Východní astrologie a kompatibilita jednotlivých prvků

Východní astrologie a kompatibilita jednotlivých prvků

*Váš prvek:  Oheň

Ohnivé roky končí číslicí

 1. Jangový oheň je červený,
 2. jinový purpurový

symbolem vůdcovských schopností, energie a odvahy

 • Vás živí: Dřevo
 • Váš přítel: Kov
 • Nemáte konflikt: Oheň
 • Vy živíte: Země
 • Máte konflikt: Voda

 

*Váš prvek: Země

Zemské roky končí číslicí

 1. Jangová země je žlutá,
 2. Jinová zlatá

přináší inteligenci, tvůrčí a logické myšlení a zodpovědnost

 • Vás živí: Oheň
 • Váš přítel: Voda
 • Nemáte konflikt:  Země
 • Vy živíte: Kov
 • Máte konflikt: Dřevo

 

*Váš prvek: Kov

Kovové roky končí číslicemi

 1. Jangový kov je bílý,
 2. Jinový stříbrný.

symbolizuje úspěch, rozhodnost, tvrdost a nekompromisnost

 • Vás živí: Země
 • Váš přítel: Dřevo
 • Nemáte konflikt: Kov
 • Vy živíte: Voda
 • Máte konflikt: Oheň

 

*Váš prvek: Voda

Vodní roky končí číslicí

 1. Jangová voda je černá,
 2. Jinová šedivá.

komunikace, telepatie, naslouchání a intuice

 • Vás živí: Kov
 • Váš přítel: Oheň
 • Nemáte konflikt: Voda
 • Vy živíte: Dřevo
 • Máte konflikt: Země

 

*Váš prvek: Dřevo

Dřevěné roky končí číslicí

 1. Jangové dřevo je zelené,
 2. Jinové modré.

symbolizuje pevnost, věrnost a silné morální cítění

 • Vás živí: Voda
 • Váš přítel: Země
 • Nemáte konflikt: Dřevo
 • Vy živíte: Oheň
 • Máte konflikt: Kov

 

počet zobrazení: 3226

Jak poznáme, že neplníme své karmické zadání?

Jak poznáme, že neplníme své karmické zadání?

Z pohledu karmy nám postavení Slunce sděluje, jaké karmické poslání si přinášíme od otce a jeho rodové linie. Co se děje, jak se projeví, když si toto poslání neplníme?

Slunce v Beranu
Berani, kteří v sobě potlačují agresivitu a bojovnost, se stávají slabými a vzteklými jedinci. Pokud si nevytvoří podmínky, aby se cítili svobodní, budou neustále nadávat na své okolí, na neschopnost druhých. Pak neumí dokončit, co začali, stále něco nového zahajují, u ničeho nevydrží. Budou procházet neustále životními krizemi. Na nevědomé úrovni se u nich může projevit nechuť mít dítě, případně lze předjímat problémy s početím. V minulých životech taková osoba ztratila své potomky ve válce, nebo řešila složité situace v souvislosti s nimi. Tato osoba bude plodit syny.

Slunce v Býku
Býci mohou lpět na majetku, být hamižní. Okolí je může brát za lakotné jedince. Pokud se tato osoba odkloní od své karmy, může ztratit domov, rodinu, mohou přijít velké ztráty majetku. Jedinec může být vzteklý, trpět výkyvy nálad, nezřízeně se přejídat a kynout. Touží všechno sníst, vlastnit, co vidí. Neumí se chovat ve vztazích, je majetnický i k lidem. S každým odchodem partnera u něj přicházejí i ztráty na majetku. Karmickým zadáním této osoby je zplodit dívku nebo dívky.

Slunce v Blížencích
Blíženec se, když si neplní karmické poslání, protlouká životem sám, nenachází svou životní cestu. Měl by počítat s nepříjemnostmi a vztahy s potomky plnými komplikací, jeho negativní myšlení bude přitahovat problémy. Pokud si neplní svou karmu, prožije zdravotní, vztahové i pracovní potíže. V takovém případě by měl změnit svůj život, začít jinak – opustit lidi, kteří s sebou nesou problémy, ukončit povrchní vztahy, jež jsou zdrojem trablů. Většinou lze předjímat negativní vztah k otci. 

Slunce v Raku
Když si neplní karmické zadání, bude mít tato osoba špatné rodinné zázemí. Problematické vztahy prožije s rodiči a později s dětmi. Zde je potřeba vybudovat silné rodinné zázemí, věnovat se svým potomkům. Čím víc se bude jedinec vzdalovat od svého osudového úkolu, tím víc si do života vnese problémových situací v rámci rodiny a vztahů. Zde se jedná o pokračování karmy rodič – dítě – potomek, rodově se odráží plnění úkolu posunout rod vpřed, zkvalitnit ho. 

Slunce ve Lvu
V případě neplnění karmy bude tato osoba bezcitnou a sobeckou, nevyužije svůj obrovský vnitřní potenciál. Bude se chovat zle a zatrpkle vůči okolí. Pokud se tento člověk dostane mezi elitu, do pěkného prostředí a zleniví, pak zasáhne karma, osud. Pohodlnost a lenost se mu vymstí, bude muset začít bojovat o své místo na Slunci. Může propadnout závislostem, bude nespokojený, bude klást za vinu svým blízkým, že se nemůže prosadit. Potom vztahy začnou krachovat. Je nutné pracovat na samolibosti a sebestřednosti. Velikost úspěchu přichází s tím, do jaké míry to dovolí okolí. 

Slunce v Panně
Tato osoba bude velmi kritická vůči všem. Bude chápána jako nepříjemný člověk. Ničeho nedosáhne, bude se cítit nedoceněná. Pokud se odkloní od své karmy, přichází nemoc. Může jít i o hypochondra, který se bude neustále pozorovat a hledat různé nemoci. Zde je dobré využít alternativní léčbu, změnit způsob života a obklopit se přírodou. Hovořit o zdraví a zdravém životním stylu. Tato osoba může projít chudobou, být hamižná nebo hromadit vše, co se dá.

Slunce ve Váhách
Tato osoba bude mít v případě neplnění karmického poslání potřebu všem vyhrožovat, neboť si bude myslet, že ji nikdo nemá rád. Ač se bude snažit, nedosáhne významné pozice a bude žít v podřadné roli, čímž se bude užírat. Bude očekávat od svého okolí vděk. Když se ho nedočká, bude její život plný zrady a situací, kdy nebude hrát fair play. Použije zákeřnosti, bude ubližovat okolí – zejména výhrůžkami, ovšem velice chytrým způsobem. Okolí se pak raději podvolí, aby mělo klid. Jenže tato osoba se potom bude chovat ještě hůř. Bude se litovat, vyžadovat uznání. Může se s radostí soudit, udávat přátele i známé…

Slunce ve Štíru
Tato osoba, když se odkloní od své karmy, může bloumat bez cíle, bude mít pocity nenaplněné karmy. Bude mít vnitřní smutek, sama si zkazí i to, co se jí podaří. Na nevědomé úrovni má uložen program, že si nezaslouží žít šťastný život, že nemá v ničem štěstí. Pokud jí někdo podá pomocnou ruku, začne jej využívat a zneužívat, tím nakonec zklame své přátelé a rodinu. Bude mít mnoho kamarádů, ale žádného skutečného přítele. Může mít tendenci zkreslovat situace, vše držet v tajnosti. Bude uzavřená a své pocity nedá najevo.V kritických chvílích může pomýšlet i na sebevraždu.

Slunce ve Střelci
Tato osoba v případě odklonu od karmického poslání neví, co chce. Nemůže si splnit své sny, i když se snaží. Nikde nemá stání a hledá své štěstí. Má tendence napravovat lidi kolem sebe, může se uchýlit k různým závislostem. Také ve svých aktivitách může chybovat, může přijít konflikt s vírou, duchovnem, politickou stranou, filozofií. Nestabilita této osoby bude probíhat, než pochopí, že štěstí se ukrývá uvnitř ní samé. 

Slunce v Kozorohu
Tato osoba bude mít finanční problémy, bude přicházet o svůj majetek. Zde je nutné myslet na stáří a šetřit si peníze. Pokud se odkloní příliš od své karmy, dostane se do chudoby a nakonec ztratí vše, toto zná z minulých životů. Tento člověk se může zdát lakotný, jelikož má nutkavé pocity na nevědomé úrovni, že bude chudý a přijde o majetek. Proto se ho nyní snaží shromažďovat, i když o něj bude na druhé straně přicházet. Nebude se této osobě dostávat, po čem touží. Zde je nutné naučit se šetřit, ale souběžně myslet na druhé.

Slunce ve Vodnáři
Tato osoba nevydrží dlouho u jedné činnosti. Potřebuje volnost a svobodu, ale neumí s ní nakládat. Není na ni spolehnutí. Je nezodpovědná, stále hledá výmluvy, proč nemůže vydržet u dané činnosti. Tím, že si neplní karmické zadání, je neustále bez peněz, dostává se do dluhů. Neumí zacházet s finančními prostředky. Odklon od karmy se může projevit tím, že neumí – nedokáže vracet vypůjčené peníze, chová se v souvislosti s penězi nezodpovědně. Domluvené schůzky ignoruje, všude chodí pozdě. Pokud někdo chce své peníze či domluvené závazky zpět, tato osoba se na něj osočí, neboť po ní chce, aby splnila, co si domluvila. Tato osoba se musí naučit dodržovat pravidla a plnit, co slíbí. Je nutné volit vhodné přátele a zbavit se ve svém životě chaosu.

Slunce v Rybách
Když se odkloní od karmického poslání, tato osoba nic neřeší, nic se jí nedotkne, jako by byla z kamene. Problémy bude odsouvat a ty budou jen narůstat a prohlubovat se. Může mít potíže s rodičem (nebo s rodiči), protože ho (je) nepřijala za své. Bude trpět depresemi, smutkem v duši, může mít sklony k různým formám závislosti. Může se ale také obětovat pro druhé, hrát obětního beránka. Bude trpět pocity křivdy, výkyvy nálad, což se projeví tím, že bude vzteklá, nepříjemná na okolí, bude mít snahu druhé ponižovat, chovat se k nim neurvale. To je však jen voláním o pomoc, informace pro blízké, že je tato osoba bezradná, žije nespokojený život. Tento člověk si bude plnit karmu tím, že začne pomáhat ostatním, bude rozdávat lásku i svou duši. Pak ho okolí přijme, zmizí pocity nesouladu, nespokojenosti. 

 

Daniela Hannah
www.astrokarty.cz

počet zobrazení: 9867

Psáno ve hvězdách

Psáno ve hvězdách

Pozvedněme společně oči k nebesům a podívejme se, jak funguje život. Staří mistři astrologové uspořádali chronologii života jedince do pravidelně se opakujících životních témat, kterými neustále prochází a sbírá zkušenosti. Vše má svůj začátek a konec. Ovšem v numerologii, v astrologii a v našem životě se začíná ukončením. Pokud chceme, abychom něco začali, je nutné nejprve ukončit vše, co nám nevyhovuje. Co je staré a nefunkční, musíme nechat odejít, tak uděláme místo pro nové situace. Začneme na vědomé či nevědomé úrovni ukončovat vše, co pro nás do budoucna nemá smysl. Nemůžeme očekávat lepší budoucnost, neuzavřeme-li minulost. Řada z nás se pustí do něčeho nového a to staré neřeší. Mluvíme například o vztazích, v nichž nás nakonec minulost dostihne v podobě nedořešených rozvodů a rozchodů. Tak je tomu ale ve všech životních situacích. Toužíme žít jinak, ale bez samotné změny to nelze. Astrologie ukazuje chronologii našeho konání, naznačuje nám, jak je třeba postupovat, abychom dospěli ke zdárnému konci.
Na začátku je v astrologii znamení Berana. Beranem vše začíná, Rybami končí.

+ Jednička – Beran. Touha po změně, proměna osobnosti. Musíme začít myslet, jednat a možná i vypadat jinak. Změníme-li se uvnitř, začne se měnit i naše okolí. Potkáváme nové situace, jiné lidi. Řešíme sebe a vše se točí kolem nás. Zde je velká energie a dostatek sil zvládnout proměnu.

+ Dvojka – Býk. Toto je období, kdy se ozývají finance, majetek, ale také veškeré hodnoty. Zvedáme svou prestiž. Díky změnám, které jsme učinili, stoupáme v ceně, zvedáme svou hodnotu a jsme si své ceny vědomi. Přicházejí peníze, můžeme prodávat, nakupovat.

+ Trojka – Blíženci. Tento čas nás nutí k aktivitě. Projevuje se to zvýšenou komunikací, mluvením, psaním. Řešíme úřední záležitosti, vyřizujeme, zařizujeme, jezdíme a komunikujeme na všech úrovních. Řešíme vztahy se sourozenci nebo rodinou.

+ Čtyřka – Rak. Otevírají se témata bydlení, domova, zázemí a rodiny. Můžeme se stěhovat, budovat domov, řešíme rodinné záležitosti. Chceme mít své jisté, a to i v práci, neboť díky ní přichází zajištění ve formě výplaty.

+ Pětka – Lev. Přináší nové partnery, a to pracovní i životní, nebo lásky. Otevírá se zde téma dětí a tvořivosti. Jde o plodné období, kdy budeme tvořit, dostane se nám uznání. Máme otevřené možnosti – můžeme potkat důležitou osobu či situaci, která může změnit náš život.

+ Šestka – Panna. Přináší témata zdraví a služby pro někoho, spolupráce. V této době bychom se měli věnovat zdraví, můžeme řešit zdraví kohosi blízkého. Jsme tu pro druhé. Můžeme se věnovat lidem, také oni se mohou věnovat nám. Je dobré řešit plánované zdravotní zákroky a prevenci.

+ Sedmička – Váhy. Přináší téma vztahy, smlouvy a dohody. Je čas vyřešit si veškeré vztahy, zejména ty pracovní či partnerské. Je čas ukončit nevyhovující vztahová spojení, přicházejí spojení nová. Rozvod, sňatek, ukončení práce, navazování nové spolupráce, to jsou energie astrologické sedmičky.

+ Osmička – Štír. Přináší téma finance, jež sdílíme s další osobou či institucí, okultismus, tajemno a záhady, ale také smrt a sexualitu. Je zajímavé, že sex a peníze jsou na stejném místě. Osmička otevře půjčky, hypotéky či dědictví. V tuto dobu jsme napojeni na „druhou stranu“, máme zájem o vše, co je mezi nebem a zemí.

+ Devítka – Střelec. Nese duchovní rozvoj, rozšiřování obzorů, vzdělávání, vše, co souvisí s cizinou a zahraničím, ale i s úřady, soudy a s nimi tímto spojené situace. Rozvíjíme duši, vědomosti, jsme otevřeni všemu novému.

+ Desítka – Kozoroh. Dotýká se všeho, co souvisí s kariérou a prací. Řešíme pracovní aktivity, kariéru. Jde o ideální období na přijímací řízení a konkurzy, lze uspět. Do života nám vstupují osoby, s nimiž bychom chtěli pracovat.

+ Jedenáctka – Vodnář. Přináší přátele, známé, skupiny a společenství. Otevírá téma lidí kolem nás. Lze využít konexe a znalosti, dostat se do společenství, kam chceme patřit. Je to výborné období pro společenská setkání a akce.

+ Dvanáctka – Ryby. Uzavírá se cyklus, abychom odstranili ze života to nepotřebné a mohli opět nastartovat celý cyklus s „čistým stolem“.

Datum narození a přesný čas prvního nádechu je doba, kdy jsou rozmístěny planety v prostoru a čase, v různých úsecích této chronologie. Planety mají svůj pevný a neměnný jízdní řád. Životní horoskop vypovídá o tom, kde se nacházely planety v době našeho zrodu. Postavení Slunce hovoří o tom, které téma bude pro nás důležité. Jupiter ukazuje, v čem můžeme čekat životní rozmach a štěstí. Postavení Saturnu naznačuje, kde lze očekávat stížené podmínky a životní překážky. Mars, planeta aktivity, svým postavením sděluje, v jakém tématu budeme aktivní. Černá Luna vypovídá, v čem jsme zklamali v minulých životech, kde máme své karmické zatížení, a karmické uzly sdělují, která témata nemáme zpracovaná, odkud a kam směřuje naše duše. Každá planeta je posazená do různých témat. Někdy je více planet v jednom místě, pak spolu navzájem působí. O tom všem hovoří nativní životní horoskop.
Planety se pohybují v přesně daném časovém úseku od Berana k Rybám, směrem dopředu a někdy i zpět. Kdy a kam se posunou ukazují tzv. tranzity planet. Díky nim můžeme zjistit, v kterém tématu se v danou chvíli nachází určitá planeta. Tímto pohybem v chronologii témat – tzv. domech – k nám planety hovoří. Slunce se zdrží v jednom domě – tématu – asi měsíc, planeta Mars dva měsíce. Jupiter, planeta rozmachu, je většinou v jednom tématu rok a Saturn umí škodit a klade nesnáze dva a půl roku! Díky počítačovým programům nejsou nutné složité astrologické výpočty. Stačí zadat datum narození, čas a místo. Program ukáže postavení planet a bodů při narození i tranzitní postavení v době, které člověka zajímá. Je tak možné předjímat budoucí situace, ale také vracet se zpět v čase. Proč se kdysi stalo to a to? Co je třeba nyní řešit? Co přijde v budoucnu? Na to vše odpoví astrologie.

Daniela Hannah
tel: 736 201 587, www.astrokarty.cz

počet zobrazení: 5034

Přeprogramování vzorců vlastního chování

Přeprogramování vzorců vlastního chování

Každý z nás se rodí s různým posláním. Řekněme, že zde každý máme jiný úkol. Máme ho zakódovaný v našem nevědomí. Přesto, že jsou informace uloženy hluboko v naší mysli, o tomto programu na nevědomé úrovni víme a fungujeme podle daného programu.

Astrologie nám pomáhá tyto kódy odkrýt. Slunce v našem horoskopu poukazuje, co po nás chtějí naši předkové ze stran otce a postavení Luny sděluje, co si přinášíme za karmické poslání od matky a její rodové linie.

Černá Luna nám říká, kde máme karmické zatížení, karmické uzly z čeho jsme vzešli a kam máme směřovat. Saturn odhaluje naše životní překážky a ztížené situace, kterými projdeme v tomto životě. Karmické Pluto hovoří svým postavením v horoskopu, v čem se můžeme zapsat do dějin lidstva, zde Pluto narovnává karmu.

Zda plníme či neplníme své karmické poslání poznáme velice snadno. Pokud se nám nedaří zvládnout nějakou situaci, je něco špatně a je třeba to změnit.

Postavení karmických planet a bodů zjistíme díky astrologii. Datum a čas narození je pro nás velice důležitý údaj, který odhalí postavení planet při našem zrození. Pokud máme informace, kde jsme v minulých životech zklamaly a na čem máme nyní pracovat, můžeme se lépe zaměřit na životní situace, které prožíváme, nebo chceme prožívat. Život není o živoření, ale o naplnění naší touhy a přání.

Proč se nám nedaří, i když jednáme a myslíme pozitivně? Protože máme v sobě zakódovaný program, přitahujeme si lidi a situace z minulých životů. Máme tendence jednat a žít v našich starých, vyjetých kolejích, které známe z minulých životů. Tím opět můžeme dělat tu samou chybu jako v minulých životech.

Pokud chceme cokoli změnit, je nutné přepsat tento program, který nám nevyhovuje.

Nejprve je důležité zjistit, kde jsme udělali v minulosti chyby. O tom nám vypovídá karmický horoskop. Dále je nutné přesně definovat našemu podvědomí co vlastně chceme.

Divili byste se, ale málokdo ví, co chce. Naše podvědomí má díky nepřesným definicím velice ztížené podmínky splnit naše sny, touhy a přání.

Vezmeme si jeden příklad za všechny. Toto lze aplikovat i na jiná přání. Pokud si přejete partnera, který by Vám vyhovoval po všech stránkách, musíte si všechny jeho vlastnosti nadefinovat.

Nejprve bych zjistila, zda máte či nemáte v domě vztahů například přísný Saturn, Uran, který umí natropit nepříjemné zvraty nebo tolik obávanou černou Lunu. To by potom hovořilo o ztížených vztazích, kde by bylo nutné pracovat na veškerých vztazích trochu jinak, důkladněji a obezřetněji. Berme situaci, že dům vztahů máte čistý, bez karmických škodičů, tudíž není důvod mít vedle sebe partnera, který mi nevyhovuje.

Každý člověk, který přichází do našeho života Vám má co říct. Máme pochopit, co mi vadí a tyto informace zpracovat. Pokud mi vadí, že je workoholik, nebo že naopak nic nedělá, může to být signál, že nemám tyto informace zpracované. Žádného člověka nepředěláte. Rodíme se s tím, že máme sklony k lenosti či pracovitosti. Partnerství není nápravné zařízení.

Když si budete přát partnera, musíte si ho přiblížit do podrobných detailů. Nejedná se však o to, jaké má mít vlasy, či oči, ale aby byl například příjemného vzezření, po duchovní stránce na podobné úrovni a měl by s Vámi souznít, být stejně naladěn. Musíte si nastavit své pravidla Vaší vize, týkající se partnerových příjmů, zajištění, stability, vyřešené minulosti, věrnosti, souhry v sexuálních záležitostech, a sexuální aktivitu. Zde bych se zastavila. Je důležité dopředu mít představu, zda hledám partnera sexuálně aktivního, či spíše duchovní partnera. Pozor na splněná přání. Sexuální aktivita může být záludná. Přejte si věrného muže, aby nezačal zanášet s Vaší nejlepší kamarádkou. Protože když je někdo aktivní a doma nemůže, půjde k sousedům.

Dále bych si vymínila do svého nového programu, za chci partnera s vyřešeným bydlením, jestli má mít kladný vztah k mým dětem, nebo k dětem vůbec, zda má vlastnit řidičský průkaz či auto. Zde platí, že čím přesnější představa, tím lépe.

Doporučuji si nejprve vyřešit Vaší minulost a stávající vztah a poté snít o novém partnerovi. Jelikož vrána k vráně sedá, je zřejmé, že pokud žijete s někým ve vztahu a hledáte, najdete opět zadaného, který hledá. Tím si přivoláváte složitou situaci.

Planety Mars, Luna a Venuše nám určují, jaký typ partnera budeme přitahovat do života, a co se máme ve společném soužití naučit. Pokud jsme se v minulém životě chovali tak, že nás neustále obskakovali a byli jsme středobodem Vesmíru, pak určitě nedostanu partnera, který mne bude hýčkat a skákat okolo mne. Přejme si správně a bude nám přáno. Znám osobně ženy, kterým se toto povedlo. Splnili si svůj sen, potkat toho pravého partnera. Řekla bych, že se pro ně přímo takový vysněný princ narodil.

Toto je jen malá ukázka propojení astrologie s reálným životem. Štěstí přeje připraveným.

 

Zpracovala astroložka
Daniela Hannah
www.astrokarty.cz

počet zobrazení: 5201