Mystická  cesta poznání je něco tak úžasného, že ne každý člověk si ji může zasloužit.. Je to mystérium lásky, pochopení, klidu a míru, naplněním sebe sama . Vesmír, Energie, Bůh ( říkejte mu jak chcete) si zvolí podle své zvláštní vůle jisté osoby, a to  i  bez jejich zásluhy, a obdaří je svou  náklonností. Buď jsme tedy vyvoleni a můžeme se vydat na Mystickou cestu, nebo nejsme  hodni této Cesty.

Pak nám nebude přáno. Ovšem takový člověk se to nikdy nedoví. To je právě on , kdo Vám bude tvrdit, že nevěří na  duchovno,  tajemno, okultismus.. Nevěří na věštby, náhody, životy po životě… Takovou osobu nepřesvědčíte. A také proč ? Tohoto jsem se již vzdala dávno, nechceš, bojíš se poznání, nikdo tě nenutí ! Zůstaň si v  nevědomosti. Pro tuto osobu je  jistě pohodlnější být v nevědomí. Nenést odpovědnost za své činy. Takový člověk je mrtvý zaživa. V lepším případě jen dřímá a vyčkává na svůj čas procitnutí.

  Mohu s určitostí říci, že všichni lidé, kteří mají za  cíl vstoupit
na Mystickou cestu a jsou na této cestě vytrvalí, dojdou svého cíle,
svého předurčení. I když jsme bytosti chybující, dostali jsme možnost
a odhodlání, oddanost a víru. Sebeobětování. Opustit svět materializmu
a jít za vzděláním duše. Ano, peníze a materiální statky jsou potřeba,
ale až na dalším místě. Nedělejte nic pro peníze, ty Vás neuspokojí,
nejprve naplňte  svoji duši prahnoucí po pochopení, vzdělání  a peníze
poté za Vámi přijdou. Ovládnete li všechny živly, pochopíte.   Proto
není tato cesta pro každého. Jsou mnozí lidé, kteří svoji cestu
započnou, ale nemohou vytrvat. Musí dokonat to, co nyní  začali až
později,  v dalším životě.

  Proto není Mystická cesta věcí rozumu ale citu.
  Existuje zákon o působení myšlenky na astrální říši. V ní jsou
uloženy příčiny pozemských osudů. Člověk by se měl naučit ovládat své
myšlenky. Neoddávat se myšlenkám zlým a nenávistným, ale myšlenkám
dobrým a positivním. Právě tak jako zlá myšlenka působí na astrál a
klade tam semeno, z něhož vzejde jen zloba, tak také semínko dobra
ponese dobré ovoce. Zrovna tak myšlenka bázlivá a stísněná přitahuje
právě to, čeho se obáváme. Pak vědomky či nevědomky zaséváme takové
myšlenky do astrálu a velice rychle poznáme jejich účinky v našem
životě. Myšlenky spojené s přesvědčením jsou přitom mnohem silnější
než myšlenky bezděčné. Zde máte jednoduchý návod, jak žit v hojnosti,
pokud po ní toužíte. Nepřizpůsobujte Vaše nároky výši platu, ale své
výdělky přizpůsobte Vašim požadavkům. Jen touto cestou  dosáhnete
svého nemalého cíle.

  Na karmu lze tedy působit myšlenkami. To je nesporný fakt. Důležité
je dozvědět se, jak máme působení provádět a kterým směrem  máme vést
naše myšlenky, aby se naše karma změnila k našemu nejvyššímu dobru.
  Zde musím uvést, že nejsem věřící osobou dle běžných měřítek. Jen
vím, že nad námi něco je, něco, s čím se spojuji při svých věštbách.
Informační pole, Energie, Vesmír… Každý si To pojmenuje podle svého
přesvědčení.

  Jakmile započnete Mystickou cestu, uvolní se Vaše vůle. Tato
svobodná vůle vzrůstá s duchovním vývojem. Nejvyšší formou je mystika,
neboť v ní si člověk  uvědomuje , že kráčí k Bohu, aby se s ním
spojil, v ní odmítá vše pozemské. Hledá věčný život, moudrost
nejvyšší, spojení s  Otcem. Kdo dospěl tak daleko, uvolnil svoji
osobní vůli. Tím se také stává nejvýš zodpovědným za svoje skutky.
Ten, kdo nastoupil Cestu, je zároveň vyvolený, a to již v pozemském
světě. Vyvolený je ten, koho Vesmírné energie milují. Zahlcují ho svou
přízní. Jsou  lidé, kteří si tento dar  nemohli zasloužit, poněvadž
není v lidské moci se zalíbit Boží milosti. Lidé kráčejí mystickými
stupni vývoje ke znovuzrození. Mystická cesta je pouze jednou z
mnohých cest osvobození se od hmoty  až  k  dosažení osvícení.
  Nahromaděná karma se vybíjí již před početím této Cesty rychle za
sebou následujícím utrpením. Není jediného člověka, který by před
započatou Cestou nezažil kruté rány osudu, ránu za ranou, vždy takové,
které se dotkly právě jeho duše. Jakmile byla Cesta nastoupena,
působení pozemských řádů a zákonů ustává. Začínáme podléhat zcela
jiným zákonům.

Daniela Hannah

www.astrokarty.cz

počet zobrazení: 1464