Aktuální pohyby a vlivy planet v únoru 2024 pro jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje Vodnářem od 20/01/2024 15,06 hod. Do znamení Ryb vstoupí 19/02/2024 ve 5,12 hod.

Novoluní ve Vodnáři vrcholí 09/02/2024 ve 23,59 hod.
Novoluní je důležité zejména pro Vodnáře. Všem ostatním znamenímse otevírá téma nových možností pracovat na své stabilitě. Vodnářské energie jsou plné nečekaných situací a rebelie. Budeme muset začít žít jinak. Novoluní spolu s Plutem odemyká transformaci a změny v oblasti kolektivních hodnot a společenské dynamiky. Změny ve společnosti, v technologii, vědě a vztazích mezi jednotlivci a společností.

Úplněk v Panně proběhne24/02/2024 v 13,30 hod.
Úplněk je důležitý pro bytosti narozené ve znamení Panny. Pro ostatní znamení uzavře a ukončí téma spojené se zdravím. Pro Panny je typické téma služby druhým, péče a starost. Řešení úředních záležitostí a financí. U Slunce se pohybuje Merkur a Saturn. Můžeme očekávat zajímavé informace.

Venuše působí v Kozorohu. Do Vodnáře se přesune 16/02/2024.

Merkur působí ve znamení Kozoroha. Od 05/02/2024 se přesune do znamení Vodnáře. Do Ryb se přesune 23/02/2024.

Mars, planeta aktivity, se 13/02/2024 přesune do Vodnáře. Zde bude působit do 23/03/2024.

Saturn se dlouhodobě pohybuje znamením Ryb, kde bude působit cca 3 roky. Je nutné si dát do pořádku situace z minulosti. Zejména závazky a dluhy, jako např. hypotéka, nezaplacené účty, apod.

Jupiter působí ve znamení Býka do konce května 2024. Rok pracujeme na tom, abychom se stabilizovali v oblasti financí a majetku.

Sestupný karmický uzel působí ve znamení Vah a bude nás oblažovat svým vlivem na ose Váhy x Beran až do začátku roku 2025. Poukazuje, odkud a kam směřujeme, a to v tématech vztahů a práce.

Pluto, správce osudu, se 21/01/2024  přesouvá do Vodnáře. Zde začíná působit desítky let. Ještě koncem roku 2024 se vrátí zpět do Kozoroha a poté se nadobro usadí ve Vodnáři na dalších 20 let. Pro Vodnáře Pluto připraví zcela novou životní proměnu.

Novoluní vrcholí 09/02/2024
Novoluní otevírá cestu novým přátelům či společnosti. Důležití lidé vstoupí do vašeho života. Přijměte pozvání do společnosti, navštěvujte přátelé a známé. Díky nim se můžete posunout dál. Změnit svůj dosavadní způsob života.

Úplněk proběhne 24/02/2024
Úplněk vnese jasno do oblasti zdraví. Můžete ukončit spolupráci, nebo změnit kolegy a spolupracovníky. Přinese informace, které měly zůstat v tajnosti. Možná vy budeme muset něco ututlat nebo zkreslit určitě informace.  Úřední zpráva, dokumenty, komunikace nebo podepisování smluv. Úřady a peníze. Vyřizování na úřadech.

Od 13/02/2024 zde Mars podpoří únorové novoluní a přechod osudového Pluta do znamení Vodnáře. Naznačí obrovské změny, které vás čekají během následujících let. Měli byste si ujasnit svoje skutečné cíle a jít si za svým snem. Udělat něco pro svou životní stabilitu, která je nyní vrtkavá a nestabilní. Nastává období, kdy se vydáváme do společnosti.

Mars, planeta aktivity, přináší pomoc od přátel a osob blízkých. Vaše aktivita bude zaměřena na přátele. Také může přijít do vašeho života důležitá osoba pro vaši budoucnost.  Uvědomíte si, kam patříte. Kde a s kým chcete pracovat a žít.

Novoluní vrcholí 09/02/2024
Novoluní otevírá cestu ke kariéře, ke změně práce nebo pracovní či životní posun. Něco se na vás chystá. Novoluní přináší myšlenky, zda jste pracovně tam, kde máte být. Ideální na pracovní pohovor. Pokud chcete změnu, tak nyní jste připraveni. Během následujících týdnů a měsíců, nechť se tak stane.

Úplněk proběhne 24/02/2024
Úplněk vnese jasno do oblasti partnerských a pracovních vztahů. Někdo řeší potomky. Nestabilní vztahy se mohou rozpadnout. Je třeba dořešit minulost, veškeré hypotéky, půjčky a finanční záležitosti. Čeká vás řešení na úřadech nebo v souvislosti s úřady. Pozor na nějaké kulišárny, které by se v budoucnu mohly vymstít.

Od 13/02/2024 zde Mars podpoří únorové novoluní a přechod osudového Pluta do znamení Vodnáře.  Naznačí obrovské změny, které vás čekají během následujících let.

Mars aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře, možná změna. Budete naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, ovšem jen ty, které se vrací zpět, nebo jsou rozjednané z minulosti. Přichází doba provádění reorganizací kolem práce, která bude v budoucnu ku prospěchu. Může jít o zásadní změnu v životě, práci nebo kariéře. Pracovně se nezastavíte.

Novoluní vrcholí 09/02/2024
Novoluní otevírá cestu ke vzdělávání. Můžete pomýšlet na studium, kurz či školení. Některým novoluní přinese cestu do zahraničí. Čeká vás úřadování v souvislosti s bydlením a penězi. Zde očekávejte velké změny, které se na vás chystají během týdnů či měsíců. Nestabilní situace se stanou stabilními.

Úplněk proběhne 24/02/2024
Úplněk vnese jasno do oblasti zdraví a psychiky. Další téma úplňku je domov, rodina, stabilní prostředí. Je třeba pracovat na tom, abyste měli v pořádku vztahy se ženami v rodině. Oblast bydlení, kde je nutné nastolit ozdravné procesy. Zde Černá Luna působí již šest měsíců, a ještě do léta bude přinášet starosti.

Od 13/02/2024 zde Mars podpoří únorové novoluní a přechod osudového Pluta do znamení Vodnáře.  Naznačí obrovské změny, které vás čekají během následujících let.

Mars působí v tématech justice, práva a úředních záležitostí.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází také touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a vzdělávání. Podepisování úředních dokumentů.

Novoluní vrcholí 09/02/2024
Novoluní otevírá cestu k transformaci, velkým životním změnám. Dostane se vám možnost vydělat peníze, společně s další osobou, domluvit se s bankou nebo společníky. Notář, dědictví, úmrtí. Oblast bydlení, stability a majetku. Některým Rakům novoluní přinese zvýšenou sexualitu, touhu po sexu. Pozor v plodném věku na nechtěné těhotenství. Na mimo partnerské vztahy opatrně.

Úplněk proběhne 24/02/2024
Úplněk vnese jasno mezi sourozence. Nyní již půl roku probíhá boj, a ještě do začátku léta bude Černá Luna působit. Úplněk uzavře úřední záležitosti, které řešíte delší dobu. Někteří mohou dokončit situace související se studiem a vzdělávání. Řešení kolem cest, cestování nebo automobilu či jiného dopravního prostředku.

Od 13/02/2024 zde Mars podpoří únorové novoluní a přechod osudového Pluta do znamení Vodnáře.  Naznačí obrovské změny, které vás čekají během následujících let.

Mars působí v oblasti hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což vás může přinutit přehodnotit či pozměnit postoje. V manželství, pracovních nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty.  Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví.

Novoluní vrcholí 09/02/2024
Novoluní otevírá cestu do nových vztahů. Nastavení nových pravidel. Potkáte nové lidi, kteří vás posunou v pracovní oblasti i v životě. Stávající vztahy se o velký krok posunou, pokud hledáte stabilitu ve vztazích, tak právě přichází.  Očekávejte osudové překvapivé situace. Lidé kolem vás se postupně budou měnit.

Úplněk proběhne 24/02/2024
Úplněk vnese jasno do oblasti financí a majetku. Je nutné dořešit situace, na kterých již dlouho pracujete. Hodnoty, finanční záležitosti, úřední dokumenty, hypotéka, půjčka, dotace, pojištění apod. Zodpovědnost v souvislosti s penězi.

Od 13/02/2024 zde Mars podpoří únorové novoluní a přechod osudového Pluta do znamení Vodnáře.  Naznačí obrovské změny, které vás čekají během následujících let.

Mars aktivuje vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Budete se aktivně věnovat lidem kolem sebe. Můžete dohodnout nové podmínky, podepsat smlouvy nebo písemnosti. V tomto období se mohou posílit nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahové záležitosti. 

Novoluní vrcholí 09/02/2024
Novoluní otevírá cestu k uzdravení. Dlouhodobě Panny řeší práci, kolegy a spolupracovníky. Zde přichází něco nového. Očekávejte překvapivé situace. Nová spolupráce. Péče a starost o druhé. Mnoho povinností. Dále doporučuji preventivní prohlídku nebo řešení kolem zdraví. Do novoluní je nutné si pohlídat psychickou a zdravotní stránku.

Úplněk proběhne 24/02/2024
Před úplňkem mohou nastat vyhrocené situace. Pozor na psychiku. Úplněk ve vlastním znamení vnese jasno do oblasti pracovních vztahů, životních situací. Je třeba si dát do pořádku svůj život, zejména minulost. Utřídit myšlenky, co vlastně chcete a kam směřujete. Nepropadat depresím. Po úplňku se vše bude narovnávat a emoce opadat. Zesílená komunikace, vyřizování, úřední dokumenty.

Od 13/02/2024 zde Mars podpoří únorové novoluní a přechod osudového Pluta do znamení Vodnáře.  Naznačí obrovské změny, které vás čekají během následujících let.

Díky Martu se zde řeší zdraví, spolupráce a služba pro někoho druhého. Přináší nám také mnoho povinností. Mars přechází přes oblast zdraví – tranzit tímto tématem může znamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. Mars přináší zvýšenou aktivitu kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbily vykonat. Měly byste se věnovat tématům kolem svého zdraví a zdravé výživy. Péče o druhé osoby.

Novoluní vrcholí 09/02/2024
Novoluní otevírá cestu k novému partnerovi. V partnerských vztazích se můžete velmi posunout, nebo potkat důležitou osobu. Novoluní otevře oblast potomků, dětí, kreativity, tvořivosti. Ideální doba rodinných oslav, cestování, plození v pracovní rovině. Doba plodnosti a hojnosti je zde. Přichází překvapení, nová cesta. Někdo vám může nabídnout příležitost uplatnit se.

Úplněk proběhne 24/02/2024
Úplněk otevírá rekapitulaci uplynulých týdnů. Hodně budete přemýšlet jak dál. Psychika bude otevřena samotě, izolaci od všeho dění. Ideální na meditace. Nic nového nezačínejte. Věnujte se svému zdraví. Přemýšlejte, co byste měli ukončit a postupně vyhodit ze svého života. Příští měsíc učiníte důležité rozhodnutí ve vztazích.

Od 13/02/2024 zde Mars podpoří únorové novoluní a přechod osudového Pluta do znamení Vodnáře.  Naznačí obrovské změny, které vás čekají během následujících let.

Mars působí v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity.  Můžete očekávat zvýšení touhy plodit a tvořit. Mars zde aktivuje oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod jeho vlivem vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. Dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Řešení v souvislosti se zahraničím, vzděláváním a úředními jednání. Pracovně se bude dařit.

 

Novoluní vrcholí 09/02/2024
Novoluní otevírá cestu ke stabilitě, bydlení, rodině. Očekávejte překvapivé zprávy. Můžete začít budovat pevnou půdu pod nohama. Rekonstruovat nebo kupovat nemovitost. Zlepšit podmínky týkající se domova. Někteří mohou řešit zdraví, vylepšení tělesné schránky.

Úplněk proběhne 24/02/2024
Úplněk vnese jasno do oblasti práce. Vesmír vám ukáže, kde je vaše místo. Lidé kolem vás se roztřídí. Uvědomíte si kdo je přítel a kdo nepřítel. Ukončíte působení v určitém společenství. Vyměníte lidi kolem sebe. Někdo odchází, jiní přichází. Černá Luna vám už půl roku ukazuje cestu.

Od 13/02/2024 zde Mars podpoří únorové novoluní a přechod osudového Pluta do znamení Vodnáře.  Naznačí obrovské změny, které vás čekají během následujících let.

Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijete. Štíři vylepšují své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte řešení v souvislosti se ženami rodu (např. dcera, matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítíte chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budete řešit vše pro zvýšení pracovní stability a situace související s bydlením a obydlím. 

Novoluní vrcholí 09/02/2024
Novoluní otevírá cestu ke studiu, vzdělávání, cestování. Očekávejte zvýšenou komunikaci, vyřizování na úřadech. Přichází zajímavá zpráva, informace, která vás překvapí. Očekávejte neočekávané. Můžete úspěšně řešit peníze a bydlení. Půjčky, hypotéka, prodej a nákup nemovitosti, finanční závazky. Ceres začátkem měsíce konečně opustil znamení Střelce.

Úplněk proběhne 24/02/2024
Úplněk vnese jasno do důležité životní oblasti. Uzavře oblast práce, kariéry, péče a starosti o druhé. Vyjasníte si, jak chcete dál žít. Co v životě chcete, a hlavně co nechcete. Pracovní oblast se pomalu mění. Je třeba začít jinak. Černá Luna vnáší emoce a pochybnosti již půl roku, a ještě do léta bude znepříjemňovat vaši mysl. Ukazuje cestu. Očekávejte zvýšenou aktivitu kolem financí, úřadů, témata související s domovem, bydlením. Hlídejte si svou tělesnou schránku. Zdraví je nejdůležitější.

Od 13/02/2024 zde Mars podpoří únorové novoluní a přechod osudového Pluta do znamení Vodnáře.  Naznačí obrovské změny, které vás čekají během následujících let.

Mars působí dlouhodobě v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a také cestování. Měli byste být všude slyšet. Dát o sobě vědět světu. Řeší se automobil, vzdělávání, kurzy a školení nebo nějaká cesta s tím spojená. Také se může otevřít téma spolupracovníků a kolegů. Aktuálně se vše točí kolem cestování (např. dopravní prostředek) a komunikace s úřady. Rozšiřování vědomostí, být vidět a slyšet.

Novoluní vrcholí 09/02/2024
Novoluní otevírá cestu k majetku, financím a výdělkům. Můžete očekávat odměnu, dostanete v práci přidáno. Můžete si zvýšit plat za své služby. Pokud nedostanete to, co si zasloužíte, můžete zvažovat změnu. Zvýšení prestiže. Očekávejte překvapivou zprávu nebo informaci.  Venuše vám příznivě svití na cestu. Záříte na všechny strany. Využijte její vliv až do poloviny února.

Úplněk proběhne 24/02/202
Úplněk vnese jasno do oblasti vzdělávání, kurzů či školení. Vyjasníte si pracovní cestu. Řešte dovolenou v cizině. Je třeba dořešit úřední záležitosti, zejména spojené s prací. Zvýšená komunikace, vyřizování úředních dokumentů. Ceres bude působit nezvykle dlouhou dobu ve vašem znamení.  Do konce roku vám dá pořádně zabrat. Práce, úřady, peníze, výdělky, zodpovědnost.

Ještě v první polovině měsíce působí Mars ve vlastním znamení a přináší velkou aktivitu v pracovní rovině. Pozor na zdraví.

Od 13/02/2024 zde Mars podpoří únorové novoluní a přechod osudového Pluta do znamení Vodnáře.  Naznačí obrovské změny, které vás čekají během následujících let.

Mars zde působí v tématu peněz, majetku a hodnot. Finance jsou zaktivovány, zejména ty úřední. Můžete nakupovat, utrácet, investovat. Řešit úřední záležitosti.

Novoluní vrcholí 09/02/2024
Novoluní ve vlastním znamení otevírá novou životní cestu. Začínají působit silné vodnářské energie. Očekávejte překvapení, zprávu, která vás zaskočí. Vykročte a začněte realizovat své projekty. Přichází čas na velkou proměnu vašeho života. Od poloviny měsíce budete mít za sebou Venuši, planetu hodnot a lásky. Začnete zářit na všechny strany.

Merkur přináší zvýšenou komunikaci, cestování a vyřizování. Mars vše zaktivuje. Velmi silné a aktivní období je zde. Využijte jej ve svůj prospěch.

Pluto, správce osudu, se přesunulo do Vodnáře. Zde začíná působit desítky let. Ještě koncem roku 2024 se vrátí zpět do Kozoroha a poté se nadobro usadí ve Vodnáři na dalších 20 let. Pluto vám postupně přinese zcela novou, osudovou životní proměnu. Pluto je osud a nad ním nemáme žádnou moc, prostě se to uděje. Připravte se, změna je život.

Úplněk proběhne 24/02/2024
Úplněk vnese jasno do oblasti financí, které sdílíte s další osobou, bankou, společníky. Je třeba dořešit hypotéku, závazky apod. Někdo řeší sexualitu a partnerský trojúhelník, nebo dědictví.  Pozor na mimo partnerské vztahy. Ukončení táhnoucích se sporů v souvislosti s penězi. Ještě dále budete řešit, ale už budou situace jasnější. Očekávejte zvýšenou aktivitu na úřadech, řešení financí.

Od 13/02/2024 zde Mars podpoří únorové novoluní a přechod osudového Pluta do znamení Vodnáře.  Naznačí obrovské změny, které vás čekají během následujících let.

Pohyb Marta vlastním znamení je obdobím značné aktivity. Vodnáři budou mít mnoho fyzické energie a odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu. Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat.

Díky Martu zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energie by měli použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho aktivity může přinést nemoc z nepozornosti, nebo z únavy. Očekávejte velmi hektické období, které končí 13/02/2024, kdy se přesouvá Mars do znamení Vodnáře.

Novoluní vrcholí 09/02/2024
Novoluní otevírá cestu samého nitra vaší duše. Čeká vás rekapitulace dosavadního života. Měsíc přemítání v ústraní. Nic nového nezačínejte. Počkejte na březen, kdy se vám otevře nová životní cesta. Nyní je třeba rozmýšlet co ukončit a uzavřít. Jak dál. Očekávejte překvapivou zprávu či informaci. Koncem měsíce se přesune Merkur do vašeho znamení. Budete řešit, komunikovat a úřadovat. Hlídejte si zdraví a nepropadejte panice. Je třeba vzít zodpovědnost do svých rukou.

Úplněk proběhne 24/02/2024
Úplněk vnese jasnější světlo do oblasti vztahů, smluv a dohod. Půl roku máte pochyby ve vztahové oblasti a nyní přichází pochopení jak dál. Vztahy máme pracovní, partnerské, rodinné apod. Vše, co nestojí na pevných základech, se rozpadne. Je třeba nastavit si nová pravidla. Očekávejte řešení na úřadech, kolem financí. Černá Luna už půl roku naznačuje, jak dál. Nyní přichází „aha moment“. Vše začne dávat smysl. Pozor na to, co děláte, říkáte a píšete, podepisujete.

Od 13/02/2024 zde Mars podpoří únorové novoluní a přechod osudového Pluta do znamení Vodnáře.  Naznačí obrovské změny, které vás čekají během následujících let.

Mars, planeta aktivity, se pohybuje tématem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat. Ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Aktivita dané osoby se bude obracet na minulé životy, na témata uložená hluboko v nevědomí. Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti. Planeta Mars může aktivovat nepřátele a také nepříjemné pomluvy. V této době zachovejte klid, nevzbuzujte pozornost, v klidu rozjímejte a rekapitulujte, co chcete od života.  Něco se uzavře a ukončí na téma společného majetku, peněz, dědictví, nebo sexuality.  Vše spojené s úřady, justicí, zahraničím, nebo vzděláváním.

Obrázky pro jednotlivá znamení i obrázek hlavní byly vytvořeny pomocí umělé inteligence.

počet zobrazení: 15698