Býk

Sluneční karma –  motto: Upevnit život

 

Narodili jste se do roční doby, kdy stromy a louky kvetou, květy vydávají nádherné vůně, ptáci zpívají a všude kolem každý prožívá štěstí.

Berani vše tlačí na světlo a bojují o přežití, Býci zabezpečují dobytý terén. Býk se musí pevně usadit v zemi, hájit si své místo a obehnat ho ploty a zdí. Cílem však zůstává cesta ke světlu, kterou nesmíte ztratit z dohledu. Nohama stát pevně na zemi a přesto vidět nebe, to je Vaše karma.  

Tyto přírodní procesy přeneste na sebe a snadno si odvodíte svůj vlastní úkol. Osud Vás předurčil k tomu, abyste si pro sebe vytvořili místo. Usadili, zapustili kořeny, a odolávali bouření času.

Ve Vašem životě jde hlavně o  to, abyste vychutnali smyslnost v celé její kráse, jako květy stromů či květin. Dělejte vše, co zkrášluje Váš život a přináší radost. Hmota je pomíjivá, požitek má krátké trvání, nakonec Vám nic nezbude.

Jako Býk nesete dědictví předků, zapustit s rodinou kořeny a dát ji bezpečnou vlast. Beran první znamení zvěrokruhu, dobývá zemi, Býk má za úkol zabezpečit zem, postavit dům a obrnit se proti útokům zvenčí.

Vaše datum narození není náhodné, přišli jste na tento svět v okamžiku, určujícím Váš osud, který jste si nevědomky přáli, stejně, jako Vaši rodiče, kteří po Vás chtějí, abyste se dokázali v budoucnu prosadit. Váš rodinný klan, proti zbytku světa. Toto je Vaše karma, kterou Vaše rodina potřebuje naplnit.  Rodina potřebovala Býka, který splní své poslání. Ruku v ruce se svým partnerem a dětmi musíte bojovat proti zbytku světa. Poctivě, vzdorovitě a vznešeně chráníte svou rodinu v bouřlivých dobách.

Pokud jste ještě nenašli své místo, nežijete v nějakém společenství a nestaráte se o to, aby se mu dařilo, jestliže jsou neustále ohrožovány Vaše úspory, bezpečnost a rodina, nedokázali jste zatím naplnit svůj osud. Nežijete v souladu se svou karmou. Pocházíte z venkova. Budete-li zkoumat své předky po linii otců, narazíte na vesničany, rolníky, nebo na lidi odvislé od vlastnictví půdy a jejího obdělávání. Základní myšlenka rodiny není dobývání území, půdy a domů, nýbrž péče o ně a zajištění rodiny. Vaši předkové mohli být ve válce vyhnáni ze své vlasti, možná se půda vyčerpala, nebo se o ni muselo dělit mnoho lidí. Otcové se museli vzdát své jisté existence vlastní vinou. Zruinovali se spekulacemi, prohráli majetek, přišli o něj svou ledabylostí. Prapředkové, dědové, otcové matky byli nuceni vše opustit, oddělit se od rodových kořenů a táhnout do světa plného nepřátel. Právě teď má Vaše rodina Vás, Býka, který zaručuje, že se vrátí klid, jistota, mír a doby, kdy se scházel celý rod.

Šťastný je pouze ten Býk, který najde společenství, s nímž může ukojit svou touhu po usedlosti, vlasti a domu/bytu. Být šťasten ve vlastních čtyřech zdech, v příjemně zařízeném pokoji, v duchovní jednotě s rodinou. To vše patří k Býkovi a dává mu pocit, že nežije marně. Pokud se připravíte o tuto vizi a nenajdete své útočiště, skutečné či duchovní, nemůžete uskutečnit svou karmu. Býk potřebuje vlast, půdu, bezpečné útočiště a péči o druhé, jinak by se mohla síla předků otočit. Karma by se změnila v prokletí. Potom by se předci obrátili proti Vám. Můžete mít dojem, že Vám zasahují do života. Trestají Vás tragédiemi, nenávistí a spory. Tuto skutečnou jsme si ale připravili sami a to tím, že jste hřešili proti svědomí předků. Předkové žijí dál v našem světě, otcovy generace prostřednictvím Slunce, matčina generace prostřednictvím Měsíce. Žijeme v prostoru plném vzpomínek, které nejsme schopni vnímat. Karma je síla plynoucí z minulosti, ale i tíživé břemeno budoucnosti. Učte se chápat minulost, spojte se s rodiči, a bojujte za usmíření  se svou karmou. Býk je nejsmyslnější ze všech znamení zvěrokruhu. Žije ve Vás výzva předků, abyste se radovali ze života. Máte silně zvýrazněnou touhu po uspokojení, a přání mít děti.

Býk, který měl v mládí dojem, že by ho děti připravily o radost ze života, nebo by se musel kvůli nim omezovat, takovému Býku by něco celý život chybělo. Pocit prázdnoty, který Býk cítí v okamžicích samoty nebo krize. Ta tímto pocitem prázdnoty je temný stín karmy. Příčinou je bezdětnost v minulosti. Klan byl kdysi ohrožen vyhynutím, neměl žádného, nebo málo potomků. Něco v rodině ukazovalo na to, že i v budoucnu rodiny hrozí bezdětnost. Vedle berana a Štíra se Býci rádi rozmnožují. Býci mají sklon k plození dcer, ovšem i zde hraje roli, která karma se víc prosadí, matky či otce? Středem karmické rodiny Býka stojí žena jako budoucí matka. To je vůle předků. V našem podvědomí je toto silně zapsáno a tvoří pevné pouto s hloubkou času, s minulostí a budoucností rodiny.

Odmítnutím potomstva pro Býka znamená velkou oběť, pokud má smysl z vyššího hlediska. Pak můžete dojít váženosti a úctě.

Smiřte se s tím, co Vám osud ukládá a Vaším prostřednictví má dojít jeho naplnění. Váš osud je propleten s osudem otce a Vy musíte být ochotni s láskou nést tuto karmu. Chcete-li se vypořádat se svou karmou, stačí ji vědomé přitakat, vědomě přijmout  otcovo dědictví. Pokud se budete zdráhat, Vaše karma se změní v břemeno, v prokletí. Budete se potácet životem neschopni využít příležitosti k růstu, budete opakovat chyby minulosti a karma Vás tak bude pronásledovat místo, abyste jí zvládli.

Jste tu proto, že Váš otec si přál Býka, strom s pevnými kořeny, nesoucí množství plodů. Váš otec Vám může být vzdálený, možná máte pocit, že Vás nemiloval, i pak musíte plnit jeho přání. Karma Vám ukládá převzít  Vaše poslání.Nesmíte dopustit, aby Vás strhla Vaše přecitlivělost. Možná se otec opravdu nechoval láskyplně, ale dal Vám lásku a život. Smiřte se se svým otcem, v duchu se mu přibližte. Poproste o požehnání a sílu, abyste dosáhli svého cíle. Tím dosáhnete sílu otce a předků. To Vás obohatí, tak završíte svou i otcovu karmu.

Jako Býk máte sebeurčení být stromem s kořeny a spoustou plodů. Způsob jak tohoto cíle dosáhnete  ovlivňují Vaši předkové, kteří Vám dávají sílu. Musíte růst ke světlu, k nebi. Dejte si pozor na pokušení ulpět na pouhém hromadění bohatství a požitků. Pak by přišel strach ze života, lakota, lačnost a osamělost. Zůstaňte velkorysými, přizpůsobivými, aktivními a včas vyžeňte duchy, čekající na Vaší slabost a podlehnutí pokušení.