Horoskopy na prosinec 2023

Horoskopy na prosinec 2023

Aktuální pohyby a vliv planet v prosinci 2023 pro jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje Střelcem. Do znamení Kozoroha vstoupí 22/12/2023 ve 04,26 hod.

Novoluní ve Střelci vrcholí 13/12/2023 ve 00,35 hod. Novoluní je důležité zejména pro Střelce. Všem znamenímse otevírá téma nových možností v oblasti úřadů, studia, cest a cestování, justice a soudů. S novoluním působí Jupiter s Ceres. Velmi aktivní období, kdy dostaneme zabrat.

Úplněk v Raku proběhne27/12/2023 v 01,33 hod. Úplněk je důležitý pro bytosti narozené ve znamení Raka. Pro ostatní znamení uzavře a ukončí téma spojené s domovem, zázemím, zdravím, tělesnou schránkou. Tento úplněk je velmi citlivý a hodně emotivní.

Mars se pohybuje znamením Střelce. Do Kozoroha se přesune 04/01/2024.

Venuše se pohybuje znamením Vah do 04/12/2023. Od 04 do 29/12/2023 působí ve Štíru. Od 29/12/2023 působí ve Střelci.

Merkur působí ve znamení Kozoroha od 01/12/2023. Merkur se otáčí do zpětného chodu 13/12/2023.  Couvat bude do 02/01/2024. Od 23/12 se vrací z Kozoroha do Střelce. Ve znamení Střelce bude působit do poloviny ledna 2024. Po dobu couvajícího Merkuru se kazí technika, komunikace vázne. Nezačínejte nic nového. Dořešte situace již rozdělané. Vše se vrací k normálu 02/01/2024.

Saturn se dlouhodobě pohybuje znamením Ryb, kde bude působit cca 3 roky. Je nutné si dát do pořádky situace z minulosti. Zejména závazky a dluhy, jako např. hypotéka, nezaplacené účty, apod.

Jupiter působí ve znamení Býka.  Rok pracujeme na tom, abychom se stabilizovali v oblasti financí a majetku. Jupiter couvá zpět Býkem do konce roku 2023.

Zde se opravují chyby v Matrixu. Někdo můžeme mít pocit, že nám „utíká“ štěstí, zejména Býci, Ryby a Střelci.

Sestupný karmický uzel působí ve znamení Vah a bude nás oblažovat svým vlivem na ose Váhy x Beran až do začátku roku 2025. Poukazuje, odkud a kam směřujeme, a to v tématech vztahů a práce.

Pluto se vrátilo zpět do Kozoroha, aby se mohlo naplno ukázat ve své síle. Pluto, správce osudu, couvá zpět Kozorohem, kde působí do ledna 2024.  Zde v Kozorohu dokončíme to, co jsme pod jeho vlivem bořili a budovali desítky let.  

Beran

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní otevírá možnosti k získání majetku a tím i životní stability. Čeká vás vyjednávání na úřadech, možné řešení kolem hypotéky, půjčky, dotace, důchodu a vyřizování na téma vlastnění. Dále dostanete příležitost ke vzdělávání. Otevře se vám cizina. Někteří mohou plánovat cestu do zahraničí. S novoluním působí Jupiter s Ceres. Velmi aktivní období, kdy dostaneme zabrat.

Úplněk proběhne27/12/2023.
Úplněk vnese jasno do vztahů v rodině. Přes Vánoce budou vztahy dost napnuté. Čeká vás hodně komunikace, cesty a cestování. Ženy v rodině, řešení všeho kolem domova. Vrací se k dořešení situace spojená se zdravotní schránkou.

Mars působí v tématech justice, práva a úředních záležitostí.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází také touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a vzdělávání. Podepisování úředních dokumentů

BÝK

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní přináší možnost v oblasti společných projektů, financí a majetku, který vlastníte s další osobou, bankou, společníkem či institucí. Řešení prodeje, nákupu, dotací, přepis majetku, notář, dědictví apod. Je nutné dořešit tyto záležitosti, které řešíte již delší dobu. Počítejte, že vše ještě bude jinak. S novoluním působí Jupiter s Ceres. Velmi aktivní období, kdy dostanete zabrat.

Úplněk proběhne27/12/2023. Úplněk vnese jasno do úředních záležitostí. Dostanete informaci, která může zacloumat s vašimi emocemi. Pomluvy, tajnosti a tajemství mohou znepříjemňovat tento silný úplněk. Vaše stabilita může být narušena. Strach a obava, co bude dál. Po úplňku se situace vyjasní, zdárně vše dořešíte začátkem ledna 2024.  

Mars působí v oblasti hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což vás může přinutit přehodnotit či pozměnit postoje.  V manželství, pracovních nebo partnerských vztazíchm může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty.  Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví.

BLÍŽENEC

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní otevírá novou cestu do vztahů, smluv a dohod týkajících se majetku a financí. Vrací se vám zpět k dořešení úřední nebo soudní záležitosti. Dostanete zprávu, úřední dopis. S novoluním působí Jupiter a Ceres. Velmi aktivní období, kdy dostaneme zabrat.

Merkur se otáčí do zpětného chodu 13/12/2023.  Couvat bude do 02/01/2024. Po tuto dobu nezačínejte nic nového, naopak dořešte rozdělané situace, zejména ty úřední.

Úplněk   proběhne27/12/2023.
Úplněk vnese jasno do rodinných záležitostí, zejména ve spojitosti s financemi. Je třeba doplatit veškeré dluhy a pohledávky, pojistky, energie za bydlení apod. Můžete podepisovat novou smlouvu. Zvýšená komunikace s úřady, cestování.

Mars aktivuje vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Budete se aktivně věnovat lidem kolem sebe. Můžete dohodnout nové podmínky, podepsat smlouvy nebo písemnosti. V tomto období se mohou posílit nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahové záležitosti. 

RAK

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní otevírá cestu k novým spolupracovníkům a kolegům. Očekávejte mnoho práce. Dále pozor na téma zdraví, návštěva lékaře. Řešení kolem majetku, financí a justice nebo úředních záležitostí. Je třeba dořešit záležitosti, které jsou již delší dobu otevřené. Nezačínejte nic nového, žádné nové smlouvy a dohody. Vše bude ještě jinak. Velmi aktivní období, kdy dostaneme zabrat.

Úplněk proběhne27/12/2023.
Úplněk ve vlastním znamení přináší zakončení situací spojených se zdravím, domovem, rodinnými záležitostmi. Před úplňkem očekávejte vyhrocené situace. Dejte si pozor na své zdraví a psychiku. Po úplňku z vás vše opadne. Úplněk vnese jasno do vaší budoucnosti.

Díky Martu se zde řeší zdraví, spolupráce a služba pro někoho druhého. 
Přináší nám také mnoho povinností. Mars přechází přes oblast zdraví – tranzit tímto tématem může znamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. Dokonce téma smrti, úmrtí, hrob, dědictví, notář apod. Mars přináší zvýšenou aktivitu kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématům kolem svého zdraví a zdravé výživy. Péče o druhé osoby.

LEV

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní otevírá nové možnosti do oblasti cestování a zahraničí. Očekávejte novou cestu k rozšiřování vědomostí, využití nových aplikací a využití umělé inteligence. Můžete řešit cestu do ciziny nebo řešení ve spojitosti se zahraničím. Nová tvorba, rodinné setkání. Kdo touží po dítěti, ideální doba na stvoření potomka. Můžete plodit, tvořit a vytvářet. Nastává kreativní období. Velmi aktivní období, kdy dostanete zabrat. Do života se mohou vrátit otevřené situace z minulosti. Ozvou se v bývalí partneři. Nedořešené vztahy partnerské nebo pracovní. Velmi aktivní období, kdy dostaneme zabrat.

Úplněk proběhne27/12/2023.
Úplněk vnese jasno do oblasti zdraví a domova. Dejte si pozor na svou tělesnou schránku. Můžete učinit rozhodnutí týkající se bydlení, své stability. Někdo řeší samotu, někteří vzpomínají na minulost, cítí se sami. Do dalšího úplňku budete přemýšlet jak dál.

Mars působí v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity.  Můžete očekávat zvýšení touhy plodit a tvořit.
Mars zde aktivuje oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod jeho vlivem vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. Dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Řešení v souvislosti se zahraničím, vzděláváním a úředními jednání. Pracovně se bude dařit.

PANNA

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní otevírá nové možnosti do oblasti stability a zázemí. Někdo řeší práci, někteří bydlení a domov. Novoluní přinese novou cestu. Počítejte, že bude ještě vše jinak. Merkur začne couvat 13/12 a bude ve zpětném chodu do začátku ledna 2024. Nedělejte žádná nová rozhodnutí, dořešte si minulost. Vše bude jinak, než jste plánovali.  Velmi aktivní období, kdy dostaneme zabrat.

Úplněk proběhne27/12/2023.
Úplněk přinese ujasnění, kam patříte. Práce, bydlení, přátelé, známí ukáží svou tvář. Před úplňkem budeme mít vypjaté situace v práci, doma apod. Po úplňku se ukáže, mezi jakými lidmi se máte pohybovat. 

Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijete. Panny vylepšují své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte řešení v souvislosti se ženami rodu (např. dcera, matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítíte chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budete řešit vše pro zvýšení pracovní stability a situace související s bydlením a obydlím. 

VÁHA

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní otevírá nové možnosti do oblasti vzdělávání, cestování, a také úředních záležitostí. Můžete koupit nové auto, řešit autoškolu, cestu do zahraničí. Hypotéku, půjčku a úřední dokumenty. Některým se otevře řešení na téma sourozenců. Velmi aktivní období, kdy dostaneme zabrat.

Úplněk proběhne27/12/2023.
Úplněk vnese jasno do oblasti práce a kariéry. Uzavřete důležitou životní kapitolu týkající se domova, rodiny, žen a stability. Někteří mohou řešit zdraví, svou tělesnou schránku. Peníze a láska je téma na prosinec. 

Mars působí dlouhodobě v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a také cestování. Měli byste být všude slyšet. Dát o sobě vědět světu. Řeší se automobil, vzdělávání, kurzy a školení nebo nějaká cesta s tím spojená. Také se může otevřít téma spolupracovníků a kolegů.  Aktuálně se vše točí kolem cestování (např. dopravní prostředek) a komunikace s úřady. Rozšiřování vědomostí, být vidět a slyšet.

ŠTÍR

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní otevírá možnosti zvýšení platu, vyšších alimentů, financí, hypotéky, půjčky, apod. Můžete očekávat peníze. Také můžete zvýšit odměnu za své služby. Úřední jednání, smlouvy.  Pokud nejste dostatečně pracovně ocenění, budete chtít něco změnit. Velmi aktivní období, kdy dostaneme zabrat. Očekávejte řešení z minulosti, nedořešené finanční záležitosti se vrátí k dořešení. Od 04 do 29/12/2023 působí Venuše ve Štíru. Budete zářit a vyčnívat mezi ostatními. Přichází láska, hodnoty nebo peníze.

Úplněk proběhne27/12/2023.
Úplněk vnese jasno do oblasti úředních záležitostí spojených s bydlením. Zdraví a úřady, např. důchod, půjčka, datace od úřadů, příspěvek na bydlení. Velmi silný úplněk plný emocí.

Mars zde působí v tématu peněz, majetku a hodnot. Finance jsou zaktivovány, zejména ty úřední. Můžete nakupovat, utrácet, investovat. Řešit úřední záležitosti.

STŘELEC

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní otevírá cestu do nového roku. Můžete zrealizovat své plány, které se týkají vzdělávání, zahraničí a úředních záležitostí. Budete řešit situace z minulosti, které dokonáte začátkem ledna 2024.

Merkur se 23/12 vrací zpět do Střelce, čeká vás období, kdy máte zvýšenou komunikaci, vyřizování a zařizování. Zejména přes Vánoce a Nový rok. Velmi aktivní období, kdy dostaneme zabrat.

Úplněk proběhne27/12/2023.
Úplněk vnese jasno do oblasti financí a majetku v souvislosti s domovem, rodinou. Můžete vyřešit prodej domu, bytu, hypotéku, majetek, který sdílíte s další osobou či bankou. Dědictví, přepis nemovitosti, placení pojistky apod.

Ceres působí ve vašem znamení až do konce ledna 2024.

Venuše se přesune 29 prosince do vašeho znamení. Přes Nový rok a několik týdnů v lednu budete vyzařovat krásnou energii. Stanete se nepřehlédnutelnými mezi ostatními.

Pohyb Marta vlastním znamení je obdobím značné aktivity. 
Střelci budou mít mnoho fyzické energie a odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu. Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Díky Martu zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energie by měli použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho aktivity může přinést nemoc z nepozornosti, nebo z únavy. Očekávejte velmi hektické období, které končí 04/01/2024, kdy se přesouvá Mars do znamení Kozoroha.

KOZOROH

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní otevírá cestu do všech tajností a tajemství. Dozvíte se určité informace, které měly být ukryté. Jedná se o peníze či majetek. Ideální čas na cestování, rozjímání a přemítání, jak dál naložíte se svým životem.  S novoluním působí Jupiter s Ceres. Velmi aktivní období, kdy dostanete zabrat.

Merkur působí v prosinci ve vlastním znamení.  13/12/2023 se otočí do zpětného chodu a vrací se 23/12 zpět do Střelce.  Kolem Vánoc se dozvíte zajímavé informace. Od poloviny ledna opět začne působit ve vašem znamení. Čekejte hektické období, dořešte si minulost a nezačínejte nic nového, počkejte si na své novoluní, které nastane 11/01/2024. Zde vše dořešíte k vaší spokojenosti.

Úplněk  proběhne27/12/2023.
Úplněk vnese jasno do oblasti vztahů v rodině. Nestabilní vztahy se rozpadnou. Před úplňkem očekávejte vyhrocené situace. Pozor si dejte na zdraví a psychiku. Po úplňku bude lépe než před ním. Vyjasníte si téma rodiny, bydlení, stability a pracovní roviny. Na lepší časy si počkejte až po novoluní v lednu 2024.  

Mars, planeta aktivity, se pohybuje tématem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat. Ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Aktivita dané osoby se bude obracet na minulé životy, na témata uložená hluboko v nevědomí.

Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti. Planeta Mars může aktivovat nepřátele a také nepříjemné pomluvy. V této době zachovejte klid, nevzbuzujte pozornost, v klidu rozjímejte a rekapitulujte, co chcete od života.  Něco se uzavře a ukončí na téma společného majetku, peněz, dědictví, nebo sexuality.  Vše spojené s úřady, justicí, zahraničím, nebo vzděláváním.

VODNÁŘ

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní otevírá dveře do společnosti. Můžete potkat důležitou osobu pro život. Dostanete se tam, kde toužíte být. Někdo se chce přestěhovat, jiní chtějí změnit lidi kolem sebe. Vrátí se někdo z minulosti. Je třeba řešit nedořešené záležitosti zejména spojené s úřadem, justicí, nebo zahraničím. Období ideální na splnění přání. Pracovně byste měli zazářit. S novoluním působí Jupiter a Ceres. Velmi aktivní období, kdy dostáváte zabrat, pokud zaberete, sklidíte, co jste zaseli.

Úplněk proběhne27/12/2023.
Úplněk vnese jasno do oblasti zdraví. Můžete řešit zdraví, péči o domov, ženy v rodině. Kolem kolegů a spolupracovníků se bude něco dít.  Někdo může ukončit spolupráci, nebo vy ukončíte spolupráci s kolegou. Toto je velmi silný a emoční úplněk.

RYBY

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní otevírá novou cestu ke kariéře, práci a vůbec v životě. Období, kdy se vše řešíte vyústí novoluním, kdy se konečně nasměrujete. Otevírá se vám pracovně zahraničí, vzdělávání, ale i úřední záležitosti spojené s prací. Ideální na změnu práce nebo posun v kariéře. Od 13/12 nezačínejte nic nového, naopak je nutné dořešit situace z minulosti spojené s prací. Ještě bude vše jinak, než jste si naplánovali. Začátkem ledna 2024 se vše vrátí k normálu, zmatky se urovnají a začne vše dávat smysl. S novoluním působí Jupiter a Ceres. Velmi aktivní období, kdy dostanete zabrat.

Úplněk proběhne27/12/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti rodiny, domova a zdraví. Dořešíte partnery, pracovní vztahy, také téma dětí a potomků. Období rodinných sešlostí. Neharmonické vztahy se mohou rozpadnout, Pozor na nechtěné těhotenství. Je třeba dokončit vše, co jste slíbili udělat. Zřejmě něco pracovního přesunete do ledna 2024. Hektické období pokračuje i přes Nový rok.

Mars aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře, možná změna.  Budete naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, ovšem jen ty, které se vrací zpět, nebo jsou rozjednané z minulosti.  Přichází doba provádění reorganizací kolem práce, která bude v budoucnu ku prospěchu. Může jít o zásadní změnu v životě, práci nebo kariéře. Pracovně se nezastavíte.

počet zobrazení: 20606

Horoskopy na listopad 2023

Horoskopy na listopad 2023

Aktuální pohyby a vliv planet v listopadu 2023 pro jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje znamením Vah. Do Štíra vstoupí 22/11/2023 ve 15,02 hod.

Novoluní ve Štíru vrcholí 13/11/2023 ve 10,27 hod.
Novoluní je důležité zejména pro Štíry.  Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní. Všem znamenímse otevírá téma nových možností v oblasti financí, sexuality a transformace. Období smrti, řešení kolem hrobů, dědictví a hypoték.

V období kolem Štíra se otevírá cesta za řeku podsvětí Styx. Kdo má odejít z tohoto světa, může odejít za duhový most.

Úplněk Blížence proběhne27/11/2023 v 10,16 hod.
Úplněk je důležitý pro bytosti narozené ve znamení Blížence. Pro ostatní znamení uzavře a ukončí téma spojené s úřady, komunikací, učení a  cest.

Mars se pohybuje znamením Štíra. 24/11 se přesune do Střelce.

Venuše se pohybuje znamením Vah do 04/12/2023

Merkur působí ve znamení Střelce do konce měsíce.  

Saturn se dlouhodobě pohybuje znamením Ryb, kde bude působit cca 3 roky. Aktuálně couvá zpět Rybami až do 04/11/2023. Po dobu couvajícího Saturna se dějí karmické situace, kdy Saturn „kosí“, co jsme udělali špatně. Nastávají situace, které je nutné řešit, a hlavně neudělat chybu.  

Jupiter se přesunul do znamení Býka.  Rok bude pracovat, abychom se stabilizovali v oblasti financí a majetku. Jupiter couvá zpět Býkem do konce roku 2023. Zde se opravují chyby v Matrixu. Někdo můžeme mít pocit, že nám „utíká“ štěstí.

Sestupný karmický uzel působí ve znamení Vah a bude nás oblažovat svým vlivem na ose Váhy x Beran až do začátku roku 2025. Poukazuje, odkud a kam směřujeme, a to v tématech vztahů a práce.

Pluto se vrátilo zpět do Kozoroha, aby se mohlo naplno ukázat ve své síle. Pluto, správce osudu, couvá zpět Kozorohem, kde působí do ledna 2024.  Zde v Kozorohu dokončíme to, co jsme pod jeho vlivem bořili a budovali desítky let.  

Beran

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní otevírá cestu k financím, které sdílíte s další osobou, bankou či institucí. Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní. Ceres vám dá zabrat, ale pokud zaberete, plody se dostaví. Můžete vydělat nebo získat peníze, ovšem ve spojení s někým dalším.

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti úředních záležitostí, dovolené v cizině, nebo cestování do zahraničí. Komunikace, vyřizování záležitostí spojených s justicí. Někteří vnesou jasno do oblasti školy, kurzu či vzdělávání.

Mars působí v oblasti hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což vás může přinutit přehodnotit, pozměnit postoje. V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty. Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví.

BÝK

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní otevírá výhodné smlouvy, dohody a nastavení nových pravidel do oblasti společného majetku. Děti, alimenty, finance, hypotéky, půjčky, prodej, dědictví, notář. Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní.

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do finanční oblasti spojené s úřady, školou (např. školné). Je nutné zaplatit veškeré pohledávky, pojistné smlouvy jako je pojištění automobilu apod. Pozor na nezaplacené pokuty a úřední dluhy.

Mars aktivuje vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Budete se aktivně věnovat lidem kolem sebe. Můžete dohodnout nové podmínky, podepsat smlouvy nebo písemnosti. V tomto období se mohou posílit nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahové záležitosti. 

BLÍŽENEC

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní otevírá téma zdraví, prevence, mnoho povinností. Péče o druhé.  Můžete očekávat nové spolupracovníky či kolegy. Něco se bude dít v pracovní rovině. Do úplňku si dejte pozor na své zdraví. Štíří energie je těžká a zákeřná. Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní.

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do vztahové oblasti. Vztahy, které nestojí na pevném základu, se rozpadnou. Je nutné nastavit si nová pravidla v souvislosti s úřady. Po úplňku se vám vyjasní, jak je to s lidmi kolem vás.

Díky Martu se zde řeší zdraví, spolupráce a služba pro někoho druhého. Přináší nám také mnoho povinností. Mars přechází přes oblast zdraví – tranzit tímto tématem může znamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. Dokonce téma smrti, úmrtí, hrob, dědictví, notář apod. Mars přináší zvýšenou aktivitu kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématům kolem svého zdraví a zdravé výživy. Péče o druhé osoby.

RAK

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní otevírá téma partnerů, dětí, rodičů a s tím spojené řešení finančních záležitostí. Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní. Období vhodné k rodinným sešlostem. Můžete plodit, tvořit a vytvářet. Kdo hledá svého Belmonda, může jej potkat, nebo vztah posunout dále. Pozor na mimo partnerské vztahy a zálety. Také pozor na nechtěné těhotenství.

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti sourozenců, úřední komunikace, dohod a smluv. Období vztahové nestability. Řešení kolem zdraví a péče o druhé. Náročné období čekejte až do dalšího úplňku, který vyjasní nejasné situace.

Mars působí v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity. Raci mohou očekávat zvýšení touhy, mohou něco plodit, tvořit. Mars zde aktivuje oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod jeho vlivem vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. Dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Pracovně se bude dařit.

LEV

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní otevírá novou cestu k domovu, bydlení a stabilitě. Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní. Můžete rekonstruovat, kupovat nemovitost, řešit hypotéku. Další téma je vaše tělesná schránka a zdraví. Vylepšujte svou vizáž.  

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti komunikace. Vyjasníte si záležitosti s lidmi kolem vás. Nastává velmi kreativní a tvořivé období, kdy je nutné si uvědomit s kým se sbližovat, kamarádit, kam chci patřit, mezi jakými lidmi pobývat. Očekávejte velmi hektické období.

Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijete. Lvi vylepšují své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte řešení v souvislosti se ženami rodu (např. dcera, matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítíte chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budete řešit vše pro zvýšení pracovní stability a situace související s bydlením a obydlím. 

PANNA

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní otevírá oblast úřadů a financí, společného majetku, úředních záležitosti a dětí, komunikace na téma vzdělávání, řešení kolem  dopravního prostředku. Koupě či oprava auta. Autoškola, cesta a cestování. Sourozenci a majetek. Dědictví, notář apod. Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní.

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do pracovní oblasti. Něco kolem práce ukončíte. Uzavřete důležitou životní oblast. Co jste slíbili udělat, je nutné do úplňku dokonat. Černá Luna přináší pochyby a problémy všem Pannám.

Mars působí dlouhodobě v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a také cestování. Měli byste být všude slyšet. Dát o sobě vědět světu. Řeší se automobil, vzdělávání, kurzy a školení nebo nějaká cesta s tím spojená. Také se může otevřít téma spolupracovníků a kolegů. Aktuálně se vše točí kolem cestování (např. dopravní prostředek) a komunikace s úřady. Rozšiřování vědomostí, být vidět a slyšet.

VÁHA

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní otevírá nové možnosti ve světě financí. Můžete si říci o zvýšení platu, nebo dostanete odměny. Můžete žádat o hypotéku, půjčku. Dobře prodat či koupit nemovitost. Vesmír vám přeje i když nejprve dostanete zabrat. Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní.

Venuše se pohybuje vlastním znamením do 04/12/2023. Budete zářit na všechny strany. Stanete se nepřehlédnutelnými.

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti úředních záležitostí. Úřady, škola, vzdělávání, cesty, cestování. Dovolená v cizině. Někteří mohou řešit soudní spory. Úplněk ukončuje a uzavírá, takže po úplňku bude lépe.

Mars zde působí v tématu peněz, majetku a hodnot. Finance jsou zaktivovány, zejména ty úřední. Váhy mohou nakupovat, utrácet, investovat.

ŠTÍR

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní ve vlastním znamení otevírá novou roční kapitolu. Můžete zrealizovat své plány. Novoluní vás nasměruje na správnou cestu. Očekávejte velmi hektické období. Ceres vám dá zabrat. Před novoluním si dejte pozor na psychiku a zdraví. Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly, nastane velmi silné novoluní.

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti společných peněz a majetku, úředních záležitostí spjatých s financemi. Uzavře téma hypotéky, dluhů a závazků, platby jako jsou pojistné smlouvy apod. Alimenty a další.

Pohyb Marta vlastním znamení je obdobím značné aktivity. Štíři budou mít mnoho fyzické energie a odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu. Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Díky Martu zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energie by měli použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho aktivity může přinést nemoc z nepozornosti, nebo z únavy.  Očekávejte velmi hektické období, které končí 24/10/2023.

STŘELEC

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní otevírá vaší 13. komnatu. Začínáte rekapitulovat dosavadní život. Můžete vyhledávat samotu, nebo se ocitnete sami se sebou. V klidu rozjímejte o tom, co se povedlo a co byste potřebovali ukončit.  Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní. Merkur ve vlastním znamení přináší mnoho přemýšlení, cesty a cestování, zvýšenou aktivitu v oblasti učení a vzdělávání.

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti vztahů, smluv a úředních jednání. Do úplňku se mohu vyhrotit vztahové problémy, zejména tam, kde nestojí na stabilních základech. Po úplňku si nastavíte určitá pravidla. Očekávejte velmi aktivní období. Ceres, Mars a Slunce spolu vytváří silné energie. Dostanete pořádně zabrat. Ceres působí ve vašem znamení až do konce ledna 2024.

Mars, planeta aktivity, se pohybuje tématem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat.
Ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Aktivita dané osoby se bude obracet na minulé životy, na témata uložená hluboko v nevědomí. Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti. Planeta Mars může aktivovat nepřátele a také nepříjemné pomluvy. V této době zachovejte klid, nevzbuzujte pozornost, v klidu rozjímejte a rekapitulujte, co chcete od života.  Něco se uzavře a ukončí na téma společného majetku, peněz, dědictví, nebo sexuality. Od 24/11/2023 se přesune Mars do vašeho znamení. Očekávejte velmi hektické období plné úřadů, cestování a rozšiřování vědomostí.

KOZOROH

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní otevírá dveře do společnosti. Můžete potkat zajímavou osobu do budoucnosti. Pozor na mimo partnerský vztah, časem by se prozradil. Přichází nová přátelství. Můžete si splnit své sny. Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní.

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti kolegů a spolupracovníků. Něco se bude dít v pracovní oblasti. Dále si hlídejte své zdraví. Je třeba některé situace ukončit a uzavřít.

Mars působí v oblasti přátel, společnosti a společenství. Tam, kde chcete působit. Aktivita zde bude zaměřena na přátele a lidi kolem vás. Je dobré chodit mezi lidi, do společnosti. Můžete potkat důležité osoby pro budoucnost. Čeká vás změna lidí, zejména spolupracovníků nebo změna pracovního místa.

VODNÁŘ

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní otevírá cestu ke kariernímu posunu, k pracovní rovině, k nové životní etapě. Ideální čas na pracovní pohovory, hledání nové práce nebo posun ve stávající práci. Ceres vám dává několik týdnů zabrat. Je třeba nalézt novou cestu, kterou vám novoluní přichystá. Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní.

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti vztahů pracovních, partnerských nebo s dětmi. Vztahy se před úplňkem mohou vyhrotit. Jasnější představu dostanete až po úplňku. Může se jednat do úřední záležitosti.

Mars aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře, možná změna. Budete naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, ovšem jen ty, které se vrací zpět, nebo jsou rozjednané z minulosti. Přichází doba provádění reorganizací kolem práce, která bude v budoucnu ku prospěchu. Může jít o zásadní změnu v životě, práci nebo kariéře. Pracovně se nezastavíte.

RYBY

Novoluní vrcholí 13/11/2023
Novoluní otevírá téma úředních záležitostí spojených s financemi jako je hypotéka, společný majetek, nebo alimenty apod. Další téma je vzdělávání a rozšiřování vědomostí, justice a soudy. Přináší nové možnosti do oblasti ciziny a zahraničí. Slunce, Měsíc, Mars a Ceres propojí své síly. Očekávám velmi silné novoluní.

Úplněk proběhne27/11/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti domova, bydlení a pracovní stability. Očekávejte určitou zprávu, která vám vyjasní situaci. Někteří mohou řešit zdravotní stránku. Dejte si pozor na to, co podepisujete, na všechny smlouvy a dohody.

Mars působí v tématech justice, práva a úředních záležitostí.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází také touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a vzdělávání. Podepisování úředních dokumentů

počet zobrazení: 18011

Horoskopy na rok 2024

Horoskopy na rok 2024

Stručný přehled astrologických událostí pro jednotlivá znamení.

Beran

V jaké životní oblasti čekat problémy a těžkosti:

Od 10/2023 – do 07/2024
Černá Luna bude působit v oblasti zdraví, zdravého životního stylu, ale také se můžete starat o někoho ve své blízkosti. Služba blízkým. Problémy a změny se spolupracovníky a kolegy. Neřešené nemoci se budou hlásit o slovo. Čeká vás mnoho práce a povinností. V této době je nutné dbát na své zdraví a psychiku, zejména před novoluním a úplňkem.  

Od 07/2024 do 03/2025
Budete řešit „pod Černou Lunou“ vztahy. Vztahy pracovní, partnerské rodinné, vztahy lidí kolem vás. Zde je nutné nastavit si pravidla. Někteří odejdou z vašeho života a jiní přijdou. Budou vás provázet pochyby ve vztahových situacích. 

Působení Jupitera/Dobroděje
Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, působí v druhé polovině 2023 až do 05/2024 v tématu financí a majetku. Můžete očekávat vzestup ve finanční a majetkové oblasti. Celý rok vás Vesmír směřuje k lepším výdělkům a zvýšení majetku. 

Posun v pracovní a kariérní rovině očekávejte od 11/01/2024

Od 05/2024 cca rok očekávejte posun v oblasti spojené s úřady. Přináší možnost se vzdělávat, rozšiřovat své vědomosti, učit se všemu novému. Využívat nové technologie.  Cestovat.  Očekávejte zlepšení vztahů se sourozenci. 

Novoluní a úplněk, zlomový okamžik roku 2024
08/04/2024 vrcholí novoluní ve vlastním znamení spolu se zatměním Slunce. Novoluní otevírá novou roční cestu. Můžete zrealizovat své plány. Konečně se posunete o krok dál. Před novoluním si dejte pozor na svou osobu, zejména na psychiku a zdraví. 

Ve dnech, kdy zatmění probíhá se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy. Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

17/10/2024 nastane úplněk ve vlastním znamení, který přinese jasno do oblasti vztahů. Úplněk spolu s Chironem přináší zadostiučinění v pracovní rovině. Do úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující ve vztahové oblasti. 

Uran od jara 2019 dlouhodobě
Můžete očekávat změny ve financích a majetku. V této době je aktivní v tématu majetek, peníze a hodnoty. Uran přináší rychlé zvraty, pokud  jej některá planeta svým pohybem zaktivuje. Dlouhodobě je třeba hlídat si peníze. Můžete přijít k penězům, hodně vydělat a nebo o vše přijít. 

BÝK

V jaké životní oblasti čekat problémy a těžkosti:

Od 10/2023 do 07/2024
Díky vlivu Černé Luny si budete muset udělat pořádek v oblasti partnerů životních i pracovních.  Zdraví a péči související s potomky.  Černá Luna přinese silné emoce do těchto oblastí. Černá Luna přináší také problémové situace k řešení do oblasti partnerských vztahů. Může se objevit někdo nový, ovšem zálety a mimo partnerské svazky nedopadnou dobře. Vztahy se otřesou v základech a vydrží pouze silné spojení. Partner nebo kariéra? Pod Černou Lunou může vzniknout dítě, ovšem vše, co vznikne pod Černou Lunou, přináší do budoucna silné citové emoce. Černá Luna bere, nebo přináší emoční problémy a starosti. 

Od 07/2024 do 03/2025
Černá Luna bude působit v oblasti zdraví, zdravého životního stylu, ale také se můžete starat o někoho ve své blízkosti. Služba blízkým. Vztahové problémy nebo změny se spolupracovníky a kolegy. Vše na emocionální úrovni. Neřešené nemoci se budou hlásit o slovo. Čeká vás mnoho práce a povinností. V této době je nutné dbát na své zdraví a psychiku, zejména před novoluním a úplňkem.  

Kde čekat životní posun:
Jupiter, planeta štěstí a rozmachu bude působit do 05/2024
Jupiter ve vlastním znamení přinese velký boom. Toto je začátkem významného cyklu vašeho životního růstu, který potrvá zhruba dalších 12 let. Nyní se bude objevovat hlavně v oblastech života přinášející rozmach vaší osoby. Pozitivní vliv Jupiteru vnáší do života nové situace, které vás posunou blíže vašemu štěstí. Budete pociťovat dostatek sil a chuti prosazovat svá přání a své představy.  Pod vlivem Jupitera budete spokojeni sami se sebou, máte poznat a uvědomit si, co dokážete. Měli byste být činorodí a využít působení planet ve svůj prospěch, neboť jistým způsobem budete vyčnívat z davu. Jupiter přinese posun a rozmach do oblasti majetku.  Toto prožíváte každých 12 let. Naposledy v roce 2012. 
Posun v pracovní a kariérní rovině očekávejte od 09/02/2024

Novoluní a úplněk, zlomový okamžik roku 2023/2024
28/10/2023 nastává úplněk spolu se zatměním Měsíce, kdy si ujasníte veškeré vztahové záležitosti.
Při úplňku asistuje Jupiter, planeta štěstí. Cokoliv se stane je dobré pro vaší budoucnost. Veškeré vztahy vygradují na maximum, úplněk přináší rozpor mezi srdcem a rozumem. Po úplňku jsou situace jasnější. Očekávejte zvýšené aktivity kolem smluv a dohod spojené s penězi. Budete podepisovat dokumenty, hovořit a komunikovat.  

Zatmění je vždy velmi silné, podtrhuje dané téma.  Ve dnech kolem novoluní se zásadně obrací karta. Zatmění mění osudy. Přináší nečekané změny a nové začátky.

08/05/2024 vrcholí novoluní ve vlastním znamení. 
Novoluní otevírá novou roční cestu. Můžete zrealizovat své plány. Konečně se posunete o krok dál. Před novoluním si dejte pozor na svou osobu, zejména na psychiku a zdraví. 

15/11/2024 nastane úplněk ve vlastním znamení, který přináší jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující.  

Venuše nabere zpětný chod 23/07/2023 a bude couvat do 04/09/2023. Po tuto dobu budete řešit vztahové záležitosti s partnery, dětmi či rodiči. Venuše jako planeta hodnot a lásky napravuje minulost v záležitostech lásky a majetku. 

Téma zdraví:
Před vlastním novoluním a úplňkem je nutné si hlídat svůj zdravotní stav.  Zejména krk a bedra. Dále od 16/08/2023 cca měsíc a také od 14/10/2023. Zde je nutná zvýšená opatrnost. Doporučuji preventivní prohlídky a péči o svou tělesnou schránku. 

Od jara 2019 se planeta Uran pohybuje sedm let vlastním znamením.  Dlouhodobě přinese zásadní životní změny. Dříve nebo později se zásadní změny uskuteční a Vy na ně nemáte žádný vliv. V tomto zhruba sedmiletém období dojde k radikálnímu přehodnocení vašeho vztahu k vnějšímu světu. Uran do vašeho života vnáší nejistotu. 

Staré se zhroutí a nové přichází v tom, že lidé se na vás začnou dívat jinak. Můžete jednat zcela nečekaným způsobem, jež druhé vyvádí z míry, a to hlavně pokud tranzitující Uran nejvíce aspektuje vaše radixové planety, související s prvním domem. 

Během tohoto tranzitu můžete ukončit svoje manželství, jiný blízký vztah, který začal být jednotvárný a až ubíjející. Naopak všechny vztahy, které vám dovolují být sebou samým přetrvají, přestože i zde můžete očekávat nějaké změny. Také se to týká vaší práce i jakékoli jiné oblasti života, kde máte nějaké závazky. 

Výrazné zlepšení čekejte jaro 2024. Zde můžete očekávat neočekávané situace. 

BLÍŽENEC

V jaké životní oblasti čekat problémy a těžkosti:
Od 10/2023 do 07/2024 Černá Luna působí na téma rodiny, žen v rodině, nebo bydlení. Černá Luna přináší silné emoce a problémové situace v souvislosti s bydlením nebo pracovním zázemím. Může narušit vaše základy stability. Někdo se musí stěhovat, někdo změní práci. Můžete také řešit své zdraví. Někteří řeší zdraví babičky, matky, sestry, dcery apod. 

Od 07/2024 do 03/2025
Díky vlivu Černé Luny
 si budete muset udělat pořádek v oblasti partnerů životních i pracovních a také ve všem souvisejícím s dětmi. Černá Luna přináší také problémové situace k řešení do oblasti vztahů. Může se objevit někdo nový, ovšem zálety a mimo partnerské svazky nedopadnou dobře. Vztahy se otřesou v základech a vydrží pouze silné spojení. Partner nebo kariéra? Pod Černou Lunou může vzniknout dítě, ovšem vše, co vznikne pod Černou Lunou, přináší do budoucna silné citové emoce. Černá Luna bere, nebo přináší problémy. 

Kde čekat životní posun:
Jupiter – Dobroděj do 05/2024 odnese vše, co by vás brzdilo v budoucích letech. Je třeba některé situace ukončit a uzavřít, abyste se mohli v příštích letech plně rozvinout. Jupiter zde není tak silný, jako jiné roky.

Posun v pracovní a kariérní rovině očekávejte od 10/03/2024

Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude působit od 05/2024 cca rok  ve vlastním znamení.  Přinese velký boom a posun. Toto je začátkem významného cyklu vašeho životního růstu, který potrvá zhruba dalších 12 let. Pozitivní vliv Jupiteru vnáší do života nové situace, které vás posunou blíže vašemu štěstí. Budete pociťovat dostatek sil a chuti prosazovat svá přání a své představy. Vše, co by vás brzdilo postupně odchází ze života. Do roka pocítíte životní růst. 

Měli byste být činorodí a využít působení planet ve svůj prospěch, neboť jistým způsobem můžete vyčnívat z davu. Takový významný posun jste zažili v roce 2013.

Co si máte dát do pořádku: 
Saturn reprezentuje staré pořádky, systém a omezení. Pokud uděláte chybu, pocítíte ji.

Saturn dlouhodobě působí na téma pořádku v oblasti práce a kariéry. Přichází větší zodpovědnost za váš život během tří následujících let.   

Novoluní a úplněk, zlomový okamžik roku 2024
27/11/2023 nastane úplněk ve vlastním znamení, který přináší jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující.  

06/06/2024 vrcholí novoluní ve vlastním znamení. Novoluní otevírá novou roční cestu. Můžete zrealizovat své plány. Konečně se posunete o krok dál. Před novoluním si dejte pozor na svou osobu, zejména na psychiku a zdraví. 

15/12/2024 nastane úplněk ve vlastním znamení, který přináší jasno do oblasti vztahů. 
V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující.  

Téma zdraví:
Před vlastním novoluním a úplňkem je nutné si hlídat svůj zdravotní stav.  
Začátkem 06/2024. Zde je nutná zvýšená opatrnost. Doporučuji preventivní prohlídky a péči o svou tělesnou schránku. 

RAK

Kde čekat životní posun:
Do 05/2024
Zde, pod Jupiterem, hrají ve vašem životě roli naděje, ideály, sny, přání a touhy týkající se vaší budoucnosti. Vaši přátelé a známí vás v současnosti mohou podporovat víc než kdykoli jindy. Možná navážete nová přátelství. Ta se časem mohou projevit jako mimořádně cenná. Potkáte důležitou osobu, která vás posune. Čeká vás nové společenství lidí. Můžete si splnit své sny. Vylepšíte si své majetkové poměry.  

Od 05/2024 cca rok Jupiter/Dobroděj odnese vše, co by vás brzdilo v budoucích letech. Je třeba některé situace ukončit a uzavřít, abyste se mohli v příštích letech plně rozvinout. Jupiter zde není tak silný, jako jiné roky. Nečekejte žádné výrazné posuny. Na ty si počkejte dalším rokem. 

Posun v pracovní a kariérní rovině očekávejte od 08/04/2024

V jaké životní oblasti čekat problémy a těžkosti:
Od 10/2023 do 07/2024
Černá Luna působí v tématu sourozencůúřadůvzdělávání. Učení, rozšiřování vědomostí a komunikace. Pozor na veškeré podpisy a smlouvy, které souvisí s pracovní rovinou. Černá Luna může vytvořit problémy v oblasti učení. Někteří mohou očekávat těžkosti v úředních záležitostech.  Starosti s dopravním prostředkem. 

Od 07/2024 do 03/2025
Černá Luna působí cca 9 měsíců 
Černá Luna přináší silné emoce a problémové situace v souvislosti s bydlením, domovem a pracovním zázemím. Otevře se téma stability, které souvisí s místem, kde pobýváte, trávíte čas. Vztahy v rodině, problém s ženskou energií (sestra, dcera, matka, babička apod.) Můžete také řešit zdraví. Péče o tělesnou schránku. 

Novoluní a úplněk, zlomový okamžik roku 2024
Úplněk v Raku nastane 27/12/2023.
Úplněk přináší jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující, nastavení nových pravidel. Před úplňkem, cca tři dny, bývají kritické dny. Pozor si dávejte v oblasti zdraví a psychiky. Neplánujte operace, nerozhodujte o důležitých situacích. Vyčkejte do úplňku, kdy se vše vyjasní.

06/07/2024 vrcholí novoluní ve vlastním znamení. Novoluní otevírá novou roční cestu. Můžete zrealizovat své plány. Konečně se posunete o krok dál. Před novoluním si dejte pozor na svou osobu, zejména na psychiku a zdraví. 

Téma zdraví:
Před vlastním novoluním a úplňkem je nutné si hlídat svůj zdravotní stav. Dále koncem 06/2024 a začátkem 07/2024. Zde je nutná zvýšená opatrnost. Doporučuji v této době preventivní prohlídky a péči o svou tělesnou schránku. 

LEV

V jaké životní oblasti čekat problémy a těžkosti:

Od 10/2023 do 07/2024
Černá Luna vytváří určité pochyby v souvislosti s penězi a majetkem. Situace, které přitahuje, přináší omezení a problémy s financemi, např. větší výdaje, ale i to, že nám někdo způsobí snížení naší hodnoty. V této době bude docházet k situacím, kdy si budete muset udělat jasno v souvislosti s financemi a majetkem zejména spojeným s pracovní rovinou. Otevře se téma, jak vydělat peníze, stát se úspěšným. Černá Luna přinese touhu mít vysoké ambice.

Doporučuji uvědomit si svou vlastní hodnotu. Mít kolem sebe osoby, kteří vás nevyužívají, nesnižují vaši hodnotu. Náležitě ocení vaší práci, za kterou dostanete adekvátní odměnu. Vytvářejte hodnoty, obklopujte se úspěšnými lidmi. Hlídejte si výdaje. Nakládejte s majetkem a penězi opatrně zejména v souvislosti s pracovními partnery, kolegy a spolupracovníky. 

Od 07/2024 do 03/2025
Černá Luna začne působit v tématu sourozenců, úřadů. Učení, vzdělávání a komunikace. V této době bude docházet k situacím, kdy si budete muset udělat jasno v oblasti psaní, mluveného slova, sourozenců a příbuzných. Pozor na veškeré podpisy a smlouvy, které souvisí s pracovní rovinou. Otevře se téma cest, vzdělávání a komunikace na všech úrovních, ovšem pod Černou Lunou. Vesmír vám přinese emočně vypjaté situace ve vztazích. Černá Luna může přinést starosti v oblasti vzdělávání a učení, v úředních záležitostech, nebo řešení s dopravním prostředkem.

Kde čekat životní posun:
Jupiter do 05/2024
Díky planetě Jupiter/Dobroději přichází zásadní posun v životě, práci a kariéře. Vše, co vás bude svazova a brzdit, vám bude odstraněno z vašeho života. Celý rok pracujete na životním posunu. 

Od 08/05/2024 můžete očekávat posun v pracovní a kariérní rovině. 

Od 05/2024 cca rok 
Zde hrají ve vašem životě roli naděje, ideály, sny, přání a touhy týkající se vaší budoucnosti. Pomáhat, a to výrazně, vám v tomto čase mohou přátelé, blízké osoby a kamarádi. Navážete nová přátelství a ta se časem mohou projevit jako mimořádně cenná. Potkáte důležitou osobu, která vás posune. Čeká vás nové společenství lidí. Můžete si splnit své sny. Dostanete se tam, kam toužíte. 

Novoluní a úplněk, zlomový okamžik roku 2024
25/01/2024 nastane úplněk ve vlastním znamení, který přinese jasno do oblasti vztahů. Úplněk proběhne v konjunkci s Plutem, planetou osudu. Očekávejte zásadní osudové situace, bohužel na tyto situace nemáte žádný vliv. Osud je povýšen and svobodnou vůlí.

04/08/2024 vrcholí novoluní ve vlastním znamení. 
Novoluní otevírá novou roční cestu. Můžete zrealizovat své plány. Konečně se posunete o krok dál. Před novoluním si dejte pozor na svou osobu, zejména na psychiku a zdraví. 

Téma zdraví:
Před vlastním novoluním a úplňkem je nutné si hlídat svůj zdravotní stav. Dále začátkem ledna 2024 a také koncem 07/2024 a začátkem 08/2024. Zde je nutná zvýšená opatrnost. Doporučuji v této době preventivní prohlídky a péči o svou tělesnou schránku. 

Od jara 2019 Uran dlouhodobě působí na zásadní životní změnu v pracovní oblasti a kariéře. Období změn v povolání a veřejném životě, hledání poslání, změn v zaměření kariéry. Očekávejte neočekávané kolem práce a pracovních aktivit. Při tomto tranzitu očekávejte radikální změny ve vašem profesionálním životě, v povolání či konflikt s autoritami. Tranzit obecně přináší nečekané pracovní příležitosti práce s novými technologiemi atd. Můžete úplně změnit své dosavadní profesní zaměření. Budete pracovat jinak, než jste doposud zvyklí. Využijte nové postupy, nebojte se novot a změn.

PANNA

Kde čekat životní posun:
Jupiter do 05/2024 pomůže zlepšit vztah se sourozenciJupiter, planeta štěstí a rozmachu, vás bude tlačit do vzdělávánízvýšené komunikace, řešení na úřadech, zejména v souvislosti s majetkem a financemi. Využijte nové technologie a novinky v oblasti komunikace. Můžete cestovat, učit se něčemu novému. Jupiter od 05/2024 cca rok bude přinášet posun a rozmach v pracovní rovině.  Vše, co vás brzdí, vám bude postupně odebráno. Do roka a do dne si vyřešíte dlouhodobý problém a tím je práce. Pokud nejste spokojeni, práci ukončíte a naleznete vhodnější. 
Od 06/06/2024 můžete očekávat posun v pracovní a kariérní rovině. 

V jaké životní oblasti čekat problémy a těžkosti:
Od 10/2023 – do 07/2024
Černá Luna působí ve vlastním znamení na téma zdraví, pracovní roviny, kolegů a spolupracovníků. Přináší silné emoce a pocity. Zejména s mužskou energií jako je otec, partner, ex-partner apod. Vnese problémy a zmatky, které budete nuceni řešit. Budete muset bojovat o svůj úspěch. Po dobu působení Černé Luny ve vlastním znamení budete mít pocit, že jste brzděni, chcete se posunout, ale nejde to. Zdraví a práce je téma pod emocemi. 

Můžete se dostat do nepříjemné situace osobně, nebo naopak do nepříjemné situace někoho dohnat. Černá Luna připravuje vaši duši na obrovskou proměnu. Měli byste si věřit, že vše nepříznivé překonáte. Nenechat se zastrašit nikým a ničím. Pracovat na své osobnosti. Pohybovat se mezi úspěšnými lidmi, kteří vám ukáží kam máte směřovat. Být spokojeni sami se sebou. Žít život. Být schopný jedinec a zvládnout životní výzvy.  

Od 07/2024 do 03/2025
Černá Luna vytváří nesnáze v souvislosti s penězi a majetkem. Situace, které přitahuje, přináší omezení a problémy s financemi, např. větší výdaje, ale i to, že nám někdo způsobí snížení naší hodnoty. V této době bude docházet k situacím, kdy si budete muset udělat jasno v souvislosti s financemi a majetkem zejména ve vztazích s druhými. Otevře se téma, jak vydělat peníze, stát se úspěšným. Černá Luna přinese touhu mít vysoké ambice.

Doporučuji uvědomit si svou vlastní hodnotu. Mít kolem sebe osoby, které vás nevyužívají, nesnižují vaši hodnotu. Náležitě ocení vaší práci, za kterou dostanete adekvátní odměnu. Vytvářejte hodnoty, obklopujte se úspěšnými lidmi. Hlídejte si výdaje. 

Novoluní a úplněk, zlomový okamžik roku 2024
24/02/2024 nastane úplněk ve vlastním znamení, který přinese jasno do oblasti vztahů.  Vyjasní veškeré vztahové záležitosti. 

Slunce bude v konjunkci se Saturnem a Merkurem. Pozor na úřady a podepisování smluv. Dny před úplňkem mohou být náročné na psychiku a zdraví. 

03/09/2024 vrcholí novoluní ve vlastním znamení. 
Novoluní otevírá novou roční cestu. Můžete zrealizovat své plány. Konečně se posunete o krok dál. Před novoluním si dejte pozor na svou osobu, zejména na psychiku a zdraví. 

Téma zdraví:
Před vlastním novoluním a úplňkem je nutné si hlídat svůj zdravotní stav. 13/12/2023 cca měsíc a dále před úplňkem ve 2. polovině února 2024. Zde je nutná zvýšená opatrnost. Doporučuji v této době preventivní prohlídky a péči o svou tělesnou schránku. 

Vliv Saturnu cca 3 roky
Saturn přináší těžkosti a omezení ve vztazích. Dejte si do pořádku minulost, zejména tu vztahovou. Vzpomínky a emoce vás brzdí v životě. Z minulosti se poučte a nechce minulost minulostí. Dívejte se směrem kupředu. 

VÁHA

V jaké životní oblasti čekat problémy a těžkosti:
Od 10/2023 do 07/2024
Černá Luna vytahuje na povrch skryté, utajené situace k řešení v souvislosti se zdravím a psychikou, v pracovní rovině. Zde je třeba si všímat lidí kolem sebe. Na povrch vylézají důležité osudové, karmické záležitosti, na které nemáte vliv.  Téma tohoto období je odstraňování, ukončování a propojení s minulými životy, pocity samoty a izolace, kdy je dobré se věnovat vzdělávání duše. Tajemství přestávají být tajná. Nepřátelé mohou nepříjemně působit. Pozor na pomluvy, podvody a depresivní pocity, zejména v pracovní rovině se spolupracovníky a kolegy. Izolace, samota či pocit osamění.  Někdo vám odejde ze života. 

Od 07/2024 do 03/2025
Černá Luna působí ve vlastním znamení na téma vztahů. Po dobu působení Černé Luny ve vlastním znamení budete mít pocit, že jste brzděni, chcete se posunout, ale nejde to. Můžete se dostat do nepříjemné situace osobně, nebo naopak do nepříjemné vztahové situace někoho dohnat. Zejména s mužskou energií jako je otec, partner, ex-partner apod. Černá Luna připravuje vaší duši na obrovskou proměnu.  

V tomto období můžete mít pocit neschopnosti, budete se bát úspěchu. Mohou vyvstávat překážky, nebo můžete být ovládáni jinými. Měli byste si věřit, že vše nepříznivé překonáte. Nenechat se zastrašit nikým a ničím. Pracovat na své osobnosti. Pohybovat se mezi úspěšnými lidmi, kteří vám ukáží, kam máte směřovat. Být spokojeni sami se sebou. Žít život. Být schopný jedinec a zvládnout životní výzvy.  

Kde čekat životní posun:
Do 05/2024 působí Jupiter v oblasti společných financích, jako jsou půjčky, hypotéky nebo prodej či koupě. Dědictví, závěť apod. Bude vám přáno v oblasti sexuality a majetku. Kdo bude rozumně investovat, zhodnotí své investice. Tento přesun pozitivně ovlivní peníze a majetek. Do roka a do dne se výrazně vylepší finanční situace a zvýší se vaše prestiž. Přichází láska do života. Ovšem láska má mnoho podob. Pozor na mimo partnerské lásky. 

Jupiter od 05/2024  
Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, vás bude tlačit do vzdělávání, zvýšené komunikace, řešení na úřadech, justice apod. Využijte nové technologie a novinky v oblasti komunikace. Můžete cestovat, učit se něčemu novému. Vyřešit úřední záležitosti. 

Novoluní a úplněk, zlomový okamžik roku 2024
25/03/2024 nastane  úplněk  se zatměním Luny ve vlastním znamení, přinese jasno do oblasti vztahů.  Vyjasní veškeré vztahové záležitosti. Dny před úplňkem mohou být náročné na psychiku a zdraví. 

02/10/2024 vrcholí novoluní ve vlastním znamení opět se zatměním Slunce. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků. Můžete realizovat nové projekty Začínáte novou životní kapitolu. Před novoluním si dejte pozor na svou osobu, zejména na psychiku a zdraví. Zde nastává konjunkce Slunce, Luny, Merkuru, Černé Luny a karmického uzlu. Síla planet a bodů se spojí a budu působit. Čekejte velmi náročné novoluní.

Zatmění je vždy velmi silné, podtrhuje dané téma. Ve dnech kolem novoluní se zásadně obrací karta. Zatmění mění osudy. Přináší nečekané změny a nové začátky.

Téma zdraví:
Před vlastním novoluním a úplňkem je nutné si hlídat svůj zdravotní stav. Zde je nutná zvýšená opatrnost. Doporučuji v této době preventivní prohlídky a péči o svou tělesnou schránku. 

ŠTÍR

V jaké životní oblasti čekat problémy a těžkosti:
Do 07/2024
Černá Luna přebíhá přes oblast přátel a osoby blízké, společnosti a společenství. Můžete prožít zklamání, změnit společnost, zemi, kamarády a přátelé. O někoho přijít, ztratit, ukončit vztahy, abyste připravili svůj život na nový vztah, pracovní vztah.   Příliv nových lidí do života, změna lidí v určitém společenství. Zrcadlo pravdy odkryje svou tvář a ukáže, kam patří a nepatří. Kdo je přítel a kde nepřítel. Může se přestěhovat, nebo změnit práci či kolegy.

Od 07/2024 do 03/2025
Černá Luna začne působit a vytahovat na povrch skryté, utajené situace k řešení v souvislosti se vztahy. Zde je třeba si všímat lidí kolem sebe, popř. ukončit nefunkční vztahy. Téma tohoto období je odstraňování, ukončování a propojení s minulými životy, pocity samoty a izolace. Je dobré se věnovat vzdělávání duše. Tajemství přestávají být tajná. Nepřátelé mohou nepříjemně působit. Pozor na pomluvy, podvody a depresivní pocity, zejména ve vztazích kolem vás. 

Kde čekat životní posun:
Do 5/2024 působí Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, pozitivně na vztahy (smlouvy a dohody) zejména související s majetkem a penězi. Pokud máte nevyhovující vztah, pak Jupiter zasáhne a postupně vám jej odebere ze života. Jupiter také napomůže vzniku nového vztahu. Štírům vstoupí do života někdo důležitý jak v pracovní, tak v osobní rovině. Zlepší se vztahy v rodině, v práci nebo se sousedy. Vesmír přeje veškerým nový dohodám, smlouvám a nastavení nových pravidel.

Od 05/2024 působí Jupiter v oblasti společných financích, jako jsou půjčky, hypotéky nebo prodej či koupě. Dědictví, závěť apod. Bude vám přáno v oblasti sexuality a majetku. Kdo bude rozumně investovat, zhodnotí své investice. Jupiter pozitivně ovlivní peníze a majetek. Do roka a do dne se výrazně vylepší finanční situace a zvýší se vaše prestiž. Přichází láska do života. Ovšem láska má mnoho podob. Pozor na mimo partnerské lásky. 

Novoluní a úplněk, zlomový okamžik roku  2024
24/04/2024 nastane úplněk ve vlastním znamení, který přinese jasno do oblasti vztahů.  Vyjasní veškeré vztahové záležitosti. Dny před úplňkem mohou být náročné na psychiku a zdraví. 

01/11/2024 vrcholí novoluní ve vlastním znamení. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků. Můžete začít novou životní kapitolu, vrhnout se do nových plánů a aktivit.

Téma zdraví:
Před vlastním novoluním a úplňkem je nutné si hlídat svůj zdravotní stav. Druhá polovina 04/2024 a koncem 10/2024.

STŘELEC

V jaké životní oblasti čekat problémy a těžkosti:

Od 10/2023 do 07/2024 Černá Luna z karmického pohledu působí na vytvoření pořádku v oblasti kariéry a práce. 
Můžete změnit práci, nebo být v pracovní oblasti nespokojeni. Jako byste nevěděli, jakým směrem se vydat, mohou nastat emocionální potíže, různé brzdy, pocit nespokojenosti. Díky tomu přichází zásadní rozhodnutí, které bude mít vliv na budoucnost v oblasti pracovních aktivit. Můžete očekávat neočekávané. Po ukončení tohoto vlivu se posunete v pracovní oblasti.

Od 07/2024 do 03/2025
Černá Luna přebíhá přes oblast přátel a osoby blízké, společnosti a společenství. Můžete prožít zklamání, změnit společnost, zemi, kamarády a přátelé. O někoho přijít, ztratit, ukončit vztahy, abyste připravili svůj život na nový vztah, pracovní vztah.   Příliv nových lidí do života, změna lidí v určitém společenství. Zrcadlo pravdy odkryje svou tvář a ukáže, kam patří a nepatří. Kdo je přítel a kde nepřítel. Může se přestěhovat, nebo změnit práci či kolegy.

Kde čekat životní posun:
Jupiter do 05/2023  
Přináší zlepšení psychiky a zdravotního stavu. Očekávejte novou spolupráci. Jupiter bude působit na změnu spolupracovníků nebo obchodních partnerů. Během roku se vymění spolupracovníci a kolegové. Nová spolupráce povede k velkému posunu. Také se začnete věnovat svému zdraví a zdravému životnímu stylu.

Od 5/2024 působí Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, pozitivně na vztahy (smlouvy a dohody)Pokud máte nevyhovující vztah, pak Jupiter zasáhne a postupně vám jej odebere z vašeho života. Jupiter také napomůže vzniku nového vztahu. Vstoupí vám do života někdo důležitý jak v pracovní, tak v osobní rovině. Zlepší se vztahy v rodině, v práci nebo se sousedy. Vesmír přeje veškerým nový dohodám, smlouvám a nastavení nových pravidel. Jupiter začne couvat od 09/10/2024 až do 04/02/2025. Po tuto dobu se budou narovnávat vztahové situace, které dlouhodobě řešíte. 

Novoluní a úplněk, zlomový okamžik roku 2024
13/12/2023 vrcholí novoluní ve vlastním znamení. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků. Můžete začít novou životní kapitolu, vrhnout se do nových plánů a aktivit. Novoluní bude mít velkou sílu. Při novoluní asistuje Mars, planeta aktivity, ve vašem znamení. Očekávejte mnoho práce a také pozor na zdraví. 

23/05/2024 nastane úplněk ve vlastním znamení, který přinese jasno do oblasti vztahů.  Vyjasní veškeré vztahové záležitosti. Slunce, Venuše, Jupiter a Uran jsou v konjunkci. Očekávejte překvapivé situace. Dny před úplňkem mohou být náročné na psychiku a zdraví. 

03/09/2024 očekávejte pracovní a kariérní posun. 

01/12/2024 vrcholí novoluní ve vlastním znamení. 
Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků. Můžete začít novou životní kapitolu, vrhnout se do nových plánů a aktivit.

Téma zdraví:
Před vlastním novoluním a úplňkem je nutné si hlídat svůj zdravotní stav. Zde je nutná zvýšená opatrnost. Doporučuji v této době preventivní prohlídky a péči o svou tělesnou schránku. Období kolem Vánoc a Nového roku 2023. Dále květen 2024 a 2. polovina listopadu. 

KOZOROH

V jaké životní oblasti čekat problémy a těžkosti:
Od 10/2023 do 07/2024 se otevřely karmické problémové  situace spojené s úřady, soudy, ezoterikou nebo  vzděláváním a rozšiřování vědomostí. Černá Luna může popíchnout nebo popudit emoce se situacemi spojenými s úředními záležitostmi zejména propojenými se zdravím, nebo pracovní rovinou. Nezdravé pracovní prostředí. Otevření karmických situací na téma cestování, ciziny a zahraničí a s tím spojené těžkosti a emoční bolesti. Chci, ale nemohu. I přesto na svých snech pracujte, úspěch se dostaví, i když budete mít silnější „porodní bolesti.“

Od 07/2024 do 03/2025
Černá Luna z karmického pohledu působí na vytvoření pořádku v oblasti kariéry a práce. Můžete změnit práci, nebo být v pracovní oblasti nespokojeni, zejména ve vztazích. Jako byste nevěděli, jakým směrem se vydat, mohou nastat emocionální potíže, pocit nespokojenosti. Díky tomu přichází zásadní rozhodnutí, které bude mít zásadní vliv na budoucnost v oblasti pracovních aktivit. Můžete očekávat neočekávané v pracovních vztazích. Po ukončení tohoto vlivu se posunete v pracovní oblasti.

Kde čekat životní posun:
Jupiter do 05/2024 přináší posun a rozmach v tématu  dětí, partnerů a pracovních partnerů. Můžete počít či porodit dítě, upevnit vztahy s partnerem, potkat důležitou osobu apod. Čekejte, že pod Jupiterem se vám rozpadnou nefunkční vztahy. Nové a stabilní vztahy se upevní. Jupiter/Dobroděj je na vaší straně. 

Jupiter od 05/2024 cca rok
Přináší zlepšení psychiky a zdravotního stavu. Očekávejte novou spolupráci. Jupiter přinese “ozdravné” změny spolupracovníků nebo obchodních partnerů. Během roku se vymění se spolupracovníci a kolegové. Nová spolupráce povede k velkému posunu. Také se začnete věnovat svému zdraví a životnímu stylu. 

Novoluní a úplněk, zlomový okamžik roku 2024
11/01/2024 vrcholí novoluní ve vlastním znamení. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků. Můžete začít novou životní kapitolu, vrhnout se do nových plánů a aktivit. S novoluním působí osudové Pluto. Osud vás posouvá dopředu, I když jste si to představovali poněkud jinak. 

21/07/2024 nastane úplněk, který přinese jasno do oblasti vztahů. 
V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující. S úplňkem opět zapůsobí osudové Pluto. Osud boří a pálí za sebou všechny mosty, a ihned staví nové. Prostě přichází velká změna v pracovní nebo životní rovině.  

Od 02/10/2024 můžete očekávat posun v pracovní a kariérní rovině. V tuto dobu se odehraje zatmění Slunce a tím se trochu jinak zamíchají karty. Slunce, Luna, Merkur, Černá Luna a karmický uzel spojí své síly. Bude to prostě jedno velké překvapení.  

30/12/2024 vrcholí novoluní ve vlastním znamení. Druhé novoluní roku 2024. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků. Můžete začít novou životní kapitolu, vrhnout se do nových plánů a aktivit.

Téma zdraví:
Před vlastním novoluním a úplňkem je nutné si hlídat svůj zdravotní stav. Zde je nutná zvýšená opatrnost. Doporučuji v této době preventivní prohlídky a péči o svou tělesnou schránku. První polovina 01/ 2024, druhé polovina 07/2024, dále koncem 12/2024. 

Uran se od jara 2019 sedm dlouhých let pohybuje v oblasti dětí, partnerů a tvorby. V těchto tématech můžete očekávat neočekávané. Pozor na nechtěné těhotenství. Náhlé změny v pracovním partnerství, nebo zásadní zvrat v souvislosti s životním partnerem. 

VODNÁŘ

V jaké životní oblasti čekat problémy a těžkosti:
Od 10/2023 do 07/2024  
Černá Luna odemyká brány do minulých životů, a právě přechází přes téma okultismu, transformace duše, sexuality a peněz. Mohou se vyhrotit vztahy s dětmi nebo rodiči a mateřství. Pracovní vztahy. Situace, které vytáhne na povrch, se budou také týkat peněz, které sdílíte s někým dalším, jako jsou partneři, společníci, nebo banky. Přichází vám do života lidé, kterým můžete dlužit peníze nebo dluží oni vám, také se můžete zadlužit vy, např. hypotékou. Pozor na pracovní rovinu a finance. Přepis majetku, dědictví, notář apod. Důležité je hlídat si majetek, být věrný ve vztazích, nezneužívat rituály a okultní vědy.  Dále je nutné hlídat si možné úrazy. Možné úmrtí někoho blízkého.

Od 07/2024 do 03/2025 se otevřou karmické situace spojené s úřady, soudy, ezoterikou nebo vzděláváním a rozšiřováním vědomostí. Touhu se rozvíjet po duchovní stránce nebo ji zatratit díky zklamání. Černá Luna může popíchnout nebo popudit emoce se situacemi spojenými s úředními záležitostmi. Otevření situací na téma cestování, ciziny a zahraničí a s tím spojené těžkosti a emoční trable. Chci, ale nemohu. Pracujte na svých snech, Vesmír vás za vaši snahu odmění. 

Kde čekat životní posun:
Jupiter do 05/2024 pomůže zlepšit životní podmínky a stabilitu. Můžete koupit dům/byt, nebo se stěhovat, rekonstruovat bydlení a také si vylepšit své pracovní zázemí. Jupiter upevní pracovní a životní pozice, a to do roka a do dne. 

Jupiter od 05/2024 cca rok přináší posun a rozmach v tématu dětí, partnerů a pracovních partnerů. Můžete počít či porodit dítě, upevnit vztahy s partnerem, potkat důležitou osobu apod. Čekejte, že pod Jupiterem se vám rozpadnou nefunkční vztahy. Nové a stabilní vztahy se upevní. Jupiter/Dobroděj vás posune ve vztazích. Zlepšení komunikace mezi dětmi či partner.  

Novoluní a úplněk, zlomový okamžik roku 2024
Saturn tři roky bude ovlivňovat životní oblasti peněz a majetku. Je třeba si postupně dát do pořádku finanční záležitosti, zejména ty z minulosti (hypotéka, půjčky a jiné závazky). 

09/02/2024 vrcholí novoluní ve vlastním znamení. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků. Můžete začít novou životní kapitolu, vrhnout se do nových plánů a aktivit. Začínáte postupně měnit váš život. Ve hře je osudové Pluto a Merkur. Zprávy a informace, díky kterým zažijete velké změny. 

19/08/2024 nastane úplněk, který přinese jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující. 

Od 01/11/2024 očekávejte pracovní a karierní posun. Pracovní změny a reorganizace. 

Téma zdraví:
Před vlastním novoluním a úplňkem je nutné si hlídat svůj zdravotní stav. Zde je nutná zvýšená opatrnost. Doporučuji v této době preventivní prohlídky a péči o svou tělesnou schránku. 
1. polovina 02/2024, dále červenec a polovina 08/2024 

RYBY

V jaké životní oblasti čekat problémy a těžkosti:
Od 10/2023 do 07/2024 budete řešit „pod Černou Lunou“ vztahy. Zejména pracovní vztahy se spolupracovníky a kolegy. Nastavení pravidel v pracovní rovině. Někdo vám může odejít ze života. Nestabilní vztahy se rozpadnou. Černá Luna napoví, jak jste na tom ve vztahových záležitostech. 

Od 07/2024 do 03/2025
Černá Luna odemyká brány do minulých životů, a právě přechází přes téma okultismu, transformace duše, sexuality a peněz. Situace, které vytáhne na povrch, se budou také týkat majetku, který sdílíte s někým dalším, jako jsou partneři, společníci, nebo banky. Přichází vám do života lidé, kterým můžete dlužit peníze nebo dluží oni vám, také se můžete zadlužit vy, např. hypotékou. Pozor na pracovní rovinu a finance. Přepis majetku, dědictví, notář apod. Důležité je hlídat si majetek, být věrný ve vztazích, nezneužívat rituály a okultní vědy. Dále je nutné hlídat si možné úrazy. Možné úmrtí někoho blízkého, pozor na úrazy. 

Kde čekat životní posun:
Jupiter do 05/2024
Očekávejte zlepší řešení na úřadech, přináší možnost se vzdělávat, komunikovat a nebo cestovat. Zlepšení vztahů se sourozenci. Do učení a komunikace vneste nové technologie. Dojednání výhodných podmínek v souvislosti s majetkem. 

Jupiter od 05/2024 cca rok pomůže zlepšit životní podmínky a stabilitu. Můžete koupit dům/byt, nebo se stěhovat, rekonstruovat bydlení a také si vylepšit své pracovní zázemí. Jupiter upevní pracovní a životní pozice, a to do roka a do dne. 

Jupiter začne couvat od 09/10/2024 až do 04/02/2025. Po tuto dobu se budou narovnávat situace, které dlouhodobě řešíte, a to na téma zdraví nebo stability. 

Novoluní a úplněk, zlomový okamžik roku 2024
Saturn v Rybách působí tři roky ve vlastním znamení. Rok 2023 + 2024 + 2025 si dáte do pořádku svůj život. Zejména minulost. 

10/03/2024 vrcholí novoluní ve vlastním znamení. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků. Můžete začít novou životní kapitolu, vrhnout se do nových plánů a aktivit. Slunce, Luna, Saturn, Neptun a Merkur jsou ve spojení. Společně působí velkou silou. Rybyčky se chtějí posunout a Saturn tomu brání. 

18/09//2024 nastane úplněk se zatměním Měsíce, který přinese jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující. 

Ve dnech, kdy zatmění probíhá se zásadně obrací karta. Mění se nám osudy.

Zatmění přináší nečekané změny a nové začátky.

Od 01/12/2024 můžete očekávat posun v pracovní a kariérní rovině. 

Téma zdraví:

Před vlastním novoluním a úplňkem je nutné si hlídat svůj zdravotní stav.  

Je nutná zvýšená opatrnost. Doporučuji v této době preventivní prohlídky a péči o svou tělesnou schránku. 

Polovina 03/2024 + polovina 09/2024. Dále srpen 2024. 

počet zobrazení: 26219