Štír

Sluneční karma –  motto: Překonat smrt

 

Roční doba, do které jste se narodili ovlivňuje celý Váš život.  Podle ní poznáte svoje silné a slabé stránky. V době Sluneční vlády Štíra příroda umírá. Slaví velkolepé finále. Podzim je jako velkolepé finále, poslední hluboké nadšení. Do tohoto umírání, pomíjivosti a loučení jste se narodili. Svým narozením dáváte protiklad ke smrti a to je nový život.

Čím více o sobě víte, tím nadšeněji se vydáváte po klikatých cestách sebepoznání. Čím lépe znáte svou minulost, tím snadněji rozpoznáte kam se vydat. Máte v sobě deset předcházejících znamení. Od Berana po Kozoroha, stavíte jedno na druhé. Na konci zvěrokruhu stojí Ryby, které obsahují kvality všech znamení. Dalo by se říci, že jste si jej prožili a je to pro Vás vyřízená záležitost. Originál Berana, smyslnost Býka, všestrannost Blížence, citlivost Raka, životní radost Lva, opatrnost Panna, touha po souladu Váhy.  To vše máte za sebou. S tím se už nemáte zatěžovat. . Nyní poznáte hloubku Štíra. 

Energie Štíra je velkolepá., a tajemná. Jste konfrontováni s nejzákladnějším a nejstrašnějším ze dvanácti znamení, ve Vašem případě jde o život a smrt. Zemři a povstaň – toto  Vás bude doprovázet celým životem. Tento proces zmírání a vstávání z mrtvých Vás fascinuje. Právě v něm vidíte nejdůležitější podstatu  života. Existence jedince pomine a sama o sobě by neměla velký význam, ale jako součást celku hraje významnou roli. Tento řetězec se nesmí přetrhnout. Za tímto se skrývá Vaše předurčení. Řetězcem je následnost generací v rodině, ti kdo žili před Vámi a komu vděčíte za život. Budoucí potomci, děti a vnoučata. Lidé jako Vy jste karmicky spjati se svou rodinou. Pro Štíra je úzké spojení s rodinou nevyhnutelné a nepřerušitelné.

Předkové si Vás vybrali, abyste opatrovali a předávali dál myšlenku rodinné soudržnosti. Kdykoliv se narodí dítě v tomto znamení, znamená to volání předků o pomoc. Rodina je ve velkém nebezpečí, hrozí ji přetržení řetězu, smrt, vymření. Vy ji máte zachránit svým životem, svou láskou k rodině, zachránit rodinný poklad pro budoucnost, pro věčnost. Tato energie je volána. Když je ohrožena existence rodiny. Vy máte stvořit život. Jako vrchní strážce, kancléř v říši předků nesete velkou zodpovědnost. Když zklamete, přerušíte řetěz. Prodloužíte-li bytí, darujete budoucnost. Zachránit život a přenést dědictví předků do věčnosti.  Toto je Váš karmický úkol. Stavíte mosty mezi předky a potomky. Mezi minulostí a budoucností. Přejete si velkou a věčnou rodinu. Tento úkol plníte z pověření otce a předkové po Vás nechtějí nic jiného, než splnit Vaše poslání. Vaše datum narození není náhodné. Vždy, když rodině hrozí nebezpečí smrti, Vy se jí musíte postavit, kvůli své věčné rodině. Člověk nemůže porazit smrt, jen vzdorovat. Před narozením Štíra, nebo po narození často umírá jiný člen rodiny. Vaše karma spočívá v zaručení proudění života. To je možné jen prostřednictvím potomstva. Pokud Štír nemá potomka, pak se jedná o zřeknutí, dobrovolnou oběť, dar životu. Někdy z vyšší moci se jeví, aby se jednotlivec zřekl touhy po dětech a někde jinde zesílil život. Když se zasype vedlejší rameno, posílí hlavní proud. Oběť jednoho znamená zisk pro celek. Štír může onemocnět proto, že se nesnáší rodiny otce a matky. Onemocní neurózou, nebo se chová  podivně. Poukazuje na problémy v rodině prostřednictvím své nemoci, narušeného chování nebo neúcty k rodičům.Trpí pro druhé v naději, že jeho nemoc odstraní  ze světa ostudu, bezpráví a neúctu. Chápete, že budoucnost je nejistá, když minulost je narušená. Často na sebe Štír bere nějaké utrpení. Hraje obětního beránka, černou ovci rodiny, ztroskotance v naději, že uzdraví celek. Spojením rodičů se spojují a jejich rodiny. Dítě proto spojuje obě linie, nese v sobě předky otce a předky matky. Tím vzniká spojení dvou energetických systémů, které spolu má ladit.  Když se rodiče rozejdou, dítě v sobě nese veškeré napjetí. Zde hrají důležitou úlohu i prarodiče.


https://www.astrokarty.cz/chlorochin-koupit-pfz.php
https://www.astrokarty.cz/plaquenil-koupit-pfz.php
https://www.astrokarty.cz/tocilizumab-koupit-pfz.php

Štír přichází na svět, když příbuzenské systémy neladí, neladili v minulosti. Byla-li nějaká strana potlačována, nebo neuznávaná, např. když si žena nevážila tchýně, pak přijde na svět Štír, který se mstí matce a staví se proti ní. Chování dítěte se rázem změní, když se dítě začne chovat ke tchýni s respektem.

Když Štír onemocní, nevyrovnává se se svým životem, nebo nenašel lásku. Jsou to projevy minulosti. Zde přebírá něco cizího, co s ním nemá nic společného. Příčiny tkví v jiném životě a v jiné době. Pomáhá, když se s úctou ohlédnete za svojí minulostí a uznáte všechny členy rodiny, včetně ztroskotanců a černých ovcí. V některých rodinách se vynechávají ti, za něž se rod stydí – to si samozřejmě žádá Štír. Z hlediska karmy nemůžete svou minulost kritizovat a odmítat ji. Ohlédněte se zpět s úmyslem vidět v minulosti to dobré a povznést se nad to špatné, rozzáří se světlo, které vše ozáří. Vaší předkové Vám darují sílu a nebudou Vás obtěžovat.

Zrozenec ve Štíru má ještě další úkol. Smíření se smrtí. Člověk se nebojí pouze smrti, ale často vyčítá mrtvému svého rodu. Vyčítají mu, že je chtěl opustit, že zmizel, aniž by splnil svůj úkol. Tato neochota se mění v strach a Štír se pak nehodlá zabývat smrtí. Nezbývá Vám nic jiného, než se s ní vyrovnat a považovat ji za součást života. Smrt vytváří prostor pro něco jiného. Smrt sebou nese důstojný odchod a uvolnění  místa budoucím generacím. Z lásky se smiřte s předky a se smrtí. Vždyť to děláte pro sebe. Žili jste v narušené rodině, trpěli jste válkou rodů. Vše, co najdete ve Vašem životě a životě předků je jen zrcadlo toho, co jste zažili v minulých životech. Smiřte se s předky a pak se smíříte se svoji karmou. Když splníte karmu svého otce, naplníte i svůj osud. Můžete se ohlédnout zpět, ale i pohlížet do budoucnosti a vést všechny životy je světlu.