Lev

Sluneční karma –  motto: Dát životu srdce

 

Vaše Slunce se nachází ve znamení Lva. Kruh začíná Beranem bojovníkem, který vstupuje na zem, aby dobýval pro svůj lid. Býk zabezpečí dobytou zemi, Blíženec se stará o komunikaci mezi lidmi, Rak založí rodinu, Lev jako patriarcha plní funkci srdce rodu. Oheň Lva je usměrněný, protože prošel přes Račí vodu a to ho oduševněla ctí, úctou, vážností a srdečností. Svým výstupem ozáříte svět. Jste vážená, uctívaná osoba  žádaná o rady. Váš úkol zní: shromažďovat příbuzné a posílit rodinu. S tímto úkolem jste přišli na tento svět. Karma Vám ukládá být veselý, velkorysý, optimističtí. Prozářit slunečními paprsky smutek tohoto světa. Jste středo bodem rodiny. Jste ztělesněním velkého. Mocného otce, patriarchy. Nesete v sobě povinnost dávat rodině i přátelům lesk svého Slunce. Musíte se postarat o to, aby byl Váš klan ctěný, vážený a obohatit ho o úctu, úspěch, moc a bohatství. Tento životní úkol, vyplývá ze skvělé minulosti, z dob, kdy Vaše rodina, Váš klan předčil všechny ostatní. Vaši předkové mluví o vlastnictví, které mu kdysi  patřilo,  o zapomenutých, významných jménech, zdobících Váš rod. Když budete hledat, najdete významnou osobu mezi svými předky. Vaše karma je proto vytáhnout na světlo zapomenutou historii. Musíte se opět přiblížit úspěšným lidem, kteří pomohli vašemu rodu j úctě. Karma Vám ukládá tuto nelehkou povinnost, kterou si Vaši předkové  vynutí, aby byla  splněna.  Vaše dominantní postavení o tom jasně svědčí. Kdo toto postavení nemá, pouze živoří, je mrzutý a nespokojený. Lev musí vládnout a ovládat, tak jako v přírodě.  Ve Vaší osobě je Lev, král zvířat. Narodili jste se na vrcholu žhavého léta. V období, kdy země vydává své plody a všude kolem je hojnost.

Z přání otce a jeho předků jste přišli na tento svět právě v této době. Není náhoda, že Vám Vaši předkové určili Sluneční karmu Lva, abyste dokázali prosadit Vaší rodinu. Vytvořili silné a mocné společenství. Vy sami, proti celému světu. Za Vámi stojí vaši předkové, rodina, děti, přátelé a všichni, jenž se do vaší rodiny počítáte. Pokud nemáte děti, musíte se starat o děti ostatních členů rodiny. To je Vaše přeurčení. Lev přichází na svět, když klan, rodina, příbuzenstvo potřebuje lví  energii. Když hrozí zánik, nebo se nedokáže bránit násilnému, nepřátelskému okolí. Lev vstupuje na scénu, kdy se příbuzní utápí v maloměšťáckém pokrytectví a mění se ve zbabělé tichošlápky. Předkové zasáhnou, když  se poslední potomek rodu ožení, či vdá do bohaté , mocné rodiny a kdysi dobrému jménu hrozí ztráta samostatnosti. Ze slibného potomka se může stát  manžel mocnější ženy. Zasáhnou, když se obávají, že další existence není zaručena, protože převládá druhá rodina.

Abychom pochopili vůli našich předků, musíme si představit dějiny rodiny. Minulost, přítomnost i budoucnost. Náš život nekončí smrtí, ale pokračuje dál v našich potomcích. Proto se Lví energie stará, aby dobré jméno rodu nezmizelo, a rod neztratil svůj vliv. Dítě s karmou Lva přichází na svět tehdy, jsou-li sourozenci příliš slabí a nemohou se prosadit. V takové případě předkové vyšlou Lva, aby se vzbouřil a posílil schopnost rodiny.

Máte-li pocit, že nevyužíváte svých možností, najděte ve své minulost významného předka, kterému se budete chtít přiblížit,  a vzdejte mu hold. Staňte se pravým Lvem.

Vraťte se ke zdroji svého předurčení. V historii své rodiny naleznete silnou osobnost, mužského pohlaví, který přivedl svojí rodinu k rozkvětu a byl zvláště uznávaný.

Lev s nenaplněným životem žije ve stínu minulosti, odpírá si světlo a blízkost Slunce. Následkem je sobeckost cynismus a bezcitnost. Pravý Lev své moci nezneužije a není sobecký. Má za úkol chránit druhé a využíval své schopnost pro druhé.

U mnohých Lvů je nápadný odstup od otce, někteří ho přímo nenávidí. Vztah otce se Lvem je tak těsný, až se musí zákonitě rozpadnout. Zpočátku je vztah plný doteků, mazlení a objímání. Jak dítě roste, začíná se otce bát, aby se na něj neupnulo a stáhne se zpět. Toto nedorozuměn ní se dá do pohybu a začne se komplikovat až vyústí v nenávist. Takže přemíra lásky je příčinou rozporu. Musíte přijmout fakt, že Vás otec miluje, a miloval nade vše a Vy jste ochotni převzít  osud Lva. Ten osud, která Vám předurčil. Možná jste ho nikdy neviděli, nebo ho nemůžete vystát, ale stále ho nosíte v srdci, jste nerozličně spjatí a jste ochotní z lásky k němu udělat dobrovolně vše,  čím Vás pověřil. Chcete-li se vypořádat se svou karmou musíte jí vědomě přitakat a přijmout. Pokud to neuděláte, pak se stane Vaším prokletím a břemenem. Budete se potácet životem, neschopní využívat příležitosti k růstu, opakovat chyby z minulosti a karma Vás bude pronásledovat, místo toho, abyste ji zvládli. Když ho odmítnete, budou se k Vám druzí chovat stejně. Co vyčítáte jemu, budou Vám vyčítat přátelé a rodina. Pokud byl na Vás otec tvrdý, potkáte ještě tvrdšího muže, odpíráte-li otci lásku, bude Vám samotným láska odepřena. Když jste přišli na svět, měl k Vám otec velmi srdečný a velkorysí  vztah. Byl Vám velmi blízký.

Žijte jako Lev, tedy tak, jak Vám bylo předurčeno a plně toho využijte. Předkové Vám poslali na tento svět jako Lva, protože Vás potřebují. Musíte se prosadit a žít v hojnosti a blahobytu. Nenechávejte se brzdit, omezovat ani manévrovat nesprávným směrem. Přestaňte brát ohled, a bojujte za sebe, za rodinu, za přátelé. Za Vámi stojí Vaši předkové a před Vámi stojí generace, která přijde po Vás.