Jak poznáme, že neplníme své karmické zadání?

Jak poznáme, že neplníme své karmické zadání?

Z pohledu karmy nám postavení Slunce sděluje, jaké karmické poslání si přinášíme od otce a jeho rodové linie. Co se děje, jak se projeví, když si toto poslání neplníme?

Slunce v Beranu
Berani, kteří v sobě potlačují agresivitu a bojovnost, se stávají slabými a vzteklými jedinci. Pokud si nevytvoří podmínky, aby se cítili svobodní, budou neustále nadávat na své okolí, na neschopnost druhých. Pak neumí dokončit, co začali, stále něco nového zahajují, u ničeho nevydrží. Budou procházet neustále životními krizemi. Na nevědomé úrovni se u nich může projevit nechuť mít dítě, případně lze předjímat problémy s početím. V minulých životech taková osoba ztratila své potomky ve válce, nebo řešila složité situace v souvislosti s nimi. Tato osoba bude plodit syny.

Slunce v Býku
Býci mohou lpět na majetku, být hamižní. Okolí je může brát za lakotné jedince. Pokud se tato osoba odkloní od své karmy, může ztratit domov, rodinu, mohou přijít velké ztráty majetku. Jedinec může být vzteklý, trpět výkyvy nálad, nezřízeně se přejídat a kynout. Touží všechno sníst, vlastnit, co vidí. Neumí se chovat ve vztazích, je majetnický i k lidem. S každým odchodem partnera u něj přicházejí i ztráty na majetku. Karmickým zadáním této osoby je zplodit dívku nebo dívky.

Slunce v Blížencích
Blíženec se, když si neplní karmické poslání, protlouká životem sám, nenachází svou životní cestu. Měl by počítat s nepříjemnostmi a vztahy s potomky plnými komplikací, jeho negativní myšlení bude přitahovat problémy. Pokud si neplní svou karmu, prožije zdravotní, vztahové i pracovní potíže. V takovém případě by měl změnit svůj život, začít jinak – opustit lidi, kteří s sebou nesou problémy, ukončit povrchní vztahy, jež jsou zdrojem trablů. Většinou lze předjímat negativní vztah k otci. 

Slunce v Raku
Když si neplní karmické zadání, bude mít tato osoba špatné rodinné zázemí. Problematické vztahy prožije s rodiči a později s dětmi. Zde je potřeba vybudovat silné rodinné zázemí, věnovat se svým potomkům. Čím víc se bude jedinec vzdalovat od svého osudového úkolu, tím víc si do života vnese problémových situací v rámci rodiny a vztahů. Zde se jedná o pokračování karmy rodič – dítě – potomek, rodově se odráží plnění úkolu posunout rod vpřed, zkvalitnit ho. 

Slunce ve Lvu
V případě neplnění karmy bude tato osoba bezcitnou a sobeckou, nevyužije svůj obrovský vnitřní potenciál. Bude se chovat zle a zatrpkle vůči okolí. Pokud se tento člověk dostane mezi elitu, do pěkného prostředí a zleniví, pak zasáhne karma, osud. Pohodlnost a lenost se mu vymstí, bude muset začít bojovat o své místo na Slunci. Může propadnout závislostem, bude nespokojený, bude klást za vinu svým blízkým, že se nemůže prosadit. Potom vztahy začnou krachovat. Je nutné pracovat na samolibosti a sebestřednosti. Velikost úspěchu přichází s tím, do jaké míry to dovolí okolí. 

Slunce v Panně
Tato osoba bude velmi kritická vůči všem. Bude chápána jako nepříjemný člověk. Ničeho nedosáhne, bude se cítit nedoceněná. Pokud se odkloní od své karmy, přichází nemoc. Může jít i o hypochondra, který se bude neustále pozorovat a hledat různé nemoci. Zde je dobré využít alternativní léčbu, změnit způsob života a obklopit se přírodou. Hovořit o zdraví a zdravém životním stylu. Tato osoba může projít chudobou, být hamižná nebo hromadit vše, co se dá.

Slunce ve Váhách
Tato osoba bude mít v případě neplnění karmického poslání potřebu všem vyhrožovat, neboť si bude myslet, že ji nikdo nemá rád. Ač se bude snažit, nedosáhne významné pozice a bude žít v podřadné roli, čímž se bude užírat. Bude očekávat od svého okolí vděk. Když se ho nedočká, bude její život plný zrady a situací, kdy nebude hrát fair play. Použije zákeřnosti, bude ubližovat okolí – zejména výhrůžkami, ovšem velice chytrým způsobem. Okolí se pak raději podvolí, aby mělo klid. Jenže tato osoba se potom bude chovat ještě hůř. Bude se litovat, vyžadovat uznání. Může se s radostí soudit, udávat přátele i známé…

Slunce ve Štíru
Tato osoba, když se odkloní od své karmy, může bloumat bez cíle, bude mít pocity nenaplněné karmy. Bude mít vnitřní smutek, sama si zkazí i to, co se jí podaří. Na nevědomé úrovni má uložen program, že si nezaslouží žít šťastný život, že nemá v ničem štěstí. Pokud jí někdo podá pomocnou ruku, začne jej využívat a zneužívat, tím nakonec zklame své přátelé a rodinu. Bude mít mnoho kamarádů, ale žádného skutečného přítele. Může mít tendenci zkreslovat situace, vše držet v tajnosti. Bude uzavřená a své pocity nedá najevo.V kritických chvílích může pomýšlet i na sebevraždu.

Slunce ve Střelci
Tato osoba v případě odklonu od karmického poslání neví, co chce. Nemůže si splnit své sny, i když se snaží. Nikde nemá stání a hledá své štěstí. Má tendence napravovat lidi kolem sebe, může se uchýlit k různým závislostem. Také ve svých aktivitách může chybovat, může přijít konflikt s vírou, duchovnem, politickou stranou, filozofií. Nestabilita této osoby bude probíhat, než pochopí, že štěstí se ukrývá uvnitř ní samé. 

Slunce v Kozorohu
Tato osoba bude mít finanční problémy, bude přicházet o svůj majetek. Zde je nutné myslet na stáří a šetřit si peníze. Pokud se odkloní příliš od své karmy, dostane se do chudoby a nakonec ztratí vše, toto zná z minulých životů. Tento člověk se může zdát lakotný, jelikož má nutkavé pocity na nevědomé úrovni, že bude chudý a přijde o majetek. Proto se ho nyní snaží shromažďovat, i když o něj bude na druhé straně přicházet. Nebude se této osobě dostávat, po čem touží. Zde je nutné naučit se šetřit, ale souběžně myslet na druhé.

Slunce ve Vodnáři
Tato osoba nevydrží dlouho u jedné činnosti. Potřebuje volnost a svobodu, ale neumí s ní nakládat. Není na ni spolehnutí. Je nezodpovědná, stále hledá výmluvy, proč nemůže vydržet u dané činnosti. Tím, že si neplní karmické zadání, je neustále bez peněz, dostává se do dluhů. Neumí zacházet s finančními prostředky. Odklon od karmy se může projevit tím, že neumí – nedokáže vracet vypůjčené peníze, chová se v souvislosti s penězi nezodpovědně. Domluvené schůzky ignoruje, všude chodí pozdě. Pokud někdo chce své peníze či domluvené závazky zpět, tato osoba se na něj osočí, neboť po ní chce, aby splnila, co si domluvila. Tato osoba se musí naučit dodržovat pravidla a plnit, co slíbí. Je nutné volit vhodné přátele a zbavit se ve svém životě chaosu.

Slunce v Rybách
Když se odkloní od karmického poslání, tato osoba nic neřeší, nic se jí nedotkne, jako by byla z kamene. Problémy bude odsouvat a ty budou jen narůstat a prohlubovat se. Může mít potíže s rodičem (nebo s rodiči), protože ho (je) nepřijala za své. Bude trpět depresemi, smutkem v duši, může mít sklony k různým formám závislosti. Může se ale také obětovat pro druhé, hrát obětního beránka. Bude trpět pocity křivdy, výkyvy nálad, což se projeví tím, že bude vzteklá, nepříjemná na okolí, bude mít snahu druhé ponižovat, chovat se k nim neurvale. To je však jen voláním o pomoc, informace pro blízké, že je tato osoba bezradná, žije nespokojený život. Tento člověk si bude plnit karmu tím, že začne pomáhat ostatním, bude rozdávat lásku i svou duši. Pak ho okolí přijme, zmizí pocity nesouladu, nespokojenosti. 

 

Daniela Hannah
www.astrokarty.cz

počet zobrazení: 9876