Numerologie je moderní označení pro výklady významu čísel. Její  název
pochází z latinského numerus – číslo. Zkoumání čísel a jejich vibrací,
má své kořeny v dávné minulosti. Již v biblických dobách lidé tušili,
že čísla a jejich vibrace mají velký význam. Každá taková vibrace
silně ovlivňuje naše životy. Čísla od jedničky  do devítky představují
úplný proces tvoření, a to od počátku zrození Vesmíru.Numerologie je
úzce spjata  s astrologií a vzájemně se doplňují.

Za zakladatele numerologie lze považovat starověkého matematika
Pythagora, který žil v 6. století př. n. l. Starořečtí pythagorejci
věřili, že podstatou všeho je číslo. Čísla pro ně byla i symbolem
určitých duchovních hodnot, např. spravedlnost vyjadřovali číslem
4(2×2) nebo číslem 9(3×3). Phytagoras a jeho stoupenci se snažili, aby
lidé z čísel, která obsahují jisté informace, pochopili sami sebe.
Svůj život a jeho zákonitosti a znovu navázali spojení s duchovnem.
Tato myšlenka zůstala aktuální až do dnešní doby.

Díky numerologii můžeme pochopit, proč jsme takoví jací jsme, proč nás
někdo přitahuje a rozumíme si s ním víc než s jinými. A naopak – proč
nedokážeme najít s některými lidmi společnou řeč. Dozvíme se, jaká je
naše životní cesta a kam směřuje. Čím je vhodné se v určitý čas
zabývat a čeho se naopak vyvarovat. To vše se dá zjistit z data
narození. Je možné určit, jaké má naše jméno význam. Jaké místo je pro
nás vhodné na bydlení nebo práci. Spočítat  lze vlastně cokoliv, co je
spjato s naším životem. Určit datum důležité události v životě jako je
svatba, koupě rodinného domu, začátek podnikání nebo studia.

Je to vzrušující návod, jak pracovat na svém štěstí. Správná volba ve
správný čas. Možnost jak  ukončit negativní následky různých životních
okolností, které nás potkají a tím si přímo ovlivnit svůj život. S
numerologií neponecháme nic náhodě, ale využijeme moci vibrací a
energie čísel, aby nám pomohly rozšifrovat, co a kdy je vhodné udělat
a jak se zachovat.

Tato zajímavá hra s čísly je klíčem k úspěchu. Stačí porozumět. Už
tím, že se  narodíme máme přidělena čísla a tím i vibrace, které nás
ovlivňují po celý život.

počet zobrazení: 2648