Ryby

Sluneční karma –  motto: být přitom, ale zároveň stát stranou

 

Vaše Slunce stojí v Rybách, a to z Vás dělá z hlediska karmy zajímavého člověka. Toto znamení uzavírá zvěrokruh, v souladu s karmou jste dospěli ke konci této  karmické cesty. Nyní můžete ukončit mnohé minulé životy svoje i jiných lidí, které Vaším prostřednictvím působí dál. Můžete přejít do stavu nikdy nekončícího štěstí. Byli jste vybráni a dostanete příležitost, dar, který nedostává každý, ovšem každý zaplatí svou cenu.

Ryby nejsou jen kladným osudem, ale přichází mnoho potíží, bolestné zážitky a nevyřešené problémy. I toto znamení má své prokletí. Ačkoliv máte naději, najít své štěstí, stejně tak můžete dojít na scestí. Snadněji dokážete oklamat sami sebe, něco předstírat.

Často se ocitáte na křižovatce. Jedna cesta vede k blaženosti, na druhé se nemůžete vymanit ze začarovaného kruhu a něco změnit k lepšímu. Tato dvojakost je vyjádřena obrazem dvou ryb směřující na opačný konec.

Čím více o sobě víte, tím nadšeněji se vydáváte po klikatých cestách sebepoznání. Čím lépe znáte svou minulost, tím snadněji rozpoznáte kam se vydat. Jelikož jste poslední znamení, máte v sobě všech jedenáct předcházejících. Od Berana po Ryby staví jedno na druhé. Na konci zvěrokruhu stojí Ryby, které obsahují kvality všech znamení. Dalo by se říci, že jste si jej prožili a je to pro Vás vyřízená záležitost. Originál Berana, smyslnost Býka, všestrannost Blížence, citlivost Raka, životní radost Lva, opatrnost Panna, touha po souladu Váhy, hloubku Štíra,  Střelcův rozmach, spolehlivost Kozoroha, Vodnářovu touhu po svobodě. To vše máte za sebou. S tím se už nemáte zatěžovat.

Zbývá Vám pokoj na duši, měli byste se uklidnit, ponechat věcem volný průchod a nezasahovat. Brát situace takové jaké jsou. Nechat život běžet, to je Váš úkol Vaší sluneční karmy. Ovšem to neznamená  být apatický a lhostejný, ale být aktivní, a mít angažovaný přístup. Stanete se aktivní součástí celku. Uvědoměle se budete podílet na všeobecném dění. Mnohé Ryby se stávají netečnými, chodí po světě, nic se jich nedotkne, nasadí si klapky na oči a izolují se. Tak se karma stává prokletím. Ovšem Rybám hrozí další nebezpečí, které se může změnit v životní ztroskotání. Vesmírný zákon má prostředky a možnosti, jak se uskutečnit a prosadit. Ryby musí být připraveni na podstatu své existence. Od prvního dne pozemské existence jste připravování na to, abyste pochopili co znamená být součástí celku, ale přitom k němu nepatřit. Váš otec Vás nikdy nepřijal stoprocentně.

Ryby mají narušený vztah k otci, který jim nebyl k dispozici. Někdy jen přivedl matlu do jiného stavu a pak jí opustil. V některých případech ho dítě vůbec nezajímalo, nebo byl otec pracovně mimo domov a byl fyzicky nepřítomen. Pokud byl přítomen, nedával dítěti najevo žádné city. Slunce v Rybách odstranilo otcovskou roli. Když se vrátíte do minulosti, odhalíte situaci, kdy byla muži odepřena otcovská čest. Následky událostí z minulosti znemožňují přijetí otcovské role.  Dítě Ryba mívá složitý přístup k otci, nemůže se mu přiblížit, kdyby se pokusilo, otec se stáhne zpět. V tomto začarovaném kruhu se od sebe stále více vzdalují otec a dítě. Toto odcizení prohlubuje negativní vlastnosti Ryb a odcizují se i sobě samému.

Jestliže matka nedá otci najevo, že je jediný správný muž a otec dítěte, cítí i dítě toto odcizení a chodí tak po světe s pocitem, že je nežádoucí a otcem nemilované. Kladný přístup otce Vám chyběl v dětství a vlastně ho postrádáte celý život. Lítost se vkrádá do Vašich vztahů.

Z hlediska karma Vás otec vykonal vyšší záměr Univerza. Jen takto jste připraveni na svůj osud. Váš otec nemohl jinak. Musel obětovat svou lásku a udělat místo všeobjímající, univerzální lásce. Ryby mají za zlé otci, že je opravdu nepřijal za své. Zde se karmické prokletí vydává novým směrem. Člověk se vzdaluje svému otci, potlačuje lásku k němu, znevažuje celý problém a podceňuje jeho roli. Tím pádem se vzdaluje Slunci, protože Slunce je otcova síla. Jeho darem. Ženy Ryby se zamilovávají do mužů, kteří se stáhnou zpět , jako jejich otec. Muži mívají potíže s tím, že svou lásku necítí jako muži a proto se považují za málo stvořené pro lásku. Pro zrozence Ryb je velkou zkouškou snaha se otci nevzdalovat, nýbrž se k němu přibližovat. Musíte mu projevit svou náklonnost, řekněte duchovnímu otci, že jej milujete z celého srdce. Můžete se otci poklonit, jeho láska ve skutečnosti předčila lásku jiných otců, protože se musel vzdát se lásky k Vám, abyste Vy Ryby mohli jít po vytyčené cestě.

Slunce v rybách znamená sjednocení všech dosud možných odstínů života, jako zkušenost vlastního bytí.

U lidí v Rybách se vždy stalo v minulosti něco tajemného, skrytého potlačovaného. Nemanželské zplození, v minulé či předminulé generaci. Pak se lidé vezmou dřív, než se dítě narodí, aby se zakrylo toto tajemství. Změní datum početí, a tím zatají původ. To vše znamená nejistotu pro dorůstající dítě. Právě nejistota je hlavním charakterem Ryb. Kromě toho se v životě předků  odehráli záhadná dramata a tragédie. Lidé mizeli nevysvětlitelným způsobem, bezy zemřeli, spáchali sebevraždu, byli opuštěni, vyhnáni, trpěli samotou, nepochopením, nebo skončili v izolaci. Toto všechno máte za sebou, a toto Vám dalo schopnost postavit se proti všem hrůzám. Jste člověk, který prožil z hlediska karmy víc než ostatní. Proto jste obdařeni hlubším soucitem, než ostatní. Jste empatičtí a Vaše duše přímo trpí, když vidíte jiného  trpět.

Nemůžete jinak, než pomáhat. Pokud se zřeknete své karmy a budete ignorovat svůj soucit upadnete do samoty a chudoby. Hrozí Vám, že si naložíte na svá bedra všechny strasti světa. Ryby mají blízko ke svatým, kněžím, médiím, jasnovidcům, léčitelům, mučedníkům a obětem. Ryby na sebe berou bolest svou aktivní pomocí druhým jako lékaři, psychologové nebo laikové, kteří prostě pomáhají. Můžete onemocnět, abyste zabránili u někoho jiného propuknutí nemoci. Jste tu proto, abyste se starali o druhé lidi. To je Vaše karma. S tímto se pojí i obětování úspěchu. Člověk si sám podráží nohy, zmeškáním důležité schůzky, nebo nedodržení úmluvy. Nejste tu proto, abyste hromadili a slepě se hnali za rychlým úspěchem. To by byla cesta zpět, za dávno zapomenutými a překonaným obdobím.

Ryby nejsou zapojeni do bezpečného rodinného systému, mají slabé kořeny. Jejich původ je plný tajemství, hádanek a lží. Váš příchod nebyl rodiči naplánován, proto se nepachtíte za úspěchem jako jiní. Máte chuť zříci se tohoto světa. Trpím a tudíž dělám dost pro život. Toto je špatná cesta a Vaše karma se může změnit v prokletí. Je to stejné scestí jako bezcitnost. Ryba, která celý den počítá peníze obsluhuje stroje, sedí u počítače nikdy nesplní své předurčení. Je nešťastná a nenaplněná. Otevřete své srdce, buďte soucitní, pomáhejte druhým, starejte se o ně, zaujměte pozici, ve které budete sami sebou. Váš život nemusí být tak dramatický. Za Vámi stojí duchovní pomocníci, které přitahuje Vaše nekonečná dobrota. Smíte dělat chyby, ale ve čtyřiceti letech se od Vás vyžaduje rozhodnutí. Žijte naplno, ale zachovejte si svou zdrženlivost.