Poznání
Podstatou našeho Já  je pochopení, poznání, že my sami jsme Absolutno.Nejvyšší autorita. Plni nekonečné hojnosti a materiálního dostatku.

Lepší a nejlepší
Neustálé zlepšování a zdokonalování sama sebe ve všech oblastech Vás postaví do pozice jedničky, toho nejlepšího. Lidé, kteří jsou bohatí uvnitř sebe, jsou předurčeni k tomu nejlepšímu. Chtějte být lepší než Ti druzí, nejlepší.  Stačí vykročit a Vesmír Vám ukáže cestu a pomůže jít po této cestě.

Štěstí a radost je nutné propojit s dobročinností. Mnoho peněz v bance bez radosti je vlastně stavem chudoby. Peníze na účtu z Vás boháče neudělají. Budete-li si neustále dělat starosti o svoje peníze, jste chudí a nešťastní. Svůj život naplníte sdílením peněz formou charity a dobročinnosti všude tam, kde jsou peníze potřeba. Peníze nikdy nepůjčujte, ale dejte lidem práci. Ukažte jim jak na to. Zdroj, z kterého pocházejí Vaše peníze, je nekonečný, neomezený a nedá se vyčerpat.

Smysl života
Najděte si svůj smysl života, své životní poslání. Zeptejte se sami sebe, jak můžete pomoci. Čím mohu prospět? Odpověď najdete v sobě. Každý máme svůj úkol, své poslání, svoji karmu. Když ji najdeme, pak
známe i náš smysl života,

Radujte se z úspěchů druhých
Zejména nepřátel a konkurence. Věřte, že se tak stanou našimi pomocníky na cestě vzhůru. Nejprve je očekávání a teprve poté výsledek. Výsledek je obsažen ve Vašem očekávání. Naplní Vás očekávání nikoliv výsledek.

Přijměte fakt, že v každém neúspěchu je zárodek úspěchu. Je to princip zpětné vazby. Veškeré neúspěchy jsou základními kameny našeho konání. Tyto kameny nás posouvají k našim cílům. Ve skutečnosti neúspěch neexistuje. Je to jen cesta, jak dělat určité věci správně.

Vděčnost a vlídnost Vesmíru nezná mezí. Je to otevřený prostor. Vděčnost a vlídnost je přirozený znak vědomí bohatství a hojnosti. Vždy to nejlepší je pro Vás nejlepší. Proto si vezměte za příklad toho nejlepšího – Boha ( můžeme mu říkat  Vesmír, Nejvyšší…). On je přece největším původcem, zásobárnou hojnosti.

Existují přesná pravidla, jak dosáhnout splnění všech tužeb a přání:

Vstupte do prostoru mezi myšlenky. Tento prostor je přenosový vír , kdy komunikuje Vaše Já s kosmickou energií. Musíte mít jasnou vizi, obraz  toho, čeho chcete dosáhnout. Mít cíl.

Musíte se vzdát veškeré závislosti na výsledku. Vše, co konáme, neděláme pro výsledek , ale pro cestu, po které půjdeme až na konec. Tam na nás čeká výsledek. Výsledek není to nejdůležitější. Bez něho se
obejdeme, bez cesty nikoliv. Cesta z nás dělá „lepšího člověka“.

Detaily neřešte. Ty ponechte Vesmíru. Mít viditelný cíl v našem vědomí je velmi důležité, ovšem  neméně důležité je na tomto ideálnu nebýt závislí. Váš úmysl je všude v prostoru. Tento vesmírný prostor má veškeré kapacity k tomu, aby připravil a naladil drobné detaily potřebné právě k ovlivnění výsledku Vaší práce.

Určitě se Vám někdy stalo, že úporně myslíte na nějaké jméno a ne a ne si vzpomenout. Čím více jste na jméno mysleli, tím jste měli větší zmatek v hlavě. Nakonec jste zanechali svého úsilí  a přestali na onen
detail myslet. Nejednou, jako blesk z čistého nebe, aniž byste vyvíjeli jakoukoliv činnost, přišla k Vám správná informace. Tím, že jste na  věc aktivně mysleli, jste rozbouřili svoji mysl natolik, že skončila neúspěchem. Když  se Vaše mysl zklidnila a utlumila na minimum, vklouzli jste nevědomky do prostoru mezi myšlenky, kam jste Vaše přání vypustili. Tam byla Vaše tužba zpracována. Toto je pravý význam slov: „Klepejte na bránu a bude Vám otevřena.“

 Nejjednodušší způsob, jak „vklouznout“ mezi myšlenky do prostoru, je meditace. Přejít do hladiny
alfa. Zpomalit frekvenci mozku. Je mnoho forem meditací, které nám pomohou dostat se do tohoto prostoru.

Štěstí a lidé
Mezi důležité úkoly každého z nás patří, učinit šťastného každého člověka, se kterým máte „co do činění“.

Život se jistě posouvá směrem ke štěstí. Měli bychom se ptát sami sebe, jestli to, co konáme, nás a všechny okolo dělá šťastnějšími.

Štěstí je prioritní cíl. Světlo na konci tunelu. Ideál všech ideálů. Záměr našeho bytí. Ať už toužíme po majetku, dobrých vztazích, práci, která nás uspokojuje, vždy ve skutečnosti toužíme po štěstí.

Za štěstím bychom měli jít jako první. Kdybychom to tak udělali, vše ostatní by za námi přišlo samo.

Energie pevného úmyslu

Musíme učinit vždy neměnné rozhodnutí, které již není možné vrátit zpět. Nenechávat si “ zadní vrátka“, možnost návratu, kdyby to nevyšlo. Jedná se o jasné zaměření mysli na náš cíl. Abychom dosáhli bohatství, nebo všeho, co si přejeme v hmotném světě, musíme se na to zaměřit. Rozhodnout se a sebejistě jít  za svým smyslem života.

Naše rozhodnutí musí být neměnné. Vesmír si s detaily poradí. Zorganizuje a přichystá nám další možnosti. Nesmíme si nechat tyto šance ujít.

Není třeba posuzovat. Když se naučíte vzdát se neustálého rozlišování dobrého a špatného, pak dosáhnete většího klidu. Soud nechte  Vesmíru. Budete uvnitř klidnější, když se dokážete zbavit rozlišování. Snáze se dostanete do myšlenkového prostoru.  Zbavte se vymezení, označování, hodnocení, analýzy a Vašeho posuzování druhých osob.Vytváříte zbytečně vír v myšlenkovém prostoru.

Poznání  přináší změnu
Poznání, načerpání informací  je vstřebáváno spontánně. Poznání přináší změnu, a tím vytvoří nové příležitosti. Informace z této knihy vytvoří ve Vás spontánně předpoklady pro bohatství a hojnost.

Láska a přepych.
Mějte rádi sami sebe. Milujte svoji rodinu. Milujte všechny. Milujte svět. Nejmocnější síla  je láska. Láska je nade všechna kouzla. Prostě „spadněte do lásky“. S láskou přijměte i přepych, jako  způsob Vašeho
života. Luxus je pro nás přirozenou situací. Přijetí přepychu jako životního stylu je cesta, která Vás dovede k bohatství a hojnosti, které k Vám pomalu plynou.

Vydělávání peněz
Vydělávejte peníze   a nezapomínejte na ostatní. Všude tam, kde jsou peníze potřeba. Pomáhejte ostatním peníze vydělat. Nepůjčujte, ale naučte je, jak je vydělat. Naplňte jejich touhy a přání Je to způsob, jak si zajistit  pro sebe dostatek  peněz a naplnit svá vlastní přání.

Motivace
Nejlepší způsob motivace osob kolem nás je, aby nám pomohli naplnit naše sny pomocí naplňování snů jejich.

Naučit se říkat NE záporným myšlenkám. Zbavte se negativismu. Pokaždé, když se k Vám dostaví záporná myšlenka, řekněte si: „Další.“ A je to.Vyhýbejte se negativním lidem. Tito lidé Vás připravují o energii. Zahalte se láskou a hojností. Nedovolte vyrůst negativismu ve Vašem prostředí.

Život jsou protihodnoty
Každá mince má dvě strany. Radost a smutek, slast a bolest, vrchol a pád, horko a zima, světlo a temnota, zrození a smrt. Veškeré zážitky a zkušenosti vznikají kontrastem. Jedno bez druhého by nemělo význam.
Člověk, který nikdy nepoznal hlad, nepochopí význam slova hladový. Slepý člověk nemá představu světla, protože nikdy světlo neviděl. Smiřte se s koexistencí protikladů. Nechme naše podvědomí méně a méně rozlišovat protiklady. Není černá, ani bílá magie, ale prostě magie. Vítěz a poražený bude chápán jako dva póly  téže osoby.

Otevřená rozmluva  je příležitost
Každý styk s dalším člověkem je příležitost k  růstu a naplnění Vaší touhy. Této příležitosti se dostane pouze těm, kdo mají probuzené vědomí. Otevřenost a upřímnost  hovoru otevírá kanály k uvědomění si
těchto možností.

Životní karma, úkol Vašeho života
Jsme tu pro to, abychom splnili náš určitý úkol. Je důležité najít a pochopit své životní poslání. Pokud porozumíte správně, co se od Vás žádá, půjde Vám vše hladce. Nebude Vám nikdo“ házet klacky pod nohy“. Vaše práce Vás pak bude obohacovat a naplňovat. Budete šťastni, a tím napomůžete zavést mír a klid ve Vaší duši.Toto poznání Vám otevře bránu do oblasti čistého Vesmíru. Tam jsou rozseta semínka Vaší touhy. A čekají na správný čas, kdy se projeví v podobě rozkvetlých vzrostlých stromů.  Vaše touhy tak budou mít pevné základy.

Otázka výjimečnosti
To, co dělají všichni, je podle nich normální. Potom, jste-li výjimeční, jste „jiní“! Nenechte se strhnout davem. Nebojte se  lidí,  kteří považují to, co dělají, za správné. Jděte a dělejte věci jinak, podle své intuice. Nenechte se ovlivňovat. Buďte výjimeční.

Obdarovávat a být obdarován.
Je stejně důležité umět dostávat jako dávat. Je pravdou, že Ti lidé, kteří neumějí přijmout dary nemají schopnost cokoliv  dávat. Není to vždy jen o materiální stránce daru. Může to být pochvala nebo obdiv. Naučte se přijmout kompliment , ale také schopnosti jej udělit. Nedostatkem vážnosti k druhým nebo neschopností obdivu vytváříte u sebe stav chudoby ducha.

Peníze jsou oběživo
Peníze neustále musí proudit. Hromadění peněz nevede k jejich nárůstu. K rozmnožení potřebují pohyb, tok – a to oboustranný. Tam i zpět. Jinak blokujete energetický proud, a tím způsobujete problémy jiným  i sobě. Utrácejte, darujte. Čím více dáte, tím větší objem se Vám vrátí zpět. Peníze dávejte s láskou, potom je s láskou dostanete  zpět. Vzdejte se části svých peněz bez podmínek. Odpoutejte se od svého daru.

Nad věcí
Abyste mohli žít naplno, je třeba jít do všeho naplno. Za hranice Vašich možností. Buďte nadčasoví. myslete nad rámec svého ohraničeného vědomí.  Image Vašeho Já je jen maskou, za kterou se ukrýváme.
Ovlivněni strachem a obavou z budoucnosti. Vina a lítost Vás svazuje a omezuje.  Nestarejte se o to, co bylo, a neobávejte se, co bude. Žijte přítomností a na současnost soustřeďte veškerou energii. Nemějte svoje Já v říši myšlenek. Vesmír k Vám bude promlouvat mezi myšlenkami, spontánně. Toto je intuice. Poslouchejte svoji intuici.

Obklopte se pozoruhodnými lidmi, kteří mají talent, jsou něčím výjimeční, nadáni nějakou schopností. Jejich spojení vydá víc než jednotlivec. Pokud se obklopíte schopnými jedinci, i Vy bude zdatní ve všem, co konáte.

Nejvyšší společenské hodnoty
Nedotknutelnost, pravda, láska, víra, věrnost, krása. Bez těchto hodnot  nastává  chaos , zmatení. Pokud se nebudou ctít tyto hodnoty, dojde k rozpadu. Naruší se  společenství. Vše se začne otřásat ve svých základech. Pro společnost  by měly být tyto hodnoty  nejvyšší preferencí.

Bezstarostnost
Hojnost nás očistí od starosti týkající se peněz. Opravdu bohatí lidé nevidí problém vzniklý ztrátou peněz. Vědí, že tato zásobárna je nekonečná. Když se zeptáte, odkud pocházejí tyto peníze, odpověď je prostá: Ze zdrojů, kde se zrovna nacházejí.

Poděkování
Poděkujte všem, kteří Vám pomáhají. Pochvalte, buďte vděčni, ale jen tehdy, když to opravdu cítíte.  Vyslovením uznání vznikne velmi mocná energie, která přináší víc, než jste získali.

Uspokojení ze života
Zhodnoťte svůj celý život, tak jak je. Nic nechtějte měnit, jen se poučte. Vším, čím jste byli a co jste dělali, jste v danou chvíli žili tak, jak jste nejlépe uměli. Obohaceni o poučení jdete dál. Negativní situace Vás naučí, že nikdy více. Pokud se neponaučíte, dostanete se do podobné situace znovu a znovu, až pochopíte. Vězte, že žít znamená uvědomit si fakt, že veškerá moc spočívá v okamžiku. Radujte se z maličkostí. Mějte radost ze života. Žijte svůj život v lásce a radosti. Hojnosti a blaženosti.Toto jsou kapky poznání bohatství. Jednou  z kapek bude rybník. Bezedná studna poznání. Nemusíte tyto kroky konat vědomě. Vytvořte si hojnost v takovém rozsahu, jak Vaše Já žádá! Naplňte svoji duši touhou, v materiální podobě se dostaví zanedlouho. Sdílejte své bohatství s ostatními. Bohatství nám nenáleží, pochází z Vesmíru a jen tomu náleží. Vesmír tuto hojnost s námi sdílí, ovšem také Vás pozoruje, jak s majetkem zacházíte. Pokud to bude v rozporu s vesmírnými zákony, bohatství Vám bude odebráno. Dejte si pozor, kde se nachází Vaše vědomí. Pokud jste myšlenkami v minulosti, pak je veškerá Vaše pozornost v minulosti. Potom můžete přehlédnou něco podstatného v přítomnosti.  Buďte v rukou božích, Vesmíru, právě teď, v tuto chvíli. Uvědomte si jeho přítomnost ve Vás, okolo Vás. Jeho přítomnost je všude. Stačí vědět. Věřit.

Daniela Hannah

www.astrokarty.cz

počet zobrazení: 972