Andrej Babiš, narozený 2. 9. 1954, je slovenský politik a podnikatel s českým občanstvím.
(Zdroj textu výše a náhledového obrázku: https://cs.wikipedia.org/wiki/Andrej_Babi%C5%A1)

Od 60 let si pan Babiš plní karmický, dlouhodobý úkol samostatnosti. Toto období přináší nezávislost, originalitu, nové začátky a nové příležitosti. Na tuto osobu je kladena větší zodpovědnost. Samostatné myšlení a rozhodování. Je důležité zvládnout téma samostatného rozvoje. Vytvoření  nového životního plánu, který promění v realitu. Musí si vybudovat dostatečné sebevědomí. Na vztazích, na kterých mu záleží, je nutné pracovat a hlídat si je. Vztah, který svazuje a brzdí rozvoj, mu bude odebrán. Na jednu stranu chce být samostatnou bytostí, ale sám být nechce. V této životní etapě vyřeší veškeré nezdary, které se v životě objeví. Splní se plány, na kterých dlouhodobě pracuje. Dosáhne úspěchu. Dostane příležitost uplatnit se. Přijde nová životní pozice, kterou nezná. Dlouhodobý úkol zní:  vymanit se ze všech životních vzorců z minulosti.

Život ho naučí být samostatný, ctižádostivý a aktivní. Zde je dobré nebát se zahájit nové projekty, pracovat se svým životem. Další úkol, na kterém je třeba pracovat, je nebýt na nikom a ničem závislý. Vesmír ho podpoří, aby dosáhl na životní úspěch, postupně se propracuje k  výjimečnosti. V minulých životech se dostal do problémů, kdy  neuměl řešit určité situace.  V minulém životě využíval ostatní lidi. Byl závislý na ostatních. Tento cyklus učí samostatnosti, a proto si do života bude přitahovat podobné situace.

OBDOBÍ DO ZÁŘÍ 2015
Po období plném řešení rodinných záležitostí přichází zakončení jedné životní etapy. Pod energií tarotové karty Poustevník promýšlí, připravuje vše pro příští rok, který přichází s narozeninami, tedy od září 2015. Zde jej čekají nové začátky. To, co se povedlo, bude rozvíjet dál. Naopak to, co se nepovedlo, je třeba odstranit. Minulé období přineslo rozloučení s některými lidmi a situacemi. Je nutné propustit ty, kteří byli součástí minulého života a kteří mu pomáhali s karmickým zadáním. Jeho cesta vede nyní jinam. Tento rok byl rokem generálního úklidu. Zhodnotit, zkoumat a zahodit nepotřebné. Lidi, místa, myšlenky, věci. Byl to  rok, kdy se lidé přesunou ze starého místa do nového. Od září 2015 přijdou nové začátky, a tak nebude čas zdržovat se s již přežitými situacemi.
V tomto období řeší pan Babiš své zdraví, o někoho se stará, nebo přichází jiný druh izolace, osamocení. Také můžou přijít soudy a úřední jednání. V tomto období se člověk potká s různými druhy víry nebo filosofickými směry. Člověk by měl být laskavý ke svému okolí, a pokud dovolují finance, pak i myslet na charitu či dar potřebným. Tento rok představuje naplnění a zakončení cyklů. Měl by být připraven postoupit v nadcházejícím roce do vyšší roviny. Někdy může mít člověk v téhle době pocit, že se mu majetek, situace i lidi „vymykají kontrole“.
Toto období může způsobit mnoho potíží a zmatků ve vztazích, ale na rozdíl od jiných roků je toto období důležité pro uvědomění si osobní odpovědnosti. Nyní mohou zanikat přátelské a milostné vztahy. Lidé se mohou stěhovat, měnit zaměstnání, podnikat daleké cesty, měnit směr svého snažení nebo ztratit něco, co má pro ně velkou cenu. Je to rovněž rok, v němž je na lidi naložena odpovědnost, případně ji na sebe sami berou. Může to být v rámci rodiny nebo mimo rodinu, v souvislosti se zaměstnáním nebo společenskou činností. Lidé mají příležitost převzít zodpovědnost sami za sebe, za nějaký aspekt svého života, který si vždycky přáli pozměnit. Veškeré podnikání a veškerá odpovědnost tohoto roku zvýší uvědomění a umožní osobní a duchovní rozvoj. Tento rok patřil k nejobtížnějším rokům. Ovšem uprostřed všech nesnází, které jakoby k sobě v této době přitahoval, nám dává příležitost něčemu se přiučit a rozvinout svou osobnost.

OBDOBÍ OD ZÁŘÍ 2015
Je to rok začátků a nových aktivit. Nové životní kapitoly. Dostane novou šanci se prosadit. Bude muset být více samostatný. Na bedra bude naloženo mnoho povinností. Přijdou noví lidé a nastanou nové situace. Vše a všichni, kdo  vstupují do života, jsou  velice důležití. Od nich dostane návod jak dál a kam postoupit. Vše, co podnikne v tomto roce, jej bude zaměstnávat další léta. Hlavní úkol je udělat nové kroky, změnit práci, v něčem vyniknout. V tomto období vyřeší veškeré nezdary. Splní se plány, na kterých dlouhodobě pracuje. Dosáhne na úspěch. Dostane příležitost uplatnit se. Příští rok, léto 2016, přinese zásadní změny kolem spolupráce a v oblasti vztahů.

ŽIVOTNÍ ČÍSLO: 21/3
Pan Babiš bude mít ohroženou oblast krku. Pokud se nebude moci svobodně projevovat, přichází nemoci spojené s touto oblastí. Dále mohou být ohroženy pohlavní orgány a to v případě, pokud se nechá zablokovat v oblasti kreativity. Změnit k lepšímu svůj zdravotní stav může pomocí uvolnění nahromaděných pocitů, aktivitou v oblasti tvorby, nebo cvičením, hudbou, či pobytem v přírodě. Místo klasické medicíny je dobré využít alternativní léčbu.

ASTROPOHLED
Postavení Slunce sděluje, co si přinášíme za karmické poslání od otce a jeho rodové linie. Zde se nachází Slunce v Panně.

Jak poznáme, že si Panna neplní své karmické úkoly?
Pak taková osoba bude velmi kritická vůči všem. Je chápána jako nepříjemný člověk. Ničeho nedosáhla, cítí se nedoceněná, podvědomě vnímá, že ničeho nedosáhla, že není dobrá. Pokud se odkloní od své karmy, přichází nemoc. Může jít o hypochondra, který se bude neustále pozorovat a hledat různé nemoci. Zde je dobré využít alternativní léčbu, změnit způsob života a obklopit se přírodou. Hovořit o zdraví a zdravém životním stylu. Tato osoba může projít chudobou, být hamižná nebo hromadit vše, co se dá.

Postavení Luny sděluje, co si přinášíme za karmické poslání od matky a její rodové linie. Zde se nachází Luna ve Štítu.
Tato karma se projeví tím, že člověk bude v určité fázi života opuštěn, osamocen nebo se bude cítit sám. Zde je nutné se s touto situací vypořádat. Život bude plný vášnivých zážitků. Člověk vnímá víc, než ti druzí, a proto si musí vybudovat pud sebezáchovy. Je nutné zvýšit svou životaschopnost. Osoba bude nedůvěřivá ke svému okolí. Je zde velká nedůvěra k okolí. Musí být vždy ve střehu a sledovat všechna možná nebezpečí. Zjistit a vypátrat možné zlo. Může nabýt dojmu, že si nezaslouží žít šťastný život, ale to není pravda. Je dobré rozvíjet svou vynikající intuici. Budovat své sebevědomí. Tato osoba zažila v minulém životě tvrdý pád. Nyní dostala od sudiček talent vypátrat veškeré ukryté informace a tajnosti.
Lidé s takto postaveným Měsícem to nemají sami lehké, a ani to nedělají lehké ostatním. Jsou – v pozitivním i negativním smyslu – intenzivní a vášniví a neuklidní se dřív, než vniknou do nejspolehlivějších v hloubce skrytých emociálních vrstev. Že svou vášnivostí způsobují i utrpení, s tím shovívavě počítají. Když jsou raněni, jsou neobyčejně pomstychtiví, daleko za rozumnou hranici a musí-li to být, až do sebezničení. Ovšem má schopnost působit i hojivě.

V minulém životě pan Babiš nezvládl témata peníze spřízněných osob, okultismus, morální hodnoty, sexualita. Bude konfrontován s omezením a životními zkouškami v těchto tématech. V minulých životech pracoval, nebo se pohyboval ve spojení s financemi, kde ovlivňoval tok peněz. Zneužil či využil peníze pro svůj prospěch. Mohl si půjčovat peníze těch druhých a nevrátil je, nebo naopak peníze půjčoval, ovšem např. na vysoký úrok, nebo jiným způsobem zneužil situaci, každopádně ve svůj prospěch. Využíval a zneužíval svého postavení a možností v podobě nepoctivého chování. V tomto životě se setká s nepoctivým chováním ve svém okolí. Proto je nutné dát si pozor na své finance, do kterých může zasahovat další osoba či banka. Setká se s omezením v souvislosti s penězi. Na své osobě, nebo se bude jednat o osobu spřízněnou. V tomto je nutné dbát na daná pravidla, nepodvádět, nehledat skulinky, mít jasno v penězích. Pokud se bude pohybovat ve světě financí a smluv souvisejících s penězi, je zde dobré dodržovat pravidla, pokud to tak nebude, přísný Saturn zasáhne. Dostane se do situací, ve kterých ho Saturn naučí finanční inteligenci, ale také nevyužívat druhé.  Další téma, ve kterém bude muset obstát, je téma žít čistý život, nezaplést se se zákony, dodržovat pravidla společnosti, nenechat se vtáhnou mezi lidi, kteří nedodržují zákony a žijí podivným životem na okraji společnosti. Pokud se dostane mezi tyto lidi, je nutné tyto situace opustit, nevyhledávat tento typ lidí. Takto postavený Saturn mu připraví situace, ve kterých bude řešit sexualitu. Může přijít určitě omezení nebo životní zkoušky v oblasti sexu, kdy se může stát součástí sexuálního zneužívání, nebo využívání sexu pro jisté výhody. V tomto životě by měl dbát morálky a pořádku ve své sexualitě. Vybrat si vhodného partnera, vyhýbat se promiskuitě a situacím, které se neslučují s morálním pohledem společnosti.

Karmické uzly o něm prozrazují , že v minulém životě prožíval lekce, ze kterých si  duše vzpomíná na to, že má karmický dluh v oblasti nicnedělání. Choval se jako dítě. Nic nedělal, nechal se obskakovat, měl nadbytek pozornosti a když to tak nebylo, byl nemocný a dožadoval se pozornosti a zvýšení starostlivosti. V průběhu tohoto života musí směřovat na druhou stranu. Od nicnedělání k samostatnosti. V tomto životě bude vše záviset na něm, bude muset být zodpovědný. Do svého života si přitáhne nejprve rodiče a poté partnera, který ho nebude hýčkat, jinak by si nemohl plnit své karmické povinnosti. Bude mít tvrdě vydřenou kariéru a každý úspěch si musí nejprve zasloužit. Zde je důležité jít pevně za stanoveným cílem, jen tak se může dostat do zasloužených výšin. Většinou zde dochází k odloučení od dětí z důvodu kariéry. Pohybuje se mezi úspěšnými lidmi. Dosahuje vyšších pracovních pozic, jako je ředitel, nebo jiné vedoucí pozice.

Mars v Kozorohu působí na osobní úspěch, proto je jeho nejsilnější vliv nasměrován do oblasti praktických užitkových záležitostí. Osoba narozená s tímto Marsem bude mít dostatek intelektuální a tělesné energie, ovšem po citové stránce nebude mít tu pravou jiskru. Člověk je pracovitý a odhodlaný, jelikož je většina jeho energie  zaměřena na kariéru, může mu hrozit nebezpečí workoholismu. Má silnou hybnou sílu, která jej popohání ke splnění profesionálních ambic. Má přirozené manažerské schopnosti, které mu v kombinaci se zdravým rozumem dávají dobré předpoklady stát se ředitelem nebo zastávat jinou zodpovědnou vedoucí funkci. Silně touží po materiálním úspěchu, ale postavení a uznání jsou pro něj důležitější než peníze. Nemá rád nedostatek ctižádosti u jiných a nesnáší lenochy.

V lásce je smyslný a vášnivý, ale tyto vlastnosti dobře skrývá pod maskou odměřené nepřístupnosti. Navenek je vždy důstojný a rezervovaný. Má pocit, že musí své emoce za každou cenu ovládat. Je velmi zodpovědný typ, často až přehnaně.

počet zobrazení: 4405