Střelec

Sluneční karma –  motto: Osvítit život

 

Karma pocházející od  Vašeho otce je dána polohou Slunce, které stojí ve Střelci. Předsevzali jste si únavný život. Stanovili jste si vysoké cíle. Máte nad sebou šťastnou planetu Jupiter, která Vás doprovází na Vaší životní cestě. Jupiter je symbolem nadšení, ideály, spravedlnost a důstojnost, hledání smyslu a mravní charakter. Nadpozemský Jupiter Vám naplánovat nadpozemské cíle a osobní ctižádost. Tyto cíle si vlastně stanovili  Vaši předkové a vybrali Vás, abyste je realizovali.

Čím více o sobě víte, tím nadšeněji se vydáváte po klikatých cestách sebepoznání. Čím lépe znáte svou minulost, tím snadněji rozpoznáte kam se vydat. Máte v sobě deset předcházejících znamení. Od Berana po Střelce, stavíte jedno na druhé. Na konci zvěrokruhu stojí Ryby, které obsahují kvality všech znamení. Dalo by se říci, že jste si jej prožili a je to pro Vás vyřízená záležitost. Originál Berana, smyslnost Býka, všestrannost Blížence, citlivost Raka, životní radost Lva, opatrnost Panna, touha po souladu Váhy, hloubku Štíra. Vše od Berana po Štíra máte za sebou. S tím se už nemáte zatěžovat. Nyní poznáte  Střelcův rozmach

Ve Vás roste touho po vyšší skutečnosti, povznášející se nad přírodní zákony. Toto předurčení nemůžete odmítnout. Abyste se s tímto úkolem mohli vypořádat, vybavili Vás předkové nutnými vlastnostmi. Máte vše co potřebujete. Jste rytířem pravdy, bojovníkem proti zlu a nespravedlnosti. Vnášíte světlo do tmy. Jste samaritán, který léčí a usmiřuje, jste duch odplácející zlo dobrem. Jste Archanděl pomsty a záchrany. Toto všechno si přáli Vaši předkové. Když se narodí Střelec, jeho předkové chtějí říci, abyste vyvedli z nížin každodenního života pudovost a vedli k ideálům, smysluplnosti a světlu.Máte ukázat světu, že část Vaší rodiny je nadpozemská. To je Váš karmický úkol. Energie Střelce přichází, když je třeba dát smysl života rodiny. U Vás začíná hledání nová cesty vzhůru. Vám nestačí mít děti, a proto se mnozí Střelci vzdávají potomstva. Často žijí v celibátu a stávají se duchovními. Hledáte cestu do nekonečna, ale prostřednictvím ducha a ne těla. Proto se na úrovni Střelce odděluje duchovní rovina od materiální.

Období Vašeho zrození je, kdy příroda odložila svůj vnější šat, stromy jste holé, dny krátké a noci dlouhé. V tomto světě nejde o povrchnosti. Zde neplatí světlo Slunce, ale vnitřní světlo. Jde o pochopení a vidění vnitřním zrakem. Vaše cesta nevede normálním světem, ale směřuje do nitra. Váš karmický úkol je tedy velmi zvláštní. Nejde pouze o bezpečnost rodiny, její vnitřní mír, štěstí a přežití. Cíle Vašich předků směřují k nebi, tedy jde o nebeskou rodinu. Rada předků se usnesla, že mají dost pozemského plahočení, není ochotna se dále spokojovat se světskou slávou, a chce uvidět světlo lepšího světa. Předkové Vám předali tajné informace, jak ukázat cestu do lepšího světa. Energie Střelce je ohnivá a mocná. Je to vůle a odvaha, nikdy nekončící optimismus. Postavením Slunce dokazuje, že se svému předurčení nemůžete vyhnout. Snad jen s použitím násilí postaveného proti sobě samému. Karmická astrologie považuje rodinu za uzavřený systém, co v něm postihne jedince, působí na celý systém a naopak. Patří do něj rodina, příbuzenstvo, předkové a všichni ti, kdo se podílel na vytvoření současného stavu. Takže jste poznamenáni energiemi karmického proudu. Tento proud vyvěrá z pramene předků a Vy se musíte postarat o tom, aby dospěl ke svému karmickému moři potomků, kteří vytvoří most do věčnosti Vaší rodiny. Tento uzavřený okruh je věčný, a znamená završení a Vaší úplnost v bytí rodiny. Znamená nový, stále obnovující život.

Vy bojujete, dobýváte, a vládnete, ale Vám jde o to, abyste strhli pevnosti nespravedlnosti. Dobít hrady zla a srovnat se zemí valy nesnášenlivosti. Dobít vysněnou zemi ideálů a v ní chcete vládnout, jako spravedlivý vládce. Pro Střelce je život posláním k něčemu vyššímu. Za Vaší boží rodinu, se Vám vyplatí bojovat. Můžete být pyšní na to, že právě vy jste byli vybráni ke splnění tak vysokého cíle. Vaši předkové a Váš otec, na Vás vsadili bez výhrad, a darovali Vám neomezenou důvěru. Vaše datum narození tudíž není náhodné. V souvislosti s Vaším karmickým úkolem to znamená, že Vaše rodina pochybuje o pozemské existenci, kterou považuje za nedostačují,  proto hledá smysl svého žití, a touží po vyšších hodnotách.

V minulosti se stalo něco, co vyvolalo potřebu hledat světlo ve tmě. Když se vrátíte do minulosti, naleznete nějakou tragickou, smutnou a zbytečnou smrt. V tento okamžik začíná přísaha, kterou jste složili už v těle matky. Chcete zlepšit svět, aby se něco takového neopakovalo. Narodili jste se jako odpověď na hrůzy života. Když je nelze odvrátit, potřebuje člověk něco, co by ho utěšilo. Nějaký smysl a víru. Toto je smyslem Vaší karmy.

Kdysi někdo umřel  kvůli neschopnosti druhých, např.  lékaře, ale přesto na viníka nesmíte ukázat prstem a říci, že kdybyste byli Vy přítomni, tak by se to nestalo. Pokud si myslíte něco podobného, prohřešujete se proti životu a ponižujete svojí minulost. Proto se musíte ohlédnout zpět a sklonit se před osudy předků. Považujete-li minulost za nesmyslnou, musíte si říci, že tragédie nebyla úplně zbytečná. Jako Střelec máte za úkol přijmout temnou minulost a vnést světlo do budoucnosti. Mnozí Střelci chtějí spasit svět, jako psychologové, lékaři, kněží sociální pracovníci, nebo chtějí pomáhat druhým. Myslíte do dobře, ale skutečně nejste šťastní, protože nestojíte pevně nohama na zemi. Tito lidé se příliš ztotožnili s minulým neštěstím a převzali ho do svého současného života. Nejsou šťastni, protože v minulosti také nebyl nikdo šťasten. Nejsou úspěšní, protože v minulosti někdo nebyl úspěšný. Nenajdou lásku, protože tenkrát nebyl někdo milován. Tito lidé postaví živý pomník těmto nešťastným. Obětují vlastní štěstí, protože si myslí, že tak uctívají minulost. Je třeba rozpoznat, jeho zcestnost. Člověk chce zlepšit minulost, povýšit ji, ale to znamená že ji považuje za nedůstojnou. Sám se povýší na anděla, který je povznesený nad zlo.

Další nebezpečí hrozí, když si nerozumíte s otcem, to přináší neštěstí a karma se může zvrhnout v prokletí. Otec Vám položil Slunce do kolébky, protože se v jeho minulosti odehrálo cosi tragického, to jediné je důležité. Proto byste se měli usmířit s otcem. Dětství někdy krutě poznamenalo duši a pak si člověk nedokáže představit, že by mohl milovat své rodiče. Je nevyhnutelné, abyste pochopili, že za Vaší karmou stojí právě Váš otec. Když se lidé vezmou a narodí se jim děti není to čistě jejich soukromá záležitost. Při spojení dvou lidí dochází ke spojení dvou rodinných klanů. V ideálním případě Střelce  mají  splynout  dohromady ve prospěch celku, ve prospěch rodiny.  Když převládá napětí nad harmonií, narazí na sebe kosmické energie dvou jedinců a ti potom zabloudí v protichůdných představách. Mohou se rozejít jednoduše proto, že si přestali rozumět. Ovšem dítě v sobě nese tuto manželskou krizi, která ovlivní jeho budoucnost. Jako každé dítě trpí, při rozchodu rodičů. Pro něj je rodina ideálem, něčím posvátným, v co věří do hloubky duše a z čeho čerpá své síly. Předkové povolají Střelce, aby posvětil ideál, který rodinu nabije boží jiskrou. Vy máte nelehký úkol svojí rodinu pozvednout z nízkosti tohoto světa do nebe a osvobodit od karmického prokletí. Splňte svůj karmický úkol, a učiňte tak dobrovolně a s láskou, hlavně kvůli sobě. Minulost se tak objeví v jasném světle, které ozáří Váš život a Vaší rodinu. Za Vámi stojí Váš otec, prarodiče a ostatní předkové. Před Vámi stojí budoucí generace. Proto není náhoda, že jste se narodili právě tomuto otci. Berete na sebe osud, který Vám určil. Vaše duše si toto zvolila, což odpovídá Vaší karmě. V minulosti jste možná šli do války, abyste zcela zbytečně padli v boji. Nebo jste zemřeli mladí, protože lékař  pochybil, nebo nebyl přítomen. Chtěli jste najít cestu z bezvýchodnosti do nebe. Jste na světě, abyste definitivně vyřešili minulost s pomocí otcovy síly, který prožil to stejné jako Vy.