Slovem karma se označují jisté přírodní zákony, které působí na každého člověka. Řídí naše pozemské osudy.Pro obyčejné lidi jsou nevyhnutelné. Karma je zákon odplaty, dobra i zla. Její činnost vzniká lidskými skutky. Je působením energie, boží spravedlnosti, které nic nemůže ujít. Každý  dobrý, zlý či smíšený skutek přináší své ovoce v některém příštím převtělení, některé v tomto žití. To jsou ty „boží mlýny“, o kterých často hovoříme. V jistých případech působí naše skutky na náš osud již v tomto vtělení, ve kterém jsme je vykonali.   Karma vytváří pouze jisté životní okolnosti, do nichž je člověk nucen vstoupit, ale nemá vliv na jeho svobodnou vůli. Otázka svobodné vůle je problematická. Čím více  člověk umí pracovat se svojí duší, tím  má větší vliv na svou svobodnou vůli.  Lidé se domnívají, že každý  má plnou svobodnou vůli, že každý může jednat, jak je mu libo, že každý je tedy úplně zodpovědný za své skutky. Takzvaná absolutní svoboda náleží pouze těm, kdo jsou zasvěceni. Kdo se spojil s Bohem (Energií), toho vůle splynula s vůlí boží. Lidé mají svobodnou vůli omezenou, podle svého duchovního vývoje.

  Že tomu tak je dokládají všechna proroctví do nejmenších podrobností
vyplněná. U lidí nižšího duchovního stupně je svobodná vůle velmi
omezena, protože skutky hrubé, temné a zlé mají v sobě hluboko
zakořeněné. Jsou jimi pohlceni, prosáklí. K takovým lidem přistupují
cizí vlivy z astrálního světa, oni se stávají jejich nástrojem. Takoví
lidé jsou posedlí zlými neviditelnými bytostmi vytvořenými jejich
myšlenkami. Tyto bytosti se nazývají elementálové. Ti se živí lidským
zlem, nenávistí a temnotou. Lidé se mohou bránit, ale velmi záleží na
duchovní úrovni člověka, jak zlo a dobro rozeznává.

  Pro průměrného člověka může být  dobro a zlo relativní, protože co
je jednou dobré , může být za jiných okolností zlem a naopak. Dalo by
se říci, že na této planetě jsme určeni k boji – abychom se neustále
rozhodovali pro jedno či druhé. Právě to rozhodování nemáme tak rádi,
pak musíme nést důsledky za své činny.

  Musíme připustit, že kromě automaticky působící karmy – zákona osudu
– zasahuje stále Vyšší Energie ( milost boží). Ta odpouští viny a ruší
jejich následky. Kromě toho dává příležitost  k pravé  „cestě
poznání“. Jakmile člověk nastoupil cestu poznání za vyšší úrovní svého
vývoje, stává se zodpovědnější. Tím se v něm probouzí mravní podstata
a cit pro uvažování o skutcích dobrých, zlých a smíšených. Takový
člověk nabývá svobodné vůle a tím také zodpovědnosti za své činy. Tím
pádem začíná působit na svůj osud, na svoji karmu, která pro něj není
nezměnitelná. Kdyby byla karma nezměnitelná, nebylo by  svobodné vůle.
  Některou část karmy jsme již zažili, některou zažíváme v přítomnosti
a některá čeká, aby přinesla  v budoucnu ovoce. To, co jsme zažili
nechme být, to je pryč. To, co zažíváme, musíme vytrpět a jen to, co
čeká v budoucnu, můžeme přemoci a ovládnout.   Proto veškeré naše síly
soustřeďme k ovládnutí karmy budoucnosti. Té karmy, která dosud plody
nepřinesla. Tím je nám jasné, že se lze čekající karmě vyhnout. Člověk
může změnit svůj osud, totiž svoji karmu, již v tomto životě. Je nám
dána  moc působit na osud a měnit jej. Energie chce, abychom byli
šťastni. Ne nadarmo se lidé modlí : “ Odpusť nám naše viny.“   Co
znamenají tato slova ? Nic jiného, než odpuštění hříchů, nebo-li zlé
karmy. Karma celou svoji tajnou a ohromnou silou je pouhou bublinou,
která praskne a rozplyne se, pokud umíme a budeme pracovat se svým
duchem. Se svým druhým Já.Proto jsou zde věštci, astrologové a
kartáři,  kteří  mohou zmírnit dopad Vašeho osudu svoji radou, mají
Vás nasměrovat na tu správnou životní cestu. Správně se rozhodnout. To
ostatní je už ve Vašich rukou.

Daniela Hannah

www.astrokarty.cz

počet zobrazení: 2649