Zdeněk Pohlreich (* 10. dubna 1957) je český šéfkuchař, gastronom a moderátor TV pořadů. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Pohlreich)

Rozbor osoby 10. 4. 1957

Životní číslo 27/9

U této osoby je v ohrožení srdce, horní část zad, hrudník, horní končetiny, srdce, dutina hrudní, dolní část plic, kůže, krev, krevní oběh, a to v případě, že si bude odpírat lásku, nebo se nenaučí milovat sama sebe. Problémy zdravotního rázu se zhoršují, pokud bude Zdeněk zraněn ve svých citech. Jestliže se bude cítit sám, může se uchylovat k hazardu, alkoholu a dalším neřestem. Zde je dobré naučit se rozdávat lásku, soucítit, veselost brát jako přirozenost mysli, přijetí a odpuštění. Věnovat se sportu. Dotýkat se, dělit se. Věnovat více času partnerům, rodině a přátelům. Ukončení nezdravé závislé činnosti jakým jsou přejídání se, káva, alkohol, cigarety, přivítání nebo navrácení lásky do svého života.
Léčivá barva je zde růžová a zelená.

Z pohledu karmických úkolů od 54 let

Tomuto silnému životnímu úseku se říká „Velká karma“. Pan Pohlreich se naučí pracovat s úspěchem a investovat. Přichází období hojnosti a materiálního úspěchu. Zdeněk se stává vůdčí osobností. Naučí se být si jistý sám sebou. Je nutné posilovat svoji sebedůvěru a věřit si. Nebát se říct světu o svých plánech, co chce v životě dosáhnout. V této době má možnost vybudovat velké věci. Naučit se vyhrávat. Nenechat nic na půli cesty. Dostane sílu všechny své plány dokončit a uskutečnit. Bude se učit pracovat s finanční inteligencí. Dostane se mu dostatek hojnosti, financí a majetku, se kterými se má naučit žít. Toto období představuje úspěch a odolnost. Má dar vnést člověku do života rovnováhu, když ji nejvíc potřebuje. Je to období rovnováhy a karmy. Bude vždycky usměrňovat ambice do oblastí, v nichž potřebuje nejvíce životní rovnováhy. Pohnutky, způsob, jakým dosáhne úspěchu a dokáže se vyrovnat s blahobytem, popularitou či slávou, jsou nejdůležitějšími aspekty úspěchu. Tyto věci budou určovat pokrok a rozhodovat o tom, zda si to, čeho po mnohaletém úsilí dosáhl udrží, nebo zda se dostane do potíží a bude mu hrozit, že všechno znovu ztratí. Je důležité, aby se upřímně zamyslel nad svými pohnutkami, protože se dostává do období síly, se kterou si není radno zahrávat. Zdeněk by si měl dát pozor na své zdraví, uvědomit si svojí sílu a hodnotu. Hlídat si své investice a naučit se pracovat s penězi. V tomto životním cyklu se naučí jak se stát úspěšným a žít v materiálním dostatku. V minulém životě neuměl nakládat se svým úspěchem. Byl úspěšným podnikatelem, lékařem, politikem. Žil v hojnosti, ale neuměl zacházet se svým úspěchem. Zneužíval tohoto postavení. Velmi utrácel, propadal pýše. Otevře se mu oblast, v které má napravit hříchy z minulých životů. Když vydrží a zvládne daný úkol, posune se výš.

Postavení karmických planet v nativním horoskopu

(vliv planet při narození, co jsme obdrželi od ‘‘sudiček do vínku‘‘ v době prvního nádechu při narození)

Černá Luna

V minulém životě tato prožil pan Pohlreich nepříjemný pád kolem kariéry. Byl velmi úspěšný, ovšem spadl až na samé dno. V tomto životě se bude potýkat se situacemi, kdy se nemůže plně kariérně rozvinout. Je brzděn, něco ho neustále odvádí od kariéry. Žije v prostředí, kde se nemůže rozvíjet. Tak to mohlo být i v minulých životech. V tomto životě je nutné si úspěch nenechat vzít. Nenechat se odvést od kariéry. Věřit si a nedat se nikým a ničím odradit. Toto postavení značí výjimečný osud, není však dobré např. pro politiky. Při tzv. návrat Černé Luny – se dostavují významnější změny profese. Pro jedince s tímto aspektem je téměř nemožné se zapojit do “normálního” pracovního světa a jeho atmosféry. Vykonávat nezajímavou, monotónní práci se pro něj rovná duševní záhubě. V tomto případě se jedná o osobu, která rozdává, ale nic se jí nevrací zpět. Má jakoby „zamrzlé srdce“. V minulém životě přišla o střechu nad hlavou, byla vystěhována, vyrvána z kořenů, vyhnána z domova, podobné situace se mohou stále dokola opakovat, Zdeněk přichází o střechu nad hlavou a nemá nikde vybudovanou svou základnu. Rád se obklopuje zvířaty. Jeho partnerka miluje svobodu a volnost. Pozor na hurá akce v souvislosti se stěhováním, vše je nutné promyslet, zejména bydlení. Je nutné zvládnou karmu stability. V minulých životech žil v cizích zemích, proto ho bude lákat cizina a zahraničí. Může se setkávat s cizinci, kteří mu otevírají minulé životy. Zde mu Luna sděluje, že se musí naučit odpoutat od všech problémů a naučit je řešit s citem. Naučit žít šťastný a bohatý život. Měl by pracovat na svém bohatství. Zplodit dítě, které bude ozářeno světlem.

Navodit ve vztazích pocity spokojenosti. Do života si bude přitahovat výjimečné partnery, kteří ho budou dál rozvíjet. Je třeba chovat se na úrovni, protože se tato pohybovat mezi výše postavenými lidmi, celebritami a úspěšnými osobami. Naučit se žít královský život na vysoké úrovni. Být osobnost. Jeho úkol je zbohatnout majetkem, rozhledem i vzděláním. Od dětství vyžaduje zvláštní pozornost a také ukazuje svou výjimečnost. Jeho předek byl někdo, komu byly přiznány pocty, možná šlechtic nebo z královské krve. Někdo z předků se musel vzdát nebo tajit své dítě. V tomto životě je důležité nezapřít své děti a naopak je posunout do určitého životního postavení. Pan Pohlreich  má vrátit lesk, svobodu a bohatství svému rodu. Vybírat si kvalitní partnery, kteří umožní jeh  rozvoj a rozvoj jeho dětí.

Saturn z hlediska karmy

Naznačuje, jaký druh partnerství nebo spolupráce bude Zdeněk uzavírat. Zde je nutné, aby si pohlídal veškeré vztahy. Vše musí být domluveno nejlépe písemně. Zkoušky zde v minulých životech probíhaly právě v oblasti vztahů jak partnerských tak pracovních. Byl podveden nebo zklamán partnerem, nebo někoho zklamal nebo podvedl. Situace se obracely, jak probíhaly minulé životy. Střídaly se životy, ve kterých podváděl nebo byl podveden partnerem, společníkem, státem. V tomto životě bude konfrontován se situacemi ve vztazích a dodržování pravidel kolem úmluv. Musí pochopit, že je nutné dávat si pozor na vše kolem sebe, zejména v těchto tématech. Vyhýbat se možným zradám. Bude se snažit o klasické partnerství, to může být založeno na rozumové úvaze. Zde se jedná o větší ochotu budovat partnerství. Možný vztah v pozdějším věku. Vzhlížení k partnerovi, je nutné si jej pro něco vážit. Partner bude nepraktický, povinnosti budou pouze na této osobě. Těžko se seznamuje, někdy žije bez partnera, než-li být s nekvalitním partnerem. Je zde nedostatek příležitosti k seznámení. Partner bývá zralý, solidní, spolehlivý. V mládí může mít staršího partnera, později mladšího. Krize ve vztahu nastává, pokud povinnosti a závazky převažují nad společnou radostí života. Ochladnutí vztahů trvá dlouho a přicházející signály dávají tušit. Do vztahu vstupuje pomalu, ale také jej pomalu opouští, po zralé úvaze. Je zde silná zodpovědnost vůči partnerovi. Je nutné dospět a vyzrát ve vztahu s partnerem. Radit se s odborníky na vztahy. Postavení planet naznačuje, že člověk by měl být opatrný v důvěrných vztazích. To má obvykle za následek pozdní manželství. Jedná se spíše o vyspělý a rozumný vztah, který je obvykle trvanlivý. Může to znamenat staršího manžela nebo příliš vážného či přísného. V minulém životě nezvládl témata vyššího duchovního pochopení, víry a náboženství, intuice a ezoteriky, okultismu, ciziny, cestování, osoby spřízněné sňatkem, vzdělávání a rozšiřování vědomostí. V tomto životě bude konfrontován s tím, že si do života bude přitahovat pocity omezení v souvislosti s tématy výše popsanými. V minulých životech se setkal s vnucováním víry a náboženství. Byl omezován pro svou víru, ale také nutil či vyvracela lidem vlastní víru. Prošel situacemi, ve kterých byl omezován ve vědění, vzdělávání, setkal se s možným zneužitím v souvislosti se vzděláním, kdy mohl zneužít nevzdělané osoby ve svůj prospěch, nebo ho naopak někdo využil pro svou nevědomost. Zde jsou dvě možné cesty, kudy se ubírat. Pokud se dostane do nevyhovující situace související s vírou a náboženstvím, je dobré tyto situace opustit. Z minulých životů zná učení a vzdělávání druhých, setkal se s nějakým omezením vzdělávání, kdy např. ženy se nesměly učit číst a psát. Některá společenská vrstva se nemohla vzdělávat podle svých představ. Zdeněk prožil situaci jako omezovaná osoba i jako ta, která ostatním zakazovala a přikazovala. V tomto životě je možné, že se dostane v první fázi života do situace, kdy mu bude odpíráno vzdělávání. V pozdější fázi života naopak bude sám vzdělávat, učit nebo rozšiřovat lidem jejich vědomosti. Pan Pohlreich  zažil v minulých životech jisté omezení spojené s cestováním. I v tomto životě se objeví situace, která mu znemožní či znepříjemní cesty a cestování, jako např. fobie z letadla nebo hadů, pavouků. Rád by cestoval, ale nedovolí mu to nepříjemné pocity, které se objevují z minulých životů. Zde se setká s cestováním v rámci práce nebo zahraničí související s prací. Pokud tomu tak je, pak se musí chovat podle pravidel dané země, mít cestovní doklady v pořádku a hlídat si kde a v čem se může projevit Saturn jako planeta omezení a zkoušek. Vždy platí mít asertivní a diplomatické chování, nezpůsobovat chaos a zmatek. Je potřeba pomoci světu, lidem, sami sobě nastolit systém a řád v tématech cestování, vzdělávání, náboženství, ezoteriky.

Postavení karmických uzlů

Postavení naznačuje, ze si Zdeněk přináší z minulých životů nezvládnuté energie v podobě neúspěchu.  Byl izolován, separován a také pronásledován. Má rád samotu, ale také se samoty může bát. Zde je konflikt sám versus mezi lidi, paměť duše si vzpomíná, že byla sama. Na jednu stranu touží opět nebýt rušena, na druhou stranu jí samota ubíjí. Je nutné jít od svého utrpení směrem k práci a službě pro druhé. Tato duše si prošla zradou, ale také potrestáním. Pan Pohlreich by měl budovat svou image na bázi spolehlivosti. Vyhnat ze svého světa zločince a mít své city pod kontrolou. Zde není dobré být např. strážce pořádku nebo zákona, neboť by se opět setkala s úplatami a světem zločinu. Zde je nutné dojít k pochopení lidstva, zorganizovat si svou práci, dát si pozor na workoholismus a neutápět se v práci. Přestat litovat sám sebe. Ideální práce, jak naplnit tyto vibrace, je věnovat se např. psychologii či psychiatrii, nebo pracovat ve spojitosti se zdravím a také si hlídat svůj zdravotní stav.

Slunce v pěkném úhlu na Venuši

Venuše je planeta lásky a hodnot. Toto postavení hovoří o člověku, který má city silné a energické a miluje život. Většinou jde o člověka, který má rád zábavu a družnost, velmi dobře si rozumí s dětmi. Tento aspekt podporuje vztah, anebo zálibu v umění, zvyšuje popularitu a upevňuje zdravotní stav, upevňuje společenské postavení. Jestliže člověk s tímto pracuje, může nějakým způsobem zhodnotit své nadání, nebo zálibu buď v umění, nebo k nějakým záležitostem, které se vztahují k úpravě, či estetice. Osoba, která je přitažlivá pro své okolí. Má tendenci se moderně anebo zajímavě oblékat. Libuje si v upraveném prostředí, jestliže se dostane do neupraveného nebo chaotického prostředí, projeví se to na psychice dané osoby. Výjimečné milostné zážitky, nadání pro poezii, divadlo a hudbu. Vztahy s druhými lidmi obvykle mimořádně dobré. Osoba přátelská, vřelá a přitažlivá. Na čem se má pracovat? Na nevšedním sklonům k požitkářství.

Venuše v Trigonu na Saturn

Poukazuje na velice kladný vztah ke starším partnerům a starším nebo váženým lidem. Ukazuje na věrnost, stálé a pevné city, vytrvalost v lásce, oddanost, zodpovědnost, naznačuje šťastné manželství, stálý příjem a šťastné stáří.

Luna v pěkném aspektu na Venuši

Láska k požitkům a ke všemu umění, oblíbenost, optimismus, veselost a značná erotická představivost posiluje citovou stránku osobnosti. Pan Pohlreich má příjemné, vybrané chování a vystupování. Touha po dojmech a zážitcích, estetické cítění, okouzlující a přitažlivá osobnost. Vhodné pro manželství a rodinu.

Uran v nepříjemném úhlu na Neptun

Majitel tohoto aspektu se musí naučit ovládat se, naučit se , že se nemá nechat vyvést z míry a z rovnováhy. Musí pracovat na harmonizaci své duševní rovnováhy a psychické vyrovnanosti. Měl by si své plány a ideály stavět tak, aby byly pro něj dosažitelné, protože kdyby se soustředil na věci a záležitosti, kterých by nemohl nikdy dosáhnout, mohlo by to způsobovat nervové nebo psychické problémy. Je to dobrý aspekt pro originální přístup k tajemnu. Měl by být opatrný v nějakých záležitostech, které mohou mít souvislost s vodou nebo tekutinami v jakémkoliv slova smyslu, je to pouze orientační informace a neměla by se přeceňovat. Také by si měl dávat pozor na nějaké problémy kvůli informacím, které jsou klamné, lživé, zkreslené. Opatrnost při jednání s lidmi, které takovéto informace nebo nějaké skutky mohou směrem k němu posílat. Sám by se nikdy neměl uchylovat ke klamným neověřeným slibům, informacím nebo skutkům. Může se tady objevovat sklon k roztržitosti a zapomnětlivosti a zde je třeba velmi intenzivně pracovat s pocitem vlastní spokojenosti. Jestliže ten chybí nebo není vypěstován tak jak má být, mohou se projevit poruchy spánku. Při tomto aspektu se doporučuje zabývat se nějakými relaxačními technikami, meditacemi a je zde vhodná jóga.

Co planety naznačují

Dobrý původ, možnost přísného otce, nebo mužský prvek, který sehraje ve Zdeňkově životě důležitý výchovný prvek nebo vzor. Někdo z předků či lidí v okolí náležel do úřednického stavu, byl vlastníkem či správcem nějakého podniku, nebo uznávaného společenského postavení, měl dobrou výchova a dostalo se mu širšího rozhledu. Je zde snaha zařídit si krásný domov, domov na úrovni, láska k domovu. Domov jako středisko energie a síly, návštěvy významných osobností, osob na určité společenské úrovni.

Na čem by měl pracovat

Předkové byli sebevědomí nebo pyšní, díky této vlastnosti přišel pád kariéry, či promrhání dědictví, dále na přílišnou erotickou volnost, tedy směřovat k trvalému partnerskému vztahu. Slunce značí snahu o dokonalost. Je to člověk, který se obvykle nedočká plného uznání za své schopnosti a výkony, ale nebude mu to vadit. Jeho služby ostatním jsou oblast, ve které dosáhne uznání a uspokojení. Může pociťovat potřebu styku s ostatními, má často pocit odcizení i ve středu společnosti. Venuše říká, že ve svém životě má jen málo opravdových přátel, musí se naučit zacházet bezpečně s vlastními city. Je zde v určité životní oblasti možný vztah s problémovým partnerem nebo společníkem, se kterým bude čelit mnoha nepříjemnostem. Je zde dáno, že bude čelit ve vztahu žárlivosti a poté rozvodu, nebo složitějšímu rozchodu. Je třeba si dávat pozor na své milostné poměry, tajné vztahy a být obezřetný, opatrněji se chovat ke svým ledvinám, problémy mužského charakteru. Je zde touha po klidu a žití v ústraní, zejména v pozdějším věku. Téma práce a kariéry hovoří, že jeho práce bude pro něj hrou, hrát si, bude ho bavit, bavit ostatní, ukáže lidem, že práce může být zábava, výborné originální nápady, originalita, vynalézavost. Zavede jistá pravidla ve svém oboru, bude pomáhat ostatním slabším kolegům, ukáže jim cestu, jak na to. Mars ukazuje na člověka, který překypuje energií a může mít určitou formu agresivního projevu. Zdeněk je osoba, která je většinou nerada pouze pasivním divákem a musí se účastnit všeho aktivně. Dosáhne lepších výsledků, pokud se naučí nejdříve přemýšlet a potom jednat. Jde o velmi ctižádostivou osobu, schopnou usilovné práce, její soutěživost ji neustále bude pohánět k tomu, aby získala uznání. Pokud zaměří svou energii správným směrem, dokáže mnoho, rozhodně více než ti ostatní. Vyžaduje absolutní osobní svobodu a nesnáší vměšování se do svých záležitostí. Schopnost jednat a reagovat mu může dávat občas pozice vůdčího směru. Jde o osobu, která je schopna vše prosadit s nevšední energií. Je to neohrožená povaha, která musí dbát na to, aby se v jejím okolí neodehrávaly časté konflikty. Pozor na častější úrazy a nehody. Jedinec se projevuje velkou fyzickou energii a touhou a vůlí a potřebou vítězit a stát na 1. místě. Může se jevit jako uspěchaná osoba a má malé pochopení pro ty, kteří jsou pomalejší. Striktně může vyžadovat racionalitu, má velkou radost z výzev a může se projevovat jako soutěživá. Zde pozor na sobectví a zahledění do sebe, na tomto musí pracovat, aby se nedostával do konfliktů a rozporů se svým okolím. Pokud pochopí svou sílu a začne pracovat na svém chování, může velice aktivně využít své fyzické síly a stát se vůdčím prvkem v oblasti, která ho bude zajímat. Potřebuje aktivitu, cvičení, pohyb. Jestliže se naučí ujasnit si, co chce a vytyčit si konkrétní cíl, s tím že se naučí diplomatickému jednání a ovládne některé problematičtější vlastnosti, dosáhne všeho, co si usmyslí.

Jupiter naznačuje, že se bude pan  Pohlreich  projevovat směrem k pěkným věcem, k umění, vzdělávání, sportu a také v oblastech, které jakýmkoliv způsobem souvisí s dětmi. Je zde dán velice dobrý vztah k mladým lidem. Jeho děti mohou být nějakým způsobem výjimečné. Je zde možnost, že se v některé fázi svého života bude pohybovat ve společnosti, která má co dělat se vzděláváním, uměním, nebo zábavou, či zábavnými podniky. Musí investovat s rozvahou a moudře, jinak by přišly finanční ztráty. Je zde oblíbenost, dobrá pověst a přátele, kteří v době nouze pomohou. Je nutné vyhýbat se hazardním hrám, veškerým hazardním investicím. Ve zralém věku ho čeká důležité a zásadní setkání v oblasti lásky. Jsou mu dány do vínku pedagogické a vychovatelské vlohy. Jeho děti neopouštějí domov.

Na čem se musí naučit pracovat

Nepřiměřená hrdost mu často nedovolí změnit své názory a návyky, a proto může často ztroskotávat. Jupiter zde poukazuje na dvě možné chyby, kterých se Zdeněk dopouštěl v minulých životech. Jednou z nich je, že se příliš nestaral o výchovu svých dětí, což bylo typické zejména pro šlechtické rody. Druhou je setkání s přílišnou promiskuitou.

Aktuální vliv planet obecnějšího charakteru

Od 12/2014 do 8/2015

 Hlavním tématem tohoto období je zdraví, zdravý životní styl. Pokud Zdeněk nebude řešit zdraví své, bude řešit zdraví blízkých nebo se bude starat o osobu ve své blízkosti. Bude nutné vyřešit situace týkající se zdraví, zdravotní záležitosti, a to tak, aby mohl přijít posun v dalším období. Planety nejprve připravily v tomto tématu úklid, aby mohl poté přijít rozmach.

9/2015 do 6/2016

Období, kdy bude veškerá energie vynakládána na vztahy, a vztahové záležitosti se budou řešit na všech úrovních, a to jak pracovních, partnerských tak rodinných. Na povrch v souvislosti se vztahy bude v tomto období vyplouvat vše nevyřešené. Je nutné dořešit veškeré dohody a smlouvy. Beze změn nelze čekat zlepšení, proto je důležité vynaložit veškerou energii do těchto témat.

12/2014 do 12/2017

V této době je nutné udělat si pořádek ve vztahu k soudním sporům, úřadům, situacím spojených se vzděláváním, cizinou a zahraničím. Přijde konfrontace na téma duchovna, ezoteriky, víry nebo náboženství. Je důležité mít v těchto oblastech jasno. Planetární vlivy přinesou do života situaci, která pana Pohlreicha vyzkouší, zda má tato témata v sobě zpracována. V tomto období přijdete na novou životní cestu. Pozor na úřady a úřední jednání, soudy a soudní spory.

1 pol. 2015

Planety v tomto období přinesou pozitivní vliv na téma tvorby, všechny výtvory a plody, a to včetně dětí a nových projektů. Dále přichází období rozmachu a štěstí v partnerských vztazích. Do života vstoupí láska, v této době se rodí děti nebo může osoba vytvořit a vyplodit něco, co budete brát za své dítě. Může přijít svatba nebo je možné navázat novou spolupráci. Toto období přináší novou práci. Veškerá tvorba bude zesílena. Jedinec se dočká uznání a ocenění za tvorbu a své činy. Pracovní úspěch.

2 pol. 2015 a 1 pol. 2016

V této době je možné očekávat rozmach, štěstí a zisk ve službách, ve spolupráci s firmou či partnerem. Přichází doba hladšího průběhu událostí v zaměstnání, zlepšení vztahů s lidmi kolem. Při dlouhodobých zdravotních potížích dochází k celkovému zlepšení.

Tento článek si můžete přečíst i v časopise Spirit, kam pravidelně přispívám.

počet zobrazení: 1731