bydlením.

Mars opět aktivuje Černou Lunu. Černá Luna spolu s Martem přinese řešení vztahů pracovních i partnerských. Lvi zažijí přetřes vztahů, jen pevné vztahy vydrží. Zde Černá Luna přináší omezení a těžkosti plné emocí. Situace se budou týkat vztahů jak partnerských, tak pracovních, veškerých smluv a dohod. Mohou se seznámit s důležitou osobou, např. partnerem, navázat, nebo ukončit pracovní vztah, ale také vám někdo může odejít ze života. Černá Luna je zde v roli, kdy pohlcuje vše, co se má ukončit, nebo naopak nastartovat nové spojení s někým. V této době bude veškerá energie vynakládána do vztahů. Budete řešit vztahové záležitosti na všech úrovních, pracovních, partnerských, rodinných. Vyplouvá na povrch vše nevyřešené, nebude jednoduché se dohodnout, nastavit pravidla. 

 

PANNA

Novoluní proběhne 9/10/2018. Toto novoluní otevírá cestu ke zvýšení prestiže, přináší finance a majetek. Všude o nich uslyšíme. Panny budou telefonovat, hovořit a cestovat. Mohou si koupit nový vůz, nebo o koupi přemýšlet. V druhé polovině měsíce mohou očekávat příjemnou zprávu týkající se dopravního prostředku, cesty, studia a vzdělání.

Úplněk nastane 24/10/2018. Tento úplněk přináší rychlý nečekaný zvrat na téma cizina a zahraničí, soudy a úřední záležitosti. Planety přejí veškerému cestování a komunikaci. Mluvenému a psanému slovu.

Mars opět aktivuje Černou Lunu. Vliv Černé Luny a Marta bude působit v oblasti zdraví, zdravého životního stylu, ale také se mohou starat o někoho ve své blízkosti, nebo se někdo bude starat o ně. Zde je nutné vyřešit pocit nevyhovující práce, mnoho práce za nevyhovující mzdu. Nenechat se využívat.  Vyčistit si zdravotní záležitosti, zejména psychické tak, aby mohl přijít v dalším období posun. Neřešené nemoci se budou hlásit o slovo.  Panny čeká mnoho práce a povinností, možný problém se spolupracovníky. Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010. 

 

VÁHA

Novoluní ve Vahách proběhne 9/10/2018. Nejdůležitější novoluní tohoto roku je zde. Přináší novou životní cestu, ovšem planetka Ceres jim dá pořádně zabrat. Bude se o nich hodně hovořit a všude je uvidíme.

Úplněk nastane 24/10/2018. Tento úplněk vnese jasno do tématu společného jmění, peněz, které vlastní s bankou nebo jiné závazky. Přichází rychlý neočekávaný obrat. Váhy mohou očekávat příznivou zprávu.

Mars opět aktivuje Černou Lunu. Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010. Váhy si musí udělat pořádek v oblasti rodičů, partnerů životních i pracovních a také vše související s dětmi.  Černá Luna přinese silné emoce právě do těchto oblastí. Vnese problémové situace do oblasti partnerských vztahů. Může se objevit někdo nový, ovšem zálety a mimo-partnerské svazky nedopadnou dobře. Vztahy se otřesou v základech a vydrží pouze silné spojení. Partner nebo kariéra? Pod Černou Lunou může vzniknout dítě, ovšem vše, co vznikne pod Černou Lunou, přináší do budoucna silné citové emoce. Černá Luna bere, nebo přináší problémy. Pokud toužíte po dítěti či partnerovi, počkejte si, až se přesune do dalšího znamení.

 

ŠTÍR  

Novoluní proběhne 9/10/2018. Novoluní otevírá cestu do nitra duše. Štíři budou přemýšlet a rekapitulovat, jak dál naloží se svým životem. Za měsíc je čeká nová životní cesta, na které by neměly být staré a nefunkční situace. Budou ukončovat jednu životní kapitolu, aby mohli vykročit novou cestou. Venuše pluje ve vlastním znamení, a tak Štíři září a jsou nepřehlédnutelní. Venuše se pohybuje tam a zpět, její přízeň pocítí ještě celý prosinec a začátek ledna 2019.

Merkur se pohybuje od novoluní Štírem do konce měsíce. Štíři budou cestovat, komunikovat, telefonovat, podepisovat dokumenty. Hodně o nich uslyšíme.

Úplněk nastane 24/10/2018. Tento úplněk přináší rychlý nečekaný zvrat ve všech dohodách, smlouvách a vztazích. Úplněk uzavře téma vztahů. Štíři dostanou velmi příznivou zprávu, která je posune v životě. Jupiter – Dobroděj hlídá, aby veškeré změny byly ku prospěchu.

Mars opět aktivuje Černou Lunu.  Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010. Situace, které přitahuje Černá Luna, se budou týkat rodiny, domova nebo bydlení.  Černá Luna přináší silné emoce v souvislosti s bydlením, domovem a zázemím. Otevře se téma bydlení, které souvisí s místem, kde Štíři pobývají, tráví čas. Jako by s nimi šili ”všichni čerti”, Černá Luna je poňouká a aktivuje myšlenky na změnu zázemí nebo domova. Pod Černou Lunou přichází pocit problémového nalezení vhodného místa pro život. Na druhou stranu může dopomoci k nalezení nového vhodnějšího místa, nových základů pro život.

 

 

STŘELEC

Novoluní proběhne 9/10/2018. Toto novoluní otevírá cestu do společnosti, mezi přátele. Střelci se dostanou tam, kam touží. Přichází pozvání do společnosti, doporučuji se společensky angažovat, být vidět. Uvědomit si kam chci patřit, probrat přátelé a nepřátele. Pohybovat se mezi přáteli se kterými chcete být, pracovat a trávit svůj čas. Toto je období, kdy mohou využít své dobré konexe a přátele ke svým záměrům.

Úplněk nastane 24/10/2018. Tento úplněk přináší neočekávaný obrat ve spojení se spolupracovníky a kolegy. Do úplňku by měli Střelci dokonat vše, co slíbili. Pozor na psychiku a zdraví. Toto je doba preventivních prohlídek. Mohou očekávat příznivou zprávu na téma peněz a sexuality.

Mars opět aktivuje Černou Lunu. Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010. Černá Luna přinese nepříjemnosti s dopravním prostředkem, nebo omezení pohybu a cestování. Problémy se sourozenci, a také s úřady. Pozor na to, co Střelci řeknou, napíší a podepíší. Zde Černá Luna může brzdit a znepříjemňovat život ve spojitosti s úředními jednání.  Úředníci je mohou zdržovat a brzdit zejména ve spojení s prací a karierním postupem. Doporučuji hlídat si smlouvy a dohody. Mít vše doložené písemně. Opatrně nakládat s písemnostmi a slovy.  

 

KOZOROH

Novoluní proběhne 9/10/2018. Novoluní otevírá cestu k nové práci, kariernímu a životnímu posunu.  Kolem Slunce se pohybuje i planetka Ceres, tedy Kozorozi dostanou zabrat, ale snaha se vyplatí.

Úplněk nastane 24/10/2018. Tento úplněk přináší překvapivou, neočekávanou zprávu týkající se dětí nebo partnerů. Úplněk vnese jasno do oblasti potomků, partnerů. Mohou ukončit nebo uzavřít partnerství nebo pracovní vztah.

Mars opět aktivuje Černou Lunu. Zde Černá Luna vytváří nesnáze v souvislosti s penězi, majetkem a hodnotami. Situace přináší omezení a problémy s financemi, např. větší výdaje, ale i to, že nám někdo způsobí snížení naší vlastní hodnoty. Může docházet k situacím, kdy si budou muset udělat jasno v souvislosti s financemi a majetkem. Černá Luna otevírá téma, na základě kterého nemusí Kozorozi dostat to, co si finančně zaslouží. Přináší touhu prosadit se, mít vysoké ambice. Je složitější stát se úspěšným, jelikož Kozorozi složili v minulých životech „slib chudoby“Doporučuji uvědomit si svou vlastní hodnotu. Mít kolem sebe osoby, které nikoho nevyužívají, nesnižují nikomu jejich hodnotu. Obklopit se lidmi, kteří náležitě ocení odvedenou práci.  Je dobré se obklopit úspěšnými lidmi. Hlídat si výdaje.  Nakládat s majetkem a penězi opatrně. 

 

VODNÁŘ

Novoluní proběhne 9/10/2018. Toto novoluní otevírá cestu k rozšiřování vědomostí, cestování a téma ciziny a zahraničí. Vodnáři mohou plánovat cestu za hranice, kurzy a školení. Budou telefonovat, hovořit, psát a podepisovat v souvislosti s prací.

Úplněk nastane 24/10/2018. Tento úplněk vnese jasno do tématu bydlení, zázemí a domova. Přichází nečekaný zvrat. Mohou očekávat skvělou zprávu, posun v práci či kariéře.

Mars opět aktivuje Černou Lunu. Mars působí ve vlastním znamení, kde se pohybuje do podzimu 2018. Vodnáři budou v jednom kole.  Spolu s Černou Lunou přináší silné emoce, pocity z minulých životů. Vnese psychické zmatky, které budou nuceni řešit. Člověk si může připadat jako „obětní beránek vzniklých situací“.  Vodnáře čeká boj o svůj úspěch. Životní zkoušky pod vlivem Černé Luny velmi ovlivní vnitřní proměnu. Začnou na svůj život a své okolí pohlížet jinak, nově, z jiného úhlu pohledu. Po dobu působení Černé Luny mohou mít pocit, že jsou brzděni.  Setkají se s lidmi a situacemi, které jim připomenou pocity bezmoci, beznaděje, hany, ponížení. Zde je důležité všímat si, co se děje kolem. Černá Luna je připravuje na obrovskou proměnu, transformaci.  Mohou mít pocit neschopnosti, bát se úspěchu. Měli by si věřit, že překonají veškeré nepříznivé životní situace. Nenechat se zastrašit nikým a ničím. Pracovat na své osobnosti. Pohybovat se mezi úspěšnými lidmi, kteří jim ukáží, kam mají směřovat. Být spokojeni sami se sebou. Žít život. Být schopný jedinec a zvládnout životní výzvy. Budou prožívat situace podobné jako konec 2009/2010.

 

 

RYBY

Novoluní proběhne 9/10/2018. Toto novoluní otevírá cestu k majetku a penězům, které sdílí s další osobou nebo bankou, jako je půjčka, hypotéka, společné výdělky s další osobou nebo firmou. Mohou podepisovat dokumenty a hovořit na toto téma. Ceres přináší období, kdy dostanou Ryby zabrat, čím více zaberou, tím více plodů jejich aktivita přinese.

Úplněk nastane 24/10/2018. Tento úplněk vnese jasno do oblasti cest a cestování, dopravního prostředku. Uzavře se téma vzdělávání a úřední záležitosti. Přijde překvapivá zpráva.

Mars aktivuje tajnosti, tajemství, skryté nepřátele. Ryby by měly ukončit důležitou životní oblast. Něco nepříjemného se dozvědí, nebo se odtajní situace, která měla být dobře ukryta pod povrchem.  Mars aktivuje Černou Lunu. Ta se pohybuje v oblasti napojení na ”druhý břeh”, propojeni s minulými inkarnacemi. Zde je třeba si všímat lidí kolem sebe. Vylézají na povrch důležité osudové, karmické informace.  Téma tohoto období je odstraňování, ukončování a propojení s minulými životy, pocity samoty a izolace. Zde je zapovězená 13. komnata naší duše. Tajemství přestávají být tajná. Nepřátelé mohou nepříjemně působit. V této době je dobré žít život bez skrývání, lhaní a podvádění. Pozor na pomluvy, podvody a depresivní pocity. Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010.

počet zobrazení: 44542

Kdy vstupuje Slunce do jednotlivých znamení?

Kdy vstupuje Slunce do jednotlivých znamení?

Slunce se v průběhu celého roku zdánlivě pohybuje na obloze po dráze která se nazývá ekliptika (z řeckého ekleipsis: kruh v němž dochází k zatměním, název poprvé použil římský lingvista Macrobius v 5. století). Nebo definice jinak: při pohledu ze Slunce představuje ekliptika oběžnou dráhu Země promítnutou na oblohu. Protože osa rotace zeměkoule je skloněná vůči ekliptice o asi 23.5°, svírají tento úhel i kružnice nebeského rovníku a ekliptiky.

Díky tomu je na některých hvězdných mapách pak ekliptika znázorněna jako vlnovka. Zvířetník (též zvěrokruh či zodiak) je pás obepínající nebeskou sféru podél ekliptiky. Do tohoto pásu se promítá nejen pohyb Slunce, ale i Měsíce a všech planet. Souhvězdí, která se v tomto pásu nacházejí se nazývají zvířetníková souhvězdí. Jednotlivá souhvězdí zaujímají nestejně velké části plochy zvířetníku. Důležitým bodem na ekliptice je jarní bod, což je jeden ze dvou průsečíků ekliptiky s nebeským rovníkem. V tomto bodě je Slunce na začátku jara (nastává jarní rovnodennost).

http://kalendar.beda.cz/zviretnik

Část tradiční mapy hvězdné oblohy, zobrazeno je nejbližší okolí ekliptiky, přitom zvířetníková souhvězdí jsou zvýrazněna. Slunce se v průběhu roku pohybuje po ekliptice od západu na východ, tedy zprava doleva. Jarní bod je zcela vpravo, zde je Slunce na začátku jara.

Naproti tomu znamení zvířetníku (znáte z horoskopů) je dvanáct stejných vymyšlených pásů podél ekliptiky. Tato znamení jsou pravidelná, stejná a každé zabírá přesně 30° zvířetníku. Původ tohoto rozdělení pochází ze starověku, zhruba před dvěma tisíci lety tyto obdélníky dostaly jména po souhvězdích, která se tam tehdy nacházela.

V té době Slunce začátkem jara vstupovalo do souhvězdí Berana a tedy i do znamení Berana. Ale rovina ekliptiky se díky precesi (viz níže) pozvolna pohybuje a výsledkem je, že souhvězdí a znamení se navzájem posouvají. Takže nyní při jarní rovnodennosti Slunce sice vstupuje do znamení Berana, ale nachází se v souhvězdí Ryb. A aby to nebylo tak jednoduché, Slunce navíc prochází v prosinci i souhvězdím Hadonoše, přitom znamení Hadonoše neexistuje (pokud by existovalo, muselo by být třináct znamení zvířetníku). V astrologii se nezaměňují souhvězdí se znamením, byť mají totožné názvy. Souhvězdí se nachází v prostoru! Astrologie pracuje s tak zvaným tropickým zodiakem – pohyb Slunce po zdánlivé dráze okolo Země za rok – tedy v čase = za 365 a čtvrt dne.

Současný stav je tedy následující: během roku Slunce projde dvanácti znameními, ale 13 souhvězdími. Navíc si v současnosti názvy znamení a souhvězdí neodpovídají, například v době letního slunovratu Slunce přechází ze znamení Blíženců do znamení Raka. Ale současně také přechází ze souhvězdí Býka do souhvězdí Blíženců. Nikdy tedy nezaměňujte znamení zvířetníku a názvy souhvězdí!

http://kalendar.beda.cz/zviretnik

Srovnání znamení zvířetníku a zvířetníkových souhvězdí. Mapka hranic souhvězdí je v netradičních ekliptikálních souřadnicích (proto je zde ekliptika přímka) a navíc je stranově převrácena. Slunce se totiž ve skutečnosti na ekliptice v průběhu roku pohybuje od západu na východ, na této mapce je to opačně – tedy zleva doprava. Na ekliptice je v souhvězdí Ryb (Psc) označen jarní bod.

Už starověký astronom Hipparchos si ve 2. století př. n. l. povšiml, že stará měření pozic hvězd jeho předchůdců nesouhlasí. Zjistil, že za to může posun jarního bodu proti zdánlivému ročnímu pohybu Slunce. Tento jev se nazývá precese (předcházení jarní rovnodennosti). Dnes víme, že precese je způsobena gravitačním vlivem Slunce a Měsíce na rotující Zemi. Jarní bod se díky tomu posune po ekliptice o 1° zhruba za 72 let, tedy za lidský život se jarní bod pohne na obloze asi o vzdálenost rovnou průměru dvou měsíčních úplňků. Celou ekliptiku pak oběhne za 25 725 let, tato doba se nazývá platónský rok (v angličtině někdy i Great Year).

Následkem precese se též mění polohy severního a jižního pólu na nebeské sféře. Dnes je severní nebeský pól u Polárky, za 12 000 let bude zase u Vegy.

http://kalendar.beda.cz/zviretnik

Mapa části hvězdné oblohy, zobrazující pohyb jarního bodu na ekliptice v letech 2700 př. n. l. až 4200. Na této mapce se Slunce v průběhu roku pohybuje zprava doleva, jarní bod zase opačně – ovšem mnohem pomaleji.

Díky precesi ma jarní bod – který jak víme je nyní v souhvězdí Ryb – značku , což je značka souhvězdí Berana, před více jak dvěma tisíci lety to mělo logiku – jarní rovnodennost nastávala právě při vstupu Slunce do tohoto souhvězdí (a tehdy i znamení). Níže je tabulka zobrazující, kterými zvířetníkovými souhvězdími prochází jarní bod v průběhu celého platónského roku.

Zdroj (18. 8. 2018): http://kalendar.beda.cz/zviretnik

Měsíc a velká většina planet se pohybují na obloze v úzkém pásu podél zdánlivé dráhy Slunce, tedy podél ekliptiky. Ekliptikální souřadnice jsou jedna ze sférických soustav souřadnic používaných v astronomii. Jejich základní rovinou je rovina ekliptiky a nulovým bodem jarní bod. Jedna osa směřuje k jarnímu bodu a druhá osa je kolmá k rovině ekliptiky. Severní pól ekliptikálních souřadnic se nachází v souhvězdí Draka a jižní pól v souhvězdí Mečouna (v našich zeměpisných šířkách neviditelné). Ekliptikální délka (značí se λ nebo L) se počítá podél ekliptiky od jarního bodu proti směru denního otáčení oblohy. Může nabývat hodnot 0° až 360°. Ekliptikální šířka (β nebo B) se počítá kladně od ekliptiky k severnímu pólu ekliptikálních souřadnic. Záporných hodnot nabývá směrem k jižnímu pólu. Ekliptikální šířka může nabývat hodnot -90° až +90°. Pro potřeby kalendáře je důležité znát polohu Slunce na ekliptice, tedy jeho ekliptikální délku. Když má Slunce ekliptikální délku 0° začíná jaro. A vzájemná poloha Slunce a Měsíce na ekliptice zase určuje fázi Měsíce. Jedna z fází Měsíce (první jarní úplněk) je zase důležitá pro výpočet Velikonoc. Proto jsou pro naše potřeby ekliptikální souřadnice tak zajímavé.
Zdroj (18. 8. 2018): http://kalendar.beda.cz/ekliptikalni-souradnice  

http://kalendar.beda.cz/kdy-slunce-vstupuje-do-jednotlivych-znameni-zviretniku

počet zobrazení: 543

Horoskopy na září 2018

Horoskopy na září 2018

 

Aktuální pohyby a vliv planet v září 2018 na jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje v Panně do 23/09/2018. Ráno před 4 hodinou se přesune do znamení Vah.

Novoluní proběhne 9/09/2018 ve znamení Panny
Toto novoluní je důležité pro osoby narozené ve znamení Panny. Co řešíme pod vlivem tohoto novolunní? Téma zdraví, služba druhým, spolupráce, spolupracovníků, mnoho povinností, které musíme splnit do úplňku.

Úplněk v Beranu nastane 25/09/2018
Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Berana. V době úplňku se ocitne Mars a sestupný uzel spolu s Černou Lunou ve Vodnáři. Další zajímavá skupina planet je Slunce a Merkur s Ceres, které spojí své síly a budou ovlivňovat druhou půlku měsíce. Vliv tohoto úplňku pocítíme v oblasti práce. Ukončíme nějakou životní kapitolu.

Mars, planeta aktivity, se vrátila zpět do Kozoroha, abychom si dali do pořádku svůj život. 11/09/2018 se opět přesune do Vodnáře, kde se Mars pohyboval od května 2018 až do poloviny listopadu 2018.

Saturn byl v retrográdní fázi 141 dní, kdy nám připravil leckdy nemilé životní zkoušky. 6/9/2018 se otáčí a opět se rozběhne kupředu Kozorohem.

BERAN

Novoluní proběhne 9/09/2018
Při novoluní asistuje Merkur, planeta pohybu a komunikace. Berani mohou očekávat novou spolupráci, nebo spolupracovníka. Novoluní otevírá nové možnosti spojené s lidmi z oblasti práce. Merkur přináší nové podepisování smluv a dohod.

Úplněk v Beranu nastane 25/09/2018
Úplněk ukončí a vnese jasno do vztahových témat. Ukončení, dokončení a uzavření všech smluv a dohod. Partnerských, pracovních, sousedských. Úplněk spolu s Ceres přinese napjaté mezilidské vztahy.

Mars aktivuje Černou Lunu. Černá Luna působí v oblasti přátel, čistí osoby blízké, společnost a přátelství. Berani mohou změnit společnost, zemi, kamarády a přátelé. Můžete o někoho přijít, ztratit, ukončit vztahy, abyste připravili svůj život na nové vztahy, příliv nových lidí do života. Přichází změna lidí v určitém společenství. Mohou toužit se přestěhovat se, nebo se pracovně přesunout. Zrcadlo pravdy odkryje svou tvář a ukáže, kam Berani patří anebo nepatří. Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzim 2009 a jaro 2010.

 

BÝK

Novoluní proběhne 9/09/2018
Novoluní otevírá nové možnosti v partnerské rovině. Býci mohou očekávat nové pracovní partnerství. Naleznou cestu k životnímu partnerovi nebo potomstvu. Kdo touží po dítěti nebo partnerovi, má šanci jej naleznout. Na téma děti a partneři budou komunikovat, budou cestovat nebo podepisovat dokumenty.

Úplněk nastane 25/09/2018
Úplněk otevírá pomyslnou 13. komnatu. Tajemství, tajnosti, pomluvy, skryté záležitosti vyjdou na povrch. Období je vhodné na životní rekapitulaci. Býci se budou připravovat na svůj úplněk, který proběhne za měsíc.

Mars aktivuje vše, co se týká úřadů, vzdělávání a tématu zahraničí. V druhé polovině měsíce aktivuje oblast pracovních aktivit a profesního vzestupu. Mohou očekávat mnoho práce, také změnu spolupráce nebo spolupracovníků. Mars aktivuje Černou Lunu.

Černá Luna působí na vytvoření pořádku v oblasti kariéry a práce. Mohou změnit práci, nebo být v pracovní oblasti nespokojeni. Jako by nevěděli, jakým směrem se vydat, mohou nastat emocionální potíže, pocit nespokojenosti.   Díky tomu přichází zásadní rozhodnutí, které bude mít vliv na budoucnost v oblasti partnerství, nebo pracovních aktivit.  Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jaro 2010.

 

BLÍŽENCI

Novoluní proběhne 9/09/2018
Novoluní otevírá nové možnosti do oblasti bydlení, domova a pracovního zázemí. Kdo se chce přestěhovat nebo zkvalitnit svůj domov, dostane příležitost. Blíženci na toto téma budou hovořit, psát a podepisovat dokumenty.

Úplněk nastane 25/09/2018
Úplněk ukončí přátelství s určitou osobou, uzavře působení ve společenství. Je na čase změnit prostředí, ve kterém Blíženci pracují nebo pobývají.

Mars působí na začátku měsíce v oblasti financí, vrací se k nám situace z jara 2018. V druhé polovině měsíce začne působit v oblasti práva, úředních záležitostí a soudů.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a  školení. Mars aktivuje Černou Lunu.

Černá Luna působí ve Vodnáři do jara 2019 a otevře možné problémy s úřady, soudy,  ezoterikou a vzděláním. Touhu se rozvíjet po duchovní stránce, nebo ji zatratit. Je zde zaktivovaná forma spojená s filosofováním, církví a náboženstvím nebo duchovnem a uměním. Černá Luna může popíchnout nebo popudit emoce v situacích spojených s cizinou a rozšiřováním vědomostí. Tento tranzit otevírá oblast rozšiřování vědomostí, úředních záležitostí, kdy nám může Černá Luna škodit, zdržovat nebo poňoukat.  Můžeme zakusit v těchto tématech hořkost jablka ”Poznání”.  Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010.

RAK

Novoluní proběhne 9/09/2018
Novoluní přinese nové možnosti do tématu vzdělávání, cest a cestování, zejména v souvislosti se vzděláním. Mohou si pořídit auto, nebo jiný dopravní prostředek. Čeká je komunikace, psaní, hovoření, telefonování a také vyřizování dokumentů na úřadech.

Úplněk nastane 25/09/2018
Úplněk ukončí situaci spojenou s prací nebo kariérou. Do úplňku je dobré mít veškerou práci hotovou. Raci, kteří touží po nové práci, ji mohou po úplňku získat. Ukončí jednu důležitou životní kapitolu.

Mars začátkem měsíce zaktivuje vztahy a smlouvy, které je nutné dořešit. V druhé polovině Mars působí v tématu majetku a peněz. Mars aktivuje Černou Lunu.

Černá Luna působí ve Vodnáři do jara 2019. Pod vlivem Černé Luny budou řešit majetek, který sdílí s další osobou nebo bankou, vše, co se týká sexu (pozor na nechtěné těhotenství). Touha po sexu, pozor na mimo partnerské vztahy. Pod vlivem Černé Luny by aférky nemusely dopadnou podle očekávání. U mladších osob může působit touha po dítěti.  Mohou se vyhrotit vztahy s dětmi nebo rodiči, ale i téma mateřství. Situace, které vyplují na povrch, se budou také týkat peněz, které sdílí Raci  s někým dalším, jako jsou partneři, společníci, nebo  banky. Černá Luna přináší nepříjemné emoce. Rakům se vrací do života lidé, kterým dluží peníze nebo dluží oni jim. Důležité je hlídat si majetek, jelikož Černá Luna pohlcuje a bere, být věrný ve vztazích, nezneužívat rituály a okultní vědy. Černá Luna vnáší do těchto témat nejistotu a pokušení.  Dále je nutné hlídat si možné úrazy. Černá Luna přináší možné úmrtí někoho blízkého.  Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010.

LEV

Novoluní proběhne 9/09/2018
Novoluní přináší Lvům zvýšení prestiže. Otevírá nové možnosti k lepším výdělkům. Penízky jim jdou do života. Lvíci budou vyzdvižení do popředí. Mohou hovořit a podepisovat listiny na téma peněz a majetku.

Úplněk nastane 25/09/2018
Úplněk ukončí situace související s úřady. Uzavře se téma ciziny a zahraničí. Vnese jasno do oblasti vzdělávání.

Mars aktivuje spolupráci a spolupracovníky, vrací se téma z jara 2018. V druhém polovině měsíce Mars aktivuje smlouvy, dohody a veškeré vztahové záležitosti. Zde bude aktivně působit do podzimu. Mars aktivuje Černou Lunu.

Černá Luna působí ve Vodnáři do jara 2019. Černá Luna přinese řešení vztahů pracovních i partnerských. Lvi zažijí přetřes vztahů, jen pevné vztahy vydrží. Zde Černá Luna přináší omezení a těžkosti plné emocí. Situace se budou týkat vztahů jak partnerských, tak pracovních, veškerých smluv a dohod. Mohou se seznámit s důležitou osobou, např. partnerem, navázat, nebo ukončit pracovní vztah, ale také vám někdo může odejít ze života. Černá Luna je zde v roli, kdy pohlcuje vše, co se má ukončit, nebo naopak nastartovat nové spojení s někým. V této době bude veškerá energie vynakládána do vztahů. Budete řešit vztahové záležitosti na všech úrovních, pracovních, partnerských, rodinných. Vyplouvá na povrch vše nevyřešené, nebude jednoduché se dohodnout, nastavit pravidla. Černá Luna vnáší do těchto témat nejistotu, pokušení a emoce.

PANNA

Novoluní proběhne 9/09/2018 ve znamení Panny
Nejdůležitější novoluní tohoto roku je zde. Pannám se otevírá nová životní cesta. Dostanou příležitost zrealizovat své projekty. Panny budou velmi hovořit, psát a podepisovat.  Všude o nich uslyšíme. Čeká je mnoho cestování a komunikace s ostatními.

Úplněk nastane 25/09/2018
Úplněk ukončí oblast společného majetku s bankou nebo další osobou. Vnese jasno do oblasti peněz. Do úplňku je potřeba mít zaplacené veškerém pohledávky.

Mars působí v souvislosti s pracovními nebo životními partnery a také dětmi.  Vrací se k dořešení situace z jara 2018. V druhé polovině měsíce Mars aktivuje oblast spolupráce, ale také zdraví a nemoci. Mars aktivuje Černou Lunu.

Vliv Černé Luny bude působit v oblasti zdraví, zdravého životního stylu, ale také se mohou starat o někoho ve své blízkosti, nebo se někdo bude starat o ně. Zde je nutné vyřešit pocit nevyhovující práce, mnoho práce za nevyhovující mzdu. Nenechat se využívat.  Vyčistit si zdravotní záležitosti, zejména psychické tak, aby mohl přijít v dalším období posun. Neřešené nemoci se budou hlásit o slovo.  Panny čeká mnoho práce a povinností, možný problém se spolupracovníky. Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010.

VÁHA

Novoluní proběhne 9/09/201
Novoluní otevírá naší třináctou komnatu. Váhy budou rekapitulovat, jak dál. Přemýšlet co ukončit a kam se nasměrovat. Aktivují se skrytí nepřátelé, pomluvy a tajemství. Něco tajného vypluje na povrch.

 

Úplněk nastane 25/09/2018
Úplněk ukončí vztahovou situaci. Vnese jasnější světlo do všech dohod a smluv. Do úplňku budou prožívat velmi napjatou atmosféru, kdy s nimi budou cloumat emoce. Po úplňku již bude vše jasné.

Mars aktivuje téma zdraví, domova, bydlení a situace spojené se ženou v rodině. Vytahuje k dořešení toto téma z jara 2018. V druhé polovině měsíce Mars aktivuje téma plodnosti a partnerů.  Mars aktivuje Černou Lunu. Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010. Váhy si musí udělat pořádek v oblasti rodičů, partnerů životních i pracovních a také vše související s dětmi.  Černá Luna přinese silné emoce do těchto oblastí. Vnese problémové situace do oblasti partnerských vztahů. Může se objevit někdo nový, ovšem zálety a mimo partnerské svazky nedopadnou dobře. Vztahy se otřesou v základech a vydrží pouze silné spojení. Partner nebo kariéra? Pod Černou Lunou může vzniknout dítě, ovšem vše, co vznikne pod Černou Lunou přináší do budoucna silné citové emoce. Černá Luna bere, nebo přináší problémy. Pokud toužíte po dítěti či partnerovi, počkejte si, až se přesune do dalšího znamení.

ŠTÍR

Novoluní proběhne 9/09/2018
Novoluní otevírá cestu mezi nové přátele, do nové společnosti, společenství. Toto novoluní splní Štírům jejich přání. Je čas změnit práci nebo zázemí. Do života jim vstoupí osoba, která je důležitá pro budoucnost. Venuše se přesunula do Štíra a Štíři budou zářit. Bude se o nich hovořit. Toto období je pouze jednou za rok, a proto je dobré tento pozitivní vliv využít.

Úplněk nastane 25/09/2018
Úplněk ukončí spolupráci v pracovní rovině. Do úplňku je nutné dokončit vše, co Štíři slíbili udělat. Období, kdy mohou řešit zdraví a psychiku. Samota, izolace a rozjímání je téma příštích dnů.

Mars aktivuje téma komunikace s úřady, vzdělávání a dopravního prostředku. V druhé polovině měsíce Mars aktivuje vše související s bydlením a zdravím. Mars aktivuje Černou Lunu.

Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010. Situace, které přitahuje Černá Luna, se budou týkat rodiny, domova nebo bydlení.  Černá Luna přináší silné emoce a problémové situace v souvislosti s bydlením, domovem a zázemím. Otevře se téma bydlení, které souvisí s místem, kde Štíři  pobývají, tráví čas. Jako by s nimi šili ”všichni čerti”, Černá Luna je poňouká a aktivuje myšlenky na změnu zázemí nebo domova. Její vliv nutí k oddělení od rodiny, domova, oddělení od kořenů našeho života. Symbolizuje vyhnání z ráje, pocit jako “černá ovce“ domova nebo rodiny. Mohou pod jejím vlivem přijímat roli obětního beránka. Pod Černou Lunou přichází pocit problémového nalezení vhodného místa pro život. Na druhou stranu může dopomoci k nalezení nového vhodnějšího místa, nových základů pro život.

STŘELEC

Novoluní proběhne 9/09/2018
Novoluní otevře životní cestu ke kariéře. Přináší novou práci a aktivitu. Mohou se zúčastnit pohovoru nebo pomýšlet na vzestup kariéry. Střelce čeká komunikace, psaní a telefonování v souvislosti s pracovní aktivitou.

Úplněk nastane 25/09/2018
Úplněk ukončí oblast partnerství, vnese jasnější světlo do tématu potomků, plodů a výtvorů. Nevhodný partnerský svazek se ukončí, naopak souznící vztah se upevní.

Mars aktivuje finance a majetek. Střelci dořeší situace z jara 2018. V druhé polovině měsíce Mars aktivuje úřední záležitosti, cesty a cestování. Mars aktivuje Černou Lunu.

Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010. Černá Luna přinese nepříjemnosti s dopravním prostředkem, nebo omezení pohybu a cestování. Problémy se sourozenci, a také s úřady. Pozor na to, co Střelci řeknou, napíší a podepíší. Zde Černá Luna může brzdit a znepříjemňovat život ve spojitosti s úředními jednání.  Úředníci je mohou zdržovat a brzdit zejména ve spojení s prací a karierním postupem. Doporučuji hlídat si smlouvy a dohody. Mít vše doložené písemně. Opatrně nakládat s písemnostmi a slovy.

KOZOROH

Novoluní proběhne 9/09/2018
Novoluní otevírá cestu ke vzdělávání a rozšiřování vědomostí. Přináší cestu spojenou se zahraničím. Úřední záležitosti se s lehkostí vyřeší. Kozorozi mohou očekávat komunikaci, telefonování, vyřizování, písemnosti a podepisování dokumentů.

Úplněk nastane 25/09/2018
Úplněk ukončí situaci na téma domova, rodiny nebo žen v rodině. Vnese jasno do oblasti zdraví.

Mars  se pohybuje ve vlastním znamení, Kozorozi jsou v jednom kole a řeší situaci z jara 2018. V druhém polovině měsíce Mars aktivuje finanční oblast. Mars aktivuje Černou Lunu.

Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010. Zde Černá Luna vytváří nesnáze v souvislosti s penězi, majetkem a hodnotami. Situace přináší omezení a problémy s financemi, např. větší výdaje, ale i to, že nám někdo způsobí snížení naší vlastní hodnoty. Může docházet k situacím, kdy si budou muset udělat jasno v souvislosti s financemi a majetkem. Černá Luna otevírá téma, na základě kterého nemusí Kozorozi dostat to, co si finančně zaslouží. Přináší touhu prosadit se, mít vysoké ambice. Je složitější stát se úspěšným.

Doporučuji uvědomit si svou vlastní hodnotu. Mít kolem sebe osoby, které nikoho nevyužívají, nesnižují nikomu jejich hodnotu. Obklopit se lidmi, kteří náležitě ocení odvedenou práci.  Je dobré se obklopit úspěšnými lidmi. Hlídat si výdaje.  Nakládat s majetkem a penězi opatrně.

VODNÁŘ

Novoluní proběhne 9/09/2018
Novoluní otevírá možnost získat peníze, které sdílí s další osobou nebo bankou, jako je hypotéka nebo půjčka. Společná aktivita přináší zisky. Vodnáři budou na toto téma komunikovat, hovořit, podepisovat písemnosti.

Úplněk nastane 25/09/2018
Úplněk ukončí úřední situaci. Vnese jasno do oblasti vzdělávání, cest a cestování, včetně dopravního prostředku. Uzavře určitou věs spojenou se sourozencem.

Mars aktivuje pomluvy, nepřátele, tajnosti a lži. Vodnáři budou něco tajit nebo se dozví tajné informace. V druhé polovině měsíce se Mars přesune do vlastního znamení, kde bude působit do podzimu 2018. Vodnáři budou v jednom kole. Mars také aktivuje Černou Lunu.

Černá Luna bude působit ve vlastním znamení. Přináší silné emoce, pocity z minulých životů. Vnese psychické zmatky, které budou nuceni řešit. Člověk si může připadat jako „obětní beránek vzniklých situací“.  Vodnáře čeká boj o svůj úspěch. Životné zkoušky pod vlivem Černé Luny velmi ovlivní vnitřní proměnu. Začnou na svůj život a své okolí pohlížet jinak, nově, z jiného úhlu pohledu. Po dobu působení Černé Luny mohou mít pocit, že jsou brzděni, nelze se posunout.  Setkají se s lidmi a situacemi, které jim připomenou pocity bezmoci, beznaděje, hany, ponížení. Zde je důležité všímat si, co se děje kolem. Černá Luna je připravuje na obrovskou proměnu, transformaci.  Mohou mít pocit neschopnosti, bát se úspěchu. Měli by si věřit, že překonají veškeré nepříznivé životní situace. Nenechat se zastrašit nikým a ničím. Pracovat na své osobnosti. Pohybovat se mezi úspěšnými lidmi, kteří jim ukáží, kam mají směřovat. Být spokojeni sami se sebou. Žít život. Být schopný jedinec a zvládnout životní výzvy. Budou prožívat situace podobné jako konec 2009/2010.

RYBY

Novoluní proběhne 9/09/2018
Novoluní otevírá nové možnosti ve vztahové oblasti. Pracovní a partnerské dohody, nastavení nových pravidel a podepisování smluv a listin. Ryby si uvědomí, s kým chtějí pracovat a žít.

Úplněk 25/09/2018
Úplněk ukončí oblast majetku a financí. Do úplňku je potřeba doplatit veškeré závazky. Úplněk vnese jasné světlo do oblasti peněz. Uzavře se toto téma.

Mars aktivuje přátelé a společnost, kde se Ryby nacházejí. Od poloviny měsíce Mars aktivuje tajnosti, tajemství, skryté nepřátele. Ryby by měly ukončit důležitou životní oblast. Něco nepříjemného se dozvědí, nebo se odtajní situace, která měla být dobře ukryta pod povrchem.

Mars také aktivuje Černou Lunu. Ta se pohybuje v oblasti napojení na ”druhý břeh”, propojeni s minulými inkarnacemi. Zde je třeba si všímat lidí kolem sebe. Vylézají na povrch důležité osudové, karmické informace.  Téma tohoto období je odstraňování, ukončování a propojení s minulými životy, pocity samoty a izolace. Zde je zapovězená 13. komnata naší duše. Tajemství přestávají být tajná. Nepřátelé mohou nepříjemně působit. V této době je dobré žít život bez skrývání, lhaní a podvádění. Pozor na pomluvy, podvody a depresivní pocity. Vodítkem situací, které nastanou, je podobnost s obdobím podzimu 2009 a jara 2010.

počet zobrazení: 33410