Jarmil Škvrna, český herec a moderátor, který se narodil 19. 11. 1968 ve Dvoře Králové nad Labem. Znát ho můžete z reklamních kampaní energetické společnosti RWE, jako moderátora pořadu Co dům dal či herce z divadla U Hasičů nebo seriálu Okresní přebor.

Životní číslo 27/9
2
– intuice, mateřství, tajemství duše, spolupráce, učení
7 – Zájem o duchovno, léčitelství, umění, změny životní cesty, práce s myslí, volnost, rozvíjení inteligence
9 – charisma, soucit, trpělivost, intuice, předtuchy, vzdělání, moudrost, učení, služba pro druhé

V případě tohoto životního čísla je nutné zvládnout témata učení sebe a druhých, používat moudrost knih a kombinovat své nitro. Služba pro druhé, poradenství, nebo jiná forma předávání informací. Velké charisma a schopnost pochopit svět přináší Jarmilovi možnost pracovat v klidu a pochopit jednotlivé situace. Může využít kouzlo osobnosti a velké intuice. Učit se stále novým věcem, cítit lásku ke svému okolí. Poslouchat svojí duši, rozvíjet v sobě schopnosti, které vedou k duchovnímu rozvoji. Má lásku k estetice, umění, a duchovnu. Může používat léčivé energie, pomáhat ostatním lidem, rozvíjet svůj inteligenční potenciál, radit druhým lidem.

Životní číslo a zdraví
Je zde v ohrožení srdce, horní část zad, hrudník, horní končetiny, dutina hrudní, plíce, kůže, krev, krevní oběh, a to v případě, že si bude odpírat lásku, nebo se nenaučí milovat sám sebe. Problémy zdravotní rázu se zhoršují, pokud bude zraněný ve svých citech. Jestliže se bude cítit sám, může se uchylovat k hazardu, alkoholu a dalším neřestem. Zde je dobré naučit se rozdávat lásku, soucítit, veselost brát jako přirozenost mysli, přijetí a odpuštění. Věnovat se sportu. Dotýkat se, dělit se. Věnovat více času partnerům, rodině a přátelům. Ukončení nezdravé závislé činnosti, jako jsou přejídání se, káva, alkohol, cigarety.

Dlouhodobý karmický úkol (od 45 let)
Tento osudový úkol je o samostatnosti. Přináší nezávislost, originalitu, nové začátky a nové příležitosti. Na Jarmila je kladena větší zodpovědnost. Samostatné myšlení a rozhodování. Je důležité zvládnout téma samostatného rozvoje. Vytvoření  nového životního plánu, který promění v realitu. Musí si vybudovat dostatečné sebevědomí. Na vztazích, na kterých mu záleží, je nutné pracovat a hlídat si je. Vztah, který svazuje a brzdí rozvoj, bude odebrán. Na jednu stranu chce být samostatnou bytostí, ale sám být nechce. V této životní etapě se vyřeší veškeré nezdary, které se v životě objeví. Splní se plány, na kterých dlouhodobě pracuje. Dosáhne úspěchu. Dostane příležitost uplatnit se. Přijde nová životní pozice, kterou nezná.

Dlouhodobý úkol zní:  vymanit se ze všech životních vzorců z minulosti.
Život ho naučí být samostatným, ctižádostivým a aktivním. Zde je dobré nebát se zahájit nové projekty, pracovat se svým životem. Další úkol, na kterém je třeba pracovat, je nebýt na nikom a ničem závislý. Vesmír ho podpoří, aby dosáhl na životní úspěch, postupně se propracuje k  výjimečnosti. V minulých životech se dostal do problémů, kdy  neuměl řešit určité situace.  V minulém životě využíval ostatní lidi. Byl závislý na ostatních. Tento cyklus učí samostatnosti, a proto si do života bude přitahovat podobné situace.

Osobní rok 1 (od 19. 11. 2015 do 19. 11. 2016)
Jednička značí individualitu a samostatnost. Znamená aktivitu, život, sílu a nové začátky. Jedničkou vše začíná, přichází období, kdy jednáme. Je nutné vše vymyslet, naplánovat a zahájit. Být odvážní, řešení vyžaduje mistra. Pokud je využita schopnost jedničky na maximum, je možnost dosáhnout mistrovství.
Období osobního roku jedničky poukazuje, že je čas něco začít. Naskytnou se mnohé příležitosti pro další rozšiřování již započatých projektů. Toto je vhodná doba pro odstartování nových programů. Přestože nové směry s sebou přinášejí jistá rizika a pravé rozhodnutí vyžaduje notnou dávku odvahy a přesvědčení, je dobré naslouchat svým pocitům a svému vnitřnímu hlasu. Nenechat se odradit od svého záměru. Jakmile jsou cítit kolem změny, začít konat.
Tento rok je o nezávislosti na ostatních, ctižádosti a pozitivnímu přístupu k životu. Je nutné zdokonalovat sami sebe, jinak je možné propásnout příležitost, která se nabízí. Mohou se dostavit pocity nejistoty při naplňování snu. Nevracet se v myšlenkách do minulosti. Prosadit nové myšlenky, postavit se na vlastní nohy.

Co se bude dít v tomto období
Je to rok začátků a nových aktivit. Nové životní kapitoly. V minulém období byla uzavřena životní kapitola a nyní je třeba posunout se dál.
Přijde nová šance se prosadit. Znamená to ale být víc samostatní. Na bedra bude naloženo mnoho povinností. Přijdou noví lidé a nastanou nové situace. Vše a všichni, kdo vstupují do života, jsou velice důležití. Od nich přijde návod, jak dál a kam postoupit. Vše, co bude podniknuto v tomto roce, bude zaměstnávat další léta. Nezahálet, je to důležitý rok. Hlavní úkol je udělat nové kroky, změnit práci, v něčem vyniknout. V této době je možné potkat nového partnera, ovšem přiblížení přijde spíše až v dalším roce. Tento rok není o vztahu, ale o jednotlivci.
Vyřeší se veškeré nezdary. Splní se plány, na kterých je dlouhodobě pracováno. Přijde úspěch a příležitost uplatnit se. Přichází nová životní pozice, která dosud nepřišla. Přijde touha vymanit se ze všech životních vzorců z minulosti. Je to období, kdy není dobré být na nikom a ničem závislý. Spoléhat se pouze sám na sebe. Přijdou situace, které abnormálně posílí.

Astrologický pohled na Jarmila
Když se jedinec s tímto postavením Slunce odkloní od své karmy, může bloumat bez cíle, bude mít pocity nenaplněné karmy. Bude cítit vnitřní smutek, sám si zkazí i to, co se mu podaří. Na nevědomé úrovni má uložen program, že si nezaslouží žít šťastný život, že nemá v ničem štěstí. Pokud mu někdo podá pomocnou ruku, začne jej využívat a zneužívat, tím nakonec zklame své přátelé a rodinu. Bude mít mnoho kamarádů, ale žádného skutečného přítele. Může mít tendenci zkreslovat situace, vše držet v tajnosti. Bude uzavřený a své pocity nedá najevo.

Co říká o Jarmilovi Černá Luna
ento člověk si přináší z minulých životů karmické zatížení v souvislosti s komunikací. Měl by si hlídat, co říká, neboť v minulosti zde došlo ke karmické zátěži. Může se bát vyslovit svůj názor, nebo být přesvědčen, že to, co hlásá, je pravda. Tito lidé mívají sklony k získávání informací o jiných lidech, k odhalování jejich tajností, což se lidem nemusí líbit. Mohou být středem pomluv. Měli by si hlídat slova, která jsou jejich mocnou zbraní, slova ubližují ale i hladí a uzdravují. Lidé s touto Černou Lunou, kteří jsou duchovně na výši, si budou vážit svých slov a své sliby splní za jakoukoli cenu.

Jarmilův horoskop a práce
Rak v 10. domu se vyznačuje hloubkou emocí v pracovní oblasti. V zaměstnání může panovat neklid přinášející hodně změn nebo alespoň výkyvů. Této osobě velmi záleží na pocitu, že zastává odpovědnou pozici. Potřebuje uznání kolegů, pocit, že si ho spolupracovníci váží. Je poctivý a seriózní. Obzvláště mu záleží na jeho pověsti a pozici v jeho prostředí. Vliv Luny zde vytváří kariéru, ve které bude poskytovat službu veřejnosti. Člověk má schopnosti intuitivně vycítit náladu svého publika, poznat jejich vrtochy a přání.

Slunce ve III. domě naznačuje aktivitu se slovy.
Seberealizace v praktické oblasti nebo v technických oborech či v přírodovědě a všude tam, kde jde o předávání a shromažďování informací ústní nebo písemnou formou. Člověk se může prosazovat komunikací, umí oslovit své okolí.
Jeho život bude prostoupen častým cestováním, anebo přemisťováním se z místa na místo. Je zde dána inteligence, toto postavení Slunce je vhodné pro nějaký druh studia, na tom by měla osoba zapracovat a zvyšovat si vzdělání. Významná přízeň bude nějakým způsobem přicházet z okolí. Osoba je velmi zvídavá, a proto neustále dychtivě zkoumá nové věci. Je pro ni důležité, aby svoje myšlenky mohla sdělovat svému okolí. Musí si dávat pozor, aby se u ní neprojevila tendence vnucovat svůj názor těm druhým a snobismus. Při tomto umístění Slunce bude umožněno danému jedinci využívat svůj intelekt naplno. Bude mít neustále silné nutkání naplnit svou mysl novými informacemi a touhu po vzdělání, a jestli vytrvá, dojede k naplnění a může dosáhnout například i na několik akademických titulů.

Rodiče takového dítěte se rozhodně mají snažit podporovat jeho vývoj a rozhodně se musí zasadit o to, aby jedinec neusnul na vavřínech, což by jeho úspěchy snížilo.

Mars, planeta aktivity, ve Vahách
Je zde dána silná potřeba společenské aktivity. Mars je tady v exilu, a to znamená, že přímé použití síly či aktivity utlumuje potřeba souhlasu a druh spolupráce s okolím. Protože jsou Váhy kardinální znamení a jejich hlavním tématem jsou vztahy na všech úrovních, osoba s touto pozicí by mohla iniciovat nějaké společenské či partnerské aktivity. Ke svému životu potřebuje energického a hlavně aktivního a společenského partnera. Tato pozice dává akčnosti a agresivitě Marse uhlazenost. Měla by se zabývat hledisky morálky a uvědomit si, že neférové jednání znamená morální slabost jedince, který neférově jedná a může se to obrátit proti němu samotnému. V manželství se můžou projevit problémy kvůli hádkám a konfliktům mezi cíli obou partnerů. Osoba by se měla naučit vytrvalosti, protože její činnost a životní postup je omezen právě tímto nedostatkem. Je tu silná přitažlivost směrem ke druhému pohlaví, silné zaujetí pro sex, ale také velmi časté roztržky na tomto úseku.
Prototypem Marsu ve Vahách je prvorepublikový elegán Oldřich Nový, který ve svém chování vůči ženám, ale i vůči mužským protějškům, dokonale rozehrává všechny charakteristiky dané energie: harmonický, umírněný, galantní a diplomatický projev s touhou po dohodě a potřebou vyhnout se otevřenému konfliktu.

Mars, planeta aktivity, v 1 domě
Ukazuje na člověka, který překypuje energií a může mít určitou formu agresivního projevu. Jde o osobu, která je většinou nerada pouze pasivním divákem a musí se účastnit všeho aktivně. Lidé s tímto postavením dosáhnou lepších výsledků, když se naučí nejdříve přemýšlet a potom jednat. Jde o velmi ctižádostivou osobu, schopnou usilovné práce, její soutěživost ji neustále bude pohánět k tomu, aby získala uznání. Jestliže osoba zaměří svou energii správným směrem, dokáže mnoho, rozhodně více než ti ostatní. Osoba s takto postaveným Marsem vyžaduje absolutní osobní svobodu a nesnáší vměšování se do svých záležitostí. Schopnost jednat a reagovat ji může dávat občas pozice nějakého vůdčího směru. Jde o osobu, která je schopna vše prosadit s nevšední energií. Je to neohrožená povaha, která musí dbát na to, aby se v jejím okolí neodehrávaly časté konflikty. Pozor na častější úrazy a nehody.
Jedinec se může projevovat velkou fyzickou energii a touhou a vůlí a potřebou vítězit a stát na 1. místě. Osoba se může jevit jako uspěchaná a má malé pochopení pro ty, kteří jsou pomalejší. Striktně může vyžadovat racionalitu, má velkou radost z výzev a může se projevovat jako soutěživá. Ale tím, že na první místo klade své potřeby a cíle, se může Marsova aktivita přeměnit v sobectví a zahledění do sebe, na tom musí jedinec pracovat, aby se nedostával do konfliktů a rozporů se svým okolím. Jestliže ale pochopí svou sílu a začne pracovat na svém chování, může velice aktivně využít své fyzické síly a stát se vůdčím prvkem v oblasti, která ji bude zajímat. Velké množství fyzické energie je na něm většinou jasně znát. Potřebuje aktivitu, cvičení, pohyb. Může se projevovat statečností a odvahou. Jestliže se naučí ujasnit si, co chce a vytýčit si konkrétní cíl s takto postaveným Marsem a s tím, že se naučí diplomatickému jednání a ovládne některé problematičtější vlastnosti, dosáhne jedinec všeho, co si usmyslí. Je zde třeba ovládnout svůj sklon k rychlému a nepromyšlenému jednání, které by mohlo přinést nějaké nehody, ale regenerace dané osoby je rovněž obrovská. Jestliže subjekt zvládne diplomatické jednání, může u jiných vyvolat nadšení a může dosáhnout mnoha věcí, ale je třeba si dávat pozor, aby se nevyčerpával přílišnou aktivitou.

Jarmil a vztahy

Když stojí Venuše v tomto postavení, ovlivňuje ho tak, že je v lásce vážný, pečlivý a také do jisté míry hrdý. Možno i dodat, že je v tomto ohledu též poněkud bojácný. Své city dává najevo ostýchavě a zdrženlivě.
V jeho nitru mohou být emoce sice velmi silné, ale navenek působí citově vzdáleným a chladným dojmem. Jeho vystupování je střízlivé, nevystavuje své city na oči veřejnosti otevřeně. Je to spíše uhlazený, důstojný nebo až strojený jedinec. Pravda je taková, že je v lásce nejistý si sám sebou, bojácný, a že nebude milován a nejspíše zůstane nakonec osamocen. Jeho emoce jsou často jím samotným potlačované do takové míry, že zdánlivě vůbec žádné nemá. Venuše v Kozorohu spíše probouzí ambice a touhu po prestiži a postavení. Člověk bude pravděpodobně v zaměstnání šarmantní a laskavý, protože zde leží jeho pravé zájmy. Z postavení Venuše je zřejmé, že svého partnera najde v pracovním prostředí, nebo se prostě cesty setkají díky práci. Romantické zápletky a osobní vztahy proto často začínají v pracovním prostředí. Takový člověk bude od svého partnera očekávat, že se stane jeho pomocníkem ve snaze o dosažení úspěchu a naplnění ambic. Přestože nebude sám své emoce dávat otevřeně najevo, bude věrný a ve svých citech pevný. V lásce i manželství bude mít odpovědný přístup k věci. Bude spolehlivý a loajální, někdy poněkud podivným staromilským způsobem.
Muž s Lunou ve Štíru touží po hříšné ženě, která s ním bude sdílet erotické dobrodružství. Touží si povídat o sexu a sexuálních praktikách. Tato Luna také ukazuje na tajné svazky nebo vztahy. Tento muž má bujnou erotickou představivost.
Erotika je zde pod vlivem Berana. Akční, energická, bojovná, okamžitá. Taková osoba jde rychle na věc, bez skrupulí. Kdekoli. Ráda dobývá, nebo je dobývána. V sexu bude hrát první housle. Vše musí být podle něj. Je výbušným vládcem, dobyvatelem a bojovníkem. Rychle dobýt, vyplenit a radovat se s výhry. Nudný, nezáživný sex ho nebaví. Útočný Beran je příznakem bojovného ducha. Dokáže se o své potřeby postarat.

 

počet zobrazení: 1825