Astrologie – Životní milníky II.část

Astrologie – Životní milníky II.část

Návraty Uranu

Uran je  planeta svobody a rebelie, dalo by se říci, že napomáhá úniku. Tato planeta oběhne Zemi, a tím i všechny znamení zvěrokruhu za 84 let. Její pohyb je velice pomalý. Díky své pomalosti působí při tranzitech déle, než jiné, rychlejší planety. Plný návrat do natální polohy přichází v 84 letech našeho života.

Zde jsou  důležité tzv. „astrologické milníky“  v podobě  čtvrtnávratů a polonávratu Uranu,  jako důležité fáze našeho života.

 

Čtvrtnávrat Uranu, takzvaná kvadratura k vlastnímu postavení.

Tato doba je spojována s 21tými narozeninami. Tyto narozeniny jsou brané tradičně jako den nezávislosti člověka v mnoha zemích světa. Toto období je pod silným vlivem  kvadratury Uranu.

Těsně po dvacátých narozeninách bývají naše pocity velmi napjaté. Hledáme uznání. Jsme připraveni udělat zásadní změny. Napětí způsobené vlivem Urana nám dává pocity obav o svůj pokrok. V této době si také dotváříme sexuální a emocionální vztahy. Zažíváme velkou bolest při rozchodu, nebo naopak, když se zamilujeme, tak velice „zralým“ způsobem.

 

Polonávrat Uranu

Nejsilnějším tranzitem Uranu je  jeho  opozice k vlastnímu postavení. Tato opozice přichází kolem 42  roku našeho života. Je pro ni typická chuť vybočit ze stereotypu a rutiny.

Už od čtyřicátých narozenin pociťujeme značné obavy. Cítíme se staří, vidíme kolem sebe mnoho úspěšných lidí, kteří jsou mladší, v těchto lidech můžeme cítit naší konkurenci. Ženy si začínají uvědomovat vzhled, mohou se cítit tak, že pro ně  „skončil život“.

Planeta Uran přináší změny a tím i nové začátky. „Život začíná po čtyřicítce“ je pravdivé přísloví.  Je dobré v této době začít něco nově. Najít si nějakou aktivitu nebo zálibu. Také je dobré změnit účes, začít se jinak oblékat a tím osvěžit náš vzhled. Měli bychom posoudit sexuální život, protože i ten může v této době stagnovat. Pod vlivem energie Urana můžeme oživit náš život.

Je nutné se vypořádat  s napětím a negativitou, kterou vnáší tato opozice do tohoto období. Není nutné hned reagovat přehnaně. Smiřme se s tím, že nám už není dvacet, ani třicet let. Čtyřicítka je znakem vyzrálosti.

Mnoho lidí si v této době dokazuje, že je ještě mladý, a že na vše stačí „s dechem“. Navozují krátkodobé vztahy, zažívají milostné aféry, zejména s mladšími partnery. Vše se ale může vymknout kontrole. Tento vliv Urana využijte, ale mějte ho neustále pod kontrolou. Veškeré výstřednosti by způsobily  zmatek.

Tento vliv je na jednu stranu posilující, a na druhou stranu zničující. Přináší napětí a potíže.

Návrat Uranu

Přichází kolem 84 roku. Je to nejzajímavější a velice posilující tranzit. Má na lidi velmi dynamický vliv. Člověk se  pod tímto vlivem  pouští nadšeně do nových projektů a činností. Přichází oživení tvořivosti. Člověk touží dělat úplně něco jiného a hlavně jinak než doposud. Jeho nadšení je velmi znatelné pro široké okolí.

V této době můžete dát takovému člověku podnětný dárek, který ho může inspirovat v jeho životní proměně a touze po náročných úkolech  díky vlivu návratu Urana.

 

Daniela Hannah

www.astrokarty.cz

počet zobrazení: 2307

Cesta poznání

Cesta poznání

Mystická  cesta poznání je něco tak úžasného, že ne každý člověk si ji může zasloužit.. Je to mystérium lásky, pochopení, klidu a míru, naplněním sebe sama . Vesmír, Energie, Bůh ( říkejte mu jak chcete) si zvolí podle své zvláštní vůle jisté osoby, a to  i  bez jejich zásluhy, a obdaří je svou  náklonností. Buď jsme tedy vyvoleni a můžeme se vydat na Mystickou cestu, nebo nejsme  hodni této Cesty.

Pak nám nebude přáno. Ovšem takový člověk se to nikdy nedoví. To je právě on , kdo Vám bude tvrdit, že nevěří na  duchovno,  tajemno, okultismus.. Nevěří na věštby, náhody, životy po životě… Takovou osobu nepřesvědčíte. A také proč ? Tohoto jsem se již vzdala dávno, nechceš, bojíš se poznání, nikdo tě nenutí ! Zůstaň si v  nevědomosti. Pro tuto osobu je  jistě pohodlnější být v nevědomí. Nenést odpovědnost za své činy. Takový člověk je mrtvý zaživa. V lepším případě jen dřímá a vyčkává na svůj čas procitnutí.

  Mohu s určitostí říci, že všichni lidé, kteří mají za  cíl vstoupit
na Mystickou cestu a jsou na této cestě vytrvalí, dojdou svého cíle,
svého předurčení. I když jsme bytosti chybující, dostali jsme možnost
a odhodlání, oddanost a víru. Sebeobětování. Opustit svět materializmu
a jít za vzděláním duše. Ano, peníze a materiální statky jsou potřeba,
ale až na dalším místě. Nedělejte nic pro peníze, ty Vás neuspokojí,
nejprve naplňte  svoji duši prahnoucí po pochopení, vzdělání  a peníze
poté za Vámi přijdou. Ovládnete li všechny živly, pochopíte.   Proto
není tato cesta pro každého. Jsou mnozí lidé, kteří svoji cestu
započnou, ale nemohou vytrvat. Musí dokonat to, co nyní  začali až
později,  v dalším životě.

  Proto není Mystická cesta věcí rozumu ale citu.
  Existuje zákon o působení myšlenky na astrální říši. V ní jsou
uloženy příčiny pozemských osudů. Člověk by se měl naučit ovládat své
myšlenky. Neoddávat se myšlenkám zlým a nenávistným, ale myšlenkám
dobrým a positivním. Právě tak jako zlá myšlenka působí na astrál a
klade tam semeno, z něhož vzejde jen zloba, tak také semínko dobra
ponese dobré ovoce. Zrovna tak myšlenka bázlivá a stísněná přitahuje
právě to, čeho se obáváme. Pak vědomky či nevědomky zaséváme takové
myšlenky do astrálu a velice rychle poznáme jejich účinky v našem
životě. Myšlenky spojené s přesvědčením jsou přitom mnohem silnější
než myšlenky bezděčné. Zde máte jednoduchý návod, jak žit v hojnosti,
pokud po ní toužíte. Nepřizpůsobujte Vaše nároky výši platu, ale své
výdělky přizpůsobte Vašim požadavkům. Jen touto cestou  dosáhnete
svého nemalého cíle.

  Na karmu lze tedy působit myšlenkami. To je nesporný fakt. Důležité
je dozvědět se, jak máme působení provádět a kterým směrem  máme vést
naše myšlenky, aby se naše karma změnila k našemu nejvyššímu dobru.
  Zde musím uvést, že nejsem věřící osobou dle běžných měřítek. Jen
vím, že nad námi něco je, něco, s čím se spojuji při svých věštbách.
Informační pole, Energie, Vesmír… Každý si To pojmenuje podle svého
přesvědčení.

  Jakmile započnete Mystickou cestu, uvolní se Vaše vůle. Tato
svobodná vůle vzrůstá s duchovním vývojem. Nejvyšší formou je mystika,
neboť v ní si člověk  uvědomuje , že kráčí k Bohu, aby se s ním
spojil, v ní odmítá vše pozemské. Hledá věčný život, moudrost
nejvyšší, spojení s  Otcem. Kdo dospěl tak daleko, uvolnil svoji
osobní vůli. Tím se také stává nejvýš zodpovědným za svoje skutky.
Ten, kdo nastoupil Cestu, je zároveň vyvolený, a to již v pozemském
světě. Vyvolený je ten, koho Vesmírné energie milují. Zahlcují ho svou
přízní. Jsou  lidé, kteří si tento dar  nemohli zasloužit, poněvadž
není v lidské moci se zalíbit Boží milosti. Lidé kráčejí mystickými
stupni vývoje ke znovuzrození. Mystická cesta je pouze jednou z
mnohých cest osvobození se od hmoty  až  k  dosažení osvícení.
  Nahromaděná karma se vybíjí již před početím této Cesty rychle za
sebou následujícím utrpením. Není jediného člověka, který by před
započatou Cestou nezažil kruté rány osudu, ránu za ranou, vždy takové,
které se dotkly právě jeho duše. Jakmile byla Cesta nastoupena,
působení pozemských řádů a zákonů ustává. Začínáme podléhat zcela
jiným zákonům.

Daniela Hannah

www.astrokarty.cz

počet zobrazení: 1468

Karma a svobodná vůle člověka

Karma a svobodná vůle člověka

Slovem karma se označují jisté přírodní zákony, které působí na každého člověka. Řídí naše pozemské osudy.Pro obyčejné lidi jsou nevyhnutelné. Karma je zákon odplaty, dobra i zla. Její činnost vzniká lidskými skutky. Je působením energie, boží spravedlnosti, které nic nemůže ujít. Každý  dobrý, zlý či smíšený skutek přináší své ovoce v některém příštím převtělení, některé v tomto žití. To jsou ty „boží mlýny“, o kterých často hovoříme. V jistých případech působí naše skutky na náš osud již v tomto vtělení, ve kterém jsme je vykonali.   Karma vytváří pouze jisté životní okolnosti, do nichž je člověk nucen vstoupit, ale nemá vliv na jeho svobodnou vůli. Otázka svobodné vůle je problematická. Čím více  člověk umí pracovat se svojí duší, tím  má větší vliv na svou svobodnou vůli.  Lidé se domnívají, že každý  má plnou svobodnou vůli, že každý může jednat, jak je mu libo, že každý je tedy úplně zodpovědný za své skutky. Takzvaná absolutní svoboda náleží pouze těm, kdo jsou zasvěceni. Kdo se spojil s Bohem (Energií), toho vůle splynula s vůlí boží. Lidé mají svobodnou vůli omezenou, podle svého duchovního vývoje.

  Že tomu tak je dokládají všechna proroctví do nejmenších podrobností
vyplněná. U lidí nižšího duchovního stupně je svobodná vůle velmi
omezena, protože skutky hrubé, temné a zlé mají v sobě hluboko
zakořeněné. Jsou jimi pohlceni, prosáklí. K takovým lidem přistupují
cizí vlivy z astrálního světa, oni se stávají jejich nástrojem. Takoví
lidé jsou posedlí zlými neviditelnými bytostmi vytvořenými jejich
myšlenkami. Tyto bytosti se nazývají elementálové. Ti se živí lidským
zlem, nenávistí a temnotou. Lidé se mohou bránit, ale velmi záleží na
duchovní úrovni člověka, jak zlo a dobro rozeznává.

  Pro průměrného člověka může být  dobro a zlo relativní, protože co
je jednou dobré , může být za jiných okolností zlem a naopak. Dalo by
se říci, že na této planetě jsme určeni k boji – abychom se neustále
rozhodovali pro jedno či druhé. Právě to rozhodování nemáme tak rádi,
pak musíme nést důsledky za své činny.

  Musíme připustit, že kromě automaticky působící karmy – zákona osudu
– zasahuje stále Vyšší Energie ( milost boží). Ta odpouští viny a ruší
jejich následky. Kromě toho dává příležitost  k pravé  „cestě
poznání“. Jakmile člověk nastoupil cestu poznání za vyšší úrovní svého
vývoje, stává se zodpovědnější. Tím se v něm probouzí mravní podstata
a cit pro uvažování o skutcích dobrých, zlých a smíšených. Takový
člověk nabývá svobodné vůle a tím také zodpovědnosti za své činy. Tím
pádem začíná působit na svůj osud, na svoji karmu, která pro něj není
nezměnitelná. Kdyby byla karma nezměnitelná, nebylo by  svobodné vůle.
  Některou část karmy jsme již zažili, některou zažíváme v přítomnosti
a některá čeká, aby přinesla  v budoucnu ovoce. To, co jsme zažili
nechme být, to je pryč. To, co zažíváme, musíme vytrpět a jen to, co
čeká v budoucnu, můžeme přemoci a ovládnout.   Proto veškeré naše síly
soustřeďme k ovládnutí karmy budoucnosti. Té karmy, která dosud plody
nepřinesla. Tím je nám jasné, že se lze čekající karmě vyhnout. Člověk
může změnit svůj osud, totiž svoji karmu, již v tomto životě. Je nám
dána  moc působit na osud a měnit jej. Energie chce, abychom byli
šťastni. Ne nadarmo se lidé modlí : “ Odpusť nám naše viny.“   Co
znamenají tato slova ? Nic jiného, než odpuštění hříchů, nebo-li zlé
karmy. Karma celou svoji tajnou a ohromnou silou je pouhou bublinou,
která praskne a rozplyne se, pokud umíme a budeme pracovat se svým
duchem. Se svým druhým Já.Proto jsou zde věštci, astrologové a
kartáři,  kteří  mohou zmírnit dopad Vašeho osudu svoji radou, mají
Vás nasměrovat na tu správnou životní cestu. Správně se rozhodnout. To
ostatní je už ve Vašich rukou.

Daniela Hannah

www.astrokarty.cz

počet zobrazení: 2654

Mé rady

Mé rady

Poznání
Podstatou našeho Já  je pochopení, poznání, že my sami jsme Absolutno.Nejvyšší autorita. Plni nekonečné hojnosti a materiálního dostatku.

Lepší a nejlepší
Neustálé zlepšování a zdokonalování sama sebe ve všech oblastech Vás postaví do pozice jedničky, toho nejlepšího. Lidé, kteří jsou bohatí uvnitř sebe, jsou předurčeni k tomu nejlepšímu. Chtějte být lepší než Ti druzí, nejlepší.  Stačí vykročit a Vesmír Vám ukáže cestu a pomůže jít po této cestě.

Štěstí a radost je nutné propojit s dobročinností. Mnoho peněz v bance bez radosti je vlastně stavem chudoby. Peníze na účtu z Vás boháče neudělají. Budete-li si neustále dělat starosti o svoje peníze, jste chudí a nešťastní. Svůj život naplníte sdílením peněz formou charity a dobročinnosti všude tam, kde jsou peníze potřeba. Peníze nikdy nepůjčujte, ale dejte lidem práci. Ukažte jim jak na to. Zdroj, z kterého pocházejí Vaše peníze, je nekonečný, neomezený a nedá se vyčerpat.

Smysl života
Najděte si svůj smysl života, své životní poslání. Zeptejte se sami sebe, jak můžete pomoci. Čím mohu prospět? Odpověď najdete v sobě. Každý máme svůj úkol, své poslání, svoji karmu. Když ji najdeme, pak
známe i náš smysl života,

Radujte se z úspěchů druhých
Zejména nepřátel a konkurence. Věřte, že se tak stanou našimi pomocníky na cestě vzhůru. Nejprve je očekávání a teprve poté výsledek. Výsledek je obsažen ve Vašem očekávání. Naplní Vás očekávání nikoliv výsledek.

Přijměte fakt, že v každém neúspěchu je zárodek úspěchu. Je to princip zpětné vazby. Veškeré neúspěchy jsou základními kameny našeho konání. Tyto kameny nás posouvají k našim cílům. Ve skutečnosti neúspěch neexistuje. Je to jen cesta, jak dělat určité věci správně.

Vděčnost a vlídnost Vesmíru nezná mezí. Je to otevřený prostor. Vděčnost a vlídnost je přirozený znak vědomí bohatství a hojnosti. Vždy to nejlepší je pro Vás nejlepší. Proto si vezměte za příklad toho nejlepšího – Boha ( můžeme mu říkat  Vesmír, Nejvyšší…). On je přece největším původcem, zásobárnou hojnosti.

Existují přesná pravidla, jak dosáhnout splnění všech tužeb a přání:

Vstupte do prostoru mezi myšlenky. Tento prostor je přenosový vír , kdy komunikuje Vaše Já s kosmickou energií. Musíte mít jasnou vizi, obraz  toho, čeho chcete dosáhnout. Mít cíl.

Musíte se vzdát veškeré závislosti na výsledku. Vše, co konáme, neděláme pro výsledek , ale pro cestu, po které půjdeme až na konec. Tam na nás čeká výsledek. Výsledek není to nejdůležitější. Bez něho se
obejdeme, bez cesty nikoliv. Cesta z nás dělá „lepšího člověka“.

Detaily neřešte. Ty ponechte Vesmíru. Mít viditelný cíl v našem vědomí je velmi důležité, ovšem  neméně důležité je na tomto ideálnu nebýt závislí. Váš úmysl je všude v prostoru. Tento vesmírný prostor má veškeré kapacity k tomu, aby připravil a naladil drobné detaily potřebné právě k ovlivnění výsledku Vaší práce.

Určitě se Vám někdy stalo, že úporně myslíte na nějaké jméno a ne a ne si vzpomenout. Čím více jste na jméno mysleli, tím jste měli větší zmatek v hlavě. Nakonec jste zanechali svého úsilí  a přestali na onen
detail myslet. Nejednou, jako blesk z čistého nebe, aniž byste vyvíjeli jakoukoliv činnost, přišla k Vám správná informace. Tím, že jste na  věc aktivně mysleli, jste rozbouřili svoji mysl natolik, že skončila neúspěchem. Když  se Vaše mysl zklidnila a utlumila na minimum, vklouzli jste nevědomky do prostoru mezi myšlenky, kam jste Vaše přání vypustili. Tam byla Vaše tužba zpracována. Toto je pravý význam slov: „Klepejte na bránu a bude Vám otevřena.“

 Nejjednodušší způsob, jak „vklouznout“ mezi myšlenky do prostoru, je meditace. Přejít do hladiny
alfa. Zpomalit frekvenci mozku. Je mnoho forem meditací, které nám pomohou dostat se do tohoto prostoru.

Štěstí a lidé
Mezi důležité úkoly každého z nás patří, učinit šťastného každého člověka, se kterým máte „co do činění“.

Život se jistě posouvá směrem ke štěstí. Měli bychom se ptát sami sebe, jestli to, co konáme, nás a všechny okolo dělá šťastnějšími.

Štěstí je prioritní cíl. Světlo na konci tunelu. Ideál všech ideálů. Záměr našeho bytí. Ať už toužíme po majetku, dobrých vztazích, práci, která nás uspokojuje, vždy ve skutečnosti toužíme po štěstí.

Za štěstím bychom měli jít jako první. Kdybychom to tak udělali, vše ostatní by za námi přišlo samo.

Energie pevného úmyslu

Musíme učinit vždy neměnné rozhodnutí, které již není možné vrátit zpět. Nenechávat si “ zadní vrátka“, možnost návratu, kdyby to nevyšlo. Jedná se o jasné zaměření mysli na náš cíl. Abychom dosáhli bohatství, nebo všeho, co si přejeme v hmotném světě, musíme se na to zaměřit. Rozhodnout se a sebejistě jít  za svým smyslem života.

Naše rozhodnutí musí být neměnné. Vesmír si s detaily poradí. Zorganizuje a přichystá nám další možnosti. Nesmíme si nechat tyto šance ujít.

Není třeba posuzovat. Když se naučíte vzdát se neustálého rozlišování dobrého a špatného, pak dosáhnete většího klidu. Soud nechte  Vesmíru. Budete uvnitř klidnější, když se dokážete zbavit rozlišování. Snáze se dostanete do myšlenkového prostoru.  Zbavte se vymezení, označování, hodnocení, analýzy a Vašeho posuzování druhých osob.Vytváříte zbytečně vír v myšlenkovém prostoru.

Poznání  přináší změnu
Poznání, načerpání informací  je vstřebáváno spontánně. Poznání přináší změnu, a tím vytvoří nové příležitosti. Informace z této knihy vytvoří ve Vás spontánně předpoklady pro bohatství a hojnost.

Láska a přepych.
Mějte rádi sami sebe. Milujte svoji rodinu. Milujte všechny. Milujte svět. Nejmocnější síla  je láska. Láska je nade všechna kouzla. Prostě „spadněte do lásky“. S láskou přijměte i přepych, jako  způsob Vašeho
života. Luxus je pro nás přirozenou situací. Přijetí přepychu jako životního stylu je cesta, která Vás dovede k bohatství a hojnosti, které k Vám pomalu plynou.

Vydělávání peněz
Vydělávejte peníze   a nezapomínejte na ostatní. Všude tam, kde jsou peníze potřeba. Pomáhejte ostatním peníze vydělat. Nepůjčujte, ale naučte je, jak je vydělat. Naplňte jejich touhy a přání Je to způsob, jak si zajistit  pro sebe dostatek  peněz a naplnit svá vlastní přání.

Motivace
Nejlepší způsob motivace osob kolem nás je, aby nám pomohli naplnit naše sny pomocí naplňování snů jejich.

Naučit se říkat NE záporným myšlenkám. Zbavte se negativismu. Pokaždé, když se k Vám dostaví záporná myšlenka, řekněte si: „Další.“ A je to.Vyhýbejte se negativním lidem. Tito lidé Vás připravují o energii. Zahalte se láskou a hojností. Nedovolte vyrůst negativismu ve Vašem prostředí.

Život jsou protihodnoty
Každá mince má dvě strany. Radost a smutek, slast a bolest, vrchol a pád, horko a zima, světlo a temnota, zrození a smrt. Veškeré zážitky a zkušenosti vznikají kontrastem. Jedno bez druhého by nemělo význam.
Člověk, který nikdy nepoznal hlad, nepochopí význam slova hladový. Slepý člověk nemá představu světla, protože nikdy světlo neviděl. Smiřte se s koexistencí protikladů. Nechme naše podvědomí méně a méně rozlišovat protiklady. Není černá, ani bílá magie, ale prostě magie. Vítěz a poražený bude chápán jako dva póly  téže osoby.

Otevřená rozmluva  je příležitost
Každý styk s dalším člověkem je příležitost k  růstu a naplnění Vaší touhy. Této příležitosti se dostane pouze těm, kdo mají probuzené vědomí. Otevřenost a upřímnost  hovoru otevírá kanály k uvědomění si
těchto možností.

Životní karma, úkol Vašeho života
Jsme tu pro to, abychom splnili náš určitý úkol. Je důležité najít a pochopit své životní poslání. Pokud porozumíte správně, co se od Vás žádá, půjde Vám vše hladce. Nebude Vám nikdo“ házet klacky pod nohy“. Vaše práce Vás pak bude obohacovat a naplňovat. Budete šťastni, a tím napomůžete zavést mír a klid ve Vaší duši.Toto poznání Vám otevře bránu do oblasti čistého Vesmíru. Tam jsou rozseta semínka Vaší touhy. A čekají na správný čas, kdy se projeví v podobě rozkvetlých vzrostlých stromů.  Vaše touhy tak budou mít pevné základy.

Otázka výjimečnosti
To, co dělají všichni, je podle nich normální. Potom, jste-li výjimeční, jste „jiní“! Nenechte se strhnout davem. Nebojte se  lidí,  kteří považují to, co dělají, za správné. Jděte a dělejte věci jinak, podle své intuice. Nenechte se ovlivňovat. Buďte výjimeční.

Obdarovávat a být obdarován.
Je stejně důležité umět dostávat jako dávat. Je pravdou, že Ti lidé, kteří neumějí přijmout dary nemají schopnost cokoliv  dávat. Není to vždy jen o materiální stránce daru. Může to být pochvala nebo obdiv. Naučte se přijmout kompliment , ale také schopnosti jej udělit. Nedostatkem vážnosti k druhým nebo neschopností obdivu vytváříte u sebe stav chudoby ducha.

Peníze jsou oběživo
Peníze neustále musí proudit. Hromadění peněz nevede k jejich nárůstu. K rozmnožení potřebují pohyb, tok – a to oboustranný. Tam i zpět. Jinak blokujete energetický proud, a tím způsobujete problémy jiným  i sobě. Utrácejte, darujte. Čím více dáte, tím větší objem se Vám vrátí zpět. Peníze dávejte s láskou, potom je s láskou dostanete  zpět. Vzdejte se části svých peněz bez podmínek. Odpoutejte se od svého daru.

Nad věcí
Abyste mohli žít naplno, je třeba jít do všeho naplno. Za hranice Vašich možností. Buďte nadčasoví. myslete nad rámec svého ohraničeného vědomí.  Image Vašeho Já je jen maskou, za kterou se ukrýváme.
Ovlivněni strachem a obavou z budoucnosti. Vina a lítost Vás svazuje a omezuje.  Nestarejte se o to, co bylo, a neobávejte se, co bude. Žijte přítomností a na současnost soustřeďte veškerou energii. Nemějte svoje Já v říši myšlenek. Vesmír k Vám bude promlouvat mezi myšlenkami, spontánně. Toto je intuice. Poslouchejte svoji intuici.

Obklopte se pozoruhodnými lidmi, kteří mají talent, jsou něčím výjimeční, nadáni nějakou schopností. Jejich spojení vydá víc než jednotlivec. Pokud se obklopíte schopnými jedinci, i Vy bude zdatní ve všem, co konáte.

Nejvyšší společenské hodnoty
Nedotknutelnost, pravda, láska, víra, věrnost, krása. Bez těchto hodnot  nastává  chaos , zmatení. Pokud se nebudou ctít tyto hodnoty, dojde k rozpadu. Naruší se  společenství. Vše se začne otřásat ve svých základech. Pro společnost  by měly být tyto hodnoty  nejvyšší preferencí.

Bezstarostnost
Hojnost nás očistí od starosti týkající se peněz. Opravdu bohatí lidé nevidí problém vzniklý ztrátou peněz. Vědí, že tato zásobárna je nekonečná. Když se zeptáte, odkud pocházejí tyto peníze, odpověď je prostá: Ze zdrojů, kde se zrovna nacházejí.

Poděkování
Poděkujte všem, kteří Vám pomáhají. Pochvalte, buďte vděčni, ale jen tehdy, když to opravdu cítíte.  Vyslovením uznání vznikne velmi mocná energie, která přináší víc, než jste získali.

Uspokojení ze života
Zhodnoťte svůj celý život, tak jak je. Nic nechtějte měnit, jen se poučte. Vším, čím jste byli a co jste dělali, jste v danou chvíli žili tak, jak jste nejlépe uměli. Obohaceni o poučení jdete dál. Negativní situace Vás naučí, že nikdy více. Pokud se neponaučíte, dostanete se do podobné situace znovu a znovu, až pochopíte. Vězte, že žít znamená uvědomit si fakt, že veškerá moc spočívá v okamžiku. Radujte se z maličkostí. Mějte radost ze života. Žijte svůj život v lásce a radosti. Hojnosti a blaženosti.Toto jsou kapky poznání bohatství. Jednou  z kapek bude rybník. Bezedná studna poznání. Nemusíte tyto kroky konat vědomě. Vytvořte si hojnost v takovém rozsahu, jak Vaše Já žádá! Naplňte svoji duši touhou, v materiální podobě se dostaví zanedlouho. Sdílejte své bohatství s ostatními. Bohatství nám nenáleží, pochází z Vesmíru a jen tomu náleží. Vesmír tuto hojnost s námi sdílí, ovšem také Vás pozoruje, jak s majetkem zacházíte. Pokud to bude v rozporu s vesmírnými zákony, bohatství Vám bude odebráno. Dejte si pozor, kde se nachází Vaše vědomí. Pokud jste myšlenkami v minulosti, pak je veškerá Vaše pozornost v minulosti. Potom můžete přehlédnou něco podstatného v přítomnosti.  Buďte v rukou božích, Vesmíru, právě teď, v tuto chvíli. Uvědomte si jeho přítomnost ve Vás, okolo Vás. Jeho přítomnost je všude. Stačí vědět. Věřit.

Daniela Hannah

www.astrokarty.cz

počet zobrazení: 976

CO JE  NUMEROLOGIE ?

CO JE NUMEROLOGIE ?

Numerologie je moderní označení pro výklady významu čísel. Její  název
pochází z latinského numerus – číslo. Zkoumání čísel a jejich vibrací,
má své kořeny v dávné minulosti. Již v biblických dobách lidé tušili,
že čísla a jejich vibrace mají velký význam. Každá taková vibrace
silně ovlivňuje naše životy. Čísla od jedničky  do devítky představují
úplný proces tvoření, a to od počátku zrození Vesmíru.Numerologie je
úzce spjata  s astrologií a vzájemně se doplňují.

Za zakladatele numerologie lze považovat starověkého matematika
Pythagora, který žil v 6. století př. n. l. Starořečtí pythagorejci
věřili, že podstatou všeho je číslo. Čísla pro ně byla i symbolem
určitých duchovních hodnot, např. spravedlnost vyjadřovali číslem
4(2×2) nebo číslem 9(3×3). Phytagoras a jeho stoupenci se snažili, aby
lidé z čísel, která obsahují jisté informace, pochopili sami sebe.
Svůj život a jeho zákonitosti a znovu navázali spojení s duchovnem.
Tato myšlenka zůstala aktuální až do dnešní doby.

Díky numerologii můžeme pochopit, proč jsme takoví jací jsme, proč nás
někdo přitahuje a rozumíme si s ním víc než s jinými. A naopak – proč
nedokážeme najít s některými lidmi společnou řeč. Dozvíme se, jaká je
naše životní cesta a kam směřuje. Čím je vhodné se v určitý čas
zabývat a čeho se naopak vyvarovat. To vše se dá zjistit z data
narození. Je možné určit, jaké má naše jméno význam. Jaké místo je pro
nás vhodné na bydlení nebo práci. Spočítat  lze vlastně cokoliv, co je
spjato s naším životem. Určit datum důležité události v životě jako je
svatba, koupě rodinného domu, začátek podnikání nebo studia.

Je to vzrušující návod, jak pracovat na svém štěstí. Správná volba ve
správný čas. Možnost jak  ukončit negativní následky různých životních
okolností, které nás potkají a tím si přímo ovlivnit svůj život. S
numerologií neponecháme nic náhodě, ale využijeme moci vibrací a
energie čísel, aby nám pomohly rozšifrovat, co a kdy je vhodné udělat
a jak se zachovat.

Tato zajímavá hra s čísly je klíčem k úspěchu. Stačí porozumět. Už
tím, že se  narodíme máme přidělena čísla a tím i vibrace, které nás
ovlivňují po celý život.

počet zobrazení: 2704