Horoskopy na červen 2018

Horoskopy na červen 2018

Aktuální pohyby a vliv planet v červnu 2018 na jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje v Blížencích od 21/05/2018 až do 21/06/2018, kdy se přesune do znamení Raka.

Červnové novoluní proběhne 13/06/2018 ve znamení Blíženců. Toto novoluní je důležité pro osoby narozené ve znamení Blížence. Ostatním přinese téma dopravního prostředku, sourozenců, studia, cest a komunikace.

Úplněk v Kozorohu nastane 28/06/2018  Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Kozoroha. Vliv úplňku pocítíme v oblasti práce a kariery. V době úplňku se potká Luna se Saturnem. Budeme si muset udělat pořádek ve svém životě a také se učit od moudrých žen.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. Čeká na nás  důležitá osoba, která nám může změnit budoucnost. Díky druhým si mohou splnit své sny.

Jupiter má zpětný chod až do 10/07/2018. 123 dní bude ve zpětné fázi ve Štíru přinášet situace, které povedou k lásce a zlepšení financí. Ovšem nejprve musí vyčistit situace, které brzdí náš posun kupředu.

Planetka Ceres se do konce června pohybuje znamením Lva. Lvi dostali po mnoho měsíců zabrat. Poté se Ceres přesune do Panny. Lvíčci si oddechnou a na Panny čeká perné období, během kterého budou muset podat maximální výkony, díky nimž se posunou vpřed.

BERAN

Novoluní proběhne 13/06/2018. Toto novoluní otevře cesty, cestování a vzdělávání. Přináší řešení dopravního prostředku. Zlepšení v oblasti úředních záležitostí. Berany čeká zvýšená komunikace, telefonování, podepisování, cestování tam a zpět. Učení a rozšiřování vědomostí.

Úplněk nastane 28/06/2018. Tento úplněk přináší aktivitu v pracovní oblasti. Vnese jasno do pracovních záležitostí. Berani by měli pracovat na karierním postupu a něco pro to udělat. Nastavit si své cíle.  Nastartovat novou činnost spolu s důležitou osobou.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. Berani by měli chodit do společnosti, mezi lidi, být aktivní v určité skupině. Je důležité využít konexe a známosti pro své projekty. Přijde jim do života důležitá osoba pro budoucnost. Díky druhým lidem si mohou splnit své sny.

 

BÝK

Novoluní proběhne 13/06/2018. Toto novoluní otevírá cestu, jak si zvýšit prestiž, jak vydělat peníze. Býci dostanou přidáno, nebo zvýší ceny za své služby. Uvědomí si svou cenu. Novoluní přináší zvýšenou péči o svou osobu, budou chtít vypadat pěkně.

Úplněk nastane 28/06/2018. Tento úplněk vnese jasno do vzdělávání a učení. Býci si musí ujasnit, jakým směrem si rozšiřovat své vědomosti. Pozor na úřady a soudní jednání. Uzavřou témata zahraničí a cest do cizí země.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. Při přechodu planety Mars přes Vodnáře se bude aktivovat vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění práce a možný postup v kariéře. Býci budou naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýší se jejich prestiž. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce.

 

BLÍŽENCI

Novoluní proběhne 13/06/2018. Toto novoluní je nejdůležitější období roku 2018. Nabízí novou životní cestu, zrealizování projektů a vizí. Blíženci se konečně rozběhnou a planety jim budou přát. Hovořit a podepisovat budou vše, co souvisí s penězi.

Úplněk nastane 28/06/2018. Úplněk vnese jasno do úředních záležitostí souvisejících s financemi. Dořeší téma peněz, které sdílí s další osobou nebo bankou. Dluhy, hypotéka nebo půjčky. Do úplňku by měli mít zaplaceny veškeré pohledávky.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. V tuto dobu se Mars, planeta aktivity, pohybuje a aktivuje témata související s duchovním rozvojem, rozšiřováním vědomostí, zahraničím, soudy. Těmto tématům se budou několik měsíců věnovat. Aktivita v souvislosti s cizinou, cesty do zahraničí, rozšiřování obzorů formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení, ale také úřady. V průběhu tohoto období přichází duchovní rozkvět. Touha se rozvíjet po duchovní stránce.

 

RAK

Novoluní proběhne 13/06/2018. Toto novoluní přináší rekapitulaci uplynulého roku, Raci budou přemýšlet, jak naloží se svým životem. Období, jenž otevírá pocit samoty, izolace nebo psychických obtíží. Není dobré se nechat vtáhnout do problému, pomluv a lží. Raci se připravují na své novoluní, které proběhne v červenci.

Úplněk nastane 28/06/2018. Tento úplněk vnese jasno do oblasti vztahů. Dořeší se veškeré smlouvy a dohody zejména ve spojení s úřady. Je potřeba si uvědomit, s kým chtějí žít a pracovat. Pozor na to, co podepisují. Černá Luna číhá právě v oblasti dohod, smluv a vztahů.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. V tomto dlouhém období probíhá aktivní transformace, proměna duše. Mars svým postavením otevírá aktivitu v tématech finančních, sexu, okultismu a napojení na smrt či ostatní duchovní směry. Raci řeší majetkové záležitosti, které sdílí společně s další osobou či institucí, ale také aktivita kolem úřadů nebo úředních záležitostí spojených s financemi. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, ale i možné dluhy.  Období, ve kterém se aktivně věnujete financím z cizích zdrojů. Ideální pro jakékoli investice, nákup nebo prodej. Aktivita Marta odemyká sex a vše co se sexuality týká.

 

LEV

Novoluní proběhne 13/06/2018. Toto novoluní otevírá cestu ke splnění snů. Lvi se dostanou do společnosti, do které patří. Do života jim přijde důležitá osoba, která jim změní budoucnost. Dozví se určité tajemství, které je skryto veřejnosti. Od poloviny června vstoupí Venuše do Lva a Lvi zažijí úspěch a ovace.

Úplněk nastane 28/06/2018. Úplněk vnese jasno mezi spolupracovníky. Dát si do pořádku pracovní partnery. Lvi uzavřou novou spolupráci. Do úplňku je potřeba udělat veškerou slíbenou práci. Úplňkem ukončí možný zdravotní problém, nebo péči o někoho blízkého.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. V tomto dlouhém období se řeší vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Dohodnout nové podmínky v pracovní oblasti, podepisování nových smluv. Lvi mohou očekávat návrat osoby z minulosti, mohou obnovit pracovní vztahy a smlouvy.

Planetka Ceres se do konce června pohybuje znamením Lva. Lvi dostali po mnoho měsíců zabrat. Poté se Ceres přesune do Panny. Lvíčci si konečně oddechnou.

 

PANNA

Novoluní proběhne 13/06/2018. Toto novoluní přináší posun v kariéře. Lepší pracovní pozici. Panny naleznou svou cestu, kudy se pracovně ubírat. Čeká je nová práce nebo aktivita.

Úplněk nastane 28/06/2018. Úplněk vnese jasno mezi partnery. Panny dlouhodobě řeší partnerství, úplněk přinese ukončení nebo uzavření pracovního nebo životního partnerství. Pevné vztahy posílí. Další téma úplňku jsou děti, plody a výtvory. Do úplňku se vyjasní i tyto oblasti.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. Mars přináší mnoho práce pro druhé. Zvýšená aktivita nastane kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jsme slíbili vykonat. Panny by se měly věnovat tématu zdraví a zdravé výživy. Pocítí chuť aktivněji organizovat nebo se  zasadit o změny v práci.  Vrací se jim do života osoba, se kterou již v minulosti spolupracovali a také pracovní aktivita z minulosti.

Planetka Ceres se přesune koncem června do Panny. Panny čeká perné období, během kterého budou muset podat maximální výkony, díky nimž se posunou vpřed.

VÁHA

Novoluní proběhne 13/06/2018. Toto novoluní otevírá studium a vzdělání.  Zlepšení komunikace s úředníky na úřadech. Váhy čeká plánování cesty do zahraničí, nebo situace spojená s cizinou.

Úplněk nastane 28/06/2018. Úplněk vnese jasnější světlo do pracovního zázemí, bydlení. Váhy dlouho řeší životní zkoušky na téma rodina, ženy a problémy s nimi. Úplněk tuto oblast ukončí. Další situace, která se dořeší, je spojena se zdravím. Zdraví je nejdůležitější v našem životě. Pokud budou mít Váhy v pořádku vztahy, budou se cítit zdravotně dobře.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. Mars zde aktivuje na delší dobu téma dětí, partnerů a tvorby.  Díky jeho vlivu mají chuť něco aktivně vytvářet, prezentovat, vrhnout se do společnosti či milostných dobrodružství, do tvorby nebo plození. Pod vlivem Marta vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem kreativity, dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, ale i cest, cestování, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory.  Období vhodné na lásky. V této době dochází k seznámení s důležitou osobou.  Může přijít nový společník. Dobré období na seznamování se s důležitými lidmi. Pracovně se bude dařit. Nyní jsou zaktivovány vztahy partnerské i pracovní. Do života Vah se vrací důležitá osoba z minulosti.

 

ŠTÍR  

Novoluní proběhne 13/06/2018. Toto novoluní přináší peníze a majetek do života Štírů. Otevírá se možnost půjčky, hypotéky, dědictví a darů. Novoluní nasměruje Štíry, kudy se ubírat sexuálně. Kdo hledá partnera, najde jej. Pozor na neplánované otěhotnění a zplození potomka. Čeká je velký posun pod Jupiterem, planetou štěstí.

Úplněk nastane 28/06/2018. Tento úplněk uzavře veškeré úřední záležitosti, zejména spojené s dopravním prostředkem. Štíři dlouhodobě pod Saturnem a Černou Lunou řeší problémy s úřady. Úplněk přináší rozřešení těžkostí. Úplňkové dny vnesou jasno do tématu studia a vzdělávání, všech podpisů a smluv.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. Tento tranzit bude tlačit do aktivity souvisejí se soukromím. Čeká je řešení kolem žen rodu (např. matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena na budování domova a pracovního zázemí. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budou řešit vše pro zvýšení životní stability, situace související s bydlením a obydlím.  Pocítí touhu udělat něco pozitivního pro zdraví.

 

STŘELEC

Novoluní proběhne 13/06/2018. Novoluní přinese nové pracovní či životní partnerství, zlepšení veškerých dohod a smluv. Střelci budou podepisovat a hovořit na téma peněz do rodiny nebo bydlení. Co dlouho nešlo, najednou půjde hladce.

Úplněk nastane 28/06/2018. Úplněk uzavře téma peněz, zejména spojených s úřady. Střelci řešili dlouhodobě pod Saturnem a Černou Lunou finance a podstoupili svou životní zkoušku. Nyní úplněk přináší jasnější světlo do oblasti peněz a majetku.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. Mars působí na oblast komunikace, cestování, přesunů a cest. Období je výborné na návštěvy u přátel. Zvýšená aktivita se týká také úřadů a úředních záležitostí. Mars zvyšuje aktivitu v komunikaci, mluveném nebo psaném slově. Střelci budou pociťovat zvýšenou chuť komunikovat, sdělovat své názory a projevovat se. Mohou publikovat, přednášet nebo vést úspěšné obchodní jednání. Cestovat, zejména za vzděláním či zvýšená aktivita související s pracovní cestou. Vrací se k dořešení úřední záležitost.

 

KOZOROH

Novoluní proběhne 13/06/2018. Toto novoluní přináší novou spolupráci a spolupracovníky. Kozorohy čeká mnoho práce. Myšlenky budou zaměřeny na vztahy. Mohou podepisovat nové smlouvy a dohody spojené s bydlením.

Úplněk nastane 28/06/2018. Úplněk v Kozorohu je nejdůležitější v tomto roce a přináší ujasnění vztahových záležitosti. Vztahy máme rodinné, pracovní, partnerské, sousedské a další. Zde všude úplněk přinese ukončení a uzavření situací, které kolem úplňku vygradují. Kozorohy čekají tento rok životní zkoušky, kdy se jim obrátí život úplně novým směrem. Dát si do pořádku svůj život, to je téma roku 2018 a 2019.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. Mars působí v oblasti peněz, majetku a hodnot. V této době mohou očekávat, že se ve zvýšené míře budou věnovat financím, ale také hodnotě sami k sobě. Kozorozi si začnou uvědomovat svou vlastní hodnotu. V tomto neobvykle dlouhém období se zabýváme svými penězi nebo majetkem. Můžeme výhodně prodat nebo koupit. Finance jsou zaktivované a jelikož jsou oběživo, tak budou v této době obíhat. Peníze přijímáme i odevzdáváme.

VODNÁŘ

Novoluní proběhne 13/06/2018. Toto novoluní přináší nové možnosti v pracovním a partnerském vztahu. Přináší plody a výtvory. Kdo touží mít potomka, je toto ideální čas. Novoluní otevírá cestu k úspěchu. Jupiter, planeta štěstí, působí kladně celý rok v oblasti kariéry a životního posunu.

Úplněk nastane 28/06//2018. Tento úplněk přináší rekapitulaci životní cesty Vodnářů. Budou ukončovat vše staré a nefunkční. Připravovat se na svůj úplněk, který nastane v červenci 2018. V tomto období mohou řešit své zdraví, nebo někoho blízkého.  Vodnáři pod vlivem úplňku budou přemýšlet jak dál vztahově. Kudy se ubírat.  Čeká je mnoho práce, kterou slíbili vykonat.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. Působení Marta ve vlastním znamení aktivuje a dodá mnoho energie, kdy se zaměří Kozorozi sami na sebe, na své sebeprosazení. Nebudou vědět, kam dřív skočit. Práce a zase práce. Mars je nenechá odpočinout. Očekávejte, že se budou zabývat více sami sebou. Veškeré situace se budou točit kolem jejich osoby. Přichází zlepšení kondice a zdravotního stavu. Energie je v akci, mohou se cítit silnější, schopnější a odhodlanější. Zvládnou překonávat různé překážky spojené s egem. Tyto energii je nutné použít tím správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií.

 

RYBY

Novoluní proběhne 13/06/2018. Toto novoluní otevírá cestu k novému bydlení, pevnějšímu pracovnímu zázemí. Ryby mohou přemýšlet o stěhování, nebo zlepšení bydlení. Také mohou očekávat zlepšení zdravotní stránky. Rybám se rozroste rodina.

Úplněk nastane 28/06/2018. Tento úplněk uzavře téma přátelství, ukončí působení v určitém společenství. Ryby pod tíhou Černé Luny a Saturna si musí vyčistit lidi kolem sebe. Oddělit zrna od plev. Uvědomit si s kým chtějí žít a pracovat, kde a v jaké společnosti působit. Úplněk jim vnese jasnější světlo do tohoto tématu.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. Mars, planeta aktivity, se pohybuje tématem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost.  Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti. Tajní nepřátelé a pomluvy jsou v akci. Ryby se dozví tajemství, ale také může vyjít na světlo nějaká tajnost, která měla být skryta.

 

 

počet zobrazení: 14239

Horoskopy na květen 2018

Horoskopy na květen 2018

Aktuální pohyby a vliv planet v květnu 2018 na jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje Býkem od 20/04/2018 až do 21/05/2018, kdy se přesune do znamení Blížence. Černá Luna se pohybuje přes karmické Pluto. Můžeme očekávat obrovské generační změny.

Květnové novoluní proběhne 15/05/2018 ve znamení Býka.
Toto novoluní je důležité pro osoby narozené ve znamení Býka. V době novoluní vstupuje Uran po sedmi letech do Býka a přináší všem životní zvraty. Merkur přebíhá přes Uran. Přijde důležitá zásadní informace, která nám změní život. Novoluní nám přináší touhu zabezpečení a zajištění financemi a majetkem.

Úplněk ve Střelci nastane 29/05//2018
Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Střelce. Vliv úplňku pocítíme v oblasti vzdělávání, ciziny a zahraničí.  Měli bychom ukončit veškeré úřední záležitosti.

Mars, planeta aktivity, se pohybuje ve znamení Kozoroha. V polovině května se přesune do Vodnáře, kde se bude pohybovat tam a zpět až do podzimu 2018. 

Jupiter má zpětný chod až do 10/07/2018. 123 dní bude ve zpětné fázi ve Štíru přinášet situace, které povedou k lásce a zlepšení financí. Ovšem nejprve musí vyčistit situace, které brzdí náš posun kupředu.

Planetka Ceres se stéle pohybuje znamením Lva. Lvi dostávají zabrat, a to až do 7/2018. Ceres se bude dlouhodobě pohybovat tam a zpět. Lvíčky čeká perné období, během kterého budou muset podat maximální výkony, díky nimž se posunou vpřed.

BERAN

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní přináší do života Beranů peníze a zvýšení prestiže. Uvědomí si svou vlastní hodnotu. Mohou zvýšit cenu svých služeb, nebo dostanou přidáno. Otevírá se jim cesta k lepším příjmům.

Úplněk ve Střelci nastane 29/05//2018. Tento úplněk přinese uzavření úřední záležitosti. Vnese jasno do oblasti vzdělávání. Dořeší určitou situaci se zahraničím, může se jednat o cestu do ciziny.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Berani by měli chodit do společnosti, mezi lidi. Je důležité využít konexe a známosti pro své projekty. Přijde jim do života důležitá osoba pro budoucnost. Díky druhým lidem si mohou splnit své sny.

BÝK

Novoluní proběhne 15/05/2018. Nejdůležitější novoluní roku 2018 Býkům otevírá novou cestu. Zrealizují své projekty. Přichází období, které nasměruje Býky v jejich životě. Přijde důležitá zpráva, která přinese životní změnu.

Úplněk ve Střelci nastane 29/05//2018  Úplněk ukončí vše související s penězi a majetkem, které Býci sdílí s další osobou, společníkem, bankou nebo jinou institucí.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Při přechodu planety Mars přes Vodnáře se bude aktivovat vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění práce a možný postup v kariéře. Býci budou naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýší se jejich prestiž. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce.

 

BLÍŽENCI

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní přináší období roční rekapitulace, co se povedlo, jakou cestou se ubírat a co ukončit. Blíženci se dozví nějaké tajemství, dozví se něco o své osobě, něco, co jim usnadní rozhodování. Venuše se pohybuje v Blížencích. Díky Venuši budou nepřehlédnutelní. Všude budou vidět a slyšet.

Úplněk ve Střelci nastane 29/05//2018. Úplněk uzavře veškeré vztahové záležitosti. Přinese ukončení dohod a smluv. Nastolení nových pravidel. Blížence čeká psaní, mluvení, telefonování a podepisování dokumentů.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. V tuto dobu se Mars, planeta aktivity, pohybuje a aktivuje témata související s duchovním rozvojem, rozšiřováním vědomostí, zahraničím, soudy. Těmto tématům se budou několik měsíců věnovat. Aktivita v souvislosti s cizinou, cesty do zahraničí, rozšiřování obzorů formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení, ale také úřady. V průběhu tohoto období přichází duchovní rozkvět. Touha se rozvíjet po duchovní stránce.

RAK

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní otevírá Rakům novou společnost, společenství, novou skupinu lidí, kde budou působit. Mohou si splnit své sny. Dostanou zajímavou zprávu, která přinese nečekaná rozhodnutí. V druhé polovině měsíce přechází Venuše do znamení Raka. Díky Venuši budou nepřehlédnutelní. Všude budou vidět a slyšet.

Úplněk ve Střelci nastane 29/05//2018. Úplněk uzavře určitou spolupráci. Raci by měli dokončit práci, kterou slíbili. Mohou očekávat změnu spolupracovníků, něco bude jinak. Kolem úplňku je nutné hlídat si své zdraví a nepřepínat síly. Také se mohou starat a pečovat o jinou osobu.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. V tomto dlouhém období probíhá aktivní transformace, proměna duše. Mars svým postavením otevírá aktivitu v tématech finančních, sexu, okultismu a napojení na smrt či ostatní duchovní směry. Raci řeší majetkové záležitosti, které sdílí společně s další osobou či institucí, ale také aktivita kolem úřadů nebo úředních záležitostí spojených s financemi. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, ale i možné dluhy.  Období, ve kterém se aktivně věnujete financím z cizích zdrojů. Ideální pro jakékoli investice, nákup nebo prodej. Aktivita Marta odemyká sex a vše co se sexuality týká.

 

LEV

Novoluní proběhne 15/05/2018. Lvi se dozví překvapující zprávu týkající se práce a pracovních aktivit. Novoluní otevírá dveře ke kariernímu posunu. Lvům přinese novou práci nebo aktivitu.

Úplněk ve Střelci nastane 29/05//2018. Úplněk uzavře téma dětí, plodů a výtvorů. Ukončí situace, které řešili v souvislosti  s potomky. Čeká je mnoho komunikace, hovoření, psaní a telefonování. Květen je pro Lvy velmi silný měsíc.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. V tomto dlouhém období se řeší vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Dohodnout nové podmínky v pracovní oblasti, podepisování nových smluv.

 

PANNA

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní otevírá novou cestu k rozšiřování vědomostí. Kurzy, školení, učit a vzdělávat. Přichází zlepšení řešení s úředními záležitostmi. Panny se dozví překvapující zprávu. Cizina a zahraničí, cesty a cestování, to jsou témata tohoto novoluní.

Úplněk ve Střelci nastane 29/05//2018. Úplněk vnese jasno do oblasti bydlení a pracovního zázemí. Ukončí se řešení rodinných záležitostí. Pozor na zdravotní stránku. Panny může překvapit zdravotní potíž.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Mars přináší mnoho práce pro druhé. Zvýšená aktivita nastane kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jsme slíbili vykonat. Panny by se měly věnovat tématu zdraví a zdravé výživy. Pocítí chuť aktivněji organizovat nebo se zasadit o změny v práci.  Budou hledat ty nejlepší cesty pro zvládnutí pracovních povinností.

 

VÁHA

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní přináší překvapující zprávu z oblasti peněz, které sdílí s další osobou, bankou nebo jinou institucí. Pokud Váhy řešily hypotéku nebo půjčku, prodej nemovitosti, dědictví, přichází možnost získat peníze. Sexualita a vše, co s ní souvisí, je další téma tohoto novoluní. Nový sexuální partner, početí potomka nebo narození potomka. Zlepšení pracovních podmínek, zkrášlení kanceláře.

Úplněk  nastane 29/05//2018. Úplněk uzavře úřední záležitost. Vnese jasno do záležitosti a dopravním prostředkem. Pokud řeší sourozence, úplněk ukončí řešení. Váhám přinese úplněk dokončení v oblasti vzdělání.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Mars zde aktivuje na delší dobu téma dětí, partnerů a tvorby.  Díky jeho vlivu májí chuť něco aktivně vytvářet, prezentovat, vrhnout se do společnosti či milostných dobrodružství, do tvorby nebo plození. Pod vlivem Marta vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem kreativity, dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, ale i cest, cestování, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory.  Období vhodné na lásky. V této době dochází k seznámení s důležitou osobou.  Může přijít nový společník. Dobré období na seznamování se s důležitými lidmi. Pracovně se bude dařit. Nyní jsou zaktivovány vztahy partnerské i pracovní.

ŠTÍR  

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní přináší nové vztahy pracovní i partnerské. Štíři se dozví překvapující zprávu, která je nasměruje v životě. Nové smlouvy a dohody. Mohou očekávat neočekávané. Nezadaným přináší novoluní partnera.

Úplněk nastane 29/05//2018. Úplněk uzavře téma peněz a majetku. Do úplňku by měli dořešit veškeré finanční závazky. Vnese jasno do finanční oblasti.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Tento tranzit bude tlačit do aktivity související se soukromím. Čeká je řešení kolem žen rodu (např. matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena na budování domova a pracovního zázemí. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budou řešit vše pro zvýšení životní stability, situace související s bydlením a obydlím.  Pocítí touhu udělat něco pozitivního pro zdraví.

 

STŘELEC

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní otevírá možnosti k nové spolupráci, spolupracovníkům a přináší mnoho práce, díky níž se Střelci posunou finančně, polepší si. Ovšem pozor na Černou Lunu, které zatím finančně nepřeje. Přesto musí učinit zásadní životní rozhodnutí. Střelci dostanou překvapující zprávu, která urychlí jejich rozhodnutí.

Úplněk ve Střelci nastane 29/05//2018. Nejdůležitější úplněk roku 2018 ukončí a vnese jasno do všech dohod, smluv a ujednání. Střelci budou podepisovat, hovořit a telefonovat další 14 dní, a to vše pod vlivem úplňku. Otevře se cesta, kudy se ubírat. Přichází zlepšení psychiky a zdraví.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Mars působí na oblast komunikace, cestování, přesunů a cest. Období je výborné na návštěvy u přátel. Zvýšená aktivita se týká také úřadů a úředních záležitostí. Mars zvyšuje aktivitu v komunikaci, mluveném nebo psaném slově. Střelci budou pociťovat zvýšenou chuť komunikovat, sdělovat své názory a projevovat se. Mohou publikovat, přednášet nebo vést úspěšné obchodní jednání. Cestovat zejména za vzděláním či zvýšená aktivita související s pracovní cestou.

 

KOZOROH

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní přináší novou cestu do oblasti partnerství a potomků. Kdo hledá pracovního nebo životního partnera, může jej nalézt. Kdo touží po dítěti, má otevřenou cestu. Kozorozi budou plodit, tvořit a vytvářet. Kozorozi dostanou překvapující zprávu, mohou očekávat neočekávané v souvislosti s dětmi a partnery.

Úplněk  nastane 29/05//2018. Úplněk přináší období, kdy řešíme zdraví a péči o druhou osobu. Psychika může být podrážděna. Mnoho práce a povinností, které je nutné zvládnout. Kozorozi se připravují na svůj úplněk, který proběhne v červnu a vnese jasno do oblasti vztahů a dohod.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu.  Mars působí v oblasti peněz, majetku a hodnot.  V této době mohou očekávat, že se ve zvýšené míře budou věnovat financím, ale také hodnotě sami k sobě. Kozorozi si začnou uvědomovat svou vlastní hodnotu. V tomto neobvykle dlouhém období se zabýváme svými penězi nebo majetkem. Můžeme výhodně prodat nebo koupit. Finance jsou zaktivované a jelikož jsou oběživo, tak budou v této době obíhat. Peníze přijímáme i odevzdáváme.

 

VODNÁŘ

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní otevírá cestu k bydlení, zabezpečení rodiny a upevnění pracovních pozic. Vodnáři dostanou překvapující zprávu, mohou očekávat neočekávané. Čeká je hovoření, psaní a telefonování.

Úplněk  nastane 29/05//2018. Úplněk ukončí působení v určité společnosti, společenství osob. Vnese jasno mezi přátelé a osoby blízké. Úplněk uzavře jednu životní kapitolu a otevře zcela novou. Pozor na nějaká tajemství a pomluvy. Vodnáři učiní důležitá rozhodnutí v souvislosti se společenstvím, ve kterém působí.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Působení Marta ve vlastním znamení aktivuje a dodá mnoho energie, díky které se zaměří Vodnáři sami na sebe, na své sebeprosazení. Nebudou vědět, kam dřív skočit. Práce a zase práce. Mars je nenechá odpočinout. Očekávejte, že se budete zabývat více sami sebou. Veškeré situace se budou točit kolem vaší osoby. Přichází zlepšení kondice a zdravotního stavu. Energie je v akci, mohou se cítit silnější, schopnější a odhodlanější. Zvládnou překonávat různé překážky spojené s egem. Tyto energii je nutné použít tím správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií.

 Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí pracovní a karierní oblast. Vodnáři uzavřou pracovní aktivitu. Do úplňku by měli dokončit všechny pracovní závazky.  Na pracovní kariérou bdí Jupiter, planeta štěstí. Proto je nutné ukončit nevyhovující práci, aby mohl přijít do podzimu životní posun v pracovní rovině. Jupiter s Lunou přinese karierní úspěch.

RYBY

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní přináší možnost učit se a vzdělávat. Zlepšení vyřizování úředních záležitostí. Ryby si mohou pořídit nový dopravní prostředek. Čeká je cestování, zejména za vzděláváním. Dostanou neočekávanou zprávu, která bude překvapující.

Úplněk nastane 29/05//2018. Úplněk ukončí situace spojené s domovem a pracovním zázemím. Vnese jasno do oblasti zdraví. Uzavře se něco v rodině. Ryby budou hovořit, psát a podepisovat na téma bydlení, ženy v rodině a upevnění pracovních aktivit.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Mars, planeta aktivity, se pohybuje tématem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost.  Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti. Tajní nepřátelé a pomluvy jsou v akci. Ryby se dozví tajemství, ale také může vyjít na světlo nějaká tajnost, která měla být skryta.

počet zobrazení: 38191

Horoskop na duben 2018

Horoskop na duben 2018

Aktuální pohyby a vliv planet v dubnu 2018 na jednotlivá znamení.

Slunce se pohybuje v Rybách od 18/02/2018 až do 20/03/2018 kdy se přesune do znamení Berana.

Úplněk ve Vahách nastal 31/03/2018. 
Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení VahVliv úplňku pocítíme ve vztazích pracovních a partnerských, a to v první polovině dubna 2018. V době úplňku se pohybuje Merkur u Slunce ve zpětném chodu.

Mars aktivuje Saturn v Kozorohu. Venuše přebíhá přes Uran.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018 ve znamení BeranaToto novoluní je důležité pro osoby narozené ve znamení Berana. Pro ostatní znamení otevírá cestu k práci a kariéře. Znamení Berana symbolizuje prvotní impuls, trknutí, výstřel, první záblesk osobního vědomí, zrození, počátek bytí, samostatné existence, první křik dítěte, které se hlásí na svět. Je tu silný nápor energie, vynoření z oceánu potencialit (z hlediska živlů střídá oheň vodu). Beran jde první, v čele stáda, aby razil cestu ostatním. V době novoluní se setkají Slunce a Luna s Uranem. Uran přináší rychlé změny a zvraty.  Mars přebíhá přes Černou Lunu, karmické Pluto se Saturnem v Kozorohu. Planety přinesou životní zkoušku. Čekají nás zásadní životní změny.

Úplněk ve Štíru nastane 30/04/2018. Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Štíra. Vliv úplňku ukončí téma sexuality, dětí a peněz. Mars se stále pohybuje u Černé Luny se Saturnem a tím je aktivuje.

Merkur nabral koncem března zpětný chod ve znamení Berana. Couvat bude do poloviny dubna 2018. V této době se vám bude vracet do života minulost. Nedořešené situace z minulosti. Je potřeba najít jiné, lepší řešení. Po dobu, kdy couvá Merkur, neuzavírejte nové smlouvy, ale můžete dokončit vše, co jste již řešili. Jelikož se jedná o znamení Berana, budeme řešit pracovní oblast.

Mars, planeta aktivity, se pohybuje ve znamení Kozoroha, kde bude působit do poloviny května 2018.

Jupiter má zpětný chod až do 10/07/2018. 123 dní bude ve zpětné fázi ve Štíru přinášet situace, které povedou k lásce a zlepšení financí. Ovšem nejprve musí vyčistit situace, které brzdí náš posun kupředu.

Planetka Ceres se stéle pohybuje znamením Lva. Lvi dostávají zabrat, a to až do 7/2018. Ceres se bude dlouhodobě pohybovat tam a zpět. Lvy čeká perné období, během kterého budou muset podat maximální výkony, díky nimž se posunou vpřed.

BERAN

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí Berani v první polovině dubna. Úplněk má vliv na veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Berani mohou uzavírat nebo ukončovat smluvní vztahy. Ujasní si partnerské vztahy. Vrací se jim nedořešené záležitosti.

Dubnové novoluní proběhne v Beranu 16/04/2018. Nejdůležitější novoluní roku je zde. Novoluní otevírá novou životní cestu. Zrealizování nových projektů. Berani budou v jednom kole. Telefonovat, psát, hovořit a podepisovat nové smlouvy. Berani mohou očekávat rychlý obrat v jejich životě.

Mars bude aktivovat vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění práce a možný postup v kariéře. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce, které budou ku prospěchu. Berani mohou očekávat zásadní změny v pracovní oblasti.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí oblast sexuality. Vnese jasno do financí, které vlastní s další osobou nebo bankou, společníkem. Je potřeba si dát do pořádku dluhy, půjčky a majetek ve společném jmění.

BÝK

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí v Býci v první polovině dubna. Vliv úplňku ukončí určitou spolupráci. Venuše přebíhá přes Uran. Býci by měli očekávat neočekávané v pracovní aktivitě. Dozví se nějakou tajnost, tajemství. Pozor na lži a pomluvy. Mohou získat důvěrné informace. Měli by si hlídat zdraví a psychiku.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní přinese rekapitulaci celého roku. Vše co nefunguje by měli opustit a ukončit. Toto je měsíc náročný na psychiku. Venuše se pohybuje Býkem. Býci budou všude vidět a slyšet. Mohou podstoupit zkrášlující procedury. Býci budou měsíc čekat na své novoluní, kdy se konečně najdou a nastolí novou životní cestu.

Mars, planeta aktivity, se pohybuje a aktivuje témata související s duchovním rozvojem, rozšiřováním vědomostí, zahraničím, téma úřadů a soudů. Těmto tématům se budete několik týdnů věnovat. Aktivita v souvislosti s cizinou, cesty do zahraničí, rozšiřování obzorů formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení, ale také úřady. V průběhu tohoto období přichází duchovní rozkvět. Touha se rozvíjet po duchovní stránce. Je potřeba si dát tyto oblasti do pořádku.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí vztahovou oblast. Býci uzavřou pracovní a partnerské dohody a smlouvy. Čekají je velké životní změny. Vrací se jim do života partner z minulosti.

BLÍŽENCI

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí v Blíženci v první polovině dubna. Vliv úplňku přichází v souvislosti s partnery. Blíženci ukončí pracovní partnerství. Úplněk vnese jasno do partnerské oblasti. Pokud řeší děti, úplněk jim pomůže dořešit i toto téma. Do života se jim bude vracet někdo z minulosti.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní přináší zásadní zvrat v přátelích. Ve společnosti, kde se nachází. Mohou potkat důležitou osobu pro budoucnost.

V tomto období probíhá aktivní transformace, proměna duše. Mars svým postavením otevírá aktivitu v tématech finančních, sexu, okultismu a napojení na smrt či ostatní duchovní směry. Řeší se majetkové záležitosti, které sdílí společně s další osobou či institucí, ale také aktivita kolem úřadů nebo úředních záležitostí spojených s financemi. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, ale i možné dluhy. Aktivita Marta také odemyká sex a vše co se sexuality týká. Ovšem co je pod Černou Lunou nedopadne dobře. Pozor na nevěru.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí oblast zdraví. Zejména psychiku. Blíženci by měli dokončit vše, co slíbili dodělat. Čeká je mnoho povinností a péče o druhou osobu.

Mars se stále pohybuje u Černé Luny se Saturnem a tím je aktivuje. Je nutné si dát do pořádku peníze a své sexuální vztahy.

RAK

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí Raci v první polovině dubna. Úplněk ukončí téma zdraví. Uzavře a vnese jasno do tématu žen v rodině, domova a zázemí. Raci mohou očekávat zvraty v pracovní oblasti, něco se chystá.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní otevírá novou pracovní příležitost. Planety přináší rychlý a nečekaný obrat. Raci dostanou od Vesmíru novou práci, která přinese kariérním postup.

V tomto období se mohou posílit, nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Dohodnout nové podmínky v pracovní oblasti, podepisovat nové smlouvy.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí téma spojené s rodiči nebo dětmi. Uzavřou vše souvisejí s pracovními i životními partnery. Do úplňku je nutné dokončit nějakou práci.

Mars se stále pohybuje u Černé Luny se Saturnem a tím je aktivuje. Je nutné si dát do pořádku veškeré vztahy a dohody. Pozor na vše, co se podepisuje a dohodne. Saturn může přinést životní lekci a Černá Luna vnese bolestivé emoce. Jupiter vrací z minulosti osobu, kterou Raci znají a která bude v jejich životě důležitá.

LEV

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí Lvi v první polovině dubna. Vliv úplňku přinese jasno do úředních záležitostí. Uzavře situaci se sourozencem. Ukončí oblast učení a vzdělávání. Uzavírá se vše spojené s cestou, cestováním a dopravním prostředkem. Vrací se k dořešení situace týkající se ciziny, zahraničí, ale také úřední záležitosti. Lvi budou psát, telefonovat a zařizovat.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní přináší rychlý obrat a novou cestu k rozšiřování vědomostí. Nové možnosti v cestování. Novoluní otevírá oblast ciziny, zejména ve spojitosti s prací. Úřední záležitosti přinesou posun k lepšímu. V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jsme slíbili vykonat. Lvi by se měli věnovat tématu zdraví a zdravé výživy. Pocítí chuť aktivněji organizovat nebo se zasadit o změny v práci. Budou hledat cestu pro zvládnutí svých pracovních povinností. Lvi si musí dát do pořádku oblast zdraví, spolupráci a péči o někoho blízkého.

Jupiter přináší situace z minulosti, které přinesou zlepšení bydlení a také stabilním práci.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk přináší jasnější situace do tématu bydlení a domova. Lvy čeká zkvalitnění bydlení, nebo stěhování. Dále mohou očekávat zásadní zvrat v pracovní rovině. Nastalé situace přinesou do podzimu upevnění pracovní pozice. Úplněk uzavře zdravotní záležitost.

PANNA

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí v první polovině dubna. Úplněk ukončí situace spojené s penězi a majetkem. Vyjasní se téma financí. Do úplňku je nutné dořešit dluhy a půjčky. Vrací se z minulosti nedořešené resty. Přijde rychlý a nečekaný obrat spojený s financemi a prací.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní přináší nečekaný obrat ve financích. Přináší nové možnosti, jak si vydělat nebo získat peníze. Vrací se peníze, které Panny řešily v minulosti.

Mars zde aktivoval dům dětí, partnerů a tvorby. Díky jeho vlivu mají Panny chuť něco aktivně vytvářet, prezentovat, vrhnout se do společnosti či milostných dobrodružství, do tvorby nebo plození. Pod vlivem Marta má vzniknout něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem kreativity, dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, ale i cest, cestování, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. Období vhodné na lásky. V této době dochází k seznámení s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré období na seznamování se s důležitými lidmi. Pocítíte zvýšenou aktivitu v cestování. Dobré období na cesty. Pracovně se bude dařit, pokud si Panny dají do pořádku vše co souvisí s pracovními i životními partnery. V této oblasti dostanou životní zkoušku.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí úřední záležitost, uzavře téma dopravního prostředku. Vnese jasnější světlo do oblasti komunikace, psaného a mluveného slova. Vrací se z minulosti soudní nebo úřední listiny.

VÁHA

Úplněk ve Vahách nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí Váhy v první polovině dubna. Nejdůležitější úplněk tohoto roku je zde. Váhy dořeší vztahové situace. Vrací se smlouvy a dohody k dořešení z minulosti. Mohou očekávat nečekaný rychlý obrat v písemnostech a dohodách. Je nutné si dát do pořádku zdraví, bydlení, práci a ženy v rodině.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní přináší nová pracovní partnerství. Otevírá možnosti získat lepší smlouvu. Váhy mohou očekávat neočekávaný obrat ve všech dohodách.

Mars tlačí do aktivity související se soukromím. Váhy aktivně řeší ženy rodu (např. matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá Vaše aktivita bude zaměřena na domov. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Veškerá aktivita se týká domova, kořenů a pevného zázemí. Domovem pro duši je tělo, proto můžete pocítit touhu pro něj udělat něco pozitivního, nebo řešit nemoc či zdraví.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí téma peněz. Do úplňku je nutné doplatit veškeré pohledávky. Vnese jasno do majetku, půjček, hypoték. Jupiter spolu s Lunou působí pozitivně na zvýšení osobní prestiže.

ŠTÍR

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí v první polovině dubna. Vliv úplňku přináší mnoho práce a povinností. Je nutné si hlídat psychiku a zdraví. Vrací se k dořešení z minulosti mnoho restů. Štíři se budou připravovat na příští úplněk, který proběhne ve vlastním znamení a přinese uzavření pracovních nebo partnerských situacích. Mohou očekávat neočekávané kolem spolupráce nebo spolupracovníků.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní otevírá novou spolupráci a přináší nové spolupracovníky. V této oblasti nastanou zásadní změny.

Mars působí na oblast komunikace, cestování, přesunů a cest. Zvýšená aktivita se týká také úřadů a úředních záležitostí. Mars zvyšuje aktivitu v komunikaci, mluveném nebo psaném slově. Saturn v této oblasti přinese životní zkoušku. Je nutné si dát do pořádku vše, co se týká listin a úředních smluv. Aktivity se týkají i dopravního prostředku.

Úplněk ve Štíru nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí veškeré dohody, smlouvy a partnerské vztahy. Do úplňku by si měli Štíři udělat jasno ve vztahové oblasti. Jupiter se vrací zpět a přináší nedořešené situace z minulosti, které přinesou na podzim životní posun.

STŘELEC

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí Střelci v první polovině dubna. Vliv úplňku přinese ukončení působení v určité společnosti, nebo společenství. Střelci mohou očekávat neočekávané s pracovními nebo životními partnery či dětmi. Úplněk vnese jasno do oblasti přátel.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní otevírá příležitosti k novému partnerství. Přichází rychlý obrat událostí. Důležité obchodní partnerství. Kdo hledá životního partnera, tak jej nalezne, nebo si upevní své partnerské pozice.

Mars působí v oblasti peněz, majetku a hodnot. V této době se Střelci budou věnovat financím, ale také hodnotě sami k sobě. Začnou si uvědomovat svou vlastní hodnotu. Mohou výhodně prodat nebo koupit. Finance jsou zaktivované a jelikož jsou oběživo, tak budou v této době obíhat. Zde je nutné si dát do pořádku peníze a majetek. Saturn přináší životní zkoušku v této oblasti. Jupiter se vrací do minulosti, aby si Střelci dali do pořádku své sexuální lásky a také peníze, které řeší v souvislosti s bankou nebo společníky.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk přináší roční rekapitulaci. Co se povedlo a nepovedlo. Vše co nemá budoucnost se pomalu bude ukončovat a rozplývat. Veškeré uzavření minulosti je pod Jupiterem, takže zde Střelci chybu neudělají. Co nechtějí ve své budoucnosti, nechť ukončí a nechají odejít. Mohou očekávat novou spolupráci.

KOZOROH

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí v první polovině dubna. Vliv úplňku přináší uzavření práce a pracovní aktivity. Vnese jasno do pracovní oblasti. Do úplňku je potřeba dořešit pracovní závazky.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní přináší nové pracovní možnosti. Kozorozi mohou očekávat neočekávané ve spojitosti s pracovní kariérou, nebo kariérním postupem.

Působení Martu ve vlastním znamení aktivuje a dodá mnoho energie, kdy se zaměří sami na sebe, na své sebeprosazení. Práce a zase práce. Mars nenechá Kozorohy odpočinout. Přichází zlepšení kondice a zdravotního stavu. Energie je v akci. Díky Martu, planetě aktivity, zvládnou překonávat překážky. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Přichází výzva, kterou je nutné přijmout. Využít plně sílu a energii Marta ve svůj prospěch. Saturn s Černou Lunou a Plutem přinese zásadní životní zkoušku. Kozorohům se postupně mění a transformuje život. Jupiter se vrací zpět a přináší důležitou osobu z minulosti.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí působení v určitém společenství, uzavře přátelství. Vnese jasnější světlo mezi blízké osoby. Mohou změnit práci. Kozorozi přehodnotí své cíle a přání.

VODNÁŘ

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí Vodnáři v první polovině dubna. Vliv úplňku působí do oblasti spojené s cizinou a zahraničím. Ukončí se téma vzdělávání a rozšiřování vědomostí. Vnese jasnější situace do úředních listin. Vrací se minulost k dořešení.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní přináší cesty a cestování. Možnost koupě dopravního prostředku. Zlepšení komunikace s úřady. Vodnáři mohou očekávat neočekávané v oblasti vzdělávání, komunikace, psaného a mluveného slova.

Mars, planeta aktivity, se pohybuje domem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti. Tajní nepřátelé mohou zaútočit a pomlouvat. Karmickém planety přinesou životní zkoušku. Něco se o sobě dozví, nebo se všichni dozví něco z jejich tajemství. Vodnáři by měli být připraveni na nepříjemnou situaci. Nic netajit, pozor na mimopartnerský svazek, který by vyplul na povrch.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí pracovní a kariérní oblast. Vodnáři uzavřou pracovní aktivitu. Do úplňku by měli dokončit všechny pracovní závazky. Nad pracovní kariérou bdí Jupiter, planeta štěstí. Proto je nutné ukončit nevyhovující práci, aby mohl přijít do podzimu životní posun v pracovní rovině. Jupiter s Lunou přinese kariérní úspěch.

RYBY

Úplněk nastal 31/03/2018, jeho vliv pocítí Ryby v první polovině dubna. Vliv úplňku ukončí téma peněz. Do úplňku je nutné mít vyřízené veškeré pohledávky. Merkur vrací k dořešení vše co souvisí z penězi, dluhy a půjčkami.

Dubnové novoluní proběhne 16/04/2018. Novoluní přináší neočekávanou možnost jak vydělat, zvýšit si osobní prestiž. Novoluní otevírá dveře k výdělkům, financím a majetku.

Mars přináší aktivní pomoc od přátel. Je důležité využít konexe a známosti pro své projekty. Jít do společnosti, mezi lidi. Rybám přijde do života důležitá osoba pro budoucnost. Je třeba si udělat pořádek mezi přáteli a osobami blízkými. Uvědomit si, kde a s kým chtějí žít a pracovat. Planety přináší zásadní životní zkoušku.

Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí určitou úřední záležitost. Vnese jasnější světlo do oblasti ciziny a zahraničí. Uzavře se situace se vzděláváním. Jupiter vrací zpět k dořešení tyto situace, aby se mohli Ryby posunout ve svém životě a splnit si své sny.

počet zobrazení: 47598

Horoskop na březen 2018

Horoskop na březen 2018

Aktuální pohyby a vliv planet v březnu 2018 na jednotlivá znamení
Slunce se pohybuje v Rybách od 18/02/2018 až do 20/03/2018, kdy se přesune do znamení Berana.

Úplněk v Panně nastane 02/03/2018. Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Panny. Vliv úplňku pocítíme v oblasti zdraví a péče, čeká nás mnoho práce a povinností. V době úplňku se pohybuje Slunce přes Neptun a Merkur s Venuší u Chironu.

Březnové novoluní proběhne 17/03/2018 ve znamení Ryb. Toto novoluní je důležité pro osoby narozené ve znamení Ryb. Pro ostatní znamení otevírá cestu k duchovnímu zrání, prozření, otevření vnímání třetím okem, pocítíme svou duši. Toto novoluní je velmi silné v oblasti citů a emocí.
V době novoluní se setkají Slunce a Luna s Chironem v Rybách.  Merkur Venuší v Beranu.

 Druhý úplněk ve Vahách nastane 31/03/2018. Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Vah. Vliv úplňku pocítíme ve vztazích pracovních a partnerských, a to v první polovině dubna 2018. V době úplňku se pohybuje Merkur u Slunce ve zpětném chodu.

Mars aktivuje Saturn v Kozorohu. Venuše přebíhá přes Uran.

Merkur nabere 23/03/2018 zpětný chod ve znamení Berana. Couvat bude až do poloviny dubna 2018. V této době se vám bude vracet do života minulost. Nedořešené situace z minulosti. Je potřeba najít jiná, lepší řešení. Po dobu, kdy couvá Merkur, neuzavírejte nové smlouvy, ale můžete dokončit vše, co jste již řešili. Jelikož se jedná o znamení Berana, budeme řešit pracovní oblast.

Mars, planeta aktivity, se pohybuje Střelcem do 17.března 2018, poté se přesune do znamení Kozoroha, kde bude působit do poloviny května 2018.

Jupiter se 9/03/2018 otočí a nabere retrográdní směr až do 10/07/2018. 123 dní bude ve zpětné fázi ve Štíru přinášet situace, které povedou k lásce a zlepšení financí. Ovšem nejprve se musí vyčistit situace, které brzdí náš posun kupředu.

Planetka Ceres se stéle pohybuje znamením Lva. Lvi dostávají zabrat, a to až do 7/2018. Ceres se bude dlouhodobě pohybovat tam a zpět. Lvíčky čeká perné období, během kterého budou muset podat maximální výkony, díky nimž se posunou vpřed.

DOPORUČUJI SI NECHAT VYPRACOVAT ROČNÍ HOROSKOP na 12 měsíců, kde máte pospaný aktuální vliv planet včetně Černé Luny a karmického Saturnu.

BERAN

Úplněk  nastane 02/03/2018. Úplněk ukončí téma zdraví. Berani by měli do úplňku  dokončit vše, co slíbili vykonat. Úplněk vnese jasno do oblasti spolupráce, spolupracovníků a kolegů. V době úplňku se pohybuje Slunce přes Neptun a Merkur s Venuší u Chironu. Rybí energie mohou klamat, cloumat s emocemi. Můžeme si cosi nalhávat, nebo být oklamáni. Pozor na pomluvy. Berani dostanou zprávu, která měla být utajena. Úplněk může přinést zklamání, které bolí.

Březnové  novoluní proběhne 17/03/2018. Beranům otevírá cestu k duchovnímu zrání, prozření, otevření vnímání třetím okem. Toto novoluní je velmi silné v oblasti citů a emocí. Venuše se pohybuje skoro celý březen v Beranu a ti budou zářit. Budou toužit být krásní a neodolatelní. Merkur s Venuší přinese mnoho podepisování smluv, konverzace a komunikace. Berani budou přemítat kam směrovat své kroky. Co se v minulém roce povedlo a co za aktivitu ukončit. V době novoluní se setkají Slunce a Luna s Chironem v Rybách. Některé situace budou bolet, ale důležité je poučit se z nezdaru a bojovat dál. Za měsíc Berany čeká novoluní, které přinese zrealizování projektů a ukáže cestu do budoucnosti.

Mars bude aktivovat vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění Vaší práce a možný postup v kariéře. Budete naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýší se Vaše prestiž. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce, které Vám budou ku prospěchu.

Merkur nabere 23/03/2018 zpětný chod ve znamení Berana. Couvat bude až do poloviny dubna 2018. V této době se bude vracet do života minulost. Nedořešené situace z minulosti. Je potřeba najít jiné, lepší řešení. Po dobu, kdy couvá Merkur, neuzavírejte nové smlouvy, ale můžete dokončit vše, co jste již řešili

BÝK

Úplněk nastane 02/03/2018. Úplněk ukončí téma dětí, plodů a výtvorů. Vnese jasno do témat pracovních a životních partnerů. V době úplňku se pohybuje Slunce přes Neptun a Merkur s Venuší u Chironu. Rybí energie mohou klamat, cloumat s emocemi. Můžeme si cosi nalhávat, nebo být oklamáni přítelem nebo někým blízkým. Pozor na pomluvy a lhaní. Nevyplatilo by se to.

Březnové novoluní proběhne 17/03/2018. Novoluní otevírá příležitost k seznámení se s důležitou osobou. Býci by měli chodit do společnosti, kde na ně čeká někdo zajímavý. Také si mohou splnit své sny. Stačí dát svým snům časový rámec. Nejlépe do podzimu, do úplňku. Venuše s Merkurem v Beranu přinese důležitou zprávu v souvislosti s prací.

Mars aktivuje všechna témata související s duchovním rozvojem, rozšiřováním vědomostí, zahraničím, soudy a úřady. Těmto tématům se budete několik týdnů věnovat. Aktivita v souvislosti s cizinou, cesty do zahraničí, rozšiřování obzorů formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení, ale také úřední záležitosti. Přichází duchovní rozkvět. Touha se rozvíjet po duchovní stránce. Je zaktivovaná forma spojená s církví, náboženstvím nebo ezoterikou.

BLÍŽENCI

Úplněk nastane 02/03/2018. Úplněk ukončí téma domova, pracovního zázemí. Vnese jasno do situací kolem žen v rodině jako je matka, sestra nebo babička. Kolem úplňku mohou řešit i zdravotní problémy, zejména psychické. V době úplňku se pohybuje Slunce přes Neptun a Merkur s Venuší u Chironu. Rybí energie mohou klamat, cloumat s emocemi. Můžeme si cosi nalhávat, nebo být oklamáni. V pracovní oblasti se bude dít něco zajímavého.  

Březnové novoluní proběhne 17/03/2018. Blížencům novoluní otevírá dveře ke kariernímu postupu, k nové práci. Chiron u Slunce s Lunou přinese zadostiučinění v pracovní oblasti. Blíženci zazáří mezi ostatními. Budeme o nich slyšet. Pracovně se jim bude dařit.

Mars otevírá aktivitu v tématech finančních, sexu a okultismu. V této době se řeší majetkové záležitosti, které sdílíte společně s další osobou či institucí, ale také aktivita kolem úřadů nebo úředních záležitostí spojených s financemi. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, ale i možné dluhy.  Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů. Ideální pro jakékoli investice, nákup nebo prodej. Aktivita Marta odemyká sex a vše, co se sexuality týká.

RAK

Úplněk nastane 02/03/2018. Úplněk uzavře určitou úřední záležitost. Vyjasní situaci se sourozencem. Raci ukončí téma vzdělávání a učení. Do úplňku by měli dořešit vše, co souvisí s autem, nebo jiným dopravním prostředkem. V době úplňku se pohybuje Slunce přes Neptun a Merkur s Venuší u Chironu. Rybí energie mohou klamat, cloumat s emocemi spojené s úřední či soudní záležitostí.  

Březnové novoluní proběhne 17/03/2018. Novoluní otevírá novou možnost vzdělávání a rozšiřování vědomostí. Nasměruje a pomůže s úřední záležitostí spojenou s pracovní oblastí. Slunce a Luna s Chironem zacloumá s emocemi Raků. Venuše spolu s Merkurem přinese komunikaci na téma práce. Raky čeká nová, lepší pracovní smlouva. Zlepšení pracovních podmínek. Budou telefonovat a hovořit o své práci.

Mars od poloviny března posílí nebo ukončí a uzavře veškeré vztahy. Zde Mars aktivuje vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Raci mohou dohodnout nové pracovní podmínky, podepsat nové smlouvy.

LEV

Úplněk nastane 02/03/2018. Úplněk ukončí vše, co souvisí s penězi. Vnese jasno do oblasti hodnot a majetku. V době úplňku se pohybuje Slunce přes Neptun a Merkur s Venuší u Chironu. Rybí energie mohou klamat, zastřít, cloumat s emocemi v oblasti financí. Lvi budou telefonovat, komunikovat a podepisovat. Chiron přinese zadostiučinění. Zraní a tím posílí hodnotu Lvů. Měli by pracovat sami na sobě a posílit své ego.

Březnové novoluní proběhne 17/03/2018. Novoluní přinese nové možnosti, jak získat peníze. Společně vydělané s jinou osobou nebo společností, společníkem. Kdo touží po hypotéce nebo půjčce, může ji získat. Lvíci mohou očekávat podepisování úředních listin. Merkur a Venuše se pohybuje v oblasti ciziny, zahraničí a rozšiřování vědomostí, vzdělávání. V době novoluní se setkají Slunce a Luna s Chironem v Rybách. Lvi mohou najít sexuálního partnera a získat nové finanční zdroje. Chiron přináší silné emoce do citové stránky.

Mars bude Lvy tlačit, aby práce či činnost, kterou dělají, byla ve prospěch druhých. Zvýšená aktivita bude věnována na plnění úkolů, které slíbili vykonat. Lvi by měli věnovat čas tématu kolem svého zdraví a zdravé výživy. Očekávejte řešení zdraví, spolupráci a službu pro někoho.

PANNA

Úplněk v Panně nastane 02/03/2018. Úplněk vnese jasno do oblasti smluv, dohod a vztahů. Panny by měly do úplňku dořešit vztahovou oblast. Slunce je v opozici s Lunou. Rozum a srdce říkají něco jiného.  Několik dní před úplňkem je kritických, proto doporučuji zvýšenou opatrnost. Neriskovat, nenechat cloumat emocemi. Po úplňku je vždy lépe. Rybí energie mohou klamat, zklamat, zamlžovat a cloumat s emocemi. Můžeme si cosi nalhávat nebo být oklamáni. Pozor na veškeré smlouvy a písemnosti. Panny budou podepisovat smlouvy a dohodnou nové podmínky v partnerské i pracovní oblasti.  

Březnové novoluní proběhne 17/03/2018. Novoluní otevírá cestu k nový vztahům a dohodám. Planety přejí v partnerské i pracovní rovině. Do vztahové oblasti přinese Chiron silné emoce. Merkur s Venuší peníze. Panny čeká nová, výhodnější smlouva. Podpisy smluv související s prací. Zlepšení pracovních podmínek. Novoluní přináší lásku a sex do života Panny.

Mars aktivuje téma dětí, partnerů a tvorby.  Díky jeho vlivu mají chuť něco aktivně vytvářet, prezentovat, vrhnout se do společnosti či milostných dobrodružství. Tvořit a plodit. Vznikne něco nového. Aktivita se točí kolem kreativity, dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, ale i cest, cestování, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory.  Období vhodné na lásky, k seznámení s důležitou osobou.  Může přijít nový společník. Pracovně se bude dařit.

VÁHA

Úplněk nastane 02/03/2018. Úplněk přináší období psychicky náročné na emoce a zdraví. Váhy se více pohrouží do sebe. Mnoho práce a povinností. Dokončit vše co je třeba. Váhy mohou zlepši svou vizáž, navštívit lékaře. Pomalu se budu připravovat na svůj úplněk, kdy dořeší veškeré vztahové záležitosti. Rybí energie mohou klamat, mlžit a nalhávat. Zacloumají s emocemi. Tajnosti a lži se  mohou odtajnit. Váhy si musí hlídat  zejména své  zdraví a psychiku.  

Březnové  novoluní proběhne 17/03/2018. Novoluní přináší novou spolupráci nebo spolupracovníky. Mnoho práce a povinností. Váhy čeká podepisování smluv a nastavení nových pravidel ve vztazích.

Mars aktivuje oblast žen, např.: matka, babička, tchýně, švagrová. Veškerá aktivita bude zaměřena na domov a rodinu. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Zvýší svou životní stabilitu. Aktivita se týká domova a pevného zázemí. Mohou řešit nemoc či zdraví.

ŠTÍR  

Úplněk nastane 02/03/2018. Úplněk ukončí přátelství, může přijít zklamání od blízké osoby. Štíři ukončí působení v určité skupině lidí nebo společnosti. Rybí energie mohou klamat, cloumat s emocemi. Můžeme si cosi nalhávat, nebo být oklamáni. Pozor na úřední záležitosti včetně daňového přiznání, klamání by bylo odhaleno.

Březnové novoluní proběhne 17/03/2018. Novoluní otevírá nová partnerství. Kdo hledá životního partnera nebo touží po potomkovi, dostane příležitost. V pracovní rovině přichází nová spolupráce, spolupracovník.  Slunce a Luna s Chironem v Rybách přinese pocit zadostiučinění. Jupiter, planeta štěstí, v březnu začne couvat zpět. Přináší cestu zpět, do minulosti, aby si dořešili nevyřešené a mohli se úspěšně vydat na cestu kupředu nezatíženi minulostí.

Mars působí na oblast komunikace, cestování, přesunů a cest za vzděláváním. Návštěva kurzů a školení.  V tomto období se mohou posílit veškeré vztahy, zejména se sourozenci. Období je vhodné na návštěvy u přátel.  Aktivita se týká úřadů a úředních záležitostí. Zvyšuje aktivitu v  komunikaci, mluveném nebo psaném slovu. Řeší se automobil nebo jiný dopravní prostředek. Dokumenty k dopravnímu prostředku.

STŘELEC

Úplněk nastane 02/03/2018. Úplněk uzavře jednu životní oblast. Ukončí situaci spojenou s prací. Střelci si musí hlídat peníze, Černá Luna se Saturnem jim dávají zabrat.  V době úplňku se pohybuje Slunce přes Neptun a Merkur s Venuší u Chironu. Rybí energie cloumají s emocemi. Můžeme si cosi nalhávat, klamat nebo být oklamáni. Jupiter začíná couvat zpět. Střelci se zastaví, vrátí do minulosti, aby zde dořešili vše nevyřešené. Střelci potkají lásku z minulosti, někoho, koho znají, již ho potkali a nyní se opět objeví v jejich životě. Až se Jupiter rozběhne kupředu, přinese jim lásku, sex a peníze.

Březnové novoluní proběhne 17/03/2018. Novoluní přináší novou cestu se usadit, uzemnit. Mít lepší stabilní práci, vytvoření rodiny, domova a zázemí. Novoluní přinese nová pracovním partnerství, podepisování úředních listin.

Mars působí v oblasti peněz, majetku a hodnot.  Střelce čeká ve zvýšené míře řešení  financí, ale také hodnotě sami k sobě. Začnou si uvědomovat svou vlastní hodnotu. Aktivně se budou zabývat svými penězi nebo majetkem. Mohou výhodně investovat, prodat nebo koupit. Finance jsou zaktivované a jelikož jsou oběživo, tak budou v této době obíhat.

KOZOROH

Úplněk nastane 02/03/2018. Úplněk ukončí určitou úřední záležitost. Vnese jasno do zahraniční cesty nebo tématu ciziny. Do úplňku je nutné vyřešit oblast rozšiřování vědomostí, učení, kurzů a školení. Jupiter začíná couvat zpět, Kozorohům přinese důležitou osobu z minulosti. Je potřeba si vyčistit život od situací, které se hroutí a nemají naději na budoucnost. V době úplňku se pohybuje Slunce přes Neptun a Merkur s Venuší u Chironu. Rybí energie mohou klamat, cloumat s emocemi. Můžeme si cosi nalhávat, nebo být oklamáni slovem nebo písmem.

Březnové novoluní proběhne 17/03/2018. Novoluní přináší vyřizování úředních záležitostí. Aktivitu spojenou s dopravním prostředkem, cestami a cestováním. Mnoho komunikování, telefonování a psaní.

Působení Martu ve vlastním znamení aktivuje a dodá mnoho energie, kdy se Kozorozi zaměří sami na sebe, na své sebeprosazení. Nebudou vědět, kam dřív skočit. Práce a zase práce. Mars je nenechá odpočinout. Veškeré situace se budou točit kolem nich. Přichází zlepšení kondice a zdravotního stavu. Energie je v akci, budou se cítit silnější, schopnější a odhodlanější. Díky Marsu, planetě aktivity, zvládnou překonávat různé překážky. Tyto energii je nutné používat správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií.

Mars se přibližuje k Saturnu a Černé Luně v Kozorohu a tím je aktivuje. Opatrnost ve všech aktivitách neuškodí. Záleží na postavení Černé Luny ve vašem horoskopu. V jakém znamení a oblasti působí.

VODNÁŘ

Úplněk nastane 02/03/2018. Úplněk ukončí situace související s financemi.  Vnese jasno do dluhů, půjček či hypotéky. Dokončí se záležitost s penězi, které Vodnáři mají společně s další osobou, firmou či bankou. V době úplňku se pohybuje Slunce přes Neptun a Merkur s Venuší u Chironu. Rybí energie mohou klamat, cloumat s emocemi. Můžeme si cosi nalhávat, nebo být oklamáni v oblasti hodnot a peněz.  Jupiter začal couvat zpět, je třeba se vrátit do minulosti a dořešit vše z oblasti práce a pracovních aktivit. Vodnářům se ozve aktivita, o které již v minulosti přemýšleli a nedotáhli do konce. Práce a posun kariery mohou očekávat, jakmile se Jupiter otočí a začne se posunovat kupředu.

Březnové  novoluní proběhne 17/03/2018. Novoluní otevírá novou možnost, jak vydělat, získat finance, zvýšit si prestiž své osoby. Vodnáři dostanou přidáno. Uvědomí si svou hodnotu.  V době novoluní se setkají Slunce a Luna s Chironem v Rybách. Přichází zadostiučinění.

Mars se pohybuje domem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti. Nepřátelé jsou v akci, stejně lži a pomluvy.

RYBY

Úplněk nastane 02/03/2018. Úplněk v protilehlém znamení Panny ukončí vztahovou oblast. Partnerství, pracovní svazky, rodinné záležitosti. Emoce s nimi budou velmi cloumat. Srdíčko říká něco jiného než rozum. Ryby dostávají zabrat od přátel a lidí kolem sebe. Je nutné si vybírat spolehlivé osoby. Řešit vzniklé situace ihned, jakmile nastanou, neodsouvat jejich řešení. Přemýšlet reálně, nic si nenamlouvat. Pozor na psychiku. Od úplňku k novoluní jsou poměrně náročné dny.

Březnové novoluní v Rybách proběhne 17/03/2018. Novoluní ve vlastním znamení otevírá novou životní cestu, zrealizování projektů a cílů. Ryby se konečně nadechnou a uvidí svět v lepších barvách. Je čas pustit se do práce. Planety jim přejí. Hovořit budou o lepším výdělku. Dostanou přidáno. V této době byste si měli ujasnit svoje skutečné cíle a jít si za nimi svojí aktivitou.

Mars, planeta aktivity, přináší pomoc od přátel a osob blízkých. Ryby se k cíli dopracují v rámci podpory svých přátel, společníků a díky společné činnosti. Je možné využít konexe a známosti pro své potřeby. Je dobré chodit do společnosti, mezi lidi. Také může přijít do života  Rybiček důležitá osoba pro budoucnost.

počet zobrazení: 42289

Čínský rok psa 2018 – 2019

Čínský rok psa 2018 – 2019

ČÍNSKÝ ROK PSA (v roce 2018 v živlu Země)
PES

Polarita: jang
Pořadí znamení: jedenácté
Symbolika: přední bitevní linie
Šťastná barva: indigová modř
Vůně: balzám, pižmo
Chuť: výrazná, máslovitá
Jídlo a pití: červené maso, sýr a mléko
Květina: květy pomerančovníku, čajová růže
Drahý kámen: opál
Feng-šuej směr: západoseverozápad
Šťastné číslo:  9

 

 

PES A HODINA NAROZENÍ

V životě člověka narozeného ve znamení Psa hraje důležitou úlohu hodina narození. Pes narozený v noci bývá agresivnější, nervóznější a podrážděnější. Je to zapřísáhlý stoupenec spravedlnosti, pravdy a poctivosti. Psi narození v dopoledních hodinách nebo odpoledních hodinách mají výraznější sklony k optimismu a bezstarostnosti než noční Psi. Pohlíží na svět z té lepší stránky a jen zřídka na někoho cení zuby.

PES A MĚSÍC NAROZENÍ

V životě člověka narozeného ve znamení Psa hraje důležitou úlohu hodina narození. Pes narozený v noci bývá agresivnější, nervóznější a podrážděnější. Je to zapřísáhlý stoupenec spravedlnosti, pravdy a poctivosti. Psi narození v dopoledních hodinách nebo odpoledních hodinách mají výraznější sklony k optimismu a bezstarostnosti než noční Psi. Pohlíží na svět z té lepší stránky a jen zřídka na někoho cení zuby.

PES A MĚSÍC NAROZENÍ

ÚNOR
Únoroví Psi jsou ještě zčásti ovlivněni předcházejícím znamením Kohouta. Jsou to tvořiví a pracovití lidé se smyslem pro detail. Jsou duchaplní, důvěryhodní a mít je za přátele je skutečná výhra.

BŘEZEN
Tito lidé mají velké ideály a nikdy se nezabývají malichernými věcmi. Silně věří ve své schopnosti a bez váhání vyjadřují své mínění nebo bojují za spravedlivou věc.

DUBEN
Dubnový Pes je tolerantnější a dobráčtější, ale také nepořádnější a shovívavější než ostatní. Přesto obvykle dostane vše, po čem touží.

KVĚTEN
Tento Pes je temperamentní, společenský, přátelský a dokáže s pozoruhodnou lehkostí navazovat kontakty s lidmi. Má však poněkud bezstarostnou povahu, není tak ukázněný a důsledný, jak by měl v jistých záležitostech být.

ČERVEN
Pes narozený v červnu je pilný, svědomitý a obvykle méně závislý než některé další typy Psa. Před samostatnou prací dává přednost práci v kolektivu.

ČERVENEC
Jsou to cílevědomí a nadaní lidé, kteří se dovedou úspěšně prosadit. Dokáží obdivuhodným způsobem skrývat svoje emoce, takže navenek působí dojmem klidných a vyrovnaných lidí s příslušnou dávkou šarmu a elegance.

SRPEN
Ze všech lidí narozených ve znamení Psa jsou nejméně aktivní a nejvíce intelektuálně založení. Jsou to puntíčkáři, každou událost dopodrobna analyzují, vhodné uplatnění najdou jako kritici, vědci a detektivové. Ale ať jsou sebeúspěšnější, musí čelit silným pocitům pesimismu.

ZÁŘÍ
Tvrdohlaví a náladoví lidé, kteří nejsou spokojeni sami se sebou ani s ostatními. Pokud se naučí větší sebekázni a získají optimističtější pohled na svět, nebude jim nic stát v cestě k dalšímu pokroku.

ŘÍJEN
Schopní, vnímaví a chytří lidé, kteří vše dělají svým tempem a založením jsou spíše samotáři. Hrozí jim nebezpečí, že se dají zcela pohltit svými nápady a myšlenkami, ale druhými nepochopeni, ocitnou se v izolaci.

LISTOPAD
Radostný a optimistický Pes, který pohlíží na svět z té lepší stránky. Neustále se snaží získávat nové zkušenosti a prožít nové zážitky. Má v sobě magnetický šarm, jímž dokáže přesvědčit ostatní, aby jej následovali.

PROSINEC
Jako dobrý bojovník je tento typ Psa spíše praktický a méně sentimentální. Vysoce si cení sám sebe, a proto obyčejně hovoří upřímně, přímo od srdce.

 Jedenáctá pozice čínského zvěrokruhu, Pes je pozice věrnosti k těm, koho miluje, a zuřivosti k jeho nepřátelům. Tyto duše narozené do roků Psa se učí lekci „bdělosti“ – schopnosti spojit ostražitost a tichou opatrnost s velkou smělostí, když brání nebo ochraňují ty, o které se starají. Pes  má schopnost přecházet mezi tradicí a rebelanstvím. Duše psa zosobňuje některé z nejvíce altruistických rysů lidské povahy. Je věrný, závislý, nesobecký a nikdy se neotočí zády ke svému příteli. Jakákoli nepoctivost ho burcuje do „bojového“ stavu a pokládá za věc osobní cti napravit nedobré počínání druhých. Kde je nějaké neštěstí nebo lidské utrpení, jsou Psi vždy v přední řadě. S pevně zaraženými tlapami příliš skromný Pes protestuje proti jakékoli nespravedlnosti a snaží se uvést na pravou míru křivdy.
Psi jsou nejšťastnější, když mají nějaký humanitární cíl. Jsou zásadoví, spolehlivý, nematerialističtí a mají silně vyvinutý smysl pro rozlišování mezi dobrem a zlem. Tyto duše si dělají přátele na celý život a jejich loajalita k druhým je klíčovým prvkem jejich charakteru. Jsou to přitažlivé a čilé osobnosti.
Na druhou stranu jsou Psi úzkostní, obávají se odmítnutí a nejsou si jisti svými schopnostmi. Samolibost není částí jejich emocionálního ustrojení a sebezapírající Pes těžko propaguje sám sebe. Pro Psa, který potřebuje, aby byl vybízen těmi, kterým důvěřuje, je důležité zajistit silnou vnější motivaci. 

 

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
Psův temperament způsobuje, že je silně závislý na svém okolí. Nositelé tohoto znamení mají sklon k melancholii a nespokojenosti. A proto je pro ně zásadně důležité vybírat si prostředí a společníky moudře. Měli by si hledat pozitivní, podněcující lidi, kteří s nimi soucítí, dodávají jim sebedůvěru a maximálně je milují. Psi se v mnohém odlišují, ale jeden sklon, úzkost, mají všichni. Dělají si starosti se spoustou věcí. Většina jejich chování je motivována obavami. Existují stydlivý, samotářští Psi, kteří se většinou oddávají kultivaci své vnitřní čistoty. Jiní jsou odvážní a usměrňují svou energii navenek, aby prozkoumali svět. Pes je „ostrý a pronikavý pozorovatel!“. Protože překypuje životem, dělá více, než aby vyhledával vzrušení novými zkušenostmi; chce porozumět významu věcí a pomoci prosadit sociální uvědomění. S odvahou a nápaditostí, které má, se bude Psovi dobře dařit a stane se zábavným společníkem, který je chytrý a nevázaný. S emoční podporou se může bojovný Pes se vší vážností „postavit světu“ nebo nejméně tyranu ze sousedství. O těch, kteří se narodili do tohoto znamení, je známo, že brání slabší, než jsou sami.

DRUHÁ STRANA – PSOVA DUALITA
V protikladu k mnoha svým chvályhodným vlastnostem nesovícený Pes může být nervózní, uzavřený a podezřívavý. Psi neberou lidi jen takové, jací jsou, ale mohou být blahosklonní a moralizovat. Psí důvěra k druhým lidem se nepřenáší do jejich soukromých životů a mohou být náchylní k obsedantním, dysfunkčním vztahům s problematickými partnery. Uštěpačná slova a paranoidní chování reprezentuje psí energii usměrněnou nejméně produktivně. Vyjádřeno v nejtemnější formě, tato energie se stává úzkostí, vzrušeností, pesimismem, introverzí, opatrným chováním, kritikou, vzpurností, nerozhodností, depresí, moralizováním a závislým chováním. Volba záleží výhradně na každém jedinci. Vzato do extrému, může se vyvinout masochistická nebo úzkostná porucha osobnosti.

NADÁNÍ A SCHOPNOSTI
Pes preferuje soužití s jedním nebo dvěma blízkými přáteli. Velká společenská shromáždění s neznámými lidmi a v neznámém prostředí Psa znervózňují a znejisťují. Za těmito potížemi stojí především jeho základní nedůvěra k cizincům. Tato idealistická duše hledá důstojné spory a je rozhořčována krutostí a nespravedlností. Pes si je kriticky vědomý chyb a kazů druhých. Tento přirozený dar mu může způsobit, že se stává cynickým, dělá „překotné závěry“, může dát jiný smysl slovům a jednáním svých milovaných. Protože je nabroušený a nepřátelsky naladěný na ty, kteří se mu nelíbí, nebude nikdy tolerovat nikoho, kdo je nenasytný po moci a penězích, kdo předstírá nebo není věrný. Vždy se ozývá jako první proti křivdě a jeho ostrý jazyk a kritické poznámky. Psi mají tendenci sami sobě pokládat otázku: „Jaký je smysl mého života?“. Kriticky jsou si vědomi svých vlastních slabostí a nejednou sebe samy zesměšňují sebezastiňujícím humorem. Žádná bytost by k nim nemohla být tak tvrdá, jako jsou na sebe oni sami. Psa ničí kritika a trpí intenzivními pocity sebepochybnosti. To mu může zabraňovat, aby udělal první krok do neznámých vod. Psova úzkost tkví velice hluboko a jeho kůže může být slabá, když ho někdo trestá. Toto zvířecí znamení se pokouší poskytnout morální podporu ostatním a exceluje ve vytváření motivující atmosféry. Psi jsou ochotni pracovat v pozadí a nést kříže druhých. Rozpoznávacím rysem tohoto znamení je nedostatek ambicí v zaměstnání, zvláště ve finančním ohledu. Pokud jde o majetek a příděly v životě, Pes si bude  „vždy dávat něco stranou“. Nikdo by nemohl najít výmluvnějšího a upřímnějšího obhájce druhých.

 

ÚSPĚCH V POVOLÁNÍ
Šťastnými povoláními pro Psa mohou být: reformátor, učitel, náboženský vůdce, soudce nebo tajný poradce. Právo, ošetřovatelství, misionářství a sociální práce jej velmi přitahují. Jako kritici, spisovatelé a básníci, filozofové a moralisté nacházejí Psi pro sebe motivaci. Ať už si zvolí jakékoli povolání, jejich myšlenky budou hluboké a často originální, pronášené s vášní a zaujetím. Zaměstnavatelé Psům věří a Psi jsou také laskavé duše, které jsou experty, když je třeba uklidnit rozčilené lidi a povzbudit atmosféru. Rovněž se říká, že Pes bude mít značný úspěch v oblasti prodeje realit, zvláště bytů. Psovo dilema ve všech druzích zaměstnání bude udržovat v rovnováze stále pokračující konflikty mezi sebedůvěrou a sebepochybnostmi. Pes musí být schopen věřit tomu, co dělá, a cítit se oddán poslání nebo cíli, aby mohl ze sebe vydat to nejlepší.

 

 

 

PRVNÍ TRIGON KOMPATIBILITY
Na výkon zaměřená znamení Krysy, Draka a Opice zahrnuje první kompatibilní trigon. Jsou to intenzivní a entuziastičtí milovníci. V životě i lásce mají tito tři sklon k netrpělivosti a záměr dosáhnout, co si předsevzali. Protože jsou impulzivní a snadno podléhají frustraci, jsou nezkrotní, nepředvídatelní a je jim vlastní tvořivá pozitivní energie jang.

DRUHÝ TRIGON KOMPATIBILITY
Konzervativní a zásadová znamení Buvola, Hada a Kohouta jsou obsažena ve druhém harmonickém trigonu. Tyto tři spřízněné duše dobývají život vytrvalostí, pílí, a pomalým načerpáváním energie. Ačkoli každé z těchto znamení je pevné a ustálené ve svých názorech a stanoviscích, jsou génii v umění přepečlivě plánovat a porozumět moudrosti odloženého uspokojení. Každé  jednotlivé znamení je stálý a dlouhodobý milostný partner ovládaný hlubokou, temnou negativní energií jin.

TŘETÍ TRIGON KOMPATIBILITY
Společensky angažované duše Tygra, Koně a Psa zahrnuje třetí kompatibilní skupina. Tato tři znamení vyhledávají vzájemnou společnost a stejně smýšlejí ve svém sledování humanitárních záležitostí. Každý z nich exceluje ve verbální komunikaci a jsou to nadaní řečníci. Mezilidské vztahy a osobní setkávání jsou jejich nejvyšší prioritou a všichni hledají v tomto životě svou spřízněnou duši. Jsou idealističtí, rozhodní, charakterní, vášniví a srdeční milovníci, vedení agresivní pozitivní silou jang.

ČTVRTÝ TRIGON KOMPATIBILITY
Mírumilovná a empatická znamení Zajíce, Kozy (někdy se uvádí namísto Kozy Ovce) se vzájemně doplňují ve svém hledání estetična a krásy v tomto životě. Tato tři znamení jsou umělecká, kultivovaná a dobře vychovaná. Touží po milostné předehře a jsou dokonalými mistry v milování. Je jim vlastní klidnější temperament než má ostatních devět znamení, pro všechny z nich jsou odporné hádky a spory a snaží se jim vzdálit. Jejich rozjímavá negativní energie jin hledá estetického, nicméně pozitivní energií jang obdařeného milovníka.

 

 

NEKOMPATIBILITA A OPOZICE
Někdy se dvě duše potkají a vypadá to, že spolu ihned zápasí. Mezi znameními existuje vzájemná, zcela protikladná nekompatibilita. Tato dynamika vysvětluje vzájemný vztah s člověkem, který je velice laskavý ke druhým, avšak příkrý k vám. Když jednáte s polarizovanými protiklady, můžete  se setkat s antagonismem, nedostatkem spolupráce a napětím, nedobrými spojenci. Počáteční okouzlení vzájemnou přitažlivostí těchto zcela protikladných znamení nakonec povede k odmítání vzhledem ke konfliktům v základních dispozicích. Například tajnůstkářské chování a příležitostně nepevné svědomí Hada bude frustrovat a odrazovat čestného a upřímného Vepře. Podobně bezstarostný, uvolněný Kůň by mohl dohnat nervózní Krysu k zuřivosti. Sebejistý Drak by se nikdy neměl spojovat s podrážděným a sebezapírajícím Psem a tak dále. Každý je tak řečeno „otevřenou hrobkou plnou peněz“ pro druhého. Protikladná znamení mohou být nejšťastnější v obchodě, kdy přinášejí na stůl to, co se druhému nedostává.

ZNAMENÍ V PŘÍMÉ OPOZICI JSOU:

Krysa a Kůň

 

Buvol a Koza

 

Tygr a Opice

 

Zajíc a Kohout

 

Drak a Pes

 

Had a Vepř

 

SPŘÍZNĚNÉ DUŠE A PROTIVNÍCI
Níže uvedené spřízněné duše nebo protivníci jsou některé tajemné vztahy, o nichž se hovoří zřídka a které nejsou umístěny ani v trigonech kompatibility, ani ve vzájemné opozici. Tyto extrémní kombinace znamení jsou „spřízněné duše“ každého znamení a v drastickém převrácení karmičtí „protivníci“ každého znamení. Zatímco spřízněné duše často slaví výročí zlaté svatby, existují naopak protikladná znamení, která jsou uvězněna ve vzájemném neviditelném boji. Na výše přiloženém grafu si povšimněte, že mimo trojúhelníky kompatibility a opozice existuje nejlepší a nejhorší spojení pro každé ze 12 znamení. Zatímco Koza (Ovce), Zajíc a Vepř jsou nejlepšími přáteli, je to právě extrovertní Kůň, v němž Koza najde svou spřízněnou duši. Krysa je  vysoce kompatibilní s Drakem a Opicí, ale je to právě stoický Buvol, v němž Krysa najde svou spřízněnou duši.

SPŘÍZNĚNÉ DUŠE
Krysa a Buvol
Tygr a Vepř
Zajíc a Pes
Drak a Kohout
Had a Opice
Kůň a Koza (Ovce)

Podobně v extrémní síle, zatímco Pes a Drak vzhledem ke své přímé opozici zažívají třenice, je to právě kritický Kohout, který v Psovi najde svou největší výzvu. Tygr a Opice se sobě nikdy nepodívají přímo do očí, ale je to právě apatický Had, kdo Tygrovi způsobí největší frustraci a dokonce vyvolá skutečný odpor.

KARMIČTÍ BOJOVNÍCI
Krysa a Koza (Ovce)
Buvol a Kůň
Tygr a Had
Zajíc a Drak
Opice a Vepř
Pes a Kohout

 

PES A LÁSKA
Pro Psa je láska opatrné téma a on k záležitostem srdce nikdy není lhostejný. Pes přistupuje k lásce z vážností a nekonečně se snaží nalézt v tomto životě spřízněnou duši. Bez něhy Pes chřadne, avšak nedokáže vyjádřit skrývané pocity. Způsob Psovi lásky je srdečný a vášnivý. Nicméně srdcervoucí vytí zrazeného nebo odmítnutého Psa může způsobit, že jakékoli kousnutí se může zdát neškodné. Pro Psa je obtížné vzdát se vztahu a obtížný partner jej respektuje díky jeho trpělivosti a věrnosti. V lásce je pro Psa nejlepší partií ten, kdo se narodil během roků Tygra nebo Koně. Ovšem jeho pravá spřízněná duše je diplomatický Zajíc. Měl by přistupovat obezřetně k milostným vztahům s Drakem a Kohoutem.

PES A PARTNEŘI

PES A KRYSA
Tato dvě znamení k sobě chovají vzájemný obdiv, respekt a často jsou skvělými přáteli či spolupracovníky. Partnerský vztah je možný hlavně v případě, že budou mít společné zájmy a cíle a jeden druhému ponechá dostatek životního prostoru, aby se necítili omezováni.

PES A BUVOL
Pes i Buvol jsou věrní, spolehliví a berou povinnosti související se vztahem pravdu vážně. Ale Pes potřebuje svobodu, rovnoprávnost, ale neústupný, panovačný Buvol tomu nechce rozumět. I s těmi nejlepšími úmysly obou dvou může toto spojení skončit v nelítostný boj o moc.

PES A TYGR
Vynikající kombinace. V tomto spojení nebude docházet k velkým potížím se vzájemnou komunikací, oba se spolu cítí v pohodě. Pes s Tygrem prožijí velká dobrodružství a budou společně horlivě bojovat ve jménu spravedlnosti. Dosáhnou spolu úspěch a prosperitu.

PES A ZAJÍC
Mezi Psem a Zajícem je velká vzájemná důvěra a přitažlivost. Mají vrozený smysl pro spolupráci, a přitom si ponechají dostatek prostoru pro vlastní seberealizaci. Kombinace, která jim přinese  mnoho dobrého.

PES A DRAK
Mezi Psem a Drakem vznikají velmi vážné střety, nejsou schopni se pochopit a nedůvěřují si. Ani jeden se nedokáže přizpůsobit přáním a potřebám druhého. Znalci čínské astrologie varují Psy před velkými konflikty v osobních i pracovních vztazích s lidmi narozenými ve znamení Draka.

PES A HAD
Spojením těchto znamení vznikne průměrný vztah. K dokonalé harmonii chybí dostatek vzájemného pochopení a tolerance. Měli by se naučit brát toho druhého takového, jaký opravdu je.

PES A KŮŇ
Bývá to láska na první pohled. Tato dvě znamení se vzájemně velmi přitahují a společně mohou vytvořit šťastný a úspěšný vztah. Počestný a rozumný Pes obdivuje u Koně jeho smysl pro strategii a činorodost. Velmi vhodný vztah i k podnikání.

PES A BUVOL
Oba dva mají jen málo společného a nevydrží snášet dlouho napětí mezi svými rozdílnými povahami. Idealistický Pes  jen velmi těžko bude snášet věčné rozmary melancholického Buvola, který je pro něho příliš povrchní a kořistnický.

PES A OPICE
Spojením těchto dvou znamení vznikne poměrně dobrý a bez hlubších problémů fungující vztah. Praktický a moudrý Pes  obdivuje schopnou a odvážnou Opici a váží si jejího vtipu a šarmu.

PES A KOHOUT
Pes i Kohout jsou nároční, kritičtí a tvrdohlaví jedinci, kteří jen velmi těžko snáší nedostatky toho druhého. Ve společném soužití se začne projevovat jejich umíněnost a svéhlavost a stávají se nelítostnými bojovníky.

PES A PES
Psi jsou ve vztahu dobře přizpůsobiví, touží po harmonii a rodině jsou zcela oddáni. Pokud oba budou dostatečně velkorysí, tolerantní a ohleduplní, mají šanci vytvořit skvělý a pohodový vztah.

PES A VEPŘ
Ačkoli tento pár spojují dosti rozdílné vlastnosti charakteru, přesto Pes a Vepř mohou vytvořit poměrně šťastný vztah. Oba jsou přístupní vzájemným ústupkům a ani jeden necítí potřebu rozebírat chyby a nedostatky toho druhého.

PŘÍZNIVÝ DEN, MĚSÍC A HODINA
Nejpříznivějším měsícem v roce je Listopad. Začíná zima, mnohá zvířata se oddávají nečinnosti, ale Pes zůstává na stráži. Listopad je pro lidi narozené v tomto znamení ideálním měsícem, kdy by měli činit závažná rozhodnutí a plánovat úkoly dalšího období. Nejpříznivějším denní doba je od 19. hodiny do 21.hodiny. Psi jsou svým založením noční tvorové, neklidní a ostražití a v tuto dobu ožívají. Mohou v noci svědomitě a pilně pracovat nebo se skvěle bavit.

 

Ale pozor prosím

Výše uvedené ale není správné hodnocení ČÍNSKÉHO HOROSKOPU! Čínský horoskop by měl být podle Slunce, nikoli podle Luny.

Jako příklad správného vypracování horoskopu by to správně mělo být takto:

Ukázka správného vypracování čínského horoskopu:

BĚŽNÝ DEN – 7. listopadu 2017:

 

ukázka osobního čínského horoskopu: 

 

 

nebo takto:

Začátek čínského roku v anglosaském systému

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet zobrazení: 24523

Úplňky a novoluní v roce 2018

Úplňky a novoluní v roce 2018

Rozdíl mezi “věčným lunárním kalendářem” a “starobylými” lunárními kalendáři spočívá v tom, že staré lunární kalendáře se zakládají na pohybu Měsíce zvířetníkovými znameními.  Astronomové tuto “pouť”  nazývají “siderickým měsícem”. 

Věčné kalendáře se naproti tomu zakládají na rytmu od novoluní k dalšímu novoluní. Ten se nazývá “synodický měsíc” neboli “lunace”. Rozdíl mezi těmito rytmy  je velmi podstatný.

Siderický měsíc je doba, kterou Měsíc potřebuje na to, aby se z pohledu Země – opět dostal na výchozí pozici zvěrokruhu.

Synodický pohyb Měsíce představuje lunární cyklus od novoluní k dalšímu novoluní. Novoluní z astronomického hlediska znamená, že Měsíc a Slunce se nacházejí na stejném místě zvěrokruhu. V odborné mluvě se tomu říká konjunkce. Když se Měsíc po absolvování jednoho siderického oběhu vrátí opět na stejné místo zvěrokruhu, Slunce tam není. Jak Měsíc, tak i Slunce (viděno ze Země) prochází zvěrokruhem, samozřejmě podstatně pomaleji. Zatím co Měsíc potřebuje k oběhu celým zvěrokruhem trochu více než 27 dnů, Slunce k tomu potřebuje celý rok. Proto se délka roku definuje tím, že Slunce opět zaujme své výchozí postavení ve zvěrokruhu.

 Aby došlo k dalšímu novoluní, musí být Slunce a Měsíc znovu v konjunkci. Slunce dále putuje zvěrokruhem a Měsíc za ním zaostává. Naštěstí je mnohem rychlejší než Slunce a brzy je dožene. Když se Měsíc opět “setká” se Sluncem, nastane další novoluní, a v tomto okamžiku Měsíc končí svůj synodický oběh. Nachází se ve stejné pozici ve vztahu ke Slunci jako na počátku cyklu. Ve zvěrokruhu se nyní Slunce a Měsíc nacházejí o jedno znamení dál než tomu bylo v posledním novoluní. Proto za novoluním v Raku téměř vždy následuje novoluní ve Lvu. Jen ve zcela zvláštních případech může  nový Měsíc stát úplně na začátku jednoho zvířetníkového znamení a následující novoluní na konci téhož znamení. Doba mezi dvěma novoluními trvá asi 29 dnů, 12 hodin a 44 minut.

Siderický lunární cyklus lze popsat jako pouť Měsíce zvěrokruhem. Vždy podle toho, v jakém znamení se Měsíc nachází, se mění způsob jeho vlivu na svět. Měsíc ovlivňuje kromě jiného růst a dozrávání rostlin, zvířat a lidí. Působí na podvědomí a pocity a všeobecně na vše , co lze přiřadit k ženskému pólu světa. 

FÁZE  LUNY  /vysvětlení  anglických  výrazů/

  NEW MOON                   –   NOVOLUNÍ
  WAXING CRESCENT      –   PRVNÍ  SRPEK
  FIRST QUARTER             –   PRVNÍ  ČTVRT
  WAXING GIBBOUS        –   PŘIBÝVAJÍCÍ  VYKLENUTÍ
  FULL  MOON                  –   ÚPLNĚK
  WANING GIBBOUS        –   UBÝVAJÍCÍ  MĚSÍC
  THIRD QUARTER            –   POSLEDNÍ  ČTVRT
  WANING CRESCENT      –   UBÝVAJÍCÍ  SRPEK  

 

 

 

 

ÚNOR   2018

BŘEZEN   2018

DUBEN   2018

KVĚTEN   2018

ČERVEN   2018

ČERVENEC   2018

SRPEN   2018

ZÁŘÍ   2018

ŘÍJEN   2018

LISTOPAD   2018

PROSINEC   2018

 

počet zobrazení: 4904