Kozoroh

Sluneční karma –  motto: Dohlížet nad životem

 

Narodili jste se do roční  doby, c nejhlubší zimě, kdy příroda spí. Kdo chce přežít potřebuje odolnost. Kozoroh má veškeré předpoklady přežít v těchto tvrdých a nehostinných podmínkách. Dostali jste obrovský dar – sílu a vůli. Nejvýše položené znamení Kozoroha ztělesňuje nadřazený princip, stát nad věcí, přikazovat shora, řídit z odstupu a kontrolovat. Dostali jste darem směřování do výšek, kde trůníte nad vším, co je pod Vámi. Vem z nížin a temných údolí.

Čím více o sobě víte, tím nadšeněji se vydáváte po klikatých cestách sebepoznání. Čím lépe znáte svou minulost, tím snadněji rozpoznáte kam se vydat. Máte v sobě deset předcházejících znamení. Od Berana po Střelce, stavíte jedno na druhé. Na konci zvěrokruhu stojí Ryby, které obsahují kvality všech znamení. Dalo by se říci, že jste si jej prožili a je to pro Vás vyřízená záležitost. Originál Berana, smyslnost Býka, všestrannost Blížence, citlivost Raka, životní radost Lva, opatrnost Panna, touha po souladu Váhy, hloubku Štíra,  Střelcův rozmach. Vše od Berana po Střelce máte za sebou. S tím se už nemáte zatěžovat. Nyní poznáte spolehlivost Kozoroha.

Vy dosáhnete, za čím, jdete, máte jistotu vítěze. Jste zrozeni k úspěchu. Budete celý život stoupat stále k vrcholům. Když se ženete vpřed, necháváte za sebou ostatní, žene Vás ctižádost. Nenechejte se svézt na scestí, přitom neignorujte své okolí. Občas potkáte porážku a rány osudu, protože kdo se dere k vrcholu, tomu vždy hrozí pád. Kdo se dostal nahoru, ten ví, jaký tam fouká ledový vítr. Jste předurčeni k vytyčeným cílům jako zástupce Vašeho rodu, Vaší rodiny. Toto poslání Vás bude provázet celý život. Abyste uspěli při svém poslání, předkové Vás vybavili vším potřebným. Zdolávání vrcholů ke nebezpečné, a stojí spoustu síly. Vy máte vše, co potřebujete. Vlastnosti Kozoroha mohou být i záludné. Úspěšný člověk hledí prosadit hlavně sám sebe a často opomíjí ostatní. Především, považujete li se za samotáře. Ale Vaše pravé poslání je bojovat za tým, za svojí rodinu a Vy máte být kapitánem. Předkové Vás zvolili do čela s úkolem: „Doveď nás k vítězství!“ Ve vašem vítězství nejde jenom o Vaší osobu, ale celou rodinu. Čest a sláva pro rodinu. Jste vyvolení k dosažení tohoto vysokého cíle. Otec a Vaši předkové Vám dali naprostou důvěru. Vsadili na Vás bez výhrad. Rodina nutně potřebuje úspěch. Ukázat., co v ní skutečně vězí. Dovést rodinu k zaslouženému vítězství. Je potřeba popohnat život kupředu, pracovat na něm a přivézt ho k dokonalosti. Především jde o hrdost, a vážnost rodiny. Toto Vám přisoudil Váš otec, otec, který chce své dítě přivézt k tomu, aby si osvojilo princip Kozoroha. Otec se k Vám chovat odměřeně a svoji lásku držel na uzdě. Nesměl Vás rozmazlovat a těšit, chovat ani laskat. I kdyby chtěl, nemohl jinak. Svého potomka – Kozoroha – musí vychovávat, ale přitom se držet zpět a klást na něj vysoké nároky. To je zákon karmy. Ne, že by Vás nemiloval, jak jste se mylně domnívali, ale naopak s velké lásky. Chtěl Vás pozvednout do nebe, protože jste ten, kdo se dostal do finále. Pokud toto pochopíte, můžete se usmířit a je jedno, zda Váš otec žije či nikoli. Nyní znáte příčiny jeho odtažitosti, chladnosti a přísnosti. Nedostala se Vám pochvala, ač jste byli sebelepší, za své chyby jste byli okamžitě kritizování a trestáni. Jen žádné city, protože ty změkčují a zbavují odolnosti. Takové zásady otce Vás poznamenali. Váš otec se zapsal do Vašich genů, i když jste otce možná ani nepoznali. Ovlivnila Vás touha po úspěšném dítěti.

V souvislosti s Vaší karmou Vás Kozoroha přivolala  Vaše rodina, abyste jí dodali nový lesk. Potřebuje novou posilu, aby rod nezmizel. Zákon Vaší rodiny vyžaduje vzestup vzhůru. Pokračování na stejné úrovni už nestačí. Vaše cesta vede nahoru, ke zlepšení. Musíte povznést svůj život, minulost má být předčena budoucností.

Z předků už mnozí byli nahoře, na vrcholu. To ovlivnilo Vaší rodinu. Vaši předkové touží po nové slávě. Chtějí pozvednou rodinu tam, kde už kdysi byla, úplně nahoru. Není radno brojit proti vůli předků, člověk ji musí respektovat a realizovat.

Další důvod k narození Kozoroha vidí Vaši předkové v tom, že v minulosti zatím žádný člen nedospěl až k vrcholu, ačkoli dokázal správně zhodnotit své pravé kvality, správně vyčerpat veškeré možnosti. Géniové nebyli rozpoznáni, nerozvíjeli cenný genetický materiál.  Proto jste byli povoláni právě Vy. Kozoroh odhaluje skrytý rodinný potenciál. Nenechte se podceňovat a ukažte svojí sílu. Další příčina může být spor v minulosti, kvůli kterému se rodina rozešla do všech stran. Definitivnímu rozchodu rodiny může zamezit jen Kozoroh, pod jehož vedením se obnoví úctyhodnost příslušnosti k rodině. Odvrátí útěk z rodiny, sjednotí je pod sebou do bezpečí.

Pokud promrháte dary předků, nebo je nepřijmete, můžete si být jisti, že se stane něco zvláštního. Ze smutku nad promrhanou možností se potomek dobrovolně vzdá své seberealizace. Svou obětí postaví pomník, stane se živým památníkem, který má světu připomínat milovaného, a málo uctívaného  člověka.

Někteří Kozorohové se nevědomě zřeknou svých nároků, aby někomu jinému zprostředkovali na úrovni karmy přísun energie. Za účelem vítězství se obětuje figurka, tak jako v šachu. Vzdá se své realizace, aby se dostal kupředu ten, kdo je dál na cestě k cíli a uctí předky vítězstvím. Proto Kozoroh, který nezaujímá žádnou vedoucí pozici, není úspěšný, nebo nedošel slávy a cti, se musí zamyslet nad tím, kvůli komu ustoupil? Kdo má výhodu z Vaší oběti? Patří do rodinného systému někdo úspěšný? Pokud najdete takovou osobu, stačí gesto uctění, aby opět našel zdroj vlastní síly. Darujte mu sílu, aby dospěl ke slávě a poctám ve prospěch všech. Stačí pomyslet, říci mu toto ve Vaší mysli.

Kozoroh možná působí chladně. Led, panující v době zrodu vyjadřuje ztuhlé, kontrolované city, které nemohou volně proudit. City dáváte k ledu, když se stanou nebezpečnými, nespolehlivými a lidé se přestanou držet určitých pravidel. Když city zraňují, když člověk kvůli nim trpí, potřebuje ochranu, ledový val.

Sexuální zneužívání dětí rodiči, sourozenci a příbuznými, nebo pouhé myšlenky na něj jsou nejhorší důsledky neovládání citů.  Pokud např. přitažlivost mladé dívky probudí touhu otce nebo strýce, musí se postavit ochranný štít, umlčet city, zavrhnout je.

Vaše Slunce svědčí o něčem takovém. Události dávno minulé dokazují nebezpečí incestu. Přemíra citů hrozila, že proboří neúprosný zákaz mezi rodiči a dětmi. Toto zlo vyvolává potřebu ochrany a trestu. Na úrovni karmy, Vy, Vaše duše se vtělila do Kozoroha a proto také nese zodpovědnost. V minulém životě jste možná byli obětí, ale možná i pachatelem. Energie Kozoroha Vám zaručuje, že máte své city pod kontrolou. Řízený emocionální život je předpokladem dosáhnutí nejvyšších cílů. Ten, kdo chce nahoru se nesmí nechat vláčet pomíjivými náladami. K úspěchu je nutná důsledná kázeň. Kozoroh je zavolán předky, aby rodině pomohl k úspěchu a osvobodil ji od karmického prokletí, porážky a bezvýznamnosti. Minulost s dědičnými hříchy nelze vrátit zpět, ale lze oprostit od ničivých účinků. Usmíření s otcem, jenž jste nemohli milovat tak, jak jste si přáli. Usmíření s příbuznými. Odpusťte jim. Učiňte tak, abyste mohli splnit své předurčení. Splňte si svá přání. Své sny si dejte jako životní cíl.

Když se Vaše karma změní v prokletí, otřásají Vaším životem bouře. Ničíte,  co milujete, boříte, co jste postavili, odhazujete, co byste vlastně měli milovat a ztrácíte schopnost rozeznat dobro od zla, dobré přátelé i sama sebe.