Panna

Sluneční karma –  motto: nově uspořádat život

 

Nesete v sobě pověření předků, ze strany otce, abyste udělali pořádek v rodině, vyvedli jej ze zmatků, do níž se zapletla, udělali jste konečně jasno aby v rodině zavládl klid. Zaručujete návrat k pořádku. Tento karmický úkol logicky vyplívá z postavení Panny ve zvěrokruhu, který zobrazuje vývoj života. Kruh začíná Beranem bojovníkem, který vstupuje na zem, aby dobýval pro svůj lid. Býk zabezpečí dobytou zemi, Blíženec se stará o komunikaci mezi lidmi, Rak založí rodinu, Lev jako patriarcha plní funkci srdce rodu. Panna přichází, aby dovedla svět k vyššímu řádu, do sféry nadřazené rodině i rozmnožování. Rodí se nové vědomí povznášející nad pouhé rozmnožování, vznešenost a zralost. Za jistých okolností znamená i zřeknutí se vlastního potomstva, když v rodině vládne chaos. Z vůle otce a předků po otci, jste přišli na tento svět právě ve znamení Panny, vaše datum narození není náhodné.

Čím více o sobě víte, tím nadšeněji se vydáváte po klikatých cestách sebepoznání. Čím lépe znáte svou minulost, tím snadněji rozpoznáte kam se vydat. Máte v sobě vlastnosti předcházejících znamení. Od Berana po Kozoroha, stavíte jedno na druhé. Na konci zvěrokruhu stojí Ryby, které obsahují kvality všech znamení. Dalo by se říci, že jste si jej prožili a je to pro Vás vyřízená záležitost. Originál Berana, smyslnost Býka, všestrannost Blížence, citlivost Raka, životní radost Lva. To vše máte za sebou. S tím se už nemáte zatěžovat.  Nyní poznáte opatrnost Panny. 

Váš otec si zvolil cíl, schopnost rodiny prosadit se i v budoucnu. Váš klan proti celému světu. Vaše rodina Vás potřebovala, a proto jste přišli na tento svět. Vaším životním úkolem je vnesení řádu do rodiny, aby se mohla lépe bránit nepřátelskému okolí. S chladným rozmyslem a logikou budujete moc svého klanu. Uvědomujete si pomíjivost a vidíte dál než do přítomnosti. Tento jedinec opouští ráj nezatíženosti. Ze sobecké bytosti se mění v přemýšlející, která se vzdaluje od země a povznáší se do božích sfér.  Vaše znamení nenese zvířecí název, proto Panna vyjadřuje pojem,  vyšší záměr propůjčit tomuto znamení skutečně lidské kvality. Panna zrozená z otcovi vůle se učí ovládat zvířecí stránku, krotit ji a polidšťovat. Panna se rodí v době kdy v rodině začíná převládat animální instinktivní pudovost, když jsou jednotlivé rodinně větve znesvářené, kdy docházelo k násilnostem, když sexuální plození neposkytovalo přemnoženému potomstvu dostatek životního prostoru. Všude tam je potřebná Panna, která se řídí, živelnou přirozeností a dokáže vědomě uspořádat život.

 

Pokud jste se dosud zaplétali do afér a ohrožovali tak své vlastní bytí, oddávali se lehkomyslnému životu, nesplnili jste poslání, svůj karmický úkol. 

Je-li třeba můžete se  vzdát vlastních potomků, toto znamení je nejméně plodné a jeho astrologický název je míněn doslovně. Zříkáte se čistého rozmnožovacího pudu, mateřským radostem, abyste svůj život podřídili vyššímu duchovnímu řádu.

Ve zvěrokruhu stojí Panna proti Rybám a orientuje se podle nich. S rostoucím věkem Vás bude víc a víc přitahovat duchovno. Vedle Ryb najdete Panny v klášterech, v kruzích léčitelských, a jako faráře. Ryby jsou poslední znamení zvěrokruhu, a mají života až po krk, vše znají a ví, že vše má i druhou stranu. Toto vědění klíčí v Panně, která tuší skryté souvislosti, a snaží si zařídit svůj život tak, aby ji nezničili boje protikladů. Snaží se uniknout z pozemských zápletek, ze štěstí, které se jen šťastně tváří. Pomíjivé lásky a omezené lidské existence. Směřuje k nebi, k bohu, vyššímu bytí. Jste předurčeni k nalezení únikového východu. Otevřete jej a projděte, protože vaši předkové touží po překročení tohoto prahu. Máte touhu pomáhat druhým, starat se o ně a tišit bídu. Budete-li žít podle tohoto přání, dojdete naplnění. Žijete-li v ústraní, léčíte a pomáháte, pak se někdo v minulosti provinil a Vy jste přišli na tento svět, abyste tuto vinu odčinili. Za Vaší karmou se skrývá drama, tragická a nebo předčasná smrt a proto je nutné přestat žít bujarým životem, aby se neopakovali tragédie otřásající Vaší rodinou. Někteří členové rodiny se raději vzdají požitků rodinného štěstí, než aby Vás viděli opět umírat.

Panna se odmítá  pachtit po štěstí, kdy si uvědomila že je neodlučně spjato s bolestí. Každý zrozenec v Panně nakonec dospěje k tomuto poznání. Byli jste zrozeni, abyste se věnovali vznešenějším nadpozemským hodnotám a sloužili jim, abyste vymanili rodinu z nepříznivé karmy, a tím si nakloníte osud na svojí stranu. Přinášíte oběti, proto, aby měl někdo jiný štěstí. Když se řeka rozdělí do několika menších toků, hrozí nebezpečí že se ztratí v zemi, vyschne. Podobná situace nastala i ve Vaší rodině, hrozilo jí nebezpečí , že vyschne jako řeka, proto přicházíte, abyste proudu dodali novou energii. Vedlejší ramena řeky se obětují, mají k dispozici více síly a mohou dosáhnout moře. Proto vedete odříkaví způsob života. Někteří se vzdají potomstva, aby sourozenci a příbuzní mohli čerpat z proudu života. Vzdáváte se úspěchu a seberealizace, obětujete se na úkor druhých. Při tom jen instinktivně tušíte, že je nutné, aby celek mohl přežít.  Toto tušení energetické rovnováhy celku je pro Vás charakteristické. Váš život je zaměřen právě na celek, na rodinu, společnost a veškeré bytí. Pokud ztratíte tento vztah, budete nešťastní, osamělí a Váš život ztrácí smysl.

Od otce jste dostali sílu, která Vás vzdaluje od bezprostřednosti života. Musíte ho vykoupit. Jste připraveni nést toto břímě a jste ochotni nést otcův osud. Svého otce nosíte v srdci, jste nerozlučně spjati. Z lásky k němu. Váš osud je spjat s osudem rodičů, kteří však nikoho nenutí, aby jste  převzal  jejich osud. Pokud chcete vykoupit karmu svého otce, musíte vědomě přijmout tento osud. Vděčně přijměte to, co Vám otec určil. Pokud odmítnete, karma se změní v prokletí. Budete se potácet životem, opakovat chyby minulosti, topit se ve zmatku,  budete pronásledováni karmou. Vymaňte se z proudu života a hledejte vyšší smysl bytí.

Nevyřešená karma vede v existenční obavy. Do slepé uličky. Sebezničení je špatná cesta. Panny na sebe berou falešné oběti. Vše, co se Vám stane, nemoci, nehody, osudové rány musíte považovat za možnost, že je přitahujete proto, aby nezasáhly někoho jiného. To však neměli Vaši předkové v úmyslu. Máte přinášet oběti, ne se zničit. Nesmíte škodit sami sobě.  Naopak veškerou svojí sílu dejte, abyste prošli touto cestou do šťastného bytí. Neste svůj úděl s lehkostí. Ačkoli přebíráte úděl hromosvodu, umíte negace propouštět lehčeji než jiná znamení. Můžete prožít cokoli, aniž by Vás to zničilo. Vydejte se tam, kde můžete pomáhat a sloužit. Pak budete na správném místě.