Beran

Sluneční karma –  motto: Pohánět život vpřed

 

Roční období Vašeho zrodu  je jaro, a příroda svádí odvěký boj o místo na slunci. Od ní se můžete dovědět o Vašich silných a slabých stránkách, o přidělených úkolech a osudových zápletkách. Rostliny vyhánějí pupeny, bojují o nejlepší místo, vítězí ten, kdo reaguje rychle a bez ohledů, a stále jde za světlem. Toto je Vaše karma. Jste bojovník, dobyvatel, hledající světlo. Přejete si lepší budoucnost. Beran je bojovník, mající vynikající duchovní schopnosti. Beran stojí na samém počátku zvěrokruhu a symbolizuje začátek nového cyklu. Toto postavení Vám přináší novou, rozhodující fázi života. Ve svém nitru musíte s něčím skoncovat a začít od začátku.

S Beranem jsou spojena dvě témata. První je hrdinství, dobrodružství a boje. Válečné spory otce v minulosti. Mezi předky narazíte na bitvy, boje a dobývání. Duše si našla rodinu, v níž je konfrontován s touto tématikou. I ve Vás plane bojový oheň a zuří bitvy. Najdete v sobě chtít ničit, bojovat a vítězit. Smiřte se se svým temperamentem, svou divokostí a agresivitou. Můžete je dále zušlechťovat  a usměrňovat žádoucím směrem. Ačkoliv jste bojovník, není smyslem samotný boj, nýbrž světlo. Když na to zapomenete, nesplníte svůj karmický úkol. Pak se z Vás stane člověk, jemuž boj nepřinese část, nýbrž ztrátu a výsměch. Zrozenci v Beranu by měli hledat v minulosti otců tématiku obětování, vyhnání, vězení a ponižování. Vašeho otce vždy nadchne, když se zastanete slabších. Pak Vás otec i Vy se můžete dmout pýchou, cítit se šťastni. Ovšem jsou i Berani, kteří popírají svou sílu, svůj bojový oheň a sklony k hrdinství. Jsou slabí, nejistí a o sobě pochybují. Potlačování svého temperamentu si škodí. Takové zábrany jsou osudového charakteru. Takový člověk se ztotožnil s promarněným životem v minulosti a opakuje to, co už se jednou stalo. Porážka, poroba, záhuba. Tento člověk se nezvedne, neprotestuje a ani nevyužívá své energie. Odmítá otcovo dědictví a nedokáže se vymanit z karmického sevření. Musí zaplatit vysokou cenu – svým strachem a zbabělostí. Kdo odmítne dědictví, promění ho v jeho opak, tady v prokletí. Takovému člověku se lidé vysmívají, urážejí ho, ponižují a pronásledují. Mívá potíže v mezilidských vztazích.

Beran se musí naučit zacházet s ohnivou silou, kterou jste zdědili po svém otci. Nepotlačovat ohnivý temperament. Musíte nést karmu svého otce, vykoupit ho. Musíte být ochotni nést otcův osud. I kdyby jste otce nemohli vystát, jste s ním nerozlučně spjati. Je propleten Váš osud s osudem rodičů. Nikdo Vás nenutí, abyste jej převzali, ale Vy to uděláte s láskou, protože jim vděčíte za život.

Kdo chce vykoupit karmu svého otce, musí mu vědomě přitakat. Poděkovat a přijmout to, co Vám určil. Jinak se karma změní v břemeno, v prokletí. Potáceli byste se životem, neschopní využívat příležitosti k růstu, opakovali byste chyby minulosti a karma by Vás pronásledovala, abyste jí zkrotili. Berani neustále křižují cestu, jsou plni temperamentu, rychle vybuchují a rádi se hádají. Beran tak na základě vzdoru lépe chápe jeho podstatu. Z tohoto důvodu si tento zrozenec zvolil právě takového otce a jeho rodinu, bojovníka, válečníka, hrdinu, hazardéra či darebáka. Mnozí otcové Beranů jsou opravdovými hrdiny, neobyčejnými lidmi, extrémní sportovci, dobrodruhy nebo objeviteli. Svému dítěti – Beranovi nabízejí správný příklad, aby mohlo od začátku žít svou karmou – táhnout do boje, světlu vstříc. Toto je podstata Vaší karmy. Zde se spojují různá tajemství v jeden celek. Potkalo Vás v minulém životě něco, v čem musíte v současném životě pokračovat. Žijete jak si přejí Vaši rodiče. Tak se vás osud propojil s jejich osudem, zvláště pak s otcovým. V době Vašeho zrodu se prodlužují dny a noci krátí. Světlo a tma je metaforou dobra a zla. Jste rytíř bojující za dobro. Máte-li před sebou dobro, stupňují se Vaše síly. Nic Vás nezastaví. Váš otec a předkové stojí za Vámi.Možná byl Váš otec příliš slabý, aby si splnil své přání, svůj sen. Takový otec si nevědomky přeje, aby jeho dítě pokračovalo v jeho započatém boji. V některých rodinách přežívají vzpomínky na hrdinské činy minulosti. V takovém případě se narodí Beran, aby vzpomínky opět oživil.

Váš otec ztělesňoval vlastnosti Berana a snažil se Vám je přiblížit. Váš otec byl možná opravdu hrdina, nebo silný a nepřístupný muž. Důležité je pochopit, že z hlediska karmy jste takový vzor potřebovali.

Berani cítí silnou touhu po dětech a často si ji vyplní. Většinou se rodí mužští potomci. V minulosti rodiny zrozence Berana chyběli potomci mužského pohlaví, hrozilo jim vymření, hoši umírali mladí. Tato obava ze ztráty potomků a tím obava z budoucnosti mrazí duši. Nežít dál ve svých potomcích znamená pro Berany symbol věčné smrti.

To je Vaše další karmické poslání. Plodit syny protože v minulosti hrozilo vymření rodu postihnutého osudovými ranami. I Beran někdy odmítne svůj úkol a nechce děti. V takovém případě je nutné jít do minulosti a najít, co se stalo tak hrozného, že i přítomná generace odmítá potomstvo. Například předčasná smrt mohla poznamenat duši do takové míry, že udusí přirozenou touhu po dítěti. Beran musí splnit svou přirozenou karmu a plodit děti. Když se to nepodaří, potřebuje vhodnou náhradu. Starat se o cizí dítě, nebo převzít jinou povinnost, stejně důležitou jako je vlastní dítě, přesahující rámec jeho života. Vaše karma je nerozlučně spjatá s ohněm života a bojem. Tento oheň ve Vás žije a chce žít dál ve Vašem potomstvu.